slovnik

Entropia a obeta

Dnešná prednáška bude o zákone entropie a zákone obety a o tom, ako tieto zákony súvisia s našou psychologickou prácou na ceste Sebarealizácie.

Musíme vedieť, že každá kozmická jednotka vo vesmíre využíva určité množstvo energie, aby sa v akejkoľvek dimenzii prejavila. Pamätajte, že význam energie je „to, čo je v činnosti“, z gréckeho energos, čo znamená „aktívny“, čo samo o sebe je z en „v, vo“ + ergon „práca“. Existuje teda sila, ktorú nazývame energia, ktorá sa vždy nachádza v hmote.

Energia a hmota spolu vždy súvisia. Môžeme tiež povedať, že hmota je jeden pól a energia je druhý pól. Hmota a energia koexistujú, preto Einstein povedal, že hmota sa premieňa na energiu a energia na hmotu. Každý živý tvor potrebuje pre svoju existenciu energiu, to znamená, že hmota a energia majú spoločnú podstatu; vesmír existuje ako dôsledok premien hmoty a energie.

Keď pozorujete slnečnú sústavu, každá planéta má iný typ energie alebo množstvo sily. Preto v astrológii poukazujeme na každú planétu a hovoríme, že súvisí s tým či oným typom činnosti, ktorá súvisí s jej vlastným konkrétnym typom sily.

Každú planétu udržiavajú pri živote ostatné planéty. Slnko napríklad udržuje každú planétu, aby sa mohla okolo neho otáčať, ale každá planéta tiež vyžaruje svoju vlastnú určitú energiu, ktorá jej umožňuje zostať v určitej vzdialenosti od Slnka, vo svojej správnej polohe voči Slnku a ostatným planétam. Musíme pochopiť, že tento typ energie je vždy vysielaný a prijímaný. Ako hovoríme, vždy existuje vysielač a prijímač tejto sily na rôznych úrovniach. Keď jedna energia pôsobí v jednej rovine a prechádza do inej roviny, môžeme povedať, že takýto typ energie obetuje hmotu tejto roviny, aby sa prejavila ako hmota v inej rovine; teda prostredníctvom zákona obety sa akýkoľvek druh energie premieňa na iný druh energie skrze rôzne dimenzie.

Energia, ktorá pochádza z Absolútneho abstraktného priestoru, zostupuje vo svojom čistom stave, no keď zostupuje do rôznych dimenzií, prechádza procesom premeny, aby sa mohla objaviť v trojrozmernom svete. Keď hovoríme, že sa obetuje, myslíme tým, že sa premieňa; to znamená stráca jeden stav, aby sa mohla objaviť v inom stave. Inými slovami, aby energia prešla z jednej dimenzie do druhej, musí sa obetovať.

K tejto obeti alebo transformácii dochádza preto, aby sa energia okamžite alebo automaticky nevrátila do svojho vlastného zdroja, pretože ak sa táto energia nepremení na iný typ energie – či už je voľná alebo spojená s iným typom hmoty – tak sa vráti späť k vlastnému zdroju. Tomu hovoríme entropia.

Toto slovo entropia pochádza zo slova „en“, čo je tá istá energia a „tropia“ alebo „tropos“, čo znamená „vrátiť sa“; entropia je teda spôsob, akým sa energia vracia k svojmu vlastnému zdroju. Tento návrat môže nastať z jedného zdroja do druhého dimenzionálneho zdroja, dokonca sa môže vrátiť priamo do hlavného zdroja, ktorým je Absolútny abstraktný priestor. To sa deje počas intervalov, ktoré v sanskrte nazývame Mahamanvantara a Mahapralaya. V Mahahamanvantare energia, ktorá je svetlom, zostupuje z Absolútneho abstraktného priestoru a je uvedená do činnosti; preto sa to nazýva energia, je to „v činnosti“.

Keď sa energia pohybuje z jednej úrovne do druhej, vždy v stave pohybu, vznikajú rôzne prvky a rôzne druhy hmoty. Tieto energie stále prechádzajú rôznymi transformáciami, aby vytvárali odlišné typy hmoty.

To isté sa deje v rôznych kráľovstvách prírody. Keď však príde Mahapralaya, veľká kozmická noc, keď celý vesmír odpočíva, potom sa energia vráti do svojho vlastného zdroja. Keď sa energia musí vrátiť k svojmu zdroju, tak hmota, ktorá túto energiu obsahovala, sa rozpadne. Dôvod, prečo sa rozpadá, je ten, že zdroj svetla, ktorý udržiaval túto hmotu, už tam nie je.

Tento úkaz vidíme napríklad na Mesiaci. Mesiac je v entropii, čo znamená, že všetka energia, ktorá bola na Mesiaci, tam už nie je. Táto energia, ktorá dodávala Mesiacu život počas kozmických dní, sa vrátila do svojho vlastného zdroja v Mahapralayi, veľkej kozmickej noci. Keď však prišiel úsvit nového veľkého kozmického dňa, Mahamanvantara, tak tá istá energia, ktorá udržovala Mesiac, začala vytvárať iný typ hmoty, a tou hmotou je táto planéta Zem. Inými slovami, táto planéta Zem je dcérou Mesiaca. Mesiac sa točí okolo Zeme, pretože Zem čerpá všetku energiu Mesiaca.

Existuje teória, ktorá tvrdí, že Mesiac je dcérou Zeme, ale je to naopak. V skutočnosti je to Zem, ktorá pohlcuje všetku energiu Mesiaca, a preto sa Mesiac jedného dňa premení na kozmický prach. Navždy sa rozpadne. Tomu hovoríme entropia.

Tu sa pozrite na to, čo nazývame Theomertmalogos, tvorca, hlavný emanátor inteligencie Slnečného Absolútna, ktorý vykonáva obetu, transformáciu života Zeme, aby energia nebola premrhaná. Keď sa energia nepoužíva, keď sa plytvá energiou, stane sa to, že inteligencia sa stráca. Keď sa stratí inteligencia, nedosiahne sa pozitívny výsledok. Keď sa entropia neobetuje, v dôsledku toho zlyhá. To sa deje s monádom: keď nemôže vykonať potrebné obete, potom zákon entropie prevezme kontrolu a výsledkom je zlyhanie.

Vo vesmíre nájdete mnoho spôsobov, ktorými inteligencia – to znamená Boh, ktorý sa v kabale nazýva Binah, Duch Svätý alebo Kristova inteligencia – koná prostredníctvom monáda. Aby sa monád mohol duchovne rozvíjať, a aby dosiahol pozitívne výsledky a nestratil príležitosť v danom cykle existencie, musí sa naučiť uviesť do činnosti energiu, ktorou je Kristus.

Ale na to musí človek vynaložiť veľké úsilie, aby urobil tento typ obety. Ak nevynaložíme veľké úsilie, zapletieme sa do zákona entropie, ktorý spôsobí, že sa energia mechanicky vráti do svojho vlastného zdroja, a teda hmota, ktorá bola uväznená, sa v Klipothe rozpadne, pretože nie je vedome obetovaná. Tí, ktorí idú touto cestou, nedosahujú pozitívne, vedomé výsledky.

Tento dôsledok sa práve teraz deje na našej planéte Zemi. Planéta Zem je v tomto momente pod zákonom entropie, čo znamená, že všetky atómové / kozmické jednotky, ktoré súvisia so všetkými kráľovstvami prírody, sa rozpadajú. Žiaľ, výsledkom toho nie je vedomý pozitívny výsledok, pretože nedochádza k vedomej obete.

Príklad: Strom čerpá určitý druh energie, ktorý pochádza z planét a hviezd. Táto energia sa transformuje v jeho tele a potom zostupuje cez jeho korene, je zdieľaná cez sieť koreňov s ostatnými stromami a rastlinami, a potom zostupuje do vnútorných vrstiev planéty. Takto sa planéta živí. Každý strom alebo rastlina potrebuje svoju vlastnú energiu.

Existujú aj rôzne iné, komplikované typy organizmov, menovite iracionálne a racionálne zvieratá, ktoré čerpajú rozličné druhy energií súčasne. Najkomplexnejším z nich je ľudský organizmus. Pozostáva z mnohých rôznych mikrolaboratórií. Tieto mikrolaboratóriá sa nazývajú žľazy, endokrinné žľazy. Každá žľaza s vnútornou sekréciou prijíma rôzne druhy energií súvisiacich s planétami, hviezdami a vesmírom vo všeobecnosti. Táto energia sa mechanicky premieňa vo fyzickom tele a posiela sa do vnútorných vrstiev Zeme.

Tak ako fyzické telá intelektuálnych zvierat premieňajú energiu kozmu a dávajú Zemi, tak aj čerpajú energie zo Zeme a premieňajú ich vo svojich mikrolaboratóriách nazývaných žľazy, a potom ich prenášajú späť do vesmíru.

To, čo sa deje v ich fyzických organizmoch, sa deje aj v rastlinnej, minerálnej a iracionálnej živočíšnej ríši. Ako viete, v kabale sa fyzická úroveň nazýva Malkuth, hebrejské slovo, ktoré znamená „kráľovstvo“.

Malkuth obsahuje ríšu minerálov, rastlín, zvierat a humanoidov. V ríši minerálov, rastlín a iracionálnych zvierat nie je problém, pretože tieto ríše vždy vykonávajú pozitívne premeny. Problém nastáva, keď anima (lat. „duša“) vstúpi do humanoidného zvieracieho stavu, pretože animy tohto kráľovstva vďaka nevedomosti vytvárajú ego. Kvôli neznalosti vedomia, táto anima, energia, ktorá vstupuje do fyzického tela ľudí na intelektuálnej úrovni zvierat, je transformovaná nesprávnym spôsobom, a tak vytvára to, čo nazývame protoplazmatické egá. Takže protoplazmatické egá sú chybné výtvory. Ide o dôsledok chybných premien energie.

V staroveku, v dobe Lemúrie, ľudia žili približne dvetisíc rokov. To bol priemer. V tom čase bol ľudský organizmus bez ega. Bolo v ňom iba ľudské vedomie a samozrejme všetka energia, ktorá prichádzala zhora a zdola, pôsobila bez akéhokoľvek zásahu. Výsledkom bol dokonalý organizmus, ktorý žil až pätnásť storočí. Ale od stvorenia protoplazmatického ega sa počet rokov od jednej hlavnej rasy k ďalšej rase zmenšil.

V dobe Egypta, v našej súčasnej árijskej hlavnej rase (pozri: hlavné rasy), ľudia bežne žili stopäťdesiat rokov. Od obdobia Egypta až po tieto časy konca je priemerný vek, ktorého sa ľudia dožívajú, asi päťdesiat rokov. Niektorí ľudia sa dožívajú osemdesiat a viac. Zriedkakedy sa niekto dožije sto rokov. Prečo? Je to preto, že žľazy a mozog sú zdegenerované. Namiesto správneho fungovania fyzického organizmu sa samotné protoplazmatické egá živia energiou, ktorá prichádza do našich živočíšnych tiel. Preto fyzicky ochorieme a zomierame takí mladí.

Ak pozorujete ľudí, keď kráčate po ceste, s týmito znalosťami gnosticizmu a keď máte za sebou roky práce na regenerácii fyzického tela, tak si všimnete, že ľudia sú veľmi hlúpi, pretože nešetria energiou, resp. netransformujú ani neobetujú zákon entropie. Len sa nechávajú unášať prúdom degenerácie. Takže niečo, čo je pre vás úplne jasné na pochopenie, oni nechápu. Musia veľa zápasiť, aby pochopili veci, ktoré sú pre vás veľmi ľahko pochopiteľné. Vidia veci na svojej bežnej úrovni, pretože mozog využívajú asi na tri percentá.

Spomínam si na film, v ktorom ľudia z inej planéty nazývali ľudí na Zemi „malými mozgami“, pretože používame len malú časť mozgu a oni používali päťdesiat až šesťdesiat percent svojho mozgu. V skutočnosti je to fakt, pretože z mozgovej kapacity využívame len tri. Nie je to len kvôli degenerácii mozgu, ale aj kvôli degenerácii žliaz, pretože mozog je prepojený so všetkými žľazami a plexusmi, ktoré transformujú energie, ktoré zachytávame cez náš organizmus. Energia, ktorá sa má dostať do mozgu, teda nejde tam, ale priamo do nášho ega.

Takže naše ego si kradne energiu pre seba. Úprimne povedané, sme v stave entropie. Postupne degenerujeme a smrť nás vyrovná.

Problém je v tom, že ľudia si neuvedomujú problém, ktorý majú so zákonom entropie. Každý si myslí, že sa vyvíjame. Evolúcia znamená pokrok, napredovanie, zlepšovanie sa; pozrime sa však na príklad klasickej hudby, typu hudby, ktorá vibruje vo vyšších oktávach. V dnešnej dobe ľudia tento druh hudby nemajú radi. Samozrejme, keď to hovorím, netvrdím, že všetci ľudia sú takí, viem, že niektorí ľudia majú túto hudbu stále radi. Hovorím však o 97 percentách ľudí na Zemi, ktorí nenávidia klasickú hudbu, pretože jej nerozumejú, pretože tento typ hudby vibruje s druhom energie, ktorá súvisí s niektorými bunkami mozgu , ktoré u väčšiny ľudí na Zemi už nie sú v činnosti. Takže sa im to nepáči, pretože tento typ energie nevibruje alebo nerezonuje s ich mozgom. Takíto ľudia priťahujú do mozgu nižšiu vibráciu, ktorá ničí a ďalej degeneruje fyzické telo.

Takže pre veľkú väčšinu ľudí, namiesto toho, aby sme rozvíjali vyššie zmysly, duchovné sily, cnosti atď., degradujeme, degenerujeme a strácame fyzické zmysly. To nie je evolúcia, ale devolúcia, to je sila, ktorá sa vzťahuje k vnútorným vrstvám planéty.

V dávnych dobách boli veľkí zasvätenci dobre informovaní, pretože vedeli o tomto type vedomostí, ktoré vás učíme. Vedeli, že hlavným orgánom planéty Zem je ľudstvo. Ľudský organizmus priťahuje najsilnejšie energie z kozmu. Vedeli, že stav žliaz ľudského organizmu je nevyhnutný pre činnosť prírody, aby bola sama príroda stopercentne stabilná. Ale keď ľudia smilnia, to posilňuje ego, zvieraciu žiadostivosť a potom sa energia nevráti do svojho zdroja. Nevstupuje do planéty, do jej vnútorných vrstiev správnym, lepším spôsobom, ale ide nesprávnym smerom. To znamená, že ide smerom k našim protoplazmatickým egám. Keď dochádza k tejto nesprávnej transformácii, príroda si neberie energiu z potravy, ktorú potrebuje na prežitie.

Zem sa musí snažiť prežiť, pretože ľudstvo degeneruje kvôli zneužívaniu sexu. Potravinová energia, ktorú planéta potrebuje, aby bola nažive, sa v okultizme nazýva Askokin. Askokin je hlavným typom energie, ktorá udržuje Zem. Askokin je obsiahnutý v ens seminis, „entite semena“. Askokin je obsiahnutý aj v krvi a nielen v ľudskom organizme, ale aj v organizmoch zvierat. Krv iracionálnych zvierat a ich sperma tiež obsahujú určitý typ Askokinu. V rastlinách je Askokin určitá zelená látka, rovnako ako peľ. V minerálnej ríši sa nachádza v magnetizme a elektrine, silách kovov. To je to, čo nazývame Askokin.

V dávnych dobách tiež nedochádzalo k pozitívnym premenám energie, ktorú príroda potrebovala, dokonca ani pre deti, pretože fyzické telo – mylne nazývanej ľudskej bytosti – malo zdegenerované žľazy, kvôli smilstvu a tým plytvalo energiou do atmosféry. V rôznych historických časoch existovali epochy degenerácie, v ktorých bol ľudský organizmus zdegenerovaný alkoholom a mnohými inými neresťami. V dôsledku toho bol samozrejme nedostatok energie vstupujúcej na Zem správnym spôsobom na základe čoho bolo pre vtedajších kňazov nevyhnutné dodať Askokin na Zem prostredníctvom rituálnych obetí. Vedeli o vzťahu, ktorý mala látka Askokin s krvou, a preto obetovali zvieratá pri takzvaných „holokaustoch“. V mnohých náboženstvách sa na oltároch obetovali zvieratá, aby oslobodili Askokin pričom spievali rôzne modlitby alebo mantry. Vedeli, ako ovládať mocné elementárne sily, aby ovládli sily prírody.

V súlade s tradíciou kňazov alebo prorokov tej doby teda vedeli, že ničivé sily prírody sa prejavia, aby oslobodili Askokin z krvi ľudí prostredníctvom zemetrasení alebo tornád alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý príroda potrebovala oslobodiť energiu Askokin obsiahnutú v krvi humanoidov a zvierat, aby sa planéta mohla vyliečiť sama.

Takže to je dôvod, prečo vo veľmi starých náboženstvách boli tieto holokausty alebo obete zvierat veľmi populárne. Toto bola samozrejme barbarská tradícia, ale nevyhnutná na to, aby kňazi mohli ovládať prírodné sily, ktoré by inak zničili ľudí.

Tieto holokausty sa vykonávali preto, aby sily prírody dosiahli rovnováhu. Avšak vďaka niektorým zasvätencom, ktorí hovorili, že ide o barbarskú prax sa tieto obete zvierat prestali vykonávať. Obetovanie zvierat sa tak na mnohých miestach zastavilo.

Ľudia sa však naďalej správali rovnakým zdegenerovaným spôsobom. Prírode teda vždy chýbala potrebná Askokin energia, aby sa udržala nažive. Dôsledkom toho došlo na mnohých miestach k vojnám, aby príroda absorbovala energiu Askokin z krvi mnohých ľudských bytostí na bojovom poli.

Prvá a druhá svetová vojna sú výsledkom tohto mechanizmu prírody. Kde príroda dala do pohybu rôzne humanoidné stroje, s cieľom získať veľkú obeť alebo holokaust, aby sa udržala planéta. Príroda vždy žiada o tento typ energie prostredníctvom zemetrasení, tornád apod. Príroda si násilne berie energiu Askokin, ak sa nevieme správať ako ľudia a odovzdávať energiu prírode správnym spôsobom.

Pochopte, že keď konáme nesprávnym spôsobom, máme v organizme bolesť alebo chorobu, ktorá má tendenciu oslobodzovať energiu Askokin. Pretože keď vstúpite do staroby, energia Askokin sa postupne oslobodzuje, až kým nezomrieme.

Energia, ktorá vstupuje do mladých ľudí, pochádza z hornej atmosféry kozmu. Tí mladí berú tú energiu a premieňajú ju, pretože ich žľazy sú vďaka mladosti v dobrom stave. Keď niekto zneužíva svoje fyzické telo, žľazy začnú degenerovať a výsledkom je, že energia sa začne vracať k svojmu pôvodnému zdroju. Entropia je, keď sa niečo vráti do svojho zdroja, do pôvodného stavu. Výsledkom toho je smrť. Keď nastane smrť, energia už v tomto tele nie je aktívna.

Krv je jediným prvkom, ktorý obsahuje tento druh energie, ale v okamihu smrti si ju príroda berie pre seba. To je dôvod, prečo keď vás pochovajú, príroda si ju vezme. Podobne, keď je telo spopolnené, príroda si tiež zoberie túto energiu z krvi. Ako sa píše:

„Pretože si (mozog) poslúchol hlas svojej ženy (pohlavné orgány) a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal: Nebudeš z neho jesť - pre teba bude (האדמה HaAdamah) pôda (vaša telesnosť) prekliata; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života; ba tŕnie a bodliaky bude ti rodiť; a poľné byliny budeš jedávať; v pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do (האדמה HaAdamah) zeme; lebo z nej si vzatý: lebo prach si a v prach sa obrátiš.“ - 1. Mojžišova 3: 17-19

V týchto časoch je problém entropie nebezpečnejší, pretože my humanoidi, mylne nazývaní ľudskými bytosťami, neničíme len svoje fyzické telo, ale svojou nevedomosťou aj fyzické telá zvierat, rastlín a minerálov. Výsledkom je, že celá planéta, to jest štyri kráľovstvá prírody sú teraz v entropii.

Ak napríklad pozorujete oceány, veľké masy vody obsahujú špeciálny prvok potrebný na premenu určitého typu energie, ktorá pomáha udržiavať planétu zdravú a pri živote. Teraz sú však vody kontaminované. Pred niekoľkými rokmi, keď sme dávali prednášky na rovnakú tému, ľudia sa učili, ako sa starať o vody, ale teraz je to ešte horšie. Kvôli mnohým nehodám, ktoré sme za tie roky videli, sa ropa vyliala do morí a ničí hlavný prvok Zeme, vodu. Voda samotná je teraz v entropii, čo znamená, že si neplní svoju povinnosť.

Pôda na mnohých miestach na Zemi si neplní svoju povinnosť, pretože je v entropii. Voda je v entropii, kyslík v atmosfére je plný smogu a ako viete, vonkajšie vrstvy atmosféry sa ničia v dôsledku aktivít ignorantov na Zemi. Takže aj atmosféra je v entropii.

Keď sú štyri kráľovstvá ktorejkoľvek planéty v entropii, konečným výsledkom je, že takýto zákon premení túto planétu na Mesiac. Mesiac bol v minulom kozmickom dni (Mahamanvatara) taký, ako je Zem teraz. Každé z jeho kráľovstiev, minerálne, rastlinné, zvieracie a humanoidné kráľovstvo zdegenerovalo. Výsledok je teraz viditeľný vo vesmíre: Mesiac je mŕtva planéta.

Planéta Zem je kozmický problém, pretože jej kráľovstvá vstupujú do entropie skôr, ako by k nej zvyčajne malo dôjsť, keďže sme v 5 hlavnej rase a planéta Zem ešte musí zrodiť 6 a 7 hlavnú rasu. Planéta je v stave entropie skôr, ako by mala byť.

Ak o tom chcete dôkaz, pozorujte rastlinnú ríšu. Viete, že každý strom premieňa energiu, ktorá s ním súvisí. Rôzne stromy a rôzne rastliny transformujú svoju vlastnú konkrétnu energiu. Keď však vedci alebo akýkoľvek ignoranti s chamtivosťou alebo ambíciami začnú geneticky krížiť jednu rastlinu s druhou, falšujú molekuly alebo bunky tejto kozmickej entity. Výsledkom je, že energia, ktorá bola v tomto strome alebo rastline, sa začína vracať do svojho vlastného zdroja, a teda rastlina neplní svoju povinnosť ako vedenie alebo vodič energie pre prírodu. Výsledkom je, že Zem túto energiu nedostáva.

Koľko rastlín je v súčasnosti zmenených, krížených? Veľa. Rovnako tak sa rúbe veľa stromov a výsledkom je chátranie mnohých lesov kvôli ambíciám mnohých tovární a chamtivosti ľudí. Keď sa odstráni strom, nemôže vykonávať svoju kozmickú povinnosť. Nemôže dávať a prijímať energiu, ktorú by mal.

Každé zviera má taktiež svoju anténu, na rôzne druhy energie. Musíme pochopiť, že ak zabijeme určité druhy, potom Zemi chýba typ energie, ktorý by takýto druh transformoval. Preto pre nás nie je prekvapením, keď vidíme množstvo zemetrasení, tornád a nešťastí, ktoré sa dejú na planéte Zem. Je to preto, že energia už nie je na Zemi v potrebnom množstve.

Samozrejme, existuje plán podľa kozmického zákona. Vieme, že slnečná sústava rotuje okolo Alcyone, hviezdy Plejád. Alcyone je stredom súhvezdia nazývaného Plejády a naše slnko je 7 hviezdou, ktorá okolo neho rotuje.

Úplná rotácia našej slnečnej sústavy okolo Alcyonu trvá približne 26 000 rokov. Keď k tomu dôjde, prejde cez všetkých dvanásť znamení zverokruhu. Existuje však ďalšia slnečná sústava, ktorá je blízko tej našej. Nazýva sa Tylar. V skutočnosti existuje veľa solárnych systémov blízko tohto.

Meno nášho slnka je Ors a je centrom tejto slnečnej sústavy. Takže našej slnečnej sústave dávame rovnaké meno Ors. Ors sa točí okolo Alkyone, obrovskej hviezdy Plejád. To druhé slnko Tylar rotuje okolo inej hviezdy. Tieto dve rôzne kozmické dráhy sa zhodujú v určitom bode ich príslušných rotácií. V skutočnosti sa jedna slnečná sústava otáča jedným smerom a druhá iným smerom a na konci cyklu svojej cesty alebo rotácie sa stretnú. Keď sa to stane, dôjde k stretnutiu planét každej slnečnej sústavy.

Buďme konkrétnejší: Slnečná sústava Tylar má veľa planét. Šiestu planétu, ktorá rotuje okolo Tylara , zasvätenci planéty Zem nazývajú Herkolubus. Herkolubus znamená „veľká sila“ alebo „mocná sila“. Táto planéta Herkolubus je šesťkrát väčšia ako Jupiter a počas určitého bodu na kozmickej dráhe dvoch slnečných sústav sa táto planéta vždy dostane na dráhu planéty Zem.

Opakujem: Okolo planéty Tylar rotuje veľa planét, ale táto šiesta planéta Herkolubus, je planéta, ktorá vstupuje na rovnakú obežnú dráhu ako planéta Zem, keď sa obe slnečné sústavy križujú.

Keď k tomu dôjde, dôjde k nárazu magnetických síl. Predtým sa planéta Herkolubus stretla so Zemou štyrikrát a zakaždým – kvôli hmotnosti Herkoluba, ktorá je mnohonásobne väčšia ako Zem – spôsobila, že planéta zmenila svoje osi a zmenila povrch kontinentov, pretože kontinenty sú ako žĺtok plávajúci vo vaječnom bielku. Práve v tomto momente musí zákon obety obetovať toto ľudstvo, aby zastavil zákon entropie uvedením ohňa do činnosti.

V čase Atlantídy bol Herkolubus jediným spôsobom, ako zastaviť zákon entropie, pretože aj Atlanťania mnohými spôsobmi ničili prírodu. Oni tiež ničili vodu. V dôsledku toho bolo ľudstvo obetované vodami, aby vody a planéta mohli byť zachránené.

Práve v tomto momente, pretože degenerácia árijskej hlavnej rasy je ešte väčšia ako u atlantskej rasy, musí byť táto hlavná rasa obetovaná ohňom, aby planéta nezomrela. Preto jediná nádej, ktorú máme, je oheň.

Prečo je to tak? No, napríklad, ak pozorujete ríšu minerálov, ríšu rastlín, ríšu zvierat a dokonca aj ríšu ľudí, postupne sa stávajú čoraz viac degenerovanými; kvôli tomu je planéta Zem v agónii. Preto zistíte, že bolo vykonaných veľa obetí. Preto sú nám tieto vedomosti dané. Žiada sa od nás, aby sme túto obetu priniesli individuálne. Pretože jediný spôsob, ako sa vyhnúť entropii, je obeta, iná cesta neexistuje.

Ak neobetujeme svoje ego, nepremôžeme sily entropie, pretože keď je entropia v činnosti, smrťou všetko zrovná. Tak sa postupne, od chorôb po vojny, všetko ničí, aby sa všetka energia mohla vrátiť do svojho vlastného zdroja, čo nás zanechá bez akýchkoľvek pozitívnych duchovných výsledkov a jediné, čo zostane budú zlyhania.

Ak budete pozorovať spoločnosť, uvidíte, že entropia priťahuje ľudí mnohými spôsobmi a mozog je viac zdegenerovaný. Ľudia už nedokážu vidieť dobré veci a dokonca uctievajú zlé veci. Táto spoločnosť obdivuje toho, kto má srdce z kameňa, a človek, ktorý má dobré srdce a pomáha druhým, je považovaný za slabocha.

Keď pozorujete naftu alebo benzín, ktorý dávate do auta, vidíte, že je to element, ktorý obetujete, aby ste získali energiu na pohyb vášho auta. Nafta alebo benzín zmiznú, zomrú, aby mohli vykonať činnosť, ktorá dáva hybnú silu vášmu vozidlu. Takisto, ak my sa chceme oslobodiť od entropie, musíme obetovať prvky, ktoré energiu ničia, a využiť energiu, ktorá je v týchto prvkoch, na vznik vyššieho typu sily, ktorá vytvorí vyšší typ bytia, aby sme sa vyhli zákonu entropie. Napríklad, ak obetujeme naše sexuálne potešenie, náš chtíč, potom sa spermie a vajíčko rozpadnú a druh energie, ktorú uvoľníme, zregeneruje rôzne žľazy a časti nášho mozgu, ktoré sú zdegenerované.

Takže jediný spôsob, ako zregenerovať fyzické telo, psychiku a celé naše Ja, je uviesť do činnosti energiu, ktorú do činnosti neuvádzame. Energia, ktorú nám zákon entropie berie kvôli našej nevedomosti, je odoberaná skrze ego, ktoré sme už vytvorili. Preto musíme toto zvieracie ego obetovať. Aby sme to však dosiahli, musíme vynaložiť obrovské úsilie, pretože zákon entropie sa obetuje iba vynaložením obrovského úsilia. Tento typ obrovského úsilia môže vynaložiť každý človek na dosiahnutie čohokoľvek. No pri tejto práci musíme vynaložiť obrovské úsilie, aby sme prekonali zákon entropie.

Predstavte si situáciu, kedy leziete na horu a dosiahnete vrchol, a potom zostúpite z tejto hory do údolia, a po hodinách stúpania a klesania k vám niekto príde a povie vám, že sa musíte vrátiť na vrchol, pretože ste tam zabudli niečo veľmi dôležité a vy sa musíte znovu vrátiť na tú horu a vyliezť na ňu a znova sa vrátiť do doliny. Samozrejme vaše telo sa už cíti vyčerpané. Znova vykonať toto stúpanie si vyžaduje obrovské úsilie. Musíme obetovať to, čo sme už získali, pre niečo lepšie. Naše ego je vždy pripútané k mnohým veciam, k prírode, k rodine. V tejto súvislosti mi napadá tento citát z Lukášovho evanjelia:

„A stalo sa, keď išli cestou, že mu istý muž povedal: Pane, pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš. A Ježiš mu povedal: Líšky majú nory a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.

A povedal inému: Nasleduj ma! Ale on povedal: Pane, dovoľ mi najprv ísť a pochovať svojho otca. Ježiš mu povedal: Nech mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych, ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie.

A iný povedal: Pane, pôjdem za tebou; ale dovoľte mi najprv sa rozlúčiť s nimi, ktorí sú doma u mňa. A Ježiš mu povedal: Nikto, kto položil ruku na pluh a obzrel sa späť, nie je vhodný pre kráľovstvo Božie. - Lukáš 9: 57-62

Takže, ak si predtým, ako vstúpime na túto cestu, myslíme: „Ach predtým, ako to urobím, musím najprv tvrdo pracovať, aby som si splnil svoje sny,“ potom nepomýšľate na obrovské úsilie. Myslíte na svoje milované ego, na svoje pozemské komodity.

Ak veríme, že máme odhodlanie pracovať na odstránení ega a realizácii Bytia, no napriek tomu si pomyslíme: „Predtým, ako na tom začnem pracovať, musím urobiť to a to, a potom sa do toho pustím,“ neuvažujeme správnym spôsobom, spôsobom potrebným na vykonanie tohto obrovského úsilia.

Zrieknuť sa reality života, našej súčasnej situácie, ktorú máme práve vo chvíli, keď ju najviac potrebujeme, je najbolestivejšia vec, pretože súvisí so silami prírody. Na začiatku musíme obetovať veci, ktoré nám škodia a ktoré je veľmi ľahké rozpoznať a pozorovať v sebe. Ale neskôr v psychologickej práci musíme obetovať veci, ktoré sú pre nás veľmi dobré. Takto obetujeme nižší zákon za nadradený zákon, pretože takto sme ovládaní nadradenými zákonmi, aby sme prekonali nižšie zákony.

A to je to, čo by sme mali skutočne chcieť. Vieme, že zákony, ktoré nás v tomto okamihu riadia, sú mechanické zákony. Sú to zákony, ktoré nám spôsobujú rôzne druhy chorôb a bolesti. Jediný spôsob, ako to prekonať, je obetovať nižší zákon. To sa dá dosiahnuť len s obrovským úsilím, preto na tejto ceste máme štyri skúšky súvisiace s prírodou, ktorými sú zem, voda, vzduch a oheň. Tieto skúšky súvisia s našou vlastnou prirodzenosťou alebo psychológiou.

Zakaždým, keď dosiahneme určitú úroveň duchovného rozvoja, na tejto úrovni máme rôzne veci, ktoré musíme obetovať, aby sme dosiahli ďalšiu úroveň. Musíme to robiť vedome, pretože ak to neurobíme, budeme nasledovať prúd života, ktorý je práve v tomto momente entropiou.

Všetko je zdegenerované a degenerujúce. Všetko sa vyrovná a zredukuje do svojho pôvodného zdroja. Zákon entropie vyrovnáva, obnovuje, vyvažuje energiu procesom smrti, aby sa energia mohla vrátiť k svojmu vlastnému zdroju. Či už bola táto energia viazaná na telo bohatého človeka alebo chudobného človeka, nakoniec zákon entropie vyrovná ich telá so smrťou a nezostane v nich vôbec žiadna energia.

Tento proces prebieha aj v tejto chvíli. Keď sa pozriete na ľudí, všetci budú kúsok po kúsku vyrovnaní, dokonca aj keď sú fyzicky nažive. Budú mŕtvi pre ducha, pre vyššie sily, kým ich úplne nerozložia ohne prírody, v pekle. Časom bude táto planéta obývaná monštrami. Planéty sa už zmocňujú monštrá. Samozrejme, hovorím z psychologického hľadiska. Sú ľudia, ktorí chcú len zabíjať ľudí, aby získali moc, a propaganda, ktorú vidíte vo filmoch, je presne taká: smrť, zabíjanie, degenerácia, pretože všetci sú vyrovnávaní.

Vymaniť sa z tohto procesu vyrovnávania je veľmi ťažké, pretože môj priateľ, moja rodina, môj otec, moja matka, moji príbuzní atď. atď., všetci sú vyrovnávaní. Vytiahnuť sa z tohto procesu teda znamená byť rebelom. Rebelom s dobrým cieľom, nasledujúcim správny smer, ktorým je sebarealizácia a obetovanie toho, čo je zdegenerované, aby vzniklo niečo nové.

Opakujem však: Ak veľký kozmický zákon dovolí tomuto ľudstvu zachovať si smer, ktorým sa uberá, výsledkom bude, že ľudstvo premení túto planétu na nový Mesiac ešte pred tým, ako má k tomu dôjsť. A vzhľadom na to, že je nevyhnutné zrodiť 6 a 7 hlavnú rasu, je neprístupné, aby planéta Zem vstúpila do týchto stavov entropie. To je dôvod, prečo bude toto ľudstvo obetované a to, čo prinesie túto veľkú obeť, je oheň.

Vnútorné vrstvy Zeme sú popraskané, preto vidíme veľké zlomy v Atlantickom a Tichom oceáne. Tieto veľké zlomy privádzajú do kontaktu vody oceánov s tekutým ohňom alebo magmou sopiek, čo vedie k zvýšeniu tlaku v dôsledku pary. Táto para otriasa vnútornými vrstvami kontinentov, a preto je v tejto chvíli v rôznych častiach planéty veľa zemetrasení. Zemetrasenia sú samozrejme výsledkom vodnej pary a ohňa v strede Zeme, ale aj magnetizmu planéty Herkolubus, ktorá smeruje k nám. Planéta Herkolubus sa nazýva Kráľ teroru podľa veľkého kabalistu Nostradama, ktorý napísal:

Rok 1999 (číslicový súčet 28, 2+8 = 10, Malkut, Zem, Koleso Samsáry), siedmy mesiac (A keď otvoril siedmu pečať, bolo v nebi ticho asi na pol hodiny. Zjavenie 8:1),

Z neba príde (Herkolubus) veľký kráľ teroru (šesťkrát väčší ako Jupiter):

Priviesť späť k životu veľkého (dalajlámu) kráľa Mongolov,

Pred a po (Geburah - Samael) Mars (Kalki Avatar) vládne šťastím.

Meno "Dalai Lama" je kombináciou mongolského slova dalai, čo znamená "oceán" alebo "veľký" (pochádza z mongolského názvu Dalaiyin qan alebo Dalaiin khan, preloženého ako Gyatso alebo rgya-mtsho v tibetčine) a tibetského slova བླ་མ ་ (laa-ma) znamená „majster, guru“

Takže Herkolobus, ktorý, ako sme povedali, je šesťkrát väčší ako Jupiter, už spôsobuje, že ohne vo vnútri Zeme sa začínajú dostávať na povrch, čo zase spôsobuje zemetrasenia, ku ktorým dochádza po celom svete. Týmto spôsobom Herkolobus postupne mení osi.

Kalki Avatar je posledná inkarnácia Višnua, Krista, Chokmah, ktorý riadi druhý trojuholník stromu života, menovite Chesed, Geburah a Tiferet. Predpovedá sa, že Kalki Avatar zostúpi ako oheň z Geburah, nesúc v ústach strašný meč, oznamujúci zničenie bar-bar-árijských humanoidov, skazených detí Manua z árijskej hlavnej rasy na konci ich Kali Yugy.

Keď sa hmotnosť tejto planéty priblíži k obežnej dráhe Zeme, potom magnetizmus zmení osi a póly sa stanú rovníkmi a rovníky sa stanú pólmi. Potom sa kontinenty ponoria do vôd a objavia sa ďalšie pevniny. Takto vesmírny zákon pomôže planéte vytvoriť novú ríšu nerastov, ríšu zvierat, ríšu rastlín a ríšu ľudí, pretože štyri ríše sú už znečistené, zdegenerované a prehnité. Pomôcť sa nedá inak, iba ohňom. Hľa, keď ideš sadiť na pole, najprv pole spáliš. Preto apoštol Peter povedal:

„Ale deň Pánov príde ako zlodej v noci; v ktorom sa nebesá s veľkým hlukom pominú a živly sa roztopia žiarou, zhorí aj zem a diela, ktoré sú na nej.“ - 2. Peter 3:10

Veľká Biela Lóža je vždy súcitná. Dáva nám toto poznanie, aby sme sa rôznymi krokmi vymanili z veľkej kataklizmy, ktorá sa blíži. Aj keď sme vo vyššej práci, ktorú vykonávame v gnosticizme, vždy konáme veľkú obeť. Kristus, svetlo sa za nás obetuje práve v tejto chvíli. Ak chceme aby nám pomohlo a spasilo nás, musíme s ním spolupracovať.

Pamätajte, že spása, o ktorej tu hovoríme, nie je spása fyzického tela. Hovoríme o spáse našej duše, ktorá je dielom obety. Musíme zničiť niečo vo vnútri, aby sme mohli zrodiť niečo lepšie. Musíme obetovať hnev, aby sme vytvorili lásku; musíme obetovať žiadostivosť, aby sme vytvorili cudnosť; musíme obetovať chamtivosť, aby sme vytvorili altruizmus; musíme obetovať závisť, aby sme vytvorili filantropiu; musíme obetovať hrdosť, aby sme získali pokoru; musíme obetovať obžerstvo, aby sme dosiahli striedmosť; musíme obetovať lenivosť, aby sme získali usilovnosť. Takto obetujeme sedem smrteľných hriechov, hlavné hriechy, aby sme získali sedem vyšších cností súvisiacich s vyššími silami a energiami, ktoré musia vstúpiť do nášho fyzického tela, do našej mysle, do našej psychiky, do našej duše, aby nám dali to, čo chceme; to má súvis ku každej z planét, siedmim čakrám, siedmim mocnostiam, siedmim cirkvám atď.

Ak neobetujeme ego, ako tieto energie získame? Berúc do úvahy, že protivníkom týchto energií je ego. Naše ego ničí naše fyzické telo, dušu, ducha a dokonca aj planétu.

Pamätajte, že ak nedôjde k obeti, zákon entropie nie je prekonaný. Ak neprekonáme zákon entropie, zničí nás fyzicky aj psychicky. Už nás to fyzicky ničí, pretože mozog nie je aktívny na 100 percent. Okrem toho sme z psychologického a fyzického hľadiska veľmi otupení. Ak nezničíme ego tu a teraz, budeme vyrovnaní v Klipothe, pekelných svetoch, averne, pekle alebo akokoľvek chcete nazvať nižšie dimenzie prírody. Takto zostupujeme do priepasti, aby sme vyrovnali energiu, aby sme ju vrátili do jej vlastného zdroja.

Nejaké otázky?

Publikum: Vykonávali Aztékovia a Mayovia ľudské obete?

Inštruktor: Aztékovia a mayskí kňazi, ale aj iní kňazi nielen náboženstiev Ameriky, ale dokonca aj v stredoveku, katolíckej cirkvi atď., tiež vykonávali ľudské obete. Upaľovanie ľudí v ohni je ľudská obeť. Keď náboženstvá degenerujú, začnú robiť obete. Namiesto toho, aby učili pravdu o tom, ako sa zmeniť k dobru, vykonávajú rituálne obete, aby zastavili prírodné sily. Neučia alebo nepomáhajú ľudstvu zmeniť sa.

Samozrejme, keď každé náboženstvo začne vykonávať obete, je to preto, že degeneruje. Spočiatku aztécke náboženstvo a Mayovia neprinášali obete, pretože vykonávali veľké dielo. Na začiatku kresťanstva tiež vykonávali veľké dielo, ale v stredoveku svätá inkvizícia (ktorá nemala nič sväté) pálila ľudí v mene Boha. To bol typ ľudskej obete, holokaustu.

Publikum: Rozpadne sa Mesiac?

Inštruktor: Mesiac sa bude kúsok po kúsku vzďaľovať od obežnej dráhy Zeme a rozpadne sa. Momentálne Mesiac už nemá žiadnu energiu, ktorú by nám mohol dať. Celá energia je už na Zemi.

Publikum: A čo rádioaktívne prvky?

Inštruktor: To je prirodzený jav, ktorý sa deje pri obetovaní uránu alebo plutónia, pretože časť Zeme už vstúpila do iných dimenzií. To znamená, že tieto prvky vstupujú do inej úrovne oslobodením energie. Nakoniec táto energia vstúpi do aktivity vo štvrtej dimenzii. Samozrejme, že sa to stane po siedmej hlavnej rase, po ktorej celá planéta vstúpi do štvrtej dimenzie. Niektoré prvky ako plutónium a urán oslobodzujú prvky, aby táto energia bola v činnosti vo štvrtej dimenzii.

Atómová bomba a vodíková bomba, akýkoľvek typ jadrového výbuchu pomáha zákonu entropie.

Vždy dochádza k devolúcii prvkov. Dokonca i pri jednom a tom samom prvku môže naraz dochádzať k evolúcii i devolúcii. Môžete to vidieť napríklad u medi. Niektoré druhy medi sa vyvíjajú a naopak iné typy degenerujú. Závisí to od aktivity kovu.

Publikum: Je smrť jediným osloboditeľom?

Inštruktor: Psychologická smrť je jediným osloboditeľom. Keď smrť dosiahneme mechanicky, to znamená procesmi entropie, procesmi druhej smrti, nedosiahneme žiadne pozitívne výsledky. Takýto proces patrí k mechanike prírody. Ak však vykonáme smrť vedome, čo znamená premenu jedného psychologického prvku na iný psychologický prvok, potom získame poznanie, a pochopenie. Pochopenie vlastných psychologických chýb, defektov a rozvoj duchovných cností.

Smrť nie je nič iné ako aktivita energie prechádzajúcej z jednej úrovne do druhej. To je smrť. Entropia vyrovná všetko so smrťou. Táto energia sa však nepoužíva na žiadny účel. Ak namiesto toho niečo obetujete, potom túto energiu získavate na iný účel, pretože tento prvok premieňate na iný prvok. Napríklad, keď ego vstúpi do priepasti, je obetované, zničené, takže energia, ktorá bola v egu, nemá v tom momente akéhokoľvek prospech pre Monáda, pretože mechanizmus tejto energie je uvoľnený prírodou, aby sa stabilizovali sily. Ak túto energiu oslobodíme silou vôle, výsledkom bude vytvorenie vnútorných tiel. Týmto spôsobom rozvíjame určitý druh poznania a prekonávame entropiu, pretože smrť nenasledujeme mechanickou cestou, ale ezoterickou cestou pri sebarealizácii.

Publikum: Je Mesiac obetovaný pre Zem?

Inštruktor: Obetovanie znamená, že obetujeme entropiu. Energia, ktorá pôsobila na Mesiaci, sa vrátila do Absolútneho Abstraktného Priestoru, do chaosu a bola v pokoji po mnoho vekov. Keď prišiel nový kozmický deň, energia začala prebúdzať semiačko, aby sa planéta Zem rozvinula vo vyšších dimenziách, aby mohla začať proces zostupu z vyšších dimenzií do 3 dimenzie. Toto sa stalo v rôznych dimenzionálnych dobách. Nestalo sa to behom jedného dňa alebo v jednom okamihu. Tak, ako u rastlín, keď zasadíte semienko, nakoniec uvidíte strom. Tento proces však trvá niekoľko rokov, kým z nej vyrastie strom. Podobne, planéte trvá milióny rokov, kým zostúpi z jednej dimenzie do druhej, aby sa napokon objavila v tretej dimenzii. Ale to, čo zostupuje je energia.

Publikum: A čo Herkolubus?

Inštruktor: Herkolubus zmenil našu planétu štyrikrát. V dobe Lemúrie zmenil tvár Zeme. Oceánia bola súčasťou Lemúrie. Domorodci z Oceánie sú potomkami Lemuriánov. Pokiaľ ide o Lemúriu, toto povedal majster Samael aun Weor:

„Gnostická antropológia dôrazne tvrdí, že určité zdegenerované skupiny ľudí v Lemúrii sa sexuálne zmiešali so šelmami, aby vytvorili opičí druh.

Haeckel nikdy v žiadnom prípade nebol proti myšlienke, že opice pochádzajú z Austrálie, v Lemúrii. Vždy akceptoval realitu lemurského kontinentu. Poďme sa však trochu zamyslieť. Kde sa nachádzala Lemúria? V Tichom oceáne, to je zrejmé. Lemúria pokrývala rozsiahle pásmo tohto mora. Počas zemetrasení, ktoré trvali desaťtisíce rokov bola Lemúria kúsok po kúsku potopená do búrlivých vĺn tohto oceánu. Napriek tomu pozostatky Lemúrie sa zachovali, a to konkrétne Oceánia, Austrália, Veľkonočný ostrov atď. - Samael Aun Weor, Gnostická antropológia

Severný a južný pól sa stane rovníkom a z rovníka sa stane južný a severný pól.

Je veľa vecí, ktoré považujeme za dobré a nevieme, že sú negatívne. Práve teraz vidíme veci, ktoré sú pre nás negatívne a musíme ich obetovať. Ale sú v nás aj prvky, o ktorých si myslíme, že sú dobré, ale nie sú dobré. Ak by sme išli do iných dimenzií, videli by sme, že tie veci sú pre nás skutočne zlé. Napríklad, pokiaľ teraz začínate na sebe pracovať, veľa vecí je pre vás dobrých a ja vám vždy radím, aby ste urobili to a to, pretože sú pre vás dobré. Ale tieto veci pre mňa nie sú dobré, pretože som na inej úrovni.

Takže, keď vstúpite do inej úrovne, tie veci, ktoré boli predtým dobré, už dobré nie sú. Ak chcete vstúpiť do inej úrovne, musíte tieto veci obetovať.

Na začiatku, keď začnete praktizovať sexuálnu mágiu, musíte kontrolovať to, čo konzumujete, aby ste sa vyhli smilstvu, pretože vaše telo sa už naučilo smilniť, takže musíte kontrolovať čo konzumujete. Napríklad, keď chcete jazdiť na divokom koni, niektorí tréneri kŕmia koňa druhom trávy, ktorá mu spôsobí hnačku na jednu noc. Takto bude kôň na druhý deň slabý od hnačky a tréner môže koňa ovládať pomocou biča. Rovnakým spôsobom musíme pochopiť naše fyzické telo. Na začiatku, keď začíname praktizovať sexuálnu mágiu, musíme svojmu telu dať jedlo, ktoré mu nebude dávať veľa ohňa, aby sme ho mohli ovládať. Po určitom čase sa môžete naučiť ovládať koňa.

Napríklad ja svojmu telu dávam veľa vecí, ktoré mi dodávajú veľa energie, veľa sily, ale viem to ovládať. Môžem jesť mäso a mnoho iných vecí, pretože mám sedem tiel na kŕmenie, pretože okrem fyzického tela musím kŕmiť aj svoje astrálne telo, svoje mentálne telo atď. Potrebujem veľa energie a veľmi dobre sa starať o telo. V tých prípadoch, keď sa necítim veľmi dobre, pociťujem bolesti v niektorých orgánoch kvôli tomu, že celá energia stúpa. Mäso samozrejme jem, ale niekedy ho nepotrebujem. Ako určité praktiky, ktoré som schopný robiť, ktoré vy nemôžete, pretože na to nemáte prvky, typy síl, ktoré rozvíjame. Napríklad pre vás je rozvíjanie schopností dobré, musíte ich rozvíjať. Ale keď dosiahnete určitú úroveň a chcete túto úroveň prekonať, musíte tieto schopnosti obetovať, čo znamená, že sa ich musíte vzdať.

Sú niektorí Majstri, ktorí sú tak pripútaní k svojim schopnostiam, že sa ich nevzdajú a zostanú na tejto úrovni navždy. Napríklad, aby ste vstúpili do Absolútneho abstraktného priestoru, musíte sa zriecť vševedúcnosti a všemohúcnosti, ktorá súvisí s Bohom. Vo vesmíre je veľa Bohov, ktorí nevstupujú do Absolútneho abstraktného priestoru, pretože sa nevzdávajú vševedúcnosti a všemohúcnosti. Avšak pre nás na úrovni, na ktorej sa nachádzame, chceme tieto schopnosti. Nepotrebujeme ich obetovať, pretože ich ešte nemáme. My ich musíme najskôr získať. Napríklad aj láska, niekedy, aby ste vstúpili do veľmi vysokých úrovní rozvoja, musíte prekonať lásku. Ale na to, aby ste prekonali lásku, musíte mať v prvom rade lásku. Najvnútornejší je za hranicou lásky.