slovnik

Slovník výrazov použitých na tejto stránke

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|Ľ|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

Ezotericky slovnik

Slovník ezoterických výrazov

Pre pohodlnejšiu orientáciu skrze labyrint rôznych ezoterických slov, ktoré Samael Aun Weor používal pri písaní kníh, sme pre vás pripravili tento slovník ezoterických výrazov. Obsahuje kompiláciu slovíčok s ktorými sa stretnete na tejto stránke a v knihách Samaela Aun Weora. Jedná sa o stiahnuteľnú verziu tohto online slovníka.

stiahnuť pdf,

stiahnuť epub,

stiahnuť word document

 

 

A

Absolútno:

Abstraktný priestor; to, čo je bez atribútov alebo obmedzení. Tiež známe ako šúnjatá, prázdny priestor, prázdnota, Parabrahman, Adi- Budha a mnoho ďalších mien.

Absolútno má tri aspekty: Ein (Ain), Ein Sof (Ain Soph) a Ein Sof Ór (Ain Soph Aur).

absolutno-Ein

“Absolútno je Bytie všetkých Bytí. Absolútno je to, čo Je, čo vždy Bolo a čo vždy Bude. Absolútno je vyjadrené ako Absolútny Abstraktný Pohyb a Odpočinok. Absolútno je príčinou Ducha a Hmoty, ale nie je ani Duch ani Hmota. Absolútno je za hranicami mysle; myseľ To nemôže pochopiť. Z tohto dôvodu musíme podstatu Toho intuitívne pochopiť“. -  Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (Úvodná/Zasväcovacia cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly)

“V Absolútnu ideme za hranice karmy a bohov, za hranice zákona. Myseľ a individuálne vedomie sú iba dobré na ponižovanie našich životov. V Absolútnu nemáme individuálnu myseľ alebo individuálne vedomie; tam sme nepodmienené, slobodné a absolútne šťastné Bytie. Absolútno je život slobodný vo svojom pohybe, bez podmienok, bez limitu, bez ponižujúceho strachu pred zákonom, život za hranicami ducha a hmoty, za hranicami karmy a utrpenia, za hranicami myšlienky, slova, činnosti, za hranicami ticha a zvuku, za hranicami foriem“. – Samael Aun Weor, The Major Myteries( Veľké záhady)

Acheron:

(grécky) Jedna z Hádesových riek v gréckej mytológii.

Acilut:

(Hebrejsky אצילות, tiež Olam Acilut) Prvý zo štyroch kabalistických svetov, ktorého ťažisko je v najvyššom trojuholníku stromu života. Je to svet archetypov alebo emanácií, ovládaný sefirou Keter.

"Najvyššia časť človeka je svet intuície a objektívne duchovné vedomie. Vo svete intuície sa vyvíjajú archetypy všetkých vecí v prírode." - Samael Aun Weor, Dokonalé manželstvo

Adam Kadmon:

(Hebrejsky) Tento názov Adam Kadmon má mnoho použití: Prvý prejav Abstraktného priestoru, Archetypálny človek, Ľudstvo, Nebeský človek, ktorý nezhrešil.

"Telo Adama Kadmona je tvorené sefirotami." - Samael Aun Weor, Tarot a kabala

Adept:

(latinsky) Adeptus. “Ten, kto získal”. V okultizme, ten, kto dosiahol stupeň zasvätenia a stal sa Majstrom vo vede Ezoterizmu.

Agregáty:

(sanskrit skandha, tibetský pungo nga) Doslovne “skupina, hromada, agregát, kopa“. Všeobecný výraz Budhistickej filozofie popisujúc základné schopnosti vnímajúcej bytosti alebo “osobnosti“.

 1. Telesnosť alebo forma (rúpa)
 2. Pocit (védaná)
 3. Vnímanie (samdžňá)
 4. Duševné Formácie (samskára)
 5. Vedomie (vidžňána)

Každý agregát sa skladá z kombinácie faktorov a častí, čo znamená, že nemá nezávislú existenciu. Toto je základ pre Budhistický argument, že neexistuje nezávislé existujúce ja.
Skandhy sa týkajú piatich nižších tiel alebo sefirotov.

 1. Fyzické Telo (Malkut/Malkuth)
 2. Éterické Telo (Jesod/Yesod/; skladajúci sa zo štyroch éterov a vibrujúce  s Tatvickou energiou)
 3. Mesačné Astrálno/Emocionálne Telo (Hod): telo túžieb
 4. Mesačné Duševné Telo (Necach/Netzach)
 5. Esencia alebo Vedomie (Tiferet/Tiphereth)

V Budhizme sa vraví, že naše utrpenie pochádza z pripútaní a túžieb, ktoré sídlia v skandach alebo inými slovami, egá žijúce v psychike pozemského človeka. Telá duše (skandhy), musia byť vyčistené a očistené  prostredníctvom alchymického zrodenia a psychologickej smrti. Táto práce je urobená Kozmickým Kristom vo vnútri Bódhisattvy, ako je to jasne symbolizované v Prajnapáramitá Sútre:

Bódhisattva Avalókitéšvara (Kozmický Kristus)
kým sa pohybujúc v hlbokom toku Úplného Porozumenia (Bina)
vniesol svetlo do piatich Skándh (svetlo premeneného ohňa)
a našiel ich rovnako prázdne (od ja). (pretože oheň ničí egá)
Po tomto preniknutí prekonal všetku bolesť. (Vzkriesenie)

V Gnóze výraz agregáty je obyčajne použitý, pokiaľ ide o nestále a neľudské psychologické “Ja“ (“egá“ alebo defekty), ktoré zapĺňajú nižšie úrovne vedomia a držia psychiku v utrpení. Agregáty sú psychologické elementy vytvorené pomocou túžby.  Každý agregát zachytáva určité percento vedomia, ktoré keď je vyslobodené pomocou zničenia agregátov, má za následok prebudenie vedomia pozitívnym spôsobom. V syntéze, psychický agregát je pozitívna alebo negatívna hodnota, ktorá je príčinou utrpenia. Pozrite si tiež ego, defekt, “ja“.

Ahamkára:

(Sanskrit, tiež ahaṅkāra) egoizmus. Pojem že „ja,“ existuje ako seba-existujúca, nezávislá entita.

"Pojem "ja," seba-vedomie, alebo seba-totožnosť . "Ja," egoistický a májávický princíp v človeku, vďaka našej nevedomosti, ktorá oddeľuje naše „ja“ od Univerzálneho Jedného-Ja  - Teozofický slovník pojmov.

Ahamkára je existencia ega, zatiaľ čo ahamsara je rozpustenie "ja."

"Skutočne odstrániť ahamkára bhava, egoistický stav z nášho vedomia, je úplne nemožné, ak sa dopustíme zločinu, že zabudneme na svoju vlastnú Božskú matku kundaliní." - Samael Aun Weor, Gnostická mágia run.

Ain (Ein):

(Hebrew אין) Prvý aspekt prapôvodného Absolútna alebo Prázdnoty.

“AIN (EIN) je rovnaké ako v Sanskrite SAT, inými slovami Neprejavené Absolútno.“ – Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

“Trinásta Emanácia (Aeon), ktorá sa nachádza za Dvanástimi Bránami je Ein, Sat, Neprejavený. Klopanie na Trinástu Bránu, sa rovná vstupu do náručia Kozmického Spoločného Večného Otca, ktorého Hebrejské meno je Aelohim.“ – Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalená Pistis Sofia)

Ain Soph (Ein Sof):

(Hebrew אין סוף) Alternatívne Ein Sof or Ayn Sof.

“EIN SOF je druhým aspektom (Absolútna); kde už existuje určité prejavenie... Božskú lúč existuje v ľudskej bytosti. Tento Lúč sa chce vrátiť späť ku svojej vlastnej Hviezde, ktorá sa vždy na neho usmieva. Hviezda, ktorá naviguje naše vnútro, je super božský Atóm z Abstraktného Absolútneho Priestoru. Kabalistický názov pre tento Atóm je posvätný Ein Sof.“ – Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

Ain Soph Aur (Ein Sof Ór):

(Hebrejsky) Tretí aspekt prapôvodného Absolútna alebo Prázdnoty.

“Každý Vesmír v nekonečnom priestore, má svoje vlastné centrálne Slnko, a sčítanie všetkých tých Spirituálnych Sĺnk predstavuje EIN SOF ÓR, Protokozmos, Solárne Absolútno.“ – Tarot a Kabala

Akáša (Akasha):

(Sanskritsky) Doslovne, “priestor.“ Z akáš (akash), byť viditeľný, objaviť sa, svietiť, byť žiarivý.“

“Jemná hybná sila, ktorá preniká a prestupuje celým priestorom.“ – Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo)

Najjemnejšia úroveň hmoty. Slnečné svetlo prichádza na zem a všetko na zemi to svetlo transformuje. Prána je svetlo z Absolútna. Keď prechádza cez Heptaparaparshinokh stáva sa Akášou. Akáša je ďalej modifikovaná na tattvy a na elementy.

Akáša je názov prvej tattvy, prapôvodná substancia, ktorá zaplavuje celučičký priestor; všetky ďalšie tattvy (Oheň- Tejas, Vzduch-  Vaju (Vayu), Voda- Apas a Zem- Pritvi (Prithvi) sú modifikáciami týchto kozmických vôd, každá z nich žije a pracuje v Akáše. Všetky formy, myšlienky, sny a predstavy vesmíru žijú v Akáše. Neexistuje žiadna žijúca vec vo vesmíre, ktorá dokáže existovať bez Akáše alebo sa bez nej rozmnožovať. Akáša je substancia, z ktorej sa objavuje každá druhá substancia; Akáša je to, z čoho sa objavuje každá druhá tattva; Akáša je to, kde je všetko v potenciálu a kde je všetko v činnosti. Preto sa Akáša objavuje vo viacerých miestach. Kdekoľvek, kde je hocijaké miesto pre hocijakú substanciu, sa nachádza Akáša.

Akášické Záznamy alebo Záznamy Akáše:

Záznamy pamäte zeme, jej rás, atď. V týchto záznamoch je možné mať prístup k minulým, k prítomným a k budúcim udalostiam, ktoré sú dostupné vo vnútorných rovinách.  

Alchýmické Zrodenie:

Byť “znova narodený“, ako je vysvetlené Ježišom Nikodémovi (Ján 3) “z vody a z Ducha“ prostredníctvom vedy Alchýmie; toto zrodenie je uskutočnené skrze vytvorenie a následnej dokonalosti Duše.

Alchýmia:

Al (ako význam Arabského slova Allah: al-, the + ilah, Boh) znamená “Boh.“ Taktiež Al (Hebrejsky) pre “najvyššieho“ alebo El “Boh.“ Chem alebo Khem je z kimia (Grécky), čo znamená “zlúčiť alebo odliať kov.“ Takisto z Khem, starodávny názov Egypta. Syntéza je Aĺ-Kimia: “zlúčiť sa s najvyšším“ alebo “zlúčiť sa s Bohom.“

V Alchýmii je symbolicky uvedené, že existuje 5 Atómových Prísad so Zjednocujúcim Cementom, aby bolo možné získať také zlúčenie: Semiačko, Med, Víno, Chleba a Mlieko.

Semiačko: Predstavuje Ens Seminis, mužskú a ženskú tvorivú energiu.

Med: múdro predstavuje Bartholinové žľazy alebo väčšie vestibulové žľazy. Toto sú dve žľazy  u žien, umiestnené trocha pod a na oboch stranách vaginálneho otvoru. Vylučujú hlien na poskytnutie mazania, obzvlášť keď je žena sexuálne vzrušená, a týmto umožňujú sexuálnu činnosť.

Víno: Je rovnaké Ens Seminis, transmutované alebo povznesené na vyššiu úroveň vibrácie, prostredníctvom alchýmickej transmutácie, ktoré je autoritatívne symbolizované v biblickom rozprávaní o transmutácii vody na víno na svadbe Kány Galilejskej.  

Chleba: toto je jasný odkaz na Solárne Telá, Existenčné Prostriedky/ Nástroje Bytia; výsledok Alchymistickej Práce.

Mlieko: Symbol Rozvinutej/Vyvinutej Cnosti.

Ambrózia:

V gréckej mytológii, ambrózia je jedlo i nápoj, s ktorým si Bohovia Olympu udržiavali svoju nesmrteľnosť, symbol sexuálnej energie. V Indii, tiež známa ako sóma a v židovsko-kresťanskej biblii ako manna.

Amrita:

(Sanskrit, tibetsky dutsi) symbolický nápoj, ktorý dáva nesmrteľnosť.

"Bohovia sú dlho žijúci prostredníctvom ambrózie (amrita) sú..." - Grihya sútry, kandika

"Ambróziový nápoj alebo pokrm bohov. Nápoj, ktorý dáva nesmrteľnosť. Elixír života vytreskol z oceánu mlieka v puranickej alegórie. Starý védicky termín aplikovaný na posvätnú sómu, šťavu v chráme tajomstiev." - Z teozofického slovníka pojmov.

Transmutácia sexuálnych vôd vypracováva mimoriadne "čisté vody Amrity," ortuť tajnej filozofie.

Anael:

"Učeník kamenistej cesty, ktorá vedie k nirváne je naplnený extázou, keď má tú česť privolať Anaela, anjela lásky. Anael sa zjaví tým, ktorí ho volajú a vedia ako ho privolať. Anael je nádherné dieťa úsvitu. V prítomnosti anjela lásky sa cítime ako pri návrate do nevinnosti Edenu. Anaelove vlasy vyzerajú ako zlaté kaskády padajúce cez jeho alabastrové plecia. Tvár anjela lásky má červenú farbu úsvitu. Anael je neopísateľne krásny anjel, ktorý nosí bielu tuniku. Anael je anjel hudby a lásky, anjel krásy a nehy, úžasný Amor všetkých zaľúbencov, extáza všetkého zbožňovania." - Samael Aun Weor, Dokonalé manželstvo

Andrameleck:

"Každý, kto vyvolá Andramelecka vo vnútorných svetoch, bude mať najohromnejšie prekvapenie, pretože buď príde Andrameleck démon alebo Andrameleck, Majster Bielej lóže. Andrameleck je Hasnamuss s dvojitým ťažiskom." - Samael Aun Weor

"Andrameleckovi už nebude dané druhé telo! Je to strašne perverzný démon. Vnútorný Majster hrozne trpí, a samozrejme, že bude musieť zaplatiť veľkú karmu za to, že vytvoril toho démona." - Samael Aun Weor

Anjel:

(Grécky: aγγελος)

“Celý kozmos je riadený, sledovaný a živý, radami (skupinami) skoro nekonečných hierarchií vedomých bytostí. Každý z nich (či sa volajú tak alebo onak, ako napríklad Dhyan Chohani, Anjeli alebo Dévy, atď.) má splniť dajaký úkol. Sú poslami iba v tom zmysle, že sú konateľmi Karmických a Kozmických Zákonov. Vo svojich príslušných stupňoch vedomia a inteligencie sa nekonečne líšia. Všetci sú dokonalými ľuďmi v najkompletnejšom význame slova. Mnohopočetné anjelské služby charakterizujú božiu lásku. Každý Elohim pracuje vo svojej špecializácii. Môžeme a musíme požiadať o anjelskú ochranu.“ – Samael Aun Weor, The Three Mountains (Tri Hory)

“V skutočnosti, Anjeli sú dokonalými ľudskými bytosťami. Z tohto dôvodu ten, kto dosiahne dokonalého stavu ľudskej bytosti, sa stáva Anjelom. Tí, ktorí prehlasujú, že Anjel je nižší (podradnejší) ako ľudia, falzifikujú pravdu. Nikto nemôže dosiahnuť anjelského stavu, ak predtým nedosiahol stavu dokonalej ľudskej bytosti. Nikto nemôže dosiahnuť stavu dokonalej ľudskej bytosti, ak predtým neinkarnoval svoju Dušu. Toto je sexuálny problém. Anjel je zrodený iba v pravých ľudských bytostiach.“ – Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo)

Existujú dva typy Anjelov: Nevinní Anjeli a Cnostní Anjeli. Nevinní Anjeli sú elementálmy rastlín a Cnostní Anjeli sú dokonalými Ľudskými Bytosťami.“ – Samael Aun Weor, Occult Medicine a Practical Magic (Okultná Medicína a Praktická Mágia)

Antikrist:

Sila alebo energia, ktorá je polarizovaná opačnou vibráciou energie alebo sily Krista. Kristus je sila svetla, ktorá umožňuje vznik všetkého života: je tvorivá, osvecujúca a označená čistou, nesebeckou láskou alebo súcitom. Energia alebo sila Antikrista je ničiaca, prinášajúca temnotu, sebectvo a nenávisť. Podľa Univerzálneho Gnosticizmu, intelekt každej ľudskej bytosti je Antikristom, pretože intelekt súčasnej ľudskej bytosti je sebecký, naplnený temnotou a nenávisťou. Hľadá ako vytvoriť skazu cez vynálezy ako knihy, filmy, slová a koncepty, ktoré vytvára.

Rozhodne Antikristom nie je určitá osoba, ale všetci ľudia. Očividne samotný Antikrist existuje hlboko v každej osobe a prejavuje sa mnohými spôsobmi.  

Anu atóm:

(Sanskrit) "Titul Brahmana, o ktorom sa hovorí, že je atómom, rovnako ako je nekonečný vesmír." - Z teozofického slovníka pojmov.

Anubis:

AnubisMnohokrát spomínaný v gnostickom písme Pistis Sofia (on je ten "so psou tvárou") a dobre známy v egyptskej symbolike. Anubis je najvyšší hierarcha zákona karmy, ktorému pomáha 42 sudcov. Chrám zákona, kde predsedá, sa nachádza na Slnku, kde vládne Michael.

"Ten, kto prebudí vedomie, môže cestovať so svojimi vnútornými telami mimo fyzického tela, s plnou vedomou vôľou, a študovať svoju vlastnú knihu osudu. Túto knihu nájde v chráme Anubisa a jeho štyridsaťdva sudcov. Anubis je najvyšší vládca karmy. Anubisov chrám sa nachádza v molekulárnom svete, ktorý mnoho ľudí nazýva astrálny svet. Zasvätenci môžu priamo vyjednávať s Anubisom. Každý karmický dlh môžeme zaplatiť s dobrými skutkami, no musíme jednať s Anubisom. Zákon karmy, zákon kozmickej rovnováhy nie je slepý zákon, človek môže tiež od pánov karmy požiadať o úver, ale každý úver musí byť zaplatený dobrými skutkami, ak nie, potom si to zákon vyberie bolesťou." - Samael Aun Weor, Ezoterická rozprava o hermetickej astrológii

Apas:

(Sanskrit, "voda") tattva alebo vibrácia vodnatého éteru. Z tejto vibrácie vzniká fyzická voda.

Arhat:

(tibetsky dra chompa) Tradičný titul udelený praktikantom hínajána, ktorí odstránili klesas; inými slovami, Šrávaka a Pratjéka Budhovia (chodci špirálovitej cesty). Vo všeobecnom použití tento termín platí pre tých, ktorí dobyli Necach a ďalej.

Arkánum:

(latinsky, množné číslo: arkana). Tajomstvo, záhada, koreň výrazu “ark“, ako v Noemovej Arche (Ark of Noah) a Arche Zmluvy (Ark of Covenent).

Arkánum A.Z.F.:

Cvičenie sexuálnej transmutácie ako pár (muž-žena), technika známa v Tantre a Alchýmii. Arkánum sa týka skrytej pravdy alebo zákona. A.Z.F. symbolizujú A (aqua, voda), Z (azufre, síra), F (fuego, oheň) a teda: voda + oheň = vedomie. Taktiež, A (azoth = chemický prvok vzťahujúci sa k ohňu). A a Z je prvé a posledné písmeno abecedy a teda vzťahujúci sa k Alfe a Omege (začiatok a koniec).

Archetyp:

Z dictionary.com: “originálny vzor alebo model, z ktorého všetky veci rovnakého druhu sú kopírované alebo na ktorom sú založené; model alebo prvá forma; prototyp.“

V Kabale, plán alebo pôvodný obraz, z ktorého sa objavuje stvorenie; týkajúci sa prvého zo štyroch svetov (Kabala rozdeľuje Strom Života na štyri svety): Acilut (Atziluth)

“Sexuálna energia v sebe obsahuje žijúci archetyp autentického Solárneho Človeka, ktorý v nás musí nadobudnúť tvar.“ - The Mystery of Golden Blossom- Záhada Zlatého Kvitnutia

Ásana:

(Sanskrit) držanie tela alebo poloha tela.

Astrál:

Tento názov je odvodený, vzťahujúci sa, vychádzajúci z hviezd, ale v ezoterických vedomostiach sa vzťahuje k emocionálnemu aspektu 5 dimenzie, ktorý sa v Hebrejčine nazýva Hod.

Astrálne Telo:

Telo používané vedomím v 5 dimenzii alebo vo svete snov.

Čo sa bežne nazýva Astrálne Telo, nie je pravé Astrálne Telo, skôr je to Mesačné Protoplazmatické Telo, taktiež známe, ako Kama Rupa (Sanskrit, “telo túžob“) alebo “snové telo“ (Tibetsky rmi-lam-gyi lus). Pravé Astrálne Telo je Solárne (nadriadené nad Mesačnou Prírodou) a musí byť vytvorené, ako naznačil Majster Ježíš v Evanjeliu Jána 3:5-6, “Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.“ Solárne Astrálne Telo je vytvorené ako výsledok Tretieho Zasvätenia Veľkých Záhad (Hady Ohňa), a je zdokonalené v Treťom Hadovi Svetla. V Tibetskom Budhizme, Solárne Astrálne Telo je známe, ako iluzórne telo (sgyu-lus). Toto telo sa vzťahuje k emocionálnemu centru a k sefire Hod.

“Skutočne, iba tí, ktorí pracovali s Maithunou (Biela Tantra) po mnoho rokov môžu mať Astrálne Telo.“ -
Samael Aun Weor, The Elimination of Satan’s Tail (Odstránenie Satanovho Chvostu)

Athanor:

Alchymistický symbol. Athanor bola symbolická pec.

"Alchymista potrebuje Athanor, aby mohol pracovať na veľkom diele. Athanor je žena." - Samael Aun Weor, Príručka praktickej mágie

Atman:

(Sanskritsky, doslovne “ja“) Starodávne a dôležité slovo, ktoré je v Hinduizmu a Budhizmu značne mylne vyložené. Mnohí špatne pochopili toto slovo, ako odkazujúce sa na trvalo existujúce ja alebo duše. Ale pravý význam je opačný.

“Brahman, Ja, Puruša (Purusha), Chaitanja (Chaitanya), Vedomie, Boh, Atman, Nesmrteľnosť, Sloboda, Dokonalosť, Blaženosť, Bhuma alebo nepodmienený, sú synonymné termíny.“ – Swami Sivananda

Preto Atman ako “ja“, odkazuje na stav “nepodmieneného“ bytia, čo sa vzťahuje k Absolútnu, Ein Sof alebo  Šúnjatá /Shunyata/ (Prázdnota). Preto Atman odkazuje na Najvnútornejšieho, Ducha, Syna Boha, ktorý túži po návrate do toho, čo je za hranicami slov.

“Samotný Atman, je neopísateľná Bytosť, ten, ktorý je za hranicami času a večnosti, bez konca dní. Nezomiera, ani sa neinkarnuje (ego je to, čo sa vracia), ale Atman je úplne dokonalý.“ – Samael Aun Weor

V bežnom používaní sa môže výraz Atman vzťahovať k duchu alebo sefire Chesed.
“Samotné Bytie je Atman, Neopísateľný. Ak urobíme chybu, že budeme Bytie považovať za nadradené (vyššie) “ja“ alebo druhé ja (alter ego), podprahové “ja“ alebo božské ego, atď., tak sa rúhame, pretože To, čo je Božské, Realita (Skutočnosť), nemôže nikdy upadnúť do kacírstva oddeliteľnosti.  Nadradené (vyššie)  a podradené (nižšie), sú dve časti rovnakej veci. Vyššie “ja“ alebo Nižšie “ja“´, sú dve časti rovnakého mnohopočetného ega (Satan). Bytie je Bytie, a dôvodom existencie Bytia, je to isté Bytie. Bytie presahuje osobnosť, “ja“, a individualitu.“ – Samael Aun Weor

“Blaženosť je základnou prirodzenosťou človeka. Hlavný fakt jestvovania človeka je jeho inherentná božskosť. Ľudská základná prirodzenosť je božská, uvedomovanie si, ktoré stratil kvôli svojim zvieracím sklonom a kvôli závoju neznalosti. Človek sa vo svojej neznalosti stotožňuje s telom, mysľou, Pránou a zmyslami. Tým, že ich prekročí, sa zjednotí s Brahmanom alebo s Absolútnom, ktoré je čistou blaženosťou. Brahman alebo Absolútno je najúplnejšia realita, najkompletnejšie vedomie. To, za čím už nič nie je, to, čo je najvnútornejšie Ja všetkých, je Atman alebo Brahman. Atman je spoločné Vedomie vo všetkých bytostiach. Zlodej, prostitútka, vyberač odpadkov, kráľ, darebák, svätec, pes, mačka, myš- všetci majú rovnakého spoločného Atmana. Zdanlivý, fiktívny rozdiel je iba v telách a mysliach. Sú tam rozdiely vo farbách a názoroch. Ale Atman je rovnaký vo všetkom. Ak ste veľmi bohatí, môžete mať svoj vlastný parník, vlak, vzducholoď pre svoje vlastné sebecké záujmy. Ale nemôžete mať svojho vlastného Atmana. Atman je spoločný pre všetkých. Nie je výhradným registrovaným majetkom jednotlivca. Atman je jediný medzi mnohými. Je neustále medzi formami, ktoré prichádzajú a odchádzajú. Je čistým, absolútnym, základným Vedomím všetkých vedomých bytostí. Zdrojom všetkého života, zdrojom všetkého poznania, je Atman, vaše najvnútornejšie Ja. Tento Atman alebo Najvyššia Duša je všetko prekračujúci, nevýslovný, nepredstaviteľný, neopísateľný, vždy-pokojný, úplne-blažený. Medzi Atmanom a blaženosťou nie je žiadny rozdiel. Atman je samotná blaženosť. Boh, dokonalosť, pokoj, nesmrteľnosť, blaženosť, sú jedným. Cieľom života je dosiahnuť dokonalosť, nesmrteľnosť alebo Boha. Čím bližšie sa niekto dostáva k Pravde, tým sa stáva šťastnejším. Pretože neodmysliteľnou prirodzenosťou Pravdy je pozitívna, absolútna blaženosť. V konečnu nie je žiadna blaženosť. Blaženosť je iba v Nekonečnu. Mať večnú blaženosť, je možné iba z večného Ja. Poznať Ja, znamená radovať sa s večnej blaženosti a večného pokoja. Sebarealizácia udeľuje večnú existenciu, absolútne poznanie a večné blaho. Nikto nemôže byť spasený bez Sebarealizácie. Hľadanie Absolútna by malo byť podniknuté i za cenu obetovania najdrahších vecí, dokonca i života. Študujte filozofické knihy koľko len chcete, prednášajte prednášok a prednášok behom celého vášho svetového turné, zotrvajte 100 rokov v Himalájskej jaskyni, praktikujte 50 rokov Pránájámu, i tak nedokážete dosiahnuť oslobodenie bez uvedomenia si jedinosti Ja.“ – Swami Sivananda     

Atmické Telo:

V Kabale, Atmické telo sa vzťahuje ku sefire Chesed. Toto je nadriadené (vyššie) telo Najvnútornejšieho, Bytia, Otca obsiahnuté v Trojici každého Monada. Atmické Telo je ponorené v 6 dimenzii. Človek je sedemdielny (majúci sedem tiel) a Atmické Telo je siedmym telom.

Atóm:

Každý atóm je trojica hmoty, energie a vedomia. Vedomie každého atómu je vždy inteligentný elementál. Ak materialisti nie sú schopní vidieť tieto elementály, je to pretože stále nevedia vedecké postupy, ktoré nám ich umožňujú vidieť. My máme špeciálne metódy, aby sme tie tvory dokázali vidieť. Vskutku, atóm je naozaj nekonečne malým planetárnym systémom. Tieto planetárne systémy atómov sú utvárané ultra-atómovými trojicami, ktoré sa otáčajú okolo ich centier gravitácie. Atóm so svojimi Alfa, Beta a Gama lúčmi, je trojicou hmoty, energie a vedomia. – Samael Aun Weor, Endocrinology & Criminology (Endokrinológia a Kriminológia)

Avalókitéšvara (Avalokiteshvara):

Avalókitéšvara (Sanskritsky, doslovne “Pán, ktorý sa pozerá dole“) je podľa Mahájána Budhizmu termín daný Bódhisattvom Súcitu. Tibetský názov je Čenrezig. Obidva sú symboly Kozmického Krista. Jedenásťhlavý, tisícruký Avalókitéšvara, je symbolom mnohých Bódhisattvou súcitu, ktorí dosiahli desať Bódhisattvových stupňov a takisto symbolizuje mnohé Avalókitéšvarové inkarnácie alebo Budhov súcitu v rôznych Sefirotov Stromu Života. Takisto je známy ako Kuan-Yin a Čenrezig; v Hinduizme je Višnu. V Gréckom jazyku je Khristos alebo Kristus, ktorý sa pozerá každým smerom, aby mohol pomôcť a spasiť hociktorú bytosť skrze jeho Bódhisattvov. Takto jeho tisíce rúk, rozširujú jeho pomocné ruky ku všetkým bytostiam. Jeho desať hláv naznačuje proces cez desať Bódhisattvových stupňov smerom k dokonalosti Nirmánkája Tela; tieto stupne (fázy) sú symbolizované v desiatich hierarchiách Kabalistického Stromu Života vo svete Jecira (Yetzirah) s jedenástym , ktorý predstavuje získanie Sambhógakája Tela; A tak jedenásta hlava naznačuje inkarnáciu univerzálneho súcitu všetkých Budhov. Tých desaťhláv takisto predstavuje prajnapáramitá, typ vízie, ktorý je schopný sa pozerať na všetky bytosti zvnútra i zvonku desiatich Sefirotov priestoru; jedenásta hlava predstavuje  všetko-zahrňujúcu Budhovu múdrosť (Chokma).    

Avatar:

Zo Sanskritu avatāraḥ, znamenajúc zostup (božstva z nebies), avatar: ava, dole + tarati, prechádza, prekročuje. Inkarnácia kozmického, univerzálneho Krista (Višnu, Chokma), Samael Aun Weor používal termín “avatar“, s významom “posol.“

Reinkarnovaný Kristus sa prejavuje skrze každého autentického Avatara.“ – Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalená Pistis Sofia)

“...Vše-milosrdný, nekonečno, ktoré všetko udržuje nažive, naj, najsvätejšie Absolútne Slnko, posiela pravidelne Avatarov, Spasiteľov do tohto údolia sĺz. Títo svätí jednotlivci, títo poslovia, títo Spasitelia, sú  žijúcimi inkarnáciami Vše-milosrdného. No jednako táto lunárna rasa, táto perverzná rasa Adama, smrteľne neznáša takýchto pomocníkov. [...] Požehnaný Krišna, požehnaný Budha, požehnaný Láma, požehnaný Mohamed, milujúci, neodmysliteľný Ashiata Shiemash, Mojžiš, Quetzalcoatl (a mnoho ďalších) boli všetci Avatarmi. Náuka všetkých Avatarov má svoje korene v troch základných faktorov revolúcie vedomia: narodiť sa, zomrieť, a obetovať sa pre ľudstvo.“ – Samael Aun Weor, The Doomed Aryan Race (Zatratená Árijská Rasa)

“Avatarovia sa objavujú pre mimoriadne udalosti v mimoriadnych okolnostiach. Kedykoľvek je veľká nespravodlivosť, kedykoľvek nastane zmätok a chaos kvôli nespravodlivosti a znemožňuje usporiadaný vývoj ľudí,  kedykoľvek je rovnováha ľudskej spoločnosti rozrušená sebeckými, bezohľadnými a krutými bytosťami, kedykoľvek prevláda nedostatok viery a Adharmy, kedykoľvek sú podkopané základy spoločenských organizácií, objavia sa Avatarovia, aby nastolili Dharmu a obnovili poriadok. Avatar je zostupom Boha pre vzostup človeka. Lúč z Hiranyagarbha zostupuje na zem s mohutnou silou, aby udržal harmóniu vesmíru. Práca vykonaná Avatarmi a ich učenia vyvolávajú priaznivý duchovný vplyv na ľudské bytosti a pomáhajú im v ich vzostupnom božskom rozvíjaní a Sebarealizácii. Avatar prichádza odhaliť božskú prirodzenosť človeka a povzniesť ho nad malicherný, materialistický život vášne a egoizmu.“ – Swami Sivananda, Lord Krishna, His Lilas and Teachings (Pán Krišna, Jeho Lily a Učenie)

Avernus:

Verilo sa (v starodávnej Rímskej spoločnosti), že je vstupom do pekla. V neskorších časoch sa slovo stalo iba alternatívnym názvom pre peklo.

Aviči:

(V sanskrite a Pali, doslova "bez vĺn," tiež prepísané ako Avichi, Avici). V budhizme sa jedná o najnižšiu úroveň pekelných ríši, obývanú tými, ktorí spáchali jeden alebo viacero z piatich závažných trestných činov:

 1. Úmyselná vražda otca
 2. Úmyselná vražda matky
 3. Zabitie Arhata (osvietená bytosť)
 4. Ubližovanie Budhovi
 5. Vytvorenie rozdelenia alebo rozštepu v duchovnej komunite

Azoth:

V alchýmii, Azoth je životný princíp všetkých kovov. Azoth je najviac známy v súvislosti s Paracelsom.

Bežne sa uvádza, že slovo Azoth je odvodené z arabského al-zā'ūq: "ortuť(ang. mercury)." Aj keď je to síce relevantné, no nie je to jediný dôležitý význam tohto slova.

 "A Adam povedal, זאת zo'th [je] kosť z mojich kostí a telo z môjho tela: זאת zo'th bude sa volať אשה" ishshah, pretože זאת zo'th bol vzatý z איש 'iysh." - Genezis 02:23

איש + זאת = Ish-Zoth = Azoth.

"... Síra, Merkúr a Soľ, ktoré sú jednu chvíľu prchavé a druhú chvíľu neprchavé, tvoria Azoth..." - Eliphas Levi, Transcendentálna mágia (1856)

"...štyri prvky alchýmie sú: soľ, ortuť, síra a azoth: Soľ je hmota, Merkúr je Ens Seminis, Azoth je tajomný lúč kundaliní." - Samael Aun Weor, Alchýmia a kabala

Alchymisti sa vždy zmieňujú o troch symbolických látkach: ortuť, síra a soľ. Azoth sa dopĺňa ako štvrtý, tajomný meniaci sa životný princíp. Podľa alchýmie: Soľ, síra, ortuť, každá z nich má trojjedinú povahu, keďže každá z týchto látok v skutočnosti obsahuje aj ostatné dve látky. Preto, telo Soli je trojdielne: soľ, síra a ortuť, ale v tele Soli jedná z týchto troch (soľ) prevláda. Ortuť je tiež zložená zo soli, síry a ortuti, kde prevláda ortuť. Podobne je to i so Sírou, ktorá je vskutku soľ, síra a ortuť s prevahou síry. Premeny týchto deviatich rozdelení – 3 krát 3 = 9 sa dejú vďaka Azothu, posvätnému ohňu kundaliní. Azoth je teda univerzálna substancia, neviditeľný večný oheň, elektrina, magnetizmus, astrálne svetlo, bezhraničný duch života, ohnivá merkúrová/ortuťová esencia, ktorá vyteká z trónu Boha a Baránka, miechy. Toto je rieka živej vody v Edene (Raji) - Sex, Genezická zemská hmla, ohnivé častice "Hašim" v prachu zeme (Adama), odkiaľ Boh stvoril elektronické telá Adama, skutočnú ľudskú bytosť.

But there went up a mist from the earth (hmla zo zeme), and watered the whole face of the ground. And the LORD God formed man [of] the dust of the ground (prach zeme) and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul. – Genezis 2: 6-7

Spodná voda (tu je to preložené ako spodná voda) však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. – Genezis 2: 6-7

Ádi-Budha:

Adi-Buddha-samantabhadra(Sanskritské slovo. V tibetčine je to Dang-po'i sangs-rgyas.) Z vadžrajána budhizmu tiež známy ako Samantabhadra alebo Vadžradhára. Ádi-Budha je "prvotný Budha," alebo pôvod všetkých Budhov. Ádi-Budha sa objavuje sám zo seba, pochádzajúci sám zo seba, existujúci pred akýmkoľvek javom alebo vecou, ktorá kedy vznikla. "Trinásty Eón je Ein, Sat, Zvrchovaná Autonómnosť. Za trinástym Eónom je Kozmický, Univerzálny, Večný Otec, t.j. Ádi-Budha, ktorý je Budhom nášho individuálneho Budhu. Ádi-Budha je Otec nášho Otca, ale On nikdy neprichádza do prejavenia, pretože On je Nepoznateľné Božstvo. Iba na konci mahá-manvantara, potom, ako sa staneme jedným s naším Otcom, ktorý je v utajení, sa môžeme zjednotiť s Ádi-Budhom. K tomuto zjednoteniu s Ádi-Budhom dochádza v mahápralaja, t.j. v kozmickej noci a vnútri lona Absolútneho Abstraktného Priestoru." - Samael Aun Weor, gnostická Biblia: Odhalená Pistis Sofia