slovnik

Naposledy pridané:

Úplná cesta k oslobodeniu

Virtuálna realita: svet klamných javov

Hľadáte pravdu?
Hľadáte zmysel života?

oko vesmiruChcete vedieť načo ste na tomto svete?
Kto sme? Odkiaľ pochádzame? Kam smerujeme? Chcete vedieť čo je po smrti?
Čo sú sny a prečo snívame?
Existuje druhá strana a vyššie bytosti?
Chcete vedieť pravdu o Lemúrii a Atlantíde?
Premýšľate nad nekonečnosťou vesmíru a nad možnosťou iných dimenzií?
Pýtate sa či existujú iné civilizácie okrem našej?
Chcete mať pravé poznanie najväčších záhad sveta?
Chcete vedieť veci na ktoré vám nikto nevie dať uspokojujúcu odpoveď?


HLAVNE unavilo vás už hľadanie odpovedí v knihách, v médiách, poprípade odpovedí iných ľudí. Jednoducho máte už dosť počúvania rôznych TEÓRIÍ?

Chcete na vlastnej koži poznať odpovedi na tieto a mnohé ďalšie otázky? (nie iba čo sa môžete dočítať na tejto stránke, ale ich zažiť, zakúsiť, vidieť na vlastné oči, cítiť)

pytagorasGNÓZA je odpoveď. Gnóza je vedomé poznanie.

Gnóza: z gréckeho slova γνῶσις - vedomosti/poznanie.

  1. Vedomosti získané prostredníctvom našej vlastnej skúsenosti, ako je tomu v protiklade s vedomosťami, ktoré nám boli povedané alebo ktorým veríme. Gnóza je vedomé, skúsenostné poznanie, nie iba intelektuálne alebo konceptuálne vedomosti, presvedčenie alebo teória. Tento termín je synonymom hebrejského דעת "da'ath," arabského ma'rifah, tibetského rigpä a sanskritského "jna" alebo "vidya."
  2. Tradícia, ktorá dala zrod našim najváženejším filozofiám, vedám, umeniu a náboženstvám. Hoci niektorí ľudia v dnešnej dobe veria, že pojem gnóza sa vzťahuje len na určité skupiny, ktoré boli asi pred 2000 rokmi aktívne na Blízkom východe, realita je iná.   

Gnóza je plameň z ktorého vznikli všetky náboženstvá.  

Gnóza je vedomá skúsenosť reality, získaná prostredníctvom našej vlastnej skúsenosti, ako je tomu v protiklade s vedomosťami ktoré nám boli povedané alebo ktorým veríme.

Človeče, poznaj sám seba a budeš poznať vesmír a jeho Bohov- veštkyňa v Delfách

nabozenstva

Skrze Gnózu, získate odpovede na všetky otázky. Pravé duchovno je založené na vedomej skúsenosti (zážitku) pravdy.  Nadišiel čas, aby sme opustili teórie a presvedčenia a stali sa praktickými. Toto je GNÓZA.

Táto stránka slúži ako úvodný, informačný materiál do gnostického učenia. Vopred sa ospravedlňujeme za gramatické chyby. Cieľom tejto stránky, je poskytnutie čitateľovi základné informácie o tom: čo je Gnóza, história Gnózy, čo je účelom Gnózy, kto je zakladateľom novodobej Gnózy a pod. Táto stránka sa iba snaží o rozšírenie Pravej Gnózy. Skoro celý materiál, s ktorým sa tu stretnete, je iba nepatrným prekladom tejto stránky gnosticteachings.org - tu nájdete obrovské množstvo materiálu (anglické knihy, prednášky a mnoho ďalšieho). Človek môže nájsť mnoho zahraničných webových stránok o Gnóze, ale problém je ten, že niektorí si ju upravujú podľa vlastnej interpretácie a tým sa pravá Gnóza degeneruje. V podstate to nie je nič prekvapujúce, pretože toto je osud každého učenia. Ľudia začnú jednotlivé texty interpretovať podľa vlastných názorov, poprípade vynechajú podstatnú časť učenia, ktoré bolo doručené ľudstvu.

Učenie, ktoré bolo doručené ľudstvu, je odhalením najväčších, najsvätejších a najtajnejších tajomstiev, ktoré boli pred ľudstvom po celý čas ukryté a šifrované, aby sa k nim nemohol dostať hocikto. Prístup k týmto vedomostiam a záhadám mali iba vyvolení alebo iba určitá vybraná skupinka ľudí. Teraz po prvý krát po mnohých miléniách je toto učenie kompletne odhalené a dané ľudstvu. Nečakajte, že to bude ľahké alebo že to bude súhlasiť so všetkým, čo vám bolo povedané modernou spoločnosťou.

Znalosti, ktoré tu študujeme sú hlboké, takmer nepochopiteľné, no v konečnom dôsledku užitočné iba vtedy, keď sú uvedené do praxe každodenného života. Žite podľa nich a pravda sa stane úplne jasnou. No ak toto poznanie zostane len ako pojem alebo presvedčenie, tak nikdy v živote nezistíte, čo to vlastne znamená.

Manly P. Hall vo svojej epickej knihe, Tajné učenie všetkých vekov, napísal:

"...ten, kto by chcel pochopiť hĺbku filozofického myslenia, sa musí zoznámiť s učením tých zasvätených kňazov, ktorí boli určení ako prví strážcovia božského zjavenia. Tajomstvá boli považované za strážcov transcendentálneho poznania, tak hlbokého, až nepochopiteľného okrem tých, ktorí oplývali najvznešenejším intelektom a tak mocné, že mohli byť s bezpečnosťou  odhalené iba tým, u ktorých osobné ambície boli mŕtve a ktorí zasvätili svoj život nesebeckej službe ľudstvu. Oboje, dôstojnosť týchto posvätných inštitúcií i platnosť ich tvrdenia, že poznajú Univerzálnu múdrosť, sú dosvedčené najslávnejšími filozofmi staroveku, ktorí boli sami zasvätení do hĺbok tajného učenia a ktorí svedčili o jeho účinnosti.

"Opodstatnene môže byť predložená otázka: Ak tieto staroveké mystické inštitúcie boli také "ohromne dôležité," prečo je teda v súčasnosti o nich tak málo dostupných informácii a o tajomstvách, ktoré údajne ukrývali. Odpoveď je úplne jednoduchá: Tajomstvá boli v rukách tajných spoločností, ktoré zaväzovali svojich zasvätencov k neporušiteľnej mlčanlivosti, a ktoré za zradu ich posvätnej dôvery sa pomstili smrťou. Hoci tieto školy boli pravými inšpiráciami rôznych učení hlásanými antickými filozofmi, prameň týchto učení nebol nikdy odhalený nezasväteným. Okrem toho, s odstupom času sa tieto učenia stali tak neoddeliteľne spojené s menami tých, ktorí ich šírili, že skutočný, ale skrytý zdroj - tajomstvá - sa stal úplne ignorovaný."

Časy sa zmenili. Dvere do tajov boli otvorené. Vitajte!

Osoba, ktorej môžeme vďačiť za odhalenie týchto mystérií je Samael Aun Weor.

Majster Samael Aun WeorSamael Aun Weor je zakladateľ Novodobej Gnózy, ktorý napísal vyše 60 kníh a dal stovky prednášok, v ktorých podrobne popisuje a odokrýva symbolizmus ukrytý vo všetkých mýtoch, v náboženských presvedčeniach, v rôznych bratstvách, v kultúrach a pod.

Samael Aun Weor uviedol, “Ja učím Náboženskú Syntézu, ktorá bola pôvodným náboženstvom ľudstva, náukou JANUS alebo náukou džin.

Toto je Náboženstvo Múdrosti starovekých Kňazských Spoločenstiev, Gymnosofistov alebo samotárskych Jinistov zo Strednej Ázie, Iohanov, Samoánov, Egyptských Asketikov, starovekých Pytagorejcov, stredovekých Rozikruciánov, Templárov, pôvodných Slobodomurárov a ďalších viac-menej známych ezoterických Bratstiev, ktorých zoznam by zabral mnoho strán. Toto je Tajná Náuka Rytierov Svätého Grálu. Toto je Jakubov Žijúci Kameň. Toto je dialekticky vysvetlený Lapis-Electrix (Magnes) - kameň mudrcov.

Toto je naozaj jedinečná príležitosť pre ľudstvo, aby začali toto učenie študovať a hlavne, aby ho začali praktikovať vo svojom každodennom živote. Pretože učenie, ktoré nie je naozaj praktikované, sa stáva iba ďalšou teóriou.

Čo je naozaj ohromujúce, je to, že väčšina ľudí začne niečo čítať a hneď po prvých riadkoch sa domnieva, že už vedia  o čom to je. Narazia na prvý citát z nejakého Písma, či je to z Kresťanstva, Budhizmu, Hinduizmu alebo z hociktorého iného a ihneď si povedia, “Á, toto, je zase nejaké ďalšie náboženstvo alebo sekta alebo “blud.“ a kliknú niekam inam. Bez toho aby si to vôbec celé prečítali o čom to vlastne je. Samozrejme ešte stále sme nevyhrali, aj keď si dáme tú námahu a prečítame si to dokonca, pretože potom bezpodmienečne musí prísť záver, v podobe:  “tomu neverím,“ “to nie je možné,“ alebo “Áno, znie to dobre, logicky, takto to teda musí byť.“ Buď tomu veríme alebo neveríme, áno alebo nie. Takto presne funguje naša myseľ, náš intelekt. Intelekt nepozná strednú cestu, buď je to A alebo je to B. Najlepší postoj aký by sme mali zaujať, je byť otvorení, mať otvorenú myseľ. Ani to neprijať, ale ani to neodmietať: jednoducho si na vlastnej koži overiť, či to, čo je písané, je naozaj pravda. Dať tomu šancu a začať to praktikovať.

Nad čím sa naozaj zastavuje rozum, je to, že niektorým ľuďom by mohlo byť dané “Kráľovstvo Nebeské,“ alebo umožnené poznať najväčšie tajomstvá vesmíru, avšak oni len mávnu rukou a pokojne sa vrátia späť do svojej malej vlastnej “reality.“ Toto je jednoznačný dôkaz degenerácie našej mysle. My si jednoducho myslíme, že život je iba o narodení, rozmnožovaní a smrti. A samozrejme medzitým, aby sme sa nenudili, tak si ten život “užívame,“ ako sa len dá.

Je očividné, že intelektuálne zviera nesprávne nazývane človekom, je robot naprogramovaný materskou škôlkou, základnou školou, strednou školou, fakultou, univerzitou, atď. Nikto nemôže poprieť, že naprogramovaný robot funguje podľa programu. Keby bol tento program odstránený, tak by robot určite nefungoval...

...Táto záležitosť je tak vážna a pohltenie mysle tak hrozné, že žiadneho humanoidného robota by ani len nenapadlo, že program je k ničomu, pretože bol naprogramovaný podľa programu a spochybniť ho, by mu pripadalo ako kacírstvo, niečo nezlučiteľné a absurdné.

Pre robota je absurdné pochybovať o svojom programe; je to niečo absolútne nemožné, pretože jeho samotná existencia je následkom tohto programu.

Bohužiaľ veci sa nemajú tak, ako si humanoidný robot myslí; existuje iná veda, iná múdrosť, avšak táto je pre humanoidných robotov neprijateľná. – Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Veľká Vzbura)

Poďme sa teraz na chvíľu zamyslieť nad našimi životmi. Narodíme sa do určitej rodiny, vyvíjame sa a rastieme. Keď nadíde čas sme poslaní do škôl. Hlavná vec na ktorú je kladený dôraz, je aby sme sa naučili v tomto svete žiť, aby sme sa vedeli o seba postarať, aby sme boli schopní vyrovnať sa s rôznymi problémami tohto sveta a pod. Preto nám je od malička vštepované, aby sme sa učili, spravili kariéru, aby sme mohli zarábať veľa peňazí a týmto si zabezpečili krásnu budúcnosť. Samozrejme keď dospejeme do určitého veku, tak nás začnú mechanické pudy prírody tlačiť k tomu, aby sme si našli partnera a založili rodinu. A tu sa nám začne odvíjať kolobeh dospelosti alebo dospelého života. Chodenie do práce, staranie sa o rodinu atď.. Počas celého života budeme hnaní vecami, ktoré by sme chceli, poprípade ktoré by sme chceli dosiahnuť. Nadíde čas, kedy mi sami budeme vysielať naše deti do škôl, ktorých bude čakať PRESNE TEN ISTÝ KOLOBEH AKO NÁS. Teraz pre zmenu to budeme my, kto bude klásť dôraz na kariéru a pod., aby sa naše deti v tomto svete nestratili. Potom príde čas, kedy nás naše deti opustia, aby si založili svoje vlastné rodiny atď. My zostávame naďalej sústredení na našu prácu, rodinu, koníčky a pod. Jedného dňa príde deň, kedy dosiahneme dôchodkového veku. V tomto veku, už pravdepodobne máme vnúčatá, ktorých bude čakať ZNOVA TEN ISTÝ KOLOBEH AKO NÁS A NAŠICH DETÍ. A teraz sa dostávame k najdôležitejšiemu problému: a to je čelenie samotnej smrti.

smrtČlovek na smrteľnej posteli si môže, zaspomínať na staré dobré časy, na zážitky ktoré zažil, na veci ktoré získal, na kariéru ktorú dosiahol, na rodinu, na veci v živote ktorými prešiel a pod. A tu sa nám naskytá najdôležitejšia otázka: Načo to všetko vlastne bolo, keď aj tak za chvíľu zomriem. A tu sú presne skoro všetci ľudia stratení. Niektorí sa upokojujú presvedčením, že pôjdu do neba, poprípade, že budú spasení pretože patria k určitej viere a pod. Druhí nevedia čo ich čaká a preto im nezostáva nič iné, iba strach z neznáma a strach zo smrti. Ďalším je to jedno a preto si “užívajú“ život plnými dúškami z odôvodnením, že aj tak raz musíme zomrieť. A potom tu máme takých do ktorých môžeme zahrnúť i všetky doposiaľ spomínané kategórie. A to sú takí, ktorí majú veľmi jednoduchú a predsa dôležitú odpoveď a to: že predsa to celé musí (muselo) mať nejaký zmysel. Odpoveď je jednoduchá: áno, náš život na tomto svete má zmysel, ale aký? A toto by sa pre nás všetkých malo stať prioritou číslo jeden- zistiť zmysel a význam našej úbohej existencie a tým všetkého navôkol.

Toto teraz nemá slúžiť ako príklad, že chodenie do práce, rodina, peniaze, nie sú dôležité, ale že existujú omnoho dôležitejšie veci.

Celá existencia ľudského života sa dá zredukovať do týchto fáz: narodenia, dospievania, rozmnožovania, starnutia a smrti. Ak si naozaj niekto myslí, že tieto mechanické fázy prírody sú zmyslom života, tak sa hlboko mýli! Presne takto isto žije každý živočích, rastlina a pod. Jediný rozdiel medzi nami a nimi je, že my máme intelekt.

Intelektuálne zviera nesprávne nazývane človekom, zomiera nevedome a rodí sa nevedome. Slepo kráča od kolísky do hrobu, bez vedenia z kade prichádza alebo kde ide. Vytvorením Duše prebudíme vedomie, a len vtedy si uvedomíme záhady života a smrti.“ – Samael Aun Weor, The Book of the Dead (Kniha Mŕtvych)   narodenie_a_smrt

Prečo sú ľudia takí fascinovaní týmto svetom. Hračkami, ktoré nám ponúka. Robením toho, čo nám povedia druhí, myslením si toho, čo si myslia druhí, žiť životom, ako žijú druhí a pod. Prečo sa konečne nevzoprieme, ale nie voči druhým, ale voči sebe samým. Prečo žijeme život ako automaty, ako dajaké stroje. Jediné, čo nás zaujíma, sme my sami. My a náš svet okolo nás. Človek môže získať, všetko bohatstvo na zemi, môže mať najväčšiu moc na zemi, ale k čomu? Ak si niekto myslí, že si to vezme do hrobu, tak nech sa radšej nad tým ešte raz poriadne zamyslí. Veď človek ani vlastne nevie, kto je. Áno, čítate správne, my sami nevieme, kto vlastne v skutočnosti sme. Kto je ten tichý hlas v hlave, ktorý nám stále niečo hovorí a nikdy ani na sekundu sa nám ho nedarí umlčať? Človek je doslova nútený neprestajne nad niečím rozmýšľať. A čo je najvážnejšie, že my skáčeme ako ten hlas píska. Obrazne povedané- dobrovoľne sadáme do koča, ktorý je ťahaný zdivenými koňmi. A z toho samozrejme vznikajú rôzne situácie a hlavne Karma. Keby človek prestal byť bábkou, ovládanou rôznymi psychologickými elementmi, tak by svet v ktorom žijeme vypadal úplne inak.

Ak máte dostatok odvahy a chcete sa dozvedieť viac o sebe ako aj o svete, ktorý nás obklopuje, tak vás srdečné pozývame na študovanie a hlavne praktizovanie Gnózy. Ešte raz opakujeme, Gnóza nie je nejaká “ďalšia viera“ alebo presvedčenie, či teória, ale vedomé poznanie.