slovnik

Inkarnácia Kristickej sily a odstránenie ega 

Nasledujúca prednáška je zozbieranie rôznych úryvkov a výňatkov z majstrových kníh a prednášok, na zamyslenie sa nad dôležitosťou inkarnácie Kristickej sily.

slnko

Majster Samael hovorí, že nielenže je Slnko zdrojom svetla a života pre nás a našu planétu, ale že medzi nami a Slnkom existuje oveľa priamejší vzťah a účel:

Chcem, aby ste pochopili, že Slnko má záujem vytvoriť skutočných ľudí. Slnko chce úrodu solárnych ľudí a práve preto na tom v tomto okamihu tvrdo pracuje, aby ju získalo. Chcem, aby ste vedeli, že keď rasa ako taká stratí všetok záujem o solárne plány, Slnko taktiež stratí všetok záujem o takúto rasu a zničí ju. V súčasnej dobe chce Slnko túto rasu zničiť, pretože mu už ďalej neslúži na svoje experimenty. No ešte predtým, než ju zničí, vyvíja najvyššie úsilie, aby zožalo aspoň malú úrodu solárnych ľudí.

V časoch Abraháma, proroka, Slnko získalo určitú úrodu solárnych ľudí. Počas prvých ôsmich storočí kresťanstva, Slnko získalo ďalšiu malú úrodu, a rovnako tomu bolo tak i v stredoveku. V súčasnej dobe robí Slnko posledný pokus.

Aby sme tomuto trochu lepšie porozumeli, môžeme sa na tento "vývoj úrody" pozrieť ako na súčasť zostupu Ducha do hmoty. Dozvedáme sa, že:

"Špeciálny účel univerzálneho ducha života, je stať sa vedomým samého seba vo všetkých
dimenziách vesmíru. V podstate, univerzálny duch života nepozná sám seba. Je šťastný, ale nie
je si vedomý svojho šťastia. Šťastie bez vedomia nie je šťastie. Univerzálny duch života
zostupuje do hmoty, aby sa stal vedomým samého seba. Veľká realita vzniká zo svojho
vlastného lona za úsvitu celého univerza a rozjíma sa v žijúcom zrkadle prírody. Takto sa
spoznáva. Týmto spôsobom sa vytvára určitá vibračná mentálna aktivita, pomocou ktorej veľká
realita poznáva svoje nekonečné obrazy na kozmickom javisku. Táto aktivita, pohybujúc sa z
okraju do stredu, sa nazýva univerzálna myseľ. Všetci žijeme ponorení v nekonečnom oceáne
univerzálnej mysle. Intelektuálna aktivita univerzálnej mysle pramení z dostredivej sily. Po
každej akcii nasleduje reakcia. Dostredivá sila (pri narazení odporu v strede) logicky reaguje a
vytvára odstredivú aktivitu nazývanú kozmická duša. Táto vibračná duša sa stáva prostredníkom medzi stredom a okrajom, medzi univerzálnym duchom života a hmotou, a medzi veľkou
realitou a jej kozmickými obrazmi.

Veľký majster Paracelsus povedal, “Duša je výsledkom odstredivého pôsobenia univerzálnej
aktivity, dohnaná dostredivým pôsobením predstavivosti univerza.”

V súčasnosti má ľudská bytosť vo vnútri svojho astrálneho ducha iba embryo duše. Toto embryo musí zosilniť a prebudiť sa. Prebudenie kozmického vedomia vo vnútri ľudskej bytosti je najveľkolepejšou udalosťou vo vesmíre.

V podstate môžeme povedať, že vývoj duše závisí na prebudení a výstupu hadej energie, tzv. kundaliní v našej okultnej fyziognómii. Tým ako táto energia stúpa po chrbtici, následne na svojej ceste prebúdza príslušné čakry.

"Sedem najdôležitejších žliaz ľudského organizmu predstavuje sedem laboratórií kontrolovaných
zákonom trojice. Každá z týchto žliaz má predstaviteľa v čakre organizmu. Každá zo siedmych
čakier je umiestnená v úzkom spojení so siedmymi cirkvami miechy. Sedem cirkví miechy
kontroluje sedem čakier veľkého sympatického nervového systému.

Sedem cirkví sa intenzívne zaktivuje s vzostupom kundaliní po chrbticovom kanáliku. Kundaliní
prebýva v elektrónoch. Mudrci nad ňou meditujú, oddaní ju zbožňujú, a v domoch, kde vládne
dokonalé manželstvo, sa s ňou pracuje prakticky.

Kundaliní je solárny oheň uzavretý v semenných atómoch. Je to žeravá, elektronická substancia
Slnka, ktorá keď je oslobodená, nás premení v ohromne božských bohov.

Vzostup kundaliní cez chrbticový kanálik je riadený ohňom srdca. Kundaliní sa vyvíja a
postupuje podľa zásluh srdca. Kundaliní je prvotná energia uzavretá v cirkvi Efezu."

Celé toto je alegorizované Jakubovým rebríkom: tým ako táto energia stúpa, sa my sami transformujeme na iné bytostí, v konečnom dôsledku na plne sebauvedomené bytosti, v ktorých sú duša a duch dokonalo zjednotené.

"Keď zasvätenca osvieti brahmanský oheň, vtedy vstupuje do ezoterického, alebo tajného kruhu
ľudstva. V tomto kruhu nájdeme nevýslovnú rodinu, tvorenú z najstarších hierofantov, ktorí sú
vo svete známy ako avatary, proroci, bohovia atď. Členovia tejto významnej rodiny sa
nachádzajú vo všetkých vyspelých rasách ľudského druhu. Tieto bytosti sú zakladatelia
budhizmu, taoizmu, kresťanstva, sufizmu, atď. V skutočnosti, týchto bytostí je pár, no napriek
tomu, že ich je tak málo, sú to naozaj vodcovia ľudského druhu.

Kozmické vedomie má nekonečné stupne vývoja. Kozmické vedomie nového zasvätenca je
nižšie ako vedomie anjela a vedomie anjela nie je rovnako vyvinuté ako vedomia archanjela.
Existujú stupne a stupne. Toto je Jakubov rebrík.

Je nemožné dosiahnuť kozmické vedomie bez svätosti. Je nemožné dosiahnuť svätosť bez lásky.
Láska je cesta svätosti. Najúžasnejšiu manifestáciu lásky objavíme počas sexuálnej mágie. V
týchto chvíľach je muž a žena jedna, ohromne božská, hermafrodická bytosť.

Existujú stupne a stupne, hviezdy a hviezdy, majstri a Majstri. Medzi moderných majstrov môžeme napríklad zaradiť H.P. Blavatskú, Huirakoču, Gurdjieffa, a ich učiteľov alebo duchovných radcov, takzvaných "vzkriesených majstrov", ako sú Morya, Kuthumi, Cagliostro, St Germain a ďalší. Taktiež máme veľkých majstrov, ako sú Krišna, Ježiš Kristus, Budha, Mohamed a avatarov a zakladateľov náboženstiev. A nakoniec tu máme ohromných majstrov, ktorí zahŕňajú všetkých anjelov, archanjelov, bohov, kozmotvorcov alebo tvorcov planét, hviezd, galaxií a tak ďalej. Jednoducho máme stupňov a stupňov."

Majster Samael opisuje niekoľko "súčasných" alebo árijských osobností, a či sa im podarilo alebo nie, dosiahnuť "kameň mudrcov", alebo ekvivalent týchto vysokých stupňov duchovného vývoja.

"Od Gebera až po záhadného a mocného grófa Cagliostra, ktorý dokázal premieňať olovo na zlato, a ktorý vyrábal diamanty tej najlepšej kvality, existovala dlhá séria alchymistov a hľadačov kameňa mudrcov (sex).

Samozrejme, že je úplne jasné, že iba tí mudrci, ktorí rozpustili svoje lunárne ego, a ktorí pohŕdali márnosťou tohto sveta mali naozajstný úspech vo svojom hľadaní.

Zo všetkých víťazných alchymistov a adeptov, ktorí pracovali v laboratóriu sexuálnej alchýmie, vynikli postavy ako Basil Valentine, Ripley, Bacon, Honks Roger a ďalší.

O Nicholasovi Flamelovi sa ešte stále veľmi diskutuje. Niektorí sa domnievajú, že tohto náročného cieľa sa mu počas svojho života nepodarilo dosiahnuť..., keďže odmietol odhaliť svoje tajomstvo kráľovi, na základe čoho potom skončil zvyšok života uväznený v hroznej Bastile.

Úprimne povedané, my sme presvedčení, že tomuto veľkému alchymistovi Nicholasovi Flamelovi, sa podarilo premeniť všetko olovo jeho osobnosti na nádherné zlato Ducha.

Trevisan, slávny Trevisan minul celý svoj majetok na hľadanie kameňa mudrcov, no toto tajomstvo sa mu podarilo odhaliť až vo veku sedemdesiatich piatich rokov, čiže už neskoro.

Kameň mudrcov je Sex a tajomstvo je Maithuna, t.j. sexuálna mágia, no úbohému Trevisanovi, napriek jeho ohromnej inteligencii, sa podarilo toto tajomstvo odhaliť až keď už bol starý.

Paracelsus, žiak Trithemiusa, veľký alchymista a doktor, poznal tajomstvo kameňa mudrcov. Dokázal premeniť olovo na zlato a vykonával prekvapivé vyliečenia. Mnohí sa domnievajú, že Paracelsus zomrel násilnou smrťou, či už zavraždením alebo samovraždou, za to, že odhalil časť mystérií. No skutočnosť je taká, že Paracelsus zmizol, bez toho aby ktokoľvek vedel, ako alebo prečo.

Každý z nás vie, že Paracelsus získal to, čo sa nazýva elixír dlhého života, a že s uvedeným úžasným elixírom sa stále udržuje nažive; žije v rovnakom fyzickom tele, ktoré mal v stredoveku.

Schroepfer a Lavater praktizovali určité príliš nebezpečné magické rituály, na základe ktorých zomreli násilnou smrťou, bez toho, aby dosiahli hĺbkovú sebarealizáciu.

Slávny lekár J. Dee taktiež hľadal kameň mudrcov, no nikdy sa mu ho nepodarilo nájsť. Miesto toho bol dohnaný k hrôzostrašnému utrpeniu. Keďže v posledných rokoch svojho života, sa tento úbohý lekár príšerne zdegeneroval s praktikami špiritistického média, a stal sa hračkou podradných entít žijúcich v molekulárnom svete."

Takže skutočný vývoj duše je skrze kundaliní, t.j. hada ohňa, ktorý ja základom celého života. Taoisti tomuto procesu hovoria "obrátenie prúdu," ktorého vysvetlenie nájdeme v textoch ako je "Tajomstvo zlatého kvetu" a taktiež v majstrovej Samaelovej knihe "Tajomstvo zlatého kvitnutia." Analógia obráteného prúdu alebo vodného kolesa (ako na staromódnom mlyne) obráteného opačným smerom, a to prostredníctvom vôle jednotlivca, nám dáva predstavu o obtiažnosti úlohy. Doplňujúce materiály k taoistickým textom, nájdeme v hindských opisoch o pránájáme, alebo transmutácie energie, ako to syntetizuje napríklad Šivánanda vo svojej knihe  "Kundaliní joga" alebo opäť majster Samael vo svojej knihe s rovnakým názvom "Kundaliní joga – Tajomstvo ohňa."

"Medzi mysľou, pránou a semenom existuje intímne prepojenie. Ovládaním sexuálnej energie, ovládame taktiež myseľ a pránu. Ten, kto dokáže ovládať svoju sexuálnu energiu, dokáže taktiež ovládať svoju pránu a myseľ. Jogín, ktorý vyťahuje svoje semeno hore do hlavy, a ktorý ho uchováva, teda ním neplytvá, dobyje smrť."

Začiatkom je pránájáma, potom sú to presné tantrické metódy popísané pre prebudenie energie kundaliní v mnohým majstrových Samaelových knihách, čo má za následok vznik solárnych tiel (astrálne, mentálne a príčinné) a následnú inkarnáciu duše.

"Zúfalé intelektuálne zviera (mylne nazvané ľudskou bytosťou) má v sebe, respektíve vo svojich protoplazmatických lunárnych telách iba zlomok ľudskej duše. Bohužiaľ, tento zlomok, Budhata alebo Esencia je uväznená v mnohopočetnom "ja." Tak, ako sa Átman rozvíja do Budhi a Vyššej manas, rovnako tak aj Vyššia manas sa rozvíja do Budhaty, t.j. Esencie. Je samozrejmé, že zúfalé intelektuálne zviera nedokáže do seba alebo v sebe inkarnovať svoju nesmrteľnú trojicu, pretože má len vnútorné protoplazmatické lunárne telá. Je úplne zrejmé, že za takýchto podmienok by nemohol odolať obrovskému elektro-duchovnému napätiu Átman- Budha-Manas a zomrel by. Kto chce v sebe inkarnovať celú svoju dušu, svoju božskú nesmrteľnú trojicu,
musí najprv zostúpiť do deviatej sféry (sex) s cieľom vytvoriť svoje elektronické solárne telá."

Ale to najlepšie ešte len príde. Jedná sa konkrétne o inkarnáciu Krista, alebo tzv. Venušinho zasvätenia alebo zasvätenia Tiferet. Toto je tajomstvo Vianoc.

S prebudením energie kundaliní, sa oplodnia Merkúrové vody, sexuálna energia. Síra/Kundaliní a Merkúr dohromady tvoria Betlehemskú hviezdu, čo v konečnom dôsledku po tisícoch alebo miliónoch očisťovaní a premien, vyústi v kameň mudrcov alebo silu Krista zosobnenú v človeku. Toto je krásne znázornené na rytine starobylého kostola (6. storočie) v severovýchodnej časti Anglicka (pozri obrázky 2 a 3).

vstup sv.Peter

Vstup do kostola svätého Petra u Monkwearmouth, Sunderland, Veľká Británia

 

mozaikova dlazba

Mozaiková dlažba z kostola svätého Petra.

Tento symbol jasne ukazuje, že Kristus (pelikán) je dosiahnutý prostredníctvom transmutácie (hadie chvosty alebo nádí, skrze ktoré stúpa sexuálna energia) skrze pôsobenia kríža (kríž svätého Antonína, predstavujúci alchýmiu, či tantru). Všimnite si podobnosti medzi symbolom s hlavami pelikána a gnostickým symbolom (Abraxas) s hadími chvostmi.

Abraxas

Samozrejme, že to všetko má za následok zrodenie sily Krista ako nemluvňaťa v psychológii človeka. To je symbol jasličiek, kde je toto nemluvňa, obklopené obrovskými zvieratami, ako sú napríklad kravy, kone a iné chovné zvieratá. Tieto zvieratá predstavujú obrovské sily ega, proti ktorým musí Duch bojovať a zvíťaziť.

jaslicky

S postupným narastaním Kristovej sily, On sám (Kristus) potom preberá úlohu na odstránení ega, a to prostredníctvom sily vôle (Thelema), ktorej dokonalú reprezentáciu nájdeme v tŕňovej korune.

Veronika

Svätá Veronika s posvätnou šatkou

V záverečných fázach Slnečnej drámy máme ego reprezentované ako troch zradcov: Judáša, Piláta a Kaifáša, čo názorne ukazuje aktivitu ega v "troch mozgoch," konkrétne v našich emóciách, mysli a tele.

I keď sa to môže zdať neuveriteľné, ale aj po inkarnácii Krista má dotyčná osoba stále pred sebou ešte obrovskú úlohu, a pravdepodobne i náročnejšiu, pretože sa jedná o radikálne a úplné odstránenie ega. To je dôvod, prečo študujeme psychologickú prácu hneď od počiatku našich gnostických štúdií, a to je takisto dôvod, prečo skoro v každej knihe majstra Samaela nájdeme popísané "tri faktory" pre revolúciu vedomia: menovite narodenie, smrť a obetovanie sa ( pre ľudstvo). O faktore narodenia sme hovorili v pránájáme a vzostupe kundaliní. Faktor smrti znamená prácu Seba-pamätania alebo lepšie povedané neustálej upomienky na naše Najvnútornejšie Bytie, transformáciu dojmov, sebapozorovania, pochopenia a následného odstránenia konkrétnej chyby.

S vytvorením solárnych tiel, získaním duše, a dokonca i s inkarnovaním princípu Krista, zostáva v zasvätencovi vo vnútri ešte stále väčšina ega. Zasvätenec je anjel hore (vo vyšších dimenziách) a démon dole (v nižších dimenziách). Toto dokonale ilustruje symbol kentaura, ktorého stvárňuje Strelec, napoly človek a napoly zviera.

Strelec

Vyobrazenie strelca v arabskom astrologickom rukopise zo 14. - 15. storočia "Kniha zázrakov"

"Pred akýmkoľvek znovuzrodeným človekom sa otvoria dve cesty: cesta vpravo a cesta vľavo. Cesta vpravo je určená pre tých, ktorí pracujú na zničení ega. Cesta vľavo je určená pre tých, ktorí sa dopúšťajú chyby, že nepracujú na zničení ega. Znovuzrodený človek, ktorý nerozdrví svoje mesačné ego na kozmický prach, sa stane potratom kozmickej Matky. Stane sa z neho Marut. Marutov existujú tisíce typov. Niektoré východné sekty a niektoré moslimské kmene sa dopúšťajú poľutovaniahodnej chyby, že oni všetky tie rodiny Marutov uctievajú. Každý Marut, každý Hasnamuss má v skutočnosti dve osobnosti: jednu bielu a druhú čiernu (jednu solárnu a druhú lunárnu). Najvnútornejší, t.j. Bytie odeté v elektronických solárnych telách, je biela osobnosť Hasnamussa a mnohopočetné ego odeté v protoplazmatických lunárnych telách je Hasnamussova 'čierna osobnosť. Preto títo Marutovia majú dvojité ťažisko."

"Veľký majster sily menom Morya, s ktorým sme sa zhovárali vo východnom Tibete, povedal: "Zjednotiť sa s Najvnútornejším je veľmi ťažké. Z dvoch, ktorí sa o to pokúsia, sa to podarí iba jednému. Pretože ako povedal básnik Guillermo Valencia, „I medzi rytmami poézie sa ukrýva zločin." Zločin môže na seba brať mnoho podôb, ako napríklad svätca, mučeníka, apoštola ap.

Milióny ľudí, ktorí sú fanúšikovia okultistickej literatúry sa domnieva, že sú svätcami. Nejedia mäso, nefajčia, nepijú, ale doma sa hádajú so svojím druhom, bijú svoje deti, smilnia, cudzoložia neplatia dlhy, sľubujú, čo nesplnia, atď., atď. Všetci títo nepoužiteľní ľudia a stovky ďalších len dokazujú, že skutočný praktický okultizmus a jeho nesmierne magické sily, si vyžadujú neskonalú svätosť, bez ktorej nie je možné čeliť nebezpečenstvám alchýmie a mágie. Hovoriť o svätosti v tejto dobe je niečo veľmi ťažké, pretože svet je plný hlúpych svätuškárskych ľudí, ktorí sa hrajú na svätých.

Znamenie Strelca nás vyzýva, aby sme sa nad týmto všetkým zamysleli. Strelec je symbolizovaný mužom, ktorý je napoly kôň, napoly človek, a v ruke drží šíp alebo luk so šípom. Kôň predstavuje zvieracie ego, mnohopočetné ego odeté v lunárnych telách. Ego nie je niečo samostatné, individuálne. Ego nemá žiadnu individualitu. Ego je mnohopočetné. Lunárne ego je tvorené súčtom malých "eg". Každý psychický defekt je zosobnený malým egom. Celkový počet všetkých našich defektov je reprezentovaný mnohopočetným egom. Najzávažnejší problém, ktorému musí každý čeliť, kto dosiahne znovuzrodenia, je zlikvidovanie lunárneho ega. Novo narodený majster je oblečený do svojich solárnych tiel, no jeho ego je oblečené v lunárnych telách.

Majstri, ktorí nezlikvidujú lunárne ego sa stanú Hasnamusseni. Jedna polovica Hasnamusa je anjel, a druhá polovica je zviera, presne ako kentaur Strelca. Hasnamuss má dve vnútorné osobnosti: jednu anjelskú, a druhú démonickú.

Hasnamuss je potratom Kozmickej Matky, zlyhaním. V prípade, že sa gnostickému študentovi podarí zničiť lunárne ego pred znovuzrodením, je to pre neho výhra. Pretože tento problém ega vyriešil dopredu, čím si zaistil úspech.

Ten, kto vo vnútorných svetoch vyvolá Andramelecka, zažije najohromnejšie prekvapenie. Pretože k nemu môže prísť buď démon Andrameleck alebo Andrameleck, majster Biele Lóže. Andrameleck je Hasnamuss s dvojitým ťažiskom.

Znovuzrodení uviaznu vo svojom vnútornom pokroku, pokiaľ im chýba láska. Každý, kto zabudne na svoju Božskú Matku vo svojom pokroku uviazne. Nedostatok lásky existuje, keď sa dopustíme chyby, že zabudneme na svoju Božskú Matku. Bez pomoci Božskej Matky je eliminovanie všetkých tých malých „ja“, ktoré tvoria lunárne ego nemožné."

Existujú štyri hlavné typy Hasnamussa:

  1. "Smrteľný Hanasmuss", ktorý nevytvoril telá Bytia, ale ktorý pracoval v čiernej mágii, a vykryštalizoval v sebe chvost satana, alebo tzv. kundabuffer orgán (opak kundaliní).
  2. Hanasmuss, ktorý vytvoril astrálne telo, ale neodstránil ego. Tento typ tiež vykryštalizoval kundabuffer orgán.
  3. Hanasmuss, ktorý vytvoril všetky solárne telá, ale ktorý taktiež neodstránil ego. Takáto osoba nedosiahne dokonalého osvietenia, skutočnú múdrosť, kým neodstráni ego skrze vedomú prácu a dobrovoľné utrpenie.
  4. A nakoniec štvrtým typom Hanasmussa, sú bytosti, ktorí boli Anjeli, Archanjeli, Bohovia, ale ktorí padli. Patrí medzi ne Andrameleck, Moloch, Nahemah, Lilith atď. Moloch bol trónom (tretí stupeň z najvyššej hierarchie anjelskej trojice), no teraz je obyvateľom pekelných svetov.

Všetko toto nám veľmi jasne naznačuje, že je potrebné vynaložiť väčšie úsilie do psychologickej práce a pochopenia a odstránenia našich chýb. Potom čo sme pochopili ten či onen psychologický defekt v úplne každej jednej podvedomej úrovne mysle, musíme sa modliť o pomoc k svojej konkrétnej Božskej Matke: pričom ju prosíme, aby odstránila z našich mesačných tiel ego, t.j. entitu, ktorá zosobňuje konkrétny defekt/chybu. Bez pomoci našej Božskej Matky je nemožné odstrániť démonické egá, ktoré žijú v mesačných telách.

Na tomto obrázku vidíme Božskú Matku z hinduistického náboženského spisu "Devi māhātmyam" ( "Sláva bohyni"), (tiež známu ako Candi Patha alebo Durga Saptashati), kde sa
popisuje víťazstvo bohyne nad démonom.

Mahishasura Mardini

Devi vyobrazená ako Mahishasura Mardini, zabíjačka býčieho démona - hlavná epizóda z Devi Mahatmya

Na záver teda vyzývame našich čitateľov k zamysleniu sa nad pravým významom tajomstva Vianoc, a našej kozmickej úlohy. Ďalej vám odporúčame vytvoriť si hlbší vzťah so svojou vlastnou Božskou Matkou Kundaliní a vážne pracovať na objavení, pochopení a odstránení svojich nedostatkov.