slovnik

Avatar Vodnára

Uvedomte si, že vo svete Gnostickej Cirkvi ( Cirkev Krista), existujú nie dvaja alebo traja patriarchovia, ale iba jeden a on je piatym zo siedmich, ktorého ja som inštrumentom- pravdepodobne príliš nedokonalý, ale som jeho inštrumentom.

Áno, moja bezvýznamná osoba je bezcenná, nemá žiadnu cenu, nemá cenu ničoho. Napriek tomu, našťastie pre pár a nanešťastie pre mnohých, v mojom vnútri je (AUN) niekto, kto je Pán Moci a pre hociktorú organizáciu je nemožné, aby kvitla bez pomoci moci. Z tohto dôvodu moja bezvýznamná osoba nie je hodná päť centov ( ja osobne nedám za svoju osobu nikel), napriek tomu opakujem, našťastie pre pár a nanešťastie pre mnohých, v mojom vnútri je piaty zo siedmich, Pán Moci.          

Kalki AvatarPochopte, že Kalki Avatar je s určitosťou Avatarom veku Kali Juga v dobe Vodnára. Slovo avatar znamená “posol“. Nepochybne, pochopme že posol je ten, kto odovzdáva správu, a keďže práca odovzdania posolstva bola udelená mne, tak to je dôvod, prečo som nazývaným poslom, čo v Sanskrite je “avatar“.

Posol alebo avatar v najúplnejšom význame slova je kuriér, človek, ktorý doručuje posolstvo, služobník alebo služobná Ohromného Diela. Takže slovo avatar nesmie byť mylne vyložené; musí byť špecifikované s úplnou jasnosťou.

Ja som preto služobník alebo člen posádky alebo posol, ktorý odovzdáva správu (posolstvo). Pred určitým časom som povedal, že som kozmický doručovateľ, keďže odovzdávam obsah kozmického listu. Z tohto dôvodu moji milovaní bratia a sestry, slovo avatar nesmie nikdy viesť k arogancii, keďže to neznamená nič iné ako posol, člen posádky, ktorý odovzdáva posolstvo, apoštolský list, a to je všetko.


Budha MaitreyaČo sa týka Budhu Maitréja, tieto dve slová musíme trochu analyzovať, aby to nebolo mylne vyložené. Najvnútornejší-Budha je skutočné Bytie, Najvnútornejší každého z nás. Takto, keď niekoho Najvnútornejší alebo skutočné Bytie dosiahol zodpovedajúcu dôvernú Seba realizáciu, potom je deklarovaný Budhom. Ale, termín Maitréja je individuálny i kolektívny; takto s individuálneho pohľadu, reprezentuje učiteľa, ktorého meno je Maitréja, ale s kolektívneho pohľadu Budha Maitréja musí byť porozumený- v najkompletnejšom význame slova- ako hociktorý zasvätenec, ktorému sa podarilo Kristifikovať sa, a to je všetko. 

Povedal som: deň, kedy bude horieť, uvidíme dym! Pamätajte, že v čase Ježiša sa tiež objavilo mnoho prorokov a všetci sa nazývali avatarmi Rýb, ale iba jeden zvíťazil, a to bol Ježíš Nazaretský Kristus. V čase Atlantídy sa objavilo mnoho prorokov, mnoho mesiášov, ktorí sa považovali za avatarov, a tak chceli, aby aj podľa toho boli uctievaní, ale iba jeden zvíťazil a vyšiel triumfálne spomedzi vôd univerzálnej záplavy; ten a iba jediný bol Manu Vaisvasvata, ktorý  medzi zemetraseniami a záplavami vzal svojich ľudí do Ázijskej centrálnej planiny. 

Podobne, moji bratia, mnohí sa v našich časoch budú vyhlasovať za avatarov, ale fakty budú hovoriť sami za seba, a v deň veľkého ohňa avatar bude poznaný automaticky. To jest, ten ktorý bude schopný vyviesť svojich ľudí spomedzi dymu a plameňov v kľúčový a definitívny moment na konci Árijskej rasy: ten bude avatarom. Takže, fakty budú hovoriť sami za seba. Opakujem, fakty budú hovoriť; strom je poznaný podľa svojho ovocia; z takého stromu je také ovocie. V každom prípade tu doručujem posolstvo; Ja som avatar, aj keď mnohí tomu nebudú veriť. Napriek tomu, nech je naša ohromná armáda pripravená. To je všetko.

Pre lepšie porozumenie čitateľa, a aby sme boli viacej špecifickí o charakteristikách Gnostického posolstva, teraz citujeme otázku položenú Majstrovi Samaelovi:

Otázka:  hovorí sa, že vaše posolstvo je skutočným Základom Náuky. Je logické, že tak kompletné Učenie obsahuje všetky časti Základu Náuky. Ale je ten Základ Náuky rovnaký ako u Mojžiša, Ježiša, atď. alebo sú tam nejaké rozdiely?

Odpoveď:  ZÁKLADNÉ PRINCÍPY OHROMNEJ UNIVERZÁLNEJ MÚDROSTI SÚ VŽDY IDENTICKÉ.
Budha, Hermes Trismegistus, Quetzalcoatl alebo Ježiš Nazaretský, Veľký Kabír, atď. všetci doručili Posolstvo. Každé posolstvo v sebe obsahuje rovnaké Kozmické Princípy neosobného a univerzálneho druhu.
Základ Náuky, ktorý teraz doručujeme je revolučný v najkompletnejšom význame slova, ale obsahuje rovnaké Princípy, ktoré učil Budha v tajnosti svojich učeníkov alebo rovnaké princípy, ktoré Veľký Kabír v tajnosti doručil svojim učeníkom; je to rovnaký Základ Náuky, ale prezentovaný revolučným spôsobom. 

Nebudem sa snažiť presviedčať nedôverčivých; S takými vecami nebudem strácať čas. Ktokoľvek, kto chce túto náuku akceptovať, ju môže akceptovať; ktokoľvek, kto chce túto náuku odmietnuť, ju môže odmietnuť; každý tomu môže so svojou mysľou rozumieť ako chce. Ktokoľvek, kto chce veriť, môže veriť; ktokoľvek, kto nechce veriť, nemusí veriť. Nám to neprekáža.

Očividne nemôžeme dúfať, že Antikrist Falošnej Vedy sa bude zaujímať o túto náuku. Poznáme ich veľmi dobre; vieme, že jeho nasledovníci sú plní pýchy; veria že vedia všetko. Je jasné, že proti nám budú útočiť a urážlivo tárať , ale nám to neprekáža.

Nestane sa nám to, čo sa stalo Madam Blavatskej, ktorá bola zabitá s tak mnohými ohováraniami, ktorá zomrela zo smútku. Pre ten dôvod je nazývaná “veľký mučeník 19. storočia“.  My nebudeme trpieť rovnakými ohováraniami ľudí.  “Chvála ma nerobí lepším a kriticizmus ma nerobí horším, Blavatskypretože som vždy čo som“ Neprekáža nám či nás kritizujú alebo nie. Nás zaujíma iba jediná vec: DORUČIŤ SPRÁVU, a to je všetko.


Hovoríme týmto spôsobom podopretým skúsenosťou. Mohli by sme predviesť mnoho ukážok, ale bolo by to zbytočné. Veľkou chybou je presviedčať nedôverčivých ľudí. To je vskutku, čo zabilo Madam Blavatskú. Je jasné, že taká žena je nádherne citlivá, a keď bola verejne tak tvrdo napadnutá, keď bola ponižovaná a ohováraná, tak potom ochorela a zomrela.

Poznáme aké je ľudstvo. Poznáme ten ľahký úsmev nedôverčivých ľudí. A ako sme už povedali; ak presvedčíme 10 000 skeptikov dnes, zajtra príde ďalších milión, a my by sme nikdy neskončili takú absurdnú úlohu.

V tomto zmysle sme viac praktickí: my učíme kľúče, tak aby sa presvedčil každý sám. Ak chce byť niekto presvedčený, musí experimentovať na vlastnej koži, ale nie na našej.

Učíme napríklad, ako cestovať v astrálnom tele, takže každý to môže na vlastnej koži zažiť. Učíme systém, ako s fyzickým telom vstúpiť do štvrtej dimenzie, takže každý môže cestovať so svojimi vlastnými telami mäsa a krvi, aby zakúsili veci Ultra-dimenzií. Takže ktokoľvek, kto chce vidieť, počuť a dotknúť sa ohromných realít vyšších svetov, sa bude musieť snažiť na sebe pracovať.

Doručujeme tajomstvá OHROMNÉHO ArkánumNÁUKY písanej v mnohých knihách, ktoré sú už na mnohých miestach na zemi. Vykonávame prácu, ktorú nám zveril Vedomý Kruh Slnečného Ľudstva: aby sme sformovali GNOSTICKÉ HNUTIE; a toto hnutie bude čoraz silnejšie. Naše knihy práve teraz študuje mnoho ľudí, tisícky ľudí a v budúcnosti ich bude oveľa viac.
(poznámka /písané dňa 25.10.2009/- toto ale neplatí o Českom a Slovenskom národe, márne by ste v kníhkupectve alebo na internete hľadali nejaké(preložené) knihy od Samaela Aun Weora).

Zahájili sme veľkú verejnú kampaň v celej Latinskej Amerike, Spojených Štátoch, Kanade, Európe, Afrike a Ázii; všetkými smermi sme poslali misionárov, ktorí dávajú prednášky na univerzitách, kultúrnych podujatiach, v rádiu, v televízii, v domovoch, atď.  a otvárajú školy, kde sa študujú ohromné záhady a vedecké aspekty nekonečného Kozmu.

Chceme vytvoriť Celosvetovú Armádu Spásy. Narazíme na reakcionárov? To je pravda! Viete, že existuje mnoho škôl pseudo-ezoterického a pseudo-okultistického typu, ktoré sú stále verné teóriám minulých dôb a ktoré nič nové neakceptujú. Musíme ich nechať s ich staromódnymi a stuchnutými plánmi. My sme revoluční ľudia a reakcionári nás nebudú schopní zastaviť. Naše učenie je pre tých, ktorí akceptujú REVOLÚCIU VEDOMIA.

Rudolf SteinerV roku 1912 Dr. Rudolf Steiner predpovedal, že “príde nadriadené učenie“, a očividne to sa práve deje. Najskôr bolo potrebné pripraviť prostredie, ktoré je už teraz pripravené. Iba takýmto spôsobom môže byť nadriadené učenie doručené ľudstvu...                              


My potrebujeme elimináciu alebo rozdrvenie ega; potrebujeme aby psychické agregáty úplne zmizli, aby sme mohli byť vyslobodení z omylu a bolesti. Pretože, skutočne jediná vec, ktorú intelektuálne zviera chybne nazývané človekom vlastní, najporiadnejšia vec, je ESENCIA, psychický materiál, ktorý je časťou ĽUDSKEJ DUŠE – Teozofická Vyššia Manas. Z tohto dôvodu humanoid (tvor podobajúci sa človeku) ešte nevlastní Dušu.

Každopádne najdôležitejšia vec v ľudskom živote, je stať sa skutočným človekom, CHAMBERÓN – čo značí Mudrc alebo Svätec- v najkompletnejšom význame slova. Je jasné, že nato, aby sa niekto mohol stať Mudrcom a Svätcom, tak je potrebné, aby v sebe zomrel, pretože inak je nemožné stať sa Chamberónom.

monadNesmrteľná trojica ATMAN- BUDDHI- MANAS je zmieňovaná v mnohých svätých textoch, ale kto to inkarnoval? Vieme, že Esencia je časťou duše a s touto časťou môžeme zhotoviť
to, čo Tao nazýva ZLATÉ EMBRYO. Toto zlaté embryo prichádza, aby v nás zriadilo dokonalú rovnováhu medzi materiálnymi a duchovnými aspektmi. Ale také Embryo je nemožné zhotoviť, ak sme predtým neoslobodili Esenciu, ktorá je zatlačená v Egu, Ja, Ja sám. Keď je ego rozdrvené, potom Esencia alebo Buddhata je transformovaná na Zlaté Embryo.                                                      

Iba osoba, ktorá vlastní ZLATÉ EMBRYO, je vedomá. Ktokoľvek, kto je v sebe schopný zhotoviť zázračné ZLATÉ EMBRYO, sa prebudí vo všetkých oblastiach alebo svetoch Priestoru a inkarnuje svoju nesmrteľnú trojicu. Bez akejkoľvek pochybnosti, ktokoľvek, kto dosiahne ten cieľ, sa stáva OPRÁVNENÝM ČLOVEKOM, ADEPTOM VEDOMÉHO KRUHU SLNEČNÉHO ĽUDSTVA. To je všetko.

Návštevníci Bódhisattvy

Samael Aun WeorMilovaní bratia a sestry Univerzálneho Gnostického Hnutia, inverentný mier.

V mene pravdy vám chcem dôrazne povedať, že nechcem prijímať návštevníkov.

Nepochybne , nie som nič viac než poštár,  kuriér, človek, ktorý doručuje správu..

To by bol pre vás bod zlomu hlúposti, aby ste prišli z vašej krajiny do hlavného mesta Mexika, s jediným účelom, aby ste navštívili obyčajného poštára, zamestnanca, ktorý vám v minulosti doručil list... Prečo by ste na to plytvali peniazmi? Prečo by ste navštívili prostého kuriéra, úbohého poštára? Študovanie posolstva je pre vás lepšie, napísané učenie doručené v knihách...

99% ľudí, ktorí ma v minulosti navštívili, sú dnes vyhlásenými nepriateľmi Gnostickej náuky: spálili sa...

Čo je najhoršie, a toto je najvážnejšie, že tí ktorí sú popálení, idú a pália druhých...Áno tí popálení sú tí, ktorí rozpúšťajú skupiny, strhávajú Lumisiálov (gnostické školy), atď. 

Ale prečo sa moji návštevníci popálili? Čo je toho skutočnou príčinou? Čo je toho základom alebo podkladom? Odpovedať na všetky tieto otázky je súrne, neodkladné a potrebné... Môžeme nájsť konkrétnu, jasnú a definitívnu odpoveď v mnohopočetných utváraniach mysle.

Je nepochybné, že každý študent si vo svojom intelekte urobil model, postavu Majstra... Taký obraz má mylné mentálne odvodenia, ktoré sú možno vyňaté z pseudo-okultistickej literatúry... Samozrejme, keď sa tá imaginárna postava nezhoduje so skutočným človekom, s poslom alebo kuriérom vzniká klam alebo rozčarovanie. A teda takto sa moji návštevníci popália, a takto sa násobia nepriatelia Gnózy...

Mnohopočetné sú intelektové obrazy mojich rozličných návštevníkov: ich formy mysle sú rozličné...

Niektorí, keď premýšľajú o poslovi, tak si ho predstavujú ako exotického pustovníka minulých časov, podobnému ku Palemonovy (Palemon the stylite ) nasledovníkovi Antónia (Antonio the ancient)...

Samael Aun WeorDruhí predpokladajú, že vypadá ako kajúci sa starec, nosiaci vrecovinu na svojom zbičovanom tele. Ďalší si ho predstavujú ako vznešeného mudrca, hocikedy vykračujúceho si ulicami Mexika, nosiaceho lesknúci sa turban a bielu tuniku...

Ďalší si ma vyobrazujú ako svätca nekonečne žijúceho medzi zapálenými voskovými sviečkami a voňavými kvetinami v neopísateľnej svätyni...

Avšak tvrdá realita faktov je, že posol Novej Éry je priemerným, obyčajným a bežným občanom, nikto, ktorého hodnota je tá najmenšia.

Nepochybne pre tieto a mnohé ďalšie dôvody, je cestovanie z ďalekých krajín za účelom navštíviť niekoho, kto za to nestojí, malichernosťou veľmi zlého vkusu... Takže choďte a navštívte knižnice, archeologické múzeá, Egyptské ruiny, atď., to je rozhodne lepšie...

Chýry

Prakticky sme si boli schopní jasne overiť, že návštevník neprichádza, aby sa od posla naučil, ale aby pozoroval jeho súkromný život. A takto nájdu, čo môžu vidieť všetci v dome hociktorého suseda:  domáce drobné práce, tanier na stole, uterák na utretie rúk, atď.  Všetko toto znepokojuje návštevníkov, ktorí prídu hľadať divy a zázraky... Pretože všetci z nich majú svoje vedomie spiace, preto vnímajú iba monotónnosť môjho bežného života, veci v obývačke a v kuchyni, udalosti na mojom jedálenskom stole, atď. Takže pre návštevníkov, nie je možné nájsť dokonalosti. Možno si myslia, že mám na ružiach ustlané?

A teda výsledkom tohto všetkého sú klebety. Návštevník je okabátený, keď v mojom dome nenájde kúzelníka alebo niečo podobného druhu; potom on alebo ona sa stáva klebetníkom. A teda takto tí, ktorí mohli kráčať po ceste na hrane noža, skončia odvrátením sa zo skutočnej cesty...  

Ohováranie

Nie som viac, pretože ma chvália a nie som ani menej, pretože ma ohovárajú: Vždy som to, čo som. A preto urážky, ktoré voči mne boli hodené, mi neubližujú. Úprimne, nestarám sa o ich kriticizmus, ale bohužiaľ, keď slabí počúvajú také ohováranie, tak sa odvrátia zo skutočnej cesty, ktorá vedie ku konečnému oslobodeniu.