slovnik

Didaktika na zlikvidovanie ega

Čo je v našom vnútri nevyhnutné, je dosiahnutie vykryštalizovania duše. Avšak čo si pod týmto pojmom duša máme predstavovať? “Dušu“ musíme chápať, ako spojenie tiel, atribútov, síl, cností, vlastností, atď., ktoré sa nachádzajú v Bytí. V Evanjeliách sa píše:

Vo svojej trpezlivosti, získate (vlastníte) svoje duše... – Lukáš 21:19 verzia Kráľa Jakuba

V súčasnej dobe nie sme vlastníkmi svojej duše; ale skôr duša vlastní nás, pretože predstavujeme veľkú záťaž pre to, čo sa nazýva “duša,“ skutočne ohromujúci náklad. Takže vlastniť dušu je silným želaním; stať sa vlastníkom svojej vlastnej duše je ohromné, a čo viac, i samotné fyzické telo musí byť premenené na dušu.

Ktokoľvek, kto má dušu je obdarený výnimočnými silami. Tí, ktorí dosiahli vykryštalizovanie svojej duše sa týmto  premenili na úplne iné tvory; toto je napísané ako svedectvo v posvätných knihách všetkých svetových náboženstiev.

Avšak my veľmi dobre vieme, že “ak sa voda nevarí na sto stupňov,“ tak to, čo by malo byť vykryštalizované, nie je vykryštalizované, a to, čo by malo byť zničené, nie je zničené. Teda v každom prípade je nevyhnutné, aby sa “voda varila na sto stupňov“... Očividne, ak neprejdeme veľkou emočnou krízou, tak nemôžeme ani vykryštalizovať Dušu.

Aby sme mohli radikálne rozdrviť akýkoľvek psychický, neľudský agregát, tak je absolútne nutné, aby sme prešli veľkou emočnou krízou. Stretol som ľudí, ktorí boli schopní prejsť takýmito krízami. Práve mi prichádza na um prípad jednej Gnostickej sestry, z Patriarchálneho Ústredia v Mexiku, ktorá pretrpela strašné trápenia, hrozné, morálne krízy pri spomínaní si na závažné chyby zo svojich predchádzajúcich životov. A teda takýto ľudia s nesmiernou schopnosťou cítenia výčitiek svedomia, ľudia, ktorí sú schopní podstúpiť veľmi vážne emočné krízy, dokážu samozrejme vykryštalizovať Dušu. 

A preto, čo nám naozaj stojí za to, je presne to: vykryštalizovanie všetkých psychologických princípov v našom vnútri tu a teraz.

Tibetskí mnísiNa Východe existujú inštruktori, ktorí bohužiaľ neodstránili všetko to spojenie nežiaducich elementov, ktoré nosia vo svojej psychike. Nie je na škodu, aby som vám povedal, že tieto citované nežiaduce elementy sa v Tibete nazývajú “psychické agregáty.“ Vskutku tieto agregáty nie sú ničím iným, než rovnaké “ja,“ ktoré zosobňujú naše chyby.

Takže keď jeden z tých inštruktorov (ktorí neodstránili svoje psychické agregáty) má na starosť skupinu učeníkov, potom nepochybne jeho učeníci musia mať veľkú trpezlivosť a celý deň znášať hatlaniny takéhoto inštruktora. Učeníci alebo Čeli s úžasom vidia, ako psychologické agregáty prechádzajú v nepretržitom sprievode skrze osobnosť takéhoto inštruktora.

Na konci príde okamih, kedy sa sprievod skončí a vtedy sa Majster môže prejaviť, aby dal učenie. Toto je causa causarum prečo títo učeníci akýchkoľvek inštruktorov, ktorí ešte stále neodstránili svoje ego, majú trpezlivosť vyvýšenú do maxima. Tieto Čeli tolerujú, tolerujú a tolerujú, pretože v ktoromkoľvek okamihu Majster nakoniec prevezme svoje vozidlo/prostriedok (telo inštruktora), a dá im svoje učenie.

Nie je to nič príjemné celý deň tolerovať urážky od inštruktora, byť obeťou všetkých jeho drzostí. Ale napokon príde Majster, a to je to, čo je dôležité. Títo, inštruktori sú padnutí bódhisattvovia, ktorí ešte nezlikvidovali svoje ego, ale keďže sú bódhisattvovia, tak ich učeníci ich musia tolerovať, kým nepríde bódhisattvov Vnútorný Majster a nedá im svoje učenie. Takto premýšľajú čeli alebo tibetskí učeníci.

Psychické agregáty

Tri mozgyNásledne môžeme povedať, že každý psychický agregát, je ako osoba v našom vnútri. Niet pochýb o tom, že tieto agregáty sú pánmi troch mozgov: intelektuálneho, emocionálneho a motoricko-inštinktívno-sexuálneho; inými slovami každé “ja“ alebo každý agregát má svoje vlastné predstavy, koncepty, túžby, každý vykonáva určené činnosti; každý agregát má istú autonómiu.

Keď sa na tieto veci pozrieme z tohto uhlu, potom čo sme ich do hĺbky preštudovali, dospejeme k logickému a nevyhnutnému záveru, že v našej vlastnej osobe prebýva mnoho osôb, a čo je ešte horšie, že všetci sa medzi sebou hádajú, bojujú o svoju vlastnú nadradenosť, každý z nich chce byť boss, pán.

K čomu by sme svoj vnútorný dom mohli prirovnať? Ja by som povedal, že by sme ho mohli prirovnať k hroznému pánskemu domu, ktorý by obsluhovalo veľa služobníkov, a kde každý z nich by sa cítil byť pánom. Je jasné, že pri pohľade na tento dom vo svetle tejto úvahy, nám to pripadá strašné a bizarné.

Fascinujúce aspekty, v tomto prípade, sú presne pojmy, ktoré každý z týchto "pánov" takéhoto domu formuluje; jeden z nich hovorí: "Ja chcem jesť, mám hlad," avšak druhý vstúpi do konfliktu a vraví: "Do čerta s jedlom, ja si chcem prečítať noviny." Ďalej sa v konflikte objaví tretí, a neodvolateľným spôsobom vraví: "Opýtajte sa mňa, či sa starám o jedlo alebo o čítanie, ja chcem ísť navštíviť môjho kamoša Joža." A tak, po prednesení všetkých týchto odporujúcich si slov, sa ľudská osobnosť ovplyvnená tými vnútornými pružinami vyberie von, aby sa niekam prešla ulicami.

Ak by sme mohli vidieť naše celé telo (tak, aký sme psychologicky) pred zrkadlom, tak vám môžem povedať, že by sme sa dočista zbláznili. A to preto, že všetci sme plní nekonečných protirečení. Toto je hrozivé, pretože nemáme pravú, skutočnú existenciu.

Všetci sme krásni, keď sa narodíme, lebo každý z nás nesie percento, tri percentá voľného vedomia, ako som už uviedol vo svojej knihe s názvom Rozprava o Revolučnej Psychológii. Zvyšok, 97 %, je potlačený v tej mnohorakosti ega.

Vedomie, ktoré existuje ako voľná Esencia, impregnuje oplodnené vajíčko; takto znovu začlenená (Esencia) sa znovu objavuje do existencie. Takže novo narodené dieťa má presne tie tri percentá voľného vedomia, ktoré nie sú pohltené žiadnym egom. Takéto percento prejavenej Esencie v dieťati, je sebe-vedomé.

Ako by novorodené dieťa videlo dospelých, svojich rodičov, súrodencov a príbuzných? Dieťa by ich videlo rovnako, ako keď my vidíme drogovo závislú osobu. Ale hľa, ako sa dospelí cítia, dokonca si myslia, že majú oprávnenie vzdelávať dieťa, a veria, že mu dokážu dať vzdelanie.

Dieťa sa zase cíti úplne hrozne, cíti sa, že je obeťou tých, ktorí ho chcú učiť. Dieťa ich vidí zo svojho vlastného uhlu; keďže je prebudené, dokáže vnímať psychické agregáty svojich príbuzných, súrodencov, atď. Taktiež vidí svoje vlastné psychické agregáty, ktoré vstupujú a opúšťajú priestor a ktoré obchádzajú jeho kolísku. Niekedy sú jeho vízie také desivé, že nemôže robiť nič iného, než byť zastrašené a plakať. No jeho rodičia nerozumejú tomu, čo sa s ich dieťaťom deje. Občas zájdu k pediatrovi alebo v najhorších prípadoch sa vydajú hľadať dajakých spiritualistov alebo médiá zlovestných znamení, ktorí sa pokúšajú “napraviť“ tento prípad. Toto je bizarný stav v ktorom toto spiace ľudstvo žije.

V každom prípade úbohé dieťa je obeťou všetkého šialenstva dospelých ľudí. Dieťa musí s trpezlivosťou tolerovať bičovanie svojich popravcov, a toto je drsná realita skutočnosti.   

Následne, keď už je sformovaná ľudská osobnosť, všetky psychické neľudské agregáty, ktorá patria dieťaťu, začnú vstupovať do tela. Vtedy si u neho začneme všímať zmien. Dieťa býva naštvané, žiarlivé, nahnevané, atď. a mnoho ďalších vecí.

Je to poľutovaniahodné, že áno? Na konci, ten, kto bol dieťaťom, sa stáva dospelým. Veci sa menia, dospelý už nie je to sebauvedomujúce sa, hravé dieťa, aké bolo na začiatku. Teraz tu máme darebáka z hostinca, obchodníka, chlipníka, žiarlivca, atď. Očividne to dieťa, ktoré bolo zdesené, keď videlo dospelých, je teraz dospelým, a čo je najhoršie v tomto prípade je to, že jeho vedomie sa stalo spiacim, a on už nie je schopný pozerať sa na seba s hrôzou.

Veru, bez pochýb moji bratia, každý z psychických agregátov, ktorý z nás vychádza, má stanovené záväzky. Preto môžeme napríklad bez akéhokoľvek preháňania konštatovať, že zlodej v sebe nosí jaskyňu zlodejov, pri čom každý z nich má v rôznych dňoch, hodinách a miestach, rôzne záväzky. Takže, nenapraviteľný smilník nosí vo svojom vnútri, aby sme urobili všetky veci ešte  horšími, nevestinec. Vrah samozrejme nosí vo svojej psychike klub vrahov, a každý z nich vo svojej hĺbke nosí svoje vlastné záväzky. Rovnako tak obchodník, ktorý si vo svojej psychologickej hĺbke nosí trh, atď.

Zákon opakovania

Ale, ako sa tká a rozmotáva náš vlastný osud? Veľa toho už bolo povedané  Gurdjieffom, Ouspenskym, Nicollom, atď. Veľa toho komentovali o týchto aspektoch Zákona Opakovania, ale v oblasti pátrania, sme my zašli oveľa ďalej, my poznáme žijúci mechanizmu Zákona Opakovania, a to je veľmi dôležité.

Napríklad indivíduum x, ktorý v minulej existencii bol, povedzme, cudzoložníkom, a ktorý opustil svoju manželku pre inú dámu, je jasné že, keď sa znovu narodí do nového tela, tak si vo svojej psychike prinesie "ja" cudzoložstva, rovnaké "ja," ktoré spáchalo taký trestný čin. Takéto "ja" sa nemohlo prejaviť v prvých rokoch jeho detstva, nemožné! Keďže k tejto udalosti došlo, keď mu bolo tridsať rokov. Nepochybne jeho cudzoložné "ja" bude vyčkávať v hĺbkach jeho psychiky, v jeho infraľudskom poli, v jeho subjektívnych sférach, až kým nedovŕši tých neslávnych tridsať rokov. Takže keď to indivíduum dovŕši príslušný vek, tak to "ja" sa objaví s veľkou silou a preberie moc nad intelektuálnym, emocionálnym a motoricko-inštinktívno-sexuálnym centrom ľudského stroja, aby sa vydalo hľadať dámu svojich snov. Predtým by sa telepaticky skontaktovalo s egom takej dámy, možno by si dokonca dali schôdzku naslepo niekde v meste, možno v parku alebo na párty, a teda samozrejme, toto je spôsob ako následne na to,  prichádza ohromujúce opätovné stretnutie.

Čo je zaujímavé, je vidieť, ako to ego dokáže ťahať intelekt, hýbať emocionálnym a motorických centrom ľudského stroja, a vziať ho presne na miesto, kde sa má stretnúť s dámou svojich snov. Nevyhnutne rovnaký proces sa musí uskutočniť i u nej, teda toto je spôsob, akým sa tá scéna bude znova opakovať tak, ako sa udiala v minulosti.

Teraz predpokladajme, že gentleman XX sa vo svojej minulej existencii, kvôli niečomu pohádal s nejakou osobou, nejakým chlapíkom v hostinci. Myslíte si, že pretože ich fyzické telá už neexistujú, že také “ja“ zmizne? Nie! Takéto “ja“ bude jednoducho pokračovať v neznámej dimenzii. Avšak keď sa vráti, keď znovu vezme fyzické telo, potom nadíde chvíľa, v ktorom to “ja“ začne byť aktívne. Bude čakať do doby, kedy sa táto udalosť udiala v minulej existencii. Ak sa takáto udalosť odohrala vo veku 25, tak bude čakať až do tých zmieňovaných 25. Toto “ja“ bude vyčkávať v hĺbke jeho psychiky, až pokým nepríde tá chvíľa. Samozrejme toto “ja“ prevezme kontrolu nad centrami ľudského stroja, aby mohlo túto udalosť zopakovať. Predtým by sa telepaticky skontaktovalo s tým druhým človekom XX, a možno by si dokonca dali “schôdzku naslepo“ v nejakom hostinci. Potom keď jeden druhého uvidí, tak sa spoznajú a opäť si svojimi slovami navzájom ublížia, teda udalosť sa bude opakovať.

Hľa, ako pod našou kognitívnou zónou a schopnosťou uvažovania, sa vykonávajú zreteľné záväzky. Týmto spôsobom funguje Zákon Opakovania, toto je mechanizmus takéhoto zákona.

Je jasné, že, keď sa na tieto veci pozeráme takto, týmto spôsobom, tak vskutku nemáme to, čo by sme mohli nazvať úplná sloboda alebo slobodná vôľa. Rozpätie slobodnej vôle máme veľmi malé, a takisto je to i s rozpätím slobody.

Veru, bez pochyby, sme uväznení v mechanizme Zákona Opakovania, a to je poľutovaniahodné. Ak človek nepracuje na svojom vlastnom živote, tak takýto človek stráca mizerne čas. Akým spôsobom sa môžeme oslobodiť od Zákona Opakovania? Môžeme to urobiť iba tým, že budeme pracovať na svojom vlastnom živote.

Nesporne  náš vlastný život sa skladá z tragédií, drám a komédií. Komédia je pre klaunov, drámy sú pre normálnych, bežných a obyčajných ľudí, a tragédie sú pre zvrhlíkov. V časoch dávno minulých, neboli tragici akceptovaní do Záhad. Vedelo sa, že tí boli potrestaní Bohmi a samozrejme Strážca chrámu ich so špičkou svojho meča odmietol.

Potrebujeme zlikvidovať “ja“? Áno, to je logické. Pretože títo sú hercami komédií, drám a tragédií. Mohla by azda existovať komédia bez komikov? Mohla by dráma existovať bez hercov? Veríte, že by sa mohla rozvinúť hocijaká tragédia v akomkoľvek scenári sveta, bez tragédov? Jasne, že nie! Nie je to tak?

Čo teda musíme urobiť, ak chceme zmeniť svoj vlastný život? Nemáme inú možnosť, než zlikvidovať hercov  týchto komédií, drám a tragédií. Ale kto sú títo herci? Kde žijú a prečo? Poviem vám vskutku, že títo herci patria času, skutočne títo herci pochádzajú z dávnych vekov.

Ak budeme konštatovať, že "ja," je kniha mnohých zväzkov, potom dôrazne prehlasujeme veľkú pravdu. Ak budeme tvrdiť, že ego pochádza z mnohých včerajškov, tak to je pravda. A preto ego, je čas. "Ja," zosobňuje čas, sú to naše vlastné defekty, naše vlastné chyby, obsiahnuté v hodinách času. Sú prachom dôb v samotnej hĺbke našej psychiky.

Metóda na zlikvidovanie eg

Keď človek presne pozná didaktiku na zlikvidovanie týchto nežiaducich prvkov, ktoré vnútri nosíme, vtedy dosiahne neobvyklý pokrok. A tak je nevyhnutné, naliehavé a neodkladné, aby sme túto didaktiku presne poznali. Iba týmto je možné zlikvidovanie nežiaducich prvkov, ktoré nosíme vo vnútri.

V Atlantíde, v dávnej minulosti sa narodil zasvätenec, ktorý si vybudoval rozkošný domov, kde vládla iba harmónia, múdrosť, bohatstvo, dokonalosť a láska. Nadišla chvíľa, kedy tento zasvätenec pomocou rôznych techník mysle dosiahol seba-objavenie, s hrôzou si potom uvedomil, že vo svojom vnútri nosil odporné elementy. Vtedy pochopil, že potrebuje špeciálnu telocvičňu, psychologickú telocvičňu. Je jasné, že v jeho dokonalom prostredí takáto telocvičňa neexistovala, a tak nemal inú možnosť, než opustiť dom svojich rodičov a usadiť v jednom z tých predmestí miest Atlantídy. Takže si pre seba vytvoril svoju vlastnú psychologickú telocvičňu, telocvičňu, ktorá mu umožňovala seba-objavenie svojich vlastných defektov. Samozrejme, že zlikvidoval všetky svoje psychické agregáty a vyslobodil sa. Naozaj moji milovaní bratia, najhoršie nepriazne osudu nám ponúkajú najlepšie príležitosti.

Nepretržite dostávam listy od rôznych mladších bratov Medzinárodného Gnostického Hnutia. Niektorí z nich si sťažujú na svoje rodiny, otca, matku, súrodencov; ďalší protestujú voči svojim ženám, voči svojim deťom; ďalší hovoria s hrôzou proti svojim manželom, atď., a prirodzene, že žiadajú balzam na uzdravenie svojho boľavého srdca. Až do teraz, spomedzi všetkých tých listov som nenašiel, ani len jeden, že by niekto bol spokojný s takýmito nepriaznivými situáciami. Všetci si sťažujú, a to je žalostné. Nechcú svoju psychologickú telocvičňu, najradšej by z nej ušli. A preto ja ako inštruktor, nemám inú možnosť, než cítiť sa odradený.

Hovorím si: úbohí ľudia, nevedia, ako využiť svoju psychologickú telocvičňu! Oni chcú raj, nechcú pochopiť nutnosť ťažkostí, nechcú vyťažiť z najhorších nepriazní osudu. Oni vlastne netúžia po seba-objavení! Keď sa chce niekto poznať, tak to robí tu, pretože v týchto telocvičniach bolesti, tie defekty, ktoré v sebe nosíme ukryté, nevyhnutne prekvitajú.

Na defekte, ktorý v takýchto situáciách objavíme, musíme hlboko pracovať vo všetkých úrovniach mysle. Potom keď človek naozaj, vskutku pochopí ten alebo tamten psychický typ chyby, vtedy je takýto defekt pripravený na zlikvidovanie.

Božská Matka Kundaliní ako DurgaVzhľadom k tomu, že slobodní/é muži/ženy nevlastnia hermetický téglik, je zrejmé, že nemôžu pracovať v Deviatej Sfére, ale samozrejme, že sa môžu obrátiť sa svoju Bohyňu Matku, Stella Maris, Pannu Morí, ten žijúci a filozofický oheň, ktorý leží ukrytý v akejkoľvek organickej alebo anorganickej hmote (Kundaliní ako ju nazývajú v Hindustáne).

A teda, ak sa človek obracia so žiadosťou na tento druh energie, ak sa na Ňu sústredí srdcom, mysľou a najhlbšími pocitmi, tak som si istý, že mu pomôže. Táto ohnivá sila dokáže zmeniť na prach, na kozmický prach ten psychický agregát, ktorý si želáme zničiť.

Avšak je vhodné vedieť, že práve vo vyhni Kyklopov (sex) táto prstencová, hadia sila, ktorá sa rozvíja v tele Gnostického asketika, násobí svoju silu pomocou elektro-sexuálnej sily.

A teda žena, ktorá má kňaza* manžela alebo muž, ktorý má kňažku* ženu, môže skutočne dôkladne pracovať počas chemickej kopulácie. Stačí aby sa správne koncentrovali na Déví Kundaliní. Samozrejme že Ona, posvätná kobra starovekých mystérií, keď posilnená elektrickou energiou sexu, pomocou transcendentálnej sexuálnej elektriny, dokáže naozaj veľmi rýchlym spôsobom zničiť, rozdrviť na prach, zmeniť na popol akýkoľvek psychický agregát, ktorý sme predtým pochopili.

V každom prípade milý bratia, najskôr musíme objaviť defekt, ktorý zredukujeme na prach. Takýto defekt nemôžeme objaviť, ak nebudeme používať psychologický seba-pozorovací zmysel. Akékoľvek nepriaznivé situácie, nám ponúkajú veľmi bohaté príležitosti. Bohužiaľ, ľudia chcú utiecť od všetkých nepriaznivých situácií. Namiesto toho, aby týmto brilantným príležitostiam poďakovali, tak protestujú. Psychologická telocvičňa je veľmi ťažká, ale čím je táto telocvičňa ťažšia, tým lepšie je to pre naše seba-objavenie.

Dajme tomu, že sme napríklad museli prejsť situáciou žiarlivosti: zrazu nájdeme svoju manželku, ako sa v kúte domu veľmi ticho, veľmi ticho s niekým zhovára. Takéto stretnutie nie je nič príjemného, avšak pre naše seba-objavenie je to niečo nádherné. Možno, že sa počas tej udalostí objavila nielen žiarlivosť, ale i hnev. Svojho  partnera kritizujeme pre maličkosti, tak snáď tam je tiež rozhorčenie, pretože "ja" samoľúbosti sa mohlo cítiť ranené alebo urazené.

V krátkosti, čo by sme mali urobiť? Veľmi potichu si v noci ľahneme na chrbát a s uvoľneným telom, zatvorenými očami, a pri rytmickom dýchaní si musíme zrekonštruovať tú scénu práve tak, ako sa odohrala. Takže tým, že si vizualizujeme tú scénu, zozbierame psychologické údaje. Ako primárnu príčinu nájdeme ego žiarlivosti, druhé bude obrovské ego hnevu, a tretie bude smrteľne ranené ego samoľúbosti. A teda, keďže sme v tejto scéne objavili tri egá, ktoré sa tam prejavili, teraz ich musíme zlikvidovať. Takže, hneď ako tieto egá pochopíme, tak nám nezostane iná možnosť, než aby sme ich zredukovali na popol. Na toto a v každom takom prípade musíme ihneď ísť a pracovať v Deviatej Sfére, alebo možno sami, lebo je zrejmé, že v takých chvíľach človek nemá chuť na prácu v Deviatej Sfére. Cítime sa urazení, a jediná vec, ktorá by bola vhodná, je dobrý kúpeľ, a aby na nás vyliali kilo mydla, aby sme videli, že či s takýmto kúpeľom ten pocit neodíde.

Ale ak napriek všetkému získame nad sebou určitú kontrolu, aby sme mohli pracovať vo vyhni Kyklopov, tým lepšie. Následne vzývame Kundaliní Šakti, a to práve počas chemického koitu. Najskôr Ju úpenlivo prosíme, aby odstránila to odporné monštrum žiarlivosti. Potom, ako skončíme detailnú prácu na egu žiarlivosti, Ju úpenlivo prosíme, aby zničila monštrum hnevu, a nakoniec monštrum samoľúbosti.

Nepochybne, ľudia veľmi milujú samých seba. Toto “ja“ samoľúbosti je hlboko zakorenené v ľuďoch na celom svete. Ak nás trochu potľapkajú po chrbte, rozkošne sa usmejeme, ale ak nám povedia nejaké ponižujúce slovo, tak sa staneme nemilosrdnými a hroznými. A preto toto “ja“ samoľúbosti musí byť vymazané zo sveta. V našom príklade sa jedná o tretie ego, na ktoré musíme použiť plnú silu Božskej Šakti. Rovnakým spôsobom musíme pracovať na tom, čo napokon príde v nasledujúcich dňoch a hodinách, až kým títo traja psychický spoločníci z tej fatálnej scény nie sú úplne zničení.    

Je zrejmé, že je to práve praktický život, odkiaľ musíme získať materiál pre zlikvidovanie ega. Avšak bratia majú tendenciu utekať z ich praktického života, čo je zjavne absurdné.

Keď som pracoval na zlikvidovaní svojho ega, spomínam si, že pri určitej príležitosti sa môj syn dopustil chyby (pri riadení svojho auta), a zrazil osobu, robotníka. Iste, stálo ma to určitú sumu peňazí, asi dvetisíc pesos pre zraneného a ďalšiu sumu pre políciu. Takto som sa vyhol tomu, aby mladík nešiel do väzenia. No záležitosť tým však nekončila. Faktom je, že keď som išiel tento dlh zaplatiť, tak syn miesto toho, aby mi poďakoval, tak s určitou hrubosťou protestoval. Nesúhlasil so mnou. Nechcel, aby som tých dvetisíc pesos dal tomu nešťastnému, úbohému robotníkovi, avšak pre mňa to bolo len dať mu peniaze.

Takže tie peniaze som dal tomu zraneného robotníkovi. Avšak spolu so synovým nesúhlasom, tam padlo niekoľko slov. Nielen ledajaké groteskné, ale vskutku veľmi nevďačné slová. Necítil som zlosť, pretože toto ego som zlikvidoval, ale skutočne som cítil určitú bolesť v srdci.

Okamžite som vstúpil do meditácie, aby som poznal význam tej bolesti, ktorú som cítil v srdci. Takto som si v sebe overil krutú realitu samoľúbeho "ja," ktoré bolo ranené. Keďže som mal veľmi vyvinutý zmysel pre psychologické sebapozorovanie, nebolo teda pre mňa ťažké vnímať toto "ja" priamo. A tak, okamžite som proti tomu žalostivému "ja," vrhol sexuálne, transcendentné, elektrické výboje. Nejaké dni som na tomto "ja" pracoval. Napokon krôčik po krôčiku sa zmenšovalo, až kým na seba nevzalo podobu dieťaťa. Následne sa naďalej zmenšovalo, kým z neho nezostal kozmický prach. Drahí bratia, toto je spôsob, akým musíme pracovať.

Ale odkiaľ som vzal materiál, aby som mohol pracovať? Vzal som ho z konkrétneho, jasného a definitívneho faktu! Avšak medzi bratmi existuje tendencia utekania od praktických faktov života, a to je nezmysel, úplný nezmysel.

Pri inej príležitosti (citujem v zátvorkách; prežité príklady s účelom kolektívnej orientácie) som bol veľmi skľúčený s istou podráždenosťou, kvôli synovým slovám, ktoré naozaj neboli krásnymi slovami. Vždy som mal nad mysľou kontrolu a nikdy som neexplodoval, nikdy som si neroztrhal šaty, toto bol vskutku triumf. Napriek tomu, niet pochýb o tom, že hlboko vo svojom vnútri, a to nemôžem poprieť, sa objavili niektoré veľmi nepríjemné reakcie. Takže, keď som sa preskúmal s psychologickým seba-pozorovacím zmyslom, tak som s veľkým úžasom objavil veľmi zavalité a robustné "ja," naozaj veľmi tučné, chlpaté ako medveď, ktoré sa prechádzalo po chodbe môjho pánskeho domu (psychologický dom). "Á, ako výborne si bolo ukryté, dočerta s tebou, povedal som mu, teraz si odsúdené k záhube, pretože ťa spálim, proti mne nemáš žiadnu nádej."

Záver: Didaktickým spôsobom som sa obrátil na Déví Kundaliní Šakti. Tým, že som na tomto “ja“ pracoval, začalo strácať svoj objem. Začalo sa zmenšovať, a ako sa tak zmenšovalo, tak zároveň sa stávalo krásnym. Vyzeralo ako malé dieťa, až jedného dňa mu Božia Matka Kundaliní sťala hlavu. Neskôr, časom bolo zredukované na prach, nič z neho nezostalo. Toto je spôsob, akým som sa plne venoval jeho skoncovaniu. Pracoval som na ňom dňom i nocou, každú hodinu, každú chvíľu, až kým neprestalo existovať.

Tento psychologický seba-pozorovací zmysel sa vyvinie v každom z vás, podľa toho, ako ho budete používať. Nezabudnite, že zmysel, ktorý sa nepoužíva, zakrpatie. Príde deň, kedy bude váš Psychologický Seba-pozorovací zmysel plne vyvinutý tak, že budete schopní vnímať akýkoľvek nežiaduci psychický agregát rovnako ako ja. Navyše budete schopní vidieť výsledky práce na takýchto agregátoch.

Psychologický mesiac

Moji drahí bratia, v mene pravdy vám musím povedať, že rovnako ako existuje mesiac vo vesmíre, rovnako tak existuje psychologický mesiac v našom vnútri. A tak ako má mesiac, ktorý v noci svieti, dve tváre ( jednu viditeľnú a jednu neviditeľnú), podobne i náš vnútorný psychologický mesiac má dve tváre.

Psychologický mesiac má dva aspekty: jeden, ktorý je pre náš psychologický seba-pozorovací zmysel viditeľný, a druhý, ktorý je neviditeľný: okultný, neznámy, inkognito. Avšak, tento skrytý aspekt sa stáva viditeľným, keď sa psychologický seba-pozorovací zmysel rozvinie na maximum. Takže verím, že týmto veciam rozumiete.

Na začiatku musíte použiť oheň voči psychologickým agregátom viditeľnej časti svojho psychologického mesiaca. Oveľa neskôr budete musieť použiť oheň voči nežiaducim prvkom Čierneho Mesiaca, čo sú tie psychické agregáty, ktoré nie sú tak ľahko vidieť. Mnoho svätcov zničilo psychické agregáty viditeľnej časti svojho psychologického mesiaca, ale o nežiaducich prvkov druhej tváre svojho psychologického mesiaca nevedeli nič. Napriek tomu sa ponorili do Nirvány, a dokonca i do Maha-Paranirvány. Navzdory tomuto sa aj tak musia neskôr inkarnovať (vziať fyzické telo), aby mohli pokračovať v práci v okultnej tvári svojho psychologického mesiaca. Pretože nech už sa zaoberáme iba s viditeľným aspektom alebo neviditeľnou tvárou svojho psychologického mesiaca, i tak tieto psychické elementy musíme objaviť z konkrétnych faktov praktického života, aby sme na nich mohli vedome pracovať.

A preto neunikajte; nesnažte sa vyhýbať reálnemu životu. Ak naozaj to, čo chcete, je zlikvidovanie vášho ega, tak musíte byť praktickí. Tým, že budete praktickí, a tým, ako sa budú psychické agregáty likvidovať na prach, sa utlačená Esencia vyslobodí. Toto je cesta ku kryštalizácii toho, čo sa v nás nazýva Dušou.

Budete musieť prejsť veľkými morálnymi krízami. Toto nie je len intelektuálnou záležitosťou, nie. Nie je to jednoduchá demagógia alebo nepodstatné, márne slová dvojzmyselného tárania, nie! Opäť opakujem, čo som povedal, aj keď ste z toho už možno unavení, ale naozaj, "Ak sa voda nevarí na 100 stupňov, tak to, čo má byť uvarené, nie je uvarené, čo znamená: to, čo má byť zničené, nie je zničené."

Takže, ak sa nám nepodarí prejsť šokujúcimi emocionálnymi krízami, tak tieto "ja" nemôžu byť rozdrvené. Ja som napríklad cítil veľkú bolesť a musel som prejsť veľkou emočnou krízou, keď som uvidel "ja" samoľúbosti dobre ukryté v najhlbších úrovniach svojej psychiky. Veľmi som trpel, toto bol spôsob, akým som sa skutočne kajal. Potom som úpenlivo prosil Déví Kundaliní Šakti, aby tento nežiaduci element rozdrvila na prach.

Keď som v sebe objavil veľmi podlého démona, ktorý bol plný hnevu, a ktorý pochádzal z veľmi dávnych čias, vtedy som nevýslovne trpel. Prešiel som hroznou emocionálnou krízou. Hanbil som sa za seba. Úpenlivo som prosil Kundaliní Šakti, aby ten ohavný, psychický element rozdrvila na prach. Takže neutekajte pred praktickým životom, pretože tieto nežiaduce elementy objavíte v oblasti praktického života. Všetko, čo potrebujete, je byť v strehu a bdelí ako strážca počas vojny.

Keď rozprávame, tak si skutočne musíme byť vedomí slov, ktoré hovoríme! Musíme si dávať pozor na svoje slová. Máme emócie? Áno, máme, ale o aký druh emócií sa jedná? Sú dobré? Sú zlé? Mohli by to byť vyššie emócie, alebo sú to jednoducho nižšie? Čo nám tieto emócie ukazujú?

Nižšie emócie nám ukazujú nižšie emočné "ja," ktoré musia byť rozdrvené, avšak tieto musíme objaviť vo faktoch praktického života. Lebo ak z nich neextrahujeme vedomie, ak s nožom sebakritiky nespôsobíme svojim nižším emóciám krvácanie, potom rozvoj Vyššieho Emocionálneho Centra bude v nás nemožný. Vyššie emócie sú nutné na prijímanie správ, ktoré pochádzajú z Vyšších Svetov.

Takže praktický život je miestom, kde musíme sledovať svoje slová, myšlienky, predstavy. Napríklad, ak nám zrazu príde na myseľ chlipná myšlienka, morbídna scéna, veríte azda tomu, že to príde len tak? Čo nám to ukazuje? Niet pochýb o tom, že za zlovestným kinom našej mysle, za týmto sprievodom morbídnych obrázkov, je v činnosti nejaké "ja" sexuálnej/zmyselnej žiadostivosti. Sú tam "ja" chlipnosti, ktoré sa zmocňujú “filmov,“ ktoré nosíme v mozgu; spomienky vášnivých foriem, ktoré sa projektujú na obrazovke intelektu.

Ak sa stotožníme s morbídnymi scénami, tak posilňujeme "ja" sexuálnej žiadostivosti. Takže ak sme napadnutí týmito druhmi myšlienok, tak je potrebné vzývať o pomoc našu Božskú Kundaliní Šakti, a s jej výnimočným, horiacim ohňom, takéto "ja" zredukovať na prach. Ak nebudeme takto postupovať, a miesto toho sa s tým stotožníme, ak sa nám tá chlipná scéna veľmi páči, potom miesto toho, aby takéto "ja" bolo zlikvidované, bude mimoriadne posilnené.

Každý z nás má svoje Vedomie potlačené medzi všetkými týmito hercami rôznych komédií, drám a tragédií života. Každý z nás má svoje Vedomie potlačené v egách. Takže, zredukujme tieto egá (ja) na prach a Vedomie bude slobodné.

Slobodné Vedomie je Osvietené Vedomie. Je to Vedomie, ktoré je schopné vidieť, počuť a dotknúť sa veľkých realít Vyšších Svetov, je to Vševediace a Božské Vedomie.

Čo je ďalšou vecou, ktorú musíte zničiť, potom ako totálne zničíme svoje egá? ...čo? Samozrejme semená eg. Lebo, keď egá zomrú, semená zostanú. Tieto semená sú príšerne zhubné. Tieto semená musia byť rozdrvené, zredukované na prach.

Ak chceme byť Kráľmi a Kňazmi Prírody podľa Melchisedechovho Rádu, tak sa musíme zmocniť samých seba. Nemôžeme sa zmocniť samých seba, zatiaľ čo vedomie je stále utláčané v rôznych nežiaducich, psychických elementov.

Vedomie, ktoré sa zmocnilo samého seba, je slobodné Vedomie. Vedomie, ktoré sa zmocnilo samého seba, je prijaté do Melchisedechovho Rádu. Je to osvietené a dokonalé Vedomie. To je to, čo potrebujeme.

Deň, kedy získate osvietené Vedomie, deň, kedy sa oslobodíte, je dňom, kedy ste vykryštalizovali to, čo sa nazýva Duša. Celí sa stanete Dušou. Dokonca aj vaše fyzické telo sa zmení na Dušu, a budete  naplnení atribútmi a kozmickými silami.

Dnes som vás naučil praktickú didaktiku prostredníctvom definitívnej dialektiky. A teraz vstúpime do meditácie. Ale skôr, ako to urobíme, je nutné vedieť, na čom budeme pracovať, inak to nebude mať význam. Keďže ste ľudia, ktorí bojujú za seba-objavenie, je zrejmé, že pracujete na takej alebo onakej psychickej chybe. Je tu niekto, kto ešte stále nevie, na čom má pracovať? Je možné, že v tejto meditačnej skupine je niekto, kto nepracuje na rozdrvenie defektu? Ak tu taký je, rád by som sa s ním stretol.

- Prednáška Didaktika na zlikvidovanie ega od Samaela Aun Weora
- Preložené z anglického originálu: The Didactic for the Dissolution of the "I"

*poznámka prekladateľa: keď Samael Aun Weor hovorí o kňazovi mužovi a kňažke žene, samozrejme, že nemyslí bežného kňaza v kostole. Nazýva tak akéhokoľvek muža alebo ženu, ktorí sú v posvätnom manželskom zväzku. Taktiež posvätný manželský zväzok nemusí byť iba v kostole. To či sme ženatí alebo vydaté v tomto fyzickom svete, a či to máme i na papieri, nie je pre Boha naozaj podstatné. Posvätný manželský zväzok je vykonaný pohlavným aktom (Biela Tantra), ktorý má byť v živote muža a ženy svätou záležitosťou.

Otázky o odstránení ega

Otázky o odstránení ega položené Samaelovi Aun Weorovi počas Pratimoksha rituálu (tretia komora) gnostickými misionármi v roku 1976

Otázka: Pracujem na odstránení ega, ale chcem sa vás konkrétne opýtať, že na ktorom egu mám pracovať, keďže z praktického života vieme, že zvnútra človeka sa vynára jedno ego za druhým, a to je potom veľmi mätúce. Takže sa vás teda pýtam, môžete mi teda prosím vás povedať s ktorým egom, čo sa vynorí má človek pracovať?

Samael Aun Weor: Na akom egu pracujete?

Otázka: Počas meditácie som sa snažil pracovať na svojej sexuálnej žiadostivosti, hnevu, strachu, ale ako som už spomínal, všetko je to mätúce.

Samael Aun Weor: Ale na ktorom egu konkrétne pracujete? Vidím, že ste rozvážny človek, a preto je zrejmé, že ste už špecifikovali svoju psychologickú prácu.

Otázka: Chcel som pracovať na svojej sexuálnej žiadostivosti.

Samael Aun Weor: No, to je jeden zo smrteľných hriechov. Ego sexuálnej žiadostivosti je smrteľným hriechom na ktorom človek pracuje celý svoj život, keďže sexuálna žiadostivosť je prvotným hriechom, koreňom všetkých eg. Čiže človek musí denne pracovať na sexuálnej žiadostivosti spoločne s iným egom, ktoré vyšlo na povrch.

Čo mám na mysli, je nasledovné: Pracujte na svojom hneve, ale tiež pracujte na svojej sexuálnej žiadostivosti; pracujte na závisti, ale pokračujte v práci na svojej sexuálnej žiadostivosti; pracujte s pýchou, ale nikdy nezabúdajte na svoju sexuálnu žiadostivosť, keďže sa jedná o smrteľný hriech.

Otázka: Inými slovami, všetko, čo mi príde na rozum počas meditácie ohľadom konkrétneho "ja" má byť pochopené?

Samael Aun Weor: Pochopiť všetko, čo vám príde na rozum ohľadom "ja." To sa mi zdá nesúvislé, vágne, nepresné, jednoducho také nemastné neslané. Prosím, vyjadrite sa presne. Aké ego ste objavil? Pretože ak ste v strehu a bdelý, v neustálom pozorovaní seba sama (ako stráž v čase vojny), potom ste zaručene musel objaviť niektoré z vašich chýb.

Takže, akú chybu ste tentokrát u seba objavil? V akej situácii ste sa nachádzal? Povedali ste niečo v hneve? Spozoroval ste u seba chlipný impulz? Aká bola posledná chyba, ktorú ste objavil? V akej situácii? Bolo to u vás doma alebo v bare? Kde sa to stalo? Čo sa vám stalo? Alebo ste nebodaj spal?

Otázka: Objavil som ego hnevu.

Samael Aun Weor: Á, takže hnev. Som rád, že ste úprimný? To je správne. Pretože to, čo je potrebné, je žiť v neustálom strehu a byť bdelý (ako strážca v čase vojny). Takže, kde došlo k tomuto hnevu? Pri akej príležitosti? Môžete túto situáciu zrekonštruovať? Dokážete si predstaviť ten okamih, v ktorom ste cítil tento hnev? Dokážete to? Pretože ak si to viete predstaviť, čo znamená, že si viete spomenúť, ako k tej udalosti došlo, potom teraz v meditácii budeme na tom pracovať. Budeme meditovať na základe konkrétnych faktov, nebudeme predsa meditovať na základe dajakých nejasných, neúplných faktov, to vskutku nie!

Budeme meditovať na základe konkrétnych, jasných a rozhodujúcich faktov. Proste budeme sto percent praktickí. Takže, je potrebné, aby ste túto udalosť hnevu zrekonštruoval a na nej je teraz nutné pracovať v meditácii.

Otázka: Majster, čo sa stane, keď v určitom okamihu, človek zistí, že ho posadlo ego, napríklad ego hnevu, a obráti sa s prosbou na svoju Božskú Matku Kundaliní o odstránenie tohto ega?

Samael Aun Weor: Pri akej situácii k tomu došlo? Kedy sa to stalo? Na akej ulici, v ktorom dome, na akej adrese? Chcem fakty, nepýtajte sa ma nejasné veci.

Otázka: Dobre teda, k tomuto záchvatu hnevu u mňa došlo práve včera, keď som chcel ísť a vypočuť si vašu prednášku. No keďže moja žena mala bolesti hlavy a nemohla ísť, tak moje plány boli zmarené, moja túžba nevyplnená,  a to ma vážne ranilo a rozzúrilo. Avšak, v tom presnom okamihu, som začal prosiť svoju Božskú Matku Kundaliní, a okamžite som to ego obvinil, ale neviem, či som tým niečo dosiahol. Teda, či vôbec moja Božská Matka tomuto egu odťala hlavu?

Samael Aun Weor: Dobre, buďme praktickejší. Vieme teda, že ste sa nahneval na svoju úbohú manželku. Ale viete, prečo ste sa nahneval?

Otázka: Pretože kvôli nej som nemohol ísť na vašu prednášku.

Samael Aun Weor: Takže to bol teda motív. Dôvod, prečo došlo u vás k tomuto hnevu bolo, že vám nedovolila ísť na moju prednášku. Čo bolo vo vás v tú chvíľu ranené?

Otázka: Moja hrdosť.

Samael Aun Weor: Dobre teda, takže tam boli dve egá: Jedno hnevu a druhé hrdosti. Takže teraz budete musieť konkrétne a prakticky pracovať na týchto dvoch "ja," a počas meditácie ich pochopiť.

Tá prosba s ktorou ste sa obrátil na svoju Božskú Matku Kundaliní v tú chvíľu, je prijateľná, ale to nestačí, pretože to bolo urobené narýchlo. Už ste premýšľal nad touto udalosťou? Zrekonštruoval ste tú scénu? Môžete mi presne povedať, koľko hodín ste uvoľnene ležal v posteli za účelom vedomého zrekonštruovania, uvedomenia si a úplného pochopenia tej udalosti?

Pýtam sa preto, že tá prosba s ktorou ste sa v tú chvíľu obrátil na svoju Božskú Matku Kundaliní, bola vykonaná narýchlo, no my musíme byť oveľa dôkladnejší, a ísť úplne do hĺbky problému.

Voda, ktorá je zakalená, je voda, ktorá je plytká. My potrebujeme hlbokú vodu. Bahnisté kaluže na okraji cesty, ktoré nemajú žiadnu hĺbku, vysuší svetlo slnka a stanú sa močarinami plné hniloby. Avšak hlboké vody, kde žijú ryby a ktoré sú plné života sú iné. Takže my musíme byť hlbší, t.j. ísť hlbšie do svojej mysli.

Brutus sa žalostne mýlil, keď si myslel, že kundaliní je mechanická sila. Božská Matka je veľmi náročná.  - Samael Aun Weor, Záhada zlatého kvitnutia

Čiže ešte raz sa vás pýtam: „Koľko hodín ste strávil v meditácii zrekonštruovaním tej scény?

Otázka: No, ono majster, ja som túto udalosť nechal až na dnešok, aby som nad ňou mohol meditovať s vami.

(Od ostatných ľudí bolo počuť smiech)

Samael Aun Weor: Ste veľmi zábavný,  naozaj veľmi zábavný. Takže dnes budeme meditovať nad egom hnevu a egom hrdosti.

Otázka: Mohli by ste nám niečo povedať o hlavnej osobitej psychickej charakteristike človeka.

Samael Aun Weor: Áno, poznať svoju hlavnú osobitú psychickú charakteristiku je veľmi podstatné. Pretože, ak ju človek pozná, potom môže na nej pracovať a zničenie ega sa stáva jednoduchším. Ale dovoľte mi, aby som vám povedal veľkú pravdu: predtým ako sa seba-preskúmame za účelom objavenia našej hlavnej osobitej psychickej charakteristiky je nutné, aby sme na sebe veľa pracovali, a to najmenej päť rokov. Najmenej preto, že nie je ľahké zistiť niečiu hlavnú osobitú psychickú charakteristiku. Skutočne, človek má falošné predstavy o svojej vlastnej osobnosti. On ju vidí prostredníctvom fantázie. Človek vždy o sebe uvažuje mylne. Lepšie povedané, iní nás vidia lepšie, než my vidíme sami seba, práve vďaka našej úplne falošnej predstave o sebe samom. Človek nemôže objaviť svoju hlavnú osobitú psychickú charakteristiku tak dlho, kým neodstráni prevažné percento neľudských psychických agregátov. To je dôvod, prečo vravím, že ak niekto chce poznať svoju hlavnú osobitú psychickú charakteristiku, je potrebné pracovať najmenej päť rokov v meditácii. Po piatich rokoch meditácie si môžeme dovoliť využiť retrospektívneho systému s cieľom uplatniť ho do súčasného života, rovnako ako do minulých životov. Potom môžeme s veľkým údivom zistiť, že sa znova a znova dopúšťame rovnakých chýb. Objavíme „ja,“ ktoré je kľúčové. Ktoré sa vo všetkých životov dopustilo tých najhorších chýb, a ktoré vždy sprevádza konkrétny trestný čin. „Ja,“ ktoré bolo a je osou všetkých našich minulých životov.

Ale samozrejme, aby sme mohli praktizovať toto retrospektívne cvičenie s jasnou mysľou, je potrebné najprv odstrániť veľa eg. V žiadnom prípade by som nemohol uveriť, že človek môže objaviť svoju hlavnú osobitú psychickú charakteristiku, bez múdreho využitia retrospektívneho systému v meditácii. Pracovať s týmto systémom so skutočne jasnou mysľou si taktiež vyžaduje, aby sme boli úprimní. Pokiaľ máme vedomie úplne ponorené v egu, tak tam nemôže byť žiadna jasná myseľ. V takom prípade nie je možné, aby sme dôkladne pracovali s týmto retrospektívnym cvičením, a miesto toho sa z tohto cvičenia stáva niečo fantastické alebo scestné. Takto to vidím ja.

Otázka: Ráno som pocítil určitú reakciu, ktorá mala súvis s jedným „ja,“ a hneď potom prišla ďalšia, ktorá mala súvis s druhým „ja.“ Mám teda meditovať nad oboma reakciami alebo len nad jednou?

Samael Aun Weor: Počas meditácie je potrebné venovať sa iba jednému „ja,“ a to prvému. Neskôr sa môžete venovať tomu druhému. Ale teraz, počas tejto meditácii, sa budete venovať iba tomu prvému.

Otázka: Ale čo sa stane s tým ja, ktoré som nezaradil do meditácie? Nestučnie náhodou?

Samael Aun Weor: To druhé „ja“ musíte nechať na inú meditáciu. Ale ak nechcete, aby stučnelo, tak ho prestaňte kŕmiť a uvidíte, ako vychudne.

Otázka: Majster, vy ste nás učil, že musíme mať poriadok a presnosť v odstraňovaní našich chýb. Avšak, niečo mi tam u vás uniklo: Konkrétne sa jedná o skutočnosť, kde hovoríte, že objavený defekt musí byť pochopený a odstránený. No v psychologickej práci na sebe som si overil, že ego neprichádza iba jedno, ale že prichádzajú jedno za druhým. To je dôvod, prečo sa vás toto pýtam, pretože počas dňa sa v človeku prejavuje mnoho eg. Tak napríklad ráno môžeme pociťovať ego sexuálnej žiadostivosti, ktoré po chvíli zmizne, no vzápätí sa namiesto neho objaví hrdosť. Potom človek ide po ulici a skoro ho zrazí auto, takže okamžite z neho vyletí hnev. Takže ako vidíte, jedná sa o sled skutočností a neustály prejav defektov. To je dôvod, prečo si myslím, že došlo k nedorozumeniu pri hľadaní hlavnej osobitej psychickej charakteristike. Takže ako tomu máme chápať, a ako na tom máme presne pracovať?

Samael Aun Weor: Každopádne je nutné, aby sme mali v práci poriadok. Samozrejme súhlasím s vašim tvrdením, že počas dňa sa cez nás prejaví mnoho eg, ale v každom prípade platí, keď príde noc, treba s uvoľneným telom začať praktizovať retrospektívne cvičenie nie na vašom celom súčasnom živote alebo na minulých životoch, ale aspoň na konkrétnom dni. Čiže si budete vizualizovať a rekonštruovať rôzne udalosti dňa. Potom po rekonštrukcii, očíslovaní, klasifikovaní budete pokračovať v psychologickej práci. Najskôr budete meditovať nad jednou udalosťou, ktorej venujete, povedzme aspoň pätnásť minút. Potom budete meditovať nad druhou udalosťou, ktorej venujete dvadsať minút. A potom nad ďalšou udalosťou, ktorej venujete pol hodiny. Ďalšej môžete venovať päť minút. A zase ďalšej, trebárs desať minút. Všetko závisí od závažnosti udalostí. Na takto usporiadaných a zoradených udalostiach sa dá potom pracovať. Meditujte v noci v pokoji a po poriadku.

Otázka: A čo sa týka odstránenia ega?

Samael Aun Weor: Podobne, v rovnakom poradí. Pretože v každej práci nad tou či onou udalosťou vstupujú rovnaké faktory: objavenie, pochopenie a poprava. Takže preto je potrebné pre každý defekt použiť nasledovný postup.

Objavenie: objaviť ho.
Pochopenie: pochopiť ho počas meditácie.
Poprava: popraviť ho s pomocou Božskej Matky Kundaliní.

To je spôsob, ako je potrebné pracovať. Keby ste pracovali iba na jednom egu, práca by bola veľmi dlhá a náročná. Pretože ako povedal básnik Vergílius vo svojej božskej básni o Aeneovi (Eneida): „Keby som mal sto jazykov a ústa z ocele, i tak by som nedokázal vymenovať všetky svoje chyby.

Takže ak by ste sa rozhodli pracovať na jednej konkrétnej chybe dva mesiace, ako to hovorí Gurdjieff, a na ďalšej chybe znovu dva mesiace, ako dlho by vám asi trvalo odstrániť tisíce chýb? Okrem toho nesmieme zabúdať, že každý defekt má určitú spojitosť s iným defektom. Sólo sa objavujú len veľmi zriedkavo. Vždy nájdete jeden defekt spojený s druhým. To je dôvod, prečo je každý deň potrebné pracovať po poradí, riadne ich klasifikovať, až pokým nad nimi všetkými jedného dňa nezvíťazíme.

Otázka: Majster, hovoril ste nám o neporiadku v dome. Majster Gurdžijev tiež hovorí o neporiadku v dome a taktiež o vnútornom komorníkovi a o niektorých egách, ktoré majú radi túto psychologickú prácu a o iných, ktoré ju radi nemajú. Takže, ako tomu máme rozumieť s ohľadom na vytvorenie permanentného ťažiska?

Samael Aun Weor: No, úprimne povedané, to s tým "komorníkom," ktorý je hojne citovaný Mauricom Nicollom, Georgijom Gurdžijevom, Petrom Uspenskijom a všetkými ich stúpencami, mi príde ako bláznovstvo. Nemá to žiadnu cenu. Z mojej vlastnej skúsenosti, alebo lepšie, keď poviem, ten, ktorý je vo mne a ktorý zničil moje ego na prach, nikdy tento spôsob s komorníkom nepoužil.

To, že existujú užitočné ega i zbytočné ega je pravda. To, že existujú dobré ega i zlé je takisto pravda. Týchto eg sú tisíce. Človek ich potrebuje zničiť všetky: či už sa jedná o dobré i zlé alebo o užitočné a zbytočné.

Jedného dňa sa môj priateľ, ktorý má v Salvádore továreň na nohavice spýtal: Majster, keď zničím užitočné ego, ktoré mi v továrni vyrába nohavice, kto potom bude vyrábať nohavice? Veď zbankrotujem a továreň skrachuje!

O to sa nemusíš strachovať, odpovedal som. Ak zlikviduješ to „ja,“ ktoré ti v továrni vyrába nohavice, jedna časť tvojho Bytia, ktorá zodpovedá tomuto remeslu a je zručná vo všetkých typoch umení zaujme miesto tohto ega a prevezme výrobu nohavíc. A táto časť Bytia bude vyrábať ešte lepšie nohavice, na to sa môžeš spoľahnúť. Táto odpoveď môjho kamaráta uspokojila.

Dobré ega si myslia, že vedia ako robiť dobré skutky; no v skutočnosti to nevedia. Robia dobré skutky vtedy, keď by nemali. Dávajú almužnu fajčiarovi marihuany, aby mohol ísť a kúpiť si viac marihuany. Dávajú almužnu opilcovi, aby sa mohol i naďalej opíjať. Dokonca dajú almužnu i bohatému človeku, ktorý si o ňu prosí, atď. Takže, dobré ega nevedia, ako robiť dobré skutky.

V záverečnej fáze cesty musíme bojovať proti dobru i zlu. V záverečnej fáze cesty musíme ísť za hranice dobra a zla a uchopiť meč kozmickej spravodlivosti.

Takže čo je nakoniec to, čo nazývame dobré? Buďme si vedomí toho, čo nazývame dobrom a zlom. Dobré je to, čo je na svojom mieste. Zlé je to, čo je mimo svojho správneho miesta. Tak napríklad oheň v kuchyni je dobrý, nie? Ale čo tak oheň pohlcujúci záclony alebo ktorý nás upaľuje zaživa: Ako by sa vám to páčilo? Chceli by ste sa stať horiacou pochodňou? Verím, že nie.

Pozrime sa teraz na príklad vody. Tu v tomto pohári je dobrá. Aj v kuchyni na umývanie riadu a šálok je dobrá. Vo fontánke je taktiež dobrá. Ale čo tak voda, ktorá zaplavuje všetky miestnosti domu? To by bolo zlé, nie? Tak teda, dobré je všetko, čo je na svojom mieste a zlé je všetko, čo je mimo svojho miesta. Cnosť, akokoľvek svätá ako len môže byť, ak nie je na svojom pravom mieste, stáva sa zlo.

Chceli by ste ako gnostickí inštruktori prednášať v bare?

Chceli by ste ako gnostickí inštruktori ísť do bordelu a prednášať tam? Chceli by ste to? Verím, že nie. A ak by sa vám tento nápad azda zapáčil, tak by som to určite neodporúčal. Nielen preto, že by to bolo zlé, ale i absurdné.

A preto dobré je to, čo je na svojom mieste a zlé je to, čo je mimo svojho miesta. Preto tieto slovíčka "dobré" a "zlé" sú vytrhnuté z kontextu. Lepšie bude keď povieme "správne" a "nesprávne." Takže to, čo je v živote najdôležitejšie je, aby sme zlikvidovali „ja“, či sú "dobré" alebo "zlé." To je to, čo je dôležité.

Ak náhle u seba pristihneme ego, ktoré dáva almužnu fajčiarovi marihuany, aby si ten v pohode mohol fajčiť ďalej, tak samozrejme, že sme objavili dobré ego, ktoré musíme zničiť. Charitatívne, "dobré ego," ktoré napriek faktu, že je „dobré“ musíme zlikvidovať na popol. A ak u seba objavíme ego, ktoré chce byť zdvorilé k dobrým priateľom alebo príbuzným, a znova a znova si nalievame, čo si v takom prípade povieme? Ako si to odôvodnime? Že pijeme proste z priateľstva alebo preto, že títo ľudia sú pokorní, alebo pretože sú to moji kamaráti, ktorí usporiadali tento večierok? A prečo by sme teda mali nimi opovrhovať? Takže svojho kamoša sprevádzame s malými pohárikmi, kým sa neopijeme. Je to dobré pretože sme pokorní? V tomto prípade sa jedná o údajne dobré ego, ktoré však tiež musí byť zničené a odstránené. Takže preto musíme zničiť ega či už dobré alebo zlé, a taktiež bojovať proti dobru rovnako ako bojovať proti zlu.

Otázka: Majster, a čo gnostické ego? Je to dobré, alebo zlé ego?

Samael Aun Weor: No, dovoľte mi, aby som vám povedal pravdu. Táto otázka je veľmi pikantná, viete, pretože v gnostickom hnutí nie je jediný človek bez gnostického ega. Zaujímavé na tom je, že takéto ego musí byť takisto zničené. Čo musí zostať, je iba gnostické vedomie. Gnostické ego je automatické, mechanické ego. Je nutné ho zničiť na popol. Gnostické učenie musíte študovať vedome, aby sa u vás objavila gnóza skrze vedomú istotu, a nie ako obyčajný mechanický automatizmus. Gnostické ego je mechanické, ale Gnostické vedomie je revolučné, rebelujúce, a ohromne božské.

Otázka: Majster, môžete nám podať pomocnú ruku s prácou na zničení ega?

Samael Aun Weor: Ale ja vám predsa podávam pomocnú ruku! Nevysvetľujem vám snáď úplné základy? Táto práca na zlikvidovaní ega je pre každého z nás niečo veľmi, veľmi osobného. Nikto nemôže po tejto ceste kráčať za vás. Iba vy po nej môžete ísť. Jediná vec, ktorú tu môžem pre vás urobiť je, že vám ukážem cestu, a poskytnem vám presné údaje; to je všetko.

Otázka: Dala by sa použiť technika ​​meditácie na usmrtenie ega na egá, ktoré máme v našich snoch?

Samael Aun Weor: Veľa listov dostávam od ľudí, ktorí trpia nočnými polúciami. Takmer v každom z nich odo mňa vyžadujú recept na vyliečenie sa z tejto strašnej choroby, a ja vždy odpovedám, že pokiaľ budú egá polúcií naďalej existovať, dovtedy budú existovať i polúcie.

Dajme tomu, že človeku sa sníva morbídny sen, a teda ako dôsledok dôjde k nočnej polúcii. Čo v takomto prípade robiť? V presnom okamihu, kedy sa fyzicky prebúdzame zo sna je nutné, aby sme nad egom, ktoré zapríčinilo túto polúciu intenzívne pracovali. Musíme sa samozrejme odvolať na Božskú matku kundaliní Šakti, aby toto ego rozdrvila a i naďalej nad týmto egom v budúcnosti pracovať. Ale ak v priebehu ďalšieho dňa dôjde k ďalšej nočnej polúcii, je to preto, že sa tam objavilo ďalšie žiadostivé ego. To znamená, že prácu musíme znovu opakovať, kým jedného dňa všetky tieto typy ega súvisiace s polúciami nebudú zneškodnené. To je jediný spôsob, ako sa vyliečiť.