slovnik

Gnóza a Cesta

Termín Gnóza znamená v Gréčtine “poznanie“. Tento termín sa vzťahuje k druhu poznania, ktoré má človek, ktoré je založené na jeho vlastnej praktickej skúsenosti. Táto Gnóza je založená na poznaní, ktoré pochádza z praktických skúseností svojho zakladateľa a ktorá pokračuje prostredníctvom praktických a priamych skúseností jeho učiteľov a študentov.

Zakladateľ Gnostického Hnutia je Samael Aun Weor, ktorý úplne prebudil svoje vedomie. Povedal,

Nenasledujte ma: Ja som iba ukazovateľ.

Samael a jeho žena Litelantes sa iba snažili pomôcť trpiacemu ľudstvu, učením úplnej cesty k prebudeniu, zbavenej dogmy, povery alebo teórie. Kompletne celé učenie je založené a smerované praktickou skúsenosťou študenta. Slová čo povedal Budha pokračujú tu:

Neverte mi: zistite si pravdu týchto vecí sami.

Toto znamená, že je tam kladený dôraz na praktizovanie. Pravdu učenia hociktorého náboženstva uvidíte iba praktikami, ktoré sa učia v pravej Gnostickej tradícii. Čítanie kníh nás radikálnym spôsobom nezmení.

Mať intelektuálne porozumenie rozmanitých teórii alebo škôl neprebudí vedomie.

Náš záujem je prebudiť vedomie, aby sme sami videli, priamo, osobne, presne, čo sa nám snažili povedať veľkí učitelia. Chceme sami rozumieť čo učil Ježiš, čo učil Krišna, čo učil Budha. Nechceme počuť vysvetlenie druhého človeka alebo čo vraví to alebo toto náboženstvo. Je mnoho názorov, ale iba jedna pravda. To je to, čo chceme. A Majster Samael skrz jeho tradíciu a skrz jeho spisy sa nám snaží ukázať precíznym a veľmi vedeckým spôsobom, ako najlepšie zobudiť naše vlastné vedomie, tak aby sme mohli sami vedieť čo je pravda.

Nájdete veľa škôl a kníh, ktoré hovoria o prebudení, o meditácii, astrálnom cestovaní, kabale, atď. , ale je obtiažne nájsť hocikoho, kto ti povie ako to všetko použiť chápavým a efektívnym spôsobom, aby sa človek prebudil, aby sme nestrácali náš čas bláznením s týmito všetkými vecami. Pretože naozaj, nemáme taký dlhý život, aby sme sa mohli naučiť trocha o tomto a trocha o tom a vážne očakávať, že nejako sa niekde dostaneme. Musíme vedieť čo máme robiť. Nemôžeme si dovoliť strácať čas plnením našich hláv nápadmi a názormi druhých.

Náboženstvá sú mapy. Ak chceme cestovať na druhý kontinent, potom potrebujeme mapu, ktorá nám detailne ukáže, ako sa tam dostať. Bohužiaľ, hoci existuje mnoho populárnych máp a mnohé ktoré tvrdia, že ponúkajú všetko čo človek potrebuje, nikto s tých ľudí, ktorí použili tie mapy, sa nebol schopný vrátiť zo vzdialenej zeme a povedať,“ Áno, toto je tá cesta“. Namiesto toho existujú mnohí, ktorí veria, ale sami o tom nemajú pravú skúsenosť.  Mapy sa časom zdegenerovali vďaka politike, nevedomosti, hltavosti, pýche, strachu a pod. Takže naša mapa (hociktoré náboženstvo, ktoré nasledujeme alebo ktorému veríme) nás môže dostať von do krajiny, ale odtiaľ bez riadenia, sa tam budeme potulovať roky a nikdy sa nemusíme dostať na miesto, ku ktorému sme sa vydali.

Prebudenie, cesta k prebudeniu nášho vedomia, aby sme sa stali plne vyvinutou bytosťou, plne vyvinutou osobou, je veľmi presná a veľmi vedecká cesta. Ako Majster Ježiš povedal,

Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú.  Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!- Matúš 7:13,14

Jedna cesta. Nie mnoho ciest. Cesta na hrane noža je priama cesta a jestvuje iba jedna taká cesta. Bola popísaná mnohými rozličnými mapami, každá svojim odlišným štýlom alebo jazykom, ale cesta je vždy rovnaká. Bohužiaľ pre nás, dostupné mapy sa zdegenerovali a môžu nás viesť na zlé cesty. Našťastie, Samael Aun Weor tie mapy zozbieral dokopy a ukázal cestu kade ísť. V jeho učení vyjadril základne srdce všetkých náboženstiev, demonštrujúc praktickým spôsobom bez teórie alebo dogmy, že všetky náboženstva sú v skutočnosti vyjadreniami Jedného Pravého Univerzálneho Náboženstva. A jeho celé učenie je sústredené na dostanie nás na tú Cestu. Nehľadal nasledovníkov alebo fanúšikov. Snažil sa nás viesť k miestu, kde sa mapy odhalia vo vnútri našich vlastných sŕdc, kde môžeme obdržať riadenie a inštrukcie vnútorne.

Samael skúmaním situácie, v ktorej sa ľudstvo nachádza a tým, že bol prebudenou osobou, bol schopný nám presne opísať, kde sme a čo musíme urobiť, aby sme to zmenili. Ak ste uprostred džungle, nevidíte cestu von. Ale niekto, kto už unikol, kto je vysoko hore a vidí všetko okolo, nám môže povedať, nám môže pomôcť. Toto je presne situácia tu. Sme s lacnou mapou stratení v džungli. Problém je, že mapu ktorú sme mali predtým bola vyrobená niekým, kto nikdy nebol tam, kde sa snažíme ísť my.

Aj keď učenie, ktoré študujeme prišlo od úplnej osvietenej osoby, všetky učenia časom zdegenerujú. Je to nevyhnutné, pretože vedomosti sú spracované ľuďmi, ktorí sú plní defektov a takto sa vedomosti stanú poškodenými. Máme veľké šťastie, že máme v tomto učení veľmi čisté, veľmi svieže učenie. Máme vyše šesťdesiat kníh napísané Samaelom, ako aj tisíce prednášok a rozhovorov. Máme priamych učeníkov, ktorí veľa rokov pracovali pod jeho vedením. Toto sú náramné veci, ktorých cenu sme absolútne neschopní odhadnúť.

Niekedy neradi počúvame pravdu o našej situácii. Niekedy to môže znieť pre nás veľmi tvrdo alebo prehnane alebo veľmi chladne. Alebo máme v sebe takú dôveru, takú hrdosť v našej mysli, že veríme, že vieme čo potrebujeme vedieť. Existuje iba jediný spôsob ako naozaj vedieť či pracujeme poriadne: skúmaním našich životov, našich sŕdc. Spytovaním sa samých seba, hlboko, čestne:

Oslobodzujeme sa od trápenia?

Máme takú kľudnú myseľ, že keď niekto na nás kričí, tak nereagujeme s hnevom?         

Rozumieme hlboko psychologickým problémom, ktoré nás sužujú?

Rozumieme hlboko problémom, ktoré ovplyvňujú druhých?

Stávame sa viac súcitnými? Viac trpezlivými?

Pre väčšinu z nás rastenie týmto spôsobom je obtiažne. Je ťažké prijať utrpenie, byť milý v odpovedi na zúrivosť, byť mierumilovný v odpovedi na násilie. Je ľahké si nás samých takto predstaviť , ale byť takým spontánne, je úplne niečo iné.

Musíme mať v sebe jasno, musíme byť k sebe čestný. A toto je obtiažne, bolestivé.

Ak máte v srdci guľku, operácia bude nepríjemná. Často napravenie problému je tak samo bolestivé, ako bola na počiatku rana. Ale na zahojenie iný spôsob nie je. Neexistuje iný spôsob na naše vyliečenie, aby sme sa znova stali celými. Musíme znášať nejaké tie ťažkosti, nejaké utrpenie, aby choroba, rana, bola od nás odstránená.

Takisto, aby sme mohli uniknúť z džungle predtým ako tam zomrieme, musíme byť ochotní akceptovať, že sme stratení, že sme v nebezpečenstve a musíme prestať predpokladať, že vieme ako sa dostať von. Nevieme. Keby sme vedeli ako sa dostať von, tak by sme tu neboli. Keby sme vedeli ako sa dostať von, viac by sme netrpeli.

Musíme prestať predpokladať, že NIEČO vieme. Musíme otvoriť naše srdia a mysle a počúvať. A potom, zo zrelosťou a vnútorným tichom, nám bude povedané, z vnútra, čo musíme urobiť, aby sme mohli pokračovať vpred v našom procese na dosiahnutie Sebarealizácie Bytia.

preložené z anglického originálu: Gnosis and the Path