slovnik

Magický recept ruže na vyliečenie emocionálnej bolesti

Na stôl položte tri krištáľové poháre naplnené s čistou vodu, po jednej ruži v každom pohári. Tieto poháre musia byť zoradené tak, aby vytvárali trojuholník, jeden pohár smerom na sever, druhý smerom na východ a ďalší smerom na západ.

Každý pohár musí byť požehnaný osobou, ktorá vykonáva tento obrad. Táto osoba bude denne piť tri poháre tejto vody z ruží v nasledujúcom poradí: Pred raňajkami vypite pohár vody, ktorý smeruje na východ. Pred obedom vypite pohár vody, ktorý smeruje na sever. Pred večerou vypite pohár vody, ktorý smeruje na západ.

Táto liečba musí byť sprevádzaná úprimnou, úpenlivou prosbou k Najvnútornejšiemu (Duchu) a k Bielemu Bratstvu, aby túto osobu mohli oslobodiť od emocionálnej bolesti v ktorej sa nachádza.

Akákoľvek emocionálna bolesť, tak ťažká ako len môže byť, bude vyliečená s týmto receptom, ktorý sa opakuje po niekoľko dní.

Kedy a počas akej epochy, vyliečil akýkoľvek lekár emocionálne trápenie?

Koľko ľudí denne zomiera alebo ochorie kvôli emocionálnemu trápeniu? Jednako len je smutné povedať, že nikdy neexistoval súcitný človek, ktorý by ľudstvu doručil presný recept na vyliečenie emocionálnej bolesti.  

Existuje nespočetné množstvo samovražedných prípadov a nikto nikdy nespomenul mágiu Ruží.

Mnohých diplomovaných lekárov môžeme viniť z úmrtí, ku ktorým denne dochádza. Avšak ľudská spravodlivosť sa ich nemôže dotknúť, hoci takpovediac, oni sami dokážu zaplniť cintorín.

Poznal som mladých ľudí, ktorí boli pokorní a skromní, kým boli prostými študentmi lekárskej fakulty. Avšak hneď ako dostali titul doktora, stali sa pyšnými, márnivými a despotickými. Lekárstvo je veľmi posvätné kňazstvo. A preto despotický alebo pyšný jednotlivec, nemôže v žiadnom prípade byť autentický Lekár.

Kráľovná kvetín

Panna KvetínRuža je Kráľovnou kvetín. Keď vo vnútorných svetoch skúmame rastlinnú mágiu Ruží, tak môžeme byť svedkami, že rituály Kráľovnej kvetín, sú našimi vlastnými Gnostickými rituálmi.

Niektoré autentické Rozekruciánske Chrámy existujú vo vnútorných svetoch. Jedným z nich je Chrám Monserrat v Katalánsku (Španielsko) a ďalším je Chrám Čapultepek (Chapultepec) v Mexiku.

Pravé svätyne z pravého Rozekruciánskeho rádu, sú totálne Gnostické.

Gnostický- Rozekruciánsky lúč má svoje chrámy záhad iba vo vnútorných svetoch.

Ruža so svojou nepoškvrnenou krásou, obklopuje úplne neopísateľnú duchovnú múdrosť Vesmíru. Rituály Prvého, Druhého a Tretieho Stupňa, sú Gnostickou mágiou Kráľovnej kvetín. Všetky rastliny majú svoje posvätné obrady. Avšak posvätné obrady Kráľovnej kvetín, sú našimi svätými rituálmi.