slovnik

Mimozemšťania

Moji priatelia, opäť sa obraciam na vás, aby som vám niečo porozprával o kozmických lodiach, ktoré putujú vesmírom.

Táto neobyčajná téma lietajúcich tanierov sa teraz šíri po celej Zemi. Nikto ich už nedokáže viac popierať. Tí, ktorí sa v dnešnej dobe odvážia popierať lietajúce taniere vďaka svojej pochabosti, iba zosmiešňujú sami seba.

Dokonca i samotní Angličania to už viacej nepopierajú. Anglicko pred časom oficiálne vyhlásilo, že "lietajúce taniere existujú a sú ovládané mimozemšťanmi. Sú to ľudia, ktorí sú mnoho miliónov rokov pred nami, čo sa týka civilizácie. Ale, keďže my pozemšťania im nerozumieme, tak radšej o nich ani nepremýšľame. Avšak, poďme zistiť, či sme schopní, zostrojiť vlastné lode s cieľom podmaniť si nekonečný vesmír."

UFO-Anglicko

Toto sú slová, ktoré Angličania povedali svetu, čo sa týka lietajúcich tanieroch. Takže, kto si to teraz dovolí popierať sa vystavuje riziku, že ho budú považovať za blázna, pretože existencia týchto lodí bola preukázaná, znovu a znovu, či už na severe, na juhu, na východe alebo na západe sveta.

Je zrejmé, že Zem nemôže byť jedinou obývanou planétou. Bolo by od nás skutočne absurdné domnievať sa, že náš svet, ktorý je iba nepatrným zrnkom piesku v nekonečnom priestore, by bola jediná obývaná planéta.

V skutočnosti teória o veľkom množstve obývaných svetov pred časom zastávaná Camilleom Flammarionom, je ohromnou realitou. Avšak vedci ako obvykle, o tom i naďalej pochybujú.

Nie je to tak dávno, čo bola na Mars vyslaná vesmírna sonda, s cieľom zistiť, či sa na tejto planéte nachádza život. Ľudia z NASA skončili dôrazným konštatovaním, že na Marse neexistuje žiadny život. V tejto súvislosti je dobré poznamenať, že fotografie, ktoré ukázali ľudstvu, neboli fotografie Marsu, ale fotografie Mesiaca.

To znamená, že Marťania boli schopní nasmerovať fotografické prístroje Američanov smerom k Mesiacu. Takže to, čo tieto zariadenia priniesli späť k Zemi, boli fotky Mesiaca. Aj keď sa to môže zdať neuveriteľné, toto jednoducho viem vďaka informáciám, ktoré mi dal mimozemšťan. Tento mimozemšťan ako sám hovorí, sa smeje na hlúpostiach, ktoré dovádzajú Američania a ich NASA.

Bolo by absurdné sa domnievať, že ľudia vyspelí ako Marťania by dovolili, aby si pozemšťania vypracovali detailné geografické grafy ich planéty. Oni veľmi dobre vedia, čo tým pozemšťania sledujú. Deštruktívna povaha obyvateľov Zeme im nie je neznáma. Skutočnosť, že pozemšťania sú deštruktívni, bola znovu a znovu preukázaná. Tohto faktu si je každý dobre vedomý v celom vesmíre.

Teraz je dôležité mať na pamäti, krutosti spáchané hrozným Hernánom Cortésom tu, v našej milovanej krajine, v Mexiku, alebo tie spáchané Pizarrom v Peru. Aký osud by čakal Marťanov v prípade, že by boli napadnutí pozemšťanmi? A čo by sa stalo s ich nádherným loďami s ktorými cestujú po nekonečnom priestore? Nepochybne by boli použité vládami Ruska a Spojených štátov s podlým účelom.

S najväčšou pravdepodobnosťou by tieto lode vybavili atómovými bombami, aby zničili bezbranné mestá. Navyše, oni by ich použili na dobytie ostatných planét a všetky naše zverstvá by exportovali do vesmíru. Marťania to vedia veľmi dobre, a preto nie sú tak naivní, aby dovolili pozemšťanom vypracovať si geografický graf svojej planéty.

Tieto informácie som získal zo spoľahlivých zdrojov. Nesnažím sa vymyslieť si nič nové. Pokiaľ by sa pozemšťania snažili napadnúť Marťanov, tí majú rozkazy brániť sa.

Mars

Na Marse sú mestá, ako napríklad Tanio, ktoré sú obývané mierumilovnými ľuďmi, ktorí nikdy nevypracúvajú žiadne vojnové plány alebo nevymýšľajú atómové bomby, aby dakoho zničili. Avšak tvrdá realita faktov je, že obyvatelia Tania nie sú v žiadnom prípade pripravení dovoliť pozemským hordám, aby ich napadli.

Vo vesmíre nájdeme lode všetkých druhov. Niektoré sú obrovské, ako napríklad materské, ktoré vo svojom bruchu nesú malé lode. Tieto materské lode sa používajú na cestovanie nielen v rámci našej galaxie, ale keďže sú náležite vybavené cestovať po nemennom Nekonečnu, tak sa používajú aj na cestovanie do iných galaxií.

Iné sú zase malé lode, a toto vás zaiste prekvapí, keďže tieto sú dlhé nanajvýš 20 alebo 30 cm. Asi poviete: "To je absurdné." "Takéto typy lodí nemôžu existovať! Kto by mohol cestovať v tak malých lodiach? "Kozmickí liliputáni, supermani (super-ľudia) s malými telami, ľudia vysokí najviac 10 cm.

Čomu sa vystavujem tým, že hovorím o tomto všetkom v dnešnej dobe, v tomto 20. storočí, v tejto atómovej dobe röntgenov a laserových lúčov? Samozrejme, že sa vystavujem posmechu, o tom niet pochýb.

Vedci Zeme si myslia, že oplývajú všetkou múdrosťou vesmíru, no mýlia sa.

Všetko to "rozpadajúce sa množstvo" teórií, ktorých je všade navôkol ako maku, a ktoré tvoria kultúru 20. storočia, je naozaj zraniteľné. Tu sa nejedná o Pravú nefalšovanú vedu. Vedci Zeme takúto vedu nepoznajú. K tomu, aby sme mohli mať prístup k amfiteátru Kozmickej vedy, k Pravej nefalšovanej vede, je najskôr potrebné otvoriť naše vnútorné mysle.

Nezabúdajte, že ľudská bytosť má tri mysle. Prvá z nich je Zmyslová myseľ. V tejto mysli sa nachádza kvas materialistických saducejov. Tento typ mysli, vypracováva svoje pojmy na základe obsahu, ktorý sa k nej dostáva cez externé zmyslové vnímanie. V dôsledku toho nemôže vedieť nič o tom, čo je skutočné, o pravde, o tom, čo je nad rámec jednoduchých vonkajších vnemov.

Druhou mysľou je stredná myseľ. V tejto mysli nájdeme plané viery presvedčenia akéhokoľvek druhu. Je zrejmé, že veriť, neznamená poznať. Teraz sme vstúpili do veku poznania, do veku Vodnára. Viery sú len presvedčenie; neznamenajú múdrosť. V tejto mysli nájdeme kvas farizejov. Ježiš Kristus nás varuje pred kvasom materialistických farizejov a pred kvasom veriacich farizejov.

Ak naozaj chceme vstúpiť do amfiteátra Pravej nefalšovanej vedy, tak budeme potrebovať tretiu myseľ. Táto myseľ existuje, ale je uzavretá. Musíme ju otvoriť. Touto mysľou je vnútorná myseľ.

Vnútorná myseľ sa otvorí, keď odstránime svoje psychické nedostatky. Keď zo seba odstránime hnev, chamtivosť, hroznú sexuálnu žiadostivosť, závisť, pýchu, lenivosť, obžerstvo, márnosť, atď.

V skutočnosti tí, ktorí eliminujú svoje psychické nedostatky prebudia svoje vedomie. Prebudenie vedomia otvára vnútornú myseľ, a keď sa tá otvorí, tak sa v nás prebudí pravá viera. Táto viera nemá vôbec nič spoločné so slepou vierou. Táto pravá viera je vedomá viera toho, kto vie, toho, kto je schopný vidieť, počuť a ​​dotknúť sa veľkej reality amfiteátru kozmickej vedy.

Mimozemšťania sú ľudia, ktorí otvorili svoje vnútorné mysli. Sú to supermani v najúplnejšom zmysle slova.

Nie je to tak dávno, čo som mal úžasné stretnutie so supermanmi hviezdneho priestoru. O tejto skúsenosti som už mnohokrát rozprával, a teraz budem o nej hovoriť znova, pretože človek musí podať svedectvo o tom, čo videl a zažil, pre dobro ľudstva. Nikdy sa nebudem hanbiť svedčiť pred slávnostným verdiktom povedomia verejnosti.

Vesmirna_lod

Pred časom som bol v Národnom parku s názvom Púšť levov, vo federálnom okrese Mexika City, a tam som zazrel kozmickú loď ako zostupuje na čistinu. Vedený zvedavosťou som sa vydal na to miesto a narazil na kozmickú loď stojaciu na oceľovom trojnohom stojane. Následne som k tejto lodi podišiel a od mimozemšťanov som chcel, aby ma vzali na inú planétu. Nato sa otvoril úžasný poklop a po kovových schodoch zostúpil neobyčajný muž. Za nim vyšli ďalší dvaja muži, spolu s dvoma dámami, ktorých vek sa nedal vôbec odhadnúť.

Kapitána som pozdravil dobrým ránom, a on mi odpovedal dokonalou španielčinou. Potom ku mne vystrel ruku, ktorou som láskyplne potriasol. Nemohol som sa zdržať úžasu, keď som videl, ako mimozemšťan hovorí dokonalou španielčinou.

Pri dôkladnom pozorovaní som si uvedomil, že ich koža bola medenej farby, ich oči modrej, a že v týchto očiach sa odrážal hviezdny priestor. Ich čelá boli široké, nosy rovné, pery tenké a jemné, a uši mali malé a zastrčené.

Boli stredne vysokí, ani príliš vysokí ani príliš nízki; trochu tenkí. Žiadny z nich nebol obézny. Títo vesmírny cestovatelia boli jednoducho geniálny.

Podišli sme k pár kmeňom, ktoré ležali na zemi. Potom som poprosil kapitána, aby ma vzal na planétu Mars.

Mars-Zem

"Akú planétu ste povedal? Mars? "
"Áno kapitán, Mars,"
"Ale veď táto planéta je veľmi blízko k Zemi."
"Áno, ja viem kapitán, ale rád by som, aby ste ma tam vzal." Kapitán mlčal.

Títo vesmírni cestovatelia sa chvíľu prechádzali a potom si posadali na kmene. Potom, čo sa všetci posadali, jedna z dám vstala a povedala:

'Ak položíme rastlinu, ktorá nie je aromatická, vedľa takej, ktorá je, tak je zrejmé, že tá, ktorá nie je aromatická sa nabije alebo impregnuje vôňou tej, ktorá je. Nie je to tak? "

"Iste," odpovedal som, "to je pravda."

"Nuž," pokračovala tá dáma, "To isté sa deje so svetmi nekonečného priestoru. Svety, ktorých ľudstvo si predtým počínalo zle, sa postupne krôčik po krôčiku impregnovali vôňou, so žiarením susedných svetov, a teraz si počínajú veľmi dobre. Ale práve sme dorazili na planétu Zem, a vidíme, že tu sa tak nedeje. Čo sa deje na tejto planéte? "

Táto dáma bola zmätená. Svet obývaný ľuďmi, ktorí vedú vojny a ničia jeden druhého, svet, v ktorom existuje toľko nenávisti, sexuálnej degenerácie, atď., jej pripadal veľmi podivný. Videl som jej na tvári, že bola riadne prekvapená.

"Kde som to prišla?" – čudovala sa dáma. "Čo je toto za miesto?" "Čo je to za peklo?" Otázky, ktoré mi dávala boli naozaj pádne, a ja som vskutku nevedel, ako na ne odpovedať. Nakoniec som povedal: "No, faktom je, že naša planéta Zem je chyba bohov." Ale o chvíľu neskôr som sa rozhodol pozmeniť svoj výrok o niečo lepšie, a dodal som, "Má to čo do činenia s karmou ľudstva." (Karma je východné slovo, čo znamená "príčina a následok"; konkrétna príčina prináša konkrétny efekt).

Dáma s obrovským rešpektom súhlasne prikývla. Druhá dáma urobila to isté, a potom celá posádka. Myslel som, že sa chystajú niečo povedať, ale oni hovoria málo a niekoľkými málo slovami, dokážu toho povedať veľa.

Keď sa vracali do svojej lode, rozhodol som sa svoju požiadavku na kapitána zopakovať. "Kapitán," povedal som mu: "Som človek, ktorý k vám hovorí s kompletným zmyslom pre zodpovednosť. Som spisovateľ. Píšem pre ľudstvo. Bol by som rád, keby ste ma vzali so sebou na inú planétu, aby som mohol priviesť späť informácie pre ľudí tu, na Zemi. Rád by som priniesol dôkazy o existencii života na iných planétach, pretože vedci na Zemi sú veľmi skeptickí a materialistickí." Kapitán mlčal.

"Kapitán," povedal som mu: "Toto, čo od vás žiadam, nie je pre mňa, ale pre ľudstvo. Ja sám nemám hodnotu, ja som len myslel na ľudí." Kapitána moje slová dojali. Potom zdvihol ukazovák a povedal: "Uvidíme po ceste."

Tá odpoveď bola pre mňa dostačujúca. Viem, že oni nikdy nikoho nesklamú, a že vždy držia svoje slovo za každú cenu. Hovoria málo, ale povedia veľa. A keď niečo povedia, tak to dodržia, na rozdiel od niektorých pozemšťanov.

Potom som tú ich odpoveď ..."po ceste," pochopil. Po ceste múdrosti, po ceste k dokonalosti. "Budem sa snažiť," povedal som si, "Áno, budem sa usilovať o odstránenie svojich psychologických chýb."

Kapitán a posádka sa vydali k lodi. Vyšli po schodoch, otvorili dvere a vošli dovnútra. Ja som sa vzdialil do bezpečnej vzdialenosti, aby som mohol sledovať, čo sa bude diať. Loď sa následne začala točiť okolo svojej osi, a po krátkom zahojdaní sa vo vzduchu, zmizla do nemenného Nekonečna.

Z toho, čo som pochopil, títo muži boli intergalaktickí cestovatelia. Je zrejmé, že ich malá loď, v ktorej zostúpil na Zem sa vrátila k materskej lodi, ktorá sa nachádzala na obežnej dráhe okolo Zeme.

V týchto materských lodiach cestujú supermani z galaxie do galaxie. Sú nesmierne dokonalí, a za hranicami dobra a zla. Pozemšťania ich nenávidia. Keď sa pred časom, dve z tých lodí vznášali nad Spojenými štátmi, okamžite po nich vyslali stíhacie bombardéry, aby ich zničili. Jedna z lodí zmizla vo vesmíre, druhá zostúpila a opatrne pristála na stĺpe elektrického vedenia. Potom došlo v New Yorku k výpadu el. prúdu, ktorý ovplyvnil nielen Spojené štáty, ale aj Kanadu. Generáli americkej armády potom vykríkli: "Tu je Achillova päta Spojených štátov amerických."

Mocní Titani Severu nedokážu bez elektrickej energie nič urobiť. A oni, hŕstka ľudí ovládajúca mimozemskú loď, dokázala zastaviť fungovanie mocného národa Spojených štátov.

Takže, keby chceli zničiť Ameriku, tak by to urobili v priebehu niekoľkých sekúnd, a rovnakým spôsobom, keby chceli vyhodiť do povetria planétu Zem, už dávno by to urobili. Ale oni nie sú deštruktívni.

Oni nás milujú a prichádzajú k nám s úmyslom, aby nám pomohli. Ale my namiesto toho, aby sme ich uvítali s otvorenou náručou, ako našich spasiteľov, tak my ich vítame s delovými výstrelmi alebo v zúfalstve pred nimi utekáme, ako kanibali, ktorí utekajú do lesa, keď vidia lietadlo. Toto je poľutovaniahodný stav, v ktorom sme.

Mimozemšťania sú kultivovaní ľudia, ktorí nikoho nezabíjajú, dokonca ani vtáčika. Avšak pozemšťania sa ich boja. Mnoho ľudí sa diví, prečo mimozemšťania nepristanú v mestách, ako je New York alebo Paríž a verejne sa neukážu a nedajú nejaké prednášky? Na túto otázku by som odpovedať takto: Ak by ste v hlbokej džungli narazili na skupinu kanibalov, čo by ste urobili? Nepochybne by ste utiekli. Žiadna iná možnosť by tam nebola. Mimozemšťania by sa mohli brániť; to áno, pokojne by sa ubránili. Ale oni nemajú v úmysle nikoho zničiť; nie sú vrahovia.

Pozemšťania sa mýlia, keď si myslia, že prichádzajú, aby povraždili ľudí. To nie je pravda. Nebudeme popierať, že v niektorých prípadoch, vzali niektorých ľudí do svojich lodí, vzali ich do vesmíru a potom ich priniesli späť na rovnaké miesto, odkiaľ ich vzali. Áno, to je pravda.

Ale pre toto existuje vysvetlenie. Faktom je, že pozemšťania sú veľmi zvláštni. Ich vedomie spí. Vyzerajú ako skutoční námesační ľudia, ktorí kráčajú ulicami s obrovskou zlobou. Pozemšťania sú vlastne príčinou zvedavosti. A tak niektorí sú vzatí, aby mohli byť preskúmaní vo vesmírnych laboratóriách, ktoré sa nachádzajú vo vnútri niektorých kozmických lodí.

Bytosti tak podivné ako pozemšťania, tak spiace, v bezvedomí a deštruktívne, sú príčinou zvedavosti. To je dôvod, prečo ich mimozemšťania berú do laboratórií, kde ich môžu študovať. To je tvrdá realita faktov. Ale oni im vôbec neubližujú. A o nejaký čas neskôr, sú privezení na miesto, odkiaľ boli prvýkrát vzatí. Je jasné, že existujú i niektoré výnimky, a práve o nich budem dnes večer hovoriť v tejto prednáške.

UFO v zahrade

Pred niekoľkými rokmi došlo v Ekvádore k neobvyklej, no napriek tomu úžasnej udalosti. Jednému chlapíkovi, jedného dňa pristála na záhrade vesmírna loď. Lodný poklop sa otvoril, pár mimozemšťanov zostúpilo po schodoch a pristúpilo k nemu. Pozvali ho na loď, a on prijal. Bol to kultivovaný a duchovný človek v najúplnejšom zmysle slova.

Bol pripravený ísť. Takže, keď ho pozvali na prechádzku vesmírom, tak prijal. Vzali ho na satelit Jupitera, na Ganymede, kde spoznal mocnú civilizáciu.

Mozog obyvateľov Ganymede je o niečo väčší, než je obyvateľov Zeme. U nich je epifýza prepojená s hypofýzou pomocou určitých nervových kanálikov. A hypofýza je zase prepojená s optickým nervom prostredníctvom iných nervových kanálikov.

V dôsledku toho majú obyvatelia tohto satelitu vyvinutý šiesty zmysel, pomocou ktorého dokážu vidieť nielen štvrtú dimenziu, ale i piatu, šiestu a siedmu dimenziu prírody a vesmíru.

Oni stavajú svoje domy v podzemí. Majú bohaté poľnohospodárstvo. Nemajú zvieratá, pretože prostredie na Ganymede nie je priaznivé pre nižšie druhy. Voda, ktorá je dôležitá pre ich potreby je braná zo sopiek.

Všetci obyvatelia pracujú vo svojich továrňach. Na tomto satelite neexistujú žiadne peniaze. Peniaze tam nepoznajú. Výmenou za svoju prácu majú všetci obyvatelia chlieb, oblečenie a prístrešie. Kozmické lode patria všetkým. Nič im nechýba. Tú vec zvanú peniaze, ktorá tak poškodila obyvateľov Zeme, nepotrebujú.

Takí sú obyvatelia Ganymeda. A pretože majú šiesty zmysel, majú dokonalú znalosť medicíny. Ľudský organizmus dokážu vidieť úplne dokonale. Nielenže poznajú jeho fyzikálno-chemické a biologické aspekty, ale aj jeho psychické a vitálne tiež. Poznajú vonkajšiu i vnútornú anatómiu človeka. Bohužiaľ, vnútorná anatómia človeka je pre vedcov na Zemi neznáma.

Nadišiel čas, aby sme pochopili, že Ganymede je satelit, ktorý sa točí okolo titánu oblohy, nazývanom Jupiter.

Ganymede

Jupiter má dvanásť satelitov (ako tomu bolo v roku 1965). Je to ako keby táto planéta predstavovala, sama o sebe, novú slnečnú sústavu v rámci našej slnečnej sústavy.

Mnohokrát som osobne pozoroval Jupiter skrze teleskop. Často som videl jeho dva pruhy na rovníkovom strede tejto nádhernej planéty. Jupiter je skutočne mimoriadny v najúplnejšom zmysle slova. Je to klenot oblohy.

Obyvatelia Ganymeda predtým žili na planéte zvanej Žltá planéta. Je dobré vedieť, že v našej slnečnej sústave, existovala predtým planéta, na ktorej sa obyvatelia venovali uskutočňovaniu atómových pokusov. Robili mnoho experimentov, vyrábali čoraz deštruktívnejšie bomby, a nakoniec tú planétu vyhodili do luftu. Niektoré fragmenty tej planéty stále obiehajú okolo Slnka. Nazývajú sa asteroidy, planetoidy, atď. Astronómom je toto dobre známe.

Ale predtým, než na Žltej planéte došlo k tej katastrofe, jej obyvatelia boli postavení pred filozofickú dilemu Byť, či Nebyť. Veľký Avatar alebo Posol ich varoval pred touto katastrofou, ktorá ich čakala. Ako obvykle, väčšina neverila, no iní si jeho slová vzali k srdcu a nasledovali jeho učenie.

Tento mudrc ich náležite pripravil, a takto psychicky napravení boli nakoniec pripravení odísť na  Ganymedes. Tesne predtým, ako na Žltej planéte došlo ku spomínanej katastrofe, ktorá ju celú zničila, ich tento mudrc vzal na Ganymede, kde sa usadili.

Ten muž o ktorom vám hovorím bol vzatý na Ganymede, a zostal tam niekoľko dní. Jeho choroby zmizli. Jeho vitalita bola obnovená. Taktiež ho podrobili istým špeciálnym vedeckým ošetreniam. Potom mu navrhli, aby zostal a natrvalo žil medzi nimi. Túto ponuku prijal za predpokladu, že mu umožnia vrátiť sa na planétu Zem, aby všetok svoj majetok mohol odovzdať svojmu bratovi.

Keď sa vrátil na Zem, všetok svoj majetok odovzdal svojmu bratovi a jeho manželke. Naplánoval si dátum, kedy sa s nimi rozlúči, pretože sa chystal na dlhú cestu. V deň plánovaného odchodu, pristála uprostred záhrady neobyčajne krásna loď.

"Tak idem," povedal im. Jeho brat a jeho švagriná boli v úžase.

"Ach, mal som také tušenie, že k tomuto dôjde" povedal jeho brat.

Keď nastupoval na palubu, zvolal: "Idem zo svojej vlastnej vôle, ďaleko od tejto planéty Zem!" A následne odletel.

Avšak predtým než odišiel, nechal svojmu bratovi také malé, televízoru podobné zariadenie. Všetko, čo bolo potrebné urobiť, bolo stlačiť pár tlačidiel a fungovalo to. Tento prístroj bol poháňaný slnečnou energiou. Všetko, čo potreboval k nadviazaniu kontaktu s Ganymede, bolo sústrediť sa na pár antén, ktorými bol ten prístroj vybavený, a to bolo všetko.

S obyvateľmi Ganymeda a s bratom zostali i naďalej v kontakte a dúfali, že jedného dňa ich tam zoberú tiež. Nakoniec ten deň prišiel, a vzali tam i ich.

Obyvatelia Ganymede sú mimoriadne múdri. Ich cieľom je pomôcť pozemšťanom. Poznajú stav, v akom sa pozemšťania nachádzajú. Oni veľmi dobre vedia, že sa blíži veľká katastrofa. Oni vedia, že "Nebeský obor," s názvom Herkolubus, sa k nám rúti hviezdnym priestorom rýchlosťou blesku.

Herkolubus

Keď sa objaví Herkolubus, a všetci ho budú môcť vidieť voľným okom, potom budete veriť tomu, čo vám hovorím. Táto obrovská planéta Herkolubus, magneticky pritiahne oheň nachádzajúci sa vnútri Zeme. V dôsledku toho, sa všade vynoria sopky, a po celej Zemi začnú hrozné zemetrasenia.

Zemská kôra bude celá zničená a spálená na popol. A keď sa Herkolubus priblíži najviac k Zemi, vtedy dôjde na Zemi k revolúcii osí. Póly sa stanú Zemským rovníkom, z rovníka sa stanú póly, a vody oceánov úplne zakryjú súčasné kontinenty.

Takto skončí toto podlé ľudstvo. Ľudstvo, ktoré sa poddalo všetkým druhom nerestí. Ľudstvo, ktoré sa zdegenerovalo do homosexuality a lesbickej lásky. Deštruktívne ľudstvo, kde každý národ povstal proti každému národu, kde každý človek zdvihol ruku proti svojmu bratovi. Takto teda zakrátko toto ľudstvo skončí.

Prežije to niekto? Áno, prežije. Obyvatelia Ganymeda to vedia veľmi dobre. Pozvoľna budú i naďalej brať najvybranejších ľudí na svoju planétu. Tam ich skrížia s ľuďmi, ktorí žijú na ich planéte, a z týchto krížení vzíde veľmi zvláštny druh ľudstva, ktorý bude vrátený späť na Zem. S týmto druhom ľudstva, bude možné robiť zázraky, pretože tento druh ľudí u seba vyvinie schopnosti, ktoré majú obyvatelia Ganymeda.

Niektorým, ktorí to prežijú z planéty Zem bude daná krásna príležitosť. Budú premiestnení na ostrov v Tichom oceáne, a práve tam sa zrodí šiesta Hlavná rasa. Hovorím šiesta rasa, pretože my sme piata rasa. Pred nami boli na Zemi štyri ďalšie rasy, a každá z nich skončila veľkými katastrofami.

kozmicke_veky

Pripomeňme si Atlantíďanov, ktorí zahynuli vo vodách veľkej povodni spôsobenej revolúciou osí Zeme, kde more pohltilo Atlantídu so všetkými svojimi miliónmi obyvateľov. Opakujem, že to bola veľká povodeň. Takto zahynula štvrtá Hlavná rasa.

My sme piata rasa, a je zrejmé, že ľudia tejto rasy zahynú uprostred intenzívnych zemetrasení a veľkých podmorských zemetrasení. To je dôvod, prečo v aztéckom kalendári stojí: "Deti Piateho Slnka zahynú ohňom a zemetrasením."

Moji priatelia, v dnešnej dobe sa odohrávajú veľmi zaujímavé veci týkajúce sa mimozemšťanov.

Teraz si spomínam na zážitok muža, ktorý bol na Venuši. Jeho meno je Salvador Villanueva Medina. Poznám ho. Je to osobný priateľ.

Na ceste do Spojených štátov amerických, sa Salvadorovi pokazilo auto. Išiel pod auto, aby zistil v čom je problém. Ako sa snažil opraviť auto, začul kroky v piesku. Vyliezol spod auta a zbadal, ako pred ním stoja dvaja muži strednej postavy. Vyzvali ho, aby ich nasledoval. Tak aj urobil. Za nejaký čas dorazili na miesto, kde stála kozmická loď, a potom ho títo záhadní muži pozvali na palubu.

UFO v lese

Keď Salvador vošiel do vnútra lode, poklop sa zavrel, a loď sa okamžite vydala na planétu Venušu. Na Venuši zostal päť dní. Spoznal tam mocnú civilizáciu. Neskôr ho priviedli späť na planétu Zem.

K ďalšej neobvyklej udalosti došlo v republike El Salvador. Skeptický a materialistický muž si posedával v zadnej časti svojej záhrady, keď zrazu kúsok od neho a pristála mimozemská loď. Jej členovia posádky ho pozvali na palubu, a vzali ho na planétu Jupiter. Tam zotrval niekoľko dní.

Jupiter

Na Jupiteri spoznal mimoriadnu civilizáciu. Ponúkli mu, aby zostal natrvalo, ale on im povedal, že sa musí vrátiť a porozprávať sa s pozemšťanmi. "Musím svedčiť o tom, čo som tu videl a počul." Vrátil sa do El Salvadoru, a od tej doby sa venoval štúdiu gnózy. Vyrozumel som, že to čo sa mu prihodilo dokazuje prostredníctvom knihy, ktorú o tom napísal.

Takže, mimozemšťania existujú a budú vždy existovať. Predtým, než si obyvatelia Zeme osvojili prvé základy matematiky, vesmírni cestovatelia už cestovali nemenným Nekonečnom.

Keby chceli, tak by nás ľahko zničili a Zem by vyhodili na kusy, ale oni nie sú deštruktívni. Oni k nám prichádzajú s úmyslom pomôcť nám, tesne pred tým, ako dôjde k veľkej katastrofe.

Takže oni prichádzajú, aby nám pomohli. Niektorí z nich zostávajú ukrytí v rôznych miestach na Zemi, a čakajú na správny čas, kedy zasiahnuť.

Napríklad: v Antarktíde je podzemné mesto, kde žije skupina mimozemšťanov. Oni prišli z Modrej Galaxie. Sú to ľudia s modrou kožou. Je zrejmé, že si vybudovali svoje mesto pod ľadom. V tom meste majú všetky druhy komfortu, ako napríklad atómové osvetlenie, apod. Od prírody sú múdri, majú radi krásu a vládne im veľmi múdry kráľ. Prídu veľmi skoro.

Keď sa bude schyľovať ku katastrofe, ľudia z Modrej Galaxie budú kráčať ulicami miest a snažiť sa pomôcť tým, ktorí ešte zostali. Tesne predtým, ako veľký Univerzálny oheň pohltí tvár Zeme, ľudia z Modrej Galaxie sa samy ukážu, aby učili ľudstvo cestu počestnosti. Takže tí, ktorí ich v tých dňoch budú počúvať budú tajne zachránení.

Otázky a odpovede

Otázka: Pozemšťanovi sa dostala príležitosť vidieť mimozemšťana a spýtal sa ho, koľko planét má naša slnečná sústava, a mimozemšťan odpovedal, 12 planét. Chcel by som vedieť, či je to správne alebo nie.

Samael Aun Weor: Nuž tentoraz mu naozaj nedal správnu odpoveď, pretože presný počet planét v našej slnečnej je 13. Začneme v poradí, aby ste tomu mohli rozumieť: Zem, Merkúr, Venuša, Slnko, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto, Vulkán, Persefoné a Klarion. Celkovo má naša slnečná sústava 13 svetov (!), a bolo ich 14, ale ako som už spomínal, obyvatelia tejto Žltej alebo 14-stej planéty, sa venovali atómovým pokusom, a svoj svet totálne zničili. Uvoľnená pôda, alebo asteroidy teraz krúžiace okolo Slnka, sú pozostatky tejto zničenej planéty, a vedci to vedia.

Otázka: Spomenuli ste mesto na Marse s názvom Tanio: Je to osobná skúsenosť, ktorú ste zažil, myslím tým, videli ste ho na vlastné oči?

Samael Aun Weor: Tanio je rozhodne mesto, ktoré existuje. Tieto informácie, som získal od človeka, ktorý patrí do skupiny ľudí, ktorí cestujú na Mars. Je dobré, aby ste vedeli, že v súčasnej dobe, učeníci Marconiho pokračujú vo svojom vedeckom výskume v džungliach Amazonky.

Títo vedci práve pracovali na svojich experimentoch, keď skupina planetárnych lodí z Marsu navštívila ich výskumné základne v Amazónii. Od tohto kontaktu s Marťanmi, prestali mať títo vedci kontakt s modernou civilizáciou.

Vďaka Marťanom sa nepochybne naučili, ako využiť slnečnú energiu. Posledný prieskum, ktorý robili bol práve v meste Tanio.

Keďže som bol v kontakte s vedcom, ktorý cestoval na Mars a navštívil Tanio, nemám preto akýkoľvek problém o tom teraz pred publikom verejne rozprávať, nech sú všetci o tom podrobne informovaní. Taktiež stojí za zmienku, že jeden z vedcov z Amazónie je v súčasnej dobe na Marse ženatý s Marťanskou ženou.

Obyvatelia Marsu si želajú, aby mali s pozemšťanmi priateľské vzťahy. Medzi Marsom a Zemou chcú vytvoriť spojenectvo, čo by bolo len prospešné. Ale oni stále čakajú kým deštruktívna vlna obyvateľov Zeme pominie, pretože ako som už povedal, momentálne sú pozemšťania veľmi nebezpeční. Marťania vedia, že po katastrofe sa bude toto spojenectvo medzi Marsom a Zemou dať vytvoriť s novou rasou.

Mars je naša susedná planéta s veľkou civilizáciou, ktorá si želá s pozemšťanmi dobré vzťahy. Pán Tage, obyvateľ Marsu, ktorý vždy prichádza do Amazonskej džungle, sa stal zástupcom tohto veľkého spojenectva. Som si istý, že k tomuto Mars-Zem spojenectvu dôjde, ale najprv je nutné vybrať vhodných obyvateľov planéty Zem.

Otázka: Takže mám tomu rozumieť tak, že títo modrí ľudia čakajú na príchod katastrofy? Prečo čakajú, prečo nezačnú pomáhať ľuďom okamžite? Prečo to chcú urobiť týmto absurdným spôsobom? Ak sa chystajú zmiešať s ľuďmi, a brať jedného po druhom, tak tomu vôbec nerozumiem, keďže očividne musia mať obrovskú moc, tak prečo to neurobia inteligentným spôsobom, ale radšej chcú pomôcť jednému, dvom alebo trom ľuďom, ktorých stretnú po ceste, keď môžu pomôcť oveľa viac? Na čo vlastne čakajú?

Samael Aun Weor: Táto otázka je veľmi zaujímavá. Je to zrejme najlepšia otázka, ktorá dnes vyšla z tohto veľkého publika. Ten, kto ju položil odráža v sebe veľa inteligencie a veľkého ducha.

Keby sa teraz skutočne objavili ľudia modrej rasy v mestách ako New York, Paríž alebo Londýn, som si istý, že by sa s nimi veľmi dobre nezaobchádzalo. Aký osud by čakal týchto mimozemšťanov, ak by sa zviditeľnili a zhmotnili vo veľkých hlavných mestách sveta? Čo by sa stalo s ich loďami? Ste si istí, že davy ľudí by rešpektovali ich lode? Ste si istí, že by davy ľudí rešpektovali životy obyvateľov ostatných planét? Fakty doteraz preukázali pravý opak.

Keď pri jednej príležitosti leteli dva lietajúce taniere cez územie Spojených štátov amerických, presne toto, čo ten pán hovorí si tí mimozemšťania priali tiež: Nadviazať kontakt s ľudstvom! Ale vláda Severnej Ameriky ich privítala so strelami, guľometmi a raketami. Toto je spôsob, akým vítame ľudí z iných svetov.

Keby sa pozemšťanom podarilo chytiť živých mimozemšťanov, tak by ich vzali do laboratórií, aby ich mohli študovať a dozvedieť sa z čoho sú vyrobení, či je to cesto alebo škrob. A ak by ukoristili ich lode, tie by vybavili atómovými zbraňami s cieľom zničiť bezbranné mestá a násilím ovládnuť iné planetárne rasy.

My nie sme práve pokorné ovečky. Stretol som ľudí, ktorí hovoria: No, prečo tí obyvatelia z iných svetov, tí mimozemšťania lietajú... myslím, že by stálo za to ich zostreliť, a raz navždy skoncovať s pochybnosťami.

Mimozemšťania veľmi dobre vedia, že to je presne osud, ktorý ich čaká keby ich pozemšťania dostali do rúk, že by ich zavraždili! Proroci boli zoslaní na Zem a boli zavraždení. V staroveku bolo mnoho avatarov, a aký bol ich osud? Niektorí boli otrávení, niektorí zapichnutí nožom, iní zase poslaní do exilu, a iní obesení. Dokonca aj Budha bol otrávený. Ďalší mudrci boli poslaní a s tými sa taktiež skoncovalo. A nakoniec zoslali rabína, božského rabína z Galiley, a toho ukrižovali tiež... Takýto sú pozemšťania!

Antikrist falošnej vedy vynakladá neslýchané úsilie, aby sa zakrylo všetko, čo ho môže akýmkoľvek spôsobom zatieniť. Presne taký bol prípad jednej mimoriadnej udalosti, ku ktorej došlo na kopci Tres Cruces, v dedinách Cruz Alta a Villa Real, štátu Puebla v Mexiku. Dostať sa k tomuto miestu si vyžaduje niekoľkohodinovú chôdzu, keďže terén je tam veľmi zložitý.

Presne na toto miesto, v dôsledku mechanických porúch, bola nútene pristáť vesmírna loď o priemere 25 metrov. Loď bola riadená štyrmi mimozemšťanmi. Jeden bol na mieste mŕtvy, jeden zranený, o ktorého sa náležite postarala lekárska veda a dvaja bez zranenia, ktorých zajali a odvliekli do Spojených štátov.

Nie je na škodu dôrazným spôsobom uviesť, že ich loď bola taktiež zabavená a odvezená do Spojených štátov za nehanebnými zámermi. Počas niekoľkých dní rozostavila americká armáda okolo lode hliadku. Pár ľuďom sa podarilo zazrieť tých dvoch nezranených členov posádky, ktorí podľa tvrdení mali výšku okolo 2,5 metra, ich odev bol nepoškvrnenej bielej farby, a ich mlčanie bolo absolútne, keďže s nikým, kto sa k ním priblížil neprehovorili ani slovo.

To, o čom sa tu rozprávame sú skutočné, jasné a konkrétne fakty. Je jasné, že antikristovské sily bojujú, aby umlčali ľudí, pretože nechcú, aby sa ľudia dozvedeli pravdu. Oni na smrť nenávidia všetko, čo môže akýmkoľvek spôsobom odhaliť lož materialistickej vedy.

V týchto okamihoch vyhlasujem, že nevieme akého osudu sa dočkali tí dvaja (ktorí tú nehodu prežili) v rukách pozemšťanov. Ani sme sa vôbec nič nedozvedeli o tom jednom zranenom, a taktiež nevieme, či telo toho mŕtveho bolo pochované, alebo či bolo prepravené do dajakého špeciálneho laboratória.

S touto nešťastnou nehodou, bola existencie kozmických lodí preukázaná do sýtosti. Tému, ktorú som začal od roku 1950, a ktorá bola v tej dobe odmietaná učenými ignorantmi. Mám tú česť byť medzi prvými, ktorí rozprávali o mimozemšťanoch a ich lodiach. V súčasnej dobe sa touto neobvyklou tragickou udalosťou náležite potvrdilo všetko, o čom som rozprával od roku 1950.

To, či sa niekto do mňa obuje za to čo som tu rozprával ma vôbec nezaujíma, pretože mojim cieľom je odovzdať svetu pravdu nech to stojí, čo to stojí...

Samael Aun Weor