slovnik

Môže byť Slnko obývané?

Bežní ľudia sa domnievajú, že Slnko je rozžeravená ohnivá guľa. Táto predstava je však chybná a nepravdivá. Jedná sa o úplne stredoveký spôsob myslenia. V stredoveku ľudia verili, že slnko bola ohnivá guľa. Dokonca aj dnes majú ľudia všeobecne zlú predstavu o slnku, ale čo sa dá robiť. Také je ľudstvo.

slnko

Existujú vedci, ktorí si myslia, že Slnko je beztiažový oblak Hélia v žeravom stave. Ak by to bola pravda, potom by planéty slnečnej sústavy vypadli zo svojich obežných dráh, pretože by neboli ďalej Slnkom priťahované, a nikdy by teda okolo Slnka neobiehali. Samotná skutočnosť, že tieto nebeské telesá obiehajú okolo tohto svetelného stredu jasne naznačuje, že sa jedná o pevné, fyzické Slnko. Tí vedci, ktorí na základe výpočtov uvádzajú, že sa jedná o beztiažový mrak Hélia sú bezpochyby učení ignoranti.

Položím vám otázku, ako môžu planéty obiehať okolo Slnka? Na akom nukleárnom alebo gravitačnom základe môže byť táto slnečná sústava založená? Samotný fakt, že planéty obiehajú okolo tejto hviezdy ukazuje, že tento svet, táto hviezda, ktorú nazývame Slnko, váži oveľa viac ako všetky planéty slnečnej sústavy dohromady. Jedine tak môžeme pochopiť, prečo tieto planéty obiehajú okolo Slnka. Ale to je to, čo moderní vedci nechápu.

My okultisti máme úžasné nástroje, s ktorými môžeme skúmať život vo vyšších svetoch. Jedným z týchto nástrojov je astrálne telo (Eidolon), ktoré nám umožňuje cestovať z jednej planéty na druhú. S týmto telom som na Slnko cestoval už mnoho krát, a teda Slnko pre mňa nie je žiadnou neznámou. Skutočne viem, ako toto Slnko funguje, z čoho je vyrobené, aký má povrch, i to, čo je na ňom.

Môžem vám povedať, že Slnko je obrovský svet, mnoho miliónkrát väčší ako Zem alebo Jupiter. Je tam bohaté zastúpenie minerálneho, rastlinného, živočíšneho i ľudského života. Sú tam veľmi vysoké pohoria, rovnako ako ľadom pokrytý severný a južný pól, extrémne hlboké moria, neobyčajné lesy atď.

Aj keď sa to môže zdať neuveriteľné, niektoré miesta sú tam tak chladné, že človek tam môže zomrieť od zimy, pretože sú tam obrovské hory pokryté snehom v extrémne chladnom podnebí. Samozrejme že je tam aj veľmi príjemné, mierne i teplé podnebie. Pobrežia sú napríklad prirodzene veľmi horúce, pretože sú hneď vedľa mora. To je zrejmé. Takže tam nájdeme všetky typy podnebia.

Obyvatelia Slnka nikdy nežijú v mestách. O budovaní miest si myslia, že je to absurdné, a ja s nimi súhlasím, pretože život v mestách je naozaj veľmi škodlivý. V mestách, my ľudia žijeme jeden na druhom v niekoľkoposchodových budovách. Domy sú zase príliš blízko u seba, obklopené dymom tovární a automobilov. V mestách sa všetci okolo seba obtierame a navzájom si dobrovoľne a nedobrovoľne ubližujeme.

Z tohto dôvodu, obyvatelia Slnka by nikdy neurobili takú nezmyselnú chybu, že by žili v mestách. Oni nemajú radi mestá. Zvyčajne žijú dalo by sa povedať na vidieku. Napriek tomu však majú malé mestá, kde prevádzajú rôzne vedecké pokusy, no tieto mestá sú veľmi malé.
Obyvatelia Slnka sú viac-menej rovnako vysokí ako ľudia na Zemi, ale ich telá sú harmonické, dokonalé a veľmi krásne. Muži i ženy tam žijú v nepredstaviteľnom stave harmónie.

Raz, keď som tam bol vo svojom astrálnom tele som sa rozprával so skupinou solárnych vedcov. Venovali sa mi tam vo veľmi priateľskom duchu. Zaujímavosťou na tejto skúsenosti bol fakt, že aj keď som tam bol v mojom astrálnom tele, oni ma úplne bez problémov videli i počuli. Niet pochýb o tom, že oni boli vo svojich fyzických telách z mäsa a kostí, no napriek tomu ma boli schopní vnímať, ako keby som i ja bol vo svojom fyzickom tele. To jasne ukazuje, že majú neobyčajné schopnosti jasnovidnosti a jasnosluchu.

Chvíľu sme sedeli a rozprávali sa za prekrásnym stolom. O nejakú chvíľu neskôr požiadali o ospravedlnenie, pretože to bol pre nich správny a presný čas ísť do observatória. Videl som, ako sa tam pozerajú skrze dajaké objektívy. Taktiež som ich videl robiť obrovské a zložité matematické výpočty. V tej dobe boli veľmi znepokojení vzdialeným systémom svetov, ktorý sa nachádza mnoho miliónov svetelných rokov ďaleko od slnečného sveta, kde žijú oni. V tej dobe sa veľmi zaujímali o dôkladne študovanie tejto skupiny svetov, pretože sa tam chystali vydať.

Je samozrejmé, že obyvatelia Slnka majú úžasné kozmické lode, ktoré dokážu cestovať priestorom. V tej dobe starostlivo mapovali cestu a robili výpočty, aby do toho systému svetov o ktorý v tom čase mali veľký záujem dôkladne poznať, pricestovali presne.

Úprimne môžem povedať, že som bol totálne ohromený. Teleskopy, ktorými disponujú sú naozaj úžasné. Ezotericky môžeme tieto teleskopy nazvať "tescooanos" - dosť podivný názov, nie? Teskooanos. Taktiež môžeme povedať, že i samotná správa, že Slnko je obývané môže znieť divne, nie?

Ďalej je dobre vedieť, že so svojimi teleskopmi dokážu vidieť planétu Zem a všetky ostatné planéty slnečnej sústavy. So svojimi objektívmi dokážu vidieť nielen náš svet, ale aj naše mestá a domy. Čiže ak si chcú o niekom urobiť prieskum, tak nielen že si ho nájdu v dome, v ktorom býva, a tohto človeka si prezrú z fyzického hľadiska, ale taktiež sú schopní vidieť i jeho ezoterický alebo okultný aspekt. Úplne jasne vidia aury ľudí, psychický stav každého človeka, atď.

Obyvatelia Slnka veľmi dobre vedia v akom katastrofálnom stave sa naša planéta Zem nachádza. Oni ľutujú stav, v ktorom sa momentálne nachádzame, a pre náš svet nám prajú len to najlepšie.

Bohužiaľ musíme uznať, že Zem úplne zlyhala, a títo slneční ľudia nechcú v žiadnom prípade mať akýkoľvek vzťah s ľuďmi, ktorí majú v sebe ego, „ja,“ alebo inými slovami légiu démonov. Slneční obyvatelia prichádzajú do styku iba s „úplne mŕtvymi ľuďmi.“ Keď vravím „úplne mŕtvymi ľuďmi,“ chcem, aby ste pochopili, že nehovorím o fyzickej smrti. Namiesto toho sa snažím dôrazne poukázať na smrť ega.

Keď hovorím "úplne mŕtvi," myslím tým len, že oni chcú prísť do styku iba s ľuďmi, ktorí zlikvidovali ego, ktorí v sebe zomreli, ktorí zomreli vo svojom "ja," vo "svojej osobe." Inými slovami, ľudia, ktorí nemajú ego, ktorí sú bez ega.

A majú pravdu. Úplne s nimi súhlasím. Pretože tí, ktorí majú ego, tí, ktorí stále majú ego, zo seba vyžarujú taký zvláštny typ zlovestnej, fatálnej, diabolskej a zlej vibrácie. Všade, kde takíto ľudia prídu, tak so sebou prinášajú zmätok.

Takýto ľudia, ktorí sa nachádzajú v tomto egoistickom a diabolskom stave nikdy nemôžu žiť v harmónii s Nekonečnom. A práve preto, títo slneční ľudia nechcú mať akýkoľvek typ osobného vzťahu s jednotlivcom alebo ľuďmi, ktorí v sebe ešte nezomreli, teda s ľuďmi, ktorí nezlikvidovali svoje ego, svoje „ja.“

Spomínam si na niekoľko veľmi krásnych lokalít, ktoré sa na Slnko nachádzajú. Napríklad jedno more je tam také hlboké, tak obrovské, s takou priezračnou a krásnou vodou, že jeho krása ma úplne ohromila. Mnohokrát som sa v astrálnom tele plavil v takom malom plavidle do jednej zátoky, kde som nepretržite odpočíval celé hodiny. Je zrejmé, že v astrálnom svete sa človek môže plaviť v rôznych plavidlách, ktoré sú samozrejme z astrálnej hmoty. Taktiež tam však nie je žiadny problém nájsť fyzické plavidlá.

slnecne_more

Každý, kto vie, ako cestovať v astrálnom tele môže urobiť to isté; to je jasné. Na dosiahnutie tohto cieľa je však nutné, aby ste boli najprv vedomí. Tí, ktorí spia, nedokážu robiť takéto veci. Táto zátoka na Slnku sa mi veľmi páčila. To slnečné more je miliónkrát väčšie ako celá planéta Zem. Môžem vás uistiť, že keby sa vám podarilo vliať vodu zo všetkých oceánov na Zemi do tohto obrovského slnečného mora, tak by sa to rovnalo asi tomu, ako keby ste tam naliali pohár vody. Predstavte si, čo to znamená. Inými slovami, hociktorý z našich oceánov je v porovnaní s týmto šírim morom ako malá kaluž. Čas od času sa mi podarilo zazrieť morské príšery, ktoré sa vynárali na povrchu vody. Potom ako sa pozreli na obzor sa späť ponorili do nesmiernych hlbín tohto slnečného mora. Toto všetko je pre pozemšťanov nepredstaviteľné.

Ľudia si v tejto dobe myslia, že slnko je ohnivá guľa, a túto myšlienku im nikto nedokáže vziať z hlavy.

Pri pohľade na slnko z astrálneho hľadiska musím povedať, že sa jedná o niečo vskutku mimoriadne. Napríklad sa tam nachádza tajná cesta, ktorá vedie k jeho Srdcu-chrámu. Musím povedať, že sa nejedná o fyzickú cestu. Toto chcem, aby ste všetci pochopili. Mám na mysli tajnú, astrálnu alebo ezoterickú cestu, ktorá vedie do Srdca-chrámu Slnka. Je to cesta, ktorá nemá nič spoločné s hustou, fyzickou hmotou. A keď sa človek dostane blízko a snaží sa ju vidieť z povrchu, tak jediné, čo uvidí, je veľká tmavá priepasť. Ale tam dole, v neznámych hlbinách, v hlbokom dne, je možné vidieť plápolavé svetlo.

Raz som vo svojom astrálnom tele zostúpil dolu, do tejto veľkej priepasti, až k tomu plápolavému svetlu. Keď sa človek dostane až tam, tam ho požehná úžasná Bytosť. Táto Bytosť je vrátnikom alebo opatrovníkom chrámu. On nás žehná s olivovou vetvičkou. Následne nás po tajnej ceste vedie k srdcovému-chrámu Slnka.

V srdcovom-chrámu Slnka nájdeme sedem Choánov - sedem úžasných Bytostí, ktorí pracujú v slnečnej sústave. Tam človek pociťuje príliv a odliv Veľkého Života, systolu a diastolu celého systému, v ktorom žijeme, hýbeme sa a máme svoje Bytie. Dá sa povedať, že práve tam, sa nachádza srdce Slnka, srdce slnečnej sústavy.

Pri pohľade z diaľky, vyzerá slnečná sústava ako muž prechádzajúci nemenným nekonečným vesmírom. Muž, ktorý má i fungujúce orgány. Napríklad, Mars je pečeň našej slnečnej sústavy, a Slnko je srdcom slnečnej sústavy. Ale to srdce je treba hľadať v samotnom jadre tejto centrálnej hmoty.

slnecna_sustava

Mimochodom, najsilnejší slnečný lúč vibruje za úsvitu a patrí kundaliní. A práve kvôli tomuto, je zaujímavé, a dokonca aj veľmi žiaduce, praktizovať sahadžu maithunu za úsvitu, za brieždenia.

Na Slnku tiež nájdeme mnoho rôznych druhov elementálov prírody, rovnako ako i na iných nebeských telesách. Život tam prekypuje nekonečnou krásou.

Vedci sa domnievajú, že Slnko je ohnivá guľa alebo mrak Hélia, alebo ja neviem čo ešte. Bežní ľudia si myslia, že Slnko je ako veľký táborák, a že čím viac sa k nemu priblížia, tým viac im hrozí, že sa popália. Ale to nie je tento prípad. Keď vyleziete na horu vysokú 5000 metrov, zomriete chladom. A ak vystúpite v balóne do stratosféry, taktiež zomrie chladom. V medziplanetárnom priestore teplota klesá na mínus sto dvadsať stupňov Celzia.

Takže je zlé hovoriť, že Slnko je ohnivá guľa. Slnko je svet veľmi bohatý na bane uránu, rádia, kobaltu, atď., a pretože je tak rozsiahle, tak je samozrejme, že žiarenie z baní je taktiež veľmi silné a intenzívne. Celkový súčet všetkých baní produkuje obrovské žiarenie. To znamená, celá radiácia z baní, celá atómová energia vychádzajúca z týchto baní, cestuje medziplanetárnym priestorom, a keď dosiahne zemskej atmosféry, potom sa rozloží na svetlo, teplo, farby a zvuk.

Práve vrchná vrstva zemskej atmosféry je tá, ktorá analyzuje a rozkladá solárne lúče na svetlo, teplo, farby a zvuk. Ale, ako som povedal predtým, v medziplanetárnom priestore je prenikavá zima do tej miery, že jej teplota klesá na mínus sto dvadsať stupňov Celzia.

Stručne povedané, Slnko nie je ohnivá guľa, ako tomu bežní ľudia a niektorí vedci veria. Je to skôr svet bohatý na bane, a práve toto žiarenie z týchto baní je tým, čo sa pri prechode zemskou atmosférou stáva svetlom, teplom, farbami a zvukom. Toto slnečné žiarenie sa dostáva nielen k planéte Zem, ale tiež ku všetkým svetom slnečnej sústavy, a to isté sa deje na každej planéte nášho systému.

Po tomto vysvetlení je lepšie, keď raz a navždy odstránime zo svojej mysle všetky tie chybné predstavy, a uvedomíme si, že Slnko nie je ohnivá guľa. Mnoho astronómov sa zaoberá štúdiou svetelného kruhu Slnka, korónou. Oni si myslia, že táto koróna musí byť dajaký druh fyzickej alebo materiálnej hmoty, dajaká hustá hmota, ale to je mylná predstava. Koróna Slnka je niečo ako severná polárna žiara, ktorá sa skladá z elektriny a magnetizmu samotného Slnka. To je všetko.