slovnik

Otvorený list

Vážený pán prezident Spojených štátov amerických. Vážený pán premiér Sovietskeho zväzu.

Prosím, ospravedlňte nás, že vás neoslovujeme vašimi príslušnými menami. Dôvodom je, že nevieme, kedy sa tento list dostane do vašich rúk, a ako je zrejmé, časy sa menia a my nevieme, či k tomuto dátumu, budete i naďalej zastávať najvyšší post vo svojich krajinách.

Účelom tohto otvoreného listu je informovať vás, že k dobytiu vesmíru už došlo v Latinskej Amerike.

Je úplne prirodzené, že nad takouto informáciou sa len skepticky pousmejete, alebo ju snáď budete pokladať za drzý výrok.

Ďalej prostredníctvom tohto listu, plníme svoju povinnosť poradiť vám, aby ste už nemíňali viac peňazí na kozmické rakety. Tieto peniaze by sa mali lepšie využiť. Vesmírne rakety sú k ničomu. Celý projekt vesmírnych rakiet je úplným zlyhaním.

Na jednom tajnom mieste v Južnej Amerike, v hlbokom srdci džungle, existuje v súčasnosti vedecká spoločnosť, ktorá sa skladá z deväťdesiatich ôsmich významných vedcov z rôznych európskych národov.

Nasledovaním stôp veľkého vedca Guglielmo Marconiho, táto spoločnosť sa naučila majstrovsky využívať mocnú solárnu energiu.

Pod vedením Marťanských vedcov, táto spoločnosť teraz stavia mimoriadne medziplanetárne lode, s ktorými nielenže dôkladne preskúmali celé vaše územie, ale taktiež sa im podarilo cestovať na Mesiac a na Mars.

Nie je na škodu sa v tomto liste zmieniť, že táto vedecká spoločnosť má dostatok finančných prostriedkov, aby pokračovala vo svojej práci vďaka ekonomickej podpore Marťanov.

Ďalej by som chcel zdôrazniť, že nás vôbec neprekvapí, ak tento list s rozhorčením odhodíte, keďže vaša hrdosť a skepsa je na planéte Zem veľmi dobre známa.

Avšak, onedlho budeme mať konkrétne dôkazy, ktoré podporia naše výroky. Jednoducho povedané, kvapalné palivá, ktoré používate na pohon kozmických rakiet nie sú vhodné pre medziplanetárne cestovanie.

Kozmické lode navrhnuté Marťanmi a postavené vedcami vyššie spomínanej vedeckej spoločnosti, pod vedením Marťanských vedcov, sú poháňané solárnou energiou.

Vedci tejto spoločnosti sú v podstate pobožní ľudia, a dokonca majú medzi sebou i kňaza; jeho konkrétne náboženstvo je pre tento list nepodstatné.

Sme absolútne presvedčení, že dobývanie vesmíru je absolútne nemožné, ak vylúčime Pobožnosť.

Všetci obyvatelia kozmu sú hlboko pobožní. Oni všetci dobre vedia, že Božstvo spočíva latentné a imanentné v každom atóme Nekonečna.

Vyššie uvedená vedecká spoločnosť vybudovala v ​​srdci džungle veľké podzemné laboratórium. Toto laboratórium je vybavené všetkým, čo je potrebné pre výskum. Kontakt s Marťanmi bol nadviazaný 16. decembra 1955 o 5 popoludní (miestneho času).

V tej dobe letelo nad džungľou päť Marťanských kozmických lodí, a jedna z nich pristála. Vystúpili z nej štyria Marťania, pričom jeden z nich bol Marťanský veliteľ expedície. Od tej doby sa nadviazal kontakt, a marťanské kozmické lode tam normálne pristávajú.

Deväťdesiat osem vedcov, ktorí sídlia v tejto hlbokej juhoamerickej džungli, normálne žijú a pracujú s Marťanmi, a od nich sa učia vedu medziplanetárneho letu.

Vyššie uvedení vedci dostali z rúk Marťanského veliteľa, ctihodného pána Tage, zlatý list s nasledujúcim nápisom:

"Loga (Mars), Univerzálny brat nesmierneho priestoru vzdáva hold a priateľstvo Doge (Zemi),
s vehementnou túžbou zjednotiť v nekonečnom duchu všetky bytosti, ktoré žijú v jednom duchu, k večnej sláve a mieru."

Marťanskému veliteľovi pánovi Tage blahoželáme za jeho prejav štyroch slov. Tieto štyri slová sú: "Sundi, Doge, Loga, Cuni," čo znamená Boh, Zem, Mars, Aliancia.

Zem a Mars aliancia

Vďaka tomuto prejavu a zlatému listu, bola aliancia medzi Marťanmi a pozemšťanmi spečatená.

Taktiež gratulujeme pánovi Martinellimu, vedúcemu vedeckej spoločnosti, za krásny a významný prsteň, ktorý dal pánovi Tage.

Dňa 12. októbra 1956 v 12 hodín večer, došlo na Zemi k najvýznamnejšej kozmickej udalosti všetkých storočí, s výnimkou príchodu nášho Pána Krista.

Jeden z najznámejších členov vedeckej spoločnosti, pán Narciso Genovese, hovorí, že presne v tom čase odletela Expedícia Columbus na planétu Mars.

Práve vďaka pánovi Narcisovi Genovesemu nesmierne vďačíme za túto vyššie uvedenú vedeckú expedíciu na planétu Mars. Pokiaľ sa mu tento list dostane do rúk, tak, že mu k tomuto úspechu blahoželáme.

Rovnako ako Columbus prišiel prvýkrát do Ameriky s tromi loďami; Podobne, tri kozmické lode boli postavené pozemskými vedcami pod vedením Marťanov.

Tieto tri kozmické lode sa volajú Loga, Doge a Cuni (Mars, Zem, Aliancia).
Interiér lodí bol ozdobený obrazom Krista a cesta sa úspešne podarila.

Celý konvoj sa skladal z troch pozemských lodí a šesť Marťanských. Tieto Marťanské mali misiu sprevádzať lode pozemské.

Posádku pozemských lodí tvorilo celkovo deväť ľudí; traja pre každú pozemskú loď.

Prvá etapa kozmického letu bolo dostať sa na Mesiac. Skutočnosť, že Mesiac je teraz mŕtvy svet bola úplne preukázaná.

Členovia expedície sa nachvíľu zastavili na Mesiaci, a potom pokračoval v ceste na Mars. K tejto expedícii sa na Mesiaci pripojilo desať ďalších Marťanských lodí.

Všetci obyvatelia mesta Tanio, hlavného mesta planéty Mars, vyšli na letisko, aby privítali obyvateľov Zeme.

Členovia expedície zostali na Marse päť dní, kde sa venovali pozorovaniu a štúdiu. Za tento krátky čas sa toho naučili veľmi veľa. Po úspešnom dokončení svojej misii na Marse a po vrátení sa na Zem, potom pokračovali vo svojom štúdiu a výskumu v srdci juhoamerickej džungle.

Týchto deväťdesiat osem európskych vedcov, ktorí sa venujú tomuto druhu výskumu a štúdií pod vedením Marťanských vedcov, sa chcú podeliť o svoje znalosti so všetkými obyvateľmi Zeme. Chcú, aby sa celé ľudstvo zúčastnilo na medziplanetárnom cestovaní, ale Rusko a Spojené štáty so svojimi atómovými pokusmi a jadrovými výbuchmi, im v tomto úsilí bránia. Tieto spomínané krajiny bránia členom tejto vznešenej vedeckej spoločnosti v tom, aby sa všetci obyvatelia Zeme mohli podieľať na vesmírnom cestovaní.

Hlavnými faktormi, ktoré bránia kultúrnej výmene s Marťanmi a vo vesmírnom cestovaní, sú dve veľké svetové vojny, ktoré naplnili svet bolesťou, a teraz studená vojna, so všetkými možnosťami, že sa stane horúcou, a znovu naplní svet krvou a ničením.

Vesmírne rakety už nie sú nutné. Kontakt s Marťanmi už bol nadviazaný. Čo je teraz nutné, aby sme sa mohli zúčastniť vesmírneho cestovania, je zlikvidovanie "ja."

Kým bude "ja" nažive, nebude žiadny mier. A pokiaľ nebude mier, medziplanetárne cestovanie nie je možné.

Práve teraz nie sú potrebné vesmírne rakety. Čo je potrebné namiesto toho, je študovať "ja" a jeho úplná smrť. Iba týmto spôsobom sa nám otvorí možnosť cestovať na Mars.

Nie je predsa možné, aby sme na Mars zobrali vrahov, zlodejov, opilcov, nenásytníkov, chamtivcov, materialistov, marxistov, nepriateľov Večného Boha/Života, ​​prostitútky, atď.

Na Marse vládne len pokoj, a teda vlády, národnosti, armády a polícia nie sú vôbec nutné. Na Marse neexistujú žiadni páchatelia alebo zločinci, a ak by sa tam náhodou niekto taký narodil, tak by bol považovaný za chorého človeka a previezli by ho do izolovaného sanatória.
Zamyslite sa páni, čo to znamená. Zamyslite sa nad takýmto svetom, svetom, kde neexistuje žiadne "ja." Na okamih si predstavte, že by na Mars zaútočila armáda Zeme. Uvedomte si, čo by takáto hrôza, takéto barbarstvo znamenalo.

Autor tohto listu vás páni v mene pravdy prosí, aby ste skoncovali s atómovými výbuchmi a studenou vojnou, a začali éru Univerzálneho náboženstva.

Obzvlášť žiadam Sovietsky zväz, aby prestal s akýmkoľvek verejným a súkromným šírením materialistickej dialektiky a namiesto, aby podporil verejné kampane v prospech Náboženstva. Vedzte pane, že všetci obyvatelia vesmíru uctievajú Božstvo, a že dobývanie vesmíru je bez náboženstva nemožné.

Ja Vás páni v mene obyvateľov Zeme prosím, aby ste nám už prestali ubližovať svojimi vojnami, nenávisťou k Božstvu, jadrovými výbuchmi, atď.

Podpísané v Mexiku 29. apríla tretieho roka Vodnára (1965), predsedom-zakladateľom gnostického hnutia.

 

podpis-Samael Aun Weor