slovnik

Monadi a Esencie

evolucia-devoluciaMilí priatelia, opäť sa tu na tomto mieste stretávame, aby sme detailným spôsobom hovorili o rôznych príčinách, ktoré vedú intelektuálnych humanoidov cez pekelné oblasti dolu po klesajúcej, devolučnej ceste.  

Nepochybne v týchto okamihoch milióny devolučných, klesajúcich tvorov prechádzajú Acheron, aby vstúpili do Avernusu. Po ukončení ich cyklu existencií vo fyzickom trojrozmernom svete Euklida, sa vlny humanoidov prestanú inkarnovať do ľudských tiel, aby sa definitívne ponorili do minerálneho kráľovstva.

Rozhodne, zlo sveta má svoju hrádzu. Áno, nezáleží na tom, aké obludné sa zlo môže stať, pretože má určitú hranicu. Čo by sa stalo s vesmírom, keby pred zlom neexistovala neprekonateľná prekážka? Potom by sa zlo očividne nekonečne vyvíjalo, až pokým by suverénne nevládlo všetkým sféram.

Tu stojí za to, zdôrazniť s úplnou jasnosťou ohromnú skutočnosť 108 existencií, ktoré sú pridelené každej žijúcej esencie, každému božiemu psychickému princípu.

108 existencií nám pripomína 108 korálok Budhovho náhrdelníku, ako aj 108 otáčok, ktoré Hind Brahman robí okolo posvätnej kravy.  Je nepochybné, že s posledným otočením končí svoj denný obrad. Potom strčí chvost hore zmieňovaného alegorického zvieraťa do pohára s vodou, ktorý potom vypije.

Porozumením tohto všetkého, poďme teraz pokračovať.

Je jasné, že Svätá Matka Kundaliní, ohnivý had našich magických schopností, sa pokúša dosiahnuť uvedomenie nášho vnútorného ja počas priebehu 108 existencií, ktoré sú každému z nás pridelené. Je zjavné, že v priebehu takého cyklu po sebe idúcich životov, máme nespočetné množstvo príležitostí na seba uvedomenie. To, čo má veľkú cenu, je využitie tých životov. Bohužiaľ, my nepretržite skĺzavame späť do omylov a tak je obvykle na konci zlyhanie.

Je zrejmé a zjavné, že nie všetky ľudské bytosti chcú kráčať po ceste, ktorá ich povedie ku konečnému oslobodeniu.

Rôzni poslovia, ktorí prišli z hora- napr. proroci, avatary, veľkí apoštoli, nám vždy s úplnou presnosťou chceli ukázať kamenistú cestu, ktorá vedie k autentickému a oprávnenému šťastiu.

Bohužiaľ, ľudia nechcú mať nič spoločné s božou múdrosťou. Uväznili majstrov, zavraždili avatarov, kúpali sa v krvi spravodlivých. Smrteľne nenávidia všetko, čo má príchuť božskosti.

Napriek tomu, si všetci, ako Pilát Pontský myjú svoje ruky, veriac pri tom, že sú svätí a domnievajú sa, že pochodujú po ceste dokonalosti.

Nemôžeme popierať dôrazný a definitívny fakt, že existujú milióny úprimných, ale mylných ľudí, ktorí sa veľmi úprimne pýšia, že sú cnostní a teda si o sebe myslia to najlepšie.

V Tartarusu žijú všetky druhy pustovníkov- napr. mylní mystici, vznešení fakíri, kňazi rôznych kultov, všetky typy kajajúcich sa, ktorí by súhlasili s mnohými vecami, okrem ukrutnej pravdy, že sú stratení a že pochodujú po ceste zla.

Toto je dôvod, prečo veľký Kabír Ježíš, podľa práva uviedol:

Z tisícky, ktorí ma hľadajú, ma jeden nájde, z tisícky, ktorí ma nájdu, ma jeden bude nasledovať a z tisícky, ktorí ma budú nasledovať si vyberiem jedného.

Krišna so zhodujúcim sa textom, povedal nasledujúce:

Spomedzi tisícky ľudí sa možno jeden snaží o dokonalosť, dokonca aj medzi tými, ktorí sa snažia o dokonalosť, jeden možno dosiahne dokonalosti a spomedzi dokonalých ma možno popravde pozná iba jeden. – Bhagavad- Gita 7:3

Keď zdôrazňujúc obtiažnosť vstúpenia do kráľovstva, Ježíš veľký Kabír povedal:

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Vyjedáte domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby. Preto vás postihne prísnejší súd.- Matúš 23: 13,14

Keď veľký Kabír Ježíš oslovil tých mnohých falošných apoštolov, ktorí sa potulujú a všade chodia zakladajúc rozličné sekty, ktoré nikdy nevedú ku konečnému oslobodeniu, povedal:

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho, ako ste sami! – Matúš 23: 15

Vážení priatelia, vznešení bratia, milé dámy, najstrašnejšia vec tejto témy je, že tí ktorí sú stratení, úprimní ale mylní si vždy myslia, že si vedú dobre. Čo môžeme urobiť, aby títo ľudia pochopili, že si vedú zle? Čo môžeme urobiť, aby porozumeli, že cesta, ktorá vedie do priepasti je dláždená dobrými úmyslami? Akým spôsobom môžeme ukázať ľuďom so spiacim vedomým, že sekta, do ktorej patria alebo temná škola, ku ktorej sú pridružení, ich zavedie do pekla a k druhej smrti? Je nepochybné, že nikto si nemyslí o jeho sekte to najhoršie, všetci sú presvedčení slovami svojho slepého vodcu slepých.

Samozrejme, a v mene pravdy, vám povieme s ohromnou otvorenosťou, že iba prebudením vedomia môžeme vidieť úzku, tesnú a náročnú cestu, ktorá vedie ku svetlu.    

ludstvo v pekle                                                                

Ako môžu tí čo spia vidieť cestu? Mohla by azda myseľ objaviť pravdu? Vo veľkej knihe univerzálneho života je zlatými slovami napísané, že myseľ nedokáže rozpoznať to, čo nikdy nepoznala. Veríte azda tomu, že myseľ kedysi dávno pradávno poznala, čo je realita, čo je pravda?

Je jasné, že chápanie mysle ide od poznaného do nepoznaného. Pohybuje sa v začarovanom kruhu. Takže takto sa stáva, že (pre myseľ) pravda je nepoznaná od okamihu do okamihu.

Prosím vás, milí bratia, vážení priatelia a ctihodné dámy, aby ste trocha popremýšľali. Myseľ môže prijať alebo odmietnuť, čokoľvek jej chutí. Môže veriť alebo pochybovať, atď., ale nikdy nemôže poznať realitu.

Pozorne pozorujte, čo sa deje v rozličných kútoch sveta. Je jasné, že všade cirkulujú posvätné knihy a ako základ slúžia pre mnoho náboženských kultov. Napriek tomu, kto rozumie skrytým konceptom obsiahnutých v týchto knihách? Kto má úplné vedomie toho, čo je napísané v každom verši? Masy sú iba limitované veriť alebo zamietnuť, a to je všetko.

Ako dôkaz toho čo hovorím, pozrite koľko sa utvorilo siekt z úžasných veršov štyroch Kresťanských evanjelií. Ak by mali Kresťanskí zasvätenci plné vedomie Kresťanských evanjelií, kázánych veľkým Kabírom Ježišom, tak je očividné, že tak mnoho siekt by neexistovalo. Pravdivo, existovalo by iba jedno Kresťanské náboženstvo univerzálneho kozmického typu. Avšak veriaci medzi sebou nie sú schopní dosiahnuť zhody, pretože majú svoje vedomie spiace; preto nič nevedia. Nič pre nich nie je zjavné, pretože nikdy osobne nehovorili s Anjelom. Nikdy vedome a pozitívne nevstúpili do nebeských oblastí. Kráčajú, pretože druhý kráčajú. Jedia, pretože druhí jedia. Opakujú, čo vravia druhí. A takto, týmto spôsobom, so zaviazanými očami pochodujú od kolísky do hrobu.

Bohužiaľ, čas plynie s hrozivou rýchlosťou. Kolobeh ľudských existencií sa končí a nakoniec zasvätenci, presvedčení, že kráčajú po spravodlivej ceste, vstúpia do hrozného príbytku Pluta, kde je počuť iba plač a škrípanie zubov.

Zostup ľudských vĺn do vnútra planetárneho organizmu, je vykonaný zostupom cez zvieracie a rastlinné fázy až pokým s konečnou platnosťou nevstúpia do minerálnej fázy v samotnom jadre planéty Zeme.

Chcem, aby ste vedeli, chcem, aby ste pochopili, že je to presne v samotnom centre tejto planéty, kde milióny humanoidov prechádzajú cez druhú smrť, o ktorej hovorí Apokalypsa (Zjavenie Sv. Jána).

Je evidentné, že zničenie “seba“ vyhladenie ega, zánik svojvoľnosti v hlbokých oblastiach Avernusu, je pre zničenie zla v každom z nás absolútne nevyhnutné.

Samozrejme, iba cez smrť ega je možné oslobodenie esencie. Takto sa esencia znovu vzkriesi, vynorí sa na planetárny povrch k slnečnému svetlu, aby v bolestivom kolese Samsary znova začala nový evolučný cyklický proces.

Opätovný vzostup sa vždy koná v minerálnom kráľovstve, následne stúpajúc cez rastlinné a minerálne fázy, až do znovu dobytia ľudskej fázy, ktorá bola predtým stratená. Je jasné, že keď opätovne vstúpime do ľudskej fázy, tak je nám znovu pridelených 108 existencií, ktoré ak poriadne nevyužijeme, nás napokon dovedú smerom dolu cez zostupnú cestu, takto opätovne vracajúc sa do Avernusu. V každom prípade, milí bratia, vážené dámy, ktoré ma počúvajú, je pre vás dobre, aby ste vedeli, že týchto 3,000 cyklov kozmického prejavu je vždy pridelených každej esencii, každej duši.

Tí, ktorí definitívne padnú, tí, ktorí nevedia ako využiť týchto nespočetných príležitostí, ktoré nám týchto 3,000 cyklov udeľuje, prideľuje, zostanú navždy vylúčení z majstrovstva (úroveň, titul). V druhom prípade, tá nesmrteľná iskra, ktorú má každý z nás vo vnútri- menovite, náš vznešený Monad- pritiahne späť svoju esenciu, čo znamená, jeho duchovné princípy. Pohltí ich do seba, a následne sa navždy ponorí do univerzálneho ducha života. A takto Monadi bez majstrovstva, tie iskry ktoré nedosiahli majstrovstvo alebo ktorí definitívne nechceli majstrovstvo, zostanú vylúčení bez akéhokoľvek hierarchického postavenia. K tomu koncu objasňujem, že nie všetky nesmrteľné iskry, nie všetci vznešení Monadi chcú majstrovstvo.

Ale keď hocijaký Monad, keď hociktorá Božská Iskra chce dosiahnuť vznešeného postavenia “Majster Monad“, je nepochybné, že potom pracuje na svojej esencii, svojej duši. V tomto prípade taký Monad vo svojej duši prebudí nekonečné túžby nadzmyselnej duchovnosti.

Otázka:  Milovaný Majster, na základe toho čo ste práve vysvetlili, mi pripadá ak sa nemýlim, že toto je presne to, čo Lord Krišna chcel, aby sme vedeli, keď učil o prevteľovaní duší, tak isto ako aj Majster Pytagoras, ktorý učil o metempsychóze (prevteľovaní). Je to tak?

Samael Aun Weor:  Počúvam vyjadrenia spojené s džentlmenovou otázkou a samozrejme mu dám rýchlu odpoveď.

Priatelia, dámy, to čo dnes večer prehlasujem, má v skutku dokumentáciu v Indii a v Grécku. Prvá dokumentácia v úžasnej náuke  prezentovanej starovekým Hinduistickým Avatarom nazývaným Krišna a druhá v Pytagorovej náuke. Samozrejme, metempsychóza veľkého Gréckeho filozofa Pytagora a náuka prevteľovania duší učenou Hinduistickým Avatarom, sú vo svojej štruktúre a hĺbke identické. Bohužiaľ, ľudia prekrútia učenie, aby to na konci mohli ľubovoľným spôsobom zamietnuť.

Otázka:  Vážený Majster, čomu vážne nerozumiem je, prečo významné osobnosti, preslávení ako majstri, ako napríklad pani H.P.Blavatska and Charles Leadbeater, rovnako ako Annie Besant zakladatelia Teozofickej Spoločnosti, čo boli ľudia so schopnosťami jasnozrivosti, jasnopočuteľnosti a ďalšími schopnosťami, si nikdy neuvedomili fakty, ktoré učili veľký Kabír Ježiš, rovnako ako Krišna, Pytagoras a vy Majster Samael. Ale práve naopak, v obrovských rozpravách, ktoré sú značne preslávené vo svete pseudo-ezoterických  škôl prehlasovali, že všetci ľudia dospejú k dokonalosti a takto sa stanú jedno s Otcom. Môžete vysvetliť takú nezrovnalosť?               

Samael Aun Weor:  Rozumel som džentlmenovu veľmi dôležitú otázku, teda nepochybne urobím to, čo je v mojich silách, aby som mu ihneď odpovedal.

Pochopiteľne, zákony evolúcie a devolúcie pracujú harmonicky a koordinovane v celej prírode. Je nepochybné, že všetko čo ide nahor, pôjde nakoniec dolu. Každý vzostup, je nasledovaný zostupom. Preto by bola absurdnosť aby sme predpokladali, že zákon evolúcie je niečo odlišné.

Ak stúpame po hore, tak nepochybne dorazíme k jej vrcholu. Ale potom potrebujeme zostúpiť. A takto moji milovaní bratia sa zákony evolúcie a devolúcie koordinujú. 

Tieto dva ohromné zákony predstavujú mechanické osi celej prírody. Ak by hociktorý z týchto zákonov, prestal iba na okamih fungovať, potom by sa celé prírodné mechanizmy naozaj paralyzovali.   

Pochopte: evolúcia existuje v zrnu, ktoré klíči, rastie a vyvíja sa. No devolúcia existuje, keď uschne a zomrie. Evolúcia existuje v tvorovi, ktorý sa vyvíja v materskom lone, v dieťati, ktoré sa narodí, u dospelého, u rastúcej mládeži. No devolúcia existuje v človeku, ktorý starne a zomiera. A takto evolučné a devolučné procesy sú kompletne organizované v obrovskom stvorení.

Bohužiaľ, tí ktorí sa uzatvorili v “dogme evolúcie“, nie sú viacej schopní chápania nekonečne ničiacich a úpadkových procesov všetkého čo je, všetkého čo bolo, a všetkého čo bude.

Počúvajte: ani evolúcia ani devolúcia nás nikdy nemôžu dostať ku vnútornej sebarealizácii Bytia. 

Ak chceme byť naozaj oslobodení, ak vážne túžime po autentickom šťastí, potom sa potrebujeme urgentným a neodkladným spôsobom vydať po ceste revolúcie vedomia.

Nie je bezvýznamné podtrhnúť nadzmyselnú a prekračujúcu myšlienku, že nie je možné prísť k ohromnej Realite, pokým sa budeme nepretržite točiť v kolese Samsary. Dámy a páni, k akému úžitku je neprestajné vracanie sa do tohto údolia sĺz, neustále sa vyvíjať a zanikať a znova a znova zostupovať do pekelných svetov?

Našou povinnosťou je prebudenie vedomia, aby sme mohli vidieť cestu, ktorá nás dovedie s absolútnou presnosťou ku konečnému oslobodeniu.

Nepochybne na konci 19. storočia a na začiatku 20. storočia, mnoho vážených, vzdelaných, okultistických inteligencií odovzdávalo ľudstvu jednoduché, počiatočné učenie. Je jasné, že také osoby iba navrhli verejne učiť prvé písmená tajnej náuky. Vtedy sa moc nezdržiavali s analýzami evolučných a devolučných zákonov. Už v roku 1912 Rudolf  Steiner potvrdil, že oni, zasvätenci tej doby doručili iba nepatrné, základné vedomosti, ale že oveľa neskôr bude daná ľudstvu vyššia ezoterická náuka nadzmyselného charakteru. My teraz doručujeme tento druh vyššej ezoterickej náuky. Preto je nevyhnutné neodsudzovať alebo nekritizovať tých, ktorí v minulosti určitým spôsobom pracovali pre ľudstvo. Urobili čo mohli, my teraz musíme vysvetliť a objasniť.

Otázka:  Majster, uviedli ste, že niektorí Monadi majú záujem o dosiahnutie sebarealizácie, ale iní nie. Hoci všetci Monadi vychádzajú z Absolútna.  Ja som rozumel, že pátranie po sebarealizácii je pre nich všetkých nútiaca povinnosť. Môžete o tomto vysvetliť trochu viac?

Samael Aun Weor:  Rozumel som otázku tohto mladíka, teda rád odpoviem: Priatelia, najskôr chcem, aby ste pochopili, že to, čo je božské, Boh, Univerzálny Duch Života, nie je diktátorské. Ak to, čo je realita, ak to, čo je pravda, ak to, čo je mimo času, by boli diktátorské, aký osud by sme mohli očakávať?

Priatelia, Boh tiež individuálne rešpektuje svoju vlastnú slobodu. Týmto chcem konštatovať, že v hrudi Božskosti neexistuje diktatúra. Každá panenská iskra, každý Monad má úplnú slobodu akceptovania alebo odmietnutia majstrovstva. Porozumené?

Otázka:  Majster, na základe toho, čo ste práve teraz vysvetlili, potom môžeme konštatovať, že Monad je zodpovedný za padnutie esencie do pekla?

Samael Aun Weor:  Medzi publikom vidím dámu, ktorá sa s úplnou úprimnosťou opýtala túto otázku, na ktorú samozrejme rád odpoviem:

Dámy a Páni, keď boží Monad chce majstrovstvo, je jasné, že toho dosiahne, nepretržitým, vnútorným,  z jeho najvnútornejších hĺbok pracovaním, na svojej esencii. Avšak je jasné a zreteľné, že ak Monad nemá záujem o majstrovstvo, tak taký Monad nikdy neprebudí žiadnu hlbokú túžbu v inkarnovanej esencii. Očividne v tomto prípade, esencia zbavená každej túžby a uväznená v egu, napchatá v “sebe“ nakoniec vstúpi do pekelných svetov. Preto dôrazne odpovedám: Monad je vinný za zlyhanie esencie. Pretože, ak by Monad hlboko pracoval na svojej esencii, tak je nepochybné, že esencia by nikdy nezostúpila do Tartarusu ako zlyhanie.

Otázka:  Majster, desí ma pomyslieť, že ako esencia by som musel prejsť utrpeniami za 108 životov vynásobených 3,000 alebo skôr 324,000 ľudskými existenciami, aby som nakoniec vo veľkej schéme vecí, ako esencia, musel žiť v Absolútnu ako zlyhaný Monad alebo inými slovami bez sebarealizácie. Za týchto okolností sa oplatí vynaložiť všetko možné úsilie a obety na dosiahnutie sebarealizácie, bez ohľadu na to koľko to môže byť utrpenia, pretože toto bude absolútne nič s porovnaním s tým, čo na mňa uvalí príroda ak si vyberiem cestu zlyhania. Nemyslíte?

Samael Aun Weor: Vážený pane, veľký priateľu, dovoľte mi dôrazne povedať, že každá Božia Iskra, každý Monad si môže vybrať cestu.

Je nepochybné, že v nekonečnom vesmíre existujú bilióny absolútne nevinných Monadov, ktorí sú za hranicami dobra a zla. Mnoho z nich sa pokúsilo o dosiahnutie majstrovstva, ale bohužiaľ zlyhali. Milióny ďalších nikdy nechcelo majstrovstvo. Bez ohľadu na to, teraz sú ponorení v hrudi Univerzálneho Duchu Života, vychutnávajúc autentické božie šťastie, pretože sú zábleskami božskosti. Bohužiaľ, nie sú majstrami.

Je jasné, že džentlmen, ktorý sa opýtal túto otázku, má enormnú túžbu. Je to preto, že váš vnútorný Monad vás motivuje; stále na vás pracuje. Vašou povinnosťou je preto pokračovať s pevnosťou po ceste na hrane noža, až do dosiahnutia vnútornej sebarealizácie Bytia.

Otázka:  Je to kvôli tejto ľahostajnosti, že veľa ľudí, s ktorými hovoríme o Gnostickom učení, dokonca aj keď úplne pochopia čo im vysvetľujeme, si nevyberú nasledovať cestu revolúcie vedomia? Znamená to, že ich Monad na nich nepracuje, aby nasledovali cestu sebarealizácie?

Samael Aun Weor:  Odpoviem na túto mladíkovu otázku.

Aby sme sa na túto tému mohli sústrediť z rozličných uhlov, musíme hlboko uvažovať. Stáva sa, že mnoho Monadov rado pochoduje pomaly, s rizikom, že ich esencie zlyhajú v každom cykle ľudských existencií. Druhí Monadi dávajú prednosť pracovaniu na svojej esencii striedavým spôsobom, bez ladu a skladu. A napokon máme Monadov, ktorí rozhodne nikdy nepracujú na svojich esenciách.

A tak toto je dôvod, prečo nie všetky osoby, ktoré počujú toto učenie, ho aj akceptujú. Pri tom všetkom je vhodné vedieť, že niekto, kto napríklad v tejto existencii neakceptoval evanjelium nového Veku Vodnára, ho môže akceptovať v nasledujúcich životoch, pokiaľ ešte nedospel ku 108 životu.

Otázka:  Majster, patria Monadi, ktorí nikdy nepracovali na svojej esencii, iba k tejto planéte Zem alebo tiež existujú i na ostatných planétach?

Samael Aun Weor:  Mladý priateľu, nezabúdajte na zákon filozofických analógií, zákon súladov a numerológie: “ako hore, tak aj dolu.“

Planéta Zem nie je jedinou obývanou planétou v hviezdnatom vesmíre. Množstvo obývaných svetov je obrovskou realitou. Toto si žiada, aby sme pochopili, že Monadi z ostatných planét sa tiež tešia z úplnej slobody akceptovania alebo odmietnutia majstrovstva.

Ale osobnosť je rozdielna. A teda chcem o tom dôrazne uviesť nasledujúce: nie všetky existujúce ľudské osobnosti, ktoré žijú na ostatných obývaných svetoch nekonečného vesmíru, padli tak nízko ako my, obyvatelia planéty Zem.   

Priatelia, v rôznych sférach nekonečna existujú úžasné planetárne ľudstvá, ktoré pochodujú v súlade s veľkými kozmickými zákonmi. Ale znova opakujem, nie všetci Monadi chcú majstrovstvo.

Peklá existujú vo vnútri všetkých planét, vo všetkých galaxiách. Avšak nie všetky planetárne peklá sú obývané. Napríklad: Naše Slnko je úžasná hviezda, ktorej svetlo osvetľuje všetky planéty nášho slnečného systému Ors a je zaujímavé vedieť, že pekelné svety našej kráľovskej hviezdy sú úplne čisté. Očividne, v tomto brilantnom Slnku je nemožné nájsť kozmické zlyhania; ani jeden z obyvateľov nepochoduje v ponorenej devolúcii. Tvory, ktoré žijú na kráľovskej hviezde, sú úplne božské, ony sú Slneční Duchovia.

Je dobré nezabudnúť, že hociktorá kozmická jednotka, ktorá vstúpi do života, vlastní minerálne kráľovstvo, ktoré je ponorené vo svojich prirodzených infradimenziách. Aj keď existujú svety, ktorých ponorené minerálne kráľovstvo je husto zaľudnené; medzi nimi je naša planéta Zem. Toto nám naznačuje alebo ukazuje zlyhanie mnohých Monadov.

Avšak my sado tejto témy potrebujeme zaboriť trocha hlbšie a s úplnou jasnosťou rozumieť, že zostup hocijakej esencie do strašného príbytku Pluta nie vždy znamená definitívne zlyhanie. Je jasné, že konečné zlyhanie je iba pre esencie, Monadov, ktorí nedosiahli vnútornú sebarealizácia počas 3,000 cyklov alebo období existencií- lepšie povedané v 3,000 otáčok kolesa Samsary- pretože, keď prídeme k poslednému z týchto cyklov- ako som už mnoho krát povedal- dvere sa zavrú.

Vybraté z Vianočného posolstva 1973-1974 - "Yes, There is a Hell, a Devil, and Karma" (Áno, Peklo, Diabol a Karma Existujú)- napísané Samaelom Aun Weorom).

preložené z anglického originálu: Monads and Essences