slovnik

Potreba zmeniť náš spôsob myslenia

Po prvé je potrebné poznať zákony Gnostickej Ezoterickej Práce, ak naozaj chceme radikálnu a svedomitú zmenu. V mene pravdy povieme, že ak existuje miesto, kde by sme na sebe mali začať pracovať, tak to musí byť vo vzťahu k našej mysli a citom.

Bolo by napríklad absurdné začať pracovať s motorickým centrom, ktoré, ako už viete, súvisí s návykmi, zvykmi a činnosťami tohto orgánu alebo centra. Očividne to by bolo, ako začínať s absurdným fakírstvom. Mimochodom, keď hovoríme o fakíroch, v Indii sú fakíri, ktorí napríklad vertikálne zdvihnú ruku, a takto ju udržia na neurčitý čas, dokiaľ nestuhne. Existujú takí, ktorí zostanú na rovnakom mieste dvadsať alebo tridsať rokov, než sa stanú sochami, ale čo po tomto všetkom, len títo fakíri získali? Je zrejmé, že vybudujú určitú pevnú vôľu. Nemôžeme si však myslieť, že vytvoria Telo Vedomej Vôle (Príčinné telo), to určite nie.

Žiadne telo nie je možné vytvoriť mimo Deviatej Sféry. Ak by bolo možné vytvoriť hocijaké telo za neprítomnosti Deviatej Sféry, potom by sme boli narodení zo vzduchu, v dajakom jazere, zo skaly, neboli by sme deti muža a ženy. Preto stvorenie sa deje v Deviatej Sfére, to je jasné. Z tohto dôvodu žiadny fakír nedokáže vytvoriť Telo Vedomej Vôle mimo Deviatej Sféry. A preto tí, ktorí sa venujú fakírstvu, nezískajú nič okrem rozvoja určitej sily vôle. Preto začať s motorickým centrom by bolo absurdné. Ešte horšie by bolo začať pracovať so sexuálnym centrom bez toho, aby ste mali správne informácie o základe Gnostickej Náuky. Pretože ten, kto začne za takýchto podmienok, nevie, čo robí. Nemá jasné vedomie o práci vo vyhni Kyklopov. Je jasné, že sa môže dopustiť vážnych chýb.

5-centier-ludkseho-strojaPripomeňme si, že prvé centrum je intelektuálne centrum. Druhé je emocionálne. Tretie je motorické. Štvrté je inštinktívne a piate je sexuálne centrum. Taktiež existuje šieste centrum, čo je Vyššie Emocionálne Centrum, a siedme, čo je Vyššie Intelektuálne Centrum. Ale ak skutočne nezačneme s nižšími centrami ľudského stroja, dopustíme sa chýb.

Skôr než čokoľvek iné, by sme v týchto štúdiách mali začať s intelektuálnym a emocionálnym centrom. Skutočne musíme zmeniť náš spôsob myslenia, lebo inak budeme nasledovať nesprávnu cestu. K čomu by napríklad bolo, že budete navštevovať tieto prednášky, ale nezmeníte svoj spôsob myslenia? Tu vám prinášame ezoterické cvičenia a vedieme vás v učení, ale ak nezmeníte svoj spôsob myslenia, aký význam má toto všetko, čo sa učíte?

Bolo vám povedané, že musíme zničiť ego, že sa musíme obetovať pre ľudstvo. Bolo vám povedané, že musíme vytvoriť Vyššie Existenčné Telá nášho Bytia, ale ak budete pokračovať v myslení ako predtým, s tými istými duševnými návykmi ako voľakedy, aký význam má toto všetko, čo sa učíte, čo teraz počúvate? Bolo vám povedané, že musíte rozdrviť ego, ale vy pokračujete s vašimi starými, duševnými návykmi, s vašimi senilnými formami myslenia a systémami myslenia. Preto, k čomu sú tieto všetky informácie, ktoré sú vám dávané?

Písmo sväté jasne hovorí o "starom a novom víne." Kristus povedal, že nikto by nenalieval nové víno do starých, stvrdnutých, kožených mechov, pretože stará nádoba by praskla. Preto na uskladnenie nového vína, potrebujeme novú, poddajnú nádobu. Veľký Kabír Ježiš povedal, že nikoho by nenapadlo opravovať staré oblečenie s kúskami novej látky. Je nemysliteľné, aby sme napríklad roztrhali nový oblek, aby sme mohli opraviť starý; to je absurdné, nie?

Rovnakým spôsobom, nové učenie je ako nové víno a potrebuje novú fľašu alebo skladovaciu nádobu. Čo je táto skladovacia nádoba? "Myseľ." Ak nezanecháme svoje senilné formy myslenia, ak budeme pokračovať v premýšľaní o návykoch, ktoré sme mali kedysi, potom jednoducho strácame čas.

Musíme zmeniť spôsob myslenia; na nové víno potrebujeme nové nádoby. Preto musíme úplne zmeniť spôsob myslenia, aby sme mohli prijať toto učenie. Toto je jadrom veci. Pretože ak dostaneme toto učenie, a len ho pridáme do nášho starého spôsobu myslenia, ktorý sme mali predtým, do našich duševných návykov, potom nerobíme nič. Ak chceme zaháknuť "auto" gnostického učenia za naše staré "auto," ktoré je ošľahané časom, plné špiny a svetáctva, potom robíme iba to, že bláznime samých seba.

Predovšetkým  musí byť pripravená nádoba na priatie vína gnostického učenia. Táto nádoba je myseľ. Iba týmto spôsobom, s novou transformovanou nádobou, môžeme prijať víno gnostického učenia. A to je to, čo chcem, aby všetci študenti rozumeli.

Musíme odstrániť negatívne emócie, pretože tieto negatívne emócie bránia skutočnej, radikálnej zmene vo vnútri. Je nemožné, aby sme sa zmenili, ak hlboko v nás máme ešte stále negatívne emócie. Musíme vyhubiť zo svojho srdca negatívny typ emócií, ktoré sú skutočne škodlivé v každom slova zmysle. Osoba, ktorá sa nechá uniesť svojimi negatívnymi emóciami, sa stane totálnym klamárom. Venujte sebe pozornosť, spôsobu, akým klamete, ako robíte falošné úsudky a potom, ako to ľutujete. Ale to je už príliš neskoro.

Preto by sme z našej povahy mali odstrániť negatívne emócie. Klamstvá sú určite chybným prepojením, pretože oslabujeme Otcovu energiu, život "Staršiny Dní," to jest nášho "hlbokého Vnútorného Bytia," ktorá preteká vnútorným, kozmickým usporiadaním, až kým nedosiahne myseľ. Ak urobíme chybné prepojenie, potom energia nemôže prúdiť ďalej. Je to ako keby bol prerezaný elektrický drôt, takže elektrická energia sa nedostane do žiarovky, ktorá by nám dala svetlo.

Týmto spôsobom, klamstvá a podvod, ako som už povedal, a opakujem, sú chybné prepojenia. Keď sme mladí sme plní negatívnych emócií, a stávame sa klamármi. Toto je tvrdá realita skutočnosti. Ak naozaj pochopíme a začneme meniť spôsob myslenia a cítenia, veľmi skoro sa to odzrkadlí v nás samých.

Keď zmeníme spôsob myslenia, cítenia a konania, potom sme dokonale pripravení začať pracovať v tajomstvách sexu. Dopustili by sme sa vážnej chyby, ak by sme hneď dovolili ľuďom začať pracovať v Deviatej Sfére bez toho, aby vedeli základ náuky. To by bolo absurdné, pretože ľudia, ktorí nezmenili spôsob myslenia, ktorí aj naďalej pokračujú vo svojom spôsobe myslenia, ktorí aj naďalej pokračujú s rovnakými návykmi, ľudia, ktorí rovnakým spôsobom cítia, ktorí sú obeťami negatívnych emócií, nedokážu pochopiť tajomstvá sexu bez toho, aby sa pritom procese nezničili. Potom, prečo nie je zdôraznené, že najskôr sa musíme naučiť vedu, aby sme potom mohli pracovať v Deviatej Sfére? Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, Aureolus Paracelsus, mal v tomto pravdu.

Začnime potom tým, že zmeníme svoj spôsob myslenia a cítenia. Mnohým sa dostane ezoterického učenia, ale pokiaľ budú naďalej premýšľať ako predtým, ako tomu bolo pred dvadsiatimi rokmi, čo očakávajú? Strácajú čas. Učenie bolo dané ľuďom, aby si mohli uvedomiť samých seba, ale ak budú aj naďalej premýšľať ako predtým, samozrejme, že sú na zlej ceste.

Viem o prípadoch, kedy niektoré osoby boli v gnostickom učení dvadsať alebo tridsať rokov. Veľmi vzdelaní, áno, teóriou zvládajú dobre, ale ak pozorne preskúmame ich zvyky, tak uvidíme, že majú rovnaké zvyky ako predtým. Viem o ďalších, ktorí sú dokonca uvážliví, ktorí plnia svoje povinnosti, ktorí vynikajúcim spôsobom hovoria o láske, ktorí zvládajú náuku mimoriadnou formou, ale ja som ich pozoroval, a jasne sa ukázalo, že oni sa správajú, ako sa správali, keď neboli gnostici. Správajú sa tak, ako sa správali niekoľko rokov dozadu. Majú staré zvyky, ktoré mali, keď ešte o týchto štúdiách nič nevedeli. Stále pokračujú v týchto rovnakých, starých zvykoch. Čo potom tieto osoby robia? Samozrejme, že úboho bláznia samých seba, to je zrejmé.

Musíme začať tým, že zmeníme spôsob myslenia, a neskôr spôsob cítenia, lievaním nového vína, gnostického vína, do novej nádoby, nie do starej nádoby, starého stvrdnutého mechu. Senilná myseľ, plná starých návykov, návykov, ktoré idú späť dvadsať alebo tridsať rokov, nie je pripravená prijať víno gnózy . Takáto myseľ musí nútene prejsť celkovou zmenou. Ak nie, mizerne bude mrhať svoj čas.

Psychologický spánok

V Oriente nie je neznáme, že ľudia spia. Ale na Západe, si ľudia myslia, že sú hore, a napriek tomu robia veci, ktoré nechcú robiť. Sú poslaní do vojny, keď nechcú, ale aj tak idú. Prečo? Pretože sú zhypnotizovaní! Viete, že ak zhypnotizovaný subjekt má napríklad nariadené ísť a niekoho zabiť, tak to urobí. Toto už bolo zohľadnené trestným zákonníkom vo všetkých krajinách Zeme. K tomuto dochádza u ľudí vo všetkých zemepisných šírkach. Sú zhypnotizovaní, ale oni si myslia, že sú hore.

Ak im je povedané, že nadišiel čas ísť do vojny, idú do vojny. Nechcú, ale idú. Prečo? Pretože sú zhypnotizovaní. Toto je veľmi vážne, hrozne primitívne. Musíme sa prebudiť z tohto hypnotického spánku. To je síce pravda, ale ako sa z toho spánku máme prebudiť? Ak sme spokojní so svojimi duševnými návykmi, s osvojenými návykmi alebo zvykmi, so systémami uvažovania, so sentimentálnymi zvykmi následkom vplyvu rodiny alebo dedičstva, potom aj napriek tomu, že počúvame toto učenie, jednoducho strácame čas.

Opýtajte sa sami seba, prečo ste sem prišli? Za akým účelom prijímate toto učenie? Ak ste tu len zo zvedavosti, potom by bolo pre vás lepšie, keby ste neprišli. Ak ste skutočne pocítili túžbu sa zmeniť, ale spokojne si pokračujete so svojim starým spôsobom myslenia, tak iba bláznite samých seba.

Ak chcete zaháknuť "auto" gnózy za svoju starú morálku, rozožratú časom a prehnitú až do špiku kostí, no, to hráte veľmi hlúpu hru, ktorá vás nikam nezavedie. Takže prestaňme si nahovárať. Viem, že sa chcete zmeniť, tak začnime teda tým, že zmeníme spôsob myslenia.

Každý z nás má svoj spôsob myslenia, každý z nás si myslí, že jeho spôsob je ten správny. V skutočnosti, rôzne spôsoby myslenia v každom z nás, nemajú v sebe nič správneho, pretože všetci sme zhypnotizovaní. Ako môže zhypnotizovaný človek správne myslieť? Ale vy si myslíte, že myslíte správne. V tom spočíva vaša chyba. Mentálne návyky sú k ničomu. Ak sa naozaj chcete zmeniť, tu máte nové učenie. Tu máte víno gnózy. Ale prosím vás, na toto víno si prineste novú nádobu, nie staré stvrdnuté mechy, pretože nové víno, staré, stvrdnuté nádoby roztrhne.

Chcem, aby som toto učenie doručil jasne a seriózne všetkým bratom a sestrám, a to je dôvod, prečo vás pozývam, aby ste zmenili svoj spôsob myslenia. Zamysleli ste sa niekedy, čo je vedomie? Môžeme vôbec porovnávať vedomie? Je jasné, že sa tam nachádza určité svetlo, ktoré riadi svoj smer z jedného miesta na druhé.

Kde je vaše vedomie?

Musíme sa naučiť využívať vedomie práve tam, kde sa nachádza. Všade tam, kde sa nachádza naše vedomie, je miesto, kde sa nachádzame i my. Práve teraz ma počúvate, ale ste si istí, že vedomie každého z vás je tu? Pokiaľ je tu, to ma teší.

Ale ste si istí, že je tu? Je možné, že je doma, v bare, môže byť v supermarkete, a tak tu len vidíme osobnosť takého a takého človeka.

Týmto spôsobom, kdekoľvek sa nachádza naše vedomie, tam sa nachádzame i my. Čo musíme urobiť, je naučiť sa využívať, kde by malo byť umiestnené. Ak svoje vedomie umiestnime do baru, bude sa nachádzať v bare, ak ho umiestnime do nevestinca, bude sa nachádzať v nevestinci, keď ho umiestnime na trh, budeme mať dobrý alebo zlý trh. Všade tam, kde je umiestnené naše vedomie, je miesto, kde sa nachádzame.

Bohužiaľ vedomie je uväznené. Chlipné "ja" môže vziať naše vedomie do nevestinca, "ja" opilca, ho môže vziať do baru, závistlivé "ja" ho môže vziať niekam do obchodu, "ja" večierkov ho môže vziať do kamarátovho domu, atď. Možno sa vám to zdá správne, nebyť schopný riadiť svoje vedomie?

Je absurdné, aby sme ho brali tam, kde by nemalo byť, to je jasné. Bohužiaľ, opakujem, naše vedomie je skutočne uväznené a potlačené vo vnútri rôznych neľudských elementov, ktoré v sebe nosíme.

Musíme rozbiť všetky nežiaduce elementy, v ktorom je vedomie uväznené. Ale povedzte mi, sme schopní to urobiť, ak nezmeníme svoj spôsob myslenia? Ak sme príliš spokojní so senilnými a ustálenými, starými návykmi, ktoré máme v mysli? Trápilo by nás snáď prebudenie vedomia? Je jasné, že nie.

Ak chceme zmenu, zmeňme sa odteraz, zmeňme svoje duševné návyky, náš spôsob myslenia. Keď človek skutočne zmení svoj spôsob myslenia, potom môže úplne zmeniť svoje vnútro. Ako môže niekto povedať, že vyvolá zmenu vo svojom vnútornom vedomí, ak ho nechá unášať všade tam, kde jeho "ja" chcú, aby šlo? Skutočne nevieme, ako ho používať, a to je naozaj nešťastné. Ak chceme zmenu, a to radikálnu, musíme sa učiť o vedomí.

Bódhičitta a Bódhisattva

V Oriente sa vraví, že predtým ako sa narodí Bódhisattva, musí v nás existovať Bódhičitta. Ale predovšetkým, čo je to, čo nazývame Bódhisattva? Niektorí z vás vedia, a iní nie.

H. P. Blavatská hovorí, že keď má človek Príčinné, Mentálne, Astrálne a Fyzické telo, vtedy je Bódhisattva. Bódhisattva je Ľudská Duša, Príčinná Duša, ktorá je týmito telami odetá. Je to Ľudská Duša, pokrytá Vyššími, Existenčnými telami Bytia.

V Mahájána budhizme, sú Bódhisattvovia uznaní iba tí, ktorí sa obetovali pre ľudstvo cez postupné Mahá-manvantary. Podľa Mahájána budhizmu existujú dva typy Bódhisattvou. Prví sú Pratjéka Budhovia, alebo lepšie povedané, tí, ktorí sa snažia stať Pratjéka Budhami; títo sa nikdy neobetujú pre ľudstvo. Nikdy nepoložia svoj život za svojich bratov a sestry, a je jasné, že kvôli tomu, nikdy neinkarnujú Intímneho Krista. Tí druhí sú pravými Bódhisattvami, tí, ktorí sa vzdali blaženosti Nirvány z lásky k ľudstvu, tí, ktorí v rôznych Mahá-manvantarach dali svoju krv pre ľudstvo. Aj keď by radšej žili šťastne v Nirváne, zriekli sa akéhokoľvek druhu šťastia pre svojich bratov a sestier na Zemi. Oni sú jediní, ktorí môžu naozaj inkarnovať Krista.

Ale vráťme sa k Bódhičitte. Čo je Bódhičitta? Je to vedomie, ktoré je prebudené, rozvinuté, premenné na Zlaté Embryo. Práve toto, skutočné, horiace brnenie, nás môže ochrániť pred mocnosťami temnoty a ktoré nám dáva múdrosť a skúsenosť.

Predtým ako sa v človeku, v jeho vnútri zrodí Bódhisattva, objaví sa Bódhičitta; čo znamená, prebudené a rozvinuté vedomie. Takže sami môžete vidieť hodnotu tohto daru, zvaného vedomie. Je škoda, že ľudstvo má vedomie uväznené vnútri egu. A je jasné, že tak dlho, ako ľudia budú myslieť, ako myslia teraz, cítiť, ako cítia teraz, a pokračovať vo svojich rovnakých, starých, zatuchnutých zvykov, nebudú môcť prebudiť vedomie. To zostane zhypnotizované. Následkom čoho môžeme povedať, že Bódhičitta sa nikdy neobjaví.

Keď sa v človeku, v ašpirantovi objaví Bódhičitta, čo je prebudené a rozvinuté vedomie, potom sa čoskoro objaví Bódhisattva. Očividne, Bódhisattva sa vytvára v psychologickej vrcholovej fázy Bódhičitty. Bódhičitta je nádherná.

Moji drahí bratia a sestry, je naozaj skvelé, keď človek naozaj zmení svoj spôsob myslenia, pretože práve vtedy a iba vtedy, sa bude usilovať o prebudenie vedomia. Vtedy a iba vtedy vynaloží skutočné úsilie, ktoré povedie k zrodeniu Bódhičitty. Skôr to nie je možné.

Bohužiaľ žijeme v bolestivom svete. Všetci ste plní smútku, trápenia. Pravé šťastie v tomto svete neexistuje, nie je to možné. Pokiaľ bude existovať ego, vždy bude existovať bolesť.

Dokiaľ budeme pokračovať s potuchnutými formami myslenia, nemôžeme byť šťastní. Tak dlho, ako budeme obeťami negatívnych emócií, akýkoľvek typ šťastia je nemožný. Naozaj potrebujete doraziť k šťastiu.

Nebudeme schopní získať takúto odmenu, ak neprebudíme vedomie. A vedomie neprebudíme, ak budeme pokračovať so spôsobom myslenia, aký máme teraz. Preto je nutné, aby sme pozorovali, čo si myslíme. Zmeňme svoj staromódny spôsob myslenia a pripravme nové nádoby na nové víno, čo je gnóza. Týmto spôsobom budeme naozaj pracovať.

Mechanická príroda

Tento svet je udržovaný Zákonmi Príčiny a Následku, to jest, Zákony Karmy. Tiež sa nazývajú Akcia a Následok. Napríklad, taký dôsledok nasleduje, takú akciu. Toto je veľmi komplikovaný svet. Je to svet asociácií, mnohonásobných kombinácií a neustálych priepastí, bojov protikladov, atď. Za týchto okolností nie je možné, aby v tomto svete mohlo existovať šťastie, čo i len na okamih.

Každý z nás musí zaplatiť svoju Karmu, máme plno dlhov. Táto Karma nám samozrejme prináša viac bolesti a veľa horkosti, nie sme šťastní.

Mnoho ľudí verí, že šťastie môžeme získať prostredníctvom mechanizmu Evolúcie. To je falošná predstava, pretože Evolúcia je mechanická. Zákon Evolúcie spolu so Zákonom Devolúcie, tvorí mechanické osi stroja, zvaného príroda.

Evolúcia je v semiačku, ktoré klíči, v strome, ktorý rastie a nakoniec produkuje ovocie. Devolúcia je v strome, ktorý sa degeneruje a nakoniec sa stane hromadou dreva. Evolúcia je u dieťaťa, ktoré sa začne tvoriť v maternici matky, vo zvierati, ktoré sa narodí, rastie, vyvíja sa a žije v slnečnom svetle. Taktiež existuje Devolúcia u človeka, ktorý starne, degeneruje, stáva sa senilným a nakoniec zomiera. Toto je úplne mechanické.

Zákon Karmy je tiež mechanický, keď sa na neho pozerá z pohľadu Dvanásť Nidán. Čo potrebujeme, je oslobodiť sa práve zo Zákona Karmy. Potrebujeme sa oslobodiť z mechanického pohybu prírody. Musíme sa vyslobodiť, no, to nie je možné skrze mechanickú evolúciu.

Mechanická evolúcia postupuje podľa Zákonov Príčiny a Následku, Zákonov Asociácií a Viacnásobných Kombinácií, atď. Čo je mechanické, zostane mechanické. Musíme sa vyslobodiť zo Zákona Evolúcie a tiež, zo Zákona Devolúcie. Musíme urobiť obrovský skok, aby sme sa dostali do Osvetľujúcej Prázdnoty alebo Kozmického vedomia. Samozrejme, že potom existuje protiklad medzi teóriou relativity hlásanou Albertom Einsteinom a Kozmickým vedomím, ktoré je známe ako Osvetľujúca Prázdnota. Čo je relatívne, je relatívne. Mašinéria relativity funguje so Zákonom Protikladov. V boji protikladov je bolesť, a to nie je šťastie. Ak chceme pravé šťastie, musíme utiecť z mechanického zákona relativity.

Osvetľujúca Prázdnota

Mal som sotva osemnásť, keď som sa pokúsil o obrovský skok ísť mimo čas a skúsenosti, aby som zažil to, čo nie je čas, to, čo nazývame zážitok Pradžňápáramitá vo svojej najsurovejšej realite. Nemôže byť pre vás dostatočne zdôraznená skutočnosť, že takýto zážitok som musel zopakovať trikrát.

V Osvetľujúcej Prázdnote neexistuje koncepčný dualizmus žiadneho typu. Mašinéria relativity by v Osvetľujúcej Prázdnote nefungovala, ani Zákony Vzájomných Kombinácií, ani mechanických asociácií, atď. V Osvetľujúcej Prázdnote to nie je možné. V Osvetľujúcej Prázdnote by všetky teórie Einsteina boli zničené.

Nepochybne, zážitok Osvetľujúcej Prázdnoty je možný len v stave Samádhi, alebo ako je to známe v Indii: Pradžňápáramitá.

V Osvetľujúcej Prázdnote neexistujú formy žiadneho typu. Dalo by sa povedať, že sa dostaneme za vesmír a bohov. V Osvetľujúcej Prázdnote by sme mohli nájsť správnu odpoveď na otázku: "Ak sa celý vesmír zredukuje do bodu, do čoho sa zredukuje samotný bod?"

Pre logickú myseľ je takáto odpoveď nemožná alebo prinajmenšom pre myseľ, ktorá funguje podľa formálnej logiky. V Osvetľujúcej Prázdnote je takáto odpoveď zbytočná, ale sama o sebe pripúšťa ohromnú realitu.

"Všetky veci sa zredukujú do bodu a bod sa taktiež zredukuje do všetkých vecí." Potom by sme mohli povedať, že prenikneme do stavu Mahá-Samádhi, žijeme vo všetkých veciach, zbavený všetkého, a to samo o sebe je už nádherné, úžasné a neopísateľné.

Osvetľujúca Prázdnota je možná len cez veľký skok a za podmienky, že prejdeme celkovým budhistickým vyhladením. V opačnom prípade by to bolo nemožné.

V tých dňoch som neprešiel budhistickým vyhladením a samozrejme, ako som sa blížil k Veľkej Realite, vedomie sa nezmerateľne rozšírilo. Je jasné, že v tej situácii, tým, že som neprešiel budhistickým vyhladením, som cítil nevýslovnú hrôzou, čo je dôvod, prečo som sa vrátil do vesmíru Einsteinovej relativity. Opakujem, preto som trikrát urobil ten experiment a trikrát zažil Osvetľujúcu Prázdnotu.

Tam existuje intuícia transcendentálneho charakteru. V oblasti intuície alebo vo svete intuície, existujú rôzne stupne intuície. Nesporne, najvyšší intuitívny stupeň je filozoficko-náboženských alebo filozoficko-mystických myslí. Jedná sa o druh intuície, ktorá zodpovedá Pradžňápáramite.

Takáto schopnosť mi preto umožnila ísť za hranice sveta kozmického vedomia (Osvetľujúcej Prázdnoty) k Veľkej Realite. Chcem vám vážne zdôrazniť, že táto cesta gnózy vedie do Veľkej Reality. Je to mimo vesmír relativity, to znamená, že je to mimo mechanických zákonov relativity, za hranicami, ďaleko za Osvetľujúcou Prázdnotou. Do tej doby je pre nás nevyhnutné, aby sme podstúpili najvyššie vyhladenie, aby vedomie, premenené na Bódhičittu, úplne prebudené, mohlo dosiahnuť tento veľký skok do Osvetľujúcej Prázdnoty.

Poviem vám, že musíme začať tým, že zmeníme spôsob myslenia, že budeme na sebe správne pracovať. Nemohli by sme si predstaviť samých seba, že prebúdzame vedomie, že rozvíjame Bódhičittu, keď sme predtým nezmenili svoj spôsob myslenia.

Je potrebné vedieť, ako meditovať, pochopiť, čo je technika meditácie, čo je predmet meditácie. Čo chceme dosiahnuť meditáciou, alebo prostredníctvom meditácie? Nikto by nemohol mať myseľ vo svätom pokoji so senilným a starým spôsobom myslenia. Nikto nedokáže mať pokoj v srdci, ak predtým zo seba neodstránil všetky negatívne a škodlivé emócie.

Keď sa gnostický Arhat ponorí do seba, v tých chvíľach začne pracovať na niektorých neľudských elementoch, ktoré objavil cez sebapozorovanie. Dajme tomu, že objavil hnev. S pomocou svojej Božskej Matky Kundaliní, začne chápať psychický agregát hnevu. Po objavení a pochopení tohto psychického agregátu hnevu, ju požiada o pomoc. Ona sa potom pustí do rozdrvenia takéhoto agregátu, aby sa na jeho miesto, zrodila láska.

Tým ako ničíme všetky tie neľudské psychické agregáty, ktoré nosíme vo vnútri, naše vedomie sa začne prebúdzať.

Veľa sa toho v gnóze hovorí o sexe, ale predovšetkým musíme zmeniť svoj spôsob myslenia, aby sme si viacej uvedomili učenie. To je jediný spôsob, ako úspešne pracovať v ohnivej vyhni Vulkánu.

- Prednáška Potreba zmeniť náš spôsob myslenia od Samaela Aun Weora
- Preložené z anglického originálu: The Need to Change Our Way of Thinking