slovnik

Prebudenie vedomia

Je nutné, aby sme vedeli, že ľudstvo žije so spiacim vedomím. Ľudia pracujú spiaci. Ľudia kráčajú spiaci po uliciach. Ľudia žijú a zomierajú spiaci.

Keď dospejeme k záveru, že celý svet žije spiaci, potom chápeme nutnosť prebudenia. Potrebujeme prebudenie vedomia. Chceme prebudenie vedomia.

Fascinácia

Ľudstvo žije v hlbokom spánku, ktorý je spôsobený fascináciou.

Ľudia sú v živote všetkým fascinovaní. Ľudia Sa zabúdajú, pretože sú fascinovaní. Opilec v bare je fascinovaný alkoholom, miestom, potešeniami, kamarátmi a ženami. Márnivá žena pred zrkadlom je fascinovaná svojim pôvabom. Bohatý, chamtivý človek je fascinovaný peniazmi a majetkom. Poctivý robotník v továrni je fascinovaný tvrdou prácou. Otec rodiny je fascinovaný svojimi deťmi. Všetky ľudské bytosti sú fascinované a hlboko spia. Pri jazde autom sme prekvapení, keď vidíme ľudí, ako sa ženú krížom cez cesty a ulice bez toho, aby dávali pozor na nebezpečenstvo idúcich áut. Druhí sa zámerne vrhajú pod kolesá áut. Úbohí ľudia...kráčajú spiaci...vypadajú ako námesačníci. Kráčajú spiaci, ohrozujúc svoje vlastné životy. Akýkoľvek jasnovidec vidí ich sny. Ľudia snívajú so všetkým, čo ich udržuje fascinovaných.

Spánok

Počas spánku fyzického tela, ego uniká (z toho tela). Tento odchod ega je nutný, aby vitálne telo mohlo opraviť fyzické telo. Avšak vo vnútorných svetoch môžeme potvrdiť, že ego si do týchto vnútorných svetov berie svoje sny.

Preto zatiaľ čo je ego vo vnútorných svetoch, tak je zaneprázdnené s rovnakými vecami, ktoré ho udržujú fascinované vo fyzickom svete. Z tohto dôvodu, počas spánku vidíme stolára vo svojom stolárskom obchode, policajta strážiaceho ulice, holiča vo svojom holičstve, kováča vo svojej kováčskej dielni, opilca v krčme či bare, prostitútku v dome rozkoší pohltenú sexuálnou žiadostivosťou atď., atď. Všetci títo ľudia žijú vo vnútorných svetoch, ako keby boli vo fyzickom svete.

Ani jednu žijúcu bytosť sa počas spánku nenapadne opýtať, že či je vo fyzickom svete alebo astrálnom svete. Avšak tí, ktorí si počas spánku takúto otázku položili, sa prebudili vo vnútorných svetoch. Potom s úžasom boli schopní študovať všetky zázraky Vyšších Svetov.

Iba tým, že si zvykneme spytovať sa takúto otázku od okamihu do okamihu, počas takzvaného bdelého stavu, môžeme zvládnuť sa spýtať takúto otázku vo vyšších svetoch, počas hodín určených spánku. Očividne počas spánku opakujeme všetko to, čo robíme počas dňa. A preto ak si počas dňa zvykneme klásť túto otázku, potom počas nočného spánku, zatiaľ čo sme mimo tela, si budeme túto otázku následne opakovať. A tak výsledkom bude prebudenie vedomia.

Pamätanie si samých seba

Človek si vo svojom fascinovanom tranze nepamätá Sám na Seba. Od okamihu do okamihu Sa musíme Seba-pamätať. V prítomnosti každého zobrazenia, ktoré by nás mohlo fascinovať Sa musíme Seba-pamätať. Pred hocijakým zobrazením sa zastavme, a položme si otázku: Kde som? Som vo fyzickej rovine? Som v astrálnej rovine? Potom spravte malý skok s úmyslom vznášať sa v okolitom prostredí. Je logické, že ak sa vznesiete, tak je to pretože ste vonku z fyzického tela. Teda výsledkom bude prebudenie vedomia.

Účelom spytovania sa tejto otázky každý okamih, každú chvíľu je, aby sa nám vryla do podvedomia, aby sa potom neskôr mohla prejaviť počas hodín určených spánku, hodín, kedy je ego naozaj vonku z fyzického tela. Musíte vedieť, že v astrálnej rovine sa veci javia rovnako ako tu v tejto fyzickej rovine. Toto je dôvod, prečo počas spánku a po smrti, ľudia tam vidia všetko v podobe veľmi podobnej tomuto fyzickému svetu. To je dôvod, prečo nemajú ani tušenia, že sú mimo svojho fyzické tela. Preto žiadna mŕtva osoba neverí, že zomrela; pretože je fascinovaná a hlboko spiaca.

Keby mŕtvy praktizovali pamätanie si samých seba od okamihu do okamihu, kým ešte boli nažive, keby bojovali proti fascinácii vecí tohto sveta, výsledkom by bolo prebudenie ich vedomia. Nesnívali by. Vo vnútorných svetoch by kráčali s prebudeným vedomím. Ktokoľvek, kto prebudí vedomie sa stane kompetentným bádateľom vyšších svetov. Ktokoľvek, kto prebudí vedomie je osvieteným. Ktokoľvek, kto prebudí vedomie, sa môže dôverne rozprávať s Bohmi, ktorí uviedli do pohybu počiatok stvorenia. Ktokoľvek, kto prebudí vedomie, si môže pamätať svoje nespočetné reinkarnácie. Ktokoľvek, kto prebudí vedomie, sa môže vedome zúčastniť svojich vlastných kozmických zasvätení. Ktokoľvek, kto prebudí vedomie, môže študovať v chrámoch Ohromnej Bielej Lóži. Ktokoľvek, kto prebudí vedomie, môže vo vyšších svetoch vedieť, aký je jeho vývoj Kundaliní. Každé Dokonalé Manželstvo musí prebudiť vedomie, aby mohli získať radu a smer od Bielej Lóži. Vo vyšších svetoch budú Majstri múdro riadiť všetkých tých, ktorí skutočne milujú jeden druhého. Vo vyšších svetov dajú Majstri každému to, čo potrebuje pre svoj vnútorný rozvoj.

Doplnkové cvičenie

Každý Gnostický študent musí po prebudení sa zo spánku vykonať retrospektívne cvičenie, založené na procese jeho sna, aby si spomenul všetky tie miesta, ktoré navštívil počas hodín spánku. Vieme už, že ego veľmi veľa cestuje, chodí tam, kde sme boli fyzicky, opakujúc všetko to, čo sme videli a počuli.

Majstri dávajú inštrukcie svojim žiakom, keď sú mimo fyzického tela.

Z tohto dôvodu je nutné vedieť, ako skutočne meditovať a potom praktizovať to, čo sme sa naučili počas hodín spánku. V čase prebúdzania sa je nutné, aby sme sa fyzicky nepohli, pretože s pohybom je Astrál rozrušený a spomienky sú stratené. Je nutné skombinovať retrospektívne cvičenie s nasledujúcou mantrou:

RAOM GAOM

Každé slovo je rozdelené do dvoch slabík. Samohláska O sa musí zdôrazniť. Táto mantra je pre študentov to, čo je dynamit pre baníkov. A tak ako si baník s pomocou dynamitu otvára cestu cez vnútornosti zeme, podobne i študent s pomocou tejto mantry si otvára cestu k spomienkam svojho podvedomia.

Trpezlivosť a húževnatosť

Gnostický študent musí byť nekonečne trpezlivý a húževnatý, pretože získanie síl (schopností) naozaj niečo stojí. Nič nám nie je dané zadarmo. Všetko má svoju cenu. Tieto štúdiá nie sú pre vrtkavých (nestálych) ľudí, ani nie pre ľudí so slabou vôľou. Tieto štúdiá vyžadujú nekonečnú vieru.

Skeptickí ľudia by nemali prísť k našim štúdiám, pretože okultná veda je veľmi vyžadujúca. Skeptici totálne zlyhajú. Preto skeptickí ľudia neuspejú vo vstupe do Nebeského Jeruzalema.

Štyri stavy vedomia

Prvý stav vedomia sa nazýva Eikasia.

Druhý stav vedomia sa nazýva Pistis.

Tretí stav vedomia sa nazýva Dianoia.

Štvrtý stav vedomia sa nazýva Nús.

Eikasia je ignorancia (nevedomosť/neznalosť), ľudská krutosť, barbarizmus, mimoriadne hlboký spánok, brutálny a inštinktívny svet, infra-ľudský stav.

Pistis je svetom názorov a presvedčení. Pistis je presvedčenie, predsudky, sektárstvo, fanatizmus, teórie v ktorých neexistuje žiadny typ priameho vnímania Pravdy. Pistis je vedomím bežnej úrovne ľudstva.

Dianoia je intelektuála revízia presvedčení, analýz, pojmovej syntézy, kultúrneho-intelektuálneho vedomia, vedeckého myslenia atď. Dianoické myslenie študuje javy a ustanovuje zákony. Dianoické myslenie študuje induktívne a deduktívne systémy, za účelom ich použitia hlbokým a jasným spôsobom.

Nús je dokonalé prebudené vedomie. Nús je stavom Turiya, hlboké, dokonalé, vnútorné osvietenie. Nús je legitímne objektívne jasnovidectvo. Nús je intuícia. Nús je svetom božských archetypov. Noetické myslenie je syntetické, jasné, objektívne, osvietené.

Ktokoľvek, kto dosiahne výšok Noetického myslenia, úplne prebudí vedomie a stane sa Turiya.

Najnižšia časť človeka je iracionálna a subjektívna, a súvisí s piatimi bežnými zmyslami.

Najvyššia časť človeka je svet intuície a objektívne, spirituálne vedomie. Vo svete intuície sa vyvíjajú archetypy všetkých vecí.

Iba tí, ktorí prenikli do Sveta Objektívnej Intuície, iba tí, ktorí dosiahli slávnostné výšky Noetického myslenia, sú skutočne prebudení a osvietení.

Pravý Turiya nedokáže snívať. Turiya, ktorý dosiahol výšok Noetického myslenia o tom nikdy nehovorí, nikdy sa nepovažuje za múdreho;  je veľmi jednoduchý a pokorný, čistý a dokonalý.

Je nutné, aby sme vedeli, že Turiya nie je ani médium, ani pseudo-jasnovidec, ani pseudo-mystik, na rozdiel od tých, ktorých je v dnešnej dobe hojne ako burín vo všetkých školách spirituálnych, hermetických, okultných štúdií, atď.

Stav Turiya je najvznešenejším stavom, a je dosiahnutý iba tými, ktorí celý život pracujú v Ohnivej Vyhni Vulkánu. Iba Kundaliní nás môže povzniesť do stavu Turiya.

Meditácia a Sexuálna Mágia nás vynesú do výšok Noetického myslenia.

Ani rojko, ani médium, ani nikto z tých, ktorí vstúpia do školy okultného učenia, nemôže okamžite dosiahnuť stavu Turiya. Bohužiaľ mnohí veria, že je to také jednoduché, ako fúkanie skla na výrobu fliaš, alebo ako fajčenie cigariet, alebo ako sa opiť. A preto vidíme mnoho ľudí trpiacich halucináciami, médií a rojkov, ktorí sa prehlasujú za jasnozrivých Majstrov, za osvietených. Vo všetkých školách, vrátane vo vnútri radov nášho Gnostického Hnutia nikdy nechýbajú osoby, ktoré vravia, že sú jasnovidcami, bez toho, že by to bola pravda. Toto sú presne tí, ktorí na základe svojich halucinácií a snov, ohovárajú ostatných, vraviac, že táto osoba je padnutá, že tento človek je čierny mág atď., atď.

Je potrebné informovať, že dosiahnutie výšok Turiya vyžaduje, aby sme predtým strávili mnohé roky duševnými cvičeniami a Sexuálnou Mágiou v Dokonalom Manželstve. Toto znamená disciplínu, dlhé a hlboké študovanie, veľmi silnú a hlbokú, vnútornú meditáciu, obetu pre ľudstvo, atď.

Netrpezlivosť

Spravidla tí, ktorí nedávno vstúpili do Gnózy, sú plní netrpezlivosti; chcú okamžité fenomenálne prejavy, okamžité astrálne projekcie, osvietenie, múdrosť, atď.

Avšak realita je druhá vec. Nič nám nie je dané zadarmo. Všetko má svoju cenu. Nič nie je dosiahnuté prostredníctvom zvedavosti okamžite a rýchlo. Všetko má svoj proces a vývoj. Kundaliní sa vyvíja, rozvíja a napreduje veľmi pomaly v aure Mahachoan. Kundaliní má moc prebudiť vedomie. Avšak proces prebudenia je pomalý, postupný, prirodzený, bez veľkolepých, senzačných, emocionálnych a barbarských udalostí. Keď je už vedomie úplne prebudené, tak to nie je niečo senzačného alebo veľkolepého. Je to jednoducho realita. Taká prirodzená ako strom, ktorý pomaly rástol, rozvíjal a vyvíjal sa, bez náhlych skokov alebo senzačných udalostí. Príroda je príroda. Gnostický študent na začiatku vraví, “Snívam.“ Neskôr zvolá, “Som v astrálnom tele, mimo fyzického tela.“ Potom neskôr dosiahne Samádhi, extázu a vstúpi do oblastí Raja. Na začiatku sú prejavy sporadické, prerušované, nasledované dlhým obdobím bezvedomia. Oveľa neskôr nám Ohnivé Krídla dajú neprerušované, prebudené vedomie.

- vyňaté z knihy Dokonalé Manželstvo (kapitola: prebudenie vedomia) – alebo Dvere pre vstup do zasvätenia (1950) [The Perfect Matrimony – or the Door to Enter into Initation] od Samaela Aun Weora

- preložené z anglického originálu: The Awakening of Consciousness