slovnik

Sex: Tajná brána do Raja

Toto video neobsahuje žiadne obscénne alebo grafické obrazy a je ilustrované výhradne svetovým dedičstvom umenia.

Sex-Tajna brana do RajaObsah:

Originál si môžete zakúpiť tu gnosticteachings.org/store. Neobsahuje však ani české ani slovenské titulky.

Tento dokumentárny film bol vytvorený vydavateľstvom Glorian, neziskovou organizáciou, ktorá sa snaží rozšíriť gnostické učenie do celého sveta. Tento dokument nie je pôvodne zadarmo, ale dá sa zakúpiť na ich webovej stránke. Z peňazí vyťaženými z predaja a z donácií bolo toto vydavateľstvo schopné vytvoriť:

Keďže toto video je dostupné k voľnému videniu na youtube, bolo by milé, keby každý, kto si ho pozrie a uzná, že mu to niečo dalo, mohol prispieť finančnou čiastkou, ktorá zodpovedá cene toho videa, keby si ho človek originálne zakúpil z ich stránky.

Pôvodná cena tohto dokumentu vychádza okolo 11€, no momentálne sa nachádza vo výpredaji za 4€. 4€ nie je žiadna veľká suma v porovnaní s prácou, ktorú museli ľudia, ktorí na tom dokumente pracovali vynaložiť. Takže ak ste nejakým spôsobom z tohto dokumentu vyťažili, prosím prispejte im na ich stránke tu: alebo kliknite sem. Ďakujeme.

Tento dokument neobsahuje žiadne obscénne alebo grafické obrazy a je ilustrovaný výhradne svetovým dedičstvom umenia, objasňujúci základné záhady ľudstva:

Archetypálne príbehy, ktoré dojali milióny ľudí, ale kto pochopil ich skutočný význam? Teórií je neúrekom, no napriek tomu ľudstvo i naďalej trpí stratené, zbavené stavu blaženosti (čo v hebrejčine je "Eden").

Vychádzajúc z najväčších učiteľov ľudstva, ako Ježiš, Budha, Mojžiš, a iní, a skúmaním toho, čo vlastne učili, a nie toho, čo nám bolo povedané, že učili, uvidíme ako na svetlo preniká pravá podstata celého ich učenia: a to, že stvorenie, najposvätnejší akt vo vesmíre, je vždy sexuálne. Všetok život sa vynára zo sexu, a to i duchovný. Ale bohužiaľ my sme sex skorumpovali; to je dôvod, prečo bolo ľudstvo vyhnané z raja. Každý sa môže navrátiť do prirodzeného stavu existencie, t.j. harmónii s prírodou a Bohom, tým, že začneme študovať starovekú vedu posvätnej sexuality.

Keď z muža a ženy urobíte jednu bytosť... potom vojdete do kráľovstva nebeského. - Ježiš Nazaretský, Tomášovo evanjelium