slovnik

Stručný životopis

Samael Aun WeorSamael Aun Weor bol vynikajúcim bádateľom, antropológom a sociológom. Celý svoj život zasvätil študovaniu veľkých právd, ktoré minulé civilizácie zanechali ľudstvu v rôznych formách: vo filozofii, v náboženstve, v umeniu a vo vede.

Narodil sa 6 marca 1917 v Bogote, Kolumbii.

Už vo svojich prvých mesiacoch života, ukázal enormné duchovné túžby. Bol vychovaný v oficiálnom náboženstve svojho mesta, ukazujúc veľa rešpektu a  uctievania k všetkým mystickým záležitostiam.

Keď mal 9 rokov musel študovať Sväté Písmo a latinčinu. Ešte ako dieťa odišiel z domu a vkročil na cestu života, začal hľadať tajnú cestu.

Keď mal 12 rokov preskúmal špiritizmus a horlivo študoval mnoho diel o metafyzike, dosahujúc vynikajúcich výsledkov. Cestoval po mnohých miestach sveta, hnaný svojimi silnými túžbami v oblastiach filozofie, metafyziky, parapsychológie a vedy.

Ako 16 ročný analyzoval duchovné záležitosti vo svetle modernej vedy.

Učený dobrým mravom jeho rodičmi a bez skúšania veľkých rečníckych výkonov, keď sa zúčastňoval verejnej reči, vo veku 17 rokov dával prednášky Teozofickej Spoločnosti. Neskôr intenzívne praktizoval Raja-Jogu, Bhakti, Karma-Jogu, Jhana-Jogu, atď., atď., atď.

Ako 18 ročný sa stal členom Starovekej Rozekruciánskej Školy. Táto dôstojná inštitúcia bola založená Dr. Arnoldom Krumm-Hellerom (Majster Huirakoča). 

Bol ponorený v mnohých spletitých teóriách rozsiahleho obsahu, pretože si iba s nekonečnou túžbou želal, aby našiel svoju starú cestu, Cestu na Hrane Noža (the Path of the Razor's Edge). V 19 rokoch sa rozhodol zanechať teórie a začať praktizovať;  potom počas meditácie tri krát zažil východnú “Osvecujúcu Prázdnotu“, ktorá v jeho psychike a v jeho duši zanechala nezabudnuteľnú stopu.  

Ako 28 ročný sa oženil. Jeho ženou bola Litelantes. 

V roku 1958 dosiahol zlúčenie troch dôležitých duchovných hnutí do jedného, z názvom AGLA (Accion Gnostica Libertadora de Amerindia).  

V 33 rokoch mu bola zverená rozsiahla misia rozširovania Gnostického učenia po celom svete. Potom kráčal smerom k severu, prechádzajúc niekoľkými krajinami ako napríklad: Panama, Kostarika, Salvádor, atď. až kým sa neusadil v Mexiku. Bolo to práve v Mexiku, kde zriadil ústredie Veľkého Internacionálneho Gnostického Hnutia a kde jeho učenie spôsobilo “revolúciu“.

24 decembra, 1977 vo veku 60 rokov Samael Aun Weor opustil svoje telo (“zomrel“).

Samael Aun Weor1