slovnik

Univerzálny kľúč

Na dosiahnutie Sebarealizácie je potrebné viac, ako úsilie. Úsilie, je samozrejme užitočné a úžasné, ale to nestačí; my potrebujeme vnútorné super-úsilie, tu a teraz.

Zoberme si príklad: Predpokladajme, že kráčate na vrchol vysokej hory, a keď ste na vrchole, tak začne pršať. Vrátite sa, no keď dorazíte domov je už noc. Doma už na vás čakajú s večerou, chlebom a pohodlnou posteľou k odpočinku, atď. Ale ak sa napríklad rozhodnete vrátiť späť na vrchol hory, to je super úsilie. Ak to v prvom prípade bolo úsilie, tak vrátiť sa opäť na vrchol hory znamená, super úsilie. Takže to nie je len úsilie, ktoré potrebujeme na dosiahnutie vnútornej Sebarealizácie Bytia, ale ohromné, vnútorné super úsilie, v sebe samom, tu a teraz.
Poďme analyzovať ľudský druh, alebo lepšie povedané, tento druh humanoidov. Tieto humanoidy sú len racionálne cicavce; vyzerá to neuveriteľne, ale je to pravda!

Čo máme na mysli pod pojmom cicavce? No, každý tvor, ktorý cicá, nie? U kráv to môžeme vidieť pri kŕmení teliat, ktoré pijú cenné tekuté mlieko, ktoré pijú i všetci štvornožci- všetko toto, sú cicavce. Troj-mozgoví dvojnožci, mylne nazývaní ľudia, sú len intelektuálne cicavce, alebo racionálne cicavce. Jedná sa o krutú realitu. Nie? Avšak, je to pravda. Ak budeme popierať, že sme intelektuálne cicavce, mohli by sme urobiť vážnu chybu, pretože v skutočnosti, my všetci sme sa formovali vo vnútri maternici a boli sme dojčení z prsníkov svojej matky, vari nie? To znamená, že sme potrebovali sať. Sme cicavce, a popierať to by bolo absurdné.

Skutočný muž a skutočná žena

Stať sa mužom a ženou je niečo úplne iné. Bohužiaľ, a toto je najhoršie, ľudia sú presvedčení, že patria do ľudskej ríše, že sú už ľudia, skutoční muži a ženy, a to je veľká chyba. "Byť človekom" je silné slovo, pretože na to, aby sme boli človekom, je nutné mať Existenčné Telá Bytia. Všetci si myslia, že ich majú, ale to nie je pravda.

Ak sa napríklad pozrieme na stav humanoidov, uvidíme, že v prvom rade majú planetárne telo, (Pod týmto rozumiem fyzické telo, telo, ktoré používame pre život na Zemi). Toto telo má samozrejme Vitálny základ, Hinduisti to nazývajú Linga-Sarira. Ale čo nájdeme oveľa hlbšie, než je fyzické telo a jeho Vitálny základ? Skupinu psychických agregátov, ktoré ovládajú organický stroj.

Psychické agregáty

Čo máme na mysli pod pojmom psychické agregáty? Jedná sa o psychické "ja"! Ľudia veria, že máme jedinečné "ja," a mnoho teozofistov a pseudo-rozekruciánov a jogínov verí, že majú jedinečné, úplné "ja", a dokonca ho i zbožšťujú. To, čo máme, je légia malých, vrieskajúcich a hašterivých "ja." Každý z nich je sám o sebe psychickou chybou. Niektoré z nich sú hnev, iné môžu byť nenásytnosť, sexuálna žiadostivosť, závisť, pýcha, lenivosť, obžerstvo, atď., atď. Krutá realita je, že tie "ja" (vrieskajúce a hašterivé, ktoré ovládajú organický stroj), sú psychickými agregátmi, o ktorých sa zmieňujú Tibeťania. Tieto agregáty alebo "ja," sú v skutočnosti diabolskými stvoreniami, démoni; sú vytvorení našimi vlastnými chybami. Najhoršie na tom je, že vo vnútri týchto agregátov je uväznené vedomie. Je zrejmé, že toto vedomie spí, podmienené svojim vlastným, temným fungovaním (každý z týchto agregátov má iné psychické fungovanie, a týmto fungovaním je podmienené uväznené vedomie).

Čo zostane, keď príde smrť? Skupina démonov, to je všetko! Znamená to, že táto skupina diabolských stvorení sa neskôr vráti? Áno: vrátia sa, aby sa znovu začlenili do nového organizmu! Avšak, nie všetky tie psychické agregáty sa vrátia. Niektoré sa stratia: prilipnú na nejaké miesto, alebo upadnú do devolúcie v ponorenej minerálnej ríši, alebo sa znovu začlenia do nižších živočíšnych organizmov, atď. Preto jedna časť skupiny, sa vracia so zámerom premietaní sa do budúcnosti, a to cez uličku prítomnosti. To je krutá realita toho, čo majú v sebe humanoidi.

Je to smutné, ale najhoršie je to, že sa vrátia, aby zopakovali rovnaké chyby, rovnaké tragédie, rovnaké drámy, všetko je to v rovnakej podobe, so zodpovedajúcimi následkami svojich činov! Nie je príjemné sa vrátiť. Nie je to tak? Bohužiaľ to je to, čo sa deje!

No, to je presne ten stav, v ktorom sa nachádzame, a to nie je príliš príjemné. Teraz je dôležité, aby sme sa z tohto stavu dostali. To je to, čo potrebujeme vedieť a študovať.

Ohromné Arkánum

Strom-zivota-telaJe zrejmé, že existuje kľúč (samozrejme hovoríme o univerzálnom kľúči): jedná sa o kľúč vedeckej archy. Ako sa k nám dostal? Prostredníctvom tajomstiev. Čo je tým kľúčom? Ohromné Arkánum, veľké tajomstvo alchýmie a kabaly.

S týmto kľúčom dokážeme otvoriť Pandorinu skrinku, Archu Veľkých Tajomstiev, a robiť zázraky a divy. Našťastie ho máme: Maithuna, Ohromné Arkánum. Je potrebné, aby sme vedeli, že v posvätných spermiách sa nachádza úžasný Vodík, ktorý je vhodný pre Veľké Dielo: jedná sa o Sexuálny Vodík SI-12. Tieto spermie sú výnimočné.

V dávnych dobách na začiatku Lemúrie, ľudia neradi vypúšťali sväté spermie z organizmu. Bohužiaľ, v súlade s degeneráciou ľudstva, ľudia začali cítiť radosť pri vypúšťaní posvätných spermií z organizmu, a v súlade so šírením tohto zlozvyku, sa ľudstvo stalo viac a viac perverzné.

Teraz je potrebné vytvoriť Existenčné Vyššie Telá Bytia, aby sme mohli mať posvätnú individualitu. Skrze transmutáciu Posvätných Spermií, môžeme vytvoriť Astrálne Telo; nie každý ho má, ale môžeme ho získať. Skrze transmutáciu Posvätných Spermií, príde moment, kedy Sexuálny Vodík SI-12 kryštalizuje vo forme Astrálneho Tela. Skrze transformáciu spermií na energiu, príde okamih, kedy Sexuálny Vodík SI-12 kryštalizuje do podoby Tela Mysle (Mentálne Telo). Skrze transformáciu posvätných spermií na energiu, príde čas, kedy Sexuálny Vodík SI-12 kryštalizuje vo forme tela Vedomej Vôle.

Inkarnácia Duše a možnosť stať sa skutočným Mužom alebo Ženou, autentickým, legitímnym Človekom, je možná až po vytvorení týchto tiel. Takéhoto Človeka, keď opustí svoje telo, možno nájsť v Astrálnom svete. Taktiež ho možno nájsť v Duševnom/Mentálnom svete s Mentálnym telom, alebo v Príčinnom svete s Príčinným telom (telo Vedomej Vôle); toto je skutočný Človek, nesmrteľný Človek.

Ale, a toto je problém, ak niekto vytvorí tieto telá, a stane sa skutočným Človekom, a neodstráni psychické agregáty, o ktorých som hovoril, to jest, pokiaľ nemá trpezlivosť odstrániť svoje vlastné psychické defekty, svoje vlastné chyby, ak tieto neľudské agregáty nechce rozdrviť, ktoré z nás robia jednoduché racionálne cicavce, potom vo Veľkom Diele Otca zlyhá, potom sa stáva Hasnamuss s dvojitým ťažiskom, potrat Kozmické Matky.

Preto je nevyhnutné odstránenie týchto psychických agregátov. My nielenže musíme vytvoriť Existenčné Telá Bytia, ale taktiež musíme odstrániť psychické agregáty, naše vlastné defekty, naše vlastné chyby.

Odstránenie psychických agregátov

Ako je možné odstrániť tieto psychické agregáty? Použitím rovnakej tvorivej energie. Keďže sexuálna energia je vhodná na vytvorenia stvorenia, taktiež je vhodná i na zničenie. S touto energiou je možné zničiť, rozdrviť psychické agregáty.

Ako to máme urobiť, alebo ako by sme to mali urobiť? Aká by mala byť didaktika, technika? Keď človek objaví, že má určitú chybu, tak je potrebné hlboko nad ňou meditovať, až pokým ju úplne nepochopíme, až pokým si nie sme vedomí jej pôvodu, odkiaľ pochádza, ako bola táto chyba vytvorená, atď.; a hneď ako túto chybu človek pochopí, vtedy ju môže odstrániť. Počas maithuny prosíme Božskú Matku Kundaliní o odstránenie tej psychickej chyby, ktorú sme už predtým úplne pochopili (samozrejme, že predtým, ako môžeme odstrániť defekt, je nutné ho pochopiť).

Opakujem: odstránenie môže byť vykonané vo vyhni Kyklopov. Počas Sahadžy maithuny úpenlivo prosíme Božskú Matku Kundaliní o odstránenie, o rozdrvenie tej chyby, ktorú sme pochopili, a Ona to urobí. V súlade s postupom času, odstránime vlastné chyby, ale to je niečo, čo musí byť urobené dobrovoľne, a to je možné len s vedomou prácou a dobrovoľným úsilím.

V praktickom živote, v boji za denný chlieb, v spojitosti s našimi rodičmi, doma, s našimi príbuznými, atď., príde chvíľa, kedy objavíme určitú chybu, to jest, skryté defekty človeka sa objavia pri konfrontácii s druhými ľuďmi. Ak budeme pozorný a ostražitý ako strážca v čase vojny, potom ich môžeme vidieť. Objavený defekt musí byť študovaný do hĺbky vo všetkých úrovniach mysli, to je jasné. Potom, čo ho objavíme, je nutné  na ňom pracovať: meditovať nad ním, aby sme mu porozumeli, aby sme ho pochopili. Neskôr príde to, čo je najlepšie: odstránenie. Najskôr je treba pochopiť, a potom odstrániť. Týmto spôsobom umierame od okamihu k okamihu.

Tri faktory

Existujú tri práce, ktoré musíme urobiť: jednou je, vytvorenie Existenčných Vyšších Tiel Bytia, aby sme sa stali Človekom, aby sme sa stali súčasťou kráľovstva ľudí, aby sme už viacej neboli intelektuálnymi cicavcami. Druhá práca sa týka odstránenia našej zvieracej časti: všetky naše chyby, všetky naše defekty, všetko naše barbarstvo. A v tretej, musíme pozdvihnúť pochodeň a ukázať cestu ostatným, obetovať sa pre ostatných. Musíme sa naučiť milovať svojich blížnych, pretože, ak by sme sa starali iba o seba a pre ostatných by sme neurobili nič, boli by sme egoistickí, a egoista robí pokroky prehnane pomaly. Ak chceme ísť ďalej, nesmieme byť egoisti, musíme ísť a bojovať za dobro našich blížnych, v sociálnej oblasti, v ekonomickej oblasti, atď. Hlavné je, aby sme pracovali. To je proste nevyhnutné, urgentné a neodkladné. To je dôvod, prečo Kristus povedal:

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.

Zaprieť sám seba, znamená smrť ega. Vziať si svoj kríž, znamená pracovať vo Vyhni Kyklopov, aby sme dosiahli Vnútornú Sebarealizáciu, aby sme vytvorili Existenčné Vyššie Prostriedky/Vozidlá Bytia, atď., a obetovať sa pre ľudstvo (nasledovať Krista), je láska. To sú tri faktory pre Revolúciu Vedomia.

Preto, aby sme sa mohli radovať s úplného osvietenia, aby sme mohli mať absolútne osvietenie, všetky neľudské prvky, ktoré nosíme vo vnútri (v našej intímnej prirodzenosti), a ktoré patria k racionálnemu cicavcovi, musia byť odstránené. Kým budeme mať tieto neľudské defekty, nie je možné, aby sme boli autentickým osvietencom.

Majstrovstvo

Skrze túto cestu, ktorú ukazujem, je možné dosiahnuť majstrovstvo. Ale jedna vec je dosiahnuť majstrovstvo, a ďalšia dosiahnutie Dokonalosti v Majstrovstve; to je niečo iné.

Nie je možné očakávať, že Nedokonalý Majster, bude mať dokonalosť Dokonalého Majstra. To znamená, keď sa staneme Človekom (keď vytvoríme Existenčné Vyššie Telá Bytia), tak samozrejme, že sa tiež stávame Majstrom, ale na ceste k dokonalosti v Majstrovstve je Deväť Úrovní, ktoré sú veľmi ťažké a horkejšie ako žlč.

Stať sa Veľkým Vyvoleným a Dokonalým Majstrom, je maximálnou ašpiráciou. Dokonalý Majster je sám o sebe niečo mimoriadne, ale Veľký Vyvolený je jediný, ktorý v sebe úplne vykryštalizoval tri základné sily prírody. To je Veľký Vyvolený.

Otázka: Ctihodný Majster, mohol by ste vysvetliť, čo je Hasnamuss?

Samael Aun Weor: No, samozrejme osoba, ktorá vytvorila Existenčné Telá Bytia, musí odstrániť to, čo nepatrí Človeku. Ak neodstránime tie neľudské elementy, tie elementy, ktoré patria racionálnemu cicavcovi, tak je jasné, že sa staneme potratom Kozmickej Matky, Hasnamuss s dvojitým ťažiskom. Existujú štyri typy Hasnamussov, ktoré sú rozdelené do štyroch skupín. Prvého voláme smrteľným Hasnamussom: ľudia, ktorí majú iba planetárne (fyzické) telo. Títo nevytvorili Existenčné Vyššie Telá Bytia, ale ktorí pracovali v čiernej mágii, a nakoniec vykryštalizovali (v ich organizme ) to, "niečo fatálne a temné," čo z nich robí autentických Hasnamussov. Našťastie po smrti fyzického tela, sa to "niečo fatálne" stratí, a zostanú tam len neľudské psychické agregáty, ktoré sa neskôr môžu vrátiť do nového organizmu, alebo budú musieť upadnúť do devolúcie v pekelných svetoch.

Taktiež existuje druhý typ Hasnamussa: To sú tí, ktorí vytvorili Astrálne Telo, ktorí majú tento prostriedok/vozidlo, ale ktorí neodstránili neľudské elementy, a kvôli tomu, sa potom stanú Hasnamussovia. Ego vo vnútri Astrálu vytvára to, "niečo fatálne," čo charakterizuje Hasnamussa.
Táto druhá trieda Hasnamussov môže odstrániť to, "niečo fatálne" dobrovoľne, ak chcú, ale ak to neurobia, potom im Veľký Zákon môže spôsobiť, že sa budú musieť vrátiť, alebo sa znovu začleniť do živočíšnych organizmov (nielen do dvojmozgových, ale dokonca i do jednomozgového), a prostredníctvom tohto systému znovu začleňovania sa do nižších živočíšnych organizmov, môžu eliminovať to, čo majú z Hasnamussa.

Tretí typ Hasnamussa: ľudia, ktorí vytvorili Existenčné Vyššie Telá Bytia, a stali sa človekom, ktorý má Astrálne Telo (autentické, legitímne), skutočný Mentálny prostriedok/vozidlo/telo, a taktiež aj Príčinné Telo, alebo Telo Vedomej Vôle.

No, ak neodstránia neľudské elementy, nielen, že nedosiahnu dokonalé osvietenie, skutočnú múdrosť, ale čo je horšie, že sa stanú Hasnamussom. Je to preto, že ego, neľudské elementy, v nich vytvárajú to "niečo fatálne, " čo charakterizuje Hasnamussa. Pre takýchto ľudí neexistuje žiadny iný spôsob, iba práca na sebe, a skrze vedomú prácu a dobrovoľné utrpenie, musia odstrániť to, čo majú z Hasnamussa. V opačnom prípade nebude inej cesty, ako ponorená devolúcia v pekelných svetov: zostúpenie skrze živočíšny, rastlinný a minerálny stav, ku konečnému dosiahnutiu Druhej Smrti. Nakoniec sa Esencia prepustí na slobodu, na povrch planéty, aby znovu začala novú evolúciu, ktorá bude musieť začať od minerálnej ríše. No, to je, bohužiaľ, prípad tretieho typu Hasnamussa.

Štvrtý prípad: Hasnamussovia, ktorí nielen, že sa stali Človekom, ale ľudia, ktorí dosiahli stavu Anjelov, Archanjelov, Bohov, ale ktorí padli. Ego v ich vozidlách/telách, vytvorilo to "niečo fatálne," a pokiaľ sa nerozhodnú to niečo z Hasnamussa odstrániť, tak Zákon ich taktiež potrestá: budú zrazení do ponorenej devolúcie pekelných svetov, až pokým nedosiahnu Druhú Smrť. Potom Vedomie, alebo by sme mohli povedať časť Duše, Esencia, sa opäť vráti, aby začala evolúciu od minerálneho, prechádzajúc cez rastlinný a živočíšny stav, aby znovu dobyla ľudského stavu, o ktorý prišla. Takto je to v prípade štvrtého typu Hasnamussa.

Z tohto dôvodu, tak či onak: buď tie neľudské elementy, ktoré máme v sebe odstránime, alebo sa staneme Hasnamussom. Nielen, že je potrebné vytvoriť Existenčné Vyššie Telá Bytia, ale taktiež musíme odstrániť to, čo máme neľudské.

Otázka: V Južnej Amerike sa teraz po preštudovaní vaše knihy Tri Hory hovorí, že práca s Ohňom, to jest, Päť Veľkých Zasvätení, sú "Malé Záhady" a ďalšie stupne majstrovstva sú "Veľké Záhady." Čo si o tom myslíte?

Samael Aun Weor: Vo svojej knihe Tri Hory, som nehovoril o Malých Záhadách. Ja som len hovoril o Troch Horách (Prvá Hora patrí Zasväteniu). Hovoril som o Zasväteniach Veľkých Záhad, pretože Deväť Zasvätení Malých Záhad sú materskou školou, ktorá patrí Učeníkom, ktorí sú v skúšobnej lehote, a pretože Tri Hory sú hlavným základom, hovoril som o Akceptovaných Učeníkov.

Druhá hora patrí k Vzkrieseniu, tu nájdeme Deväť Stupňov, ktoré vedú k Dokonalosti v Majstrovstve. Je zrejmé, že keď sa dostaneme na vrchol Prvej Hory, to jest dosiahneme jej cieľ, tak dosiahneme Majstrovstvo. V Druhej Hore dosiahneme Dokonalosti v Majstrovstve, a v Tretej Hore dosiahneme stupňa Veľkého Vyvoleného. Veľký Vyvolený a Dokonalý Majster, je maximálna ašpirácia každého adepta ... Čo iného si chcel povedať?

Otázka: Bolo to dobre objasnené Majster, pochopili sme to, ako ste to vysvetlili. Hovorili ste o Deviatich Veľkých Zasvätení Veľkých Záhad a potom o všetkých špecifických procesoch. 

Samael Aun Weor: No, v tom sa mýlite, pretože Zasvätení Veľkých Záhad nie je deväť, ale osem. Preto je Osem Veľkých Zasvätení Veľkých Záhad.

V Druhej Hore musí človek prejsť Deväť Stupňov, aby dosiahol Dokonalosti v Majstrovstve. Opakujem: V Tretej Hore človek dosiahne stupňa Veľkého Vyvoleného a Dokonalého Majstra.

Otázka: Ctihodný Majster, vo vašich knihách čítame, že existuje päť zasvätení Veľkých Záhad, a dve, ktoré sú Otcovou Korunou. Teraz hovoríte, že ich je osem.

Samael Aun Weor: V čase, kedy sme začali písať knihy, sme omylom povedali, že je Deväť Zasvätení Veľkých Záhad, ale teraz sme tú chybu napravili v našej knihe s názvom Tri Hory.

Toto mi pripomína oslavu, ktorá bola tu, v Nahuatl jazyku (aztéčtina), v Aztéckom Mexiku. Každých osem rokov sa na počesť Venuše konala úžasná oslava (pripomeňme si Venušine Zasvätenie a Osem Stupňov). Vec sa má tak, že tie kmene poznali ezoteriku tohto všetkého.

Je jasné, že tých Päť Zasvätení, o ktorých som hovoril, sú Zasvätenia Ohňa. Potom prichádza Venušine Zasvätenie, ktoré má osem stupňov. Prvé Venušine Zasvätenie je iba vyššia oktáva Prvého Zasvätenia Ohňa. Druhé Venušine Zasvätenie je vyššou oktávou Druhého Zasvätenia Ohňa. Tretie Venušine Zasvätenie je vyššou oktávou Tretieho Zasvätenia Ohňa. Štvrté Venušine Zasvätenie je vyššou oktávou Štvrtého Zasvätenia Ohňa. Piate Venušine Zasvätenie je vyššou oktávou Piateho Zasvätenia Ohňa. Po tomto prichádzajú Tri Zasvätenia (celkom osem), ktoré súvisia s Prvou Horou (to je Prvá Hora). V Druhej Hore musíme začať pracovať s Mesiacom, s Merkúrom, s Venušou, so Slnkom, s Marsom, s Jupiterom, so Saturnom, s Uránom a s Neptúnom, aby sme potom dosiahli Dokonalosti v Majstrovstve (to je Hora Vzkriesenia), a Tretia Hora je Vzostup, konečne vykryštalizovať (v sebe), Druhý a Prvý Logos, a získať Vnútornú Atómovú Hviezdu.

Ten, kto dosiahne vrcholu Tretej Hory, nie je len Dokonalý Majster, ale Veľký Vyvolený.

Otázka: Ctihodný Majster, hovorili ste, že je nutné odstrániť Troch Zradcov. Teraz vo svojej knihe Tri Hory hovoríte, že musíme odstrániť Tri Fúrie, a že to je len pre Majstrov. Moja otázka je: práca na odstránení Troch Fúrií, alebo Troch Zradcov, je len pre Majstrov, alebo tiež narážate na gnostických študentov vo všeobecnosti?

Samael Aun Weor: No, Tri Fúrie alebo Traja Zradcovia, je jedno a to samé. Sú to len rôzne slová, ktoré vyjadrujú rovnakú vec: Démon Túžby, Démon Mysle a Démon Zlej Vôle. Démon Túžby je vnútorný Judáš, ktorého má každý z nás. Démon Mysli je osobitý Pilát, ktorý je v každom z nás, ktorý si vždy myje ruky, ktorý má vždy ospravedlnenie, ktorý nie je nikdy vinný, ktorý sa vždy snaží nájsť výhovorky, ktorý sa cíti byť "správny," atď. A tretí zradca je samozrejme Zlá Vôľa (Kaifáš). Títo Traja Zradcovia (Judáš, Pilát a Kaifáš) sú reprezentovaní v Troch Fúriách z antickej mytológie. Týchto troch zradcov Hirama Abiffa musíme zničiť v Mesačnej Sfére. Tí, ktorí chcú dosiahnuť Anjelského Stavu, ich musia rozdrviť v pekelných svetoch Mesačnej Sfére.

Myslím, že učeníci, začiatočníci, sú ešte veľmi ďaleko od rozdrvenia týchto troch zradcov. Toto je pre tých, ktorí už dosiahli Majstrovstvo; takto som to vždy chápal. Takto som to aspoň žil v tejto podobe, a nemôžem tvrdiť niečo, čo som si neprežil. Potvrdzujem to, čo som si zažil na vlastnej koži; to je všetko.