slovnik

Vedomie

Ľudia si pletú vedomie s inteligenciou alebo s intelektom a tak označujú veľmi inteligentného alebo intelektuálneho človeka, ako veľmi uvedomeného.

Nepochybne a bez strachu seba klamania sa, my tvrdíme, že v ľudskej bytosti je vedomie veľmi špecifický prostriedok chápania vnútorného poznania a že je úplne nezávislý od hocakej duševnej aktivity.

Schopnosť vedomia umožňuje poznanie nás samých.

Vedomie nám dáva celistvé poznanie toho, čo je, kde to je, čo je skutočne poznané a čo je samozrejme nepovšimnuté.

Revolučná psychológia učí, že iba samotný jednotlivec môže poznať seba samého. Áno, iba my sami môžeme poznať, či sme alebo nie sme vedomí v hociktorý daný okamžik; iba samotný človek môže vedieť o svojom vlastnom vedomí, či bolo aktívne  alebo nie, v hociktorom danom okamžiku.

Iba sám jednotlivec a nikto okrem neho, si môže uvedomiť v hociktorú danú chvíľu, v hociktorý daný okamih, že jeho vedomie bolo veľmi spiace, ak pred tou chvíľou, ak pred tým okamihom, nebol skutočne vedomý. Následne nato znova zaspí a na ten zážitok zabudne alebo si ho bude uchovávať ako spomienku, ako spomienku na silný zážitok.

Je nutné vedieť, že vedomie racionálnych zvierat nie je niečo nepretržité alebo permanentné. Zvyčajne je vedomie týchto intelektuálnych zvierat, chybne nazývaných ľuďmi, v hlbokom spánku, a teda chvíle v ktorých je vedomie bdiace sú zriedkavé, veľmi zriedkavé. Áno, intelektuálne zvieratá pracujú, šoférujú autá, sobášia sa, umierajú a pod., s totálne spiacim vedomým, ktoré sa prebúdza iba vo veľmi výnimočných okamihoch.    

Smutné je, že život terajších akože-humánnych ľudí, je životom snov, napriek tomu veria, že sú prebudení a nikdy nepripustia, že snívajú- čo znamená, že ich vedomie spí.

Ak by sa mal hociktorý z nich zrazu prebudiť, cítil by sa hrozne zahanbený, okamžite by pochopil svoje klaunstvo, svoje vlastné bláznovstvo, pretože tento život je strašne smiešny, príšerne tragický a zriedkakedy vznešený.

Ak by sa mal boxer uprostred zápasu zrazu prebudiť- pokrytý hanbou- by uvidel celú fascinovanú verejnosť a potom by pred údivom spiacich a nevedomých más z toho strašného divadla ušiel.

Keď človek pripustí, že má svoje vedomie spiace, môžete si byť istí, že sa už začal prebúdzať.

Reakcionárske školy staromódnej psychológie, ktoré odmietajú existenciu vedomia- a potom dokonca tento termín vyhlasujú za zbytočný- ukazuje najhlbší stav spánku. Stúpenci takých škôl, driemu veľmi hlboko v úplnom infravedomom a nevedomom stave.

Tí, ktorí si mýlia vedomie s psychologickými funkciami, ako napr. myšlienky, city, motorické impulzy a pocity, sú vskutku veľmi nevedomí (bez vedomia): hlboko spia.

Tí, ktorí pripustia existenciu vedomia, a napriek tomu úplne odmietnu rôzne stupne uvedomovania, ukazujú nedostatok vedomej skúsenosti, čo znamená, že odhaľujú svoje spiace vedomie. Hociktorý človek, ktorý iba na krátky okamih prebudil svoje vedomie, z vlastnej skúsenosti veľmi dobre pozná, že v ňom existujú rôzne stupne pozorovaného vedomia, menovite:

  1. Po prvé: ako dlho vydržíme byť vedomí?
  2. Po druhé: frekvencia; koľko krát sme naše vedomie prebudili?
  3. Po tretie: rozsah a preniknutie; čoho si bol človek vedomý?

Revolučná psychológia a starodávna Filokalia(grécky- láska ku kráse -zbierka textov východnej Cirkvi) tvrdia, že vedomie môže byť prebudené, urobené nepretržitým a ovládateľné pomocou špeciálneho druhu super-úsilia.   

Základné vzdelanie má za svoj cieľ prebudenie vedomia. Je zbytočné vynaložiť 10 alebo 15 rokov študovaním v škole, na strednej škole a univerzite, ak ukončením našich štúdii sme spiacimi automatmi.  

Nie je zveličovaním tvrdiť, že- pomocou ohromného úsilia- intelektuálne zvieratá si môžu uvedomovať samých seba na krátky čas, pár minút. Napriek tomu je jasné, že čo sa týka uvedomovania existujú obdivuhodné výnimky, ktoré musíme hľadať s Diogenesovou lampou. Tie obdivuhodné prípady sú znázorňované autentickými ľudskými bytosťami, ako Budha, Ježíš, Hermes, Quetzalcoatl a pod. Áno, títo zakladatelia náboženstiev majú nepretržité vedomé uvedomovanie, čo značí, že sú veľkí osvietenci.

Obyčajne si ľudia neuvedomujú samých seba, predsa však majú ilúziu, že sú nepretržite vedomými, táto ilúzia je spôsobená pamäťou a  všetkými procesmi myslenia. Napríklad, hociktorý jednotlivec, ktorý praktizuje retrospektívne cvičenie, aby si spomenul na svoj celý život, si dokáže skutočne vybaviť, spomenie si koľko krát bol ženatý, koľko mal detí, kto boli jeho rodičia, učitelia atď. Ale toto neznamená prebúdzanie jeho vedomia, toto je iba spomienka neuvedomených činov, a to je všetko.

Tu je potrebné si zopakovať, čo sme uviedli v predchádzajúcich kapitolách. Existujú štyri stavy vedomia:

  1. Spánok
  2. Bdenie
  3. Sebauvedomovanie
  4. Objektívne uvedomovanie

Úbohé intelektuálne zvieratá, chybne nazývanými ľuďmi, žijú iba v dvoch týchto stavov, pretože jednu polovicu svojho života strávia spaním v posteli a druhú polovicu v nesprávne nazývanom “bdelom stave“, ktorý je v skutku námesačný stav. Áno, jednotlivec, ktorý v posteli spí a sníva, verí, že sa jednoducho zobudí, vrátením sa do bdelého stavu, ale on pokračuje v spánku, pretože pre neho bdelý stav je v skutku námesačný stav. Toto je podobné s úsvitom: keď vychádza slnko, hviezdy sa zdanlivo ukryjú,  predsa však pokračujú v existencii, aj keď ich fyzické oči nedokážu vidieť.  

V normálnom živote, ľud nevie nič o sebauvedomovaní a ešte menej o objektívnom uvedomovaní. Navzdory tomu ľudia sú hrdí a všetci si myslia, že sú si vedomí samých seba. Áno, intelektuálne zvieratá pevne veria, že majú vedomie samých seba a nikdy by nepripustili- za žiadnych okolností- keby im bolo povedané, že v skutočnosti spia, a že žijú vo svojej nevedomosti (že si neuvedomujú samých seba, že sú neuvedomení, že sú bez vedomia o sebe).

Výnimočné chvíle existujú, keď sa intelektuálne zviera prebudí, ale takéto chvíle sú veľmi vzácne. Toto prebudenie môže nastať v okamžiku obrovského nebezpečenstva alebo počas intenzívnej emócie alebo pri nejakej novej okolnosti alebo v nejakej neočakávanej situácii a pod. Ale aj tak je to v skutku hanba, že intelektuálne zviera nemá žiadnu kontrolu nad tými prchavými stavmi prebudeného vedomia, a že ich nemôže vyvolať, aby boli nepretržité.  

Napriek tomu, tieto základy Gnostického vzdelania tvrdia, že hociktorý jednotlivec môže nadobudnúť kontrolu nad svojím vedomím a takto získať sebauvedomovanie. Áno, táto revolučná psychológia má metódy, vedecké postupy na prebudenie vedomia.

Vybraté zo Základov Gnostického Vzdelania( Fundamentals of Gnostic Education) 1970 – Samael Aun Weor

preložené z anglického originálu: Consciousness