slovnik

Aký je zmysel života?

Gnostický Inštruktor napísal:

„Všetky tvory existujú, aby spoznali svoje vlastné Najvnútornejšie Bytie, svoju Vnútornú Hviezdu.

Tí, ktorí prechádzajú existenciou od života k životu, bez toho, aby sa prebudili a rozvinuli vedomie, jednoducho prechádzajú vekmi utrpenia. Hromadia karmu a platia karmu, a v konečnom dôsledku nezískajú nič, pretože nikdy nezískali vedomé poznanie."

Zmyslom života je vyvinúť sa do vyšších kráľovstiev (ríši). My, ako esencia (vedomie), vstupujeme do elementálnej evolúcie (evolúcia elementálov) ako nerast, aby sme sa  v nej mohli za milióny rokov zdokonaliť a následne sa vypracovať do rastlinnej ríše... zakaždým dostávame zložitejšie telá, ktoré sú vybudované inteligenciou Monada, ktorému dáva inštrukcie Božská Matka. On zbiera (Monad) skúsenosti a inteligenciu a my robíme našu časť, to jest v nižších kráľovstvách prechádzame cez zasvätenia, psychologicky sa zdokonaľujeme tým, že chápeme rôzne zákony, atď. Postupom od kráľovstva ku kráľovstvu sa naša myseľ  stáva zložitejšou a odráža povahu každého kráľovstva.

kolobeh_zivota

Keď absolvujeme živočíšnu ríšu, tak sú nám dané nové, ťažšie zákony, v súlade s našim novým, zložitejším telom: dorazili sme do kritického úseku cesty, pretože je to práve tu, kde sa mení inštruktáž Božej Matky, a kde musíme vstúpiť do vedomých fáz vývoja. Sú nám dané zákony, ktoré to vyjadrujú. Prvým z nich je to, čo nazývame šieste prikázanie: nescudzoložíš/nezosmilníš. Tento zákon sme dostali, pretože k tomu, aby sme prekonali živočíšnu ríšu, sa musíme vzdať zvieracích spôsobov. Musíme využiť sexuálnu silu k vytvoreniu solárnych tiel (pomocou inteligencie Monada pod vedením Krista), a tým prekonať zvieraciu myseľ, ktorú už máme vyvinutú. Aby sme to mohli prekonať , tak nám bolo dané Uvažovanie (intelekt) a zákony. Všetko, až po túto fázu je nám poskytované zadarmo Božou Matkou, bez toho aby sme museli robiť niečo iné, ako existovať  a riadiť sa inštrukciami. Pri vstupe do úrovne intelektuálneho zvieraťa, musíme prijať zodpovednosť za náš vývoj.

Toto je celý zmysel nášho času v humanoidnom kráľovstve: vytvoriť vyššie telá, aby sme mohli vstúpiť do ľudského kráľovstva. Z ľudského kráľovstva (Tiferet), pracujeme, aby sme vstúpili do vyšších kráľovstiev. Tieto fázy sú úplne vedomé, bez akejkoľvek mechanickej alebo automatickej pomoci. V skutočnosti sme mechanickými zákonmi striktne obmedzení: lunárne/mesačné, mechanické telá (astrálne, mentálne, príčinné), ktoré nám boli dané, majú obmedzenú životnosť: musíme vytvoriť vyššie telá, skôr ako vo fyzickom tele prejdeme 108 životmi.

Tie ľudské duše, ktoré ignorujú pravidlá dané pri vstupe do humanoidných tiel,  upadnú do degenerácie (devolúcie) a rýchlo nahromadia veľké množstvo karmy. Na začiatku, boli tým dušiam dané základné pravidlá, a boli pod vedením majstrov. Ale ako ľudstvo degenerovalo, Biela Lóža sa zavrela a ľudstvo zanechala v temnotách.

Ľudstvo dostalo, čo chcelo: utrpenie, neodvratný výsledok túžby.

Honba za túžbou vedie vždy k hromadeniu karmy. To je dôvod, prečo tak teraz ľudstvo trpí, a denne sa to iba zhoršuje.

Ak náhodou niektoré intelektuálne zviera nejakým spôsobom pomôže ostatným k ceste Oslobodenia, tak za to dostanú Dharmu.

Najcennejší dar, aký môže intelektuálne zviera získať, je znalosť/poznanie Posvätnej Cesty.

V tejto dobe Kali Juga, bolo získanie takýchto znalostí vzácnosťou. Teraz, keď sme v časoch konca, s úplným zlyhaním tejto vlny elementálnych iskier k vyvinutiu sa do ľudského kráľovstva (väčšina z nich je vo svojom 107 alebo 108 živote), príroda sa pripravuje na recykláciu. Z veľkého súcitu a lásky Vedomý Kruh Ľudstva odhaľuje Posvätnú Cestu verejne, aby zachránil, akékoľvek semená, ktoré sa dajú zozbierať predtým, než sa spália polia.

Žatva je koncom tohto veku a zberačmi sú anjeli. Rovnako, ako sa vytrhá burina a spáli v ohni, rovnako to bude i na konci tohto veku. Syn človeka pošle svojich anjelov, a tí vyplejú z jeho kráľovstva všetko, čo spôsobuje hriech, a všetkých, ktorí robia zlo. - Matúš 13

Mnoho ľudských duší sa teraz rodí, ktoré sú už úplne oddelené od Bytia. Sú to "démoni," ktorí stratili šancu zúčastniť sa vedomej evolúcie, a ktorí sú tu preto, aby ostatní zaplatili karmu. Takže, ich vedomie je už ponorené v devolúcii, a všetko to, čo chodí okolo, je ego.

Každej ľudskej bytosti je daná príležitosť vydať sa po ceste. Väčšina to odmietne.

V týchto časoch, dokonca i démoni dostávajú poslednú šancu, aby sa vzdali a zmenili. Väčšina odmietne.

Tí, ktorí odmietajú vstúpiť do vedomého vývoja do vyšších ríš, budú očistení od ega cez mechanickú devolúciu v nižších ríšach. To môže trvať milióny rokov, v závislosti na veľkosti ega. Jedná sa o vedomý a strašne bolestivý zážitok. Ale ľudstvo je tak otupené a zhypnotizované, že nikto sa nestará.

V týchto časoch, je planéta Zem už ponorená v priepasti. Všade sú intelektuálne zvieratá, a všade je najmenej 96 zákonov. Takže ešte predtým, než prídeme o svoje posledné fyzické telo, sme ponorení v devolúcii. Toto sú posledné okamihy tohto ľudstva. Veci budú horšie a horšie, až nás zem už ďalej nedokáže zniesť, a budeme očistení ako mračno hmyzu.

Tí, ktorí príjmu poznanie cesty, musia tvrdo a efektívne pracovať. Musia odmietnuť všetky egoistické interpretácie poznania, úplne sa podrobiť zákonom vyšších kráľovstiev, a hlboko pochopiť svoje vlastné ego. Tí, ktorí v týchto krokoch zlyhajú, budú zmetení kosou kosca.

Učenie je neuveriteľne jasné. Čo je zložité, je naša vlastná myseľ. Čo je zložité, sú naše interpretácie a intelektualizácia. Čo je zložité, sú všetky naše túžby, ktorých sa nedokážeme vzdať, alebo ktoré dokonca ani nedokážeme vidieť.