slovnik

Dá sa vyhnúť tretej svetovej vojne?

Z jedného dňa na druhý sú správy čoraz šokujúcejšie a znepokojujúcejšie. Konflikty medzi národmi a komunitami sa zdajú byť neriešiteľné, hádanky bez riešení. Hrôzy, ktoré ľudia zažívajú, sú skutočnými nočnými morami a tí, ktorí ich spôsobujú, to robia so smiechom...

Opäť sa zdá, že sme na pokraji tretej svetovej vojny.

Čo môžeme urobiť?

Najprv musíme čeliť faktom.

Príčiny vojny

"Skutočný mier a šťastie nemôžu existovať na povrchu tejto planéty, pokiaľ sú v nás stále živé psychologické faktory, ktoré vyvolávajú vojnu. Je jasné, že pokiaľ v nás budú existovať nezhody, vo svete budú existovať nezhody."

„Spoločnosť sama o sebe je predĺžením jednotlivca. Aký je človek, taká je spoločnosť a aká je vonkajšia spoločnosť, taký je svet.

„Ak sa jednotlivec transformuje, ak odstráni prvky nenávisti, egoizmu, násilia, nezhody atď., znamená to, že ak niekto dosiahne odstránenie svojho ega, aby oslobodil svoje vedomie, objaví sa namiesto toho láska. Ak by každý človek, ktorý žije na povrchu Zeme, eliminoval svoje ego, potom by masy boli masami lásky, neboli by vojny ani nenávisť.

„Skutočný mier nemôže existovať vo svete, kým existuje ego. Niektorí tvrdia, že od roku 2001 alebo 2007 príde éra bratstva, lásky a mieru. Čo myslíte, odkiaľ príde taká éra bratstva, lásky a pokoja medzi „ľuďmi dobrej vôle“? Od ega s jeho nenávisťou, zlobou, závisťou, ambíciami, chtíčmi atď.? Naozaj si myslíte, že by sa to mohlo stať? Očividne nie!

"Ak naozaj chceme mier vo svete, je potrebné zničiť to, čo je v nás neľudské; nenávisť, závisť, strašná žiarlivosť, hnev, ktorý nás robí tak ohavnými, smilstvo, ktoré z nás robí zvery. Kým sú tieto príčiny v našej psychike stále živé, svet nebude iný, bude ešte horší, pretože časom sa ego stane mocnejšie a svet bude temnejší.

"Takže, ak na sebe nebudeme pracovať, príde deň, keď už nebudeme existovať, pretože sa navzájom násilne zničíme. Ak by ego naďalej rástlo bez obmedzení, ako sme teraz, prišiel by čas, keď by nikto nemohol mať bezpečie vo svojom živote, dokonca ani doma.
"Vo svete, v ktorom je plne rozvinuté násilie, sa nikto necíti bezpečne. Preto pevne verím, že riešením všetkých problémov sveta je eliminácia "ja." — Samael Aun Weor, Za hranicami smrti

Fakty ukazujú, že ľudstvo nemá záujem eliminovať pýchu, hnev alebo závisť. Namiesto toho sú všetky tieto egá v modernej kultúre povzbudzované: moderné médiá oslavujú a velebia hnev a násilie. Moderná kultúra šíri nespokojnosť a podnecuje závisť, chcenie toho, čo majú iní, a núti každého urobiť čokoľvek, aby to získal. Ľudstvo sa neučí uvažovať o príčinách utrpenia, ale uháňať za pôžitkom za každú cenu. To znamená, že ľudstvo sa nezlepší, skôr zhorší.

Každý konflikt v dnešnom svete je zakorenený v závisti, hneve a pýche a zhoršuje sa, pretože tí, ktorých sa to týka, sa týchto nedostatkov nevzdajú.

"Slnko je symbolom kozmického Krista. Kristus je Láska. Preto protikladom lásky je nenávisť [hnev]. Vedzte, ó národy, davy a jazyky, že nenávisť sa stáva ohňom, ktorý horí! [..] Počujte vy, národy! Vedzte, že to najstrašnejšie monštrum, ktoré existuje na Zemi, je nenávisť [hnev]! Keďže ich vlastná nenávisť rozpúta všetky vojny, kto môže zachrániť toto ľudstvo?" —Samael Aun Weor, Posolstvo Vodnára

Nájdite nádej

Čelíme globálnej kríze, no je tu nádej.

Podľa proroctiev má dôjsť k tretej svetovej vojne, katastrofám, pohromám a k väčšiemu utrpeniu, aké si len človek dokáže predstaviť. ALE:

Vyšší zákon prekonáva nižší zákon.

Naša karma môže byť prerokovaná.

Uvediem príklad: Človek, ktorému je diagnostikovaná smrteľná choroba, má zomrieť. Doktor mu hovorí: "Máte tri týždne života." Ten, kto tomu verí, kto sa vzdáva, kto pokračuje vo svojich zlozvykoch, zomrie podľa plánu, alebo ešte skôr. Ale ten, kto povie: "Nie. Zdolám to," a zmení sa: zbaví sa svojich zlozvykov. Osvojí si výbornú stravu, zdravý životný štýl, začne cvičiť a udržiavať si pozitívny prístup: je zrejmé, že takémuto človeku prídu nové okolnosti. Môže oddialiť chorobu. Dokonca je možné, že hu i úplne zdolá. Je to na ňom.

To isté platí aj pre ľudstvo. To isté platí pre každého z nás.

Ak si osvojíme lepšie návyky, potom sa môžeme vyhnúť menejcenným dôsledkom alebo ich oddialiť. Ale ak si zachováme svoje zlé návyky a budeme naďalej konzumovať odpadky, choroba sa zhorší.

Proroci povedali, že toto ľudstvo je na pokraji zničenia. My o tom nepochybujeme: je zrejmé, že ľudstvo je choré a umiera. Niektorí z nás však chcú pomôcť tým, ktorí možno ešte budú spasení. Niektorí z nás sa rozhodli bojovať za tých, ktorí by mohli utiecť. Keď tvrdo bojujeme, i majstri ("lekári") tvrdo bojujú, aby nám pomohli.

Karma ľudstva čaká na zaplatenie. Pokiaľ však existujú ľudia, ktorí na sebe pracujú a šíria učenie, to dáva majstrom, ktorí riadia karmu, šancu nám pomôcť a dať nám viac času na to, aby sme na sebe v pokoji pracovali a mohli pomôcť ostatným urobiť to isté. Keď začnú vojny a katastrofy, bude to oveľa ťažšie.

Čím viac na sebe pracujeme a čím viac pomáhame druhým nájsť učenie, tým viac môžeme oddialiť začiatok vojen. To je dôvod, prečo sa vojny ešte nestali.

Dá sa im úplne vyhnúť? Nie. Choroba, ktorá zabíja ľudstvo, je príliš pokročilá. Toto ľudstvo bude zničené. Tomu sa nedá vyhnúť. Vojny sa však dajú oddialiť a tí, ktorí si to zaslúžia, môžu byť zbavení nebezpečenstva. Na to musí byť človek skutočne revolučný a musí sa veľmi dramaticky zmeniť.

Musíme bojovať. Tu je postup:

Vyššie činy vytvárajú vyššie výsledky

Jediný boj, ktorý nás môže zachrániť, nie je proti spoločnosti alebo svetu. Je to proti nám samým.

Základom tohto boja je odstránenie našich vnútorných defektov. Toto má tri aspekty:

  1. Každý deň študujte svoje psychické defekty. Zmeňte svoje správanie: zbavte sa tých, ktoré spôsobujú škodu, a osvojte si také, ktoré prinášajú úžitok vám aj ostatným. Nemôžu to byť len povrchné zmeny, musia byť hlboké, intenzívne a radikálne. Všetky naše staré spôsoby správania musia zomrieť.
  2. Využite a premeňte svoju tvorivú silu, aby ste mohli zrodiť dušu.
  3. Buďte majákom lásky a súcitu: obetujte sa pre druhých, zmiernite ich utrpenie, starajte sa o druhých, ako keby to boli vaše vlastné deti.

Predstavte si, že sa vaše auto chystá zrýchliť z útesu a v ňom sú tí, ktorých máte najradšej. Preto musíte konať rýchlo a s veľkou presnosťou.