slovnik

Gnostické narodenie Krista

gnosticke narozeni Krista

"Bolo by zbytočné pre Krista, že sa narodí 1000 krát v Betleheme, keby sa rovnako nenarodil v našich srdciach. Krista musíme vytvoriť v sebe, aby sme v Kvetnú nedeľu mohli vstúpiť dverami do triumfálneho a víťazného mesta. Vianoce sú kozmickou udalosťou, ktorá sa musí odohrať v každom z nás. Narodenie (Vianoce), je niečo úplne individuálne. Je nevyhnutné, aby sa Kristus narodil v každom z nás" -  Samael Aun Weor, Tarot a kabala (1978)

Pre nás všetkých je dôležité, aby sme si dokázali predstaviť, rozumieť a pochopiť, čo je Kristus, pretože existuje veľa mylných výkladov a predpokladov toho, čo je Kristus, a tiež, čo je Narodenie, ktoré v dnešnej dobe nazývame Vianoce.

Slovo Vianoce (Christmas v angličtine) pochádza zo slova Kristus (Christ v angličtine), ktorého pôvod nájdeme v gréckom jazyku. Kristus v gréčtine je písaný s písmenom chi, ktoré má formu X, nazývané kchi, takže pri písaní Krista v gréčtine, písmeno "Ch" má formu X, ktoré súvisí s iným hieroglyfom, s ktorým väčšinou symbolizujeme Krista: keď umiestnite P na X.

pax-ra

No v skutočnosti, písmeno, ktoré je v latinčine P, je písmenom R alebo Rho v gréčtine. Takže, keď píšeme X a Rho, tak symbolicky ukazujeme na činnosť Rho alebo Ra, oheň, pretože R je symbol ohňa v činnosti. Medzi egyptskými hieroglyfmi alebo egyptskými mýtmi, Ra súvisí so Slnečnou Silou. Amon-Ra, alebo Boh Ra, je Slnečné Svetlo.

Nun (vody) zveda Ra (Slunce, Kristus)

Nun (vody) zdvíha Ra (Slnko, Kristus)

Takže tieto písmená X a R (v gréčtine) alebo X a P (v latinčine) sú veľmi staroveký symbol Krista, ohňa. V gnosticizme vždy zdôrazňujeme, že Kristus je oheň. Toto má korene v gréckom slove. Grécke slovo Kristos, znamená pomazaný, od "Khriein," pomazať.

Taktiež z tohto X, alebo gréckeho písmena chi, pochádza slovo ictus (grécky: ἰχθύς, ΙΧΘΥΣ alebo ΙΧΘΥC), čo znamená, ryby, čo je staroveký symbol kresťanstva.

yin-yang-ryby

V gréckom písmene X (chi), vidíme vzťah so slovom chi v taoizme, ktoré je zastúpené dvoma rybami vo forme X, symbol Yin Yang, alebo dvoch síl alebo dvoch polarít, ktoré sú rozptýlené vo vesmíre. Yin Yang sú dve polarity rovnakej energie, energie chi, zastúpené v X a Pi, alebo X a Rho v gréckej abecede. A to je preto, že Kristus je zdrojom, je energiou, z ktorej všetko vzniká.

Pozorovanie nekonečna, ktoré je tvorené miliónmi galaxiami, nám prináša do pamäti výrok Einsteina, ktorý povedal: "Nekonečno inklinuje k limitu." Priamou skúsenosťou, vieme, že toto nekonečno, do ktorého patrí naša galaxia, má tendenciu alebo sa rozširuje do určitého limitu. Skladá sa zhruba zo 100.000 alebo viac galaxií, no po tomto limite nekonečna, nájdete prázdne miesto, a potom nájdete ďalšie nekonečno. Takže, teórie mnohých nekonečien je niečo, čo v gnosticizme študujeme. Samozrejme, že si musíte predstaviť 100 000 a viac galaxií, ktoré sú usporiadané, iba v jednom nekonečnu.

Zhluk-galaxii-Abell 1689

Usporiadať všetky tie galaxie v nekonečnom vesmíre, si vyžaduje inteligenciu. Pri pozorovaní teleskopom, vás ohromia všetky tie hviezdy, galaxie, kométy, planéty, ako sa otáčajú okolo svojich centier, okolo svojich sĺnk, a ako to všetko je organizované mnohými zákonmi. Myslieť si, domnievať sa, že nekonečno je bez inteligencie, je bláznovstvom.

Táto inteligencia je to, čo my, gnostici, nazývame Kristus, čo nie je osoba. Musíte rozumieť a pochopiť, že inteligencia môže existovať tak, ako je, sama o sebe, bez formy. Táto inteligencia nie je jedna, ale je to, čo my nazývame Mnohopočetná Dokonalá Jednota, ktorá sa nachádza všade, a ktorá používa Slnečné Svetlo ako prostriedok na vyjadrenie sa.

Prvý prejav tohto Slnečného Svetla je to, čo sa v Kabale nazýva Ein Sof Ór , Nekonečné Svetlo, Prvotná Emanácia Nepoznaného, čo je Abstraktný Absolútny Priestor. Toto Svetlo, Ein Sof Ór, je Prvorodený, ktorý je v rôznych mýtoch symbolizovaný rôznymi spôsobmi.

strom-zivota-Ein-Sof

Tento Ein Sof Ór je to, čo sa v ezoterike nazýva Centrálne Slnko, kde existujú všetky inteligencie, ktoré organizujú toto Einsteinove nekonečno. V kabale to spájame s Prvotnou Emanáciou tohto Ein Sof Ór, čo sa nazýva Keter, a ktorý vždy spájame s nekonečnom.

NekonecnoPráve v samotnom strede znaku nekonečna (Svätá Osmička), nájdete X.

Z Ein Sof Ór vzniká toto Svetlo, ktoré sa objavuje v Keteru, v nekonečnu. Symbol nekonečna predstavuje vznik/objavenie sa tohto svetla do vesmíru, do nekonečna, čo sa odohráva v každej jednotke, v každej jednej slnečnej sústave. Toto by sme mohli povedať, že je, prvé narodenie alebo prvé Narodenie/Zrodenie toho, čo my nazývame Kristom, čo je Mnohopočetná Dokonalá Inteligencia, pretože táto Inteligencia, ktorá je v Ein Sof, sa vyjadruje prostredníctvom mnohých bytostí.

Podľa Stromu života, toto svetlo zostupuje do všetkých Sefirotov, aby žiarilo skrze rôzne inteligencie alebo bytosti, ktoré existujú vo vesmíre. Ale keď vy, v stave extázy, preniknete do toho, čo je Ein Sof Ór, potom zistíte, že tam nič nie je, že to je ničím (že to nemá absolútne žiadnu formu), ale časť vášho Bytia je tam, pretože každá jednotlivá jednotka vo vesmíre, má časticu tejto ničoty v Ein Sof. No, iba tí, ktorí sa Seba-uvedomia, čo znamená, tí, ktorí prebudili všetky svoje vnútorné možnosti, sú si vedomí toho, ako sa toto svetlo objaví a vracia podľa znamenia Nekonečna, do Ein Sof Ór, čo, opakujem, sa nazýva Centrálne Slnko.

To je inteligencia Nekonečna, ktorá pôsobí po celom svete. To je dôvod, prečo hovoríme, že jeho obvod nie je nikde a jeho stred je všade, áno, všade.

Inteligencia Ein Sof  sa postupne mení, keď zostupuje z vyšších dimenzií, do nižších dimenzií. Pamätajte si, že máme sedem dimenzií, a keď hovoríme o Ein Sof, tak hovoríme o siedmej dimenzii. Ale táto siedma dimenzia je rozdelená na dve časti, jedna je abstraktná a druhá je hmatateľná. Samozrejme, duchovné slnko, Centrálne Slnko tohto nekonečna, je miestom, kde prebýva všetka inteligencia, v Abstrakcii svetov. Žiadny teleskop nemôže nájsť Ein Sof Ór, toto Centrálne Slnko, ale vedomie ho môže vidieť v stave extázy, pretože je to mimo trojrozmerného sveta.

Solarni svetlo-galaxie

Potom zostupovaním a študovaním len jednej časti toho nekonečna, ktoré v tomto prípade bude galaxia, zistíme, že Slnečné Svetlo (tá nepoznateľná sila, ktorá pochádza z Abstraktného Priestoru) organizuje inteligencie akejkoľvek danej galaxie.

V prípade tejto galaxie, ktorú nazývame Mliečna dráha, vieme, že všetky hviezdy alebo slnká - asi sto tisíc alebo všetky solárne systémy - ktoré tvoria túto galaxiu, podliehajú gravitácii Slnka Sírius, fyzicky hovoriac. No v galaxii sa nachádza inteligencia, ktorá sa nazýva Polárne Slnko, ktoré je duchovným slnkom, kde sa zbiehajú všetky inteligencie z galaxie, čo ju robí Mnohopočetnou Dokonalou Jednotou, čo je ďalšie rozvinutie tohto svetla, ktoré nazývame Kristus. Preto, keď vidíme všetky tieto súhvezdia našej galaxie, ako matematicky podliehajú jej zákonom, tak si musíme priznať, že sa tam nachádza inteligencia.

Problém v ľuďoch tejto doby je ten, že sa vždy snažia z tejto inteligencie spraviť ľudskú entitu alebo jej dať ľudskú podobu,  antropomorfizovať ju. Vidíte, Anthropos znamená v gréčtine človek a morphe alebo morphos znamená forma, takže antropomorfizovať znamená, dať podobu človeka tomu, čo nemá žiadnu ľudskú podobu.

Inteligencia, ktorá organizuje všetky inteligencie tejto Mliečnej dráhy, sa nazýva Polárne Slnko, ktoré sa nachádza v siedmej dimenzii. V duchovných extázach môžete toto Polárne Slnko navštíviť. Mnoho mýtov, mnoho kultúr, študovalo Polárne Slnko, pretože na ňom závisí celá táto galaxia.

Ktorýkoľvek zasvätenec, ktorý chce vstúpiť do tajov vo vnútorných svetoch galaxie, musí ísť priamo do Polárneho Slnka, čo by sme mohli povedať, že je miestom, kde búši ústredie Kristickej inteligencie.

To je ďalší aspekt Krista. Každá galaxia má svoje vlastné špecifické Polárne Slnko alebo inteligenciu. Ale fyzicky, všetky hviezdy tejto galaxie rotujú okolo Síriusa.

Áno, existuje veľa zákonov ignorovaných ľuďmi na Zemi v súvislosti s vesmírom. Pretože, bohužiaľ, vedci a astronómovia, len študujú vesmír z trojrozmerného hľadiska, pričom ignorujú, že vesmír má sedem dimenzií a to, že inteligencia, ktorá riadi všetok tento obrovský vesmír, prebýva vždy v siedmej dimenzii alebo v rámci rozvíjania tejto Slnečnej Sily, ktorú nazývame Ra, Kristus, Alah alebo rôznymi inými menami. V kresťanstve ju nazývame INRI, čo znamená, Ignis Natura Renovatur Integra (Oheň neustále obnovuje prírodu – ezoterický význam).

PlejadyOkrem toho, toto svetlo zostupuje dolu do našej slnečnej sústavy alebo do našej organizácie hviezd. Viete, že naše Slnko, ktoré je centrom tejto slnečnej sústavy, je jednou z mnohých hviezd. Samozrejme, že táto hviezda je vozidlom/nádobou tohto Slnečného svetla, rovnako ako mnohé iné hviezdy sú vozidlom/nádobou Krista. Naša hviezda patrí do súhvezdia Plejád. Plejády sú predovšetkým tvorené ôsmimi hviezdami, ktorých centrum je hviezda Alkyoné alebo Alkyona a ďalších sedem sa točí okolo nej. Naše slnko je siedme medzi "siedmimi kozami" (ako sa tiež nazývajú v rôznych tradíciách), ktoré sa točí okolo Alkyoné. Plejády sú organizácia, ktorá je organizovaná inteligenciou. Nemôžete povedať, že neexistuje žiadna inteligencia v organizácii Plejád alebo v tomto systéme hviezd, do ktorého patrí naše slnko. Počúvajte: táto inteligencia sa nazýva Kristus. Takže, všetky hviezdy Plejád, vrátane nášho Slnka, sa otáčajú okolo Alkyoné.

Potom tu máme ešte ďalšiu inteligenciu, ktorú nemôžete vidieť teleskopom, ktorá sa nazýva Rovníkové Slnko. Rovníkové Slnko je Duchovné Slnko, ktorému sa toto súhvezdie Plejád podraďuje alebo je podvolené. V tomto Rovníkovom Slnku môžeme napríklad nájsť to, čo nazývame Astrálnym Slnkom, o ktorom sa zmieňujeme v rôznych prednáškach. Astrálny podpis tohto Astrálneho svetla vo svojom zostupe. Každé súhvezdie podlieha rôznym typom inteligencie vo svojom vlastnom kruhu. Takže vidíte, ako tá inteligencia, ktorú nazývame Kristus, je mnohopočetná. To je dôvod, prečo v budhizme je symbolizovaná Avalokitéšvarom, ktorý má mnoho rúk, ale vždy sa jedná o rovnakú inteligenciu. Avalokitéšvara s mnohými rukami symbolizuje mnohosť v jednote.

Inteligencia Rovníkového Slnka (Duchovného Slnka, Astrálneho Slnka) sa riadi Polárnym Slnkom a Polárne Slnko sa riadi Centrálnym Slnkom, toto je spôsob, akým jedno a to isté svetlo, organizuje všetok vesmír.

Ak sa pozrieme len na našu slnečnú sústavu, potom nájdeme inteligenciu, ktorá organizuje tento solárny systém v samotnom srdci nášho Slnka. Takže preto, ak chceme vedieť o súhvezdí Plejád, do ktorého toto slnko patrí, tak musíme ísť priamo do srdca chrámu nášho Slnka, a od srdca chrámu nášho Slnka k Rovníkovému Slnku, a od Rovníkového Slnka, ak chceme vedieť o galaxii, tak ideme do Polárneho Slnka, s rovnakým svetlom, s rovnakými elektrónmi, rovnakou silou. A potom môžeme ísť ešte ďalej do Centrálneho Slnka, čo je Ein Sof Ór. Potom vidíme, ako tento Lúč Stvorenia zostupuje rôznymi úrovňami cez slnká a hviezdy. To je dôvod, prečo je napísané, že Kristus, X, je ukrižovaný, v každej jednej kozmickej jednotke.

kozmicka drama

Planéta Zem udržuje svoj život vďaka Slnečnému Svetlu nášho slnka. Všetok život, ktorý existuje na tejto planéte, existuje vďaka Slnečnému Svetlu, ktoré je všade múdro organizované. Navyše, Zem sa otáča okolo Slnka, kompletný obeh trvá 365 dní. Počas toho obehu sa vyskytujú štyri ročné obdobia: jar, leto, jeseň a zima. Solárne Svetlo organizuje život tejto planéty Zem prostredníctvom štyroch ročných období. Ak umiestnime každú sezónu na konci každej čiary X, potom môžeme pochopiť, ako Kristus organizuje život planéty svojou rotáciou. To je dôvod, prečo symbol Krista je vždy kríž. Pretože práve skrze kríž - rôznymi spôsobmi, v mikro alebo makro – je to, ako Kristus, oheň, Solárne Svetlo, transformuje prírodu a vesmír.

Na tejto planéte Zem, oslavujeme Narodenie tohto Slnečného Svetla 25.decembra. Keď preskúmame mnohé mýty alebo rôznych majstrov alebo Avatarov (Poslov), ktorí sa dostali k tomuto ľudstvu, tak zistíme, že mnoho z nich sa zhoduje s dátumom 25.decembra ako dátum ich narodenia. Je to preto, že tento dátum nesúvisí s ich fyzickým narodením, ale s ich duchovným rozvojom. Pamätajte si, že sme uviedli, že inteligencia, o ktorej tu hovoríme, je duchovná. Nepatrí do trojrozmerného sveta, patrí do siedmej dimenzii.

Každý rok sa Slnečné svetlo na tejto planéte Zem obetuje. Vieme, že v súlade s relatívnym pohybom slnka a Zeme, slnko sezónne mení svoju pozíciu na oblohe, od juhu k severu a od severu k juhu. Existujú dva víri, ktoré asimilujú túto slnečnú energiu na planéte Zem, ktoré sa nazývajú južný a severný pól. Severný pól je vrcholom (alebo čakra v sanskrte), ktorý prináša túto energiu do Zeme za účelom transformácie. Južný pól tiež získava toto svetlo, ale naozaj, hlavná čakra, ktorá nasáva energiu Slnečného svetla, je severný pól. To je dôvod, prečo v rôznych mýtoch a to najmä v severských mýtoch, nájdete, ako uvádzajú, že všetko, prichádza zo severu. Asgard je na severe.

Napríklad, v tejto dobe, máme symbol Santa Clausa, ktorý je veľmi, veľmi, veľmi zvulgarizovaný, symbol, s ktorým Hollywood zarába veľa peňazí. Samozrejme, že sa jedná o veľmi starý symbol, ktorý bol bohužiaľ, prebratý korporáciami na podnikanie. Napriek tomu, tento symbol je veľmi starý. Santa Claus existuje práve tak, ako existuje Kristus. Ale Santa Claus nie je osoba, nejedná sa o dlho fúzatého starého muža, ako si mnohí ľudia myslia.

Slunecni Svetlo-Polarni zare

Santa Claus predstavuje energiu, ktorá prichádza každý rok cez severný pól, ktorá je Slnečným Svetlom.

Aztékovia oslavovali túto udalosť v dávnych dobách. Na vyvolávanie tejto energie vždy používali tri farby. Avšak oni ju nenazývali Santa Claus, oni ju nazývali Quetzalcoatl alebo Ometecuhtli, a ďalšími rôznymi menami, podľa ich vzťahu k silám prírody. Na vyvolanie týchto síl severu, praktikovali špeciálne rituály, kde pálili prášok vyrobený z koralov alebo mušlí, predovšetkým s farbami červená, biela a čierna, ktoré sú hlavnými farbami, ktoré sa objavujú v rúchu Santa Clausa.

Červená, biela a čierna predstavujú rôzne činnosti tejto solárnej energie, keď vstupuje cez severný pól. Červená je živá energia slnka. Biela je čistota, inteligencia alebo slnečná sila. Čierna symbolizuje túto energiu, keď vstupuje do vodíka, do uhlíka, do akéhokoľvek prvku na zemi a stáva sa čiernou, čo znamená, že je uzavretá, rovnako ako v drevenom uhlí. Ale keď toto drevené uhlie zapálime, tak vtedy toto Slnečné svetlo oslobodíme a nazývame to oheň. Takže tento oheň, toto Slnečné svetlo, sa nachádza vo vzduchu, vo vode, v zemi, vo všetkých prvkoch. To je to, čo nazývame Kristus. Hlavným zdrojom je severný pól, prostredníctvom ktorého zostupuje do tejto "hmoty,"(latinsky matter, čo znamená matka)... Matka Zem.

Matka Zem, Matka príroda, je symbolizovaná Pannou. Aztékovia ju nazývajú Pannou mora, pretože všetok zdroj života z tejto Matky prírody je v oceáne. To je dôvod, prečo kňazi aztéckej civilizácie pálili mušle s tými farbami. V dokonalom rituáli vyvolávali sily severu, solárne sily. s

V biblii, prorok Jonáš tiež robil tento rituál, pretože Jonáš, ako si spomínate, je prorok, ktorý pracoval s vodami, vodami oceánu.

olinKeď študujeme Aztécky kalendár alebo solárny kameň, tak s úžasom zistíme, že všetka múdrosť v ňom zapísaná, súvisí s pohybom Slnka vo vzťahu k Zemi. V samotnom strede tohto slnečného kameňa, nájdete Nahui-ollin alebo to, čo Majster Samael nazýva Runou Olin, čo nie je nič iné, než nordická Runa Gebur v činnosti. Keď sa táto Runa Gebur otáča, potom v nej objavíte svastiku, ktorá je totožná s X, v činnosti. Toto Aztékovia nazývajú Nahui-ollin.

V samotnom strede tohto slnečného kameňa, nájdete štyri slnká: Slnko vody, slnko vzduchu, slnko ohňa a slnko zemi. Hieroglyficky, symbolicky popisujú, ako boli zničené predchádzajúce Pôvodné rasy a ako bude zničená táto Pôvodná rasa- rovnakým ohňom, rovnakým Kristom.

Uvádza sa, že deti prvého slnka boli pohltené tigrami. Tiger v aztéckom mysticizme symbolizuje oheň.

Hovorí sa, že deti druhého slnka boli zničené hurikánmi, slnkom vzduchu.

Deti tretieho slnka, ktoré je ohňom, boli zničené ohňom sopiek- čo bola Lemurská pôvodná rasa.

Deti štvrtého slnka, čo je Atlantická civilizácia, boli zničené vodami, slnkom vody.

Takže boli zničení rovnakou energiou, solárnou silou, Kristom, pretože Kristus je energia, ktorá prebýva všade. To je dôvod, prečo, keď hovoríme o tejto súčasnej pôvodnej rase, Peter uvádza vo svojej druhej kapitole epištoly 03:10:

"Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú aj zem i diela, ktoré sú na nej."

Aztékovia v tomto kameni uvádzajú, že deti piateho slnka, čo sme my, Árijská pôvodná rasa (rasa vzťahujúca sa k celej zemi a nie len k bielej rase), bude zničená zemetrasením a ohňom.

Keď sa Aztékovia zmieňujú o "deťoch," tak tým myslia výsledok transformácie energie síl slnka na planéte, pretože všetko súvisí s ohňom. Oheň je presne Kristus. Ak výsledok ohňa nie je dobrý, tak oheň to spáli a vytvorí nové veci. Čo tento oheň chce, je pre každú jednotlivú jednotku o ktorú sa stará, aby si ho bola vedomá, aby si ho uvedomovala, aby mu mohla pomôcť v práci.

Táto inteligencia, táto slnečná sila, prebýva v nás. Kristus je vo vnútri a všade, ale udržať a transformovať túto energiu v sebe, je presne to, čo sa musíme naučiť. A to je dôvod, prečo je náuka o tom, ako sa máme transformovať a ako sa máme zmeniť na Solárne bytosti, zapísaná v rôznych náboženstvách.

Zmena zvieraťa na človeka, je niečo, čo jedine Kristus môže vykonať, niečo, čo môže urobiť iba oheň. Tento oheň sa transformuje do tela a zotrváva alebo prebýva ako tvorca v našich pohlavných žľazách. To je dôvod, prečo Ohromné Arkánum, tajomstvo tajomstiev, sexuálna mágia, je spôsobom, akým Kristus pracuje s X. Pavol z Tarsu uviedol v liste Galaťanom 3:16:

"Prisľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomstvu."

Pavol pokračuje:

"Nehovorí: "A potomkom," akoby šlo o mnohých, ale o jedného: "A tvojmu potomstvu," a ním je Kristus."

Ľudia sa mylne domnievajú, že potomkovia alebo generácie Abraháma po Dávida, a po ďalších a ďalších, sa stanú Ježišom Kristom, Mesiášom. Kristus nie je Ježiš Nazaretský, aj keď Ježiš ho inkarnoval, a Kristus je stále v ňom. Ježiš Nazaretský, Majster Aberamentho, prišiel na túto planétu Zem, aby predstavil drámu, túto vesmírnu drámu, o tom, ako inkarnovať Krista, aby sme sa zmenili na solárne bytosti. Ježiš prišiel, aby túto drámu reprezentoval, aby nám fyzicky ukázal, ako to urobiť. Bohužiaľ, ľudia túto správu zle pochopili a mysleli si, že Ježiš bol len jeden. My urobíme rovnakú chybu, ak si myslíme, že Budha Gautama Šákjamúni je jediným Budhom, a že okrem neho neexistujú žiadni iní. No keď pochopíme, že Budha Gautama Šákjamúni prišiel, aby ukázal spôsob, ako sa môžeme stať Budhom, a že každý z nás má svojho vlastného Budhu vo vnútri, potom môžeme tiež pochopiť, že Kristus je oheň, energia, ktorá sa nachádza v každom z nás, a že musíme túto energiu prebudiť a rozvíjať ju. Ježiš Nazaretský prišiel, aby nás učil, ako. Ale on nie je jediný, ktorý urobil túto transformáciu. Mnoho majstrov v minulosti v sebe vykonalo túto transformáciu.

Ľudstvo toto nevedelo, pretože v minulosti, aby ste sa mohli dostať k poznatkom o tom, ako sa kristifikovať alebo ako sa stať Slnečným človekom, ste ako prvé museli prebudiť vedomie, a byť si vedomý určitých prvkov, ktoré máte v sebe, a museli ste prejsť mnohými testami v spoločenstve zasvätencov, s cieľom získať vodidlo/kľúč. A keď niekto túto prácu vykonával, tak bol pod prísahou mlčanlivosti, aby nehovoril o tajomstvách na verejnosti. V dávnych dobách, tí, zasvätenci, ktorí porušili svoj sľub a verejne učili toto poznanie, boli zabití. Antropológovia dnešnej doby si myslia, domnievajú sa, že Mayovia a Aztékovia obetovali vo svojich chrámoch ľudské bytosti. No, dovoľte mi, aby som vám povedal jednu vec, Aztékovia a Mayovia vedeli o tajomstvách, a mali veľa zasvätencov, a niekedy jeden z tých zasvätených hovoril o veciach, o ktorých nemal. Tak ich podľa pravidiel zabili v chrámoch. Tieto bytosti spravovali život a smrť, mali moc. A to je dôvod, prečo zabíjali a vyberali srdcia, ktoré potom pálili a ktorých popol hádzali do štyroch vetrov, kvôli svätokrádeži.

Avšak, v tejto dobe sa Biela lóža (bytosti, ktoré sú solárnymi ľuďmi), pre toto ľudstvo zľutovala, a dala súhlas k tomu, aby sa o týchto starobylých znalostí hovorilo na verejnosti. To je dôvod, prečo v dnešnej dobe môžete nájsť knihy a mnoho prednášok, kde sa otvorene hovorí o transformácii sexuálnej energie a o tom, ako sa vydať po tajomnej ceste. Ale ak by sme boli v dobách Aztékov alebo Mayov, tak by nás odvliekli ku kameňu a s nožom by nás obetovali, vybrali by naše srdce a spálili ho. Mnoho zasvätencov sa v minulosti o tom pokúsilo hovoriť a boli upálení zaživa. Ale teraz, Veľký Zákon dáva tomuto ľudstvu možnosť vidieť tajomstvá a zistiť, že Slnečné svetlo, ktoré sa obetuje skrze túto kozmickú drámu, ktorá sa v prírode na zemi opakuje každý rok, je niečo, čo sa nedeje iba na tejto planéte Zem, ale čo sa deje na všetkých planétach a všetkých sĺnk. Táto energia zvaná Kristus je sila, ktorá dáva svoj život za všetko, čo je vo vesmíre.

Takže, nemyslite si, že my, ľudia na Zemi, sme privilegovaní vedieť, ako kráčať po ceste Pána, Krista. Ostatné ľudské rasy na iných planétach o tom taktiež vedia. Avšak, medzi planetárnymi ľudskými rasami sú rozdiely. Na iných planétach, keď sa Pán inkarnuje, keď sa toto Slnečné svetlo inkarnuje do bytosti a začne učiť, tak oni túto bytosť nezabíjajú, uctievajú ju a nasledujú jej pravidlá. Iba na tejto planéte Zem, máme zvyk zabíjať Kristov. Ježiš Nazaretský bol zabitý pred dvoma tisíckami rokov, pretože jeho učenie odporovalo učeniu, ktoré bolo práve v tých časoch. A nielen on. V minulosti tu bolo zabitých mnoho veľkých zasvätencov. Toto ľudstvo je barbarské, divošské. Aj keď niektorí ľudia si myslia, že sme výnimoční, počúvajte, my nie sme ničím výnimoční. Ale zákon má nad nami zľutovanie.

V zime na severnej pologuli, dni sú veľmi krátke a noci veľmi dlhé, pretože Slnečné svetlo je na juhu, a príroda na severe je slabá. Keď vchádzame do zimy, príroda umiera, a vy viete, že potrebujeme Slnečné svetlo, aby prírodu oživilo, vzkriesilo. Takže, 25. decembra, na tejto planéte Zem, Slnko začína svoj pohyb smerom na sever. To je dôvod, prečo 25. prichádza Santa Claus alebo Slnečné svetlo, ktoré opätovne začína svoju púť, aby kúsok po kúsku prinieslo novú jar. Keď sa slnko presunie a prejde rovníkovou zónou, od juhu k severu, vtedy slávime ukrižovanie, ktoré niekedy padá na marec, niekedy na apríl. To je ukrižovanie Slnečného svetla, Slnečnej sily na planéte, v prírode. Je to kozmická dráma, ktorá sa opakuje každý rok, či už ste kresťan alebo ateista. Pretože v tejto dobe existuje mnoho ateistov, ktorí vravia "ja neverím v Krista." Tak, či onak, každý rok sa im dostane Slnečného požehnania, či už veria alebo nie. Pretože slnko, či veríme alebo nie, začne svoju púť 25. decembra od severu a bude ukrižované v marci alebo v apríli, keď bude prechádzať rovníkovou zónou, a dá svoj život bez ohľadu na to, kto ste alebo v ktoré náboženstvo veríte. Toto Slnečné svetlo vám bude znovu a znovu dávať život. Toto je obeť Pána. A to je niečo, čomu musíme rozumieť a pochopiť. Patrí to k prírode, nepatrí to žiadnemu náboženstvu.

Prínos tejto obete ide do vášho tela, do vašej mysle, do vašej psychiky, do vášho ducha, ak viete, ako toho využiť. Zvyčajne, táto energia ide do vášho fyzického tela a vyživuje ho, a vy potom túto energiu rôznymi spôsobmi premrháte. A to je problém. Ľudstvo nevie, ako využiť tejto Slnečnej, Kristickej sily, aby im dala život.

V dnešnej dobe existuje mnoho kresťanov alebo ľudí, ktorí si hovoria kresťania, ktorí veria v Bibliu a v evanjelia, a predsa mrhajú touto Kristickou energiou, aj keď hovoria, že veľmi milujú Pána. Bohužiaľ, oni si myslia, že musia veriť iba v Ježiša. Ježiš je majster, ktorý je znechutený všetkými svojimi nasledovníkmi, pretože nikto z nich netransmutuje svoju sexuálnu Kristickú energiu. Prijímajú Ježišovo učenie, ale ho nevykonávajú.

Aby sme sa mohli znovu narodiť - ako to učil Kristus, skrze pery Ježiša – tak musíme byť zrodení z vody a ducha. Vody a duch sú symbolom tohto ohňa, ktorý tu popisujeme. Duch je Slnečný Duch života, ktorý je symbolizovaný Santa Clausom, ktorý prichádza a umiestni dary do sŕdc tých, ktorí pracujú s týmto ohňom, s touto silou.

Každý rok, 25., tento oheň vstupuje do vnútra planéty, cez vodu, vzduchom, ohňom, zemou, a do tela zvierat, rastlín, ľudských bytostí a minerálov. Každý rok vstupuje a dáva tento dar, ktorým je život. Ale kto si tento dar ponecháva a rozvíja ho, aby dal život svojmu Stromu života alebo tomu, čo ľudia v tento svätý deň nazývajú vianočný stromček?

Vianočný stromček

Čo je vianočný stromček? Poďme analyzovať slovo Vianoce (Christmas v ang.). "Kristus" (Christ v ang.) je slnečná energia a "mass," je obrad. Takže, Vianoce (Christmas), sú transformáciou alebo obradom, v ktorom je slnečná energia premenená na život.

V kabale sa neustále študuje Strom života. Je reprezentovaný v chrbtici každého jedného človeka. Chrbtica je Stromom života. Ak máte zdravú chrbticu, tak celé vaše telo je zdravé a silné. Ak si chrbticu poškodíte, tak môžete poškodiť mozog a ostatné časti tela. Strom života, vianočný strom, symbolizuje chrbticu. Všetky svetlá vianočného stromu predstavujú zmysly duše, ktoré musíme prebudiť, aby sme mohli vnímať to, čo je Kristus.

Strom zivota-Vanocni strom

Strom života - Vianočný stromček

Keď toto svetlo svieti v našej chrbtici, v siedmich kostoloch (cirkví), ktoré sú popísané v knihe Zjavenia, a vo všetkých silách tohto Stromu života, potom Santa Claus prichádza a prináša darček. Prichádza zo severu, potom dolu komínom, ktorý je našim osobitným severom, čakrou Sahasrára alebo cirkev (kostol) Laodicea, týkajúca sa epifýzy a sefiry Keter. To je miesto, kadiaľ vstupuje. To je presne to, čo je napísané v Skutkoch apoštolov, že keď sa zišli apoštoli, aby oslávili tento príchod, tak nad ich hlavami sa vznášali ohnivé jazyky. Tieto jazyky boli ohňom Ducha Svätého alebo ohňom Santa Clausa, ktorý je sila. To bol dar, ktorý dostali. Dostali veľa darčekov, pretože nezabudnite, že v písmach je napísané, že každý môže dostať rôzne dary podľa transformácie alebo premeny tejto energie. Ale v dnešnej dobe ľudia nechápu, o aký typ darčeka sa jedná alebo to, čo biblia nazýva "dar." Je to moc Ducha Svätého, a to nie je niečo, čo vám bude automaticky dané. Nie, musíte si to zaslúžiť.

Svatodusni svatky-Letnice

"Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.." - Matúš 18:3

Dva svedci v pateriTo je dôvod, prečo Vianoce, Narodenie Krista, je pre deti. Máme detskú myseľ? Aký typ mysle máme? Myseľ detí je symbolizovaná borovicou. Borovica súvisí so silami detstva, silami Vodnára, mysľou. Pozorujte svoju myseľ: je vaša myseľ nevinná? Získali ste vo svojej mysli túto nevinnosť? Iba Budha má takúto myseľ. To je dôvod, prečo je napísané, že aby mohol Kristus zostúpiť do vás, tak musíte byť spojení s vaším vlastným konkrétnym individuálnym Budhom, ktorý vám dá toto osvietenie. To je to, čo slovo Budha znamená: osvietený, osvetlený. Toto je symbolizované v Strome života, vo vianočnom strome, čo je symbol prevzatý zo Škandinávie, no tento symbol má zastúpenie v každej tradícii.

Samozrejme, že veľa kresťanov má vianočný stromček ozdobený svetlami, ale o tomto nič nevedia. Vskutku, v tejto dobe sú Vianoce len podnikaním. Mnoho ľudí oslavuje Vianoce, a keď prídu, tak samozrejme, že títo ľudia o tomto vzťahu obradu Slnečného svetla so Zemou nemajú ani tušenia. Jediné, čo ich trápi, je aké darčeky im, kto dá, a aké darčeky by mali dať svojim príbuzným. A takto premýšľajú úplne všetci. Ak sledujete televíziu, tak nájdete veľa reklám, ktoré vás nabádajú, aby ste na Vianoce "dali/darovali". Čierna lóža všetko skomercializovala. Vzala všetky posvätné symboly a symboly náboženstva zosmiešnila. To je dôvod, prečo ľudia v súčasnosti tieto sviatky oslavujú, no ignorujú ich význam.

Táto dráma Kozmického Krista a spôsob, akým môžeme asimilovať túto Solárnu silu, je tajomstvom súvisiacim s chrbticou. Pamätajte si, že chrbtica má 33 stavcov. To je dôvod, prečo je napísané, že Majster Ježiš žil 33 rokov. Slobodomurári hovoria o 33 stupňoch zasvätenia. A je to preto, že aby sme mohli rozvíjať túto energiu, tak to musíme urobiť v 33 stupňoch, ale v rôznych oktávach, rôznymi spôsobmi.

Panna Matka

V Evanjeliách sa uvádza, že Anjel Gabriel vždy ohlasuje narodenie Krista. Anjel Gabriel alebo Geburael, predstavuje dokonalého muža, ktorý sa v každom z nás musí objaviť, tým, že vieme, ako transformovať lunárne sily, ktoré vo fyzickom tele pôsobia mechanicky.

Zvestovani Panny Marie-Murillo

Mária, panna matka Ježišova, predstavuje matku prírodu. Tak, ako je Matka príroda reprezentovaná v planéte Zem, rovnako je tiež reprezentovaná v našom fyzickom tele. Táto príroda v našom vnútri, sa musí stať panenskou. Stať sa panenskou, znamená byť cudný. Ale tu nerozprávame o cudnosti, ktorú majú ľudia bežne na mysli alebo čo si predstavujú pod pojmom cudnosť. Tu sa bavíme o vedeckej cudnosti. Keď vstúpime do vedeckej cudnosti, potom naša vlastná hmota, naše vlastné telo, sa stáva panenským. Len panna môže porodiť toto svetlo, ktoré je vo vnútri. To znamená, že smilník, cudzoložník alebo niekto, kto plytvá sexuálnou silou, nie je pannou. Nehovoríme tu o panenstve, ktoré majú ľudia na mysli a ktoré súvisí len s pohlavnými orgánmi. Ľudia si myslia, že keď ste nikdy nemal pohlavný styk, tak ste panic alebo žena s neporušenou panenskou blanou, že je panna. Nie, tu sa nerozprávame o doslovnom panenstve. Tu sa rozprávame o panenstve psychiky, panenstve duše, kde sa učíme, ako transformovať sexuálnu energiu prostredníctvom vedeckej cudnosti. To je spôsob, ako sa naša znečistená hriešna prirodzenosť, hriešna hmota, stáva panenskou.

Tarotove Arkanum 6To je dôvod, prečo tarotove arkánum šesť zobrazuje prostitútku a pannu. Ale kde je tá panna, a kto je tá prostitútka? No, prostitútka je naše fyzické telo, pretože ho znečisťujeme a prostituujeme skrze naše zlozvyky. Všimnite si, ako sa sexuálne správame. Je zrejmé, že medzi ľuďmi nedokážeme nájsť jedinú pannu. Sexuálnej degenerácii dokonca tlieskame. Keď niekto vyjde na verejnosť so svojou sexuálnou degeneráciou a tým, čo urobil, tak všetci vravia, "Zaslúži si potlesk," pretože je odvážny hovoriť o svojej degenerácii. Takže samozrejme, že každý má v sebe prostitútku, čo je fyzické telo. Tento proces vytvorenia panny, začína u fyzického tela, čo znamená: vedieť, ako si uchovať sexuálnu silu a všetky ostatné sily, ktoré vstupujú do fyzického tela, solárne sily. Keď sa to naučíme, potom naša hmota otehotnie s ohňom, ktorý nazývame kundaliní. A to je len prvý krok.

Prebudiť energiu kundaliní, znamená prebudiť Herkulesa/Heraklesa. Herakles je symbol v gréckej mytológii. Héra je Božská Matka, a Kleos znamená "aura." Herakles znamená aura Héry, oheň Héry, v tele. To je dôvod, prečo je napísané, že keď sa narodil Herkules/Herakles, tak ho uniesol Merkúr. Merkúr je symbolom sublimácie sexuálnej energie. Vzal ho na Olymp, aby sal z Hérinho prsu, a aby mu dal nesmrteľnosť. Je napísané, že keď Merkúr priložil Herkulesa k prsiam Héry (manželka Zeusa, Jupitera), tak ona spala, a keď sa prebudila a zbadala, že Herkules saje z jej pŕs, tak sa naštvala a odstrčila ho. No Herkules už z prírody stačil nasať veľa mlieka, veľa múdrosti, veľa vedomostí, veľa energie. Pri tom odstrčení vystrieklo do vesmíru/priestoru mlieko a takto sa zrodila Mliečna dráha. Toto ako viete je symbol, ktorý pochopíte, keď budete čítať medzi riadkami. Mliečna dráha, galaxia sa zrodila z prsníka Héry – toto je prekrásny symbol Krista, aury Božskej Matky Prírody alebo Kozmickej Matky. Takže tomu musíme porozumieť a pochopiť to.  

Uctievate Božiu Matku Máriu? Ste katolík? Alebo ste Hind? Alebo uctievate, Božskú Matku Kundaliní Šakti? V hinduizme má mnoho mien; rôzne aspekty. Uctievate Božiu Matku? No, potom pochopte, že Božia Matka sa vyjadruje v hmote, pretože to je to, čo fyzické telo je, hmota. To je dôvod, prečo je Malkut v Kabale, predstavovaný ženským aspektom. Malkut je fyzické telo. Chcete, aby do vás vstúpil Kristus? Urobte vaše fyzické telo, váš Malkut, panenským, čo znamená, cudnou hmotou. Toto sa dá uskutočniť iba tým, že sa budete vyhýbať ohavnému kŕču, špinavému zvieraciemu orgazmu. Zvieratá nemôžu udržať Krista, pretože prirodzene, mechanicky a inštinktívne smilnia. No, my sa učíme, sú nám dané vedomosti, ako nesmilniť. Ak budeme premieňať sexuálnu energiu, tak naša hmota, naše telo, sa stane pannou. A z tejto panny sa rodí dieťa. To dieťa, ktoré všetci uctievajú a ktorého narodeniny oslavujú 25teho.

Toto dieťa sa narodilo v Ježišovi. Toto dieťa sa narodilo v Mojžišovi, v Budhovi, v Krišnovi. Toto dieťa je oheň. Tento oheň je Kristus, Syn Boží alebo Prvorodený, Prvá emanácia Nepoznateľného božstva, čo je Abstraktný Absolútny Priestor, ktorý môžeme nazvať Otcom, Kozmický Otec, ktorý nemá tvar ani žiadnu podobu. Toto je prvý krok. No Kristus sa musí narodiť nielen vo fyzickom tele, ale aj vo vitálnom tele, v astrálnom tele (emocionálne telo), v mentálnom tele, v tele vôle, v tele vedomia, a v tele ducha. Toto je sedem krokov, ktoré musíme podstúpiť. Kristus, ako oheň, musí vstúpiť do každého jedného tela alebo každej jednej našej časti.

Prvá hmota, ktorá sa stane pannou, je fyzické telo, a potom vitálne telo, a potom emocionálne telo. Takže Kristus sa musí narodiť vo vašich emóciách, vo vašej mysli, vo vašej vôli.

Poznáte tú frázu, kde sa píše:

"Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!" - Lukáš 22-42

Toto je možné vysloviť, iba vtedy, keď Kristus príde do našej vlastnej konkrétnej vôli. Aký typ vôle máme?

Toto je narodenie alebo Zrodenie Krista v ľudskej bytosti. Deje sa to postupne, a nie ako sa bežní kresťania, fundamentalisti tejto doby domnievajú, že jednoducho zdvihnete ruku a poviete, "Verím v Ježiša, " a Kristus do vás vstúpi automaticky. Nie, Kristus do nikoho takto nevstupuje. Najprv sa musíte stať pannou. Kristus sa narodil z Márie, panny, nezrodil sa vďaka niekoľkým slovám: potreboval ženu, aby sa narodil.

Táto žena bola taktiež ukrižovaná, tiež sa ukrižovala.

Kristus je každý rok ukrižovaný na planéte, aby dal život, aby obnovil všetky častice. Po marci alebo apríli, po oslave ukrižovania, uvidíte, ako sa príroda stáva šťastnou, plnou svetla. Rastlinná a živočíšna ríša rozkvitá s novým životom. Zvieratá sú nabité sexuálnou silou a potom sa začnú rozmnožovať, pretože to je jediný spôsob, ktorý poznajú. Nie sú intelektuáli, oni nevedia nič o rekreačnom sexe. Všetka príroda sa rozmnožuje, je plná svetla, plná života. To isté sa musí stať v nás. Chceme, aby sa Kristus prejavil nie zvieracím spôsobom, nie rastlinným spôsobom, ale vedomým spôsobom. Pretože to je to, čo chce Kristus v každej jednej osobe, v každej ľudskej bytosti. Prejaviť sa veľmi uvedomeným spôsobom, inteligentným spôsobom. Chce, aby sa z nás stalo vozidlo/nádoba inteligencie.

Zviera to nemôže urobiť, pretože zviera sa chová inštinktívne. My to môžeme zvládnuť, iba ak v sebe obetujeme našu zvieraciu časť, a to je možné iba skrze ukrižovania. Všetko to, čo máme v sebe zvieracie, musí zomrieť. Keď sa dieťa Kristus zrodí v panenskom človeku, tak sa ocitá v maštali medzi zvieratami. Toto je poľutovaniahodné. Môžete vidieť, ako Jozef a Mária predstavujú dve polarity, Yin a Yang, čo zrodilo Krista. No bohužiaľ, keď sa Kristus narodí vo fyzickom tele, tak je tam stále veľa zvierat. Sú to zvieratá túžby, ktoré má každý v sebe: sexuálna žiadostivosť, hnev, chamtivosť, závisť, lenivosť, obžerstvo atď. Všetky tieto prvky musia zomrieť, musia byť ukrižované. Pozemský človek musí zomrieť, aby sa mohol narodiť nebeský človek. A to je tiež proces. Nepredpokladajte, že týmto procesom budete musieť prejsť iba raz. Budete ním musieť prejsť sedem krát sedem. Musíte zomrieť vo svojom zvieracom správaní vo fyzickej rovine, vo vitálnej rovine, v emocionálnej rovine, v mentálnej rovine a v rovine vôle, a v rovine vedomia, a dokonca aj v rovine ducha. Tento oheň vás musí úplne pohltiť.

Myslíte si, že Ježiš Nazaretský sa stal Ježišom Nazaretským len tak, jednoducho? Počúvajte: na svojej premene pracoval veľmi tvrdo, rovnako ako Mojžiš a všetci veľkí proroci, avatary a majstri. Všetci na sebe tvrdo pracovali, a svetlo alebo Kristus, sa kúsok po kúsku začal objavovať, až kým sa nestali rovnakým svetlom, jeho časťou. Toto je to, čo znamená Kristifikovať sa, stať sa pravým Kresťanom. Je to proces. Takže, rovnakú drámu, ktorú vidíte v prírode, budete musieť zopakovať vo svojom vlastnom, konkrétnom, individuálnom tele, mysli a duchu.  Až potom budete môcť skutočne porozumieť, čo je Narodenie Krista.

Pastieri

Kristus sa musí zrodiť vo vašom srdci. Keď sa objaví Kristus, tak prichádzajú pastieri a dostanú správu, že v stajni sa narodil Pán. Ľudia si myslia, že pastieri sú ľudia, ktorí sa v tej dobe starali o ovce. Ignorujú, že aj v dnešnej dobe, tí ľudia, ktorí sa starajú o iných ľudí, o druhé duše, sa nazývajú pastormi (pastieri). Pastor je latinský a španielsky výraz pre pastiera. Takže, ak chcete, aby sa vo vašom srdci narodil Pán, tak musíte byť pastierom. Inými slovami, budete musieť pre Neho pracovať. Budete musieť šíriť Slovo, skutočné poznanie. Stať sa pastierom, znamená, stať sa inštruktorom, stať sa misionárom.

Existujú rôzne úrovne pastierov. To je dôvod, prečo je v Biblii napísané, že pastier David sa stal kráľom. Mojžiš bol pastier a Ježiš je tiež reprezentovaný ako pastier. Je to symbol tých, ktorí pracujú pre dobro ľudstva.

Rozumiete? Ako sa pastier stará o ovce? Vidíte nejakého pastiera kopať alebo zabíjať svoje ovce? Nie! Naozaj dobrý pastier, dá život za svoje ovce.

Ovce predstavujú duše, zvieracie duše dobrých ľudí, ktorí sa chcú stať človekom. Takže, inými slovami, pastier je človek, a ovca, je zviera. Je to jednoduchý symbol: pastier je už na úrovni ľudskej bytosti. Pastier dosiahol úroveň Tiferet, úroveň majstrovstva. Ako pastier, sa stará o ovce, o tie duše, ktoré ešte nie sú na úrovni Tiferet, ale ktoré sú mierne duše, ktoré naozaj nasledujú Slovo Pána.

Veľa učiteľov (pastierov), bolo v dobe evanjelií, ktorí pracovali s dušami ľudí, ktorí boli stále intelektuálne zvieratá, ale mierne, nasledujúce Slovo napísané v posvätných knihách. Jedného dňa sa im zjavil Anjel a povedal: "Vy ste pastieri, takže mám pre vás dobrú správu, pretože pracujete pre duše, teraz príde Pán a zrodí sa vo vás na ďalšej úrovni, ako svetlo."

Nato vypukne v Betleheme radosť, čo znamená "v dome chleba múdrosti." Betlehem je Belen, epifýza. To je miesto, kde sa narodí Pán. Toto malé mesto Betlehem, je epifýza, ktorá je obklopená ďalšími Judskými mestami, mozgom, ktorý predstavuje myseľ Jeruzalema. Myseľ, kde nájdeme všetky tie defekty, neresti a chyby, ktoré máme v hojnosti. Takže, všetci ľudia, myseľ, sú tu v mozgu, a v strede sa nachádza epifýza, ktorá je zo všetkých miest najmenšia, kde sa rodí Pán. To je symbol pastierov, ktorí prídu na oslavu narodenia Krista. Rovnaká udalosť sa musí odohrať i v nás na rôznych úrovniach.

Traja mudrci

Tri Kralove-magove-kneziA čo traja mudrci, traja králi, alebo traja mágovia? Toto je tiež symbol. Sú to pastieri, ktorí sú už odetí v rúchach Pána, vo Svetle, v Solárnych Telách.

Múdry pochádza zo slova múdrosť. Múdrosť v hebrejčine je Chokma. Chokma je druhá Sefira, ktorá je priradená k najkrajším atómom tejto energie, ktorú nazývame Kristus. Chokma, Kristus, múdrosť, robí človeka múdreho. Byť múdry, znamená mať Krista vo vnútri. Takže traja mudrci, sú tromi krokmi alebo tri kategórie, tri stupne, v ktorých inkarnujeme Pána.

Niekde sú vyobrazení s korunou. Koruna je v hebrejčine Keter, Otec. Koruna života, je Kristus. Sú korunovaní, čo znamená, že sú králi, rovnako ako David, ako Šalamún, pretože Kristus je vo vnútri. Sú pomazaní ohňom. To je to, čo nazývame Mesiáš. Mesiáš je to isté, čo Kristus alebo Avatar, niekto, kto je vozidlom/nástrojom Slnečného svetla. Kristus sa prejavuje všade.

Títo traja mudrci, sú tri úrovne, v ktorých sa Kristus prejavuje v tých, ktorí už kráčajú po ceste sebauvedomenia:

  1. čierny mudrc
  2. biely mudrc
  3. žltý mudrc

Toto sú tri farby Alchýmie. Prvá z nich je čierna, pretože keď po prvýkrát inkarnujete Hospodina, tak vaša hmota je stále čierna, s egom a túžbou. Oheň je stále zatvorený v rôznych častiach vášho Bytia, vo vašom vedomí, vo vašom tele, a vy ho musíte oslobodiť, rovnako ako keď uhlie musí oslobodiť oheň. Keď je tento oheň úplne oslobodený a čiernota zmizne, potom sa objaví belosť, ktorá je čistota, panenstvo ohňa vnútri hmoty.

Stať sa bielym mudrcom nie je ľahké. Vlastne je to, to najťažšie. Existuje mnoho zasvätencov, ktorí vstúpia do prvej časti práce a stanú sa čiernymi mudrcmi alebo čiernymi kráľmi. Hebrejské slovo malachim, znamená králi alebo kráľovné, a odkazuje na Tiferet vo svete Jecira, svet anjelov. Na tejto úrovni zasvätenia, získate úroveň malachim alebo kráľ. Iba na tejto úrovni sa môžete stať mudrcom, stelesnením Chokmy, múdrosti. No na začiatku, ako Majster Samael vysvetľuje vo svojich knihách, si tohto ohňa, ktorý je v temnote, ani nevšimnete. Pretože táto čiernota musí zničiť všetku tú temnotu, ktorú máme vo vnútri, čo je sexuálna žiadostivosť, ego, všetka negativita, zvieracia túžba, atď. Tým, že zničíme túto temnotu, vyslobodíme vedomie- čo je oheň, oslobodíme Krista. Kúsok po kúsku, potom začne zasvätenec žiariť viac a viac, a začne vidieť viac svetla, kým sa nestane bielym.

Biely kráľ alebo mág sa objaví potom, čo porazí Lucifera v jednom konkrétnom štádiu. To je to, čo sa stalo s Ježišom: potom ako vo vnútri porazil Lucifera, sa objavil pred zástupmi, ako biely mág.

Na to, aby sme sa stali žltým mudrcom, je treba kráčať po ceste sebauvedomenia na inej, vyššej úrovni. Žltý mudrc je nad bielym. Žltá je farba zlata. Toto zlato sa musí objaviť v zasvätencovi. Náramné očistenie musí podstúpiť ten, kto chce, aby sa v ňom objavilo zlato. Toto zlato sa objaví, keď je zasvätenec vzkriesený.

Zlato ako kov, je symbolom slnka. Striebro je symbolom mesiaca. Ak sa stávate žltým mudrcom, je to preto, že ste už Slnečným človekom. Ste úplne očistený, ste vozidlom/nádobou. Tak ako kov zlato, je vozidlom Slnečného svetla, tak i vy ste tiež vozidlom tohto Slnečného svetla. Ste zlatý človek, Slnečný človek. Je to preto, že ste vybudovali diamantovú dušu.

Kameň diamant sa tiež vzťahuje k Slnku. Mať na prste diamant alebo v náhrdelníku je jednoduché, ale aby ste zo svojej duše urobili diamantovú, to je veľmi ťažké. Urobiť z duše diamantovú dušu, znamená vlastniť kameň mudrcov, byť vzkriesený majster, ktorý má moc nad štyrmi elementmi, pretože ste v samom strede kríža X, a od samotného stredu, rozkazujete vode, vzduchu, ohňu a zemi, pretože ste vozidlom tohto svetla, ktoré je v strede slnka, v strede zeme, v strede Plejád, v strede galaxie, v strede vesmíru. Toto svetlo vás transformuje v rôznych úrovniach.

Existuje mnoho vzkriesených majstrov, ktorí majú vládu iba v tejto slnečnej sústave, iní, ktorí majú vládu nad galaxiou, ďalší, ktorí majú vládu v Nekonečne, pretože toto svetlo transformuje zasvätenca v rôznych krokoch. Nie všetci vzkriesení majstri majú takýto rozsah, iba tí, ktorí majú múdrosť mnohých nekonečniev, môžu vstúpiť do Absolútna (s úrovňou Anklad) a stať sa Paramarthasatya. To je dôvod, prečo, keď hovoríme o majstrovi Ježišovi z Nazareta, majstrovi Aberamento, tak sa vždy pred ním skláňame, pretože on je Paramarthasatya. On má v sebe múdrosť mnohých nekonečniev. Na planétu Zem prišiel, aby pomohol. Existujú ďalší vzkriesení majstri, ktorí majú múdrosť galaxií. Toto je spôsob, akým sa toto Slnečné svetlo rozširuje, a to závisí na vašej práci, záleží to na vašom vedomí. Vidíte, vždy existujú rôzne hierarchie, dokonca aj medzi znovuzrodenými, medzi žltými mudrcmi.

Takže, toto je Zrodenie Krista. Jedná sa o postupnosť, systém prebúdzania Solárnych schopností, ktoré sú skryté v každom z nás.

Otázky a odpovede

Poslucháči: A čo betlehemská hviezda?

Inštruktor: Betlehemská hviezda, je naše vlastné osobité individuálne Bytie, náš vlastný osobitý Monad. Každý z nás má svoju vlastnú osobitnú betlehemskú hviezdu. Epifýza súvisí s mestom Betlehema, kde sa narodil Pán. Epifýza taktiež súvisí s betlehemskou hviezdou, hviezda, ktorá vedie mága. Tá hviezda je seba-pamätanie. To je dôvod, prečo vždy hovoríme, že si musíme pamätať samých seba, že máme nasledovať vlastnú konkrétnu hviezdu, pretože všetko, čo sme, pochádza z Ein Sof. V Ein Sof máme svoj vlastný osobitý atóm alebo hviezdu, ktorá je spojená s našim vlastným, osobitým, fyzickým telom a vedomím. Tento osobitý Ein Sof alebo hviezda, ktorá je hore spojená s Kristom, sa chce rozvinúť a rozvíjať v nás všetky sily/schopnosti Pána. Ein Sof nás vedie, ak počúvame, a zostupuje podľa nášho stupňa, aby sme sa mohli vyvíjať. Nasledovať túto hviezdu, znamená byť mág. Pamätajte si, že túto hviezdu nasledovali traja mudrci. Takže, ak chcete nasledovať túto hviezdu, tak sa musíte stať kňazom, čo je to isté, ako byť mágom. Stať sa kňazom alebo mágom neznamená len vykonávať obrady, až na jeden: obrad transmutácie vašej Slnečnej sily.

Poslucháči: Kristus sa musí narodiť v tajnosti, kvôli Herodesovi...

Inštruktor: Na začiatku, keď nájdete toto poznanie, keď ste nadšený a prebúdzate a rozvíjate svoje vnútorné Ja, tak začnete hovoriť a chcete, aby každý nasledoval túto cestu. Potom natrafíte na ľudí, ktorí sú veľmi skeptickí a začnú vám do mysli vkladať pochybnosti. To je Herodes. Herodes predstavuje svet. Herodes sa nachádza vnútri každého mysle. Všetci máme svojho vlastného, osobitého Herodesa,  ktorý nám do mysle vkladá pochybnosti. Herodes sa dopúšťa nevery s Herodiadou, ľudstvo. Herodiada predstavuje prostituujúce sa ľudstvo, ktoré uctieva negativizmus. Takže, náš vnútorný Herodes smilní s Herodiadou. Keď hovoríme s ostatnými o Kristovi, hneď sa cítia ohrození (kvôli svojmu vnútornému Herodesovi), a chcú zabiť dieťa Krista, ktoré sa v nás vynára. Takže, to je dôvod, prečo, keď sa začneme prebúdzať a mať zážitky, tak musíme držať jazyk za zubami a správať sa ako ktokoľvek iný, a skrývať Pána. Na to, aby sme mohli pomôcť ľudstvu, Pán musí najskôr narásť a dospieť v našom vnútri. Ale ak je Pán ešte dieťa, tak sa musíme mať na pozore, pretože, ako si pamätáte, v dobe Herodesa zabili mnoho detí. Len tí, ktorí sú chytrí, sú zachránení.

Poslucháči: Počas prednášky ste poukázali na to, že Kristus je Ein Sof Ór, no taktiež sme počuli, že Kristus je Chokma. Myslím, že ste na to odpovedali už v prednáške, ale môžete ešte raz vysvetliť medzi nimi rozdiel?

Inštruktor: Kristus je svetlo, ktoré sa rozvíja do mnohých svetiel. Kristus je jeden a mnoho. Kristus je Ein Sof Ór. Kristus je Lúč Okidanokh, Centrálne Slnko. Kristus je Svätá trojica: Keter, Chokma, Binah, Otec, Syn a Duch Svätý, ktorého najkrajšie atómy žiaria v Chokme, múdrosť. Kristus sa rozvíja do páru, ktorým je Abba a Aima, Otec a Matka. Božská Matka Kundaliní je taktiež Kristom. Kristus sa rozvíja do dvanástich apoštolov, ktorých máme v sebe, takže každý apoštol je súčasťou tohto svetla, je súčasťou Krista. Kristus sa rozvíja do dvadsiatich štyroch svetiel alebo do dvadsiatich štyroch starcov, o ktorých sa zmieňuje kniha Zjavenia. Každý jeden starec je Kristus sám o sebe, na rôznej úrovni. A na koniec, Kristus sa rozvíja do 49 ohňov. Uviesť do činnosti všetky tieto časti Krista, ktoré máme vo vnútri, znamená prepojiť všetky žiarovky, aby ste vo vašom dome mali svetlo z rovnakej elektriny. Pamätajte si, že Kristus je všade. Kristus v gréckej mytológii sa nazýva Zeus, Jupiter, Otec všetkých bohov. Kristus je symbolizovaný mnohými spôsobmi.

Chi-Rho-Kristus

 

Preložené z anglického originálu: Gnostic Nativity of Christ
prednáška daná Gnostickými Inštruktormi na gnosticteachings.org
služba od vydavateľstva Glorian