slovnik

Oheň kundaliní

V týchto časoch, väčšina duchovne orientovaných ľudí, počulo slovo kundaliní. Kundaliní sa spomína skoro vo všetkých našich prednáškach a knihách Samaela Aun Weora. Je dôležité, aby všetci úprimní a vážni duchovní hľadači, mali veľmi silné pochopenie toho, čo je kundaliní. Pretože je to energia, ktorá umožňuje všetok duchovný vývoj. Kundaliní tvorí základ celej existencie. Jedná sa o surovú, základnú energiu, ktorú chce duchovný hľadajúci kultivovať, rozvíjať alebo prebudiť.

Slovo kundaliní je najviac známe zo sanskrtu, no v skutočnosti je ešte oveľa staršie než sanskrit. Korene tohto slova siahajú až do  Atlantídy a ďalej.

Kundaliní odkazuje na kozmickú silu, energiu, ktorá je úplne iná ako energia, ktorú poznáme fyzicky. Kundaliní nie je obyčajnou elektrinou alebo magnetizmom alebo teplom, no je zdrojom všetkých. Kundaliní je druh sily alebo energie, ktorá je čistým, božským, surovým potenciálom, ktorý je potom upravený v závislosti na tom, ako sa s ním zaobchádza. Toto je kľúčový bod, ktorý často chýba v mnohých textoch alebo školách hinduizmu alebo budhizmu, ktoré rozprávajú o kundaliní.

letnice-ohen_kundaliniI na Západe, tvorí kundaliní elementárny, základný aspekt náboženstva, ale tu je to viac ukryté. V židovsko-kresťanskej tradícii je to symbolizované ako oheň Ducha Svätého alebo ako stĺp ohňa, ktorý viedol Izraelitov na ich veľkom exodusi (odchod židovského národa z Egypta).

V skutočnosti, každé duchovné cvičenie, ktoré vykonávame, akéhokoľvek druhu, či už recitácia mantier, meditácia, modlitba, náboženský spev, Karma joga alebo nesebecké služby (Seva), všetky tieto duchovné cvičenia, bez ohľadu na to, z akej tradície pochádzajú, majú za svoj zámer prebudenie tejto kozmickej sily v našom vnútri. Neexistuje výnimka. Samotným účelom náboženstva alebo jogy, je prebudiť túto energiu vo vnútri osoby. Túto silu sa snažíme aktivovať, pretože táto energia nás spája s božstvom. Vytvára to v nás to, čo sa dá nazvať osvietenie alebo oslobodenie - ale nepleťte si to s realizáciou, ktorá závisí na vnímaní, múdrosti, porozumeniu.

V súčasnosti, kundaliní nie je u ľudí aktívna. Je to preto, že podmienky, ktoré ju aktivujú, neboli splnené. Rovnako ako všetky energie alebo sily v prírode, energia kundaliní (Duch Svätý) funguje v súlade so zákonmi prírody. Funguje podľa príčiny a následku. Všetko v prírode, dokonca i Boh, rešpektuje zákon príčiny a následku. Karma, tento zákon akcie a následku, všetko upravuje. Každá prejavená vec, je predmetom príčiny a následku. Kundaliní nie je výnimkou.

Fakty a fantázie o kundaliní

Bohužiaľ, existuje veľa škôl, učiteľov a kníh, ktoré majú mnoho fantastických predstáv o kundaliní a jej prebudenie, ale ktoré sú všetky založené na lži, teórií a snov. Prebudenie kundaliní je možné, ale iba v prípade, že vyvoláme príčiny, ktoré tento efekt vytvárajú. Bohužiaľ, málokto pozná presné, požadované podmienky, a namiesto toho učí to, čo znie dobre alebo to, čo chcú počuť ľudia.

Vzostup kundaliní funguje ako akýkoľvek zákon v prírode: ak sú splnené príčiny, vzniknú výsledky. Príčina a následok sú dôvodom, prečo je psychologická a duchovná úroveň ľudstva na úrovni, na akej je. Ľudstvo je tam, kde je, kvôli príčinám, ktoré samo vytvorilo. Naša súčasná situácia, či už sociálna, ekonomická alebo politická, každý aspekt nášho života, je taký, aký je, vďaka našim činom. Neexistuje výnimka. Nič na nás nie je uvalené zvonku. Všetko čo zažívame, je výsledkom toho, čo sme vo vnútri. To isté platí pre prebudenie kundaliní. K tomuto nemôže dôjsť nijakým zásahom vonkajšej sily.

satanov chvostExistuje mnoho tradícií, ktoré učia, že guru môže za vás prebudiť kundaliní alebo ak si zaplatíte určitú sumu peňazí alebo ak budete nosiť určité rúcho alebo ak si kúpite určité zariadenia, stroje alebo oleje, všetky druhy fantastických vecí, ktoré budete musieť kúpiť alebo za ne zaplatiť alebo s nimi súhlasiť, že tak nejako - ako mávnutím čarovného prútika - tento vonkajší zásah prebudí vašu kundaliní. Alebo tým, že budete opakovať určitú mantru alebo určité cvičenie, že to prebudí kundaliní. Toto všetko je na sto percent nesprávne. Môžu vám pomôcť prebudiť určitú energiu, ktorú síce oni nazývajú kundaliní – no, kundaliní to nie je. Je to niečo iné. To, čo učia, je, ako sa prebudiť ako démon. Namiesto toho, aby viedli študenta k čistote, aby v ňom táto energia mohla stúpať, tak oni učia pravý opak, ako urobiť, aby tento oheň klesal. Toto je jednoduché a dosiahnete to tým, že sa budete oddávať túžbe, pýche, závisti, a pod.

Existujú skupiny, ktoré uvádzajú, že kundaliní je nebezpečná a že sa dá prebudiť náhodou. To nie je pravda. To je nemožné. Prečo? Pretože kundaliní je inteligencia Boha. Boh nekoná náhodou. Osvietenie alebo oslobodenie nepríde náhodou. Osvietenie je výsledkom presných príčin. Vyvolanie týchto príčin si vyžaduje veľké úsilie a veľa vedomostí. Boh, božstvo alebo Božská Matka nikoho neosvecuje náhodne, náhodou alebo z rozmaru.

Preto pokojne môžeme dať stranou obrovskú rozmanitosť kníh, teórií, škôl a učiteľov, ktorí opakujú všetky tieto nezmysly o kundaliní. Čo by sme mali urobiť, je študovať skutočné písma, skúsenosti tých, ktorí skutočne pracovali s touto energiou (a ktorí majú zodpovedajúce znaky: brilantná čistota, múdrosť a oslňujúca inteligencia), a spoľahnúť sa na ich vedenie. Nemali by sme brať do úvahy tých ľudí, ktorí sa len snažia zarobiť peniaze, získať nasledovníkov alebo sa stať slávny.

svetec-kundaliniAk sa pozrieme na písma a veľkých učiteľov, a to ako minulých, tak i súčasných, tak zistíme, že táto sila kundaliní (Duch Svätý) je mimoriadne mocná, ale aj veľmi náročná. Osvecuje iba tých, ktorí si to zaslúžia. Tí, ktorí si zaslúžia prítomnosť tej sily vo svojom vnútri, vstúpia do veľmi odlišného vnímania života. Niekto, kto má v sebe túto energiu aktívnu, nevidí život tak, ako ho vidí obyčajný človek.

Jeden skvelý učiteľ, ktorý veľmi dobre vysvetľuje povahu tejto tajomnej sily kundaliní, je Šrí Svámí Šivánanda (Swami Sivananda). Šrí Svámí Šivánanda bol indický lekár, ktorý sa priatelil so Samaelom Aun Weorom. Šrí Svámí Šivánanda žil v Indii a založil Božskú spoločnosť života (Divine Life Society). Jeho spisy sú brilantne jasné o povahe kundaliní a o požiadavkách tejto božskej energie. V jednej zo svojich kníh vysvetľuje, aký je to pocit, mať túto silu aktívnu. On to opisuje takto:

"Pred duševným okom ašpiranta, sa objavia super-zmyselné vízie. Pred jogínom sa začnú otvárať nové svety s neopísateľnými divmi a kúzlami. Svety za svetmi odhalia svoju existenciu a majestátnosť. Jogínovi sa dostane vo väčšej a väčšej miere božského poznania, moci a blaženosti, keď kundaliní začne postupne prechádzať čakrami, ktoré na základe tohto dotyku kundaliní, začnú prekvitať v celej svojej kráse. Pred týmto dotykom, čakry nevydávajú svoje sily, nevyžarujú svoje božské svetlo a vôňu, a neodhaľujú božské tajomstvá a javy, ktoré ležia ukryté pred očami pozemsky-zmýšľajúcich ľudí, ktorí by dokonca odmietli veriť i vo vlastnú existenciu."

Inými slovami, táto sila otvára naše duchovné oči. Existuje mnoho ľudí, ktorí tvrdia, že majú tento zrak, a ktorí popisujú mnoho fantastických vízií. Dávajú proroctvá a vízie, ale ktorí popierajú najctihodnejšie a krásne písma ľudstva. My sa musíme spoliehať na písma a na veľkých majstrov, a nie na vymyslené vízie rojkov, ľudí, ktorí sú zhypnotizovaní svojou vlastnou pýchou. Miesto toho sa musíme sami prebudiť, aby sme sa nespoliehali na slová, sny a sľuby druhých, ale prebudili naše vlastné vedomie a sami si overili fakty. Je veľmi ťažké zistiť, či je niekto rojko alebo skutočnú jasnovidec, a preto je ťažké zistiť, na koho sa dá spoľahnúť. A preto je pre nás najlepšie spoliehať sa na najväčších prorokov, a nasledovať ich vedenie. Je nutné, aby sme to mysleli vážne s tým, že prácu musíme robiť sami.

Ľudstvo v tejto dobe, je ako niekto, kto spí v posteli a sníva o tom, ako sa naučiť preplávať rieku existencie, prejsť na druhý breh, k nebu, k nirváne. My sme ten, ktorý spí a sníva o duchovnosti. Máme o tom veľa predstáv, predstáv plných fantázie, ktoré sme prebrali od iných. Predstáv, ktoré sme si sami vykonštruovali, fantázií, snov, projekcií našich túžob. My si predstavujeme, nebo, nirvánu alebo duchovný vývoj ako niečo, čo vyhovuje nášmu egu, čo podporuje náš pocit já, čo posilňuje naše psychologické traumy. Skutočnosťou je, že spíme. Nevidíme raj, nirvánu, nebo, pravdu, ale musíme. Môžeme študovať duchovno, môžeme aj meditovať, môžeme robiť cvičenia, ale pokiaľ budeme i naďalej spať a snívať o duchovnosti, tak budeme jednoducho spať. Žijeme v rozprávke.

No, a o kundaliní existuje enormná rozprávka. Západnú kultúru veľmi očarila téma kundaliní, pokiaľ ide o duchovnú stránku veci. Očarenie je forma fantázie, forma hypnózy. To nemá nič spoločné s pravdou. Realita o kundaliní je úplne odlišná. Nemá to nič spoločné s fantáziou, ktorú o tom majú ľudia. Je pre nás dôležité, aby sme touto fantáziou prenikli a odstránili ju. Miesto ležania v našej psychologickej spálni, kde spíme a snívame o kundaliní, musíme vstať. Musíme odísť z nášho psychologického domu. Musíme vidieť realitu, kde sme psychicky a duchovne, musíme vidieť pravdu o našej existencii. Musíme sa naučiť plávať, aby sme sa mohli dostať do rieky vedomia a naučili sa ju preplávať. Preplávať ten prúd je veľmi náročné, ale je to možné.

Môžeme sa učiť, ako meditovať, ako vykonávať pránájámy alebo ako praktizovať tantru, všetko toto je potrebné, ale zo všetkého najviac potrebujeme prebudiť svoje vedomie, aby ktorýkoľvek z týchto postupov mal akýkoľvek vplyv alebo účinok. Musí u nás dôjsť k duchovnej a psychologickej syntéze.

milarepaK dispozícii máme ohromný príbeh o jogínovi Milarepovi, ktorý nám to pomôže objasniť. Milarepa bol Tibeťan, ktorý začal svoj život ako každý obyčajný človek, bez zvláštnych vlastností, ktoré by stáli za zmienku. Urobil veľa chýb a dokonca vykonával čiernu mágiu, ktorou pozabíjal ľudí pre pomstu. Napriek tomu si uvedomil svoju chybu, a mal to šťastie, že našiel svojho pravého učiteľa, Marpu, ktorý ho učil techniku s názvom, Joga vnútorného tepla, Tumo joga, ktorá pochádza od šiestich jog Naropy alebo Nigumy. Táto technika je extrémne silná a mocná. Súvisí to s tým, čo učíme v tejto gnostickej tradícii.

Ku koncu svojho života, Milarepa dosiahol kompletný vývoj ako bódhisattva. Oslovil ho človek, ktorý sa chcel stať jeho žiakom. Milarepa sa spýtal študenta: "Aké sú tvoje kvalifikácie? Prečo by som ťa mal akceptovať ako študenta?"

Študent povedal: "Vyvinul som perfektnú samádhi. Dokážem meditovať a dosiahnuť absolútnu perfektnú vyrovnanosť v samádhi.."

Milarepa povedal: "To je dobre, ale to nie je nič v porovnaní s meditáciou vnútorného tepla." To nebolo povedané z pýchy, ale povedané, ako fakt.

Toto vnútorné teplo je kozmický oheň, o ktorom sa tu bavíme. Je opisovaný ako teplo, pretože ho môžeme pocítiť ako fyzické teplo, ale v skutočnosti sa to vzťahuje na psychické teplo. Je to duchovná sila. V skutočnosti nemá žiadnu podobu. Nejedná sa o fyzický oheň. Táto sila je elektrická, ale nie je to elektrina. Je to energia, ale nie je to hmota. Je to niečo nepolapiteľného, ale je to všade.

Milarepa učil tohto študenta jogu vnútorného tepla. Tým študentom bol Gampopa, ktorý sa stal jeho najväčším učeníkom a pomohol vybudovať tradíciu Kagjü tibetského budhizmu, ktorá ešte dnes existuje. Jednou s najpodstatnejších praktík je šesť jog (náuk) Náropy, a prvou z nich je joga vnútorného tepla: Tumo.

tumo_jogaČi to nazývame, Tumo joga, Kundaliní joga, Tantra joga, každá z nich sa zaoberá rôznymi spôsobmi, ako sa dostať k rovnakej veci. Každá z nich je vhodná pre mierne odlišný spôsob myslenia, a každá vznikla v inom časovom období, ale všetky hovoria o rovnakej sile.

V každom prípade, či už hovoríme o tibetskej, hinduistickej, kresťanskej alebo židovskej tradícii, všetky tieto techniky v každej škole, koniec koncov poukazujú na aktiváciu a rozvoj tejto sily vo vnútri nás.

Najbežnejší symbol tejto sily, je had. Tento had je univerzálny. Nájdeme ho v každom náboženstve. V kresťanskej tradícii, Ježiš hovorí: "Buďte obozretní/múdri ako hady," pretože had kundaliní dáva múdrosť.

V židovskej tradícii, v knihe Numeri, čítame o Mojžišovi, ktorý bol vyzvaný, aby zachránil svoj ľud pred hadmi, ktoré ich hrýzli. Boh mu povedal, aby urobil medeného hada a vyvesil ho na žrď. Tento medený had mal moc ich uzdraviť. Tu vidíme dva rôzne hady. Obaja sú polarizácie tejto sily, jeden pozitívny a jeden negatívny. Vo svojom základe, ide o rovnakú energiu, ale polarizovanú.

Táto energia existuje v tele. Nenachádza sa mimo nás. Tak, ako k vám nemôže prísť žiadna osoba z vonku a stráviť za vás jedlo alebo transformovať vzduch vo vašich pľúcach na kyslík, rovnako tak, žiadna osoba okrem vás, nemôže manipulovať a prebudiť kundaliní. Je to vo vás, je to vo vašom tele. Môžete získať pomoc, a my potrebujeme pomoc, ale nie od fyzickej osoby, ale zvnútra, od nášho vlastného Bytia, a od majstrov, ktorí pracujú vo vnútorných rovinách(svetoch), ktorí nám môžu pomôcť. No nemôžu nám pomôcť, pokiaľ nevytvoríme príčiny.

Mnohé z týchto škôl, ktoré hovoria o kundaliní, ju popisujú z hľadiska schopností/moci, že osoba, ktorá prebudí kundaliní, získa ohromné duchovné schopnosti/sily. To je to, čo oni používajú na prilákanie študentov. Je pravda, že keď táto sila, táto kozmická energia je v nás aktivovaná, tak prebúdza naše stratené zmysly, naše duchovné schopnosti, ktoré sme kedysi mali, ale ktoré sme stratili, ale to nie je dôvod, prečo my prebúdzame túto silu. Skutočný zasvätenec nehľadá magické schopnosti/sily, aby mohol ovládať druhých, aby mohol na ostatných zapôsobiť alebo aby bol výnimočný. Skutočný zasvätenec sa snaží uniknúť utrpeniu. Osoba, ktorá je unavená z ega, ktorá je unavená z bolesti, ktorá je unavená zo smrti, je dobre kvalifikovaná pre vstup do tejto vedy. Skutočný zasvätenec sa chce vrátiť späť do Raja. Skutočný zasvätenec má výčitky svedomia za svoju hrdosť a za svoju sexuálnu žiadostivosť a chce to zmeniť. Takže vidíte, sila kundaliní je Božia moc. Táto moc je daná iba tým, ktorí si to zaslúžia. Inými slovami, skutočný zasvätenec, skutočný duchovný praktizujúci, ktorý nasleduje zákon čestnosti a poctivosti, chce odísť od utrpenia, chce  sa vrátiť späť do Raja, aby sa znovu narodil. Toto duchovné zrodenie je možné len skrze silu kundaliní.

Príroda však o toto nemá záujem. Príroda a naše fyzické telo, ako také, chce len zachovať prírodu. Náš inštinkt je proste narodiť sa, jesť, vylučovať, reprodukovať a zomrieť. Príroda sa nestará o naše umenie, vedy, teórie alebo presvedčenia, alebo či veríme v Boha alebo nie. Príroda chce iba zachovať samú seba. Toto je dôvod prečo vo všetkých nižších ríšach/kráľovstvách, je funkcia každého organizmu: zachovať existenciu týchto organizmov. Každý z nich hrá dôležitú úlohu v zachovávaní planéty. To je všetko, čo príroda chce. Príroda nechce, nezaujíma sa, nepotrebuje, aby sme verili v Boha alebo nie.

Úloha fyzického tela

Príroda chce našu energiu. Vidíte, každý organizmus v prírode premieňa energiu a prenáša energiu. Fyzické telo, ktoré máme, sa v ničom nelíši. Všetci, ako fyzické organizmy, sme ako bunky v tele, ktoré pokrývajú kožu tejto planéty. Tvorovia, ktoré nazývame ľudské bytosti, sú naozaj len zvieratá, ktoré náhodou majú intelekt, a ktoré sú ako bunky akéhokoľvek organizmu, ktorý prijíma, transformuje a uvoľňuje sily. Tieto sily udržujú život na tejto planéte.

Bohužiaľ,  kvôli nášmu mozgu a kvôli sexu, túto energiu zle transformujeme a poškodzujeme planétu. To je dôvod, prečo sa planéta proti nám búri, dalo by sa povedať, že nás trestá. To je dôvod, prečo trpíme novými spôsobmi, s novými chorobami, s novými problémami. Ale na konci, objektívne povedané, ak sa pozrieme na túto planétu bez pripútanosti, bez akejkoľvek našej filozofie, tak môžeme vidieť, že príroda sa nestará o naše náboženstvo, príroda chce len svoju energiu. To je dôvod, prečo v dávnych dobách ľudia vykonávali obete bohom. Títo bohovia predstavujú prírodné sily, elementárnych/živelných bohov. Ľudia obetovali rôzne prvky, aby poskytli prírode energiu, aby príroda nepotrebovala ich energiu, aby táto energia mohla byť použitá pre duchovné veci, pre vývoj. Bohužiaľ, my sme na toto všetko zabudli. Nehovorím, že by sme mali vykonávať zvieracie obete alebo obete akéhokoľvek druhu, pretože táto doba je už za nami. Obete, ktoré musíme urobiť teraz, sú psychologické, duchovné a fyzické vnútri seba. Čo sa musíme naučiť, je, ako využiť tieto energie v sebe, a vedome ich nasmerovať. K tomu, samozrejme musíme tieto energie pochopiť. Čo sú, kde sú, a ako pracujú.

Naše fyzické telo je základom našej schopnosti dosiahnuť nášho plného rozvoja. Fyzické telo je potrebné na dosiahnutie osvietenia. V tejto dobe je fyzické telo nutnosťou, pretože fyzické telo je miestom, kde sa všetky sily ostatných dimenzií spájajú, za účelom transformácie.

Fyzické telo je zemou, z ktorej môžeme dosiahnuť nášho plného rozvoja. Toto slovo "zem" je dôležité. V hebrejčine je to adamah [אדמה]. Je to práve zo zeme, odkiaľ je Adam [אדמ] vzatý. Adam v tomto zmysle predstavuje náš plný rozvoj ako bytosť, ktorá existuje v Edene, Rajský Adam, ktorý je úplnou ľudskou bytosťou, inými slovami Adam-Kristus. Tento Adam [אדמ] je vzatý zo zeme [אדמה], z tela, z filozofickej Zeme- ktorá predstavuje naše fyzické telo, takže je potrebné, aby sme sa o toto fyzické telo starali.

To je dôvod, prečo v prvej úrovni každého náboženstva, ak sa stanete vážny praktik tohto náboženstva, vás oboznámia so všetkými druhmi pravidiel, vecí, ktoré budete musieť vykonávať, ktoré vytvoria podmienky, ktoré budú podporovať rozvoj týchto síl. Tieto pravidlá zvyčajne zahŕňajú: Nezabiješ, Nekradni, Neužívaj žiadne omamné látky, Nejedz nečistú potravu apod. Inými slovami, nedávajte nečistoty do svojho tela a nepoužívajte svoje telo spôsobom, ktorý vytvára škodlivé sily. Telo musí byť očistené, čisté a stabilné. Inak táto sila, ktorá musí byť prebudená, sa nemôže prebudiť.

Tieto pravidlá sú Prikázania, Vinaja, sľuby, všetky pravidlá v náboženstve. V sanskrite sa nazývajú Jama a Nijama. Tieto spôsoby správania sú nevyhnutnosťou. Ľudia vždy hovoria: "Nechcem náboženstvo s pravidlami. Príliš veľa pravidiel!" Oni nechápu, že tieto pravidlá sú potrebné, pretože oni produkujú príčiny a následky. Nie sú tam svojvoľne, kvôli dajakému morálnemu ideálu. To nemá nič spoločné s morálkou. To má čo do činenia s príčinou a následkom.

nervovy-systemFyzické telo je veľmi zložité a má mnoho vzájomne prepojených a vzájomne závislých systémov, a každý z nich závisí na nervovom systéme. Práve nervový systém je tým, ktorý pomáha fungovaniu fyzického tela. Nervový systém môže pracovať iba v prípade, že vedomie je spojené s telom. Inými slovami, fyzické telo je schránka. V tejto schránke sa nachádza množstvo elektrických káblov. Tieto elektrické káble transformujú a prenášajú energiu, a koreň tejto energie je pripojený do nášho vedomia. Takže nervový systém je sprostredkovateľom. Je nástrojom, prostredníctvom ktorého všetky tieto energie fungujú.

Nervový systém je veľmi zložitý. Síce o ňom hovoríme ako o nervovom systéme, no v skutočnosti sa jedná o tri nervové systémy v jednom: centrálny, sympatický a parasympatický.

Hlavným z nich je centrálny nervový systém, ktorý sa skladá s chrbtice, 33 stavcov a mozgu. Jedná sa o jednu vec. Nemôžete oddeliť mozog od chrbtice. Sú jednou vecou. To je dôvod, prečo poranenia chrbtice sú tak zničujúce. Na tomto systéme závisí celé telo. Tento centrálny nervový systém a všetky jeho funkcie, sú v Biblii symbolizované ako Strom života. A to preto, že sa jedná o náš vlastný Strom života vo vnútri. Bez neho nemôžeme žiť.

Moderní vedci stále nerozumejú centrálnemu nervovému systému. Je tak zložitý a tak tajomný, a je v ňom toľko vecí, ktoré nemáme ani tušenie, na čo slúžia. Vedci sú zmätení. Navyše, dokázali, že používame iba zlomok jeho schopností. Niektorí hovoria, 3 percenta, niektorí hovoria, že 5 percent. A čo tých zostávajúcich 90 a viac percent schopností mozgu a nervovej sústavy? Moderní vedci nemajú potuchy, na čo môžu slúžiť. To je preto, že naši vedci ignorujú duchovnú stránku. Napriek tomu, ezoterickí vedci vedia veľmi dobre, na čo slúžia všetky tieto neuróny a energetické dráhy. Slúžia na príchod kundaliní, na prebudenie tejto sily. Plne prebudené bytosti, ako Ježiš, Krišna alebo Budha, využívajú 100% mozgu.

cauda-equinaCentrálny nervový systém je základom toho, čo z nás fyzicky robí človeka. Všetky naše fyzické sily sú zakorenené v nervovom systéme: reprodukcia, trávenie, krvný obeh, dýchanie. Všetko na ňom závisí. Keď sa pozrieme na to, ako nervový systém funguje, tak vidíme, že mozog je na vrchole. Mozog sa pripája k mieche, ktorá zostupuje cez krk dole po chrbte, do základu chrbtice v panvovej oblasti. V spodnej časti chrbtice sa nachádza cauda equina (latinsky pre konský chvost). Cauda equina je zhluk nervov, jemných vlákien, ktoré vybiehajú od konca chrbtice. Z toho sa rozbieha neuveriteľné množstvo nervových vlákien. Medzi týmto množstvom vlákien a mozgom, je chrbtica, z ktorej vystupujú všetky ostatné spoje a kanály. To je to, čo existuje fyzicky, ale to isté existuje vo vnútri nás energicky.

Statická a kinetická energia

To, čo vidíme fyzicky, je len polovica z toho. Stratili sme schopnosť vnímať energiu, ktorá umožňuje fyzickému telu, aby vôbec fungovalo. Túto energiu nazývame vitálne telo. V tibetčine sa to nazýva subtílne/jemné telo. Jedná sa o telo Či alebo Pránu, alebo ako sa to niekedy nazýva, éterické telo. Je to telo energie alebo síl, ktoré umožňuje fyzickému telu byť nažive. V tomto tele sú jemné kanály energie zvané nádí, rovnaké ako nervy, ale v sanskrite. Sú to kanály síl a energie.

A v tomto éterickom alebo vitálnom tele je ešte jemnejšie telo, čo je astrálne telo, ktoré má tiež všetky tieto nádí, kanály alebo dráhy pre energiu.

Keď ideme postupne hlbšie dovnútra, tak zistíme, že máme sedem tiel, ktoré navzájom sebou prenikajú, bez akéhokoľvek neporiadku. Jedná sa o sedem po sebe idúcich jemných úrovní prírody, kde každé z nich má tieto dráhy, kde sa pohybuje a prúdi energia. Všetky sú vzájomne prepojené a na sebe závislé. Čo sa týka nás, my sme v tomto fyzickom tele, a tieto ostatné telá ešte nedokážeme vnímať. Nevieme o nich, pretože naše vedomie spí.

Čo musíme pochopiť, je to, že spôsob, akým využívame našu energiu tu, určuje našu budúcnosť, náš život a naše zdravie. To ako jeme, ako myslíme, ako sa cítime, čo dýchame, čo pijeme, životné prostredie, v ktorom žijeme, všetko toto spôsobuje príčiny a dôsledky, ktoré určujú náš relatívny zdravotný stav alebo choroby nielen fyzicky, ale aj psychicky. To je dôvod, prečo máme pravidlá a pokyny v náboženstve. Pretože ak vážne v sebe chceme, aby tento systém na plný výkon spracovával energiu, tak to musíme urobiť správnym spôsobom. Tieto sily, s ktorými plánujeme pracovať, sú veľmi silné a na svoje správne použitie si vyžadujú nesmiernu zodpovednosť.

stavecStredom fyzickej chrbtice sa tiahne kanál (lat. canalis centralis). Fyzicky, keď sa pozriete na stavce chrbtice a ak tieto stavce vyberiete von, tak uvidíte, že vo vnútri chrbtice sa nachádza otvor, ktorým prechádza miecha. V tejto mieche sa nachádza prázdny kanál, fyzicky, cez ktorý prúdia tekutiny, ale vo vnútri tohto kanálu, vo vitálnom tele, v astrálnom tele, v mentálnom tele, atď., sú jemné vlákna, ktoré nie sú fyzikálne, ale energické, jemné. Skladajú sa z hmoty, ale nie z fyzickej. Skladajú sa z vitálnej, astrálnej a mentálnej hmoty.

Práve cez tento kanál sa dá aktivovať a pracovať s kundaliní, no v našom súčasnom stave je táto energia nečinná, nie je aktívna. Dôvodom je naše vyhostenie z Raja. Ľudstvo už nemá tieto schopnosti, ale stále má schopnosť ich obnoviť.

Tento jemný, centrálny kanál, sa v sanskrte nazýva sušumná. Jedná sa o energetický kanál a nie fyzický.

Na oboch stranách chrbtice, máme sympatický a parasympatický nervový systém, ktorý je súborom ganglií alebo káblov, ktoré spravujú ďalšie aspekty našej fyziológie. Tieto gangliá (nervové uzliny) alebo káble sa prepletajú okolo chrbtice. Sú dva, jeden pre každý z týchto nervových systémom. Jedná sa o zásobovacie nervy pre orgány, ktoré nie sú ovládané vôľou, ako je srdce, pľúca, črevá a obličky. Pracujú pre a proti sebe. Sympatický nervový systém stimuluje alebo akceleruje sily a parasympatický nervový systém spomaľuje alebo brzdí. Takže sú plus-mínus. Sú to sily, ktoré sa navzájom vyvažujú.

To je dôležité, pretože v strede je centrálny nervový systém, ktorý je vyrovnávačom, ten, ktorý je v rovnováhe, a na oboch stranách sú sympatický a parasympatický nervový systém, jeden je plus, druhý je mínus. Takže tu fyzicky vidíme tri sily. Tri sily: plus, mínus, rovná sa. Toto je základ pre elektrinu. Toto je základom pre to, ako sa energia pohybuje vo vesmíre, a to prostredníctvom troch síl. Takže fyzicky, to existuje v nás skrze naše tri nervové systémy, ale energicky to tiež existuje v nás, vo vitálnom tele, astrálnom tele, mentálnom tele a ďalej.

Energeticky, sušumná je prázdny kanál. Mala by tam byť kundaliní, no táto energia spí, takže kanál je prázdny. To je sila, ktorá vyrovnáva, ale nie je aktívna.

Energeticky, Idá a Pingalá v sanskrte, sú plus a mínus, mužský-ženský, Jin-Jang, Od a Ob v kabalistickej terminológii alebo Adam a Eva. Jedná sa o energetické kanály, ktoré sa nachádzajú na Merkúrovej palici/žezle a v mnohých symboloch po celom svete. Dva symbolické hady, ktoré sedia alebo ktoré sa prepletajú okolo centrálneho hada. Sú to symboly síl a energií. Ida a Pingalá nie sú fyzické nervové systémy. Sú odrazom, sú podobné. Navzájom spolu súvisia, ale nie sú to isté. Podobne sušumná nie je centrálny nervový systém, ale súvisí s ním.

merkur-caduceus

Zmienil som sa o cauda equina, ktorá leží na spodnej časti fyzickej chrbtice, kde sa nachádza hromada jemných vlákien. Tam sa nachádza i astrálny, jemný náprotivok, nazvaný kanda. Takže môžete vidieť, že každému fyzickému aspektu, zodpovedá jeho jemný aspekt. Môžete vidieť, že sa to celkom komplikuje. Ja vám vysvetľujem iba škôlku tohto. Je tam toho oveľa viac. Je to niečo, k čomu sa musíte opakovane vracať a študovať, aby ste to mohli úplne pochopiť.

Kanda je energetické centrum, kde sa transformujú a prenášajú energie. Tak ako je mozog v hornej časti chrbtice transformátorom a prenášačom energie a chrbtica je transformátorom a prenášačom energie, rovnako tak je cauda equina, fyzicky, a kanda, astrálne alebo vitálne. Kanda sa nachádza sa vo vnútorných telách, jemných telách. Je to križovatka alebo prostredník medzi sušumnou a čakrou múládhára.

Čakra je sanskritské slovo pre koleso alebo disk. Čakra odkazuje na energetické centrum, nie fyzické. Je to miesto, kde sa pohybuje a transformuje energia. V každom tele existuje mnoho čakier. Často sa hovorí o čakrách, ako fyzických alebo astrálnych. Pravdou je, že každý žijúci organizmus je plný čakier. Sú to len centrá energie, transformátory energie. Vo fyzickom tele, sú fyzické, keďže vo fyzickom tele transformujeme energie. Ich fyzickým náprotivkom, hovoríme žľazy a orgány. Vo vitálnom tele, sú vitálne, keďže vo vitálnom tele taktiež transformujeme energie. To isté platí pre astrálne telo. Sú to proste energické transformátory. Každé naše vnútorné telo má čakry.

cakryPri študovaní kundaliní a prebudenie vedomia, sa zo stoviek či tisícov čakier, zameriavame na sedem hlavných. Na začiatku, je pre nás najdôležitejšia čakra s názvom múládhára (sanskrt). Táto čakra súvisí s pohlavnými orgánmi. Prečo je to tak dôležité? Pretože život sa vynára zo sexu. Celý život, vrátane duchovného života, je sexuálny. To je orgán, ktorý používame na zachovanie života, ktorý používame na kŕmenie prírody. Rovnako tak, ak sa chceme znovu narodiť, tak použijeme rovnaký orgán, ale iným spôsobom. To je dôvod, prečo Ježiš povedal, že narodiť sa z tela je jedna vec a narodiť sa z ducha, je vec druhá. Obe sú formou narodenia, obe sú sexuálne, ale použitie energie sa líši.

Dôležité je si tu uvedomiť, že energia, ktorá prebudí vedomie a ktorá nám dá potrebný duchovný vhľad, je uzavretá v múládháre čakre, uväznená, spiaca. To je miesto, kde kundaliní odpočíva a čaká na nás, až prídeme a prebudíme ju. Nachádza sa v energetickom centre zvanom múládhára, ktoré sa nachádza v blízkosti našich sexuálnych orgánov.

Táto spiaca sila je symbolicky reprezentovaná ako had, ktorý je stočený tri a pol krát a spí. Prečo? Pretože slovo kundaliní pochádza z kunda, čo v sanskrte znamená stočený. Had spí stočený. Spí v múládháre a čaká, kedy ho prebudíme.

Keď je táto energia prebudená, tak využíva kandu pre vstup do sušumná (kanál v chrbtici). Keď sa táto sila prebudí, tak kúsok po kúsku, stavec za stavcom stúpa hore, pričom aktivuje a prebúdza jemné centrá tohto kanálu. Pri prechádzaní chrbticou, aktivuje čakry alebo energetické centrá a ich zodpovedajúce funkcie. Mnohí ich nazývajú zvláštne schopnosti, no v skutočnosti sa jedná o prirodzené funkcie. Rovnako ako je prirodzené naše dýchanie a naše trávenie a všetko čo s nami fyzicky súvisí, rovnako tak sú prirodzené čakry. Mali by byť aktívne, mali by byť funkčné, ale nie sú, kvôli príčinám a podmienkam, ktoré sme vytvorili.

Táto energia, ktorá spí v múládhára čakre, je kundaliní. Je symbolizovaná ako had. Táto moc, táto sila, je primárnou energiou všetkej existencie. Kundaliní je prvotná energia, ktorá je vo všetkom. V sanskrte sa nazýva Šakti. Jedná sa o silu alebo svetlo, ktoré dáva život každej existujúcej veci. Aby túto silu bolo možné pochopiť, tak musíme k tomu pristupovať vedecky a nielen akceptovať teórie. Musíme premýšľať o tom, ako veci fungujú v prírode a pochopiť, že duchovné veci fungujú rovnakým spôsobom, len v iných úrovniach.

Keď študujeme energiu fyzicky, tak vidíme, že existuje celý rad modifikácií tejto energie. Energia funguje podľa zákonov. Vieme, že energia a hmota sú neoddeliteľné, a že spolu totálne súvisia. Vieme, že sú to len rôzne modifikácie tej istej veci. Energia a hmota je ohromnou, veľmi krásnou záhadou. Keď sa tieto sily prejavujú ako energia, tak táto energia je upravená v závislosti na tom, ako bola formovaná. Energia môže byť statická alebo dynamická. Inými slovami, môže byť latentná, v potenciálnej forme alebo v aktívnej forme. Takže v našich bunkách, napríklad, máme potenciálnu energiu a aktívnu energiu. V našom tele existuje potenciálna a dynamická energia. Samotná kundaliní, je oboje, závisí na tom, ako je upravená. Tieto sily sa môžu prejaviť ako energia a to

Každá naša časť má v sebe kundaliní, pránu, túto silu, ale statickú, v potenciálu, neaktívnu. Táto sila sa nachádza v každom existujúcom atóme, vo všetkom, bez výnimky, pretože to je oheň, ktorý vytvára život.

Keď hovoríme o kundaliní ako ohni, tak nemyslíme fyzický oheň. Tento oheň je duchovný. Je to energia, ale nie je fyzická, je to niečo iné. V hinduizme ju nazývajú Šakti. Šakti naozaj znamená len energia, ale Šakti je zvyčajne reprezentovaná ako matka, ako žena, ako bohyňa. Vesmír je jej telo a my všetci sme jeho časticami. Božská Matka je čistá energia. Všetci sme tu a existujeme v tomto tele energie, vesmír. Takže táto energia je v nás, ale nie je plne rozvinutá. Ona túži po rozvoji. Táto sila je v našom tele zhustená, syntetizovaná v podobe semiačka v múládháre čakre. Fyzický exponent tohto semiačka je v našich pohlavných orgánoch. To je dôvod, prečo je múládhára vedľa pohlavných orgánov.

Fyzicky využívame silu Šakti na stvorenie detí. Toto je Božia moc: tvoriť. V konečnom dôsledku táto moc pochádza z kundaliní. Síce sa nejedná o prebudenú alebo vyvinutú kundaliní, no je to vďaka tejto sile.

Moc vytvoriť život

Keď hovoríme o kundaliní, tak naozaj hovoríme o Božskej Matke. Hovoríme o bohyni, a či už ju voláte Isis/Eset, Mária, Tárá, Aténa, Minerva alebo ako chcete, ona je príčinou existencie. Jej telo je energia a jej čistá potencialita na nás čaká v našom tele.

V hinduizme, bohyňa Šakti má manžela: Šiva. mužský a ženský, dve sily. Šiva môže vytvoriť alebo zničiť. Šakti je moc Šivy. Tieto postavy symbolizujú sily, energie. Šiva nie je osoba, ale sila, inteligencia.

siva-sakti

Kundaliní je kozmická sila. Vstupuje do činnosti v stupňoch, podľa toho, ako sa vesmír roztvára a podľa toho ako boli vytvorené fyzické telá. Keď študujeme energiu, fyzicky, tak vidíme, že energia sa vždy prejavuje ako polarita, ako rozsah. Napríklad, vo vesmíre existuje obrovský rozsah svetla, no naše fyzické oči vnímajú iba veľmi úzke pásmo tohto svetla. Za použitia rôznych nástrojov sme zistili, že existuje neuveriteľné pole alebo rozšírenie tejto polarity svetla. Toto sa meria vo vlnových dĺžkach, od veľmi rýchlych vlnových dĺžok po veľmi pomalé vlnové dĺžky. To, čo sa rozširuje, je polarita. Dalo by sa povedať, hore a dole. To isté platí o magnetizme. Veci sú pozitívne alebo negatívne. To isté platí o kyslosti, niečo je buď alkalické alebo kyslé. To isté platí o gravitácii. Každá energia sa prejavuje týmto spôsobom. Kundaliní nie je výnimkou. A práve toto je jeden z veľkých omylov u mnohých duchovných skupín a dokonca aj vedeckých skupín, ktorí sa domnievajú, že energia môže ísť len hore. Jedná sa o skupiny, ktoré učia kundaliní jogu a ktoré fantazírujú a snívajú o prebudení, zatiaľ čo sa i naďalej oddávajú svojej sexuálnej žiadostivosti, naďalej spokojní so svojou pýchou, naďalej chrániaci svoj strach a závisť, pričom si neuvedomujú, že táto sila kundaliní môže ísť nielen hore, ale takisto dole. Môže vytvárať a môže ničiť.

athena-meduzaBohyňa Šakti môže byť polarizovaná ako Kálí. Každá bohyňa má svoj opak. Opakom Atény je Medúza. V hinduizme, Kálí môže byť pozitívna bohyňa, ktorá oslobodzuje, a taktiež môže byť bohyňa smrti, bohyňa pekla.

Táto dualita kozmickej sily je veľmi jasne zastúpená v hinduizmu a budhizmu, no napriek tomu existuje toľko duchovných hľadačov, ktorí to ignorujú. Oni jednoducho majú rozprávkovú predstavu o tom, že ak majú dobré úmysly, tak táto sila sa u nich samozrejme musí prebúdzať pozitívne. Ignorujú fakty. Neberú veci z vedeckého hľadiska a miesto toho spia vo svojich fantáziách.

Táto sila alebo táto energia je polarita. Môže byť využitá rôznymi spôsobmi v závislosti na tom, ako je upravená. Toto je dôležitý bod. Navyše, rovnako ako všetky energie, sa prejavuje v rôznych stupňoch. Vieme, napríklad, že niečo môže byť viac alebo menej magnetické. Niečo môže byť viac alebo menej kyslé. Doteraz sme verili, že gravitácia sa veľmi nemení, no začali sme si uvedomovať, že gravitácia má dokonca úrovne. Gravitácia nie je pevná hodnota, ako sme si mysleli. Všetka energia podlieha zmene. Kundaliní sa v ničom nelíši.

Keď ľudia hovoria o prebudení kundaliní, tak zvyčajne majú predstavu, že otočíte vypínačom a kundaliní je plne vyvinutá. Naozaj, toto je smutný vtip. Nič v prírode takto nefunguje. Čo sa deje, je to, že energia sa môže objaviť a zmiznúť rovnakým spôsobom, ako keď zapálite zápalku. Keď zapálite zápalku, tak sa vynorí plameň zdanlivo z ničoho, aspoň tak si to myslíme. No v skutočnosti, toto svetlo pochádza z oslobodených atómov v zápalke. Ten plameň bude horieť iba tak dlho, dokedy je tam energia. Keď sa tá energia vyčerpaná, oheň zhasne, zmizne. Kundaliní funguje rovnakým spôsobom.

Ľudia, ktorí meditujú alebo ktorí sa učia rôzne pránájámy, alebo ktorí sa dokonca učia tantru, môžu zažiť takéto typy prebudenia, záblesky. Možno že ste pri meditácii zažili krátky extatický zážitok, a potom zmizol preč. Ten zážitok ste zažili vďaka energii. Môžeme povedať, že sa jednalo o krátky záblesk kundaliní. Je to energia, ktorá sa tam na okamih objaví a vyvolá osvietenie a svetlo, no potom zhasne, pretože tam nie je viacej paliva. To je dôvod, prečo niekedy, keď meditujeme, tak nemáme žiadne zážitky, pretože tam nie je žiadna energia. Možno že tam nie je palivo na zapálenie ohňa. To je dôvod, prečo v tejto tradícii učíme, ako využiť tieto plamene, ako ich treba použiť.

Toto je základom Tumo jogy. Tumo joga používa to, čo sa nazýva, dýchacia technika vázy. Je to forma pránájámy, ktorú vás nemôžem učiť, pretože by ste museli byť najskôr do tej tradície zasvätení, ale vzťahuje sa to na pránájámy a ďalšie cvičenia, ktoré v gnóze učíme. Prostredníctvom tejto praxe študent využíva sily v tele. Tieto sily vyvolávajú osvietenie. To je dôvod, prečo Milarepa povedal Gampopovi: že tvoja meditácia môže byť krásna, ale to nie je nič v porovnaní s vnútorným teplom, pretože joga vnútorného tepla poskytuje energiu, ktorá produkuje osvietenie, s ktorou sa typická samádhi nemôže porovnávať. To je dôvod, prečo je práca s energiou tak dôležitá. Opäť platí, že nejde o to, aby sme mali zvláštne schopnosti alebo aby sme usilovali o extatické zážitky. Ide o to, aby sme poznali pravdu. Aby sme pochopili, že prečo trpíme. Môžeme to urobiť len tým, že uvidíme príčiny utrpenia- nie skrze teórie, nie skrze presvedčenia. Príčiny utrpenia nedokážeme vidieť fyzickým zrakom. Musíme ísť hlboko do koreňov mysle.

Táto energia sa tam nachádza v latentnom stave a čaká na nás, až ju aktivujeme. Máme určité pravidlá, ktoré musíme použiť, aby sme mohli vytvoriť podmienky. Základným pravidlom je, aby sme sa usilovali o posvätnosť. Posvätnosť znamená čistota. Nejedná sa o fyzickú, hoci to je príbuzné. Nemali by sme byť špinavé prasa fyzicky. O svoje telo by sme sa mali starať a udržiavať ho v čistote. No posvätnosť, ktorú potrebujeme, je psychologická. Prečo? Pretože naša Božská Matka sa objaví v závislosti na podmienkach.

Ľudia, ktorí praktizujú tantru, zatiaľ čo sú pohltení svojou sexuálnou žiadostivosťou a zvieracou túžbou, ktorí skrze sexuálnu žiadostivosť vyvolávajú svoju Božskú matku, nemôžu očakávať nič iné než to, že sa objaví ako nečistá sila Kálí, Matka smrti, ktorá ich prebudí ako čiernych mágov.

Čistý zasvätenec, biely tantrik, vyčistí myseľ od sexuálnej žiadostivosti, strachu, závisti, pýchy, a vyvolá svoju Božskú Matku, ktorá sa v ňom môže objaviť v posvätnosti ako panna. Kálí je panenská. Aténa je panna. Vesta (dcéra boha Jupitera a bohyne Juno) je panna. Bohyňa, čistá bohyňa, skutočná bohyňa, nemá nič spoločného so sexuálnou žiadostivosťou. Bodka. Žiadne výnimky. Napriek tomu, vyvolať ju vyžaduje sexuálnu energiu. To je jej sila: sex.

chram-bohyne-Vesty

Musíme uplatniť určité pravidlá, aby sme vytvorili podmienky, ktoré budú podporovať náš cieľ. To je dôvod, prečo sa učíme meditovať, pozorovať samých seba, sledovať svoju myseľ, napraviť svoje správanie, vyvarovať sa nečistôt psychicky, zavrhnúť v našom živote, v našej mysle, v našom srdci, všetko smilstvo, cudzoložstvo, oplzlosť, pýchu, závisť. Všetky tieto vlastnosti sú nečistoty, ktoré bránia Bohu, aby sa mohol objaviť. Inými slovami, musíme vyčistiť chrám, našu myseľ, naše srdce, potom sa Boh môže vynoriť.

Táto sila kundaliní je Božia moc. Jedno obdobie v minulosti, ľudstvo o tomto vedelo z vlastnej skúsenosti. Ľudia kráčali s Bohom, rozprávali sa s Bohom a videli nebesia. Toto je symbolizované v Biblii ako muž a žena v Rajskej záhrade pred Pádom, pred pokušením zneužiť ovocie. No keď sa ľudia dali zviesť túžbou, tak ich vyhostili z Raja. V mnohých prednáškach a knihách sme o tomto obšírne diskutovali, takže v syntéze sa jedná o toto- vždy sa pozeráme na seba a vidíme, že Adam predstavuje v tejto súvislosti, náš mozog, a Eva, v tejto súvislosti, predstavuje naše pohlavné orgány, a had je ten, kto prináša poznanie skrze sex. Had je Lucifer, "nositeľ svetla" v latinčine, ktorý je služobníkom Matky Božej, zástupca Matky Božej, služobník, ktorý vykonáva jej vôľu. Ľudia si myslia, že Lucifer je diabol. On je diabol v nás, pretože my sme to z neho urobili, ale keď je oslobodený od ega, tak je Prometeus, náš najlepší priateľ, ktorý nám dáva oheň.

adam-a-eva-vodice

Vysvetlivky:

Adam: The Brain - Adam: mozog
Adam: Masculine Current - Adam: Mužšký prúd
Chavah (Eva): Ženský prúd
Chavah (Eva): Sexuálne orgány

Eva je pokúšaná skrze svoju vlastnú túžbu. Had dokonca ani nevraví, že: Jedz. Had kladie len otázky, ale Eva vidí ovocie a pocíti túžbu, pocíti túžbu ho ochutnať a tak aj spraví. To ovocie je orgazmus zvieracej sexuality. Vieme a obšírne sme vysvetlili, prečo tomu tak je. Máme mnoho prednášok o Daat, o Adamovi a Eve, o Rajskej záhrade. Výsledkom je, že potom, čo zjedli toto ovocie, Adam a Eva zistí, že sú nahí, a Boh príde k nim a hovorí: "Čo ste to urobili" Žena hovorí: "Had ma zlákal a ja som zjedla." Tu sa jedná o pohlavné orgány, ktoré to urobili. Boh hovorí hadovi:

"Preto, že si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou poľnou zverou! Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život! Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu." – Genezis 3:14,15

Keď Adam a Eva boli v Raji pred zjedením ovocia, tak mohli Boha vnímať priamo a rozprávať sa s ním, čo je v príbehu. Boh položí otázku a Adam a Eva odpovedajú. To predstavuje ľudstvo. Tiež to predstavuje nás. Raz dávno sme mohli vidieť Boha a hovoriť s ním. Ale potom sme zneužili ovocie, a tak Boh hovorí hadovi: Preklínam ťa viac ako dobytok a zver. Prečo? Pretože, dobytok, zver, zvieratá, smilnia. Avšak oni smilnia len z inštinktu, nasledujú zákony prírody podľa svojej vlastnej úrovne rozvoja. Ale my smilníme, kvôli túžbe a preto Boh hovorí: "Ste horší ako zvieratá." My sme horší, čo je pravda.

Pozrite sa na ľudstvo. Sme horší ako zvieratá. Sme zotročení túžbou. Zotročení, bezmocní, vďaka túžbe. My ničíme nielen seba, ale i planétu. Toto nerobí žiadne zviera. Zvieratá rešpektujú zákony, ale my nie. My nerešpektujeme ani sami seba. Ničíme sa kvôli túžbe. Každá bolesť, každé utrpenie, každý problém, ktorý máte vo svojom živote, je spôsobený vlastnými túžbami.

Takže had padol. Tam, kde sme kedysi v sebe mali túto energiu, v priebehu času, tento had postupne padol. K tomuto nedošlo zo dňa na deň, k tomu došlo počas generácií, v dávnej minulosti. Výsledkom bolo, že energia padla a stala sa neaktívnou, pokiaľ ide o pozitívnu zvislú silu. Miesto toho, sa táto energia obrátila. Objavila sa opačná polarita. To je reprezentované v iných príbehoch, ako Kain a Ábel a všetky problémy, ktoré prišli po tom.

To je dôvod, prečo Boh hovorí: "Na bruchu sa budeš plaziť." To je, ako sa správame, ako prechádzame životom, ako prechádzame z jednej veci na druhú. Had je závislý na bruchu, obžerstve, túžbe, spotrebe. Had je prekliaty ako beštia s túžbou zvieraťa, ktorý je závislí na svojej túžbe a ktorý sa ňou živý. To je dôvod, prečo máme toľko túžob. To je dôvod, prečo vždy chceme kŕmiť svoje túžby. Ten, kto chce byť kŕmený, je táto energia, tento had v našom vnútri. To je dôvod, prečo sme tak závislí na orgazme.

Vidíte, čo je zaujímavé, je, ako som už spomenul, že táto energia je polarita, je to ohromná kozmická sila. Pôvodne, keď ľudstvo urobilo túto chybu, to bolo prvýkrát, kedy bol objavený orgazmus. Predtým to, orgazmus medzi ľuďmi neexistoval. To bolo zakázané. To je význam nejesť zo stromu poznania. Duša alebo vedomie sa postupne vyvíja z nižších ríši smerom hore. V živočíšnej ríši je orgazmus súčasťou vývoja tejto úrovne prírody, ale pri vstupe do humanoidného kráľovstva (ríše), od orgazmu sa musí upustiť, za účelom vystúpiť na novú úroveň. Takže prví humanoidi sa tejto chyby nedopustili. To je dôvod, prečo bolo dané prikázanie, "nezosmilníš." Nebudeš jesť tohto ovocia. Bohužiaľ, kvôli tomuto pokušeniu, čo je veľmi dlhý a detailný príbeh, ľudstvo objavilo túto energiu, orgazmus.

Keď vstúpime do sexuálneho aktu, tak spojíme dva veľmi zložité organizmy. Spojíme ich tam, kde sa nachádzajú najsilnejšie energie v tele, pohlavné orgány. V týchto orgánoch sa nachádzajú prvotné sily stvorenia, Božie sily. Normálne, keď nie sme v sexuálnom akte, všetky sily, ktoré prichádzajú do nás, sily, ktoré nás udržujú nažive, zostupujú cez tieto tri nervové systémy, tri sily - Otec, Syn a Duch Svätý alebo Brahmá, Višnu, Šiva. Tieto sily k nám prichádzajú skrze naše tri nervové systémy, ale konečným prejavom tejto energie, je sexuálna energia. Konečné vyjadrenie kreativity Boha v nás, prichádza skrze sex na mechanickej úrovni. Samozrejme, že konečná úroveň je duchovná. Najvyšší stupeň, čo sa týka iba fyzického poňatia, je sexuálne stvorenie. Takže keď sexuálne spojíme dve fyzické telá, muža a ženu, tak zapálime oheň. To je okamih, kedy sú tam príčiny na objavenie ohňa. Tento oheň je sex. To je tvorivá sila Boha. Táto sila je sex. To je dôvod, prečo vidíme Šiva-Šakti, boha a bohyňu, Elohim, čo znamená boh a bohyňa. Abba a Aima, otec-matka, jab-jum. Tieto symboly predstavujú tvorivú silu Boha, ktorá sa v nás odráža sexuálne.

Takže keď sa sexuálne spojíme, tak všetky tie sily nabíjajú pohlavné orgány a čakry súvisiace s pohlavnými orgánmi, múládhára. Táto energia je intenzívna. Navyše, je to energia Edenu (Raja), čo je hebrejský výraz pre "blaho." To je dôvod, prečo cítime potešenie. Všetky tie nervy, všetky tie gangliá troch nervových systémov,  sa tam zhromažďujú.

Ten, kto riadi túto energiu, ten, kto ju tlačí, je energetický kanál Eva (Idá), ktorá vidí toto ovocie a chce ho ochutnať. Čo je to? Idá, ženský had. Zodpovednosť tohto energického, psychologického kanálu, je plodenie detí. To je hlavný ovládač pre sex. To je dôvod, prečo nás príroda núti, aby sme mali sex, aby sme plodili. Príroda nás pokúša, inými slovami, sila kundaliní, Božská matka, pracuje prostredníctvom Lucifera a pokúša našu Evu, Idá, naše nutkanie na plodenie. Sexuálne sa spojíme a objavia sa tvorivé energie.

V minulosti sa táto energia využívala a používala duchovne. Vracala sa cez kandu, hore po chrbtici cez kanál sušumná, aby oživila Adama, mozog. Takže tak ako fyzické telá muža a ženy (Adam a Eva) pracovali spoločne sexuálne, tak i náš vlastný ,vnútorný Adam a Eva (mozog a pohlavné orgány) pracovali spoločne, aby sa tieto sily mohli vrátiť späť k Bohu.
Bohužiaľ, pred dávnymi vekmi ľudstvo bolo v pokušení mať deti na vlastnú päsť, bez vedenia Elohima. Keď sa táto energia veľmi nabila v pohlavných orgánoch a vo vitálnom a astrálnom tele, a Elohim neboli prítomní, aby riadili pohlavný akt, energia sa príliš nahromadila, a tieto transformátory energie, čakry a pohlavné orgány skratovali. Vidíte, vodič má iba obmedzenú kapacitu. Každý vodič energie je ako kanál alebo hadička, cez ktorú sa môže pohybovať energia. Keď tam dáte príliš veľa energie, tak to skratujete. Obvod sa preťaží a energia unikne do iných oblastí. To je to, čo je orgazmus. Je to preťaženie energie.

Orgazmus je výbuch energie, ktorá unikne z vodičov, ktoré by ju mali riadiť. Toto preťaženie sa vyleje z pohlavných orgánov, z čakier, a do okolitých ganglií, do nádí. Myslíme si, že je to príjemné, pretože táto primárna energia je z raja (blaženosti), ale to, čo si neuvedomujeme, je to, že skrat ničí organizmus. Ničí organizmus, postupne. To je dôvod, prečo ľudia, ktorí majú veľa sexu, postupne strácajú svoju sexuálnu silu. Ľudia, ktorí opakujú orgazmus, postupne strácajú schopnosť ho dosiahnuť. Stanú sa z nich buď impotenti alebo sa stanú k sexu ľahostajní, pretože ich energetické centrá zhoreli. To je dôvod, prečo teraz každý berie chemikálie na stimulovanie svojho sexuálneho apetítu. To je dôvod, prečo sa pornografia stala tak populárnou, pretože je to umelá stimulácia pre sexuálnu energiu.

Problém je, že ľudia sú tak závislí na tomto pocite, že si neuvedomujú, že táto energia ich ničí. Táto energia je dodávaná na nesprávne miesta. Táto energia, ktorá je veľmi vysokého napätia, je dodávaná na miesta, ktoré ju nemôžu zvládnuť. Ľudia šalejú. Mozog sa poblázni. Nervový systém je vyčerpaný. To je dôvod, prečo u ľudí, ktorí sú závislí na masturbácii a sexe, sa objavujú všetky druhy mentálnych a emocionálnych problémov. Mnoho z nich skončí v liečebnom ústave. O tomto sa v médiách nehovorí, ale keď sa tým začnete zaoberať, tak to objavíte. Každý, kto pracoval v psychiatrickej liečebni, vám povie, že väčšina ľudí je závislá na masturbácii. Prečo? Pretože táto túžba sa stáva nekontrolovateľnou.

Postupne ako výbuchy tejto energie ničia nervy a orgány, tak treba viac energie, aby sme vôbec niečo cítili. U ľudí sa stratí citlivosť, takže začnú vyhľadávať vyššie a vyššie formy stimulácie, inými slovami, extrémnejšie sexuálne praktiky, krôčik po krôčiku, život za životom, postupne. Následne, myseľ degeneruje, srdce degeneruje. Človek sa stáva viac a viac zvieraťom. Môžete sa pozrieť okolo seba vo svete a uvidíte dôkaz. Takže had je odsúdený plaziť sa po bruchu. A čo viac, Boh hovorí:

"A prach zeme budeš hltať po celý svoj život."

Čo znamená tento prach? Tento prach je prach, z ktorého pochádza Adam. Pamätajte si, že Adam je vzatý z prachu a do prachu sa vráti. Tento prach sa týka nielen Adama, zeme, tela, ale tiež archetypov duše. Vidíte, had je zatratený. Nemôžeme vnímať vyššie svety, pretože náš padlý had zožral potenciál na ich uvedomenie. Tento biblický citát je jemná kabalistická fráza, ktorá v podstate hovorí: keď je sexuálna energia polarizovaná negatívne, tak väzní v pekle vedomie. Archetypy, ktoré by sme mali používať na vytvorenie duše, sú uväznené vo vnútri ega. Preto had žerie prach.

A ďalej sa hovorí: "Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom (semenom) a jej potomstvom (semenom)." To je ten bolestivý, večný konflikt, ktorý máme v sexe, vďaka túžbe. To nekonečné sexuálne nepriateľstvo, sexuálny konflikt. Buď máme vzťah alebo nemáme vzťah, buď sme zaľúbení alebo nie. Zaľúbení alebo skôr riadení sexuálnou žiadostivosťou alebo nech to už akokoľvek nazvete. Na okamih spokojní a na druhý už nie. Nikdy nenachádzame to, čo hľadáme.

Toto všetko sa vystupňovalo v roku 1960, keď nastal vek Vodnára, a voči tejto planéte sa rútili nové vesmírne sily. Sily Vodnára sú veľmi revolučné, celú spoločnosť sme videli obrátenú hore nohami. Prečo? Objavili sa dve veľké veci: duchovná túžba, odmietanie starých spôsobov duchovna a sexuálna túžba. Je to preto, že tieto dve spolu úplne súvisia, nemožno ich oddeliť. Nemôžete oddeliť sex od náboženstva. Keď sila Vodnára zasiahla ľudstvo, všetci zrazu začali hovoriť: Kde je skutočné náboženstvo? Kde je skutočné sexuálne uspokojenie? Tieto dve otázky sa objavili v rovnakom čase. Je to vďaka silám Vodnára, ktoré tlačia ľudstvo k začatiu novej éry.

Bohužiaľ, pretože had je u nás polarizovaný nesprávnym spôsobom, tak sme začali so sexom, s náboženstvom, s drogami a túžbou experimentovať. Mali sme tzv. "sexuálne oslobodenie," ktoré v skutočnosti spôsobilo viac utrpenia a problémov, než akékoľvek iné oslobodenie. Z toho vzniklo viac bolesti, než z čohokoľvek iného. To isté platí o tejto pomýlenej spiritualite/duchovne, ktorá sa objavila už od šesťdesiatych rokov. Ľudia si myslia, že od 60 rokov, si môžete robiť, čo chcete, že si môžete vytvoriť vlastné náboženstvo a dosiahnuť Boha, ale to je lož. Staré náboženstvá sú staré, pretože majú v sebe pravdy, ktorým sa nedá vyhnúť.

V syntéze, pokiaľ sme pochopili niektoré z parametrov tejto energie, tak začneme chápať, že je možné sa vrátiť do Edenu/Raja. K dispozícii je metóda. Existuje spôsob, ako. Všetka nádej nie je stratená. Táto metóda sa nachádza výlučne vo vnútri nás. Nezávisí to na ničom vonkajšom. Je to psychologické. Je to duchovné. Vyžaduje si to, aby sme sa vrátili k rešpektovaniu zákona: Nesmilnite. Nejedzte ovocie zo stromu poznania. Musíme sa naučiť využívať tieto sily s rešpektom a týmto spôsobom vzývať Božskú Matku, aby nás viedla, či už sme slobodný alebo ženatý/vydatá. To je naša práca.

Slobodný človek môže využiť všetky duchovné cvičenia, modlitbu, meditáciu, pránájámy, runy, mnoho techník. Ale ak sa bude vyhýbať psychologickej časti, tak buď nezíska nič alebo len ďalšie utrpenie. Pre Božskú matku musíme pripraviť prostredie na obývanie. To prostredie je vo vnútri nás psychicky.

To je dôvod, prečo Ježiš v Biblii hovorí:

"Hľa posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní/múdri ako hady a jednoduchí ako holubice." - Matúš 10:16

Oboje, had i holubica sú symboly Ducha Svätého. Byť múdry ako had, znamená mať túto múdrosť alebo znalosti o polarite kundaliní a vedieť, ako ju používať. Byť neškodný ako holubica, znamená rešpektovať zákon,  riadiť sa pokynmi Boha a nie našou vlastnou sebeckou vôľou.

bronzovy-hadJežiš tiež povedal, že musíme vztýčiť hada na tyč, ako to urobil Mojžiš. Robíme to tým, že dodržiavame zákon. V Biblii sa píše, že Mojžiš vztýčil na tyč hada, ohnivého hada. To je spôsob, akým pracujeme skrze Mojžiša - vôľa - vztýčiť hada po kanále sušumná do mozgu. Pri svojom vzostupe, obnovuje všetky tie stratené zmysly, takže znovu môžeme vidieť Boha. Tento proces prebieha v stupňoch, veľa stupňov, 33 stupňov v každom tele. Iba Adam a Eva v spolupráci to môžu urobiť. Inými slovami, manželia.

Iba manželia tým, že spoja svoje dve tela, môžu vytvoriť a vyvolať dostatok energie k prebudeniu spiaceho hada. Osoba, ktorá pracuje sama, to nemôže urobiť. To je nemožné, pretože človek sám nemôže napraviť chybu, ktorú sme urobili v Edene. Táto chyba môže byť napravená iba mužom a ženou, ktorí spolu navzájom spolupracujú.

Napriek tomu, i slobodná osoba alebo muž a žena pracujúci spoločne, môžu zažiť túto energiu. Existuje mnoho druhov zážitkov, ktoré sa môžu objaviť.

Keď hovoríme o prebudení kundaliní v gnostickej tradícii, tak hovoríme o duchovnom narodení. V niektorých iných tradíciách, obzvlášť v hinduizme a budhizme, keď hovoria o prebudení kundaliní, tak tvrdia, že dokonca i slobodná osoba ju môže prebudiť. Vlastne, aj Šrí Svámí Šivánanda to povedal, ale on nehovorí o druhom narodení. On nehovorí o znovuzrodení, čo je to, o čom hovoríme v gnóze. Keď Samael Aun Weor hovorí o prebudení kundaliní, tak hovorí o druhom narodení. Keď Šrí Svámí Šivánanda alebo Naropa alebo Marpa alebo hociktorý z týchto učiteľov, hovorí o prebudení Tumo alebo kundaliní, tak oni hovoria o zážitkoch tejto energie, rovnako ako keď zapálite sviečku alebo zápalku. Keď meditujete a cvičíte, tak tieto podmienky dávate dokopy, takže plameň sa môže objaviť, ale jedná sa iba o dočasné prebudenie. Bude tam, v prípade, ak je tam palivo a podmienky. To je spôsob, ako môžete mať zážitky v meditácii. Môžete mať pochopenie, intuíciu, vhľad/preniknutie do podstaty, mimotelné zážitky. Všetky tieto veci môžu byť tým vyvolané, ale nepleťte si zapálenie zápalky s vytvorením slnka. Svetlo, ktoré prichádza zo zápalky je malé a dočasné. Slnko, na druhej strane, je úplne iná úroveň. To je to, čo je druhé narodenie (znovuzrodenie). Druhé narodenie je preniknutie späť do Edenu. Toto prebudenie je úplne odlišné od iskier alebo zábleskov energie kundaliní, pri aktivovaní čakry. Majte jasno v tomto rozdiele.

Existuje veľa ľudí, ktorí hovoria o tom, ako majú skúsenosti prebudenej kundaliní, ale musíme to pochopiť v kontexte. Môžu mať skúsenosti, ale to neznamená, že sa jedná o pozitívne skúsenosti. Môžu to byť negatívne skúsenosti. Taktiež môžu fantazírovať. Taktiež môžu klamať, ale na tom nezáleží. Jediná vec, na ktorej záleží, je to, čo robíte vy, čo zažívate vy, čo tvoríte vy.

Ako slobodná osoba, môžete vytvoriť iskry energie a mať zážitky vhľadu. No, na toto, sa musíte naučiť, ako si uchovať svoju sexuálnu energiu, čo je pravidlo vo všetkých nepoškvrnených tradíciách. Tomuto sa nedá vyhnúť. Ak máte uloženú energiu a poznáte techniky na zameranie, využívanie a riadenie tejto energie, tak môžete mať zážitky, krásne zážitky.

Potrebujeme zážitky. Inak nebudeme veriť ničomu z tohto. Sľubujem vám, ak použijete vedu, tak ich mať budete. Táto veda je skutočná. To je dôvod, prečo Milarepa povedal, že toto cvičenie je lepšie než akákoľvek samádhi, než akékoľvek typické tradície alebo techniky ako Zen alebo Čan alebo typické meditačné cvičenia. Keď sa naučíte, ako využiť tento oheň, tak budete mať skúsenosti/zážitky, ale musíte vedieť, ako im rozumieť a ako ich vytvoriť vôľou. K tomuto dôjde len vtedy, keď viete, ako pracovať s energiou.

Otázky a odpovede

Otázka: Existuje určitá diéta alebo jedlo, ktoré by sme mali zahrnúť...?

Odpoveď: Áno, existujú určité diétne pokyny. Každá tradícia má rôzne. Základnou myšlienkou gnózy je to, že za prvé, by ste nemali jesť bravčové. Dôvodom je, že toto mäso pochádza zo zvieraťa, ktoré má v sebe určité vibrácie, ktoré môžu negatívne ovplyvniť vašu psychiku. Je lepšie sa mu vyhnúť. Taktiež by ste nemali požívať alkohol, drogy, fajčiť cigarety, ktoré vkladajú do nervového systému stimulujúce prostriedky. Tieto stimulujúce prostriedky vám bránia vidieť jemnejšie vnemy alebo jemnejšie sily, ktoré sú tam aktívne. Prekážajú tomu. Alkohol, cigarety a drogy zasahujú do normálnej funkcie nervového systému. Takže by sme sa ich mali vzdať.

Človek by mal jesť veľmi zdravú výživu, najlepšie jedlo, aké môžete dostať. Nejedzte bufetovú/nezdravú stravu, nejedzte odpadky. Ak do svojho chrámu vkladáte veci, tak tam chcete vložiť tie najlepšie veci, aké môžete. To neznamená, že sa musíte draho stravovať, ale že sa máte stravovať dobre, jesť čisté jedlo, nie chemikálie. Takže sa snažíme odporúčať, aby ste jedli najčistejšie jedlo aké môžete. To zahŕňa vyhýbaniu sa konzervám, vrúbľovaným alebo hybridným potravinám, ktoré sú "Frankensteinovým ovocím." Nemali by ste to jesť, pretože v takýchto potravinách sa dejú veci, ktoré nevnímame fyzicky. Tieto potraviny neobsahujú vitalitu, ktorú potrebujeme. (Rovnako ako Frankenstein; Frankensteinove ovocie je vtip.)

Mali by ste piť veľa vody, aby telo bolo hydratované.

Pred meditáciou alebo spaním, nejedzte ťažké jedlá. Večer jedzte iba ľahko.

Tiež sa musíte naučiť, aké je pre vás správne množstvo mäsa. V tantrickej tradícii sa je mäso. Je to preto, že v mäse sú sily, ktoré potrebujete na prácu s týmto ohňom.

Otázka: Prečo je proces prebudenia pre každého rozdielny, keď to, čo nazývame Boh, rešpektuje príčinu a následok?

Odpoveď: Otázka sa zdá byť, že naznačuje, že je rozdiel v tom, ako sa všetci prebúdzajú. Jediný rozdiel medzi cestou, na ktorú sa človek vydá, je určená jeho vlastnou karmou a jeho vlastnou psychologickou a duchovnou zvláštnosťou. Cesta je rovnaká. Ako príklad, na zapálenie sviečky, budete potrebovať vzduch, palivo a horľavý prvok. To platí bez ohľadu na to, kde chcete zapáliť oheň, bez ohľadu na to, akým jazykom hovoríte. Ale tieto prvky môžu byť trochu odlišné. Môžete použiť kameň a kremeň, môžete použiť dve paličky, môžete použiť zápalku, môžete použiť zapaľovač. Takže existujú rôzne techniky. To je dôvod, prečo sa zaoberáme napríklad, hinduistickou alebo budhistickou tantrou. Sú tam rozdiely v cvičeniach, rozdiely v tom, ako opisujú okultnú fyziológiu, ale koniec koncov, ak použijete správnu techniku, tak dorazíte do cieľa. Viete, každá z týchto rôznych skupín má trochu iný spôsob myslenia, trochu inú potrebu a tiež inú karmu. Cesta je jedna cesta. To je dôvod, prečo Ježiš v evanjeliu povedal: Je jedny dvere. No tieto dvere môžu pre nás vyzerať trochu inak, len kvôli nášmu vlastnému spôsobu myslenia.

Otázka: Spomenuli ste niečo o Luciferovi, že potom, ako sa zbavíme ega, Lucifer sa stáva náš najlepší priateľ. Spomínam si, že v jednej predchádzajúcej prednáške gnostický inštruktor povedal, že Satan je klamár.

Odpoveď: To je pravda.

Otázka: Vždy som mal dojem, že Lucifer a Satan je jeden a ten istý, že Lucifer padol a stal sa Satanom. Mohli by ste mi to objasniť?

Odpoveď: Medzi Luciferom a Satanom je rozdiel. Slovo satan pochádza zo slova Shatan v hebrejčine, čo znamená, "protivník". Lucifer je latinský výraz pre "nositeľa svetla," ktorý je kozmickou silou, ktorá nesie oheň. Tento oheň je kundaliní, no keď je tento oheň uväznený v egu, tak je polarizovaný negatívne a stáva sa Satan, protivník alebo opak Boha. Dokiaľ bude oheň uväznený v túžbe, v egu, tak je to Satan, je to diabol. Tento diabol nie je niekde mimo nás, je to naša myseľ. No keď je táto sila uvoľnená, tak sa stáva nositeľom svetla. Je to najväčší anjel v hierarchii nášho vlastného vedomia. Preto je našim najlepším priateľom.

Otázka: Ako môže príroda kvôli nám trpieť, keď jediné čo chce je naša energia?

Odpoveď: Pretože ju ničíme. V minulosti, ľudstvo žilo v harmónii s prírodou. Ľudstvo rešpektovalo zákon. Toto je symbolizované v záhrade Raja, kedy ľudstvo kráčalo a hovorilo s Bohom a všade bol pokoj. Nebola tam žiadna vojna. Nebol tam žiaden hlad. Nebola tam žiadna smrť, v tom zmysle, ako ju poznáme. Príroda vždy prežíva na základe energií, ktoré sú vytvárané a syntetizované organizmami, ktoré sú v nej. My sme jedným z týchto organizmov. Bohužiaľ, náš organizmus sa stal rakovinový. Ničíme svojho hostiteľa, ktorým je príroda. To je dôvod, prečo sa príroda proti nám búri, začína nás za to trestať, snaží sa očistiť od infekcie. To je celé, čo sa príroda snaží urobiť. Príroda sa snaží pred nami zachrániť.

Otázka: Prečo potrebujeme tak veľa týchto tiel pri práci s touto energiou?

Odpoveď: Máme veľa jemných tiel, pretože príroda sa roztvára v úrovniach rovnakým spôsobom, ako oceán so svojimi veľkými hĺbkami. Rovnako tak naše vedomie, naša duša. Príroda nie je len fyzická hmota, je to oveľa viac než to. Naše vnútorné telá zodpovedajú týmto iným úrovniam prírody. Tieto iné úrovne prírody zažívame, keď snívame, keď nie sme vo fyzickom tele, ale cestujeme na iné miesta, a možno aj do iných časov, kde snívame o rôznych veciach. To sú zážitky z iných dimenzií a tieto zážitky prežívame prostredníctvom iných tiel, ktoré máme k dispozícii. Naším konečným cieľom je prebudiť a zdokonaliť tieto telá, aby sme kedykoľvek, kedy sa nám zachce, mohli po týchto sférach cestovať vedome a byť vedomým občanom vesmíru, byť vedomým účastníkom hierarchií, ktoré existujú v celom vesmíre. Táto planéta je smietka prachu v obrovskom krásnom nekonečne. Existujú tam inteligencie a civilizácie, ktoré si nemôžeme ani predstaviť, ktoré sú všade okolo nás. Čakajú tam na nás, aby sme sa stali ich súčasťou. Môžeme. Najprv sa však musíme vrátiť do Edenu a rešpektovať zákony. Potom ako tak urobíme, a potom ako dosiahneme druhého narodenia, budeme mať na výber. Budeme mať na výber vybrať si cestu, akou sa vydáme. Ako ísť ďalej za stav normálnej ľudskej bytosti, ktorá sa vrátila do Edenu. Viete, v súčasnom stave nie sme normálni. Sme veľmi abnormálni. To je dôvod, prečo sme izolovaní od zvyšku vesmíru. Fyzicky a vnútorne nás navštevujú iné inteligencie, iné rasy, no izolovali nás, pretože sme príliš nebezpeční. Sme rakovina. My sme chorobou v tele vesmíru. Dokiaľ táto choroba nebude vyliečená, tak musíme byť izolovaní pre naše dobro a pre dobro zvyšku tela. Toto telo je telo Kristovo. Týmto telom sú všetky rasy, ktoré existujú v tomto nekonečnu.

Takže, ak sa vrátime do pôvodného stavu, očistíme sa od psychologickej a duchovnej choroby, ktorú máme, čo je ego, tak sa môžeme opäť vrátiť k nášmu právoplatnému miestu, ktoré je vstupom, ako sa rozvíjať ďalej vo všetkých tých oblastiach. Ak to chcete, tak nemôžete byť obmedzení fyzickým telom, pretože tieto oblasti nie sú len fyzické. Niektoré z nich sú fyzické, a iné existujú v iných úrovniach. V prvom rade potrebujeme mať schopnosť ich vidieť, a v druhom rade s nimi komunikovať. Veľký svätec alebo veľký majster alebo avatar to dosiahol. To je dôvod, prečo sa vrátia a rozprávajú nám príbehy všetkých tých kráľovstiev a rajov a svetov, ktoré videli a navštívili. Ak počujete tieto príbehy, tak budete ohromení, ale ako Šrí Svámí Šivánanda povedal, väčšina ľudí tu ani neverí, že je to pravda. Oni veria, že to je všetko fantázia. No opak je pravdou. To je to, čo je skutočné, a naše fantázie sú lož. Realita je tam vonku a čaká, no taktiež je v našom vnútri a čaká.

Otázka: Na rovnakú tému by som sa rád spýtal a toto by mohlo prameniť z nepochopenia Samaela Aun Weora. Zdalo sa, že popisuje, že v predchádzajúcich epochách stvorenia a v epochách pred touto konkrétnou epochou, fyzická realita neexistovala. A keď áno, tak možno tak po astrálny svet alebo po mentálny svet, alebo niečo také. V tejto krásnej prednáške ste popísali, ako potrebujeme fyzické telo na dosiahnutie tohto typu rozvoja. Ako je to možné urobiť?

Odpoveď: Dobrá otázka. Obe sú pravdivé. Ja som to trochu zostručnil, aby som to trochu zjednodušil. Fyzický svet  sa vykryštalizoval a objavil počas Lemurskej doby. To bolo v čase, keď ľudstvo bolo v pokušení a padlo. Lemurská doba je záhradou Eden. Pred Lemurskou dobou boli Hyperborská a Polárna doba, atď., čo je doba, kedy ľudstvo nemalo fyzickú formu. Počas Lemurskej doby sa ľudstvo začalo objavovať do fyzického sveta. Inými slovami, všetko stvorenie zostupovalo a kryštalizovalo sa stále viac do hmoty. Počas tohto procesu sa musí stať to, že sa vytvorí a objaví fyzické telo. To je doba, kedy bol zavedený kundabuffer orgán. Pokušenie vzniklo práve počas tohto okamihu, kedy sa fyzické telo začínalo kryštalizovať a kedy ľudstvo začalo vstupovať do fyzického sveta. To je to, čo to znamená, keď sa povie: "Otvorili sa im oči." Začal sa u nich rozvíjať fyzický zrak.

Toto je postupný proces kozmickej evolúcie, ktorá sa vyskytuje v každom kúte vesmíru. Hmota sa postupne usadzuje z riedkej ezoterickej formy do hmatateľnejších, konkrétnejších foriem. Fyzická hmota, trojrozmerná hmota, je koniec tohto procesu, a od tejto fázy sa všetko vracia späť hore. V tejto dobe rozvoja tejto planéty, sa nachádzame v pozemskej (fyzickej) fázy, a je teda nutné mať fyzické telo. Inokedy, zase musíme mať akékoľvek telo, ktoré zodpovedá danej fáze vývoja.

Práve teraz, potrebujeme fyzické telo a to ako z hľadiska kozmickej evolúcie, tak i z hľadiska nášho osobného vývoja. Takže fyzické telo sa objavuje iba v konkrétnej fáze vývoja akéhokoľvek ľudstva. Pred touto fázou sa tam dejú iné úrovne práce. A v ďalšom veku, ktorý bude éterický, bude treba éterické tela, aby sme mohli duchovne pokročiť.

Preložené z anglického originálu: Fire of Kundalini
prednáška daná Gnostickými Inštruktormi na gnosticteachings.org
služba od vydavateľstva Glorian