slovnik

Príroda a Božská Matka

Grécka mytológia rozpráva o mnohých bohov a bohýň. V gnostickej tradícii vieme, že bohovia a bohyne sú symbolické, ktoré predstavujú sily a inteligencie, ktoré fungujú v prírode. Vo všetkých týchto mýtoch a príbehoch sú zakódované symbolické pravdy. Bohovia a bohyne sú naozaj skutočné, ale zároveň každý hrdina, Boh a Bohyňa predstavuje niečo vo vnútri nás.

Bohyňa, Božská Matka príroda

V gréckych mystériách sa božská matka nazýva Gaia. Gaia je matka príroda alebo planéta Zem. Tento symbol má hlboký duchovný význam, s mnohými úrovňami významu. Gaia nepredstavuje len doslovnú, fyzickú planétu. Gaia predstavuje sily prírody: Zákony a inteligencie, ktoré fungujú na každej úrovni vesmíru.

Gaja, Bozska Matka Bohyna

Pre tých z nás, ktorí majú vážny záujem o duchovný rozvoj, tento symbol má osobitný význam, pretože Gaia je tá, ktorá nám napomáha, vedie nás a poskytuje nám všetko to, čo potrebujeme pre dosiahnutie nášho cieľa v duchovnom vývoji. Gaia je naša Božská Matka.

Bohužiaľ, ľudstvo zabudlo na svoju matku. My v tejto takzvanej modernej dobe zastávame názor, že sme vznikli sami od seba. Charakteristikou tejto kultúry je myslieť si, že sme "niečo viac než príroda," že sme nad ňou. Náš každodenný život žijeme, ako keby sme prírodu ani nepotrebovali. Nejako sme sa dostali do tohto bodu našej histórie, našej civilizácie, kde prírodu iba šliapeme. Vlastne máme tendenciu sa jej vyhýbať.

Keď študujeme našu každodennú existenciu, tak môžeme vidieť, že ľudstvo na tejto planéte sa neustále od svojej Matky dištancuje. Pozrime sa na našu tzv. vyspelú civilizáciu, s našou tzv. vyspelou technológiou, čím ideme ďalej, tým viac vraj zvyšujeme náš pokrok, no tiež zvyšujeme našu vzdialenosti od našej Matky.

V dnešnej dobe, sa len zriedkakedy dotkneme zeme, pôdy, uvedomiť si vzduch, ktorý dýchame. V súčasnej dobe sme neustále obklopení syntetickými vecami. Nikdy sa nedotýkame prírody. To, čo nosíme, čo si obliekame, to, na čom sedíme, toto všetko sa vyrába v továrňach. Kedy sa dotýkame zeme, pôdy, rastlín, trávy?

Na celej tejto planéte, v každej krajine, je pre ľudstvo čoraz ťažšie prežiť v prírode, ako sme prežívali kedysi. V súčasnosti človek nemôže hospodáriť, nemôže vyživovať pôdu, nemôže chovať zvieratá. V súčasnosti je čoraz nemožnejšie prežiť v prírode. Spoločnosť a rastúce komplikácie života, toto prežitie znemožňujú. V súčasnej dobe aby sa mohol človek o seba a o svoju rodinu postarať, tak musí opustiť prírodu a žiť v meste. To je dôvod, prečo po celej planéte vidíme, že mestá sa rozširujú a rozlohy prírody sa vyprázdňujú od ľudí. V menších mestách, vo vidieckych oblastiach, sa populácia postupne vyprázdňuje, umiera. V mestách sa populácia zvyšuje. V mestách sa každý povrch pokrýva betónom, kovom a sklom -vecami, ktoré sú ťažké, syntetické, vyrobené. Nechceme sa dotýkať zeme. Ľudia v mestách sa dokonca boja šliapnuť na pôdu alebo sadnúť si na trávu, boja sa vody z riek, jazier a oceánov.

Obliekame sa so syntetickými vecami. Neustále jazdíme v autách a svoj čas trávime v nákupných centrách a kanceláriách s ničím živým okolo nás, obklopení len mŕtvymi vecami, odetí v mŕtvych veciach. Naše domovy sú plné mŕtvych vecí - plastov a kovov, syntetických chemických látok. Myslíme si, že to je pokrok, myslíme si, že to je normálne, no dôsledky toho môžeme vidieť na každom kroku.

Gaia, Bohyňa Matka, predstavuje prírodné sily, ktoré dávajú život všetkému živému. Všetko, čo je živé, pochádza od Nej. Gaia predstavuje prírodu, nie osobu, ale prírodu ako celok. Takže vidíte, že príroda je inteligencia. Príroda nie je hlúpa. Príroda je nesmierne zložitá, veľmi krásna a desivá. Príroda je sila, ktorá je ďaleko za hranicami nášho chápania. Môžeme byť akokoľvek hrdí na našu civilizáciu a naše úspechy, no prírode len sotva rozumieme. My nerozumieme ani povahe našich tiel. Sotva rozumieme tomu, čo to znamená byť nažive.

Gaia je zdrojom ľudí a Bohov. To je preto, že všetko živé na všetkých úrovniach prírody, pochádza od Matky Božej, bez výnimky, dokonca i Bohovia. Každý živý tvor, od najmenších častíc, k najväčšiemu vesmíru, všetko je len časť jej tela. Toto je súčasťou toho, čo je potrebné pochopiť: neuveriteľná zložitosť Božskej Matky.

O Gaii hovoríme ako o planéte Zem, čo je pravda a relevantné. Ale Gaia je tiež Prakriti, čo je lono priestoru/vesmíru. Je to samotná existencia. Božská Matka je hmota, energia. V skutočnosti, jej meno v latinčine je Mater, čo je pôvod odkiaľ máme slovo hmota (angl. matter). Najstaršie slovo v takmer každom jazyku je tiež prvé slovo, ktoré vyslovíme, keď sme deti: Ma. V jazykoch po celom svete, deti volajú svoju matka Ma alebo Ama. Toto je Mater, Matka, Mary (v angl.), Mária, Ma. V ázijských kultúrach, v hinduizme, v Indii, v Číne a v Tibete, Ma je ​​Amma. Takže toto slovo je univerzálne.

Matka je prítomnosť tejto božskej tvorivej sily vo všetkých veciach. Rovnako ako máme fyzickú, ľudskú matku, rovnako i planéta je našou matkou, slnečná sústava je našou matkou, galaxia je našou matkou, vesmír je našou matkou. Matka, Kozmická matka má mnoho úrovní. Navyše a pravdepodobne najdôležitejšie je to, že máme vlastnú individuálnu Božskú Matku. Vnútri nás je zhluk síl v prírode, kondenzácia Vesmírnej Matky, ktorá súvisí s našim konkrétnym lúčom. Inými slovami, naše Najvnútornejšie Bytie ako Bohyňa. Ona je našou matkou, našou Gajou. Ona je ten, kto od života k životu, od života k životu, počas nespočetných vekov, nám dáva život, a to nielen v tejto humanoidnej forme, ale v každej forme, ktorú sme mali. Máme Božskú Matku, ktorá je rovnaká po celú večnosť. No kto z nás si pamätá jej tvár? Vie, ako sa volá? Cítil jej vôňu? Počul jej smiech? Počul jej plač? Všetci sme, ale zabudli sme, pretože naše vedomie spí.

Naša vlastná individuálna Božská Matka, je špecifický aspekt Vesmírnej Matky, rovnakým spôsobom, ako náš Lúč, naše Najvnútornejšie Bytie, je špecifický aspekt Vesmírneho Bytia. Kvapka vody, je len súčasťou oceánu. Rovnakým spôsobom, naše Bytie, naša Božská Matka, je časťou univerzálneho aspektu. Je tam vzťah. Je tam jednota a mnohosť. Je tam identita a taktiež je tam spoločný aspekt. Musíme pochopiť tieto rozdiely, aby sme v tom mali jasno.

Dimenzie prírody

Pred mnohými rokmi, kedy sa život skonkretizoval do tejto planéty, ktorú nazývame Zem, Gaia, Božská Matka vo svojom lone zorganizovala prírodu, z čoho sa zrodila táto planéta. Táto planéta je tiež Božská Matka, zrodená zo svojej vlastnej Matky. Na tejto planéte Zem, nájdeme bohatý život veľmi zložitý, ďaleko mimo naše chápanie, s mnohými, mnohými úrovňami života, nielen na fyzickej úrovni, ale na multi-dimenzionálnej úrovni. Všetka táto existencia je obrovský systém, ktorý je vysoko organizovaný. Celé to má konkrétny účel a cieľ, o ktorom nemáme ani tušenie. Dostali sme sa do fázy našej civilizácie, kde si myslíme, že príroda existuje len preto, aby nás uspokojila, že príroda je iba našim pieskoviskom, ktoré je tu pre nás a s ktorým si môžeme robiť, čo sa nám zachce, využiť ho, alebo ho zničiť. Opäť platí, že dôkaz pre toto sa nachádza všade. Ale ako fakt, príroda má zmysel, má svoj význam. Nie je to len náhoda v prírode. Planéta má účel, význam, a rovnako tak všetko stvorenie na nej. Všetko je organizované, ale mimo náš zrak, mimo náš dohľad.

Fyzický aspekt Zeme je len jedným z aspektov. To, čo vidíme vo fyzickom aspekte, je tretí rozmer/dimenzia. Fyzický aspekt je najnovší diel. Fyzikálna planéta, ktorá existuje v tretej dimenzii, tu nie je príliš dlho v porovnaní s kozmickým časom. Je relatívne nová, čo pre vás a mňa znamená milióny rokov, čo sa zdá ako dlhá doba, ale v časovom meradle Matky Božej, to nie je moc.

strom zivota-dimenzie

Predtým ako sa táto planéta dostala do tretej dimenzie, bola vo štvrtej, piatej, šiestej, a ďalej, postupne. Keď študujeme strom života, kabalu, tak vidíme, že Sefiroty zostupujú v mierke s rastúcou hustotou. Tieto Sefiroty predstavujú, ako zostupuje energia a kryštalizuje sa do hmoty, a postupne sa stáva hustejšia. Takže ako energia zostupuje z lona Matky Božej, tak sa stáva čím ďalej tým hustejšou a zložitejšou.

V minulých dobách sa táto Zem nachádzala len v piatej dimenzii, nemala ešte fyzickú podobu. Potom sa presťahovala do štvrtej dimenzie (éterickej dimenzie), ktorá sa nazýva Eden/Raj. Z Edenu sa vykryštalizovala do fyzického sveta. Toto sa udialo počas nepredstaviteľne dlhého obdobia, obdobia, ktoré môžeme len ťažko pochopiť.

Všetka táto kryštalizácia hmoty a energie, slúžila ako prostriedok na smerovanie síl. Viete, keď sa učíme, ako energia zostupuje po strome života, dolu cez multi-dimenzionálnosť, tak vidíme, že cieľom je, aby sa zostupujúci lúč vedomia mohol spoznať sám seba. Tento lúč zostupuje do väčších stupňov zložitosti, aby mohol riadiť viac a viac zložitejšie zákony, za účelom získania múdrosti. Takže, po dosiahnutí limitu sa vracia späť hore múdrejší, rozvinutý, s tým, že niečo dosiahol.

Účelom tohto klesania a stúpania, je pre túto prvotnú, panenskú iskru vedomia - ktorá vychádza z Ein Sof (Absolútna alebo Prakriti) - zostúpiť do prírody, aby sa zdokonalila a stala sa anjelom alebo Bohom. To znamená, že svetelný lúč zostupuje zhora do priepasti, rodí sa ako boh a stúpa späť hore. Jedná sa o univerzálnu kozmickú drámu v každom náboženstve. Toto je príbeh o Vianociach, Kristovi, Balderovi, Ódinovi, Heraklésovi/Herkulesovi, Apolónovi. Všetci veľkí bohovia svojim jedinečným spôsobom, predstavujú tento mýtus: ako iskra vedomia zostupuje do bunky, do embrya, aby sa narodila, zomrela, vzkriesila, vystúpila na nebesia a stala sa ďalším slnkom, ďalšou hviezdou, ďalším Vesmírom, v závislosti na svojej úrovni.

Takže to, čo v prírode vidíme, sú vlny a vlny iskier svetla vznikajúce z Absolútna ako vlny veľkého oceánu. Tieto vlny vychádzajú z lona Matky Božej. Sú to vlny života, spontánne vytryskujúce z Gaiinho nebeského tela. Tieto iskry života sa najskôr kryštalizujú do fyzickej hmoty, aby sa objavili ako minerály.

Vedci doteraz nepripustili, že existuje život mimo túto planétu, okrem minerálov. Oni ešte nespojili rôzne možnosti modernej vedy: kvantovej a fyzickej. Fyzikálni vedci alebo astrofyzici, ktorí študujú mimozemské planéty a vesmírne telesá, ochotne pripúšťajú, že vo vesmíre existuje množstvo minerálneho života, že v skutočnosti vesmír nimi prekypuje – že všade sa nachádzajú minerály a rôzne druhy prvkov. No títo materialistickí fyzici alebo vedci doteraz nepochopili, čo odhaľuje kvantová fyzika a to, čo duchovní fyzici hovorili po celé stáročia, a to, že každá častica je živá. Každá častica má život. Každá existujúca vec sa skladá z hmoty, energie a vedomia - všetko vo svojej úrovni.

Kráľovstvá prírody

Všetky minerály v celom vesmíre majú v sebe iskru živej hmoty. Nie je to rovnaká hmota akú má rastlina, zviera alebo ľudská bytosť, ale napriek tomu je to oheň, ktorý dáva tomuto prvku energiu, silu. Táto energia vnútri akéhokoľvek prvku je jeho životná sila, je to vedomie, ktoré sa vyskytuje v každej častici.

planeta zem

Keď sa pozrieme na našu planétu, tak sa nám zdá dosť veľká, obrovská masa, ktorú z veľkej väčšiny tvoria minerály. Len veľmi tenká koža na svojom povrchu má iné druhy života. Všetky tieto minerály sú formy života vytryskujúce z Vesmírnej Matky, ktoré sa rozvíjajú v hierarchiách alebo organizovaným systémom.

Teraz pochopte toto: fyzický prvok je len škrupina. Železo, síra, akýkoľvek druh skaly, akýkoľvek druh kryštálu, zlato, striebro, všetky kovy, sú len fyzické škrupiny, skrze ktoré vstupuje a odchádza vedomie, rovnako ako my. Naše telá sa rodia a umierajú. Minerály sa rodia a umierajú, ale v inom časovom meradle od nás, veľmi odlišné.

Minerály sú živé. Sú hostiteľom pre vedomie úplne nových duší: sú veľmi jednoduché, bez mysli, ako ju pojímame my. V dávnych dobách, veľmi dávno, kedy ľudstvo nebolo tak materialistické, sme ich dokázali vidieť. Hovorili sme im trpaslíci, škriatkovia, piadimužíci, raráškovia apod. Tieto malé bytosti, ktoré obývali určité typy prvkov, mali rôzne mená.

Tieto duše sa krôčik po krôčiku, po mnohých a mnohých rokov, a mnoho, mnoho fáz vývoja učia. Rastú, vyvíjajú sa, idú dopredu - nemám na mysli telo, materiálny prvok, ale dušu, vedomie, energia, ktorá je v tom tele. Kúsok po kúsku, postupujú. To je dôvod, prečo v kovoch existuje hierarchia.

Mnoho prvkov sme už začali vo vede mapovať. Veľmi jednoduché prvky až po veľmi ťažké prvky, predstavujú rozmedzie, ktorým tieto iskry vedomia pozdvihujú svoju úroveň a svoju inteligenciu. Najcennejšie kovy  z hľadiska hodnoty prírody sú tie, ktoré sú najviac pokročilé. Napríklad diamant, je pomerne vzácny, jedná sa o pokročilý minerál. Rovnako tak zlato a striebro. Existujú rôzne kovy, rôzne prvky, ktoré predstavujú vzostup skrze hierarchiou tejto úrovni prírody. Majú moc, majú energiu, a to je dôvod, prečo ich ťažíme a využívame - kvôli energii, ktorá sa v nich nachádza. Niektoré prvky majú viac energie ako ostatné. Toto vieme. V skutočnosti bez nich nemôžeme žiť. Pijeme vodu, jeme jedlo, aby sme tieto minerály, prvky, dostali do nášho tela. Toto je základ života. To je dôvod, prečo sa minerály a Zem nazývajú telo Matky. Z tohto pochádza mlieko, ktoré nás vyživuje - Materské mlieko. Jedná sa o oceány, plyny apod. Sú to všetky prvky v prírode, ktoré zachovávajú našu existenciu. Všetky tieto prvky, všetky tieto atómy sú nažive. Oni žijú. Napriek tomu my s nimi zaobchádzame, ako keby boli ničím. Toto je prejavom našej hlbokej nevedomosti. Viete, naši dávni predkovia a niektorí moderní domorodci, si stále pamätajú, že Zem je posvätná, že Zem je naša Matka, k Zemi by sme sa mali správať s úctou. Nemáme právo znásilňovať svoju Matku. Napriek tomu to robíme.

Všetci sme boli svedkami toho, čo sa stalo v Mexickom zálive: hrozný zločin proti našej planéte. Čo je ťažba ropy? Je to sanie životnej krvi z planéty. Táto krv je ropa. Prerazili sme dieru v tele zemi a zem krváca. Prečo sme to urobili? Radi by sme za to vinili veľké korporácie a vlády, ale jediný dôvod, prečo to robia, je, že my sa chceme voziť v autách, my chceme kupovať viac plastu, a chceme veci, ktoré sa vyrábajú z ropy, dokonca aj naše oblečenie závisí na produkcii ropy. Takže, znásilnenie a znečistenie Zeme je naša vina. Spoločnosti a vlády to robia len preto, že my im za to platíme. My, ako ľudstvo, znásilňujeme Zem. Nie "oni," nie "tí ostatní ľudia," sme to my. Musíme to začať brať vážne a uvedomiť si realitu.

Všetky minerály na planéte obsahujú podstatu Božskej Matky, životnú silu. V tejto životnej sile, vidíme vývoj vedomia iskier, ktoré sa pohybujú po kráľovstvách všetkých rôznych druhov minerálov. Keď akákoľvek esencia, vedomie, iskra inteligencie, získa dostatok vedomostí v tomto kráľovstve, potom je jej priznané právo postúpiť, uviesť ju do nového kráľovstva: rastlinného kráľovstva/ríše.

Čo sa objavuje z pôdy? Vyšší život, zložitejší život, život, ktorý potrebuje túto pôdu, tieto minerály, aby sa mohol udržať nažive, no tento život pokračuje ďalej za účelom vybudovania niečoho ešte úžasnejšieho. Rastliny sú nad minerálmi, no závisia od nich. Duchovná esencia v rastline je vyvinutejšia než tá, ktorá je v minerálu.

Neexistuje tak veľa rastlín ako minerálov. Neexistuje tak veľa duší, ktoré sú pokročilé na tejto úrovni. Ale napriek tomu existuje veľa rastlín a foriem života, ktoré patria do ríše rastlín.

Rastliny sú fyzické orgány, ktoré poskytujú príbytok pre iskry vedomia, ktoré sú vyspelejšie ako minerály. Tieto iskry vedomia používajú svoje fyzické telá v rastlinách, aby v týchto telách mohli načerpať a transformovať minerály. Vidíte, rastliny čerpajú z minerálneho kráľovstva, z vody, zo vzduchu, z pôdy a transformujú ich. Vytvárajú nový život, krásny život.

Následne duše rastlín, ktoré sa vyvíjajú, postúpia do živočíšnej ríše. Zvierat je dokonca menej ako je rastlín. Tieto zvieratá sú závislé na rastlinách, aby prežili. Existuje mnoho úrovní zvierat, mnoho kráľovstiev, mnoho hierarchií v rámci tejto živočíšnej ríše.

kralovstvo prirody

Takže vidíte, ako tu rastie obrovský trojuholník? Základom sú všetky minerály. Ďalšou úrovňou, dokonca ešte menšou, sú rastliny. Ďalšou úrovňou, dokonca ešte menšou, sú zvieratá. No všetky závisia jeden od druhého. Potrebujú sa navzájom. Navzájom sa udržujú pri živote. Jeden bez druhého nemôžu žiť. Minerály sú transformované rastlinami, aby vytvorili ich telá. Rastliny sú transformované zvieratami, na vytvorenie ich tiel. Vidíme obrovský, krásny cyklus, ktorý je dokonale vyvážený - dobre, tak to aspoň bývalo. Pretože potom, tieto zvieracie duše, ktoré sa po milióny rokov vyvinuli prostredníctvom zvieracích tiel a dosiahli úrovne zvieracieho kráľovstva, postupujú do humanoidného kráľovstva. Čo sme my.

Sme len zvieratá, ktoré vstúpili do novej úrovne, v ktorej sa môžeme rozvíjať ďalej. Problém je v tom, že my o tom nevieme, a namiesto toho sa stávame horší ako zvieratá. Namiesto toho, aby sme napredovali, degenerujeme, a po ceste ničíme všetko okolo nás.

Harmónia, vzájomná závislosť, krásny vzťah medzi tromi nižšími kráľovstvami, je teraz preč. My v humanoidnom kráľovstve nerešpektujeme našich mladších bratov a sestry. Vďaka úplnej závislosti na túžbe a hlbokej nevedomosti o účinkoch našich činov, ich ničíme. Šliapeme po nich. Trýznime ich. Zneužívame ich. Znásilňujeme ich. Hubíme ich. Znečisťujeme ich. Všade na planéte ukončujeme život. V každej predstaviteľnej oblasti našej existencie na tejto planéte ničíme život. Nikde na žiadnej úrovni ho nezlepšujeme. Kiež by to nebola pravda, naozaj. Kiež by som mohol povedať, "našiel som jedno miesto, kde robíme niečo dobré na pomoc prírode." Ale ja to nevidím. Dúfam, že niekto ho nájde a povie mi o ňom, pretože ja ho nevidím.

Hubíme zvieratá, ničíme oceány a naše ochorenie rozširujeme do všetkých kútov sveta. Každú úroveň nižšieho kráľovstva znečisťujeme. Všetky zvieratá geneticky upravujeme alebo ich kynožíme. Mnohé z nich sú už preč a mnoho ďalších je na hranici zmiznutia. Tie, ktoré zostávajú, sa stali príšerami.

V rastlinnej ríši ide o rovnaký príbeh. V súčasnej dobe v mnohých krajinách, poľnohospodár nemôže pestovať, čo chce. Musí dostať povolenie od korporácie alebo vlády. V súčasnej dobe nikto z nás sa nedokáže uživiť poľnohospodárstvom, pretože sme vytvorili situáciu, v ktorej sa to nedá. Je to nemožné. Zomreli by sme. Trpeli by sme hladom.

Znásilňujeme a ničíme minerálne kráľovstvo. Všetky tie erózie, zmeny krajiny, hurikány, tornáda, tsunami, zemetrasenia - to všetko je výsledkom toho, čo robíme Zemi. Vedci to doteraz nepriznali. Ešte si toho nevšimli, no všimnú si.

Všetko, čo sa deje na tejto planéte je na sebe závislé. Žiadny prvok nie je oddelený od druhého. Humanoid potrebuje tri nižšie kráľovstvá. Okrem toho, humanoid by ich mal viesť. Keď študujeme dávne písma, vždy počujeme, že Jód-Havah vytvoril Adama a prikázal mu pomenovať a zorganizovať zvieratá a rastliny, aby im poskytol ochranu, aby ich viedol, aby im pomohol, pretože Adam v tomto kontexte predstavuje najpokročilejší stupeň mechanickej prírody - ľudský organizmus. Na tejto planéte niet zložitejšieho fyzického tela. Taktiež neexistuje iného tela, ktoré by bolo tak nepochopené ako je fyzické telo.

Ľudské telo

Fyzický organizmus, v ktorom každý z vás práve teraz sedí, je najfantastickejší technologický pokrok v histórii tejto planéty. Nie iPad, ale vaše telo.

nervovy system

Fyzické telo je úžasný stroj. Napriek tomu, to nie ste vy. To, čo ste "vy," je vaša duša, vaša esencia, ktorá sa po tisícročia vyvíja skrze tieto kráľovstvá. Každý z nás bol zvieraťom. Každý z nás bol rastlinou. Každý z nás bol minerálom. A pýtate sa: "Ako to, že si z toho nič nepamätám?" Nedokážete si spomenúť ani na včerajšie sny. Nedokážete si spomenúť ani na to, čo ste robili minulý týždeň alebo kde ste boli minulý mesiac. Nedokážete si spomenúť na svoje detstvo. Ako si môžete pamätať, čo sa stalo predtým? Môžete si spomenúť, ak prebudíte vedomie, ak budete pracovať s technikami na obnovu týchto spomienok - pretože spomienky sú tam, vo vašej duši. To je dôvod, prečo Budha Šákjamúni vyrozprával Jataka príbehy - stovky príbehov o svojich minulých životov, kde bol ako zvieratá alebo ako rastliny. A nebol jediný, kto opísal takéto príbehy. To sa nestalo iba jemu. To sa deje každej duši. To je, ako príroda funguje. V mnohých tradíciách ide o všeobecne známy fakt, ktorý sa nazýva Sťahovanie (duší), spolu s ďalšími menami.

nervovy system

Avšak, esencie sa vyvíjajú až do humanoidného kráľovstva a dostanú telo ako to naše. Ale duša, myseľ, je stále zvieracia. Dostávame humanoidné telo s cieľom rozvinúť sa do ľudskej bytosti, ale bohužiaľ my sme si zachovali zvieraciu myseľ. Takže všetky tie inštinktívne, zvieracie správania, túžby a automatické, mechanické reakcie, sme len zosilnili. Máme rozum/intelekt, to je pravda. Ale drvivá väčšina zo zvyšku toho, čo predstavuje našu identitu, je zvieracej povahy: hnev, sexuálna túžba, závisť, žiarlivosť, pýcha, chamtivosť, obžerstvo, zabiť alebo byť zabitý. To nás definuje. Radi by sme povedali, že je to niečo iné, ale pozrite sa na našu civilizáciu. Čo ju ovláda? Súťaženie, dobytie, zabiť toho druhého, než zabije on mňa. Tento prístup berieme vo všetkých smeroch života: v obchode, v náboženstve. To nie sú ľudské hodnoty. To sú hodnoty zvierat.

A predsa, humanoidné telo je najmodernejší stroj na planéte. Má schopnosti, o ktorých sa nám ani nesníva. A to preto, že, ako sa pozeráme na tieto kráľovstvá, tak vidíme, že v každej úrovni, každé z tých tiel minerálov je lonom, z ktorého sa objavila duša, aby sa stala rastlinou. Rastlinné telá sú lonom, z ktorého sa vynorí duša, aby sa stala zvieraťom. Tieto telá zvierat sú tiež lonom Kozmickej Matky, v ktorom sa duše zdokonaľujú, aby mohli pokročiť do humanoidných tiel. Preto, to je dôvod, prečo Samael Aun Weor uviedol, že: "Ľudstvo je lono." Ale, čo sa z toho lona vynorí? Ľudstvo, všetky tieto fyzické telá, sú škrupiny, v ktorých niečo rastie. Ale, čo rastie v nás? Správame sa ako anjeli? Staráme sa o túto planétu, ako by sa o ňu starali anjeli? Spôsob, akým by ju spravovali Majstri alebo Bohovia? Spravujeme túto planétu tak, ako by od nás chcela Kozmická Matka? Žijú anjeli, Bohovia svoj každý okamih existencie za účelom uspokojenia svojich túžob? Aby nakŕmili  svoju sexuálnu žiadostivosť, svoju nenásytnosť a závisť? Aby sa ich ostatní báli? Aby ovládali? Aby dobýjali? Aby kradli? Aby mohli byť pod vplyvom drog alebo alkoholu? Správajú sa takto anjeli? Takto sa správajú zvieratá, ale nie skutočné ľudské bytosti.

Skutočnou ľudskou bytosťou je Majster. Skutočný človek je ten, kto ovládol ľudský organizmus, podmanil si ho v prospech všetkých, nie len pre seba. Majster je anjel, Budha. Budha je ten, kto je prebudený, kto má prebudené vedomie, pozná svojho Najvnútornejšieho, pozná svoju Božskú Matku, pozná zákony prírody, a vie, ako ich kontrolovať. To je to, čo je Majster.

Mojzis rozdeluje Cervene more

Majster sa nesnaží, aby nakŕmil svoju pýchu, aby sa stal niekým dôležitým, aby sa stal slávnym, aby ho uznávali, aby získal peniaze, aby získal moc. To nie je to, čo Majster chce. Majster chce viesť ostatných a pomôcť im, aby sa dostali tam, kde je on, aby i druhí mohli nájsť pokoj a mier, chce byť v harmónii s prírodnými zákonmi, pokročiť ako jeden celok a priviesť svoju rodinu k svetlu.

Viete, všetky tieto kráľovstvá sú naši bratia a sestry. Sú naša rodina. Sú to naši otcovia a matky, naše deti. Ale my sa správame k rastlinám, ako keby ani neboli nažive. K zvieratám sa správame, ako keby nič necíti, ako keby boli len chodiacou zdochlinou. Nechceme pochopiť, že zviera, rastlina a nerast, majú emócie, vedomie. Vnímajú. Cítia. Myslia, vo svojej úrovni. Sú nažive. A vzdialenosť medzi nimi a nami nie je tak veľká, ako sa arogantne domnievame.

Takže vidíte účel toho všetkého, tento nesmierne zložitý a prepracovaný život, ktorý prúdi na tejto planéte, v tejto chvíli, to všetko prúdi hore do humanoidného kráľovstva, do nás. Sme závislí na mineráloch, rastlinách a zvieratách. Bez nich by sme zahynuli. Otázka znie: Čo s tými energiami a silami robíme? Na čo ich používame? Na ovládanie našich blížnych? Na to, aby sme sa navzájom zabíjali?

Každý rád chváli túto civilizáciu, ale na čom je postavená? Každý rád chváli Spojené štáty a tvrdí, že Spojené štáty sú najúžasnejšou krajinou v dejinách sveta. Ale nikto si uvedomuje, že Spojené štáty boli vybudované na smrti miliónov domorodcov a na chrbte otroctva. Nikto nechce uznať, že moderné krajiny po celom svete sú postavené na využívaní a korupcie. Každý, kto pracoval v maloobchode alebo za minimálnu mzdu vie, že je to pravda. To nie je život. Pracovať a nič nemať, to nie je život. To je otroctvo.

Zmysel života

Celá táto planéta a všetky formy života na nej, je veľkou pyramídou živých vecí, no my nie sme vrcholom. Humanoidný organizmus je len ďalší krok. Je mi ľúto, že musím rozbiť vaše ilúzie o tom, že ľudia sú najúžasnejšou vecou na svete. Nie sú. Humanoidný organizmus je nádoba. To je všetko, čo je. Je to nádoba. Nebudete ju mať dlho. Možno že ju budete mať ešte na pár dní. Možno že ju budete mať ešte niekoľko mesiacov či rokov. Nikto nevie, ako dlho bude ešte žiť.

Humanoidný organizmus je nádoba, ktorá sústreďuje a transformuje sily, rovnakým spôsobom ako každé iné telo, prijíma, transformuje a vysiela energiu. Minerály to robia. Rastliny to robia. Zvieratá to robia. Humanoidný organizmus sa nijak neodlišuje. No my sotva využívame jeho skutočný potenciál k transformácii energie. To je preto, že naša myseľ je úplný zmätok. Psychicky sme katastrofa. Na to, aby sme využili plnú silu humanoidného organizmu, ho musíme použiť múdro, ale s mysľou, ktorou máme, ho múdro veru nepoužívame. Namiesto toho ho zneužívame, až pokým nezomrie, a výsledkom je, že naša duša obývajúca to telo prijme následky tohto zneužívania.

To je dôvod, prečo sa vo vnútorných svetoch pred nedávnom konalo veľké stretnutie. Bolo to stretnutie medzi božskými bytosťami, ktoré sú zodpovedné za vedenie ľudstva a kde všetky dôkazy boli umiestnené na stôl. Rozsudok znel, že toto ľudstvo zlyhalo. Takže sme v časoch konca. Toto je jednoduchá pravda, ktorá bola predpovedaná v každom náboženstve na svete. Sme na začiatku tohto konca, pretože ľudstvo zlyhalo.

Rovnako ako v minerálnej ríši, malý počet týchto semien embryí vedomia má dostatok sily a múdrosti, aby postúpilo a stali sa rastlinami, rovnako tak i z celej obrovskej rastlinnej ríše, len malé množstvo má silu a múdrosť, aby postúpilo do živočíšnej ríše. V zvieracej ríši sa jedná o ešte menší počet, ktorí majú silu, múdrosť a dostatočný vývin,  aby sa zo zvierat mohli stať humanoidi alebo intelektuálne zvieratá. Ale teraz, v tomto lone, len málo je tých, ktorí majú silu a múdrosť, aby prestali byť zvieratá a stali sa anjelmi, skutočnými majstrami. Veľmi málo.

Väčšina semien v tomto ľudstve je už stratená, sú príliš poškodené, príliš degenerované. Takže príroda, Božská Matka, vo svojej veľkej láske k všetkým živým veciam, ich spätne vstrebe prostredníctvom jednej z jej tvárí, ktorá je Kali Ma, Durga, Persephone, Hecate, Božská matka smrti, ktorá má na starosti pekelné svety, to, čo my nazývame peklom. Ona vezme všetky tie padlé, zlyhané semená a recykluje ich, kde ich očistí od všetkých ich nečistôt, aby jedného dňa to mohli skúsiť znova, čo bude od teraz za mnoho tisíc rokov, keď budú znova čisté. To je to, čo je peklo: prírodná recyklácia energie. Celá táto planéta sa už do toho potápa.

Viete, keď tie sily zostupujú dole po Strome života, veci sa stávajú zložitejšími. Na úplnom vrchole, v Absolútnu, v Ein Sof, v Ketéru, život je veľmi jednoduchý. Je jeden, zjednotený. Je to Boh. Úroveň po úrovni, dole po sefirotoch, život sa stáva zložitejší. Tri zákony sa stávajú šesť zákonov, dvanásť zákonov, celú cestu dole, až sa dostaneme do fyzického sveta, ktorý by mal mať štyridsať osem zákonov, ktoré modifikujú existenciu vo fyzickom svete. Túto jednoduchosť života (48tich zákonov), môžete ešte stále cítiť, ak sa dostanete von z mesta. Ak sa vydáte na vidiek, tak pocítite, že veci sú krajšie, jednoduchšie, nie je to tak zložité. Ale keď prídete do mesta, je to veľmi zložité, veľmi mätúce, veľmi ťažké, veľmi husté. A to preto, že všetci ľudia s ich komplikovanými mysľami odzrkadľujú zákony, ktoré ich spravujú, a všetka myseľ humanoidov sa nachádza v pekle, pretože naša myseľ je plná hnevu, sexuálnej žiadostivosti, chamtivosti, obžerstva a ďalšieho. To všetko sú komplikované mechanické sily, ktoré sa odrážajú v našom psychologickom prostredí, a čím viac im padneme za obeť, tým viac ich posilňujeme, a tým robíme život ešte zložitejší. A pretože sme všetci zhromaždení v mestách a navzájom sa viac a viac infikujeme, život sa ponára viac a viac. Zákony sa ponárajú nižšie, pod Malkut, do priepasti, kde sa každá úroveň pekla zhoršuje – viac a viac hustejšia, viac a viac zložitejšia, pretože všetky tie tlaky sú tam na očistenie duší, aby ich zbavili nečistôt.

zakony prirody

Takže všetko, čo si myslíme, že je v našom svete tak dobré, krásne a obdivuhodné, v skutočnosti klesá a bude zničené prírodou, očistené. Nič zostane. Nič.

Z tohto obrovského lona ľudstva, iba niekoľkým semenám bude dané právo na začatie novej úrovne života. Nie každému semenu. Nejedná sa o právo, ktoré je dané každej duši automaticky, pretože dostať sa na túto ďalšiu úroveň, jeden musí uniknúť mechanickej povahe. Jeden sa presunie do vedomej povahy, aby sa stal skutočným  Adamom, človekom do obrazu Boha, ktorý dokáže prikázať rastlinám, zvieratám a minerálom, ktorý dokáže vytvoriť život, ktorý dokáže organizovať život, ktorý dokáže pomôcť ostatným, to je majster, to je Adam, to je skutočný človek. To je proces, pri ktorom krok za krokom človek dosiahne dokonalosti. Nie je to ľahké.

Vedci vedia, že používame len malý zlomok toho, čo sa v skutočnosti nachádza vo vnútri tela. Vedci sa líšia vo svojich odhadoch. Zo samotného mozgu, používame len tri alebo päť percent. Niektorí hovoria, že desať percent, no ja si myslím, že to je menej, vzhľadom k správaniu, ktoré môžeme pozorovať. A čo všetky naše žľazy? V našom tele existuje veľa vecí, o ktorých vôbec nevieme, veľa síl, veľa schopností. Počuli sme príbehy, že niektorí ľudia sa naučili, ako ich používať. Pretože to sa dá naučiť, ako ich používať.

Telá duše

Naše fyzické telo sa v kabale nazýva Malkut. Čo znamená, "kráľovstvo." Fyzické telo máme podľa kráľovstva, ktorému patríme. Všetci z nás majú humanoidné telo. Sme v humanoidnom kráľovstve. Náš vlastný Malkut je humanoidný, zatiaľ ešte nie ľudský. Toto telo má svoju fyziológiu. Má chrbticu. Má tri nervové systémy. Má veľmi sofistikované a krásne usporiadanie orgánov a systémov, ktoré prijímajú energiu, transformujú ju a prenášajú ju. No my nad tým nemáme žiadnu kontrolu. Všetko v nás sa deje automaticky, mechanicky, bez akéhokoľvek vedomia alebo intervencie z našej strany. Chceme len jesť, piť, spať a mať sex, ale nevieme prečo.

Ale fyzické telo je len jedným z aspektov toho, čo robí živú bytosť. Fyzické telo existuje, pretože má vitálny aspekt, ktorý nazývame vitálne telo, telo energie. Môže byť nazývané éterické telo alebo telo čchi alebo prána. Toto je telo, s ktorým pracujú akupunkturisti alebo ľudia, ktorí pracujú s Chi Kung. Oni pracujú s týmto telom. Je to telo energie, ktoré dáva silu fyzickému telu. Pokiaľ ide o existenciu, tieto dve telá nemôžu byť oddelené. Fyzické a vitálne telo je naozaj jedným telom rozdeleným na dve časti. Hovoril som vám, že život zostupuje cez dimenzie, vitálne telo je vo štvrtej dimenzii. Nie je tu priamo v tretej dimenzii. Je to multi-dimenzionálne, v tom zmysle, že táto energia je to, čo fyzickému telu dáva energiu. Ak ste niekedy pocítili, ako vám stŕpla ruka alebo noha, to ste cítili oddelenie medzi týmito dvoma aspektmi: vitálnym a fyzickým. Keď je človeku amputovaná ruka alebo noha a on stále túto ruku alebo nohu cíti, to cíti vitálne telo, ktoré je stále tam.

tela duse

Vitálne telo je vo štvrtej dimenzii, čo nazývame Eden. To je miesto, kde sú všetky naše energie a sily. Ešte vyššie v piatej dimenzii, máme astrálne a mentálne telo, čo sa vzťahuje k Hod a Necach na Strome života. Emocionálne telo, astrálne telo, súvisí s našimi emóciami a pocitmi. Vzťahuje sa k srdcu. Mentálne telo je telo myslenia, čo súvisí s mozgom, mysľou.

Nad týmto sa nachádza to, čo sa nazýva príčinné telo, telo vôle, telo vedomia, telo vedomej vôle. Bohužiaľ, nikto z nás ešte nemá tieto telá v plnej forme. Jediné čo máme, sú ich tiene, ich embryá.

Príroda pre nás tieto vnútorné telá vypracovala v priebehu procesu našej evolúcie skrze troch nižších kráľovstiev. Naša duša, naša esencia, naša iskra vedomia, bola extrakciou zo sefiry Tiferet. Jedná sa o vedomú vôľu, ale jednoduchú. Táto iskra, keď sa po prvýkrát objaví v prírode, tak je jej dané mesačné mentálne telo, astrálne telo, vitálne a fyzické telo. To sú dary prírody. Božská Matka vraví: "Tu sú nádoby/prostriedky, ktoré potrebujete. Toto je vaša myseľ, vaše srdce, vaše telo. "Hovoríme im protoplazmatické, pretože sa jedná o modifikácie síl v prírode, ktoré sú nám dané. Oni nám nepatria.

V priebehu miliónov rokov, táto esencia obýva svoje protoplazmatické telá a berie fyzické telá, a postupne sa vyvíja ako nerast, ako rastlina, ako zviera, až nakoniec získa právo vstúpiť do humanoidného kráľovstva. Tento humanoid, vy a ja, vstupuje do humanoidného fyzického tela s týmito prastarými protoplazmatickými telami, darmi prírody, v ktorých sú uchované všetky naše spomienky, celá naša história, všetky naše vedomostí. No, aspoň, tak by to bolo, keby sme boli nevinné ľudstvo, tak ako sme boli v rajskej záhrade, keď sme sa prvýkrát objavili v humanoidných telách. No my už dávno nie sme nevinné ľudstvo. Objavili sme túžbu. Uchvátila nás moc, sexuálna žiadostivosť atď. A v priebehu tisíce rokov, sme vytvorili ego a tieto protoplazmatické telá sme nakazili s celou našou karmou.

Viete, tieto protoplazmatické telá sú nádoby pre našu dušu. Ale tieto telá sú naša myseľ. Čo si myslíme, myšlienky, ktoré máme, prúdia z nášho protoplazmatického lunárneho mentálneho tela. Emócie, pocity v našom srdci, ktoré cítime, prúdia z nášho protoplazmatického lunárneho astrálneho tela. Energie v našom tele, inštinkty, pudy, ktoré cítime, prúdia z nášho protoplazmatického lunárneho vitálneho tela do nášho lunárneho fyzického tela. To všetko riadené všetkými tými správaniami, zvykmi a túžbami, ktoré sme vyvinuli cez tri nižšie kráľovstvá. Takže my sme zvieratá, vo vnútri pekného auta, ktoré šoférujeme ako šialenci.

Majster je ten, kto si všetko toto podmanil. Podmanil si to a naučil sa, ako to transformovať na niečo iné. Kľúč sa nachádza vnútri tela. Každá osoba má chrbticu. Fyzické telo má chrbticu. Vitálne telo ju má. Astrálne telo ju má. Mentálne i Príčinné telo ju má. Ako vidíte, všetky tieto telá sú vzájomným odrazom seba samých v rôznych dimenziách. Príroda pracuje podľa vzoru.

Chrbtica a kundaliní

Chrbtica je miesto, kde všetko v nás je organizované. To je náš strom života. To je náš strom poznania. Strom je chrbtica. Náš nervový systém, mozog, naša schopnosť vnímať, vidieť, dotýkať sa, chodiť, behať, jesť, robiť hocičo, prúdi dnu a von z chrbtice. Nemôžete žiť bez chrbtice, nemôžete fungovať. Je to ústredný pilier nášho chrámu. No my skutočne nerozumieme, čo to je, čo to dokáže, čo sa skrýva vo vnútri.

chrbtica a kundalini

Božská Matka vytvára tieto telá pre nás, dáva nám tieto nádoby. Potom dostávame pokyny, ako ich používať. Tieto pokyny sú zakódované v našich náboženstvách. Tieto pokyny sú v našom vedomí, ak vieme, ako sa k nim opätovne dostať. Nemusíte ich dostať z knihy. Môžete ich dostať priamo od Božskej Matky.

To, čo vidíme, keď sa pozrieme na tieto kráľovstva, že minerálne a rastlinné kráľovstvo využíva všetku energiu, ktorú má v sebe, veľmi vyváženým spôsobom, veľmi efektívne, aby pokročili vo svojom vývoji. Ríša zvierat, takisto svojím spôsobom, nasleduje priebeh vývoja, využíva svoju energiu v súlade so zákonmi, ktoré platia pre živočíšnu ríšu.

No pri prechode medzi týmito kráľovstvami nastáva veľká zmena. V kráľovstve minerálov, sa vždy odohráva výmena síl, pozitívnej a negatívnej. Minerály kombinujú a znovu kombinujú za účelom vytvoriť nové zlúčeniny, nové prvky. A toto vidíme vo všetkých rôznych spôsoboch, ktorými v mineráloch meriame sily ako je elektrina a magnetizmus, kyslosť, a tie druhy síl, ktoré majú vždy pozitívnu a negatívnu polaritu. To isté vidíme v rastlinnej ríši. V rastlinnej ríši, vidíme vznik sexuality na mnohých úrovniach, od asexuálnej až po sexuálnu úroveň. V ríši zvierat je taktiež možno vidieť túto sexuálnu úroveň, ale len do určitej miery.

Skrze tieto kráľovstvá teda vidíme, ako sexualita začína veľmi jednoducho plus a mínus a prostredníctvom viac a viac sofistikovanejších foriem kombinácií postupuje, až sa dostaneme do humanoidného kráľovstva.

V humanoidnom kráľovstve na tejto planéte, sme zabudli na kozmický zákon. Ríše zvierat je daný zákon inštinktu a tým že nasledujú tento inštinkt, sa riadia inštrukciami svojho Najvnútornejšieho. Svoju sexuálnu silu používajú iba podľa inštinktu, čo je vo väčšine prípadov na jar. Oni ju používajú iba na splodenie potomka a to je všetko. Oni ju nepoužívajú každý deň pre zábavu.

Ale potom, keď tieto duše postúpia do humanoidného kráľovstva, tak sú im dané nové zákony. Stať sa humanoidom znamená, že tieto sily musia byť riadené a transformované. Jedná sa o zákony týkajúce sa cudnosti. Veda týchto zákonov sa nazýva tantra alebo alchýmia. Je to metóda, pomocou ktorej humanoidný organizmus vezme všetky energie a sily z pohlavných orgánov, transformuje ich a vydvihne ich po sexuálnom stĺpci chrbtice, aby vyživil mozog a endokrinný systém, aby mohol plne rozvinúť mozog.

Toto je najstaršie, krásne tajomstvo, ktoré sa kedysi v židovsko-kresťanskej tradícii nazývalo archou. Archa je vlastne Aron Kadosh, "posvätná truhlica." Táto archa je tantra alebo alchýmia. Je to veda, kde sa tieto sily využívajú a kde sa spája muž so ženou, za účelom tieto sily skombinovať, kontrolovať ich, transformovať ich a poslať ich hore do chrbtice.

Čo je to za energiu? Prečo je to potrebné? Táto energia je Božská Matka. V každej úrovni života, v každom kráľovstve, ona tvorí cez sex. Ohromná sila Božskej Matky je jej lono. To je to, čo z nej robí to, kým je, z kozmickej úrovne až po atómovú úroveň. Sila matky je jej schopnosť splodiť dieťa, vytvoriť život.

Ale Kozmická Matka to v nás nemôže urobiť tak dlho, kým zostaneme zvieraťom. Ak budeme aj naďalej ako zviera, tak skrze nás môže vytvoriť iba zvieratá. To je dôvod, prečo v minulosti, duša, ktorá vážne pracovala na duchovnom rozvoji, dostala kľúč. Hneď ako ste prebudili vedomie, hneď ako ste zvládli určitý stupeň akejkoľvek duchovnej tradícii, tak vám bol daný kľúč, tajomné poznanie, najvyššia tantra: sexuálna transmutácia, vedecká cudnosť. To je prvé prikázanie, že nebudete smilniť, ale že vezmete tieto sily a použite ich podľa Božej vôle, nie ako zviera, vziať tieto vnútorné energie a odovzdať ich Božskej Matke. S týmto Ona dokáže vytvoriť niečo viac ako je len zviera.

Ježiš mu odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo."

Nikodém mu vravel: "Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?"

Ježiš odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.

Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť.

Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha." – Ján 3

Ak sa chceme znova narodiť, tak musíme vziať ducha a vodu. Tento duch je Daemon, čo v gréčtine znamená duch. Tento duch je kreatívna sila Božskej Matky. Voda je sexuálna, v hebrejčine Majim, vody Genesis, stvorenie. Tieto vody sú sexuálne.

Božská Matka vytvára minerály, rastliny a zvieratá prostredníctvom svojich sexuálnych síl. Vytvára viac intelektuálnych zvierat ako sme my, skrze našu zvieraciu sexualitu. Ale ako má vytvoriť anjela? Ako má vytvoriť majstra, Budhu? Prostredníctvom sexuálnej žiadostivosti? Samozrejme, že nie. Ako môže Boh pochádzať zo sexuálnej žiadostivosti, hnevu alebo pýchy?

Ak je naša tradícia sexuálnej žiadostivosti a smilstva, taká super, tak prečo sme v takej šlamastike? Mali sme milióny rokov sexuálnej žiadostivosti a závisti. Nevytvorili sme žiadnych anjelov a tých pár, ktorých sa objavilo, sa objavilo preto, že mali tajné vedomosti. Dobyli samých seba, očistili sa zo všetkej tej špiny.

Sexuálna energia je samotná Božská Matka. Je to jej moc, ktorú nazývame kundaliní. Nazývame ju Božská Matka Kundaliní, Dévi Kundaliní, Bohyňa Kundaliní. Niektorí ľudia o tom hovoria, ako keby to bola len nejaká energia v prírode. Tak tomu nie je. To nie je mechanická energia. Nemôžete ju vypnúť a zapnúť ako vypínač. Nemôžete ju prekabátiť. Existuje mnoho ľudí vo svete, ktorí si myslia, že ak pôjdete do určitého ašramu a zaplatíte určitú sumu peňazí, tak môžete prebudiť kundaliní do dvoch týždňov. To je šarlatánstvo: lži a podvod. Božskú Matku nemôžete prekabátiť. Pozná vás milióny rokov. Pozná vaše spôsoby. Dá vám len to, čo si zaslúžite, nič viac, nič menej.

To, že sa ona narodí vo vašej chrbtici, pre ňu znamená, že vám dá svoju moc. Dokážete si to predstaviť? Myslíte si úprimne, že si zaslúžite, aby ste narábali so silou Božskej Matky? Opýtajte sa sami seba: Zaslúžim si to? Čo by ste s touto silou urobili? Ak by vám bola daná božská moc s mysľou, akú máte teraz, čo by vaša myseľ s ňou urobila? Kŕmila svoju sexuálnu žiadostivosť? Kŕmila svoju hrdosť? Urobila by so seba pána/pani dôležitého/tú? Snažila by sa byť slávna? Snažila by sa získať vo svete moc? Snažila by sa získať peniaze? Áno. To je presne to, ako by sme s tou mocou naložili my.

Prečo by nám Božská Matka mala dať túto moc, keď sme dokázali, že nemáme záujem pomáhať planéte, pomáhať jej, pomáhať našim bratom a sestrám v ostatných kráľovstvách? My ich chceme všetkých zabiť, my si ich chceme všetkých podmaniť, my chceme všetko pohltiť, aby sme nakŕmili svoje túžby. Nestaráme sa o nič iné ako o svoju túžbu, tak prečo by nám mala dať túto moc?

Napriek tomu, existuje tisíce kníh, rôznych skupín a škôl, ktoré učia, že môžete prebudiť kundaliní a získať všetku túto moc len tak, byť takí akí ste. No, poviem vám tajomstvo, ktoré chcú pred vami skryť: Áno, môžete získať moc z toho, čo vás budú učiť, aby ste robili, a súvisí to s kundaliní, ale je to obrátené. Nejedná sa o božskú moc. Nezabudnite, že všetky sily prírody sú polarizované, polarizované energie. Takže rovnako tak, ako môže po chrbtici vystúpiť hore, rovnako tak môže po chrbtici zostúpiť dole.

Táto dole prúdiaca energia, je chvost démona. To je dôvod, prečo sú démoni zobrazení s chvostom. Chvost predstavuje ich zvieraciu moc, aktívnu a rozpálenú sexuálnou žiadostivosťou, pýchou, závisťou, atď. Takúto moc môžete získať ľahko, veľmi ľahko. Je to tak jednoduché, ako prečítať niekoľko kníh, naučiť sa niekoľko techník, a môžete okamžite začať pracovať s týmito silami, pretože každý z nás je malý kúsoček od toho, aby sa stal úplne rozvinutý, prebudený démon, práve vďaka nášmu egu, našej túžbe, našej pýche a sexuálnej žiadostivosti.

Ale ísť smerom hore, to nie je ľahké, je to veľmi ťažké. Každý jeden krok pozdĺž chrbtice je sprevádzaný testami, ťažkými skúškami. Musíme sa osvedčiť, musíme dobyť samých seba. Nič nebeské nie je dané zadarmo. Ak k niečomu prídeme ľahko, je to preto, že to nestojí za nič. To, čo má hodnotu je drahé. Čo znamená, že zaslúžiť si postavenie Anjela, niečo stojí, a táto cena je eliminácia všetkého v nás, čo je v rozpore s anjelským postavením.

Pozitívna, nahor prúdiaca kundaliní musí prejsť každým stavcom chrbtice. Každý jeden stavec našej chrbtice predstavuje testy, psychologické testy: testy túžby, testy pýchy, testy sexuálnej žiadostivosti, strachu, závisti, nenásytnosti a chamtivosti a všetkých prvkov, ktoré máme vo vnútri. Keď prejdeme testom, potom môžeme získať túto silu. Krok za krokom sa môžeme vyšplhať po tridsiatich troch stupňoch. Počuli ste o tridsiatich troch rokoch života Ježiša, o tridsiatich troch stupňov slobodomurárov. To sú symboly krokov, ktoré musíme kráčať hore po chrbtici, pričom túto energiu berieme späť k Bohu, pričom sa očisťujeme od všetkých našich zvieracích prvkov.

Stúpanie kundaliní je sexuálne proces, v ktorom sa jeden znova narodí. Čo sa narodí, je duša. Všetko, čo sa rodí, sa rodí zo sexu. Každý živý tvor sa rodí zo sexu.

Ak chcete začať proces narodenia, tak musíte mať manžela/ku. Slobodná osoba to nemôže urobiť, pretože slobodná osoba nemôže mať dieťa. Slobodná osoba nemôže splodiť dieťa alebo porodiť dieťa. Na to musia byť dvaja. Ako hore, tak dole. Anjel sa rodí z čistoty, tantry. To je dôvod, prečo v dávnych tradíciách, najtajnejší, najsvätejší symbol každého náboženstva, je pár v sexuálnom spojení, a to aj v kresťanstve a judaizmu - čo teraz popierajú, ale dôkaz nájdeme v písmach. Môžete sa o tom dozvedieť na gnostických internetových stránkach. Najstarší symbol, ktorý bol ukrytý v svätyni svätých v Šalamúnovom chráme, boli dvaja anjeli zjednotení v sexuálnom objatí. Židia o tom vedia, no mlčia. Keď to Rimania videli, tak zničili chrám, pretože si mysleli, že to bolo nemravné. Videli to tak, ako boli ich mysle, ako by to bolo zdegenerované ako ich vlastné mysle. Nevideli, že to bolo niečo sväté a čisté.

Tento sexuálny symbol kóduje tajomstvo, že muž a žena pracujúci v sexuálnej súčinnosti a vedeckej čistote, spájajú sily, ovládajú ich, transformujú ich, a že Božská matka ich vezme a vytvorí život vo vnútri. To, čo je fyzické, je fyzické, ale to, čo je duchovné, je duchovné. Ak vezmeme svoju sexuálnu energiu a urobíme z nej duchovnú, tak vytvorí duchovne. Vytvorí dušu.

Zasvätenie a duchovný rast

Po absolvovaní ťažkých skúšok, po splnení skúšok, ktoré nám Božská Matka dáva, krôčik po krôčiku sila kundaliní stúpa hore po chrbtici. Prebudíme čakry, ktoré sa nachádzajú pozdĺž chrbtice. Prebudíme všetky skryté sily skutočnej ľudskej bytosti. Inými slovami, začneme sa vracať do Raja, vracať sa na naše miesto, z ktorého sme padli.

V každom tele je chrbtica. Chrbtica je vo fyzickom tele. Keď táto energia dosiahne vrchol, dostávame zasvätenie, postupujeme do novej úrovne. Jedná sa o Prvé Zasvätenie Veľkých Záhad, Kundaliní alebo hada fyzického tela. V tej chvíli je nadviazané spojenie v našej duši, v našom Duchu a náš Najvnútornejší, naše Bytie vo vnútri, sa stáva Majster. Vidíte, náš Najvnútornejší, naše Bytie, pracuje s našou Božskou Matkou počas celých týchto tisícročí, aby túto vedomú iskru vyzdvihli cez všetky kráľovstvá, až nakoniec dosiahne humanoidného kráľovstva, a táto ľudská duša, táto osoba v humanoidnom tele konečne využije túto energiu a niečoho dosiahne. Najvnútornejší sa stáva Majster - nie ľudská osoba, nie fyzické telo, nie duša - Najvnútornejší sa stáva Majster, náš Majster, vo vnútri. Najvnútornejší sa stáva Majster. To je náš Átman, náš Chesed, náš Vnútorný Budha.

Ale to je len začiatok. Rovnaký postup sa potom musí stať vo vitálnom tele. Tieto energie musia vystúpiť po chrbtici vitálneho tela a musí byť prejdených tridsať tri stupňov testov a tvrdých skúšok. To isté v astrálnom, mentálnom a príčinnom tele. Päť hadov. Už ste niekedy videli Budhu s piatimi hadmi nad hlavou? To je to, čo to predstavuje.

Existuje päť hadov, ktoré súvisia s týmito piatimi telami. Existuje viac ako päť hadov, ale pre našu dnešnú diskusiu sa bavíme iba o piatich hadov ohňa, súvisiacimi s piatimi Zasväteniami veľkých záhad. Dôvodom je to, že osobe, ktorej sa podarilo v sebe pozdvihnúť energiu Matky Božej a dosiahnuť Piateho zasvätenia veľkých záhad, sa stáva náležitý majster, skutočný majster. Nie je to úplný majster, ale majster, ktorý začína, pretože tento človek pozdvihol sily Božskej Matky, pričom osvetlil svoje fyzické telo, pričom osvetlil svoju energiu, pričom osvetlil svoje srdce, pričom osvetlil svoju myseľ, pričom presadil a udržal svoju vedomú vôľu. Táto osoba má Božskú Matku vnútri. Táto osoba sa konečne stáva dieťaťom Matky Božej. Táto osoba vo vnútorných svetoch, je Budha, ozajstný anjel, ale ešte neskončil, pretože ego je stále nažive.

Vidíte, celý tento proces je ťažký. Existuje veľa výziev, veľa skúšok, ale to stále nie je o odstránení ega - to prichádza ako ďalšie. Jedná sa iba o návrat do Raja a vytvorenie duše. Inými slovami, v každom z týchto hadov, sme prekročili protoplazmatické telá, najmä v prvých troch: Hod, Necach a Tiferet.

Keď pozdvihneme hada kundaliní v astrálnom tele, čo sa v skutočnosti deje je to, že naša Božská Matka pre nás vytvára nové telo, pokiaľ ho už nemáme. Vytvára slnečné astrálne telo. Jedná sa o nové astrálne telo. Toto, z ezoterického hľadiska a hľadiska zasvätenia, je prvé objavenie Krista. Kristus sa v nás prvýkrát objavuje, keď vytvoríme Kristické astrálne telo, slnečné astrálne telo. Toto je telo zo zlata. Ide o telo, ktoré je vytvorené z vedeckej cudnosti. Je vytvorené z očistenia sexuálnych síl, spolu s modlitbou, túžbou, múdrosťou a inteligenciou Božskej Matky. Toto je zastúpené vo všetkých náboženstvách, kedy Aténa disponuje zbraňami, ktoré pre ňu v kováčskej dielni vytvoril Vulkán, aby ich mohla darovať Theseusovi alebo Perseusovi. Tieto zbrane predstavujú solárne telá - brnenie, štít, helma. Toto sú tie solárne telá. Jedná sa o Ezechielov kočiar, kabalistickú Merkabah, čo je u Grékov predstavované To Soma Heliakon a u Egypťanov Sahu. Jedná sa o loď Ra, ktorá sa plaví po jazere mieru/pokoja. To je duša. Jedná sa o starodávne, tajné tajomstvo.

Každé z týchto tiel je len nádoba, vozidlo, ako je vaše fyzické, ale lepšie, pretože nie je vytvorené zo smilstva, nie je vytvorené z hriechu. Je vytvorené z božských atómov. Sú to telá neuveriteľnej krásy, nádhery a sily. Sú získavané z nejakého dôvodu, nie pre zábavu a hry, nie aby sme mohli ísť do astrálnej roviny a skúmať životy iných ľudí, špehovať suseda alebo zistiť, či to, z čoho podozrievame našu ženu, je pravda. Tieto telá sú potrebné, pretože, aby sme úplne mohli odstrániť ego, potrebujeme tieto zbrane, potrebujeme ochranu, potrebujeme výzbroj. Ak sa pokúsime ísť do svojich vlastných pekelných svetov, s našimi protoplazmatickými telami, ktoré sú infikované egom, tak nemáme nič, s čím by sme sa mohli brániť - bez obrany, bez ochrany - pretože protoplazmatické tela sú choré. Solárne tela sú dokonalé, dobre, na ceste k dokonalosti. Solárne telá zdokonaľujeme v Zasväteniach hadov svetla, ktoré prichádzajú neskôr.

Majster je ten, kto dosiahol Zasvätenie veľkých záhad, ktoré súvisia so sefirou Tiferet a získal meč. Meč je symbolom. Všetci sme počuli o ohnivom meči, ktorý stráži cestu do Raja. Ohnivý meč akéhokoľvek veľkého Boha alebo Anjela, je kundaliní. Čo predstavuje meč? Vôľu.

Práve teraz, naša vôľa ako ľudstvo, je o podrobovaní sa medzi sebou, bodaním sa navzájom do chrbta, o krádeži a klamstve a kŕmení svojej sexuálnej žiadostivosti. Naša vôľa je všetko o službe našej vlastnej vôle. Ale Božská Matka dáva ohnivý meč Majstrovi, ktorý bude slúžiť jej, kto sa stane zástancom Božej Vôle. Kundaliní je ten meč. To je niečo, čo sa musí zaslúžiť. Nie je to dané zadarmo. To je to, čo chce Božská matka. To je dôvod, prečo existujeme. Aby sme vytvorili dušu a vrátili sa k Bohu, a aby sme postúpili vo svojej evolúcii.

Prechádzaním Zasväteniami veľkých záhad, zasvätenec prekračuje mechanické zákony prírody. Momentálne je každý z nás úplnou obeťou mechanických zákonov prírody. Máme malú alebo žiadnu kontrolu nad tým, čo sa deje v našom živote, v našich komunitách, v našej kultúre. Nedokážeme ovládať sami seba a nedokážeme ovládať prírodu. Myslíme si, že dokážeme, no do cesty nám príde malá búrka a ukáže nám opak. Alebo niekto zaspí pri ovládaní stroja a zabije veľa ľudí. Alebo z nedbanlivosti a pochabosti zničí plochu prírody. Nemôžeme ani ovládať vlastnú povahu vo vnútri, pretože sme otrokmi našej zvieracej povahy.

Majster velí prírode. Všetci sme počuli o majstroch, ako je Krišna a Mojžiš, ktorí vytvárali zázraky, Ježiš kriesil mŕtvych späť k životu. Všetci proroci robili zázraky, všetci svätí, všetci Budhovia, mohli lietať vzduchom, chodiť po vode, rozkazovať plameňom, privolať búrky, rozdeliť zem. To je preto, že sila kundaliní v chrbtici každého človeka, z nich robí kňaza, mága, čarodeja. Mág, znamená "kňaz."

Trojuholník Necach, Hod a Jesod, sa v kabale nazýva Magický trojuholník alebo Trojuholník kňazstva, pretože je to tu, kde skutočný kňaz pracuje v mene ostatných. Skutočný kňaz pracuje pre dobro druhých, nie pre seba. Robí to tým, že vykonáva svoju vôľu cez dolné sféry; sily vedomej vôle sú v Tiferet, v šiestej dimenzii. Skrze vedomú božskú vôľu používa sily vedomej myšlienky skrze mentálne telo v Necach, v piatej dimenzii. Skrze vedomú božskú vôľu používa sily astrálneho tela - vedomé emócie, božské emócie - v Hod. Skrze vedomú božskú vôľu používa sily vitálneho a fyzického tela: Jesod a Malkuth. Mágia sa vykonáva v týchto oblastiach. Tieto sféry sú miesta, kde prostredníctvom vedomej vôle, Najvnútornejší pracuje cez Svoju ľudskú dušu, ktorá sme my, aby pomáhal druhým, aby viedol duše.

Celá príroda je organizovaná. Minerály sú v skupinách, rastliny sú v skupinách či rodinách, zvieratá sú v rodinách, a každá rodina je vedená. Každá rodina má sprievodcu. Tento sprievodca, v sanskrte, sa nazýva Déva, Anjel, inteligencia, ktorá je zodpovedná za túto rodinu, aby ich viedla. Dokonca aj humanoidné rodiny majú sprievodcov, no mi ich ignorujeme. Ak ste študovali Ilias, tak si pamätáte, že Priamova rodina si berie svoje totemy, sochy svojich rodinných bohov (bohovia),  aby ich chránili, keď musia opustiť Tróju. Tieto sochy predstavujú anjela strážneho tejto rodiny. My všetci ich máme. Naše rodiny ich majú, a my ako jednotlivci ich máme tiež, no my ich nepočúvame. My pokračujeme a trváme na nasledovaní našich hlúpostí, a naši sprievodcovia, naši strážcovia sa nám pokúšajú pomôcť, no existuje limit, čo môžu robiť. Príčina a následok je stále zákon. Ak sa zastrelíte, tak zomriete.

Majster sa postaví do pozície v radoch tých hierarchií, ktoré spravujú prírodu. Majster vedie bytosti, ktoré sú na rôznych úrovniach pod ním. Váš Najvnútornejší, vaše vlastné Bytie, môže mať vzťah s určitým kráľovstvom, a ak dosiahnete úrovne majstra, tak vaše Bytie vás umiestni na určité miesto za účelom pomôcť ďalším dušiam v rôznych kráľovstvách - možno v minerálnom, možno v rastlinnom, možno v zvieracom, možno v humanoidnom, možno v anjelskom. Existujú majstri, ktorí riadia a učia anjelov.

Naša skutočná evolučná cesta nie je o tom, ako zbohatnúť. Nie je to o tom, snažiť sa naplniť náš dom s množstvom haraburdia a potom zomrieť. To nie je to, prečo sme tu. Sme tu, aby sme sa vynorili zo škrupiny nášho tela ako anjeli a vstúpili do tejto evolučnej cesty do vedomého kruhu ľudstva - opustiť bezvedomý kruh, uvedomiť sa, a potom pomôcť tým nevedomým. To je naším cieľom.

V priebehu tohto procesu, po milióny rokov, naša Božská Matka je tá, kto nám pomáha, kto sa nám snaží dať schopnosť to uskutočniť. No my ju vždy odstrčíme. Pľujeme na ňu. Ignorujeme ju. Preklíname ju. Robíme to fyzicky i psychicky. Nezabúdajte na svoju matku. Nehovorím o vašej pozemskej matke. Hovorím o vašej vnútornej Matke. Vráťte sa k nej. Bude vás viesť. Ona je tá, kto si berie dieťa z úrovne jednoduchého minerálu až po úroveň Boha. Ak chcete prekonať utrpenie, ak chcete pomôcť ostatným, ona je ten, kto vás vezme za ruku pozdĺž celej cesty, a kto vás nikdy neopustí. Dokonca aj teraz, keď ste ju opustili, ona čaká. Čaká na vás psychicky a duchovne, ale tiež stočená v dolnej časti chrbtice, v múladhára čakre. Všetok jej potenciál je tam stočený, kde na vás čaká, aby ste ju prebudili.

Otázky a odpovede

Poslucháči: Čo sa týka šiestich dolných stavcov, existujú nejaké fyzické cvičenia, ktoré by ste odporučili okrem mantier, na väčšie rozhýbanie?

Inštruktor: Áno, existuje množstvo cvičení, ktoré môžete použiť na posilnenie a rozhýbanie chrbtice. Chrbtica je veľmi dôležitá, a je potrebné, aby každý, kto sa skutočne vydá po tejto ceste, urobil, čo je v jeho silách, aby bola chránená a aby bola silná a pružná.

Najdôležitejším pravidlom, ktoré nemožno dostatočne zdôrazniť, je uvoľniť sa. Jednoducho sa uvoľnite. Väčšina z nás je po celú dobu tak napätá, že si to ani neuvedomujeme. A prečo sme napätí? Je to preto, že naša myseľ je napätá. Naša myseľ ide tisíc míľ za hodinu, naše srdce búši so všetkými druhmi nepríjemných pocitov, a kvôli túžbe sme napätí. Buď niečo chceme alebo nechceme, a tak sme napätí. To je túžba. Napätie v tele vám spôsobuje nevoľnosť, buduje negatívnu energiu a ukladá ju vo svaloch a môže vám dokonca i fyzicky ublížiť. S pribúdajúcim vekom sa to ešte zhoršuje. Niektorí ľudia, napríklad aj mladí ľudia, ale hlavne niektorí starší ľudia, sú tak napätí, akoby už neboli ani z mäsa. Ich svaly sú ako kamene, oceľ, úplne uzamknuté a nepoddajné. To nie je dobré. To je výsledkom mnohých rokov napätia, ktoré sa v týchto svalov uskladnilo - netransformované dojmy, energia, ktorá je uväznená.

Samael Aun Weor má svaly ako špongia, ako dieťa: úplne uvoľnené. Napriek tomu, že bol vystavený vplyvu mnohým intenzívnym energiám - mnohým. Ľudia sa ho snažili zabiť, a on bol úplne uvoľnený. Nebol napätý. To sa musíme naučiť, ako byť uvoľnení. To je hlavná vec. A on sám vlastne povedal, "Vždy keď sa seba pamätáte, tak buďte uvoľnení. Vždy keď sa pozorujete, uvoľnite sa. Uvoľnite všetky svaly. Neustále sa uvoľňujte. Každý okamih každého dňa, stále buďte uvoľnení." Naozaj to urobí obrovský rozdiel. Rovnako tak, ak sa počas vášho každodenného života nemôžete uvoľniť, tak potom večer, keď sa pokúsite meditovať, všetko to, čo sa budete snažiť urobiť, je uvoľniť sa, k meditácii sa ani nedostanete, pretože napätie vám v tom bude brániť. Keď začínate meditáciu, mali by ste už byť úplne uvoľnení.

Tak to by bolo to hlavné, čo by som odporučil: uvoľniť sa, uvoľniť sa, uvoľniť sa. Neustále uvoľnenie. Robte, čo môžete, aby ste tomu pomohli: dajte si prechádzku, dajte si horúci kúpeľ, choďte von do prírody, cíťte vzduch, zaplávajte si v prírodných vodách, dajte si pauzu od toľkého premýšľania, vyčistite si hlavu, choďte von a obdivujte svoju Matku. Je krásna. Ona je oveľa krajšia ako betón, sklo, oceľ a tehly. Ona je oveľa krajšia, než vaša počítačová obrazovka - ďaleko krajšia. Choďte von a vezmite si z nej túto energiu. Dokáže vás posilniť a to nielen fyzicky, ale i psychicky. Nasýti vašu dušu.

Po druhé k uvoľneniu, existuje mnoho cvičení, ktoré sa môžete naučiť, ako zlepšiť svoje zdravie chrbtice. Dve hlavné skupiny sú Tibetské cvičenia omladenia - o tom je i kniha - a tiež Runové cvičenia, ktoré môžu taktiež pomôcť. Existuje celá rada ďalších napínacích cvikov, no hlavne ide o to sa uvoľniť.

Poslucháči: Robíme hrozné veci našej Matke a existencia plastu musí byť podobná ako pľuvať na mamu. Všetko, čo je plastové, čo je vyrobené človekom, je symbolom toho, čo sme urobili svojej matke, negatívne. Mali by sme sa to pokúsiť zredukovať tak, ako je to len možné, recykláciou? Vyzerá to, ako keby ľudia používali len plast, takže mali by sme si byť naozaj vedomí svojej uhlíkovej stopy tým, ako používame plast, a tak podobne?

Inštruktor: Úplne s tým súhlasím. Myslím, že musíme znížiť, koľko plastu používame, a byť si dobre vedomí toho, čo nakupujeme a používame. Väčšina ľudí kupuje nápoje vo fľaši a jednoducho ich odhadzujú, pričom si neuvedomujú, že ten plast tam práve teraz sedí v oceáne. Je na skládkach a veľmi dlho bude trvať, kým sa rozloží. Perá, dokonca aj naše oblečenie je vo veľa prípadoch z plastu – polyesteru a mnohých syntetických tkanín - a všetky tieto syntetické veci, ktoré neustále vyrábame a kupujeme , v skutočnosti ani nepotrebujete. Musíme si byť viac vedomí toho, čo robíme, no koniec koncov, to je naozaj vedľajšie. Dôvodom je, že táto planéta bude očistená. Božská Matka sa chystá očistiť samu seba. Chystá si dať ohnivú sprchu. Zníženie uhlíkovej stopy a veci tomu podobné sú dobré. Nehovorím, aby ste ich nerobili. Ale nakoniec, všetko bude aj tak zničené.

Poslucháči: Recyklovať, čo sa dá.

Inštruktor: Áno. Robte, čo sa dá. Ďalšou vecou je správne jesť. Väčšina z nás je, bez toho, aby vedela, čo jeme. Minerály, rastliny a zvieratá, ktoré konzumujeme sú upravené - geneticky modifikované, chemicky modifikované a niektoré i s rádioaktívnymi prvkami. Tieto prvky zaplňujú naše telá a vďaka ním máme choré telo a myseľ.

V snahe uspieť v tomto procese prebudenia kundaliní a vytvorenie duše, vaše telo musí byť pripravené. To nie je ľahká úloha. To nie je tak, že kundaliní sa u nás akože zastaví, že sa bude akože prechádzať v parku. Nie je to ľahké. Je to transformujúce. Energia Božskej Matky je samotná, tvorivá sila vesmíru. Je to veľa energie a vy sa musíte naučiť, ako ju riadiť a narábať s ňou. Telá, ktoré máme teraz, sú choré. Nevieme, čo je v našej vode. Nevieme, čo je vo vzduchu. Nevieme, čo sa deje s týmito paradajkami, ktoré teraz majú v sebe hormóny ošípaných. V supermarkete kupujeme mäso zo zvierat, ktoré boli mučené, a ktoré je plné umelých hormónov, chemikálií, pesticídov a všetkého druhu odpadu, ktorý nie je prirodzený. Nehovorím, že každý by sa mal ihneď stať vegánom a úplne prestať jesť. Musíme jesť a prežiť, no snažte sa získať neupravené jedlo z prírody. Ak si môžete nazbierať ​​vlastné ovocie, ak môžete pestovať vlastné ovocie, urobte to. Ak sa môžete dostať k čerstvej, skutočnej, zelenine vypestovanej zo semien, urobte to. Ak môžete získať zdravé mäso, ako Halal a kóšer, kde je o zvieratá riadne postarané, tak to urobte. Halal a kóšer je aspoň čiastočne o krok lepšie ako potraviny, ktoré pochádzajú z týchto obrích tovární po celom svete, kde sú zvieratá spracované ako stroje a kde sa s nimi ako so strojmi zaobchádza. Náš systém produkcie potravín je hrozný. Musíme si byť vedomí týchto skutočností a snažiť sa lepšie postarať o svoje zdravie.

Všetky tieto energie, ktoré prijímame, musíme transformovať. Ak ste veľmi agresívna osoba alebo máte čo do činenia s veľa hnevom, možno bude lepšie, ak budete sledovať svoj ​​príjem mäsa. Možno bude lepšie, ak sa pozriete na to, čo jete. Ak ste veľmi nervózny, depresívny, citlivý človek, možno bude lepšie, ak budete sledovať, čo jete. Možno že jete nezdravé veci, ktoré vás ovplyvňujú k tomuto zlému správaniu. Riadením svojho ​​jedálničku, cvičenia a zdravia, môžete urobiť naozaj obrovský pokrok k tomu, aby sa vaša myseľ stala stabilnejšou a k vytvoreniu lepšieho prostredia na dosiahnutie určitého duchovného vývoja.

Poslucháči: Môže mať na vás obezita negatívny vplyv pri práci s vašou Matkou Božou?

Inštruktor: Má nadváha na vás negatívny vplyv? Rozhodne áno. Ak niekto v tejto práci je obézny, tak bude čeliť vážnej prekážke, takže je vysoko odporúčané, aby na tom začal pracovať. Pokúste sa odhaliť, čo je vo vás, čo vás núti príliš veľa jesť alebo čo vás robí lenivým.

Všetci máme rôzne telesné typy. Predstava o "nadváhe" je tiež v tejto spoločnosti zveličená. Niektorí ľudia sú prirodzene väčší, a niektorí ľudia sú prirodzene menší. Keď hovorím o nadváhe, tak mám na mysli stav, kde ste nezdravý. Môžete byť veľký alebo malý, na tom nezáleží, pokiaľ ste zdravý a silný. Ale niekto, kto je výrazne obézny bude mať problémy s chrbtom, bude ich bolieť chrbtica, nebudú môcť sa uvoľniť, bude sa im naozaj ťažko meditovať, budú mať problém sústrediť sa. Ak máte veľkú nadváhu, to produkuje vo vašej psychike letargiu a obžerstvo a lenivosť sa stáva veľkým problémom. Takže to sú vážne problémy, na ktoré sa budete musieť pozrieť.

Poslucháči: Zmienil ste sa o 48ich zákonov, ktoré sú v činnosti. Môžete mi to vysvetliť?

Inštruktor: 48 zákonov, ktoré riadia Malkut, je nahromadenie zákonov zo sefirotov, ktoré sa nachádzajú vyššie. Keď budete študovať, ako zákony prírody fungujú prostredníctvom Stromu života, tak to dáva úplný zmysel. Nie je to tak, že môžete povedať: "Zákon číslo jedna je zákon, ktorý tu nemôžete dať." Tak to nie je. Týchto 48 zákonov sú matematické kombinácie všetkých sfér nad Malkutom. Príroda je séria svetov rozlíšených podľa ich relatívnej jemnosti. Fyzický svet (Malkut) je veľmi nízko. Nad ním sa nachádza veľa svetov. Každý svet je vytvorený pomocou trojice alebo Zákonu troch. Prvý prejavený svet má tri zákony. Ďalší svet pod ním, má taktiež tri zákony, ktoré sú upravené tromi, ktoré sú nad ním, takže to ich na tejto úrovni robí dokopy šesť. Ďalší svet pod nimi, má taktiež tri zákony, plus šesť a tri, ktoré sú nad ním, takže to robí dvanásť zákonov. To pokračuje, kým sa nedostanete k Malkutu. Všetky zákony svetov nad Malkutom sú skombinované s cieľom vytvoriť tento svet o štyridsiatich ôsmich zákonov. Máme niekoľko prednášok, ktoré to vysvetľujú, je to celkom jednoduché.

Poslucháči: Ale gravitáciu by ste zahrnuli ako jeden zákon.

Inštruktor: Gravitácia, vzhľadom k fyzickému svetu, je výsledkom týchto zákonov. Ale ja si nemyslím, z mojej skúsenosti, že môžete povedať, že je jeden zákon zo štyridsiatich ôsmich zákonov, ktorým je gravitácia. Týchto 48 zákonov sú vzájomne sa ovplyvňujúce , zostupujúce sily zhora. Keď tieto zákony vzájomne na seba pôsobia, výsledkom sú javy. Na tejto úrovni, je gravitácia jeden taký výsledok alebo účinok komplikácie týchto zákonov. Napriek tomu podobné sily pôsobia v iných rovinách, kde nemáte štyridsať osem zákonov. V iných úrovniach existujú sily, ako je gravitácia, ktorá funguje ako gravitácia. Gravitácia je sila príťažlivosti, magnetizmu. Tuto to určitým spôsobom pociťujeme, ale ak idete do iných dimenzií, tam objavíte podobné javy. Zjednodušene povedané, zákony, ktoré študujeme, sú len sefiroty vo vnútri iných sefirotov.

Poslucháči: Už ste niekedy počul o tých vedcov, ktorí vytvárajú prvky, ktoré majú životnosť iba niekoľko sekúnd?

Inštruktor: Syntetické prvky?

Poslucháči: Áno. Tie, ktoré môžu napríklad vytvoriť iba pri teplote -500 ° alebo pri dajakej podobnej šialenej teplote, a tie existujú len niekoľko sekúnd, ale oni hovoria, že existujú.

Inštruktor : Áno. Vedci sa hrajú s veľa pokusmi.

Poslucháči: To je naozaj zlé, čo?

Inštruktor: Nie nevyhnutne. To nie je nevyhnutne zlé.

Poslucháči: Ale vstupuje do toho vedomie, a potom telo tohto vedomia zničia?

Inštruktor : Nie nevyhnutne.

Poslucháči: Takže keď vedec vytvorí nejaký prvok, tak nemusí byť nutne obývaný vedomím ako prírodné minerály?

Inštruktor : Vedec nemôže vytvoriť život. Vedec môže iba modifikovať existujúce formy. Jediný , ktorý môže vytvoriť život, je Boh. Zobrať prvky, dať ich dohromady a vložiť tam dušu, to dokáže iba Boh.

Poslucháči: A keď geneticky upravujú kukuricu, či čo ja viem, tak takéto produkty už nie sú viac obývané dušou, že? Keďže sú upravené?

Inštruktor: Môžu byť, môžu byť deformované. Príroda je veľmi komplikovaná. V každej forme alebo úrovni je život, ale upravený.

Poslucháči: Takže existuje duša, ktorá sa chystá ísť dovnútra, kde má obývať tie atómy, ktoré tvoria ten kus kukurice?

Inštruktor: Ak má energiu, má život. A ak je upravená tak, aby pôsobila škodlivo, potom je to negatívna forma, ktorá vytvára mnoho karmy. Názorný príklad: atómová energia.

Poslucháči: Ešte jedna vec. Ospravedlňujem sa. Keď človek ničí atómy, nie je to ničenie tiel týchto vedomí? Nie je to skutočne zlé?

Inštruktor: Je to tak. Je to hrozná vec. Rozštiepenie atómu je hrozný zločin.

Poslucháči: Takže atómová bomba je veľmi, veľmi, veľmi zlá. Tá predsa ničí milióny atómov, takže sa ničia telá miliónov duší.

Inštruktor: Nielen to, keď je rozštiepený atóm, tak je uvoľnené veľké množstvo negatívnych atómov, negatívne atómy z pekelných svetov. Takže nielen, že je tam fyzická rádioaktivita, ale taktiež je tam veľké množstvo uvoľnených a rozštiepených duchovných atómov. Účinky experimentov s jadrovou a atómovou energiou sú naozaj nepredstaviteľné. Samael Aun Weor písal o tom niekoľkokrát, že je to zlé, veľmi zlé.

Poslucháči: Hovoril ste, že máme veľa mŕtvych prvkov, ktorými sa obklopujeme. Ale prvky, ktoré vytvárame, sú stále hmotou. Má to teda ešte v sebe vyvíjajúce sa alebo negatívne sily?

Inštruktor: To záleží. Každá živá forma má v sebe energiu - život. Ale existujú aj mŕtve formy. Takže mnoho foriem, s ktorými pracujeme, sú mŕtve, sú to mŕtvoly, či už je to atómová hmota alebo fyzická hmota, rôzne prvky, ktoré spájame na vytvorenie vecí. Spôsob, akým sa na to musíme pozrieť, je taký, že atómové štruktúry a molekulárne štruktúry sú veľmi zložité a vzťahujú sa na Strom Života.

Keď rozštiepime fyzický atóm, tak uvoľníme energiu, ktorá bola v tomto atóme. V jednom atóme sa nachádza obrovské množstvo energie. Ale keď nastane toto rozštiepenie, tak sa otvoria dvere a tieto dvere majú vplyv nielen na vyššie svety, ale i na nižšie svety. Rozštiepenie atómu nie je len fyzický akt, pretože atóm nie je len fyzický. Je to hmota, energia a vedomie. Takže je tam energia zhora a zdola, ktorá je afektovaná a uvoľnená. To vytvára obrovský vplyv.

Podobne , keď vo svete manipulujeme s hmotou, tak tiež manipuluje s hmotou vnútorne, rovnako ako keď medzi sebou fyzicky diskutujeme, tak manipulujeme mentálnu hmotu. Práve teraz manipulujeme mentálnu, emocionálnu a dúfajme, že i vedomú formu, ak si je pravda každý vedomý rozhovoru. Ak je niekto naštvaný alebo podráždený alebo pociťuje nejaké negatívne emócie, potom takáto osoba ovplyvňuje veľmi negatívne formy hmoty - nie fyzickej, ale vnútornej. Takže podobne, rovnako to je i so všetkým okolo nás. Tento stôl má i iné aspekty svojej existencie, nielen fyzický. Všetky atómy v ňom sú multi-dimenzionálne.

Keď niekto prebudí vedomie, tak to začne intuitívne vnímať. Samael Aun Weor prežíval tieto druhy vecí a vysvetlil, že keď prebudíte vedomie v príčinnom svete, tak môžete vidieť karmu vecí, môžete vidieť počet atómov v danej veci, môžete vidieť matematiku toho – nie skrze intelekt, ale skrze vedomie. Nie je to ťažké, je to proste niečo, čo tam vidíte, vidíte tam ďalšie aspekty. Keď vidíte vo štvrtej dimenzii, potom uvidíte jej večný aspekt, vidíte jej vývoj v čase.

Poslucháči: A čo keď použijeme prvky v pozitívnom slova zmysle, povedzme, veci čo kladieme na oltár? To predsa nie je niečo, čo používame negatívne.

Inštruktor: Teraz ste presne identifikoval kľúč. Toto fyzické telo je transformátor energie a každú chvíľu sa nám dostáva energia: z našej atmosféry, z dýchania, z potravín, ktoré trávime, z našich zmyslov, z našej duše. V sebe máme veľa energie, ktorú neustále transformujeme podľa našej vôle. Aká je naša vôľa? Keď nasledujeme vôľu, aby sme nakŕmili svoju sexuálnu žiadostivosť, tak všetky tieto energie posilňujú a podporujú túto sexuálnu žiadostivosť. Ak berieme všetky tieto energie a úprimne sa modlíme, potom posilňujeme svoju dušu, svoje vedomie. Ak pri tejto modlitbe, využívame oltár alebo modlitebnú knihu alebo symbol Boha, potom tento symbol, povedzme, že je to socha alebo obraz, je súčasťou transformácie tejto energie, a nepochybne je ním ovplyvnený. A to je spôsob, ako kostoly, chrámy, dokonca aj spálne, môžu byť zmagnetizované, a môžu sa stať veľmi posvätným miestom. Môžete ísť na určité miesta a cíti posvätnú energiu. Môžete ísť na iné miesta a cítiť diabolskú energiu, negatívnu energiu. No v dnešnej dobe sme tak zvyknutí na negatívnu energiu, že ju ani nevnímame. Páči sa nám. Vďaka tomu, že sme na ňu tak zvyknutí, ani neregistrujeme, aká negatívna energia je na mnohých miestach.

Poslucháči: Snažím sa pochopiť tento model, ktorý tu máte. Máte tu v podstate dušu, ktorá vychádza z Ein Sof a zostupuje do tohto fyzického tela, a vy hovoríte o dajakom fyzikálnom procese, kde v podstate ovplyvňujete určitý druh alchymistickej zmeny vo fyzickom vozidle.

Inštruktor: Je to zmena, ktorá sa odohráva na mnohých úrovniach, nielen fyzickej. Fyzické telo je prijímač a transformátor energie. Malkut je najnižšia sféra na Strome Života, cez ktorú sa kondenzuje a prúdi mnoho síl, dovnútra a von. Vieme to, pretože práve teraz skrze nás pôsobí energia, to je naše vitálne telo. Máme emócie, to je naše astrálne telo. Máme myšlienky, to je mentálne telo. Máme určitý stupeň vôle, čo súvisí s našou vedomou vôľou , našou esenciou. Máme ducha, ale o ňom nevieme, pretože je ťažko postrehnuteľný. Podobne je tomu, keď začneme pracovať so silou kundaliní. Tu sa jedná o kondenzovanejší kanál, skrze ktorý pracujú podobné sily.

Poslucháči: Dobre. Poďme položiť otázku takto: Ak začnete s touto ezoterickou prácou, no po čase zomriete - fyzikálne vozidlo zomrie - a vy sa potom reinkarnujete. Získate v ďalšom vozidle nejakú výhodu z tejto práce, alebo začnete od nuly?

Inštruktor: To záleží. Kundaliní, ktorá vystúpila vo fyzikálnom a vitálnom tele, sa tam samozrejme dostala prostredníctvom fyzickej hmoty. Takže ak zomriete a dostanete nové fyzické telo, tak tieto sily budete musieť vydvihnúť znova. Avšak, v prípade, že duša nepadla, rekapitulácia toho zasvätenia je veľmi rýchla a ľahká, pretože zasvätenia sú v duši a nie v tele.

Poslucháči: Takže ak sa v tejto práci dostanete do určitého bodu a zomriete, tak začnete od toho bodu, kde ste skončili?

Inštruktor: Podobne, ako v prípade úmrtia vášho tela, keď dostanete nové telo, toto nové telo musí rásť a vyvíjať sa podľa určitých fáz. Keďže kundaliní je v tomto tele, takže i ona musí rásť a vyvíjať sa podľa určitých fáz. Ale to platí iba pre fyzické a vitálne telo. Solárne astrálne telo nezomrie, taktiež ani solárne mentálne telo alebo solárne príčinné telo.

Som rád, že ste načali túto tému, pretože sa jedná o dôležitý bod. Pre majstra, ktorý pracuje v týchto nízkych úrovniach, ktorý práve získal solárne telá - solárne astrálne, mentálne a príčinné - získanie týchto tiel mu zabezpečuje nesmrteľnosť. My všetci to chceme, nie? Vieme, že naša esencia, naša duša je nesmrteľná, v kontexte "nikdy neumiera," ale neustále sa prevteľuje skrze prírodu, podľa karmy duše: v tele, mimo tela, v tele, mimo tela, bez schopnosti, aby sme sami mohli tento proces vedome riadiť a určiť. Majster má nesmrteľnosť v piatej a šiestej dimenzii - v solárnych telách, a tak môže sám určovať svoje narodenie. To je skutočná reinkarnácia, že si jeden zvolí svoju inkarnáciu. Samozrejme že v hre je ešte karma, a oni ešte musia pracovať s karmou, stále sú predmetom karmy, ale majú vôľu - vedomú vôľu – takže tomu môžu pomôcť ju navigovať. Už to nie je mechanický proces.

To znamená, že so získaním solárnych tiel, začnete byť slobodný od mechanických zákonov prírody. Poskytujú začiatok nezávislosti na mechanickej prírode, no nejedná sa o úplnú slobodu. Nie ste úplne oslobodený z mechanických zákonov prírody, kým nevstanete z mŕtvych. S vzkriesením - a to myslím úplné, skutočné vzkriesenie, takým, akým prešiel Ježiš - fyzické telo je obetované, aby mohlo vzniknúť telo oslobodenia, telo vzkriesenia. To je nesmrteľné, zdokonalené, fyzické telo - nesmrteľné. To znamená, že práve teraz, Ježiš a mnohí iní majstri na tejto úrovni, po milióny rokov po tomto vzkriesení, obýva rovnaké fyzické telo. Nad týmto telom majú moc, takže si môžu ísť dovnútra a von z tretej dimenzie, môžu si zmeniť jeho tvar, zmeniť jeho formu - nepredstaviteľné schopnosti, o ktorých sa nám ani len nesníva.

Poslucháči: Ten chlapík, o ktorom ste hovoril, že bol mäkký ako špongia. Bol pod tlakom veľkej energie, od ľudí, ktorí sa ho snažili zabiť. Takže oni ho nemohli zabiť, pokiaľ si to on neželal, čo?

Inštruktor: Bol schopný riadiť svoju karmu a to, že ho nezabijú.

Poslucháči: Takže jeho karma bola tak dobrá, že proste nehrala v prospech tých, ktorí sa ho snažili zabiť.

Inštruktor: No, jeho karmou nebolo to, že ho zavraždia. Musel zomrieť iným spôsobom. Niektorí majstri mali karmu byť zavraždení. Napríklad Johanka z Arku, bola veľký majster, ktorá mala karmu, že ju upália.

Poslucháči: A to znamená, že musela urobiť nejaké zlé veci.

Inštruktor: Urobila. Mala karmu. Ale s tou smrťou, ju zaplatila. Teraz je Znovuzrodený majster.

Poslucháči: [nezrozumiteľné]

Inštruktor: Presne tak. Musíme napodobniť tento príklad. To je veľký problém.

Poslucháči: Čo sa týka návratu do prírody, ako efektívny je návrat k prírode iba na krátke časové obdobie, kedy si zájdeme na meditačné výlety a kempovanie? Pretože pri normálnej práci, dostaneme tak týždennú dovolenku.

Inštruktor: No, som rád, že ste sa ma na to spýtal, pretože toto bola veľká vec, nad ktorou som celý týždeň meditoval a zabudol som o tom hovoriť. [Smiech] To ukazuje, ako moc práce ešte musím urobiť.

Samael Aun Weor, vo svojich knihách, nám znovu a znovu hovoril, že sa musíme vrátiť k prírode, že sa musíme vrátiť k našej Božskej Matke. Podobne ako so všetkým, čo napísal, bolo by ľahké to brať ako samozrejmosť a čítať to doslova, a interpretovať to, že by sme mali opustiť mestá a ísť žiť do prírody. Niektorí ľudia to tak interpretujú a odídu žiť do džungle, a to je v poriadku. Na tom nie je nič zlého. Ale to nie je to, čo mal na mysli, a dôkazom je to, ako žil svoj ​​život. Samael Aun Weor neopustil mestá a nešiel žiť do džungle ako pustovník. Žil v srdci v jednom z najrušnejších, najznečistenejších miest na celom svete - Mexiko City. Nechcel tam byť pre svoje vlastné potešenie. Nie je to príjemné miesto. Bol tam, aby slúžil a pomáhal ľuďom, aby slúžil ľudstvu a splnil svoje poslanie.

To, čo v skutočnosti mal na mysli tým, "návrat k prírode," je psychologické. Je to duchovné. Takže áno, mali by sme ísť na dovolenku, mali by sme ísť na meditačné výlety, mali by sme vždy, keď dostaneme šancu ísť do prírody, do hôr , na pláže, a dostať sa preč z mesta, a vážiť si prírody, a byť ňou živený a kŕmený. Takýto vplyv vám dá toľko potravy pre dušu. Ale to neznamená, že musíte opustiť mestá a odísť žiť do jaskyne. Doba, kedy to bolo vhodné je už preč. Potreba tohto typu životného štýlu bola v ére Rýb, a tá už prešla. Teraz sme vo veku Vodnára, čo je doba bratstva, kde musíme spolupracovať a vzájomne si pomáhať a byť spolu. Bohužiaľ alebo našťastie, to je práve v meste. To je miesto, kde sú všetci. Takže tam musíme byť, musíme si navzájom pomáhať. Takže choďte na dovolenku, ale vráťte sa.

Poslucháči: On sám strávil niekoľko rokov v pohorí Sierra Nevada.

Inštruktor : Áno, a to je skvelá príležitosť dozvedieť sa o sebe, ak sa vám takáto príležitosť dostane. Ak máte možnosť ísť na niekoľko rokov preč a žiť s domorodcami, potom by ste to mali urobiť. V dnešnej dobe je ťažké prežiť týmto spôsobom.

Poslucháči: Iný spôsob, akým sa tiež môžete dostať do kontaktu s prírodou, je skrze rôzne organizácie, ako sú napríklad farmárske trhy a ľudia, ktorí pracujú v parkoch a ktorí sa snažia o zachovanie prírody, tej ktorá nám ešte zostala.

Inštruktor: Áno, teraz máme k dispozícii veľa zdrojov, ako máme zmeniť svoj ​​jedálniček a svoj životný štýl. Existuje o tom povedomie, a sú zdroje, ktoré môžete využiť. To je pravda. Ale opäť, hlavná a najdôležitejšia vec, nie je až tak zmeniť svoje fyzické návyky, ale zmeniť sa psychologicky. Zmeňte svoju myseľ. Zmeňte to, ako sa na veci pozeráte a ako o nich premýšľate. To je to, čo je najdôležitejšie. Nie je to o tom, že prídete domov a vyhodíte všetok plast. Ak to chcete urobiť, na tom nie je nič zlé, no na vašu dušu to nebude mať žiaden dopad. Vaša duša potrebuje svoju Matku.  

preložené z anglického originálu: Nature and the Divine Mother
prednáška daná gnostickými inštruktormi na: gnosticteachings.org
služba od vydavatelstva Glorian