slovnik

Typy duchovných škôl

Zlomyseľní ľudia s nedostatkom pochopenia sa mylne domnievajú, že gnostické hnutie je proti školám, náboženstvám, kňazským rádom, duchovným spoločenstvám a sektám. Nič nemôže byť ďalej od pravdy. Nie sme proti nikomu. My len odhaľujeme a poukazujeme, kde je nebezpečenstvo.

My, Majstri vedomého kruhu slnečného ľudstva, sme povinní hovoriť keď je potreba, ale taktiež mlčať, keď je to potrebné. Tak ako existuje trestné mlčanie, rovnako tak existujú i hanebné slová. Je rovnako zlé hovoriť, keď sa musí mlčať, ako je zlé mlčať, keď sa musí hovoriť. To však neznamená, že my, majstri, sme proti niekomu. Nikoho nenávidíme, ani na nikoho neútočíme, my iba odhaľujeme nebezpečenstvo. To je všetko.

Existujú štyri typy škôl:

1. Školy, ktoré učia, ako vykryštalizovať dušu
2. Školy, ktoré učia, ako vykryštalizovať dušu a inkarnovať Ducha (Bytie)
3. Školy, ktoré pomáhajú ľudstvu ako určitá forma materskej školy
4. Školy čiernej mágie.

Pozrime sa na tieto štyri typy škôl v postupnom poradí.

1. Školy, ktoré učia, ako vykryštalizovať dušu

Pre pobožných ľudí je vykryštalizovanie duše niečo neobvyklého. Mnoho z nich nás ohováralo, považujúc nás za materialistických ľudí. My naozaj nie sme materialisti. Sme ezoterici a to je všetko . Intelektuálne zviera, mylne nazývané človekom verí, že už má dušu. Nebojte sa ani nebuďte rozhorčení, s trpezlivosťou pozorujte, analyzujte, skúmajte...

Intelektuálne zviera má iba inkarnovanú Budhatu; t.j. vnútorný budhistický princíp, esenciu, psychický materiál, surový materiál potrebný na vytvorenie duše.

Je potrebné prebudiť vedomie, prebudiť Budhatu, posilniť ju a zindividualizovať ju. Takáto činnosť sa nazýva vytvorenie duše. Školy, ktoré učia, ako získať dušu sú riadené inštruktormi, ktorí svoju dušu už majú. Len ten, kto má dušu môže učiť iných kompletný systém vytvárania duše.

Všetky školy, ktoré učia, ako získať dušu veľmi dobre vedia, že ľudská bytosť má mnohopočetné "ja", ktoré úboho plytvá psychickým materiálom v atómových výbuchoch hnevu, nenásytnosti, žiadostivosti, pýchy, lenivosti, obžerstve, atď.

Bohužiaľ, dokiaľ bude v ľuďoch existovať mnohopočetné "ja", tak budeme strácať sily Budhaty. Ak naozaj chceme vytvoriť dušu, tak je nutné rozpustiť "ja". Skutočná práca inštruktora, ktorý už má dušu, je napraviť všetkých, ktorí sa chcú napraviť, znormalizovať ľudí, riadiť školu normálnosti. Naozaj, len tí, ktorí sú normálni sa môžu rozvíjať. Iba tí, ktorí sú normálni sa môžu stať super-normálnymi. Väčšina ľudí nemá dušu. Sú riadení mnohopočetným "ja", a preto nemajú individualitu. Sú abnormálni. Toto je pre mnohých ľudí ťažké prijať, ale je to pravda. Musíme hovoriť pravdu za každú cenu.

Každý inštruktor s dušou musí svojich žiakov učiť teóriu, ako získať dušu. Avšak toto je relatívne. Žiak musí robiť prácu, pretože inštruktor nemôže robiť prácu za žiaka. Každý z nich musí nasledovať cestu sám. Inštruktor  "školy-duše" pracuje s embryami duší, pomáha im v ich raste, vývoji a pokroku.

Každá škola, ktorá učí rozpustenie "ja", je školou duše. Školy duše existujú v učení Krišnamurtiho, Čchan budhizme, Zen budhizme, Sufizme, kresťanskom "pokoji", atď. Každá škola duše vyučuje techniku pre rozpustenie "ja." Skutočne, len cez tvorivé pochopenie všetkých našich chýb, vo všetkých hlbokých úrovniach mysli, je "ja" bezpochyby rozdrvené.

Školy duše taktiež vyučujú systémy a techniky na prebudenie síl Budhaty. Školy duše majú veľmi účinné metódy na prebudenie Budhaty. Školy duše učia vedu vnútornej meditácie, prostredníctvom ktorej sa vedomie, Budhata, prebúdza. Týmto spôsobom dosiahneme vnútorné osvietenie.

Inštruktori škôl duše chcú zničenie mnohopočetného "ja"; Satana. Inštruktori škôl duší sa snažia, aby vo vnútri každej ľudskej bytosti prebýval iba jeden obyvateľ, t.j. Budhata; duša.

Naozaj, podstata Budhaty je šťastie. Budhata sama o sebe je šťastie. Každá škola, ktorá vyučuje rozpustenie "ja", je školou duše; školou, ktorá učí, ako vykryštalizovať dušu.

2. Školy, ktoré učia, ako vykryštalizovať dušu a inkarnovať Ducha (Bytie)

Každá škola, ktorá učí, ako vytvoriť dušu a ducha je školou regenerácie. Školy, ktoré učia len to, ako vykryštalizovať dušu robia dobrú prácu, ale tie, ktoré učia, ako vytvoriť dušu a ducha robia vynikajúcu prácu.

Ten, ktorý len vykryštalizuje dušu (skrze rozpustenie "ja") môže byť smrteľný alebo nesmrteľný. Takýto človek je nesmrteľný, pokiaľ vstúpi do školy regenerácie, a smrteľný pokiaľ nevstúpi do žiadnej školy regenerácie. Každá škola regenerácie učí maithunu alebo sexuálnu mágiu. Ten, ktorý odmieta posvätný oheň sexu sa stáva smrteľným. Duša, ktorá nechce prijať posvätný oheň tretieho Logosu stráca svoje vnútorné sily, kúsok po kúsku, a po mnohých reinkarnáciách, nakoniec umiera.

Keď pracujeme na vytvorení našej duše, tak naša práca je vykonávaná v molekulárnom svete. Keď pracujeme na vytvorení Ducha, tak pracujeme v solárnom elektronickom svete (Príčinnom svete, svete Monada). Bežné intelektuálne zvieratá naozaj poznajú iba tento bunkový svet (fyzický svet).

Každá pravá škola regenerácie učí tri základné faktory pre revolúciu vedomia. Tieto tri faktory sú: zomrieť, narodiť sa, obetovať sa pre ľudstvo. Mnohopočetné "ja" musí zomrieť, aby sme mohli vytvoriť dušu.

Musíme pracovať s vodíkom Si-12 sexuálnej energie, premieňať ho skrze sexuálnu alchýmiu, aby sme mali právo na dosiahnutie Znovuzrodenia.

Nesmrteľnými sa staneme iba vtedy, ak sa v našom vnútri zrodí anjel. Je absurdné uvažovať o príchode ohňa, ak nevieme, ako transmutovať sexuálnu energiu. Posvätný oheň je výsledkom transmutácie našich sexuálnych sekrétov.

Ten, ktorý nevie, ako vykonávať maithunu (sexuálnu mágiu) nemôže prijať posvätný oheň. Ak duša neprijme oheň, tak sa stane slabou, a kúsok po kúsku po mnohých storočiach zomrie.

Gnostické hnutie je školou regenerácie, ktorá praktizuje tri základné princípy revolúcie vedomia.

Iné školy regenerácie sú: Tibetský Tantrický budhizmus, žltý kostol Lámov, Súfism so svojimi tancujúcimi dervišmi, Čchan budhizmus v Číne, atď. V minulosti existovali veľkolepé školy regenerácie. Pripomeňme si Eleusínske mystéria, Egyptské, Aztécke, Mayske a Inkské mystéria, Orfické mystéria, mystéria Kabírov a Daktylov.

Najhorší nepriatelia škôl regenerácie sú infrasexuáli, ktorí sú nepriateľmi regenerácie. Infrasexuál sa domnieva, že je lepší ako osoby s normálnou sexualitou a smrteľne nenávidí suprasexualitu.

Gnostické hnutie je školou regenerácie, ktorú infrasexuáli smrteľne nenávidia.

Zdegenerovaní ľudia infrasexuality sa považujú za dokonalejších než Tretí Logos. Tým, že rozprávajú, že: "Sex je niečo hrozne hrubého", "sexuálna mágia je materialistická a zvieracia", "my pracujeme pre zduchovnenie" atď., atď., atď., sa voči Tretiemu Logosu rúhajú.

Zdegenerovaní ľudia infrasexuality sa považujú za čistejších ako Duch Svätý, a voči sexu a sexuálnej mágii hovoria iba strašné veci.

Pripomeňme si, že tri základné sily vesmíru sú:

1. Vôľa Otca.
2. Predstavivosť Syna.
3. Sexuálna sila Ducha Svätého.

Tí, ktorí hovoria proti niektorej z týchto troch Logoických síl, sú v skutočnosti čierny mágovia.

Práca s vodíkom Si-12 je naozaj nesmierna. Zasvätenec musí žiť kozmickú drámu. Zasvätenec sa musí stať ústrednou postavou tejto kozmickej drámy.

Zasvätenec, ktorý dosiahol vytvorenie duše a ducha má úplne právo inkarnovať svoju božskú nesmrteľnú trojicu (Átman-Budhi-Manas).

Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. – Matúš 25:29

Je absurdné tvrdiť, že Božia trojica je už inkarnovaná. Iba tým, že vytvoríme dušu a ducha ju môžeme inkarnovať.

3. Školy, ktoré pomáhajú ľudstvu ako určitá forma materskej školy

Existujú tisíce škôl, ktoré pomáhajú ľudstvu ako určitá forma materskej školy. Tieto školy nevedú k sebarealizácii, ale sú užitočné, pretože tieto školy učia prvé základné predstavy o okultnej múdrosti. Medzi nimi nájdeme Teozofickú spoločnosť, pseudo-okultné školy, ako je napríklad škola Maxa Heindela, duchovné centrá, jogové centrá, mentalistické centrá, pseudo-ezoterické centrá a pod. Všetky tieto školy majú veľa dobrého i zlého, ale sú užitočné. V nich sa dozvedáme prvé slová vedomostí. Vďaka nim získame informácie o zákonoch karmy a reinkarnácie. Prostredníctvom nich sa dozvedáme niečo o vyšších svetoch.

Materská škola je vždy užitočná. No problém by nastal, ak by sme v nej zostali celý náš život. Materská škola nám nemôže pomôcť dosiahnuť sebarealizáciu. Čo nám môže materská škola dať, sú prvotné, základné informácie. To je všetko.

V materskej škôlke nájdeme stovky teórií a autorov, ktorí bojujú medzi sebou. Niektorí vyhlasujú, že pre študenta dýchacie cvičenia sú dobré, iní hovoria, že sú zlé. Niektorí hovoria študentom, že nesmú jesť mäso, iní hovoria, že môžu. Niektorí hovoria študentom, že niečo je biele, iní im vravia, že je to čierne atď., atď., atď.

Všetky typy materských škôl veria, že majú pravdu. Sľubujú, že majú pravdu, ale v skutočnosti ju nemá žiadna. Pravda k nám nepríde na základe toho, čomu veríme alebo čomu neveríme. Pravda k nám príde iba vtedy, keď "ja" zomrie, a keď sa v nás zrodí Bytie.

Existujú tisíce študentov, ktorí trávia celý život v materskej škole. Existujú tisíce študentov, ktorí žijú preskakujúc zo školy do školy, vždy pátrajúci, vždy hlúpi, vždy nerozumní. Každý si plní hlavu s protichodnými teóriami, a ak majú to šťastie, že nestratia svoju myseľ, tak sa dožijú staroby ako ľudia, ktorí úplne zlyhali, bez toho aby dosiahli vnútornú sebarealizáciu.

Fanatici materskej školy nenávidia gnostické hnutie a označujú nás ako "čiernych mágov" atď. V podstate, sú to len neznalí ľudia, ktorí nás nechápu, ľudia, ktorí ešte nepochopili zasväcovacie učenie školy regenerácie. Z tohto dôvodu si zaslúžia súcit.

Problém s materskou školou, negatívnym aspektom týchto škôl, je to, že sú plné infrasexuálných ľudí, ľudí, ktorí urážajú Tretí Logos, tým že vravia, že "sex je niečo prekliate, špinavé, materialistické," apod. Nechceme hovoriť, že všetci študenti materskej školy sú infrasexuáli. No bez pochýb tvrdíme, že ich je tam hojne.

4. Školy čiernej mágie

Existujú tri druhy tantry: biela, čierna a šedá. Školy bielej tantry sú založené na bielej tantre. Školy čiernej mágie sú založené na čiernej tantre. Školy šedej tantry sú zmätené, vágne, avšak ašpiranta vedú k čiernej tantre.

Biela tantra je sexuálne spojenie bez ejakulácie ens seminis. Čierna tantra je sexuálne spojenie s ejakuláciou ens seminis. Šedá tantra je sexuálne spojenie, v ktorom niekedy dochádza k ejakulácii ens seminis, a niekedy nie.

Školy regenerácie zakazujú ejakuláciu ens seminis, školy čiernej mágie nezakazujú ejakuláciu ens seminis, a dokonca ejakuláciu (svojím spôsobom) obhajujú s frázami a náboženskými vetami.

Zasvätenci tantrických škôl pracujú s vodíkom Si-12 (toto je vodík sexu). Tento vodík je spracovaný v ľudskom organizme, v súlade so zákonmi hudobnej oktávy, od Do do Si.

Celý ľudský organizmus sa vyvíja v živnej pôde s notami Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Sloveso (slovo), hudba, je zdrojom všetkého stvorenia.

Potom, ako je vodík Si-12 inteligentne spracovaný (skrze maithunu, bez ejakulácie ens seminis) môže dostať ďalší šok, ktorý ho dostane do noty Do druhej vyššej oktávy. Potom, po úplnom nasýtení všetkých organických buniek, sa vykryštalizuje v nádhernej forme nezávislého, svetelného a žiariaceho tela: do astrálneho tela adeptov a anjelov veľkej bielej lóže (slnečné astrálne telo).

Priemerný človek nemá astrálne telo, on len má ego, ktoré cestuje po astrálnom svete počas bežného spánku a po smrti. Ego nahrádza astrálne telo.

Naozaj, astrálne telo je luxus, ktorý má len veľmi málo ľudí. Musíme transmutovať olovo na zlato, musíme vytvoriť astrálne telo. To môže byť možné iba vďaka vodíku Si-12.

Astrálne telo je riadené 24 zákonmi a jeho základnou potravou je vodík 24. Ten, kto už má astrálneho telo, môže umiestniť vodík Si-12 (skrze sexuálnu transmutáciu) do noty Do tretej vyššej oktávy. Potom sa úžasný vodík Si-12 vykryštalizuje do nádhernej podoby mentálneho tela. V tejto podobe, bude mať zasvätenec Kristovu-myseľ gnostického Arhata.

Mentálna telo je riadené 12 zákonmi a jeho základnou potravinou je vodík 12 mysle, ktorý nesmie byť zamieňaný s vodíkom Si-12 sexu (Objasňujem to, aby sa predišlo nedorozumeniu).

Myseľ gnostického Arhata úžasne žiari vo svete vesmírneho ohňa. Je to myseľ, ktorá robí divy a zázraky, je to myseľ, ktorá dokáže zázraky.

Každý zasvätenec, ktorý má zdravé fyzické, astrálne a mentálne telo musí spôsobiť ďalší šok vodíku Si-12 (skrze sexuálnu mágiu, bez ejakulácie ens seminis), aby ho bolo možné posunúť do noty Do, vyššej oktávy. Takýto čin bude mať za následok kryštalizáciu vodíka Si-12 v podobe tela vedomej vôle. Po dosiahnutí tejto výšky, budeme mať vyššie, existenčné telá Bytia, Ducha.

V teozofii sa o tele vedomej vôle hovorí ako o príčinnom tele. Títo ľudia sa mylne domnievajú, že všetky ľudské bytosti ho majú. Po pravde povedané, toto telo majú iba adepti veľkej bielej lóže. Toto telo je riadené 6 zákonmi a jeho základnou potravinou je vodík 6.

Iba ten, kto má vyššie existenčné telá Bytia môže dosiahnuť inkarnáciu svojej Božskej Nesmrteľnej Trojice (Átman-Budhi-Manas). Iba tento je pravou ľudskou bytosťou (človekom), majster veľkých záhad veľkej bielej lóže.

Biely Adept je samozrejme pozitívna kryštalizácia vodíka Si-12. No taktiež musíme vysvetliť, že existujú i negatívne kryštalizácie; adepti čiernej lóže. Oni taktiež pracujú s vodíkom Si-12. No oni praktizujú čierne sexuálne tantrické rituály. Počas pohlavného spojenia ejakulujú semennú tekutinu. Tiež vyvolávajú ďalšie šoky na vodík Si-12, ktoré ho dostávajú do hudobných oktáv (tieto oktávy sú nižšie ako tie v tomto svete, v ktorom žijeme). Potom sa vodík Si-12 kryštalizuje v egu, posilňuje ho a rozvíja ho so všetkými jeho zlovestnými, ponorenými, diabolskými silami...

V Tibete, Drugpa klan praktizuje čiernu tantru. Čierni zasvätenci klanu Drugpa ejakulujú ens seminis mysticky. Drugpa klan červenej čiapky má fatálny systém znovu absorbovania ens seminis (nabitý ženskými atómami) zo samotnej ženskej vagíny. So silou mysle, to znovu absorbujú cez močovú trubicu a posielajú to do mozgu. Týmto spôsobom adepti ľavej cesty predstierajú, že miešajú solárne a lunárne atómy, s cieľom "prebudenia Kundaliní." Ich úmysly sú dobré, ale postup je zlý, pretože rozliate ens seminis je nabité atómami tajného nepriateľa. Negatívnym dôsledkom takéhoto postupu je negatívne prebudenie Kundaliní (vyvinie sa Kundabuffer orgán) a negatívna kryštalizácia vodíka Si-12. V západnom svete sa školy čiernej tantry schovávajú za rozprávanie o Kristovi a evanjeliách, rozprávajúc o nevysloviteľných veciach, žehnajúc a mysticky rozlievajúc ens seminis. Tieto školy získajú rovnaké neúspešné výsledky ako klan Drugpa.

Existujú tisíce škôl, ktoré sa zdajú byť belšie ako sneh, napriek tomu sú černejšie než uhlie. Je veľmi ťažké rozpoznať čierne školy. Ich temní inštruktori, ktorí sú démoni, predstierajú, že sú žijúci Kristovia, a prirodzene fascinujú svojich nasledovníkov. Jeden sa nestačí diviť, keď počúva tých vlkov, oblečených v rúchu baránka. Často títo úprimní, s dobrým úmyslom, ale mýliaci sa ľudia, hovoria nevysloviteľné veci, a javia sa, že sú charitatívni a svätuškárski. Ako môže o nich niekto pochybovať, v prítomnosti toľkej príjemnosti? Ako môže niekto spochybňovať ich láskavosť? Ako môže niekto spochybňovať ich nehu a lásku? Najkurióznejším aspektom je to, že títo adepti ľavej cesty obyčajne hovoria proti čiernej mágii (ako sa dá o nich pochybovať, že?). No oni sú černejší než uhlie (a to je hrozný problém).

Existujú školy čiernej mágie, ktoré praktizujú vyprázdnenie mysle. Chcú prázdnu myseľ, bez toho aby vedeli Zen budhizmus, bez toho, aby kedy použili koan, bez toho, aby kedy študovali vedu Pratjáhára a zákon duševnej bipolarity, bez toho aby vedeli zákon, prostredníctvom ktorého esencia mysle je oslobodená od zápasu protikladov, aby sa mohla zmiešať s Monádom a tým dosiahnuť Satori (osvietenie).

Fanatici týchto čiernych škôl sa domnievajú, že mať prázdnu myseľ (alebo lepšie, keď povieme, že pokoj mysle) je niečo tak jednoduché, ako fúkanie a vyrábanie fliaš a čakajúc na okamih, kedy do nich vstúpi veľká Realita, aby z nich mohlo byť vyhnané to zviera, tie beštiálne entity, ktoré tvoria mnohopočetné "ja". Chcú, aby božstvo vstúpilo do nich, bez toho, aby vlastnili solárne vozidlá (tieto vozidlá majú iba tí, ktorí intenzívne pracovali s vodíkom Si-12). Snažiť sa inkarnovať veľkú realitu bez toho, aby sme mali solárne vozidlá, je ako chcieť osedlať koňa bez toho, aby sme vôbec nejakého koňa mali. Fanatici týchto škôl sa chcú stať vedomí podvedomia, bez toho, aby odstránili "ja" a bez toho, aby vôbec pracovali s vodíkom Si-12.

Je strašné sa na nich pozerať, ako padajú na zem, s penou u úst, uprostred epileptických záchvatov (sú posadnutí, ale myslia, že si vedú dobre). Mnoho z nich je v Subub, rovnako ako v spiritualistických centrách, "Chenrezianov" apod.

Títo úbohí fanatici čiernych škôl si nechcú uvedomiť, že oni sú ešte embryá, ktorí nemajú astrálne telo, ktorí namiesto toho majú len ego. Vo fyzickom svete vyzerajú ako ľudské bytosti, zatiaľ čo v molekulárnej oblasti sú to iba snívajúce, podvedomé, chladné a preludné tiene. Títo úbohí imbecili ignorujú, že nemajú mentálne telo. Oni len majú mnohopočetné, mentálne "ja", ktoré využívajú mentálnu látku ako prostriedok.

Títo úbohí hlupáci ignorujú, že nemajú telo vedomej vôle, a že oni len majú silu túžby. Títo temní fanatici veria, že sú polobohovia, a že božstvo sa môže prejaviť skrze nich, aj keď nemajú vyššie existenčné telá Bytia...

Čierny mágovia sú na sto percent lunárni. Musíme sa oslobodiť od vplyvu Mesiaca a stať sa solárnymi ľudskými bytosťami. Musíme pracovať s vodíkom Si-12, transmutovať ho v súlade so zákonom oktáv, za účelom vytvorenia vyšších existenčných tiel Bytia. Týmto spôsobom sa premeníme na skutočné a ozajstné ľudské bytosti.

Školy jogy

V dnešnej dobe existuje veľa literatúry o joge. Skupiny jogy sú všade. Je potrebné objasniť tento aspekt, pre dobro všetkých učeníkov Svetla. V Hindustánskej tradícii, existuje sedem veľkých škôl jogy, a všetky z nich sú užitočné, pretože pomáhajú ako určitá forma materskej školy pre ľudstvo.

V školách jogy je veľa vecí užitočných a veľa vecí k ničomu. Je nutné rozlišovať medzi užitočným a zbytočným.

Študenti, ktorí to berú naozaj vážne, ktorí išli do Hindustanu, dobre vedia, že najlepšia zo všetkých týchto škôl, najtranscendentálnejšia škola, je sex joga, biela tantra.

Hatha joga je typ materskej školy, keď sa cvičí iba pre fyzické účely, keď sa cvičí ako druh gymnastiky, ale tantrická Hatha Joga nie je formou materskej školy. Vlastným právom je to škola regenerácie, pretože súvisí s maithunou (sexuálnou mágiou) a všetkými tantrickými sadhanami alebo múdrymi pozíciami sexuálnej mágie.

Raja joga je formou materskej školy, ak je len v súvislosti s čakrami alebo magnetickými kolesami okultnej anatómie človeka, ale keď je v kombinácii s Kundaliní jogou a sexuálnou mágiou, tak to už nie je forma materskej školy a vlastne sa stáva školou regenerácie. Džňána joga je formou materskej školy, keď jej hlavnou starosťou je len myseľ a jej schopnosti, ale keď je v kombinácii s bielou tantrou, tak to už nie je forma materskej školy, a vlastne sa stáva školou regenerácie.

Bhakti joga alebo zbožná cesta, je formou materskej školy, ak je len v súvislosti s náboženskými cvičeniami, ale keď je v kombinácii s maithunou, tak to už nie je forma materskej školy. Potom je to škola regenerácie.

Karma joga je formou materskej školy, keď sa v nej iba študuje cesta priameho konania (v teoretickej forme), keď oddaný stúpenec nemôže zmeniť okolnosti života, oddaný stúpenec nemá Bytie. Pripomeňme si, že ten, kto koná, je Bytie. Intelektuálne zviera má iba ilúziu, že koná, no v skutočnosti nerobí nič. Všetko sa deje cez neho. Iba Bytie môže zmeniť okolnosti života. Na to, aby sme mohli mať v sebe Bytie, je nutné praktizovať sexuálnu mágiu, aby sme mohli zničiť "ja" a obetovať sa pre ľudstvo.

Laya joga je formou materskej školy, keď sa s ňou  pracuje iba v oblasti dýchania a meditácie. Už to nie je forma materskej školy, keď je v kombinácii s maithunou (sexuálnou mágiou).

Samádhi joga je typ materskej školy, keď nie je v kombinácii s maithunou, pretože najvyššia forma extázy je dosiahnutá s maithunou (sexuálnou mágiou).

Tí, ktorí cestovali po Indii, Tibete, Číny, Japonska, Veľkého Tartaru, atď., veľmi dobre vedia, že najvážnejšia forma jogy sa nachádza v tantre. V skutočnosti, bez tantry (sexuálnej mágie) je absolútne nemožné dosiahnuť zasvätenie.

Exoterický alebo verejný kruh každej školy jogy, je formou materskej školy. Ezoterizmus alebo tajný kruh  každej školy jogy, nie je formou materskej školy, ale je školou regenerácie.

V dávnych dobách sa maithuna vyučovala verejne vo všetkých hindustánskych ašramoch. Bohužiaľ, malí bratia a sestry boli urážliví a vytvorili škandály. Guruovia týchto ašramoch museli zavrieť oponu ezoterizmu a dnes sa maithuna vyučuje v niektorých ašramoch iba v tajnosti. Takéto dramatické rozhodnutie, vykonané guruami týchto ašramoch, pretvorilo ich ašramy do formy materskej školy. Avšak títo guruovia stále praktizujú maithunu a učia ju iba tých, ktorí sú najpripravenejší (aby sa zabránilo škandálom).

V západnom svete sa joga správne nepochopila a prirodzene sa objavilo mnoho infrasexuálov, ktorí nenávidia sex.

Naozaj, joga bez sexu, bez maithuny, je ako záhrada bez vody. Joga bez sexu je iba určitou formou škôlky, ale nie školou regenerácie. Joga bez maithuny nemôže nikomu pomôcť k Sebarealizácii.

Pripomeňme si školu Jógánandy (Paramahansa Yogananda/ Paramhansa Jógánanda). Poznáme krijá jogu (Kriya) Jógánandy. Študovali sme ju hlboko a je neúplná. Chýba jej tantra, potrebuje tantru Tibetu. Jógánandovi sa nedostala kompletná krijá. A práve z tohto dôvodu s takouto krijá jogou nemôže nikto dosiahnuť Sebarealizácie. Týmto nechceme povedať, že takáto krijá je k ničomu, ale je jasné, že je užitočná iba ako určitá forma materskej školy, a to je všetko.

Je absurdné znehodnocovať gnózu, znehodnocovať vedomosti tým, že takúto krijá jogu zavedieme do gnostického hnutia.
Naozaj, Jógánandova krijá joga je iba odnožou laya krijá alebo tantrickej sádhany Tibetu. Bez tantry je takáto krijá joga neúplná a preto s ňou nikto nemôže dosiahnuť Sebarealizáciu. Ani Jógánanda nedosiahol Sebarealizáciu. Jógánanda sa musí reinkarnovať a pracovať s maithunou, iba týmto spôsobom dosiahne vnútornú Sebarealizáciu...

Veľmi vážna situácia s fanatikmi infrasexuality je tá, že sú úplne presvedčení, že dokážu dosiahnuť Sebarealizáciu tým, že sa vzdajú sexu, alebo tým, že budú smilniť.

Teozofické a pseudo-Rozekruciánske školy presvedčili pseudo-okultistických študentov, že intelektuálne zviera už má sedem tiel. Takýto koncept je falošný. Skutočnosťou je, že kvôli nedostatku kozmického zasvätenia, jasnovidci teozofickej spoločnosti podali nedostatočné informácie, zamieňajúc astrálne látky a ego s legitímnym astrálnym telom. Taktiež poplietli tých, ktorí zamieňajú légiu "ja" za autentické mentálne telo a Esenciu alebo Budhatu za príčinné telo, atď. Týmto spôsobom a s takýmito hypotézami v mysli je jasné, že fanatici jogy, pseudo-ezoterici alebo pseudo-okultisti atď., nepochopili potrebu vytvorenia vnútorných tiel (oni veria, že ich už majú, a to kvôli dezinformácií).

Ak by dokázali do hĺbky pochopiť vnútorné telá a vychádzali by zo zákona filozofických analógií, tak je samozrejmé, že by pracovali s maithunou alebo sexuálnou mágiou, pretože by pochopili, že "ako hore, tak dole" - ak sexuálnym aktom dokážeme splodiť deti , potom (podľa zákona filozofických analógií) s rovnakým aktom dokážeme splodiť vnútorné telá.

Bohužiaľ, naši pseudo-okultistickí bratia majú hrozne mylné informácie. Nevedomosť je matkou všetkých chýb...

preložené z anglického originálu: Types of Spiritual Schools