slovnik

Úplná cesta k oslobodeniu


Ľudia zo Západu majú predstavu, že spiritualita a oslobodenie je niečo, čo sa dá vynájsť, že si môžete vymyslieť svoju vlastnú cestu, že môžete ísť do kníhkupectva alebo na internet a vybrať si techniky a presvedčenia, ktoré sa vám páčia a ktoré vás dovedú do Neba. Je to podobné, ako keď niekto chce ísť na severný pól, nikdy tam nebol a myslí si, že len tak sadne na bicykel a nájde cestu, bez prípravy, bez mapy, bez potuchy. Ak sa chcete dostať na konkrétne miesto, potrebujete presné inštrukcie a musíte byť plne pripravení.

Všetky náboženstvá, všetky filozofie, všetky mystické tradície a všetky formy mytológie majú rovnaký základ. Vznikli zo skúsenosti človeka, ktorý videl niečo skutočné a pravdivé a chcel to sprostredkovať, aby pomohol ostatným vidieť to isté. Dali nám teda učenie, alegóriu, mýtus, aby nám pomohli pochopiť niečo, čo sme my sami nevideli.

Náboženstvá sú ako mapy. Sú to mapy ku konkrétnemu zážitku. Postupom času však všetky mapy sveta degenerujú, pretože s nimi narábame podľa vlastného uváženia. My nečistí, nedokonalí ľudia, zoberieme mapu, nerozumieme jej, ale snažíme sa ju urobiť zrozumiteľnejšou pre druhých.  A zakaždým, keď to urobíme, zmeníme ju. A to sa deje tisíce a tisíce rokov, prechádzajúc politikou a tyraniou a panovaním strachu a vojen, keď ľudí popravovali za ich náboženské presvedčenie. Takže v modernej dobe sme zdedili obrovské množstvo veľmi krásnych, ale veľmi upadnutých náboženstiev.

Preto teraz ľudia hľadajú niečo, čo nespočíva tak veľmi v prijímaní vecí na základe slepej viery alebo len vo viere v niečo bez kritického myslenia. Ľudia chcú dôkazy. Chceme niečo hmatateľné. Chceme mať istotu, že táto filozofia alebo duchovná prax, ktorú si osvojujeme, je skutočná a funguje. Toto je dobrý postoj. Nemôžeme jednoducho prijímať veci bezvýhradne, pretože existuje veľa falošných ciest, klamlivých filozofií a zbytočných techník. Aby sme poznali pravdu, musíme byť schopní zažívať skutočnosť vecí. To je skutočný pôvod každého náboženstva: Niekoho skúsenosti. Takže ak je náboženstvo pravdivé, potom by sme mali byť schopní zopakovať skúsenosť učiteľa. Ale vo väčšine súčasných náboženstiev nemôžete zopakovať skúsenosť pôvodného učiteľa, a ak sa o to pokúsite, označia vás za blázna. Ak v dnešnej dobe budete tvrdiť, že ste zažili Boha, ľudia si pomyslia, že ste blázon.

Ale pravdou je, že ak prorok, svätec, zažil Boha, prečo by sme nemohli aj my? Sme ľudia úplne rovnakí ako oni. Ak to oni dosiahli, mali by sme toho byť schopní aj my, a sme. A v skutočnosti to by nás mali náboženstvá učiť.

Takže, aby sme sa to naučili, musíme sa posunúť za jednoduchú vieru a preniknúť do praktickej podstaty každého veľkého náboženstva. Preto my tu študujeme všetky náboženstvá. Pozeráme sa na všetky mapy, pretože všetky obsahujú prvky pravdy. Aj ony všetky schátrali. Ale keď ich všetky porovnáme, a uvidíme, ako sa navzájom zhodujú, môžeme začať vidieť veci, ktoré sme predtým nevideli.

V našej histórii sme boli vždy rozdelení podľa zemepisnej polohy, náboženstva, triedy, kultúry a jazyka a teraz tieto obmedzenia nemáme a máme k tomu dôvod. Nie je to náhoda. Tento svet sa mení a bude sa meniť ešte viac. Správcovia celého tohto učenia sa zo súcitu k ľudstvu rozhodli, že nám ho celé odhalia. Začalo to v polovici dvadsiateho storočia. To je dôvod, prečo sa veci vo svete v súvislosti s náboženstvom tak dramaticky zmenili. Od päťdesiatych cez šesťdesiate až po sedemdesiate roky sa kvôli tomu všetko zmenilo a stále sa mení. Dnes budeme študovať prehľad tohto odhalenia.

Táto prednáška sa volá Úplná cesta k oslobodeniu. Aj keď niečo v tejto diskusii nebude znieť v súlade s tým, čo vám bolo povedané, čo ste čítali alebo čomu veríte, všetko, čo vám opíšem, môžete overiť cez vlastnú skúsenosť. Ak sa naučíte meditovať a ak sa naučíte naplno využívať vedomie a jeho schopnosti, môžete si pravdivosť týchto vecí overiť sami. Nechceme, aby ste verili. Odporúčame vám, aby ste si tieto veci overili sami. A to je náš hlavný účel ako školy, naučiť vás spoliehať sa samých na seba. Nie je potrebné nikoho nasledovať, ničomu veriť, dávať niekomu peniaze, sľubovať niekomu vernosť, začať sa inak obliekať alebo nosiť malý odznak na košeli. Nič z toho nezmení našu základnú situáciu, ktorou je, že trpíme, a to musíme zmeniť.

Kde ste vedomí?


Keď študujeme náboženstvo a mystiku, musíme študovať sami seba. Najhlbšia otázka, ktorú si môžeme položiť, je 'Kde sme vedomí?' Ak naozaj chcete poznať svoju duchovnú úroveň, ak naozaj chcete poznať pravdu o tom, kto duchovne ste, táto jednoduchá otázka vám na to odpovie. V ktorých svetoch ste vedomí?

Všetci predpokladáme, že sme vedomí vo fyzickom svete, ale nie sme. A to je prvá vec, ktorú by sme sa mali naučiť v každej skutočnej náboženskej tradícii, že spíme. Ak chcete dôkaz, pozorujte sa. Všimnite si, ako často si protirečíte, zabúdate na veci, s niečím začnete a potom sa na to vykašlete.

Z jednej chvíle na druhú sme plní rozporov, plní neistoty. Blúdime životom, nevieme, kam ideme. Nevieme, kto sme a kde sme. Nepoznáme účel toho, prečo sme tu. Nevieme, prečo žijeme. Máme presvedčenia. Máme teórie, ale nevieme to definitívne a s istotou. Tiež nepoznáme božské bytosti tvárou v tvár - veríme, možno. Pre Boha máme rôzne mená, príbehy a obrazy. Ale koľkí z nás hovorili s božskými bytosťami a dostali odpoveď? Nemám na mysli, len nejakú nejasnú vec alebo predstavu v hlave, ale skutočnú odpoveď tvárou v tvár. Táto skúsenosť súvisí s každým náboženstvom na svete, ale koľkí z nás ju zažili? Náboženstvá učia, že túto skúsenosť môžete zažiť, no zažili ste ju?

V ktorých svetoch sme skutočne prebudení? Sme bdelí vo fyzickom svete? Sme si plne vedomí seba samých vo všetkom, čo si práve teraz myslíme, cítime a robíme? Sme si vždy plne vedomí používania našich očí, uší a hmatu? Našich myšlienok, emócií a impulzov, ktoré k nám prichádzajú z podvedomia a nútia nás konať? Sme si vedomí? Vnímame neustále aktívne všetko, čo vstupuje do našich zmyslov?

Nie, pretože väčšinu času snívame. Fantazírujeme. Sme pri počítači a niečo píšeme, ale naša myseľ blúdi a sníva o niečom, čo sa stalo pred desiatimi rokmi. Šoférujeme auto a myseľ sníva o niečom, čo by sme si priali mať, ale to nemáme. Sledujeme televíziu, ale reláciu v skutočnosti nevidíme. Myslíme si: 'Ach, bude to také hrozné, keď sa stane toto a tamto', alebo 'Čo ak sa stane toto alebo tamto?'

Nikdy v skutočnosti nerobíme to, čo robíme. Sme v neustálom stave rozptýlenia, čo znamená, že spíme. Snívame. Vôbec nie sme stále bdelí, prítomní, tu a teraz.

Venovať sa duchovnu, duchovne sa rozvíjať, znamená stať sa vedomejším, byť si viacej vedomý prítomného okamihu. To je úplný začiatok. Preto treba klásť dôraz na vnímavosť/pozornosť. Byť prítomný. Byť tu a teraz. Nielen občas, ale neustále. Ktokoľvek, kto má rozvíjajúce sa vedomie, tú schopnosť, ten zmysel, ktorý sa rozrastá, sa časom prebudí na toľko, že bude prebudený nielen vo fyzickom svete ale i v snoch. Už nesníva. Keď telo spí, on je bdelý, mimo svojho tela, plne si vedomý sám seba. Bez snenia. Neopakujúc svoj mechanický život. V snoch sa zbytočne nenaháňa za túžbami alebo tam nie je prenasledovaný vlastnými strachmi. Ale pri plnom vedomí sa sústredí na splnenie akýchkoľvek úloh, ktoré je potrebné splniť.

„Ktokoľvek prebudí vedomie, už nemôže snívať tu v tejto fyzickej úrovni alebo vo vnútorných svetoch. Ktokoľvek prebudí vedomie, prestane snívať. Ktokoľvek prebudí vedomie, stane sa kompetentným bádateľom vyšších svetov. Ktokoľvek prebudí vedomie, je osvietený. Ktokoľvek prebudí vedomie, môže študovať pri nohách majstra. Ktokoľvek prebudí vedomie, môže sa dôverne rozprávať s božskými bytosťami, ktoré započali úsvit stvorenia. Ktokoľvek prebudí vedomie si môže spomenúť na svoje nespočetné reinkarnácie. Ktokoľvek prebudí vedomie, môže sa vedome zúčastniť svojich vlastných kozmických zasvätení. Ktokoľvek prebudí vedomie, môže študovať v chrámoch veľkej Bielej lóže." — Samael Aun Weor

Prestať v noci snívať a byť prebudený mimo tela znamená byť pri vedomí vo vnútorných svetoch v štvrtej a piatej dimenzii. Okrem toho sú však ďalšie dimenzie. Existuje šiesta dimenzia súvisiaca s kauzálnym (príčinným) svetom, kde veci začínajú. Môžete rozšíriť a zosilniť vedomie do takej miery, že sa prebudí v šiestej dimenzii. V tomto svete neexistuje ego. Neexistuje tam žiadny hnev. Nie je tam žiadna hrdosť, žiadna žiadostivosť, žiadna závisť. Nie je tam žiadna bolesť. Je to nebeská úroveň. Je to druh nirvány. Je to svet rovnako skutočný ako fyzický svet, ale vibruje na úrovni prírody, do ktorej ego nemôže vstúpiť.

A za tým je siedma dimenzia, reprezentovaná trojicou na vrchole Stromu života, alebo nulovou dimenziou, ak chcete. Tento svet je na takej vysokej úrovni vznešenosti, že je pre nás nepochopiteľný. Je to svet základných príčin, hlbokej múdrosti a neuveriteľnej jemnosti. Je to svet bohov a typ inteligencie bohov, ktorý ďaleko presahuje náš typ mysle.

Protikladom tohto všetkého sú padlé svety. Pekelné svety. Pekelné ríše. Vyznačujú sa všetkými vlastnosťami, ktoré veľmi dobre poznáme, ako je pýcha, žiadostivosť, hnev, závisť, strach, zúfalstvo, depresia, závislosť. Všetky formy utrpenia.

Takže, ak by ste pozorovali a urobili si úprimnú inventúru toho, čo je vo vašej mysli, a dali si otázku: Čo tvorí základný zdroj vašich myšlienok a pocitov a impulzov k činom? Ak budete k sebe úprimní, zistíte, že veľká väčšina impulzov, ktoré sa objavia vo vašej mysli, sú formy utrpenia. Trápia nás myšlienky o chcení, nechcení, pudoch túžby, žiadostivosti, závisti. Chceme to, čo majú ostatní. Nechceme prísť o to, čo máme. Bojíme sa smrti. Bojíme sa života. Bojíme sa iných. Bojíme sa bolesti. Bojíme sa lásky. Bojíme sa nenávisti. Bojíme sa, že budeme chudobní. Sme plní strachu a bolesti, ktoré patria do pekelných svetov, no v skutočnosti si to neuvedomujeme. Žijeme v akomsi snovom stave, v ktorom si rozprávame príbehy o našom duchovnom živote, kde veríme veciam bez overenia, bez dôkazov a faktov. Spíme, snívajúc pritom, že sme hore.

Ide o to, že vaše telo zomrie a vaša úroveň myslenia určí, čo sa s vami stane po smrti. Ak si nie ste hlboko a plne vedomí toho, čo je vo vašej mysli, máte problém. Ak je vaša myseľ plná pýchy, žiadostivosti, závisti, hnevu, odporu a strachu, potom je v pekelných svetoch. Preto trpíme. Kto efektívne denne pracuje na tom, aby to zmenil, a má dôkaz, že jeho úsilie je úspešné? Mnohí snívajú o tom, že odstraňujú svoje nedostatky (egá), ale viete to ukázať na faktoch? Môžete to overiť na faktoch?

„Ak sa chceme prebudiť, aby sme videli, počuli, dotkli sa alebo zažili všetko z vyšších dimenzií, ako napríklad rozprávať sa so solárnymi ľuďmi alebo majstrami Bieleho bratstva, potom je nevyhnutné totálne zničiť Setha, ego, červených diablov, psychologické „ja“. Iba prostredníctvom tohto zničenia sa vedomie môže emancipovať, oslobodiť a radikálne prebudiť. Keď sa vedomie prebudí, potom môžeme vidieť tajnú cestu. Keď sa vedomie prebudí, môžeme sa dostať do kontaktu s božským solárnym ľudstvom, ktoré žije vo svetoch Džin (Jinn). Keď sa vedomie prebudí, môžeme si spomenúť na naše minulé reinkarnácie alebo navštíviť iné obývané planéty alebo sa porozprávať tvárou v tvár so solárnymi anjelmi Mahamanvantary atď. Preto, drahý čitateľ, iba s prebudeným vedomím môžeme mať priame poznanie. A preto, ak nedosiahneme priame poznanie, nie sme nič iné ako intelektuálni ignoranti, ktorí ako papagáje opakujú to, čo hovoria iní. To je všetko." — Samael Aun Weor, Revolučná psychológia

Ak chceme vystúpiť do neba, všetky tie nedostatky, ktoré máme v sebe, musia byť vyčistené, odstránené a zničené. Tieto nedostatky nemôžu opustiť pekelné svety a naše vedomie je v nich uväznené. Ak sa chceme dostať z pekla, z utrpenia, jedinou cestou von je vytiahnuť vedomie z týchto nedostatkov. A k tomu nedôjde na základe toho, čomu veríme, ale vďaka príčine a následku. My sme vykonali skutky, ktoré viedli k nášmu utrpeniu. Ak teda chceme uniknúť utrpeniu, musíme konať inak.

To sa nás všetky naše náboženstvá snažili naučiť. Každé náboženstvo na svete sa nám snažilo zdôrazňovať, že začiatkom učenia sa náboženstva je etika: Ako sa správne správať, aby sme zastavili príčiny utrpenia, ako si osvojiť správanie, ktoré prináša šťastie a ako pomáhať iným ľuďom. To je základná etika. Avšak táto etika sa nevzťahuje len k nášmu fyzickému konaniu, ale i k psychologickému. Teda, čo robíme s našou mysľou z jednej chvíle na druhú.

Ďalšia vec, ktorú nechápeme, je, že toto fyzické telo nie je všetko, čo existuje. Preto sa v Biblii hovorí, v Korinťanoch:

„Existujú epouranios [nebeské telá] a epigeios [pozemské telá]...“ — 1. Korinťanom 15

Existujú nebeské telá a pozemské telá. To nám naznačuje, že fyzické telo je len jednou zložkou toho, čo môžeme mať.

"Každý kristifikovaný má dvanásť tiel, dvanásť vozidiel, ktoré sú spojené s veľkou realitou." —Samael Aun Weor, Posolstvo Vodnára

 

Zobrazené sú na tomto obrázku.

Strom života nám načrtáva nielen to, kým sme teraz, ale aj to, čím sa môžeme stať.

Najnižšia z desiatich sefirot, Malkuth, znamená „Kráľovstvo“ a symbolizuje fyzické telo, ktoré nám príroda dáva zadarmo.

Vo fyzickom tele máme energiu, ktorá zodpovedá Jesod, „základu“ života.

Emócie zodpovedajú Hod.

Myšlienky zodpovedajú Netzach.

Okrem všetkých týchto častí nás samých, máme hlboko vo vnútri ešte niečo viac.

Príroda, vytvorená božstvom, zasieva semená, aby v nej vyrástlo niečo viac. To semienko je naše vedomie. Preto sa v budhizme nazýva „Tathagatagarbha“. Potenciál semienka stať sa niečím viac. To 'Tathagata-' je odkaz na Sunyata, absolútny, abstraktný priestor. Keď sa vynorí v bytí, je to svetlo, ktoré na západe nazývame Kristus. Na východe to nazývajú Avalokiteshvara. Adi-Buddha, Samanthabadhara.

Toto všetko sú názvy pre určitý typ inteligencie, typ brilantnosti, ktorý je základom všetkého živého. Ak by ste si mali predstaviť kvalitu mysle každej osvietenej bytosti vo vesmíre ako kolektívnej entity, každého Budhu, každého Boha, ak si predstavíte všetky ich mysle, svetlom tej mysle je Avalokiteshvara. Kristus. Je to základný pôvod všetkých živých vecí. Veľké svetlo, ktoré je základom existencie, bez ktorého by neexistovalo žiadne stvorenie. Tento strom tiež znázorňuje úrovne v prírode od najjemnejších po najhustejšie. Keď sa toto svetlo rozvinie a nakoniec sa objaví vo fyzickom svete, zasadí semená, ktoré sú naše vedomie.

Naše vedomie, Tathágatagarbha, je Toho zárodkom. Ale ako každé semienko v prírode sa musí pestovať. Potrebuje podmienky a okolnosti, za ktorých môže prekvitať. Ak poznáme vedu, to semienko, ktoré je tu v našej prítomnosti, práve teraz v nás, môže ďaleko prerásť Strom života. A to je dôvod, prečo sa tu hovorí: 'Každý Kristifikovaný má dvanásť tiel.' Ak vezmeme to semienko, ktoré je v nás, môže nám vyrásť na novej duchovnej úrovni života.

Pozrite sa na tých dvanásť tiel. Koľko z nich máte? No, máme tie dve spodné. Máme fyzické telo a telo vitality. Skutočne sú jedno, pretože sa nedajú úplne oddeliť bez toho, aby nás nezabili. My ich máme rozvrátené, pretože v hlave máme mentálny chaos. V bytosti, ktorá nie je v nerovnováhe s prírodou, čiže nepadla, sú tieto telá zjednotené.

Máme fyzické telo a v ňom je telo vitality, ktoré je na jemnejšej úrovni. Je našou energiou, a nazývame ho Chi (Či), Ching, Prána. Pre toto telo existujú rôzne názvy.

Ale všetky ostatné telá, desať ďalších, musíme vytvoriť. Preto Ježiš povedal:

"Všetko, čo sa narodilo z tela, je telo, všetko, čo sa narodilo z ducha, je duch."

Oboje sú formy narodenia. Oboje využívajú sexuálnu energiu, no každé iným spôsobom.

Všetky zvieratá využívajú sexuálnu energiu na vytváranie fyzických tiel. Každý vie, ako na to. Nikomu netreba hovoriť, ako to urobiť. Je to jasné. Je to inštinktívne. Príroda to jednoducho robí sama. Ale vytvoriť duchovného telo dokážu len humanoidi ako my, ale musíme vedieť ako. Príroda to za nás nerobí. To musí byť prostredníctvom vedy, čo nás malo naučiť náboženstvo. Jedná sa o proces využitia tej istej sexuálnej energie a jej premenu na vyššiu oktávu. Takže namiesto toho, aby sa vylúčila z tela, je v tele uchovaná a pozdvihnutá, pričom sa pretvára na duchovnú a božskú, čo je dôvodom, prečo všetky náboženstvá na svete začínajú sexuálnym pravidlom: cudnosť, Brahmačárja, zadržiavanie sexuálnej energie. To je dôvod, prečo všetkým začiatočníkom vo všetkých náboženstvách na celom svete bolo povedané „zachovaj si svoju sexuálnu energiu“, pretože je posvätná. V nej je kľúč k rozvoju duše.

Moderní ľudia o tom nič nevedia a nezaujíma ich to. No v písme a v náboženstvách máme o tom dôkazy a je to dokonale zdokumentované.

Ježiš v Biblii povedal veľmi jasne:

"Trpezlivosťou získate svoje duše."

Všetkým nám bolo povedané a všetci veríme, že máme dušu. Keď študujete kabalu, chápete, že to, čo máme, je zvieracia duša, ktorá sa v hebrejčine nazýva Nephesh (nefeš). Je to surová hmota, ktorú sme zdedili evolúciou, ktorá má potenciál vytvoriť dušu. Je to surová hmota na vytvorenie duše, ale ešte to nie je ľudská duša. Ľudská duša musí byť vytvorená.

Sme na úrovni zvieraťa s intelektom. Evolúciou sme vzostúpili zo zvieracej ríše a sme ovládaní inštinktom. Máme rozum, ale používame ho na obhajovanie svojich túžob, na ovládanie druhých, na získanie moci, na krutosť, niekedy na to, aby sme boli chytrí, niekedy na vymýšľanie vecí, atď..., atď... Ale hlavný účel intelektu je pripravovať dušu a viesť ju k vyššej úrovni bytia. To na tejto planéte nevidíme. Stále nám vládne inštinkt a to sa musí zmeniť.

Všetky náboženstvá v histórii mali svoje miesto a mali svoju úlohu pri vedení určitých skupín ľudí k pochopeniu náboženstva na ich úrovni, aby mohli postupne zvyšovať svoju úroveň bytia v súlade s časom a miestom. Ľudstvo však vstúpilo do kritickej fázy. Nachádzame sa v tom, čo sa nazýva Kali Yuga, doba temna. Je to čas, kedy všetko staré musí zomrieť, aby mohlo dôjsť k novému zrodeniu, novému rastu,. To znamená, že na tejto planéte nastanú veľké zmeny a už teraz ich vidíme. Toľko problémov na každej úrovni. Katastrofické zmeny prebiehajúce na celej planéte. Toto je karmické.

Ale uprostred toho, ako som už spomenul, sa nám otvorili dvere, aby sme videli cestu von. Spôsob, ako vziať svoje vlastné vedomie a rýchlo ho rozšíriť a zmeniť, aby sme mali náskok pred vlnou, ktorá sa rúti.

Jednou z vecí, ktorú je dôležité pochopiť, je, že existuje cesta. Existuje spôsob. Nemusíme sa nechať strhnúť a byť pohltení prúdom zdegenerovaného života a nechať prírodu, aby nás zrecyklovala, tak ako väčšinu planéty. Ak ste veľmi oddaný, seriózny človek a každý deň na sebe veľmi tvrdo pracujete, môžete tomu predísť. Môžete sa radikálne zmeniť. Vedomie môžete prebudiť nielen fyzicky, ale aj vnútorne. Môžete rozvíjať svoju dušu. Môžete rozvinúť to, čo sa nazýva nesmrteľnosť, schopnosť byť nažive a prejsť stavmi zrodenia a smrti pri plnom vedomí a nestratiť sa v chaose recyklácie prírody.

Tri hory: Cesta k oslobodeniu

Základom je pochopiť proces, ktorý sa volá, Tri hory. Jedná sa o proces zdokonaľovania ľudskej bytosti. Tri hory symbolizujú štádiá vývoja vedomia, keď sa pozdvihuje z nižších svetov. Toto sa pred približne päťdesiatimi rokmi nikdy verejne neučilo.

Tieto prvky sú v každom náboženstve a symboly, ktoré tento proces reprezentujú, sú v tiež každom náboženstve, ale nikdy neboli otvorene vysvetlené. Buďte preto pripravení naučiť sa niečo nové.

Naše vedomie sa premietlo do prírody a teraz existujeme vo fyzických telách. Ale fyzické telo je len vonkajší obal. Je to len nádoba, ktorá v sebe krátko drží vedomie. Mali sme veľa fyzických tiel. Fyzické telá sa rodia, chvíľu zotrvajú a potom zomrú. Vedomie neumiera. Je to energia, ktorá sa mení, ale neumiera. Neuvedomuje si však samé seba. Toto zažívame každý deň. Čo sa stane, keď idete večer spať? Ľahnete si a úplne stratíte vedomie o sebe. Možno, že keď sa ráno zobudíte, možno si spomeniete na sen, malú nejasnú vec alebo možno vôbec nič. Ale ubehlo šesť, osem, desať hodín a vy si vôbec nepamätáte, čo sa stalo. To ukazuje vašu duchovnú úroveň.

Je úplne možné toto fyzické telo uložiť k odpočinku, či už pri meditácii, alebo aby v noci spalo, ale tak, aby vedomie vyšlo z tohto tela a bolo prebudené a vedome zažívalo astrálny svet, to jest piatu dimenziu alebo svet snov, a byť si plne vedomí toho, čo robíme tých šesť, osem, desať hodín, počas ktorých naše fyzické telo spí. Takúto schopnosť má každý z nás. Zvieratá to už robia. Mačky, psy, všetky zvieratá, ktoré nie sú skazené egom ako my, sú vo vnútorných svetoch prebudené. My nie sme,  pretože hlboko spíme. Naša myseľ je veľmi ťažká a veľmi hustá s nahromadenými problémami, ktoré sme si v priebehu storočí psychologicky vytvorili.

„Musíte vedieť, že v astrálnej rovine sa veci javia tak, ako sú tu v tejto fyzickej rovine. To je dôvod, prečo počas spánku a po smrti tam ľudia vidia všetko vo forme veľmi podobnej tomuto fyzickému svetu. To je dôvod, prečo ani netušia, že sú mimo svojho fyzického tela. Preto žiadny mŕtvy človek nikdy neverí, že zomrel, pretože je uchvátený a hlboko spí. Ak by si mŕtvi zvykli pamätať si na seba z okamihu na okamih, keď boli nažive, ak by bojovali proti fascinácii vecí sveta, výsledkom by bolo prebudenie ich vedomia. Nesnívali by. Vo Vnútorných svetoch by kráčali s prebudeným Vedomím. Ktokoľvek prebudí vedomie, môže počas hodín spánku študovať všetky zázraky Vyšších svetov. Ktokoľvek prebudí vedomie, žije vo vyšších svetoch ako úplne prebudený občan Kozmu. Človek potom koexistuje s veľkými hierofantmi Bielej Lóže. Ktokoľvek prebudí Vedomie, už nemôže snívať tu v tejto fyzickej rovine alebo vo Vnútorných Svetoch. Ktokoľvek prebudí vedomie, prestane snívať. Ktokoľvek prebudí Vedomie, stane sa kompetentným bádateľom Vyšších Svetov. Ktokoľvek prebudí vedomie, je osvietený. Ktokoľvek prebudí vedomie, môže študovať pri nohách majstra.“— Samael Aun Weor, Dokonalé manželstvo

Proces kráčania po troch horách je procesom prebúdzania vedomia odstránením vedomia z otroctva ega a karmy, úplným oslobodením od podmienok, ktoré ho uväzňujú v nižších svetoch. Znamená to, že človek úplne eliminuje celé ego a všetku karmu. To znamená, že musíme odstrániť pýchu, závisť, žiadostivosť, chamtivosť, obžerstvo, lakomstvo, lenivosť, strach. Pri výstupe na tri hory sú všetky tie vlastnosti, ktoré spôsobujú toľko bolesti, úplne zničené a výsledkom je, že vedomie je zbavené utrpenia: už nemá hnev, pýchu, závisť, pochybnosti ani strach, ale má všetky svoje prirodzené vlastnosti, medzi ktoré patrí altruizmus, šťastie, inteligencia, múdrosť, radosť, spokojnosť, poznanie, vhľady, schopnosť konať. Všetky sú vedomiu prirodzené, ale my ich nemáme, pretože sme uväznení v dôsledkoch našich chybných činov, všetkými tými zlými vlastnosťami ako sú pýcha, závisť, strach, žiadostivosť, apod..
V syntéze sú tri hory o realizácii nášho plného potenciálu, a to nielen tým, že vyslobodíme vedomie z miesta, kde je uväznené, ale následne ho rozvinieme do plného potenciálu toho, čím sa môže stať. Ako príklady môžeme uviesť Ježiša, Budhu, Krišnu, Johanky z Arku, Mojžiša atď. Sú to krásne príklady toho, čo môže človek dosiahnuť, čím sa môže stať ľudská bytosť. To sa však nedeje náhodou. Nedeje sa to tak, že Boh mávne čarovným prútikom a urobí ťa dokonalým. Deje sa to vďaka práci, zmenou seba samého, a to nie je ľahké. Ale čo by bolo cennejšie ako toto? Naozaj, je lepšie mať auto alebo pár dolárov na vašom bankovom účte ako schopnosť byť po smrti pri vedomí? Mne je úplne jedno, aké mám auto. Oveľa radšej by som si bol vedomý toho, čo sa stane po mojej smrti. O auto aj tak prídem. Nezáleží na tom, koľko peňazí mám na účte. Prídem o to, tak prečo sa tým tak znepokojovať? Ale po smrti si chcem uvedomovať sám seba. Okrem toho chcem mať kontrolu nad sebou a svojou budúcnosťou. Nechcem byť tlačený karmou alebo pýchou, strachom alebo žiadostivosťou. Chcem sa zbaviť týchto vecí, aby som si po smrti mohol určiť svoju vlastnú trajektóriu. Toto je možné, ale vyžaduje si to prácu.

Ako začať proces stúpania Troma horami

Tri hory začínajú cudnosťou. Keď ako slobodný človek začnete praktizovať cudnosť, klopete na dvere duchovnosti. Božstvo sa nestará o to, čomu veríte. Zachovanie sexuálnej energie je to, čo určuje váš duchovný život. Niekto, kto vypúšťa sexuálnu energiu cez orgazmus, nerozvíja svoj duchovný život správnym spôsobom. Všetok duchovný vývoj závisí od očistenia a pozdvihnutia sexuálnej energie, a preto každé náboženstvo na svete začína s cudnosťou: zachovávaním a pozdvihovaním sexuálnej sily.

To, čo na západe nazývajú ohňom Letníc, je tiež známe ako Kundaliní alebo Candali. To je očistená sexuálna energia. Je to prítomnosť božstva v nás. Je to tvorivá sila Boha v nás a tá sa nemôže miešať so žiadostivosťou. Ak je tam žiadostivosť, Boh tam nie je. Je to také jednoduché. Čo je božstvo? Je to dokonalosť. To sa nemôže miešať s egom, s pýchou, so žiadostivosťou, so závisťou, so strachom, pretože keby sa to stalo, už by to nebolo dokonalé ani božské. Teda to, čo je skutočne božské, dokonalé, nemá žiadostivosť ani pýchu. Ak chcete byť naplnení prítomnosťou a mocou Boha, musíte sa očistiť od toho, čo tomu bráni.

Preto každé náboženstvo začína brahmacharyou, cudnosťou, sexuálnou transmutáciou. Ako slobodný, ako mních, ako mníška, ako kňaz, ako kňažka sa najprv naučíte ovládať sexuálnu energiu, zadržiavať ju, transmutovať a pozdvihovať. Takže namiesto plytvania touto silou zmyslovým potešením je táto energia zadržaná a poskytuje základ pre vedomý rozvoj, pre rozvoj duše.

"Všetko, čo sa narodilo z tela, je telo, ale čo sa narodilo z ducha, je duch."

Sexuálna energia je sila svätého ducha. Je to sila Shiva-Shakti, ktorá súvisí s Binah na Strome života. Vo fyzickom tele je najvýraznejšia na Strome života v Yesod (Jesod), čo znamená „základ“. To jest základ chrámu. Ak prekryjeme schému Stromu života ľudským telom, Jesod zodpovedá sexuálnej energii. Preto je to základ celého chrámu, ktorý je na ňom postavený.

„A preto hodlám postaviť dom menu Hospodina, svojho Boha... A kráľ prikázal a priniesli veľké kamene, drahé kamene a tesané kamene, aby položili יסד Yesod [základ] domu [ Boží]." —1 králi

Keď to myslíte so svojím duchovným životom vážne a zadržujete sexuálnu energiu, zriekate sa orgazmu, zasväcujete svoj sexuálny život Bohu, aby ste ho očistili, aby ste sa zriekli zvieracej žiadostivosti, a miesto toho apelujete na božstvo, aby ste sa očistili, aby ste boli bez žiadostivosti, klopete na dvere zasvätenia. Takže začnete byť skúšaní svojím vlastným vnútorným božstvom. Tieto testy sa nazývajú „Deväť zasvätení menších záhad“.

Zasvätenia menších záhad

Vo svojej syntéze tieto zasvätenia testujú, či to myslíte naozaj vážne alebo nie. Tieto testy sa najskôr odohrávajú vo vašich snoch. Testujú vás rôznymi psychologickými skúškami, aby videli, ako reagujete, či to myslíte naozaj vážne. Niekedy sa tieto skúšky môžu objaviť vo fyzickom svete, kde čelíte náročným okolnostiam, kritike, problémom, aby otestovali váš pokoj alebo otestovali vašu prispôsobivosť. A ak nimi prejdete, budete čeliť skúške s názvom Strážca prahu.

Strážca prahu

Vo sne vám božstvá, ktoré vám pomáhajú, ukážu vaše ego. Tvárou v tvár postavia vaše vedomie vášmu stelesnenému egu. Väčšina ľudí s hrôzou zuteká, pretože nikto sa nechce vidieť taký, aký v skutočnosti je.

Spôsob, akým by sme mali túto skúsenosť zvládnuť, je symbolizovaný v príbehu Dávida a Goliáša. Goliáš predstavuje ego, aké je silné, a preoblieka sa, akoby bolo čestné, ale ego je v skutočnosti zlodej a klamár. Je to beštia. Preto sa v náboženstve nazýva Satan, diabol. Tento diabol, nie je niečo mimo nás. Satan, diabol, je naša vlastná skazená myseľ .

Je dobré vedieť, že hebrejské meno גלית Goliáš znamená „vyhnanstvo“ [z Edenu] a pochádza z koreňa גלה gala, čo znamená „ísť do vyhnanstva“, ale aj „odhaliť, odkryť“, čo robí aj Test Strážcu prahu: odhalením ega (Goliáša) sa odhalí aj povaha vedomia (Dávid).

Takže, keď sa vedomiu ukáže ego, to je David, ktorý je len dieťa. Ako si dieťa Dávid podmaní desivého bojovníka Goliáša? Pozrime sa:

„Tu z tábora Filištíncov vystúpil muž, prostredník, menom Goliáš גלית z Gétu. Bol vysoký šesť lakťov a jednu piaď. Na hlave mal kovovú prilbu, oblečený bol do šupinatého panciera. Váha panciera bola päťtisíc šeklov mosadze. Na nohách mal kovové holene, na pleci kovový oštep. Rukoväť jeho kopije bola ako návoj, ostrie jeho kopije vážilo šesťsto šeklov železa. Pred ním kráčal jeho štítonoš.

Zastal si a volal na izraelské šíky: "Prečo nastupujete do boja? Či som ja nie Filištínec a vy Šaulovi sluhovia? Vyberte si muža a nech zostúpi ku mne! Ak bude vládať bojovať so mnou a porazí ma, budeme vašimi sluhami, ale ak ho premôžem a porazím ja, budete vy našimi sluhami a budete nám slúžiť." Potom Filištínec povedal: "Dnes som sa posmieval izraelským šíkom! Dajte mi muža, nech spolu bojujeme!" Keď Šaul a celý Izrael počul tieto slová Filištínca, naľakali sa a veľmi sa báli.

Keď Izraeliti uvideli toho muža, všetci utekali pred ním a veľmi sa báli. Akýsi Izraelita hovoril: "Vidíte toho muža, čo vystupuje? Prichádza hanobiť Izrael. Muža, ktorý ho porazí, urobí kráľ veľmi bohatým, dá mu svoju dcéru a dom jeho otca oslobodí v Izraeli od dane." Nato sa Dávid pýtal mužov, ktorí stáli vedľa neho: "Čo môže čakať muž, ktorý porazí toho Filištínca a sníme hanbu z Izraela? Veď ktože je tento neobrezaný [necudný]  Filištínec, že hanobí šíky živého Boha!"

Dávid hovoril Šaulovi: "Nech neklesá srdce nikomu pre neho! Tvoj sluha pôjde a bude bojovať s tým Filištíncom."  A vzal si do ruky svoju palicu, z potoka si vybral päť hladkých kameňov, vložil si ich do pastierskej kapsy, ktorá mu slúžila za tulec, a so svojím prakom v ruke sa približoval k Filištíncovi. Filištínec sa stále blížil k Dávidovi a jeho štítonoš išiel pred ním.

Keď sa Filištínec pozrel a uvidel Dávida, pohrdol ním, lebo bol chlapec, ryšavý, pekného výzoru. A Filištínec hovoril Dávidovi: "Čo som ja pes, že ideš proti mne s palicou?" A preklínal Dávida svojimi bohmi. Potom povedal Filištínec Dávidovi: "Poď ku mne a dám tvoje telo nebeským vtákom a poľnej zveri!" Ale Dávid odpovedal Filištíncovi: "Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil. Dnešného dňa ťa Pán vydá do mojej ruky, zrazím ťa, odtnem ti hlavu a mŕtvoly tábora Filištíncov dám dnes nebeským vtákom a zemskej zveri a dozvie sa celá zem, že Izrael má Boha. A dozvie sa celý tento zástup, že Pán nevyslobodzuje pomocou meča a kopije. Veď vojna patrí Pánovi a vydá vás do našich rúk!"

Tu sa Filištínec pohol, vykročil a blížil sa k Dávidovi. Dávid však rýchlo bežal oproti šíku v ústrety Filištíncovi. Potom Dávid siahol rukou do kapsy, vytiahol z nej kameň, praštil a zasiahol Filištínca do čela. Kameň mu vnikol do čela, takže padol tvárou na zem. Tak premohol Dávid Filištínca prakom a kameňom, zrazil Filištínca a usmrtil ho, hoci Dávid nemal v ruke meč. Dávid utekal, stal si k Filištíncovi, chytil jeho meč, vytasil ho z pošvy a usmrtil ho - odťal mu ním hlavu. Keď Filištínci videli, že ich hrdina je mŕtvy, utiekli. ." — 1. Samuelova 17

Naše vedomie, aj keď je len dieťa, zárodok, a aj keď je slabé, ak máme presvedčenie a pravú vieru, tak máme schopnosť a silu prekonať vlastného diabla, ego, Goliáša. Sila, ktorú na to potrebujeme je v kameni. Čo je kameň?

"Včas­ráno vzal Jákob kameň, ktorý si položil pod hlavu, vztýčil ho ako po­svät­ný stĺp a zvr­chu ho polial olejom שמן [šemen]." — 1. Mojžišova 28:18

„A tento kameň, ktorý som postavil ako posvätný stĺp, bude domom Božím...“ - 1. Mojžišova 28:22

Kameň je Merkúr alchýmie, sexuálna energia. Preto v Anglicku nazývajú semenníky „kamene“. To reprezentuje silu vedomia poraziť ego.

Ak budeme mať odvahu a vieru prekonať tieto skúšky, budeme ďalej skúšaní.

Štyri živly

Všetky psychologické testy duchovného vývoja na všetkých úrovniach majú vlastnosti živlov.

Ako prvé, test sa odohráva vo vašich snoch, vo vnútorných svetoch. Ak si nie ste vedomí sami seba, budete reagovať mechanicky a v teste neuspejete. Keď v teste neuspejete, stane sa to vo fyzickom svete. Ak zlyháme a zlyhávame opakovane, skúšky budú čoraz ťažšie a prejavia sa vo fyzickom svete, v našom fyzickom živote.

Skúšaná je naša vyrovnanosť, prispôsobivosť, altruizmus a štedrosť.

Inými slovami, boh nám dáva skúšky, aby sme mohli vidieť egá, ktoré spôsobujú naše utrpenie. Ak to s naším duchovným rozvojom myslíme vážne, spoznáme egá také, aké sú, a porazíme ich. No keď to nebudeme myslieť vážne, tak budeme ospravedlňovať svoje konanie a pred egom utečieme. Povieme: „Nemôžem sa s tým vyrovnať. Je toho na mňa príliš. Je to príliš bolestivé. Je to ich chyba. Bola to chyba iných ľudí. Bol som traumatizovaný. Bolo so mnou zle zaobchádzané. Beda mi." Nepreberieme zodpovednosť. Budeme obviňovať iných a seba budeme obhajovať.

Ten, kto to myslí naozaj vážne, ten, kto rozumie poznaniu, bude vnímať každú skúšku ako krásny dar, ako keď božstvo hovorí: „Vidíš túto vec, ktorá bolí? Vidíš tú bolesť, ktorú cítiš vo svojom srdci? To je tvoja hrdosť. To je to, čo ti spôsobuje bolesť. To je to, čo musíš odstrániť. Medituj o tom a odstráň to."

Čo by bolo cennejšie, ako keby ti Boh priamo povedal: ‚Vyrieš tento problém‘, aby si mohol napredovať? Na to sú testy, aby sme mohli vyriešiť naše problémy a pokročiť. Preto sa testov nebojte. Vítajte ich! Ale buďte pripravení.

Ak sa nám podarí úspešne prejsť týchto deväť menších zasvätení a prvého strážcu, potom môžeme dúfať, že vstúpime do Hory zasvätenia.

Hora zasvätenia


Prvá hora

Jediný spôsob, ako stúpať po prvej hore, je manželstvo, zväzok muža a ženy, pretože len v sexuálnom zväzku sa spoja mužské a ženské sily, a tak máme dostatočnú silu na vytvorenie života. Muž nemôže vytvoriť život sám a žena tiež nie. Fyzicky ani duchovne nedokážu vytvoriť život.

Túto požiadavku symbolizuje prvý Ježišov zázrak, ku ktorému došlo na svadbe. Aby sa začali Kristove zázraky, musíme byť vo vážnom vzťahu založenom na láske.

Manželstvo je absolútnou nutnosťou, aby sme mohli začať stúpať na prvú horu. Manželstvom nemáme na mysli spoločenskú alebo právnu konvenciu, ale manželstvo tak, ako ho definuje príroda. Čo máme na mysli?

"Preto muž opustí svojho otca a svoju matku a priľne k svojej manželke a budú jedným telom." — 1. Mojžišova 2:24

"A povedal: Preto muž opustí otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú dvaja jedno telo?" — Mat 19:5–6

"A oni dvaja budú jedno telo, takže už nie sú dvaja, ale jedno telo." — Mar 10:8

"Alebo či ne­viete, že kto sa od­dáva smil­nici, je s ňou jed­no telo? Veď sa aj hovorí: Budú dvaja jed­no telo" — 1Ko 6:16

Sexuálny akt vytvára manželstvo. Po vykonaní sexuálneho aktu sú teda títo dvaja jedným: to je manželstvo.

Samotné sexuálne spojenie však nestačí. Musí tam byť aj láska.

Stojí za to vedieť, že pokrok v zasvätení neznamená, že obaja partneri musia dodržovať cudnosť. Ten, kto chce zasvätenie, ten, kto chce duchovne rásť, musí byť v cudnosti, ale môže byť zamilovaný a byť zosobášený s niekým, kto nie.

Hlavná vec, ktorá definuje duchovné manželstvo pre človeka, ktorý sa snaží duchovne, vedome napredovať, je po prvé vlastná cudnosť a po druhé láska. Ak nie je vo vzťahu láska, nedôjde k tomu. Ak tam nie je cudnosť, taktiež nedôjde k žiadnemu pokroku. Prostredie lásky je to, čo vytvára atmosféru, v ktorej môže prekvitať vedomie.

To znamená, že duchovné manželstvo nemôže vzniknúť len z toho, že to niekomu vyhovuje alebo z náhody. Uveďme si príklad: Stretnete niekoho, kto chce tiež duchovný rozvoj, a poviete si: „Dobre, sme muž a žena, vezmime sa a poďme do toho.“ Nič sa nestane, pretože sa nemilujete. Máte len duchovné ambície a takto nepokročíte. Pokrok nastáva, keď sa manželstvo stane sviatosťou. Ak študujete sviatosti, skutočné sviatosti, to sú stupne zasvätenia v duchovných inštitúciách.

Sviatosti

Manželstvo musí byť postavené na predchádzajúcich sviatostiach, inak nič nerobí. A všimnite si, že ak sa chcete stať kňazom alebo kňažkou, musíte sa najskôr oženiť/vydať. Prečo? Pretože prostredníctvom sexuálneho spojenia človek dostáva Božiu moc vytvárať život.

Ak pracujeme s partnerom v prostredí lásky ako muž a žena, v sexuálnym akte, máme tvorivú silu Boha. Túto silu môžeme využiť na vytvorenie fyzického dieťaťa. To je to, čo robí väčšina ľudí; robia len deti. Nevytvárajú nič duchovné. Ale ak túto energiu zadržia a namiesto toho, aby použili sexuálny akt na nasýtenie žiadostivosti a na zažitie krátkeho, dočasného zmyslového potešenia, premenia toto spojenie späť na jeho pôvodnú silu, ktorá je niečím posvätným, niečím božským, niečím mimoriadne krásnym, vtedy má táto energia moc úplne vitalizovať a rozvinúť vedomie dramatickým spôsobom.

Ak ste niekedy počuli o tantre alebo alchýmii, to sú tieto učenia. Sú to učenia o používaní sexu ako rituálu modlitby na rozvoj vedomia, nie pre žiadostivosť, nie pre potešenie, ale ako duchovnú oddanosť, ako niečo posvätné.

V manželstve, v tomto kontexte, využívajúc tieto energie, zakaždým, keď pár vykoná sexuálny akt týmto spôsobom, stanú sa tým, čo sa nazýva „Elohim“. A v Biblii to hebrejské slovo Elohim znamená „boh a bohyňa“. Ide o množné číslo, ktoré znamená boh-bohyňa (El a Elah) ako jednu tvorivú silu (Elohim). Takže muž a žena, ktorí sa spoja v sexuálnom akte, majú v tejto atmosfére božskú silu, pretože môžu stvoriť dieťa. To je tá najväčšia sila, ktorú máme, fyzicky povedané, moc vytvárať život prostredníctvom sexu. No táto sila je maličká v porovnaní so silou zadržiavania sexuálnej energie a jej využívaním na to, aby sme netvorili fyzicky, ale tvorili vnútorne, tvorili duchovne, a tento proces začína práve tu v prvej hore.

Hady ohňa

Keď je sexuálna energia zadržiavaná a transmutovaná, namiesto toho, aby bola premrhaná a vypustená z fyzického tela, je zachovaná a začne vytvárať niečo vo vnútri, niečo duchovné. Pri spojení mužských a ženských atómov vznikne obrovská iskra a táto energia vyvolá silnú reakciu v nervovom systéme a v psychike. Ak pár prechádza týmito skúškami, medituje, pracuje na sebe a zvyšuje svoju schopnosť prekonať klamy ega, táto energia sa spojí do niečoho, čo sa nazýva Kundaliní alebo oheň Letníc. To sa zhromažďuje v chrbtici, ktorá je na Strome života centrálnym stĺpcom vo vašom tele. Začína pri koreni chrbtice, v cauda equina, ktorá súvisí s čakrou muladhara.

Táto iskra vytvára vo fyzickom tele svetlo a oheň. Táto energia chce stúpať po chrbtici, ale musí prejsť cez každý stavec chrbtice. Je ich tridsaťtri a každý z nich je sprevádzaný testami. Je potrebné absolvovať psychologické testy. Je potrebné absolvovať etické testy.

Prečo? Pretože tá energia je Božia moc. Keď sa objaví, dáva silu. Spočiatku je sila malá, ale ako rastie, vedomie sa rozširuje a stáva sa schopným vidieť, chápať a robiť viac. Ako však viete, s väčšou silou prichádza viac dôsledkov. Ak zneužívame moc, vytvárame väčšie následky.

Prijatie moci od božstva teda nie je hra. Duchovná sila nie je niečo, čo by sa malo predvádzať. Prijímať moc od božstva je veľmi, veľmi, posvätná, mocná vec a božstvo ju nedá niekomu, kto ju zneužije.

Kundaliní si treba zaslúžiť. Zaslúži si ju ten, kto má rozvážnosť, inteligenciu, múdrosť, oddanosť, pokoru, nie ten, kto má ambície, pýchu, ješitnosť, chamtivosť.

"Rozhodujúcim faktorom v pokroku a vývoji Kundaliní je etika." - Samael Aun Weor, Belzebubova revolúcia

„Nikto nemôže prebudiť vyššie aspekty Kundaliní bez dokonalej svätosti. Potom je nesprávne tvrdiť, že pri predčasnom prebudení Kundaliní existujú možnosti katastrofy. Toto tvrdenie je nepravdivé, pretože nemôže dôjsť k predčasnému prebudeniu Ohňa. Kundaliní sa môže prebudiť len na základe posvätenia. Kundaliní nevystúpi ani o jeden stavec, ak neboli splnené podmienky posvätnosti požadované pre daný stavec. Každý stavec má svoje morálne podmienky posvätnosti. Je nepravdivé a hlúpe tvrdiť, že Kundaliní môže prebudiť ambície alebo pýchu alebo zintenzívniť všetky hrubé vlastnosti a zvieracie vášne zvieracieho ega. Každý, kto používa túto taktiku vyvolávania strachu, aby zabránil študentom v skutočnej ceste, je skutočne ignorant, pretože Kundaliní prebudená bielou sexuálnou mágiou nemôže pokročiť ani o jeden stupeň, keď tam nie je skutočná posvätnosť. Kundaliní nie je slepá sila. Kundaliní nie je mechanická sila. Kundaliní je ovládaná ohňom srdca a môže byť vyvinutá len na základe sexuálnej mágie a posvätnosti. — Samael Aun Weor, Dokonalé manželstvo

Ten oheň stúpa postupne, stavec po stavci nahor po chrbtici, ako prechádzame jeden test za druhým. Keď ste ho raz pozdvihli na vrchol chrbtice, dosiahli ste prvého ohnivého hada vo fyzickom tele. To je jeden had Kundaliní, ktorý súvisí s fyzickým telom.

Existuje sedem ohnivých hadov. Tieto zodpovedajú siedmim nižším sefirotám na Strome života. Pozdvihujú sa jeden po druhom, po poradí, absolvovaním testov.

Následne, oktávu po oktáve, môže byť tento oheň pozdvihnutý vo vitálnom tele (Yesod) a potom v astrálnom tele (Hod). Keď sa tento ohnivý had pozdvihne v astrálnom tele, tu začína niečo skutočne nové.

Už máme fyzické a vitálne telo, čo som vám vysvetlil na tej tabuľke dvanástich tiel bytosti. Ešte nemáme pravé astrálne telo; namiesto toho tu máme astrálny prízrak, lunárnu astrálnu formu. Aké vozidlo používaš, keď snívaš? Keď v noci uspíte svoje telo a začnete snívať, cestujete. Robíte veci. Na tejto úrovni chodíte a rozprávate a spájate sa s prírodou, ale nepoužívate svoje fyzické telo. Používate to, čo sa zdá byť astrálnym telom, ale nie je to skutočné astrálne telo, pretože patrí prírode a je úplne nasiaknuté túžbami, strachmi a traumami. Je to mesačné astrálne telo. Je to kama rupa: telo túžby.

Keď pozdvihnete hada astrálneho tela, ktorý je tretím ohnivým hadom, vytvoríte nové telo. Toto je zrod niečoho úplne nového v nás, psychologicky aj materiálne. Slnečné astrálne telo je vytvorené transmutáciou veľmi vyvýšenej formy sexuálnej energie.

No, ak o tom premýšľate, vaše fyzické telo a vitálne telo boli vytvorené smilstvom, žiadostivosťou, vašimi rodičmi. Vyrástlo a počas celého svojho vývoja bolo nasýtené prostredím egoistických vplyvov. Ale slnečné astrálne telo sa v tomto prostredí nenarodí. Vzniká v atmosfére čistej sexuálnej energie a oddanosti. Je to nový typ entity, narodený v Hod na Strome života, v piatej dimenzii.

Keď to dokončíte, získali ste nový typ vozidla psychologicky, duchovne a dokonca aj materiálne. To znamená, že s týmto telom môžete podľa ľubovôle, kedykoľvek chcete, ísť do piatej dimenzie, vedomí a bdelí. Úplne si toho vedomí, rovnakým spôsobom, akým teraz používate svoje fyzické telo, no tentokrát ale v piatej dimenzii, čo je iný svet. Je to svet snov.

„Ľudia sú zvyknutí myslieť si, že astrálny svet je vágny, plynulý, hmlistý, nehmotný, nehmatateľný svet. Vzhľadom na to, že sú len teoretici, nenapadne im si to overiť. Astrálne telo je hmotné. A je to hustý organizmus ako fyzické telo. Napriek tomu patrí do inej časti kráľovstva... Človek vie, že má astrálne telo, keď ho môže používať. Ako človek vie, že má nohy, pretože s nimi môže chodiť, alebo ruky, pretože ich vie používať, podobne vie, že má astrálne telo, keď s ním môže cestovať.“ — Samael Aun Weor

Existuje veľa ľudí, ktorí tvrdia, že sú duchovní, ktorí hovoria: „Myslím, že mám astrálne telo. Možno mám astrálne telo.“ Viete, že ho máte, keď ho môžete použiť.

„Dve krídla Merkúrovej palice (Caduceus) znamenajú schopnosť cestovať v astrálnom tele, schopnosť cestovať v mentálnom tele, schopnosť cestovať v príčinných, vedomých a duchovných telách. Oheň dáva tým, ktorí nasledujú Cestu ostria noža, moc opustiť fyzické telo kedy sa im zachce. Kundaliní má silu prebúdzať vedomie ľudskej bytosti. S ohňom zostávame úplne prebudení vo vyšších svetoch. Všetci tí, ktorí sa prebudili vo vyšších svetoch, žijú počas hodín spánku absolútne pri vedomí mimo fyzického tela. Ktokoľvek prebudí vedomie, už nikdy nemôže snívať. Stávajú sa v skutočnosti, a právom, absolútne uvedomelými občanmi Vyšších Svetov. Pracujú s Bielou lóžou, zatiaľ čo ich fyzické telo spí.“ — Samael Aun Weor, Dokonalé manželstvo

Akonáhle pozdvihnete ohnivého hada astrálneho tela, prejdete do ďalšej oktávy, aby ste vytvorili solárne mentálne telo, a potom do ďalšej oktávy, aby ste vytvorili solárne kauzálne/príčinné telo. Ide o tri samostatné vozidlá. Keď sa vám ich podarí získať, máte dušu: ľudskú dušu. Ste uvedomelým občanom vnútorných svetov. Máte schopnosť vyjsť zo svojho fyzického tela do piatej a šiestej dimenzie kedykoľvek chcete a byť aktívny v týchto vnútorných svetoch rovnakým spôsobom, akým ste aktívny tu fyzicky, so svojím fyzickým telom. Ste však začiatočník, pretože ešte stále máte ego. Vytvorenie solárnych tiel nezničí ego. 

Slnečné telá sú v každom náboženstve symbolizované ako Ezechielov voz, Krišnov voz, Merkaba kabalistov. Je to solárna loď Egypťanov, sú to nádherné rúcha, ktoré nosí toreador pri býčích zápasoch. To symbolizuje slnečné vozidlá/telá. Takže vo všetkých týchto tradíciách vidíme tieto veci symbolizované, ale nikdy nie explicitne vysvetlené. Slnečné telá sú brneniami a zbraňami veľkých hrdinov ako Perseus, Theseus, Herakles atď. Každý hrdina predstavuje ľudskú dušu oblečenú v slnečných rúchach, ktoré sú potrebné na to, aby mohli vykonávať hrdinské činy.

„Intelektuálne zviera stále nemá Dušu. Ktokoľvek chce inkarnovať svoju Dušu, ktokoľvek túži byť človekom s Dušou, musí mať astrálne, mentálne a kauzálne telá. Ľudská bytosť dnešnej doby stále nemá tieto vnútorné vozidlá. Astrálny prízrak, mentálny prízrak a kauzálny prízrak sú len prízraky. Väčšina okultistov verí, že tieto vnútorné prízraky sú skutočnými vozidlami; napriek tomu sa veľmi mýlia. Musíme sa narodiť vo vyšších svetoch. Táto téma o narodení je sexuálnym problémom. Žiadna ľudská bytosť sa nezrodila z teórie. Z teórií sa nemôže zrodiť ani jednoduchý mikrób. Nikto sa nenarodí cez nosné dierky ani cez ústa. Každá živá bytosť sa rodí zo sexu. "Ako hore tak aj dole." Ak sa ľudská bytosť narodila zo sexu tu v tomto fyzickom svete, je logické, že vyššie, Vo Vnútorných Svetoch je tento proces analogický.“ — Samael Aun Weor

Špirálovitá alebo priama cesta

Keď ste takmer hotoví s piatym zasvätením ohňa (Tiphereth), stojíte pred voľbou.

Dovoľte mi znovu zdôrazniť, že niekto, kto to dosiahol, je prebudený. Je prebudený fyzicky, v tretej dimenzii, v štvrtej dimenzii, v piatej dimenzii a čiastočne je prebudený v šiestej dimenzii. Nie je ako my, ktorí totálne spíme. Sú to ľudia, ktorí si uvedomujú, že sú v iných svetoch. Nie ako my.

Na samom konci procesu vytvárania solárneho kauzálneho tela, ktoré je piatym hadom veľkých záhad, je táto duša na pokraji stať sa skutočnou ľudskou bytosťou. Takáto bytosť sa vskutku stane majstrom, novým majstrom, teda je začiatočník v majstrovstve. Existujú mnohé úrovne majstrov.

Ale v tomto bode stojí zasvätenec pred voľbou: buď pokračovať postupne, aby sa plne rozvinul, alebo vstúpi na priamu cestu?

Priama cesta je cestou bódhisattvu. Cesta bódhisattvu je to, čo Ježiš prišiel ukázať svojim životom. Bódhisattva je niekto, kto sa veľmi líši od svätca alebo Budhu. Svätec môže byť veľmi pokorný, veľmi svätý a učiť krásne veci, ale nemajú naliehavosť a nedosahujú uvedomenia vyššie ako piaty stupeň veľkých záhad. Môžu byť veľmi krásni a učiť krásne veci, ale bódhisattva je iný, pretože bódhisattva je revolučný.

Keď sa niekto rozhodne vstúpiť na cestu bódhisattvu, pracuje na dosiahnutí plného rozvoja, plného potenciálu ľudskej bytosti čo najrýchlejšie, čo znamená, že musí vyčistiť celé podvedomie od nedostatkov (hnev, pýcha, žiadostivosť atď.), a zaplatiť teraz celú karmu nahromadenú počas všetkých svojich predchádzajúcich životov. Preto bol Ježišov život a život Johanky z Arku taký intenzívny. Je to veľmi intenzívna, veľmi rýchla, veľmi náročná cesta, ktorou sa vydá len málokto.

Je to na konci piateho ohnivého hada, kedy môžeme urobiť túto voľbu: pokračovať na postupnej, ľahkej špirálovej ceste, alebo vstúpiť na priamu cestu, a stať sa bódhisattvom.

Na východe je energia cesty bódhisattvu vyjadrená prostredníctvom symbolu Avalokiteshvaru, ukazujúc svojich tisíc rúk, ktoré sa naťahujú v snahe pomôcť všetkým trpiacim bytostiam. Toto je definujúca charakteristika bódhisattvu. Majú toľko lásky k ľudstvu, že sa nestarajú o vlastné utrpenie. Je im jedno, či bude bolestivé dosiahnuť tento vývoj. Musia to urobiť, pretože toľko ľudí, toľko bytostí trpí a potrebujú pomoc. A preto niekto, kto sa vydá na cestu bódhisattvu: to robí z lásky k druhým.

Keď si zasvätenec vyberie túto voľbu, zrodí sa v ňom Kristus (Avalokiteshvara), aby ho zachránil. To je to, čo sa nazýva Narodenie Krista. Preto sa v kresťanskej symbolike Kristus rodí v jasliach, v maštali, obklopený zvieratami. Naša myseľ je stodola plná nečistých, špinavých zvierat a Kristus sa rodí v tejto atmosfére ako malé dieťa, ktoré prichádza zachrániť tohto zasvätenca od jeho ega a karmy. Toto predstavuje narodenie Krista v maštali.

Osoba, ktorá vstúpi na priamu cestu, potom vstúpi do úplne novej škály zasvätení. Ten, kto vstúpi na špirálovitú cestu, do nej nevstúpi. Všetko ostatné, čo budem vysvetľovať, platí len pre tých, ktorí vstupujú na priamu cestu. Tí, ktorí vstupujú na špirálovú cestu, idú postupne ako svätci, menší Budhovia. A veľmi pomaly stúpajú a klesajú podľa prúdov, ktoré nimi pohybujú. Len Bódhisattva potom vstúpi do hadov svetla.

Hady svetla

V hadoch ohňa, v prvej časti prvej hory, boli v týchto telách pozdvihnuté hady Kundaliní, aby vytvorili slnečné telá a postavili dušu na cestu; teraz sa vracajú na začiatok, aby tie telá kristifikovali, aby boli dokonalé. V každom z týchto procesov je veľa testov a skúšok a veľa utrpenia, ktorému čelí ego, čo sa týka pýchy, žiadostivosti, závisti, hnevu a obety pre druhých.

V hadoch svetla, nazývaných aj Venušine zasvätenia, prežívame symboliku, ktorú žil Ježiš vo svojom živote. Ten veľký majster, ktorého nazývame Ježiš, prišiel a fyzicky reprezentoval to, čo sa vnútorne deje s každým bódhisattvom. Ježiš prišiel, aby nám svojím fyzickým životom ukázal niečo, čo sa deje v duši, v duchu, vo všetkých vesmíroch, vo všetkých kútoch existencie. Bol to on, kto to prišiel fyzicky ukázať.

Hady svetla / Venušine zasvätenia

Jeho narodenie, jeho krst, jeho premena, vstup do Jeruzalema, až po ukrižovanie sú symbolické procesy kristifikácie alebo vnášania prítomnosti Krista (Avalokiteshvara) do každého z týchto aspektov našej duše. Takže v čase, keď sme dosiahli siedmeho hada svetla, je prítomnosť Krista ustálená v každej časti duše. To znamená, že keď ten človek kráča, hovorí, myslí, cíti, je v ňom Kristus. To nie je obyčajný človek. Pamätajte, že tento človek je už prebudený vo vnútorných svetoch. V astrálnom, mentálnom a kauzálnom svete je už prebudený. Ale teraz má prítomnosť Krista, ktorý cez neho hovorí a koná. Nie pre neho, nie pre seba, ale pre druhých ľudí, aby prospieval ľudstvu, aby pomáhal. Toto je veľký majster. Toto je niekto s obrovskou silou, ktorá ním prechádza, nejedná sa však o osobnú silu. Nie je to sila osobnosti ani magnetizmus. Je to božská sila prítomnosti Krista (Avalokiteshvara, Apollo). Je to slnečné božstvo prejavujúce sa cez tú entitu, túto ľudskú dušu.

Ak takýto človek dokončí kristifikáciu nižších tiel, potom môže vstúpiť na druhú horu.

Druhá hora

V druhej hore už žiadne zasvätenia nie sú. Namiesto toho je to dlhá práca hlbokej očisty. V tomto procese duša začína na spodku Stromu života, Malkuth, a teraz má vykonať obrovskú úlohu. Táto prebudená duša musí teraz zostúpiť do každej sféry svojho podvedomia (vnútorných pekiel). Najprv začína limbom, prvou úrovňou. To je miesto, kde sa zvyčajne nachádzame, keď snívame a keď umierame. Musí ísť do toho sveta prebudená a zničiť každé svoje ego v tejto ríši. Musí ich nájsť, pochopiť a zničiť. To sa deje prostredníctvom meditácie a využívaním sily sexuálnej energie.

„Pochopil som, že aby som mal právo vystúpiť do lunárneho neba (vyššia sféra astrálu), mal by som najprv zostúpiť do Selénskeho pekla (nižšia sféra astrálu) [aby som odstránil svoje lunárne slabosti (egá)]...“ — Samael Aun Weor

Keď úplne vyčistili tú najpovrchnejšiu úroveň podvedomia, môžu vstúpiť do prvého neba. To znamená, že nielenže sú úplne prebudení v nižšom, ale aj vo vyššom aspekte. Na tej úrovni svojej mysle sú úplne čistí. V tej sfére v nich nie je žiadne ego. Toto je neuveriteľný druh čistoty.

Aby získali prístup do neba, musia ísť od sveta k svetu a čistiť v sebe peklo. Tieto „nebesá“ predstavujú úrovne vedomia v nás. Symbolicky súvisia s deviatimi planétami:

Tieto práce sú tu značne zjednodušené, aby boli pre nás zrozumiteľné. Ich realitu je pre ľudí na našej úrovni neuveriteľne ťažké pochopiť. Napriek tomu sú stvárnené v hodinách Apollóna, v úlohách Heraklesa a pokániach Pistis Sophie. Ak ste študovali nejaké náboženstvá, možno ste o nich už počuli. Všetky predstavujú tento proces zostupovania do vlastného podvedomia úroveň po úrovni.

Tento proces nie je niečo vágne. Nie je to niečo, čo sa dá odhadnúť. Nie je to niečo, čo je len v našich predstavách. Týmto procesom prechádzate pri plnom vedomí, keď sme mimo fyzického tela. V týchto sférach pracujeme, aby sme ich úplne očistili od karmy a ega. Pracovať na Druhej hore znamená byť hlboko prebudený a získavať hlbšie stupne prebudenia.

Takže tento proces pokračuje dolu do pekiel, pričom každé očistené peklo otvára nebo.

Nakoniec sa človek dostane do hlbín, do najtemnejšej, najnižšej časti nášho podvedomia, kde máme všetky nepredstaviteľne hrozné vlastnosti, hrozné činy, ktoré sme vykonali v minulosti, ktoré musíme napraviť.

Test

Keď je celá myseľ úplne vyčistená, zasvätenec musí byť ešte raz otestovaný, a to je znázornené v Knihe Jób. Pamätajte, že v knihe Jób v Biblii Lucifer prichádza k Bohu a hovorí: „Pozri sa na tohto muža, ktorý je dokonalý vo všetkých tvojich zákonoch a ustanoveniach, ktorý ťa plne miluje, ale ty si mu dal všetko. Niet divu, že ťa tak veľmi miluje. Vezmi mu to všetko preč. Dovoľ mi ho otestovať." A Boh hovorí Luciferovi: ‚Dobre. Otestuj ho'.

To predstavuje, čo sa stane ďalej v druhej hore. Duša sa už celkom vyčistila. Nemá ego. Nemá žiadnu pýchu, žiadnu žiadostivosť, žiadnu závisť, ani hnev, nič z toho. Je úplne čistá a úplne povznesená na svoj maximálny potenciál. Je to vynikajúce a neuveriteľné znázornenie božstva v ľudskom tele. Ale treba to otestovať. Takýto človek je skúšaný počas ôsmich Jóbových rokov. Fyzicky je to doslova osem rokov. Človek je veľmi intenzívne testovaný vo svojom fyzickom živote, aby sa uistilo, že v ňom nie sú žiadne stopy ega. Žiadne. A je to ťažké. Ťažké skúšky. Ak sa takýto človek osvedčí a dokonale sa očistí, potom získa právo prejsť k poslednému kroku: smrť.

Smrť

Na dokončenie druhej hory musí človek fyzicky zomrieť. Prečo? Pretože všetko ostatné je čisté, ale fyzické telo nie. Fyzické telo sa zrodilo z hriechu, v prostredí hriechu, nasýtenom hriechom. Musí byť odobraté. Aby sa tá ľudská duša naozaj stala dokonalou, potrebuje aj dokonalé fyzické telo. Takže to fyzické telo zomrie. A zomiera kvôli poslednému zvyšku karmy, ktorý táto duša dlhuje, čo súvisí s prvotným hriechom, hriechom, ktorý spáchali Adam a Eva, keď opustili Eden, čo je smilstvo, zneužitie sexuálnej energie. Takže táto duša zvyčajne zažije určitý typ utrpenia, typ bolesti, typ choroby, ktorá s tým súvisí, a fyzicky zomrie.

Všetci na svete si teraz myslia, že keď sa stanete skutočne duchovnými, nemusíte zomrieť, ale neuvedomujú si, že zakladatelia každého náboženstva na svete zomreli aj fyzicky. Ježiš zomrel. Každý veľký majster svojím životom a smrťou ukázal, že je to pre nás nevyhnutné. Musíme tiež zomrieť. Je to prirodzené, je to nevyhnutné. Je to súčasť procesu očisťovania.

Ak dokážete prejsť svojou smrťou s plne rozvinutým stopercentne čistým vedomím, budete vzkriesení. Znovu sa narodíte. A to ukázal Ježiš vo svojom živote. Zomrel, áno. Ale nezomrel smrťou zvieraťa. Zomrel smrťou veľkého majstra, ako Budha, ktorý tiež zomrel, ale zomrel smrťou veľkého majstra.

Akonáhle nastane táto smrť, potom nastane vzkriesenie. Vďaka vzkrieseniu má teraz zasvätenec dokonalé fyzické telo. Teraz je vzkriesený majster. Existuje mnoho úrovní majstrovstva. To, že niekto hovorí, že ten a ten je majster, to ešte nič neznamená. Jedna vec je byť majstrom a druhá vec je byť dokonalým majstrom. Vzkriesený majster je najvyšší stupeň. Toto sú majstri ako Ježiš, Budha, Padmasambhava. Sú to mimoriadne čisté, krásne ľudské bytosti.

"Vskutku, niet vzkriesenia bez smrti, ani úsvitu v prírode (alebo v ľudskej bytosti) bez temnoty, smútku a nočnej agónie, ktorá im predchádza, čo robí ich svetlo nádhernejším." —Samael Aun Weor, Tri hory

„Po vzkriesení majster znova nezomrie. Je večný. S týmto nesmrteľným telom sa môže okamžite objaviť a zmiznúť. Majstri sa môžu ľubovoľne zviditeľňovať vo fyzickom svete.

„Ježiš Kristus je Vzkriesený Majster, ktorý mal počas troch dní svoje fyzické telo v Svätom hrobe. Po vzkriesení sa Ježiš zjavil pred učeníkmi, ktorí boli na ceste do dediny Emauzy, a obedoval s nimi. Potom bol pred neveriacim Tomášom, ktorý uveril až vtedy, keď vložil prsty do rán svätého tela veľkého majstra.

„Hermes, Cagliostro, Paracelsus, Nicholas Flamel, Quetzalcoatl, St. Germain, Babaji atď. si pred tisíckami a dokonca miliónmi rokov zachovali svoje fyzické telo bez toho, aby im ublížila smrť. Sú to vzkriesení majstri." —Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

"Všetci majstri, ktorí vstali z mŕtvych, žijú so svojimi fyzickými telami milióny rokov. Len zasvätenci, ktorí dosiahli tieto vrcholy, môžu žiť a riadiť prúd života storočí. Len tu zasvätenec už nepotrebuje manželského partnera. Fyzické telo zasvätenca zostáva v stave Jinn; toto je dar Amora (Bôžika lásky). Napriek tomu sa zasvätenec môže stať viditeľným a hmatateľným v tomto trojdimenzionálnom svete, kedykoľvek je to potrebné, a pracuje vo fyzickom svete pod príkazmi Bielej Lóže. Ako Vzkriesený Majster má zasvätenec kontrolu nad celým životom. Má moc nad ohňom, vzduchom, vodou a zemou. Áno, celá príroda pred ním kľačí a poslúcha ho. Môže žiť medzi ľuďmi a stáva sa ľudským bohom.

"Prirodzene, na dosiahnutie týchto vrcholov (Druhá hora) je nevyhnutné podstúpiť skúšky Trinástej Arkány. Telo musí byť balzamované pred smrťou. Večera v Betánii zodpovedá tejto udalosti Trinástej Arkány. Potom ako bolo telo zabalzamované, musí prejsť špeciálnym procesom v hrobke, ktorý sa vyvíja v rámci čísel tridsať a tridsaťpäť, ktoré keď sa sčítajú, dávajú Arkánum jedenásť (skrotený lev); áno, musíme skrotiť prírodu a prekonať ju.

"Keď je teda telo pripravené na uloženie do hrobky, nastávajú procesy smrti a vzkriesenia. V tomto prípade anjeli smrti neprestrihnú striebornú šnúru; takto zasvätenec zomrie, ale nezomrie. Fyzický mozog zasvätenca je podrobený zvláštnej premene: stáva sa jemnejším, delikátnejším a žiarivejším.„

Večera v Betánii súvisí s týmito procesmi Ježiša Krista.

" Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného, pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja a vyliala mu ho na hlavu, ako sedel pri stole. Keď to videli učeníci, hnevali sa a hovorili: „Načo takéto mrhanie? Veď sa to mohlo draho predať a rozdať chudobným.“ Ježiš to spozoroval a povedal im: „Prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok; veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Keď mi vyliala tento olej na telo, urobila to na môj pohreb. Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila.“- Matúš, 26: 6-13 - Samael Aun Weor,

Tretia hora

Po vzkriesení vstupujú vzkriesení majstri do tretej hory, ktorou je Hora nanebovstúpenia.

V tomto procese sa teraz musia zdokonaliť na najvyššej úrovni Stromu života, ktorá súvisí s:

Tieto záležitosti sú veľmi abstraktné, takže o nich dnes nebudeme diskutovať, pretože viem, že je to ťažké pochopiť. Ale pochopte, že aj po vzkriesení je čo robiť. Je to na Hore nanebovstúpenia, kde tá ľudská duša, teraz vzkriesená, musí dosiahnuť vyššie stupne rozvoja na týchto úrovniach.

Tento typ duše má dostatočnú silu a inteligenciu na vytvorenie solárnych systémov, galaxií. Tu zápasíme s ťažkosťami i pri jednoduchých veciach. Takíto majstri sú veľmi ďaleko za hranicou nášho chápania.

1) Má moc vidieť a počuť vo všetkých vnútorných svetoch.
2) Má moc manipulovať so záhadami života a smrti.
3) Je mu daná moc súdiť živých mŕtvych (celé ľudstvo).
4) Rodí sa a opúšťa telo kedykoľvek sa mu zapáči.
5) Má moc utíšiť búrky alebo ich rozpútať.
6) Má sily, vďaka ktorým rozochveje zem a potopí kontinenty.
7) Sily nad ohňom a hurikánmi atď.

Sú prebudení vo všetkých svetoch. Sú prebudení vo všetkých nebesiach. A ich peklá sú psychologicky prázdne. A na týchto úrovniach majú moc hýbať galaxiami plnými bytostí a bez námahy ich ovplyvňovať. Toľko energie máme vo svojom potenciáli. Vedomie v nás má schopnosť sa tým stať, ale nestane sa to zo dňa na deň a nestane sa to náhodou. Deje sa to prostredníctvom psychologickej práce. Veľmi intenzívnej a veľmi precíznej práce.

To všetko si môžete sami overiť. Nemusíte mi veriť. Naučte sa meditovať. Naučte sa uchovávať svoju sexuálnu energiu a používať ju na vyšší účel. Naučte sa vedome vyjsť zo svojho tela. Môžete to urobiť teraz, dokonca aj bez slnečného astrálneho tela. Všetci odchádzame z tela každú noc, keď spíme. Len si to neuvedomujeme. Naučte sa to robiť vedome a potom si tieto informácie overte sami. Neverte mi. Choďte sa spýtať. Keď budete mimo svojho tela a precitnete, pomodlite sa k svojej Božskej Matke: ‚Ukáž mi, prosím, je to pravda? Je to cesta? Ukáž mi Tri hory a ukáž mi, čo musím urobiť.“ A dozviete sa, či je to pravda. Ja si to nevymýšľam. Tri hory sú procesom nášho vlastného zárodku duše (Tathágatagarbha), ktorý máme v sebe, aby sme mohli dosiahnuť svoj plný potenciálny rozvoj napodobňovaním života veľkého majstra, akým bol majster Ježiš, aby sme mohli stelesniť tú božskú inteligenciu, ktorú nazývame Kristus alebo Avalokitéšvara.

Táto inteligencia v prírode je horná časť Stromu života. Je to svetlo, ktoré vyžaruje z prázdnoty v prospech všetkých bytostí. Je to druh súcitu, ktorý je nad rámec toho, čo si vôbec dokážeme pod pojmom súcit vôbec predstaviť. Bytosť, ktorá je na takejto úrovni, ktorá dosiahla takýto stupeň vývoja, dokáže bez akéhokoľvek úsilia vidieť všetky trpiace bytosti v rovnakom čase, kde sú, ako trpia apod. Takáto bytosť sa nemusí namáhať, aby to videla. Je to bez námahy. Nielenže vidí, ako im pomôcť, ale navyše sa i o to pokúša. A to je dôvod, prečo je Avalokitéšvara zobrazený s tisíckami rúk a všetkými úrovňami vedomia tejto bytosti.

Keď niekto kráča po ceste bódhisattvu a inkarnuje Krista, stáva sa súčasťou Krista. Stane sa rozšírením Krista. Už to nie je jednotlivec. Je súčasťou niečoho väčšieho. Takýto človek má v sebe niečo, čo siaha ďaleko za individualitu. Má Kristickú osobnosť, typ inteligencie, múdrosti a vhľadu, ktorý ďaleko presahuje jednotlivca. Stáva sa aktívnym predstaviteľom Krista. A čím je čistejší, tým vyššie stúpa vo svojom vlastnom procese rozvoja, tým viac sa približuje ku Kristovmu srdcu a tým väčšiu silu môže prejavovať svojimi činmi v prospech iných.

Toto je kľúčová charakteristika: bódhisattva je inkarnácia Krista, ktorý nerobí nič pre seba. Každá jeho myšlienka, každý jeho pocit, každý jeho čin je pre druhých, aby mohol pomôcť tým, ktorí trpia. Vidíte to v Ježišovom živote. Kedy počas celého príbehu Ježišovho života povedal jednu vec, ktorú by on sám chcel? Nikdy. Alebo Budha. Ani raz. Každé slovo, ktoré povedia, je pre iných. Každý čin, každý pohľad, každý pohyb má pomáhať druhým. To je znak bódhisattvu. Veľmi veľkej, čistej bytosti.

Musíme sa vrátiť k otázke, s ktorou sme začali: v ktorých svetoch sme vedomí? Aká je naša vlastná úroveň rozvoja? Odpoveď je smutná, ale musíme byť úprimní, a tým sa môžeme začať meniť. Ak nie sme k sebe úprimní, nemôžeme sa zmeniť. Ak budeme stále klamať sami seba, nezmeníme sa. Ak naozaj chcete zmenu, ak to chcete naozaj zažiť a pochopiť, musíte začať byť k sebe úprimní. Naučte sa prebúdzať tu a teraz vo fyzickom svete. Tým začnite. Šetrite svoju energiu a pozdvihnite ju pre vyšší účel. Zbavte sa sebectva, prestaňte sa zameriavať len na seba a rozšírte svoj zorný uhol pohľadu. Skúmajte problém utrpenia. Takže ak máte otázky, pýtajte sa.

Otázky a odpovede

Poslucháči: Viete, na akej úrovni vedomia sa nachádzate, keď postupujete procesom?

Inštruktor: Samozrejme. Presne v tom je celá podstata. Nemôžete v sebe vyčistiť úroveň pekla, pokiaľ si jej nie ste vedomí. My si tu ani neuvedomujeme fyzický svet. Ak teda chcete očistiť svoje podvedomie od všetkých jeho nečistôt, musíte si tieto svety uvedomiť a byť schopní do nich vedome vstúpiť. Naučíte sa to tak, že sa najprv stanete vedomými fyzicky, naučíte sa meditovať a naučíte sa vychádzať z tela. Všetky tieto tri body spolu mimoriadne úzko súvisia. Nemôžete ich robiť samostatne. Musíte sa naučiť byť prítomný, to jest neustále prítomný a vedomý. Naučte sa meditovať, tam sústredíte vedomie, a potom sa naučte vedome vychádzať z tela, čo je ďalším rozšírením toho istého vedomia. Potom sa začnete prebúdzať vo svojich snoch. Vtedy môžete začať pracovať nielen vo fyzickom svete, ale aj vo svete snoch.

Je to veľa práce, no taktiež je to mimoriadne obohacujúce a prinášajúce uspokojenie. Keď v sebe nájdeme chybu, a uvidíme ju takú aká vlastne je, vtedy si uvedomíme: ‚Prečo som celý ten čas nosil túto hlúposť so sebou? Spôsobuje mi to utrpenie a spôsobujem tým utrpenie všetkým naokolo. Je mi z toho naozaj zle. Teraz to zabijem a skončím s tým navždy.“ Zabite ten hnev, tú pýchu, tú závisť, tú žiadostivosť a osloboďte sa od toho. A keď je tá vec zabitá, keď je zničená, vedomie, ktoré v nej bolo uväznené, je oslobodené a navráti sa vám. Takto sa zobudíte. Oslobodzujete to, čo je uväznené v klietkach bolesti vo vašom podvedomí. Takže postupne, kúsok po kúsku, obnovujete to, čo ste kedysi stratili. A potom, keď je vedomie úplne obnovené, môžete ho rozvíjať ďalej a dosiahnuť veľmi vysoké úrovne, ktoré sú zobrazené na strome života.

Takže nemôžete povedať: 'Možno som na tejto úrovni...' Počuli sme ľudí povedať: 'Možno som v piatom zasvätení...' Ak hovoríte možno, tak nie ste. Je to také jednoduché. Ak hovoríte možno, tak nehovorte nič. Zavrite si ústa. Pracujte na sebe, zmeňte sa a majte skúsenosti, aby ste presne vedeli, kde sa nachádzate. Ľudia, ktorí hovoria „Možno som tu, možno som tam, myslím, že som tu, myslím, že som tam“, klamú samých seba.

Všetci si radi myslíme, že sme na veľmi vysokej úrovni rozvoja, ale fakty dokazujú opak. Ak fyzicky spíme, ak nedokážeme pochopiť učenie, ak nedokážeme pochopiť sami seba, tak duchovne nemáme nič. Niekto, kto prechádza cez zasvätenia, má poznanie. Má gnózu. Takíto ľudia vedia. O tom niet pochýb. Niektoré veci, keď ich zažijete a poznáte, nemôžete ich nepoznať. Pre vás sú to len fakty. Aby ste sa prepracovali cez tieto úrovne, musíte vedieť, čo robíte.

Nemôžete vytvoriť dušu bez toho, aby ste vedeli, že to robíte. Nemôžete odstrániť ego bez toho, aby ste vedeli, že to robíte. Ľudia, ktorí odhadujú svoju úroveň duchovného rozvoja, sú ako keby niekto povedal: ‚Skladám symfónie, ale od narodenia som hluchý.' Ako sa stanete skladateľom hudby alebo hudobníkom, ak nepočujete nástroj, na ktorý hráte?

Dáva to zmysel, však? Je to jednoduché. Ak sa chystáte pracovať na odstránení ega, musíte to ego vidieť. Musíte pracovať na tomto egu, skutočne vidieť a zažiť tú vec a vidieť ju umierať. Ak ho nevidíte v jeho procese ničenia a jeho prípadnej eliminácie, čo potom robíte? Neviete čo robíte.

Skutočná spiritualita je dielom vedomého vnímania a porozumenia. Ak nemáte vedomé vnímanie toho, čo robíte, pravdepodobne nerobíte nič. Nikto to nepočúva rád, ale musíme sa naozaj utvrdiť vo faktoch, pretože nemáme veľa času. Čas sa kráti pre nás ako jednotlivcov i pre túto planétu. A ak to teraz nebudeme brať vážne a nebudeme sa teraz zaoberať faktami, nebudeme mať šancu.

"Tieto výšky človek nedosiahne mechanickou evolúciou Prírody. Evolúcia je pohyb Univerzálneho života, ale to nikoho neprivedie do anjelského stavu. Príroda sa nezaujíma o nadčloveka. Príroda obsahuje všetky možnosti, ale nadčlovek je dokonca v rozpore s jej vlastným záujmom. Najstrašnejšie sily Prírody sa stavajú proti zrodeniu nadčloveka. Anjel, nadčlovek, je výsledkom obrovskej revolúcie vedomia. Nikto nie je povinný pomáhať jednotlivcovi v revolúcii. Toto je veľmi intímna záležitosť pre každého z nás. Problém je absolútne sexuálny. Musíme tasiť meč a bojovať proti hrozným silám Prírody, ktoré sú proti zrodu nadčloveka.“ —Samael Aun Weor, Dokonalé manželstvo