slovnik

Závažnosť v ezoterickej práci

V prvom rade Drahí bratia a sestry, je nutné si pravdivo odpovedať, či to, čo hľadáte, je realizácia Bytia.

Pri istej príležitosti som hovoril s riaditeľom školy (ktorého meno zmieňovať nebudem) a položil som mu otázku. Riaditeľ síce (ktorý je už teraz mŕtvy) na moju otázku odpovedal, no jeho odpoveď bola veľkým sklamaním: "Nie, nehľadáme realizáciu Bytia, o to sa nezaujímame. To, čo chceme, je sila mysle, chceme dosiahnuť jednotu života, atď." Na záver mi dal nespočetné množstvo poľutovaniahodných výhovoriek. Tak sa pýtam sám seba: Prečo by sme mali byť v týchto štúdiách, pokiaľ nehľadáme realizáciu Bytia? Čo by mohlo byť naším cieľom? Pobaviť sa? Zabávať sa?

Pretože v tomto v profánnom svete existuje mnoho spôsobov, ako sa dá zabávať (napr. v divadle, v aréne býčích zápasov, atď., atď., atď.)!

Je dôležité, aby sme to mysleli vážne.

Školy lacného pseudo-okultizmu a pseudo-ezoteriky existujú všade, ale nájsť medzi nimi ľudí, ktorí to myslia naozaj vážne je ťažké. Ak by sme mali zavolať päť miliónov ľudí v Mexiku (a vo svete), ktorí sú oddaní  lacnému pseudo-ezoterizmu a pseudo-okultizmu, ak by sme ich naozaj mali zavolať, aby nasledovali Cestu, ak by sme na stôl pred nich predložili postuláty Gnózy, keby sa im vysvetlilo, čo je cesta Sebarealizácie, tak som si istý, že väčšina z nich by utiekla.

Mnohí z nich sú erudovaní v Teozófii v pseudo-rozekrucianizme, atď. Bohužiaľ nájsť medzi nimi ľudí, ktorí to myslia naozaj vážne je veľmi ťažké. Všetci hľadajú formu zábavy, takmer všetci z tých pseudo-vševedov lacného pseudo-ezoterizmu si naozaj len chcú krátiť čas, baviť sa, ale keď naozaj položíme na stôl postuláty Sebarealizácie a vyzveme ich do práce, tak ujdú preč.

Takže to, čo hľadajú, nie je Sebarealizácia, ale forma zábavy. To je všetko.

Predovšetkým to musíme myslieť vážne. Nemôžem o niekom povedať, že to "myslí vážne," kto sa nestará o seba-preskúmanie samého seba, niekoho, koho nezaujíma poznanie seba samého.

V staroveku bol výrok: " Homo Nosce te Ipsum." "Človeče, poznaj sám seba... a budeš poznať vesmír a Bohov." Ale, ako máme poznať Astrálny svet, ak nepoznáme samých seba? Vskutku, ako by sme mohli poznať Univerzálnu myseľ, ak nepoznáme svoju vlastnú myseľ? Ako by sme mohli poznať svet Prirodzených príčin, ak nepoznáme príčiny našich psychologických chýb?

Veľa toho bolo napísaného o vnútorných svetov, ale ak nepoznáme, naše vlastné vnútorné svety, ako by sme mohli poznať vnútorné svety planéty Zeme, slnečnej sústavy, galaxie a nekonečna?

Musíme to myslieť vážne! Vo svete lacného pseudo-ezoterizmu a pseudo-okultizmu existuje toľko podradného mentalizmu...

Vo Venezuele, napríklad, sa nachádza [gnostická] svätyňa, kde akási pani upadla do tranzu a začala "dávať zasvätenia." Povedala: "Tento človek má štvrté zasvätenie", "Tento druhý dosiahol piateho zasvätenia," "Tento ďalší je už Hierofant" a ďalšie podobne neuveriteľné veci ako tieto. Skutočne to musíme myslieť vážne, veľmi vážne. Je zrejmé, že tí, ktorí prijali takéto veci v tom Lumisiále (gnostická škola) neboli vážni ľudia. Zdá sa mi to nereálne, že by človek, ktorý to myslí naozaj vážne, mohol prijať také nezmysli.

Mnohí túžia po zasvätení. Isté médium povedal: "Táto osoba už dosiahla piateho zasvätenia, a je Mahátmom (veľká duša)." Niekomu inému (médium povedal), že dosiahol šiesteho zasvätenia a že zajtra dosiahne siedme zasvätenie... "Všetky tieto nezmysly, sú nedostatkom vážnosti! Ako môže niekto poznať vnútorné svety, pokiaľ tento človek nepozná ani svoje vlastné vnútorné svety?

V podradnom mentalizme existuje veľké množstvo neuveriteľných nezmyslov (napríklad ľudia, ktorí snívajú a veria, že sú prebudení... najzávažnejšie zo všetkého je fakt, že oni snívajú, snívajú a sú presvedčení, že sú prebudení). Takéto, negatívne typy snílkov, takéto mediumistické typy snílkov, mohli by sme povedať, že títo halucinační snílkovia, premietajú svoje sny na ľudí a vidia v nich svoje vlastné negatívne, neprehľadné a absurdné sny. Toto je krutá realita!

My chceme objektívnu realitu, nie absurdné a nekoherentné sny. Nemôžem akceptovať sny.  Ja chcem objektívnu realitu a to je to, čo si prajem pre vás všetkých. Všetky tieto objektívne skutočnosti je možné dosiahnuť, keď vskutku objektivizujeme vedomie. No objektivizovať vedomie nie je možné, pokiaľ človek neprejde budhistickým vyhľadením (tento výraz "budhistické vyhladenie" desí členov mnohých škôl).

Naozaj, "vyhladenie", je niečo, čo vadí školám lacného pseudo-ezoterizmu a pseudo-okultizmu. Deje sa to preto, že ego nechce prejsť žiadnym vyhladením. Ego chce žiť za každú cenu, po takomto vyhladení vôbec netúži.

Je zrejmé, moji drahí bratia, že musíme pochopiť Náuku mnohých. Niektorí ľudia povedali, že som Náuku mnohopočetného "ja" prevzal od Gurdžijeva, a "Ako je to možné, že ja, Avatar Vodnára, som to vzal od neho..." No, mýlia sa, pretože ja som neprebral túto náuku od Gurdžijeva, a ani Gurdžijev, nie je autorom tejto náuky. Gurdžijev prebral túto náuku z Tibetu, je to tibetská náuka. Ja som prebral túto náuku z Egypta faraónov. Poznal som ju už v Egypte. Taktiež som ju poznal z mnohých iných starovekých škôl. Avšak, prví, ktorí učili túto náuku, boli Avatari Lemúrie. Takže, Gurdžijev ju prebral z Tibetu a ja som ju prebral z Egypta.

Takže si nemyslím, že je zlé, že som túto náuku prevzal z Egypta. V starovekom Egypte faraónov, "ja" bolo známe, ako "ego" ("ego" je latinské slovo). Mnohopočetné "ja" sa nazývalo Sutech/Set a psychické agregáty, citované Tibeťanmi (nie výhradne pánom Gurdžijevom), boli známe pod názvom "Sutechovi červení démoni."

My, Egypťania sme toto poznali - a hovorím "my, Egypťania ", pretože ja som Egypťan, pretože tento mozog, ktorý v súčasnosti používam na premýšľanie a hovorenie bol 4000 rokov pod zemou... [Editor: Táto prednáška bola daná potom, čo vstrebal starovekú múmiu, ktorú opustil v Egypte pred mnohými storočiami]

My vravíme, že Horus bol zajatý Sutechovmi červenými démonmi. Keď rozprávame týmto spôsobom, tak chceme povedať  alebo vysvetliť našim stúpencom, že červení Sutechovi démoni uväznili ľudské vedomie.

Stúpenci Vyššieho a Nižšieho Nílu to chápali, a všeobecne vzato všetci sme bojovali proti Sutechovim červeným démonom. Je zrejmé, čo tým myslím, že sme bojovali proti "ja", ktoré stelesňujú určitú chybu. V pravom tibetskom jazyku by sme povedali, že sme bojovali proti psychickým agregátom, ktoré zosobňujú naše chyby.

V Tibete je náuka mnohých základom "lamaizmu." [Editor: Tento termín bol používaný v minulom storočí k popisu tibetského budhizmu.] Niet pochýb o tom, že pán Gurdžijev, ktorý žil ako Lama v Tibete, extrahoval toto učenie, aby ho mohol učiť na západnom svete.

Náuka mnohých je v Tibete veľmi dobre známa. Tibeťania vyjadrujú tento pojem, že "je potrebné zničiť psychické agregáty, ktoré zosobňujú naše chyby," nasledujúcim spôsobom: "Vnútorný Budha musí zničiť náuku mnohých v sebe," teda "zničiť neľudské prvky, ktoré v sebe nosíme."

V Tibete a Himalájach taktiež existujú niektorí padlí bódhisattvovia . Mnohokrát ich lanoovia, to jest, ich učeníci, musia po celý deň trpezlivo znášať bódhisattvové rôzne psychické agregáty, ktoré prechádzajú alebo v následnom poradí ovládajú telo týchto lámov, padlých lámov, padlých bódhisattvov.

Títo lanoovia musia trpezlivo znášať padlého bodhisattvy  hlúposti, čakajúc na chvíľu, čo i len na okamih, kedy sa sprievod agregátov zastaví a konečne sa ukáže skutočné Bytie niektorého z týchto inštruktorov-lámov. Potom sa im dostane učenie, na ktoré čakali, ktoré im dá Bytie. Potom, Bytie odíde preč, a "ja"(egá) pokračujú v trápení úbohých učeníkov.

Takže "náuka mnohých vo vnútri nás samých," nie je jednoduchá. Takto sme to videli my, starí Egypťania, a stále to tak vidím. Je treba zabiť Sutechových červených démonov. Esencia je v nich uväznená...

Medzi vyznávačmi Čchanu a Zenu, Esencia má iné meno: nazýva sa Budhata. Takže môžete vidieť, že táto náuka nie je výhradným majetkom pána Gurdžijeva alebo niekoho iného. Táto náuka je veľmi rozšírená.

Táto Budhata alebo psychický materiál, ktorý v sebe nosíme, je dôležitý. Je to Esencia, ktorá je uväznená v Sutechových červených démonov, v psychických agregátov.

Je treba rozbiť každý z týchto nežiaducich prvkov, ktoré nosíme vo vnútri, aby sme mohli oslobodiť Esenciu. Iba v tejto podobe dosiahneme naše zlúčenie a staneme sa posvätnými osobami.

Dobre vieme, že aby sme zničili psychické agregáty, musíme proti nim nasmerovať kopiju. A toto jasne učil Richard Wagner, veľký majster, ktorý je podceňovaný mudrlantmi lacného pseudo-okultizmu. Richard Wagner so svojim „Parsifalom,“ dáva mimoriadnu lekciu tantrického ezoterizmu. Jeho Parsifal predstavuje Vnútorného Krista alebo Krista-Ježiša. Parsifal určite môže predstavovať Adeptus (Adepta), ktorý nie je ešte Exentus, ale povedal by som, že predstavuje Adeptus-Exentus.

Samozrejme že Parsifal má tiež svoju Božskú Matku, ktorú predstavuje Herzeleid...

Amfortas, kráľ Grálu, mal ranu v boku, hrozné zranenie, z ktorého sa prelieva krv a voda. Jeho učeníci túto ranu vždy umyjú v neďalekom jazere, no jeho rana sa nehojí...

Jedného dňa kráľ Grálu, v prítomnosti Kundri (druh Magdalény), upadol do jej zmyselného náručia. Zatiaľ čo zotrvával v jej náručí, Klingsor mu vytrhne kopiju a s ňou zraní kráľa Amfortasa...

Bratia a sestry, musíte vedieť, že Kopija je sexuálny tantrický symbol. To znamená, že padol, ale Parsifal nie. Parsifal sa takmer stal obeťou Kundri , Gundrigie, Salome, ale v najrozhodnejšom okamihu si spomenul na kráľa Amfortasa a jeho zranenie. Volal o pomoc svoju matku Herzeleid a Spasiteľa Krista, ktorí mu samozrejme pomohli.

Ona (Kundri), ktorá vo Wagnerovej opere spieva so svojím lahodným hlasom, plače, žiada o pomoc hrozného Klingsora, ktorý ju použil pre svoje perverzné účely, a tak zdanlivo vrhajúc kopiju proti Parsifalovi, ale Parsifal je v extáze: chytí kopiju a urobí s ňou znamenie kríža. Potom hrad Klingsor padá do strašnej priepasti.

Parsifal prechádza testom úspešne. Neskôr sa vracia na hrad Monsalvat, kde sa s kopijou dotkne boku kráľa Amfortasa a jeho rana sa zázračne uzdraví... Prichádza mi na um Hamletov princíp: "Similiam Similius Curando," rovnaké je uzdravené rovnakým. Ak kopija, ktorá je symbolom mužskej pohlavnej elektrickej sily, môže spôsobiť Bohom pád, tak rovnako je pravdou, že s rovnakou kopijou je možné vyliečiť bok, je možné sa vrátiť na cestu, je možné dosiahnuť konečného oslobodenia.

Parsifal s kopijou robí znamenie kríža (veľmi dobre viete, že spojenie zvislého falusu vnútri Cteis [ženského pohlavného orgánu], tvorí kríž). Takže Parsifal tvorí kríž. Samozrejme, kľúč Richarda Wagnera, sa nachádza práve v okamihu chemického alebo metafyzického párenia, kedy má človek moc zničiť Klingsorov hrad. Tento hrad si každý z nás nosíme v sebe. V tomto hrade Klingsora sú Sutechovi červení démoni: hnev, chamtivosť, sexuálna žiadostivosť, závisť, lenivosť, obžerstvo, pýcha, atď., atď., atď.

Je to práve behom najvyššieho okamihu párenia, kedy môžeme použiť kopiju na zničenie Sutechových červených démonov. Toto učil Krumm-Heller, ale v počiatočnej podobe, keď hovorí "muž a žena, v najvyššom okamihu chemického párenia sú obklopení silami, ktoré stvorili vesmír," a "tým, že tieto sily zadržíme sa môžeme očistiť..." Takže učenie Krumma-Hellera je počiatočné, ale existuje.

Tantrickí Tibeťania, ktorí učia, ako použiť kopiju na zničenie červených démonov idú oveľa ďalej.

Existuje majster, ktorý napísal knihu o sexuálnej mágii. Jedná sa o veľmi múdreho Nemca, ktorý rozumie vodidlu a vysvetľuje ho.

Takže, existuje veľa dokumentácie, ale všetko je šifrované, a tak je nutné vedieť, ako to vyňať z rôznych sanskritských, tibetských, čínskych kníh, atď.

Takže tu máte kľúč. Viete, ako ho použiť, teda je nutné ho použiť na zničenie psychických agregátov. Avšak, každý agregát musí byť najskôr pochopený vo všetkých úrovniach mysli, než bude môcť byť priamo odstránený v Danteho deviatom kruhu (Dante Alighieri- autor Božskej komédie).

Hovoril som vám v prednáške, ktorú sme mali v Chapultepec, že psychika "ľudských bytostí" je pozmenená, je abnormálna. Toto nešťastie prišlo potom, ako hlavný-vedec-chemik, anjel Loisos, odstránil odporný Kundabuffer orgán.

Archanjel Sakaki a jeho vysoká delegácia dala ľudstvu odporný Kundabuffer orgán s cieľom stabilizovať geologickú kôru planéty: stabilizácia geologickej kôry bola dosiahnutá, no v nekonečných-matematických výpočtov bola chyba... Ohavný Kundabuffer orgán bol odobratý v Lemúrii, ale príliš neskoro. Nedobré výsledky, negatívne dôsledky, neľudské psychické agregáty, boli už pevne zakorenené v piatich valcov ľudského stroja ako dôsledok tohto kozmického omeškania.

Od tej doby, je esencia v dôsledku tejto konkrétnej chyby uväznená medzi nežiaducimi prvkami, ktoré si nosíme v psychike. Najčistejší prvok, ktorý máme, čiže vedomie , esencia alebo budhata, bol zmenený.

Od tej doby sme mali zavedený abnormálny psychický stav, pretože keď je psychický materiál, to znamená, Budhata, Esencia uväznená v rôznych neľudských psychických prvkov, výsledok nemôže byť iný. Je zrejmé, že od tej doby je ľudská psychika zmenená a troj-mozgové bytosti, ktoré žijú na povrchu Zeme sú abnormálne, opakujem toto slovo pomaly A-B-N-O-R-M-Á-L-N-E.

Avšak v našej prednáške v Chapultepec som vám vravel, že človek si nemôže uvedomiť, že je nenormálny, že je psychicky nevyrovnaný, kým neodstráni psychické agregáty. Keď človek dosiahne radikálne odstránenie nežiaducich prvkov, esencia sa v človeku znormalizuje, psychika sa znormalizuje, a hneď ako je zavedený normálny stav, tak je zrejmé, že začneme vnímať abnormalitu našich blížnych.

Toto je ťažké pochopiť. Aj keď to intelektuálne akceptujete, nemáte vedomé poznanie toho, čo počúvate. Nie je to možné, pretože vy ani vzdialene netušíte, ako má normálne vedomie fungovať.

Je zrejmé, že sa domnievate, že ste ľudia, a ja vám to nemám za zlé. Avšak ja vás vidím, ako abnormálne bytosti. Prečo? Pretože ten, ktorý je vo mne zničil nežiaduce psychické prvky, zničil to, čo bolo vo mne abnormálne. Keď som to dosiahol, a nie skôr, tak som si priamo na vlastné oči mohol overiť krutú realitu abnormality psychiky našich blížnych. Od tej doby som videl svojich blížnych ako nevyrovnaných ľudí. Cítil som sa, ako keby som spal v ústave pre choromyseľných ľudí s názvom planéta Zem.

Teraz si môžete vysvetliť pôvod vojen apod. Mnohokrát stačí, aby sa dajaká kozmická katastrofa, svojimi kozmickými vlnami, ktoré vyžaruje k Zemi dotkla mozgov organických strojov (omylom nazývanými ľuďmi), a oni, tým že sú abnormálni, pôjdu do vojny.

Ak by boli normálni, tak by to neurobili, lenže oni sú abnormálni. Vztýčia rôzne vlajky, bitky si zdôvodnia rôznymi výhovorkami, myslia si, že sú normálni, no v skutočnosti toto všetko robia preto, že sú abnormálni. Zlá planetárna konjunkcia je dosť nato, aby vyprovokovala vojnu. Milióny humanoidných bytostí proti miliónom humanoidných bytostí.

Ako sa v takýchto abnormálnych podmienkach môžu mať radi? Pripadá mi to veľmi ťažké... Existencia manželstva, ktoré potrvá až do vysokého veku... Muži sú abnormálni, ženy sú abnormálne, ja nechápem, ako dokážu spolu spolunažívať.

Keď sú šťastní, v harmónii, pokoji a kráse, tak sa objaví slovo, ktoré ten druhý zle pochopí, nesprávne si ho vyloží a naštve sa. Takže, povie niečo, čo ublíži druhému a nakoniec sa to skončí, ako sme tomu u nás doma hovorili "výmenou tanierov..." [Editor: ísť do  nového manželstva] Ale, prečo by mali páry "meniť taniere?" Úbohé taniere, úbohé šálky, úbohé poháre...! Proste abnormality!

Priatelia sú si blízky, vážia si jeden druhého. Však z nejakého dôvodu majú argument a priateľstvo sa skončí... Keď analyzujeme dôvod, tak uvidíme, že to bolo niečo nedôležité, bez hodnoty...

Ľudia, ktorí sa zdajú byť veľmi úctyhodní a seriózni urobia dajakú hlúposť, sprostosť... to všetko je výsledkom abnormality, sú to len abnormálne veci.

Je zrejmé, že troj-mozgové bytosti z planéty Zem nemajú dokonalý vzťah s troj-mozgovými bytosťami z iných obývaných svetov.

Nepochybne existujú aj iné planetárne ľudstvá, ktoré (o čom som vám už vravel ako o fakte) majú veľký záujem o štúdium týchto abnormalít.

Z času na čas, mimozemšťania niekoho "ukradnú." Samozrejme že ich berú do  kozmickej lode, a ako som vám už povedal, prosím, odpusťte našim mimozemským bratom, keď niekoho zoberú. Vždy ich donesú naspäť, ale oni ich berú z dvoch dôvodov: po prvé, aby ich skrížili s ľuďmi z druhých planét, pretože v tomto čase sa vytvára Šiesta Hlavná Rasa. Po druhé, aby mohli študovať abnormalitu pozemskej psychiky.

Oni (mimozemšťania) hlboko študujú abnormálnych humanoidov v laboratóriu svojej kozmickej lode. Vzhľadom k tomu, že pozemšťania sa správajú veľmi divne, tak upútavajú pozornosť celého vesmíru. Pozemšťania nemajú harmóniu, nemajú kontrolu nad svojimi slovami, diskutujú o akejkoľvek hlúposti, bojujú, keď nie je žiadny dôvod, a tak podobne.

Pozemšťania sú tak neobvyklí, že vzbudzujú údiv v celom vesmíre, takže mimozemšťania mnohých z nich "ukradli," a budú v tom pokračovať, aby ich mohli študovať v laboratóriách. Berú ich ako "laboratórnych králikov," pozemšťanov berú, aby ich mohli študovať s objektívmi, atď. Sú pozorovaní, aby bolo možné vidieť, chápať a povedal by som, poznať všetky tie psychické-fyziologické procesy, abnormality. Neskôr, sú vrátení nazad a ponechaní tam, odkiaľ boli vzatí.

Ale človek nedokáže vidieť tieto abnormálne stavy, pokiaľ má v sebe psychické agregáty.

Môžete byť tu a čítať tieto výroky. Áno, viem, že čítate, ale som si absolútne istý, že si nie ste vedomí toho, čo tu hovorím, a aj keď čítate tieto riadky, tak si myslíte (v hlbinách svojej duše), že ste normálni, a za toto vás nemôžem odsudzovať alebo kritizovať.

Vy nepoznáte psychologický stav, v ktorom sa nachádzate, ale ak zničíte svoje ego, ak ho rozdrvíte na kozmický prach, potom dosiahne normálnosť. Potom, len v ten deň spoznáte, že ste boli abnormálni, len v ten deň. Pred tým, je to nemožné.

Takže moji milí bratia, v tejto prednáške vás chcem vyzvať, aby ste znovu dosiahli normálnosť psychiky. Chcem, aby ste pochopili, že je nutné prejsť skrze budhistické vyhladenie.

Uviedol som, že ego každého z vás v žiadnom prípade nechce zomrieť.

Dokonca som ohromený, keď si uvedomím, že ste trpezlivo čítali moje tvrdenia. Dokonca ma to prekvapuje, pretože ego každého z vás sa obvykle na mňa pozerá ako na hrozného démona. Je to zrejmé: Moje meno je pre vás smrť, moje pravé meno je "smrť" pre ego každého z vás a vášmu egu sa to nepáči.

Zrejme budete čítať tieto slová a poviete si: "No, toto nie je čas na umieranie, na to bude čas inokedy. Je nutné byť trpezlivý. Možno má Majster pravdu alebo možno, že preháňa...." Takže, ego sa snaží nájsť rôzne výhovorky, aby sa vyhlo tomu, čo si zaslúži: Smrť... Ego nemá rado túto psychologickú smrť, v žiadnom prípade, neakceptuje svoju smrť.

Takže moji milí gnostickí bratia, pretože poznám váš skutočný stav, vyzývam vás k štúdiu.

Teraz ste na úrovni Imitatus, a ja som vaším trénerom, aby ste mohli na sebe pracovať. Musíte mať nezlomnú vytrvalosť, pretože ego nechce zomrieť. V tejto situácii, ako môžete chcieť zomrieť, ak vy sami ste samotným egom?

Jediná vec, ktorá vás môže zachrániť je štúdium a okamžite praktizovať, čo čítate. Bolo by pre vás užitočné študovať moje knihy: Veľká vzbura a Revolučná psychológia.

Pýtal som sa bratov: "Tak čo bratia, študovali ste moju knihu Veľká vzbura?"

"Áno," hovoria, "čítali sme ju..."

"No, ale študovali ste ju?"

"No, v skutočnosti, nie: prečítali sme ju rýchlosťou päťsto kilometrov za hodinu..."

Potom to som zostal ohromený: Trvalo mi príliš veľa rokov, aby som mohol napísať takú knihu ako je Veľká vzbura alebo Revolučná psychológia, a oni si ju prečítali za pár hodín!

Neustále za mnou prichádzajú a hovoria, "No, chcel by som pracovať na sebe, aby som zničil svoje ego, ale zaujímalo by ma, či ma môžete učiť, ako na to... " Ale, čo to títo pozemskí ľudia majú za abnormálnu psychiku. Žiadajú ma, aby som ich naučil, ako zničiť ego, potom, čo prečítali moju knihu Revolučná psychológia! Ale, čo sa to deje? V tej knihe som dal všetky indície a teraz ma žiadajú, aby som ich učil! Čo sa deje? Úplne zničili intelektuálne centrum!

Napríklad v Atlantíde alebo Lemúrii, nikto nebol zvyknutý na štúdium týmto spôsobom. Lemúriania považovali písmená ako niečo posvätného. Používali abecedu o 300 spoluhlások a 51 samohlások. V Lemúrii boli písmená posvätné a nikto neprijal nejaký odsek z dajakej posvätnej knihy, ak si pred tým tento odsek neuvedomil. A na to, aby si uvedomili uvedený odsek, zvykli meditovať celé dni.  Takže si boli vedomí toho, čo študovali.

Avšak, keď človek číta rýchlosťou "päťsto kilometrov za hodinu"  a neskôr povie, "Už som tú knihu prečítal," "Poznám tú knihu," vtedy môžeme povedať, že intelektuálne centrum je zničené. To nie je správny spôsob, ako študovať. Človek nesmie prejsť na ďalší odsek, ak si predtým ten odsek neuvedomí. Musíme vedieť, čo prinesieme do intelektuálneho centra.

Poznal som indiána, ktorý žil v blízkosti Summum Supremum Sanctuarium (podzemný chrám v Sierra Nevade). Bol to takzvaný "Mama," typ Mahátmy (Veľká duša). Bol to malý muž asi jeden meter, nemal viac ako jeden meter na výšku a niekoľko centimetrov. Jeho vlasy boli dlhé, jeho brada čierna a dlhá, mal na sebe tuniku, vyzeral ako malý útly Kristus.

Pri určitej príležitosti, keď som cestoval po krajinách Južnej Ameriky, som ho navštívil a on začal hovoriť o témach, ktoré som napísal v knihe „Belzebubova revolúcia.“ Spýtal som sa ho: "Ako je to možné brat Bernardino Alfaro Torres?" (týmto latinským menom ho pokrstil jeden misionár) "Ako je možné," spýtal som sa, "že vieš o mojej knihe „Belzebubova revolúcia,“ keď nevieš písať, ani čítať... keď si negramotní?"

"Pane, my členovia kmeňa Mama, nemusíme čítať knihu. My ju preskúmame v astrálnom svete. Kniha „Belzebubova revolúcia,“ je knihou Bohyne Prírody a my ju máme na oltároch našich chrámových svätýň..."

Bol to podivuhodný človek: poznal celú knihu. Hovoril o Nirváne, o zlatom meste v nirvanickom svete...

Poznali sme dve mocné osvietené bytosti, ktoré boli úplne negramotné. Jednou z nich bol primitívny indián (brat Bernardino Alfaro Torres) z pohoria Sierra Nevada Santa Marta (Kolumbia). Druhou bol mocný guru Litelantes, veľký majster kozmickej spravodlivosti. Títo dvaja mocní zasvätenci sa tešia výhodám, že majú trvalé vedomie . Za podobných zvýhodnených podmienok, títo dvaja zasvätenci disponujú učením, ktoré nemôže byť nikdy zapísané, pretože ak by sa zapísalo, tak by sa znesvätilo. – Veľké záhady od Samaela Aun Weora

Pri inej príležitosti som sa stretol s indiánmi zo Sierra Nevady  "Arhuakos." Rozprávali sa o karme, ale nie tak, ako sa rozprávajú teozofisti alebo pseudo-rozekruciáni. Nie, vidieť dvoch Arhuakosov, ako sa rozprávajú v kaviarni bolo niečo naozaj kuriózne. Hovorili o obchode. "Dlhujem nejaké peniaze, ktoré mi požičal krstný otec, a uvidím, ako mu ich môžem splatiť"

"Už som zaplatil nejaké zmenky, uvidím, či môžem dostať úver, pretože ho potrebujem pre svoje podnikanie..."

"Naposledy som zaplatil 500 pesos úveru a preto si myslím, že nebudem mať problémy: Dostanem úver ..."

No, všetko bolo o obchode. Každý nezasvätený človek by veril, že sa hovorí o podnikaní. Nie, oni hovorili o obchode so zákonom, o Karme a Dharme. A boli v tom lepší ako hociktorý pseudo-ezoterik, ako hociktorý moderný pseudo-okultista alebo učenec, lepší ako Annie Besant a jej nasledovníci.

Oni sú na sto percent praktickí a ich spôsob, ako študovali moje knihy, bol prostredníctvom meditácie. Keďže nevedeli, ako čítať a písať, tak ich študovali prostredníctvom meditácie, ale tí, ktorí vedeli, ako čítať a písať, ich najskôr prečítali a neskôr nad nimi meditovali. Ale väčšina z nich nevedela, čítať ani písať. Svoje intelektuálne centrum nemali zničené, ako ho majú civilizovaní ľudia.

Bernardino, Arhuako indián, mi povedal: "Títo civilizovaní ľudia si myslia, že sú veľmi kultivovaní, veľmi civilizovaní, pretože majú malé vynálezy, ako sú autá, lietadlá, lode, a hračky, ktoré sú bezcenné, a nevedia nič o tajomstvách života a smrti..." Čo vedia o takomto domorodom mudrcovi, o takom, ktorý je naozaj osvietený?

Takže moji drahí bratia, neničte intelektuálne centrum, ani emočné centrum.

Emócie musia najprv prejsť cez filter pochopenia, predtým, ako môže emocionálne centrum reagovať. Musíme si byť vedomí všetkých našich vnemov, všetkého, čo študujeme, všetkého, čo sa nám dostáva.

Ak si pozorne preštudujete mojej knihy Revolučná psychológiaVeľká vzbura a tieto znalosti prenesiete do praktického života, tak vám v mene pravdy hovorím, že dosiahnete budhistické vyhladenie. Potom sa vytvorí vo vašej psychike psychologická normálnosť. Stanete sa takými, akými sú troj-mozgové bytosti vesmíru. Na vlastnej koži budete môcť zažiť to, čo neprislúcha času, čo je mimo tela, citov a mysle.

Toto sú moje posledné slová. Ak sa niekto z vás chce na niečo spýtať v súvislosti s témou, slobodne sa spýtajte.

Otázka: Majster, hovoril ste o odpornom Kundabuffer orgáne. Je tento spomínaný orgán pôvodcom abnormality našej psychiky?

Samael Aun Weor: Vskutku, abnormalita psychiky pochádza z Kundabuffer orgánu, pretože tento orgán vykryštalizoval v našej psychike všetky zlé následky, ktoré z neho vznikli.

To znamená, že psychické agregáty existujú kvôli odpornému Kundabuffer orgánu, inak by neexistovali. A bohužiaľ, v týchto agregátov je uväznené vedomie. Práve vďaka tomuto je vedomie abnormálne. Vedomie [teraz v nás] je psychika, ktorá funguje abnormálnym spôsobom.

Pozemskí ľudia sú abnormálni, sú tu klinické prípady, ktoré v súčasnej dobe sú študované všetkými bratmi slnečnej sústavy. To je príčina, hlavným dôvodom, prečo mnohokrát mimozemšťania berú osobu, ktorá má byť študovaná v ich kozmickom laboratóriu.

Abnormálny stav pozemských ľudí upútal pozornosť kozmu: ich divná psychika, ich podivné správanie, nemá žiadny vzťah s vesmírnou kultúrou nekonečného priestoru. Bohužiaľ, toto všetko vzniklo kvôli tomu ohavnému Kundabuffer orgánu.

Otázka: Jedna otázka Majster: Padlo celé ľudstvo alebo stále existujú ľudia, ktorí si zachovávajú svoju pôvodnú hierarchiu?

Samael Aun Weor: Nuž, existujú niektorí skutoční ľudia, ktorí nepadli, a ktorí si i naďalej zachovávajú svoju normálnosť.

Otázka: Od tej doby?

Samael Aun Weor: Áno. Nie všetci obyvatelia sú viditeľní pre obyvateľov Euklidovho trojrozmerného sveta. Vo štvrtej vertikále našej planéty Zem, existujú ďalšie ľudstvá z mäsa a kostí, ktoré sú normálne. Nerozvinul sa u nich odporný Kundabuffer orgán a reprodukujú sa i naďalej silou Krijá-Šakti. Takže abnormálni sú tí, ktorí žijú v Euklidovom trojrozmernom svete, tí, ktorí sa obyčajne nazývajú "pozemšťania."

Otázka: Ctihodný Majster, v gnostickom rituálu tretieho stupňa, ktorý, ako vieme, pochádza z egyptskej múdrosti (Kniha mŕtvych), sa píše nasledovné: "Ja, zosnulý, vyslovujem rovnaké slová štyrikrát," a "Želám si, aby moji nepriatelia boli zvrhnutí a zničení," a "Sutechovy červení démoni budú odovzdaní k veľkému zničeniu v priepasti a ničote..." Aký je význam " Ja, zosnulý, vyslovujem rovnaké slová štyrikrát"?

Samael Aun Weor: Je samozrejmé, že musíme vysloviť slová, aby fyzické telo mohlo správne chodiť. Slová dávajú vzniku Astrálnemu slovu. Slová sú zdrojom počatia mentálneho tela. Slová dávajú vzniku telu vedomej vôle. Takže slovo sa prejavuje v štyroch formách, aby dalo vzniku tomu počatiu štyrikrát (fyzickému, astrálnemu, mentálnemu a kauzálnemu).

A čo sa týka "nepriateľov," Sutechových červených démonov, ktorí musia byť zničení v priepasti a ničote, je samozrejmé, že to musí byť týmto spôsobom: musíme ich zničiť. No ak teraz nie sme schopní, ak sa neodhodláme k zničeniu svojho ega, zla a jeho nežiaducich prvkov, potom ich v podzemnom svete zničí Príroda. Vo svete, kde počujeme len nariekanie a škrípanie zubov.

Neodporúčam, aby ste [týmto spôsobom] zostúpili do tých oblastí, pretože človek tam trpí príliš mnoho. Áno, v pekelných svetoch dosiahnete zničenie ega. Po niekoľkých tisícoch rokoch utrpenia, budete mať možnosť dostať sa z priepasti a oslobodiť sa od ega, ale neodporúčam to, pretože tam človek príliš trpí. V ponorenom svete existuje strašný materializmus, všetko je hustejšie. Je pre vás lepšie, ak budete na sebe pracovať tu a teraz, ale ak to nechcete urobiť teraz, no, príroda to v tých oblastiach urobí za vás...

preložené z anglického originálu: Seriousness in the Esoteric Work