slovnik

Runy a mantry

Existuje veľmi veľa cvičení, ktoré nám rôzne pomáhajú na našej duchovnej ceste. Tu sa môžeme stretnúť hlavne s vokalizáciou rôznych mantier a špecifickými polohami tela, ktoré zaujímame pri napodobnení runovej abecedy.

Cvičení je naozaj veľa, pretože každému z nás vyhovuje niečo iné. Takže účelom nie je vykonávať všetky cvičenia na ktoré narazíme, ale tie, ktoré potrebujeme pre svoj osobný rozvoj a ku ktorým sa cítime byť duchovne naklonení.

Čo sú to teda runy? Runy sú prvotné štruktúry skryté vo všetkých jazykoch a kultúr. Runy sú obvody pre energiu. Runy sa nachádzajú v každom posvätnom písmene, v každom duchovnom pohybe, v každej ceste k Bohu.

runova abeceda_futhark

"Jazyk protoplazmatickej hlavnej rasy bolo Zlaté Slovo, univerzálny a kozmický jazyk, ktorého kombinácia zvukov produkovala kozmické javy všetkého druhu. Tí, ktorí nasledujú cestu dokonalého manželstva, tento prvotný jazyk v sebe znovu objavili. Keď posvätný oheň dosiahne úroveň hrdla, vtedy začneme rozprávať veľmi čistým vynárajúcim sa božským jazykom, ktorý rovnako ako rieka zlata príjemne preteká hustou, slnečnou džungľou. V tomto jazyku spievali vnútorní Otcovia kozmické zákony prírody Bohom, ktorí sa ich takto učili. Scenár prvej hlavnej rasy bol napísaný runami. Drevené kladivo slobodomurárstva pochádza zo šípu egyptského boha Ra, ktorý je vlastne runou. V tej dobe, všetky rituály polárneho chrámu boli runové. Pohyby predstavených boli runové. Jedná sa o božský scenár. Pripomeňme si, že svastika je runa. Hebrejské písmena sú iba modifikácie runových písmen."- Samael Aun Weor, Dokonalé manželstvo

Čo sú to mantry? Jedná sa o posvätné slová alebo zvuky. Použitie posvätných slov a zvukov je univerzálne vo všetkých náboženstvách a mystických tradíciách, pretože základ všetkého stvorenia je vo Veľkom Dychu alebo Slove, Logos. “Na počiatku bolo Slovo...“  Mantry nám rôzne pomáhajú stimulovať organizmus, či už sa jedná o konkrétne čakry alebo psychiku.

Čakry sú jemné centrá energetickej transformácie. Čakry sú spojovacie body, cez ktoré cirkuluje medzi jednotlivými telami (duchovné telá) ľudskej bytosti božia energia. V našej fyziológii existujú stovky čakier, ale s prebudením vedomia súvisí sedem hlavných.

Merkurova palica - cakryČakra: Sahasrára
Cirkev: Laodicea
Oblasť: Epifýza
Samohláska: I

Čakra: Adžňá
Cirkev: Filadelfia
Oblasť: Hypofýza
Samohláska: I

Čakra: Višúddha
Cirkev: Sardy
Oblasť: Štítna žľaza
Samohláska: E

Čakra: Anáhata
Cirkev: Tyatira
Oblasť: Srdce
Samohláska: O

Čakra: Manipúra
Cirkev: Pergamos
Oblasť: Solárny plexus
Samohláska: U

Čakra: Svadhišthána
Cirkev: Smyrna
Oblasť: Prostata/Maternica
Samohláska: M

Čakra: Múládhára
Cirkev: Efez
Oblasť: Sexuálne orgány
Samohláska: S

 

Cvičenia

 1. Sedem samohlások
 2. Runy Tyr, Bar, Thorn-Dorn
 3. Runa Rita
 4. Runa Fa
 5. Kóan
 6. Rozvoj schopností čakier
 7. Mantra Gate, Gate, Paragate...
 8. Mantra Trin
 9. Mantra Tom-Dom
 10. Mantra S M Hon
 11. Mantra Wu