slovnik

Velký Boj

V Jeremiášovi, kapitola 21, verš 8, se dočteme:

"Hle, předkládám vám cestu života a cestu smrti." Muž a žena mohou použít sexuální spojení a krásy lásky a polibků, aby se přeměnily na Bohy nebo démony.

Již od počátku života existoval velký souboj mezi silami světla a silami temna. Skrytý kořen tohoto boje je v sexu.

Existuje správná interpretace záhad sexu. Bílí mágové nikdy nevypouštějí semeno. Černí mágové vždy vypouštějí semeno. U bílých mágů ohnivý had magických sil stoupá přes vnitřní kanálek ​​páteře. U černých mágů tento had sestupuje k atomovým peklům člověka.

Bohové a démoni žijí ve věčném konfliktu. Bohové chrání učení cudnosti. Démoni nesnášejí cudnost. Kořen konfliktu Bohů a démonů je sex.

Velký souboj se odehrává v astrálním světle. Astrální světlo je úschovna všech minulých, přítomných a budoucích forem velké přírody. Astrální světlo je Azoth a Magnézia starodávných alchymistů, létající drak Médeiai, INRI u křesťanů, Tarot u Bohemianů. Astrální světlo je ohromný sexuální oheň vycházející ze svatozáře Slunce, který směřuje na Zemi pomocí gravitace a váhy atmosféry. Je to slunce, co přitahuje a odpuzuje toto okouzlující a nádherné světlo. Astrální světlo je Archimédova páka. Jak sám řekl, "Dejte mi pevný bod a pohnu celým vesmírem."

Semeno je astrální tekutina člověka. Astrální světlo je semeno. Semeno je klíč ke všem silám a všem říším.

Astrální světlo má dva póly, jeden pozitivní a druhý negativní. Stoupající had je pozitivní. Klesající had je negativní. Když stoupá, je to bronzový had, který vyléčil Izraelitů v poušti. Když klesá, je to pokoušející had Edenu.

Mojzis a bronzovy had

Mojžíš vyvýšil bronzového hada na tyči. Viz čísla 21(Bible)

Když víme, jak zbožňovat a líbat s nekonečnou něhou a úžasnou cudností, tak had stoupá. Ale když si vřele užíváme smilnění a rozlijeme pohár, tak had se opilý šílenstvím vrhá střemhlav dolů do atomových pekel lidské bytosti.

V říši světla žijí bytosti, které se vroucně milují. V říši temnoty žijí bytosti, které se opíjejí kalichem sexuální touhy, který pak rozlijí. Tyto duše jsou zničeny ohněm jejich vlastní touhy.

Zem je řízena Kristem a Jahvem, kteří žijí ve věčném boji. Kristus je velitel Bohů. Jahve je velitel démonů.

Jahve je ten extrémně perverzní démon, který pokoušel Krista, když ho vzal na vrchol hory, kde mu ukázal všechna království světa a jejich slávu, a pokoušeje mu řekl:

"Itababo. To všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.
Tehdy mu Ježíš odpověděl: Odejdi, satane! Neboť je psáno:
Hospodinu, svému Bohu se budeš klanět a jen jemu budeš sloužit." = Matouš 4:9-10

Jahve je padlý anděl, který je extrémně perverzní. Jahve je génius zla. Kristus je velitel Bílé lóže a Jahve, jeho protiklad je vládce Velké černé lóže. Síly Světla a Temna jsou ve věčném boji a kořen tohoto boje je v sexu. Semeno je bojiště, kde Andělé a démoni bojují na život a na smrt. Páteří tohoto obrovského konfliktu mezi Anděly a démony, je sex. Tam je problém. Kořen všech bílých a černých učení se nachází právě tam. Kristus má svůj plán, Jahve má svůj. Vyvolení následují Krista. Velká většina lidských bytostí fanaticky následuje Jahveho. Přitom se všichni z nich schovávají za kříž.

V astrálním kříži, proti sobě bojuje hromada Andělů a démonů. Oproti každému Andělu je démon.

Každá lidská bytost má svého dvojníka. Hle, záhada duší dvojčat. Lámové tvrdí, že Devadatta byl bratr a rival Buddhy. Devadatta je král pekla.

Dvojníci se ve všem podobají. Dvojníci jsou si podobní. Mají stejné tendence, ale s rozdílnými analogiemi opozice. Oproti bílému astrologovi stojí černý astrolog. Pokud mistr učí bílou sexuální magii, jeho dvojník vyučuje černou sexuální magii. Dvojníci jsou si ve všem podobní, ale jsou protikladní.

Fyziognomie a těla dvojníků jsou si stejné, protože jsou dvojníci. Toto je jedna z velkých záhad okultismu. Každá bílá duše má černého dvojníka, opačnou duši, která se proti němu staví a bojuje.

Láska a proti-láska bojují mezi sebou. Anael je anděl lásky, Lilith je jeho temný dvojník. Lilith reprezentuje proti-lásku. V dávných dobách, velký teurgista Iamblichos vyvolal těchto dvou džinů a pak se z řeky vynořily dvě děti; Láska a proti-láska, Erós a Anterós, Anael a Lilith. Davy, které byly svědkem tohoto zázraku, padli Iamblichovi, velkému teurgistovi k nohám.

Učedník kamenité cesty, která vede k nirváně je naplněn extází, když má tu čest přivolat Anaela, anděla lásky.

Anael se zjeví těm, kteří ho volají a vědí jak ho přivolat. Anael je nádherné dítě úsvitu. V přítomnosti anděla lásky se cítíme jako při návratu do nevinnosti Edenu. Anaelove vlasy vypadají jako zlaté kaskády padající přes jeho alabastrové ramena. Tvář anděla lásky má červenou barvu úsvitu. Anael je nepopsatelně krásný anděl, který nosí bílou tuniku. Anael je anděl hudby a lásky, anděl krásy a něhy, úžasný Amor všech zamilovaných, extáze všeho zbožňování.

Lilith, rivalský sourozenec Anaela, je jeho osudový dvojník. Je to hrozně zlé dítě. On je pekelný anděl všech velkých zamilovaných podvodů. On je vládce atomových pekel člověka.

Lilith nemůže vystát vzhled anděla lásky, ale je jeho stínem. Lilith má v sobě přítomnost hrozného panovačného dítěte. Vlasy má rozcuchané a zbarvené, jeho obličej je zlomyslná, a jeho černo-modrá tunika nám vcelku jasně říká v jakém světě krutosti a hořkosti žije.

Anael reprezentuje pozitivní paprsek Venuše. Lilith reprezentuje negativní paprsek Venuše.

Tradice velkých kabalistů říká, že Adam měl dvě ženy: Lilith a Nahemah. Lilith je matka potratů, pederastie, sexuální degenerace, homosexuality, zabíjení novorozenců atd.

Nahemah je matka cizoložství, Nahemah svádí se svým půvabem krásy a panenství.

Když je muž nevěrný své ženě, která mu byla dána Pány Zákona, tak dostane Luciferův znak mezi obočí. Když si muž vezme ženu, která mu nepatří, když se ožení v rozporu se zákonem, tak takovou chybu je snadné rozpoznat, protože v den svatby se nevěsta objeví bez vlasů. Její hlava je tak pokryta závojem, že její vlasy nejsou vidět. Ženy to dělají instinktivně. Pro ženu jsou vlasy symbolem počestnosti a ukázat vlasy během sňatku Nahemah je zakázáno. Toto je zákon.

Andělé světla a andělé temna žijí ve věčném boji. Kořen tohoto velkého boje mezi silami světla a silami temna je v sexu.

V souladu s velkým zákonem mají všechny planety dvě polarity. Elohim Gibor reprezentuje pozitivní paprsek Marsu a jeho dvojník reprezentuje negativní paprsek Marsu. Tento dvojník se jmenuje Andramelek. Tento perverzní démon je nyní reinkarnovaný v Číně.

Hlavní vůdce pozitivního paprsku Měsíce je Jehova. Chavajoth je jeho přesný opak, jeho rivalské bratr. Jehova řídí pozitivní paprsek Měsíce. Chavajoth řídí negativní paprsek Měsíce. Jehova učí bílou sexuální magii, Chavajoth učí černou sexuální magii.

Existují dva měsíce: bílý měsíc a černý měsíc. Univerzální ženské sexuální síly jsou reprezentovány ve dvou měsících.

Stvoření se vyvíjí z evolučního procesu zvuku. Zvuk je vyjádřením sexuality. Andělé vytvářejí se sexuálními silami tvůrčího hrtanu.

Neprojevený primární zvuk (skrze svého nepřetržitého evolučního procesu), je přeměněn v energetické formy pevné stabilizované hmoty. Prvotní neprojevený zvuk je tichý, jemný hlas. Prvotní zvuk v sobě obsahuje mužsko-ženské sexuální síly. Tyto síly se násobí a komplikují, jak sestupujeme do složitější propasti hmoty. Pozitivní pole zvuku je úžasná síla, která nás přitahuje směrem k neprojevenému Absolutnu, kde existuje pouze štěstí. Negativní pole zvuku je mocná síla, která nás přitahuje směrem k tomuto údolí hořkosti. Pozitivní pole je solární, kristické a božské. Negativní pole je lunární a je reprezentováno Měsícem. Stín bílého měsíce je Lilith. Původ smilstva je v Lilith. Původ rozdělené individuality je v Lilith. Původem "já," je černý měsíc. Černý měsíc je Lilith.

Jehova pracuje s bílým měsícem. Chavajoth pracuje s černým měsícem. Stvoření fenomenálního univerza je nemožné bez přítomnosti lunárních sil; bohužel temné síly černého měsíce do něj zasahují a ničí ho.

Slunce a měsíc reprezentují pozitivní a negativní pole zvuku. Slunce a měsíc jsou zdrojem stvoření. Slunce je pozitivní a měsíc negativní. Slunce je manžel a měsíc je žena a mezi ně se vtírá démon Lilith a ničí Velké dílo; jak nahoře tak i dole. Muž je slunce a žena je měsíc. Lilith je satan, který svádí obou a vede je k smilstvu a tím je vede do propasti. Lilith je černý měsíc, tmavý aspekt bílého měsíce, který dal vznik "já" a oddělené individualitě. Jehova nemá fyzické tělo. Chavajoth má fyzické tělo. Chavajoth je nyní reinkarnovaný v Německu. Žije tam jako vojenský veterán a pracuje pro velkou černou lóži. Ve vnitřních světech má černý mág Chavajoth oblečenou červenou tuniku a nosí červený turban. Tento démon kultivuje mystéria černé magie v temné jeskyni. Má mnoho Evropských stoupenců.

Jehova žije v Edenu. Eden je éterický svět. Pán Jehova vítá každého, kdo se vrátí do Edenu. Brána Edenu je sex.

V astrálním světě existují chrámy světla a temna. Tam kde světlo svítí jasněji, je temnota hustší.

V Katalánsku ve Španělsku, se ve stavu džin, nachází úžasný chrám. Toto je chrám Montserrat. V tomto chrámu je střežen svatý grál. Toto je stříbrný kalich, z něhož pil Ježíš víno na poslední večeři. Svatý grál obsahuje ztuhlou krev Spasitele světa. Tradice hovoří o Římském senátorovi Josefovi Arimatejskému, který naplnil tento kalich se skutečnou krví u nohou kříže Spasitele. Krev tekla z ran zbožňování a naplnila kalich.

Josef Arimatejsky

V chrámu Montserrat žije skupina mistrů Velké bílé lóže. Toto jsou rytíři svatého grálu.

Kdysi, chrám Montserrat a svatý grál, byly viditelné celému světu. Později se stal tento chrám svatého grálu neviditelný. Chrám existuje ve stavu džin. Chrám společně se svatým grálem se ponořily do hyperprostoru. Nyní můžeme tento chrám navštívit pouze s astrálním tělem nebo s fyzickým tělem ve stavu džin.

Fyzické tělo je možné vzít z trojrozměrného světa a umístit jej do čtvrté dimenze.

Toto může být dosaženo rozumným využitím hyperprostoru. Brzy astrofyzici prokážou existenci hyperprostoru. Americké domorodé kmeny mají rozsáhlé znalosti o stavu džin.

Tygří rytíři v Mexiku věděli, jak dostat jejich tělo do hyperprostoru. V Americe existují jezera, hory, a chrámy ve stavu džin. Chrám Chapultepec v Mexiku je ve stavu džin (je v hyperprostoru). Mistr Huiarokoča získal zasvěcení právě v tomto chrámu.

Vedle každého chrámu světla je chrám temna. Tam, kde světlo září jasněji, se temnota naopak stává hustší.

Rytíři bílého grálu musí bojovat proti rytířům černého grálu.

Salón čarodějnic, který se nachází na Salamance ve Španělsku, je fatální opak chrámu Montserrat.

Podívejme se na tuto kuriózní analogii protikladů. Chrám bílého grálu je nádherný klášter Velkého světla. Chrám v Salamance je velkolepý klášter temnoty.

Montserratův chrám má dvě podlaží. Čarodějnický salon má také dvě podlaží. Montserratův chrám je obklopen nádhernými půvabnými zahradami. Čarodějnický salon je také obklopen romantickými zahradami, kde každý květ vydechuje dech smrti.

Obě budovy jsou opravdu skvostné. V obou budovách je hlásána pravda a spravedlnost. Pořádek a kultura vládnou v obou chrámech. Posvátnost a láska jsou hlásána v obou chrámech. Toto čtenáře překvapí, a bude se ptát; jak je možné, že láska a posvátnost jsou vyučovány v chrámech zla? Prosím, drahý čtenář, nebuďte znepokojen. Nezapomínejte bratři, že rytíři černého grálu, jsou vlci oblečeni v ovčí kůži. Stoupenci levé ruky rádi ejakulují Kristické semeno a proto jsou černí mágové. Jejich filozofie je filozofie fatality. Vše, co je dobré, je pro ně špatné. Vše, co je špatné, je dobré pro ně. Pro ně je učení Jahveho božské. Pro ně je učení Krista ďábelské. Pánové temnoty nesnášejí Krista. Synové propasti nenávidí Božskou Matku. V oblastech, kde se pohybují, napadají každého, kdo se snaží vyvolat Božskou matku nebo jejího milovaného Syna.

Pokud okultní badatel ve svém astrálním těle vstoupí do čarodějnického salonu, tak se nevyhnutelně ocitne před velmi nádherným a elegantním spirálovitým schodištěm, které vede k nejtajnější části areálu. Toto je elegantní místnost vyzdobena se všemi nádhernými cennostmi majestátních sídel 17. století. Třpytí se tam zrcadla Tisíce a jedné noci, magické koberce, a veškerá ďábelská krása Nahemy. Vládce tohoto fatálního sídla je Don Ramon Rubifero, významný rytíř černé lóže, hrozivý démon temnoty.

Ti stoupenci, kteří navštěvují kouzelnický salon, jsou politováníhodní. Fatální krása Nahemy je svede s delikátní magií jejího půvabu. Pak padnou střemhlav do propasti, kde je slyšet pouze pláč a skřípění zubů. Pro ně by bylo lepší, kdyby se nenarodili nebo kdyby měli kolem krku upevněný mlýnský kámen a hodili by je do moře. (Viz Matouš 18:6, Marek 9:42, Lukáš 17:12)

Sláva stříbrného kalichu s krví Spasitele Světa září v chrámu Montserrat. V chrámu Salamanky záři temnota černého grálu. Kosmické festivaly jsou oslavované v chrámu Montserrat. V chrámu Salamanky jsou oslavované vulgární a nechutné tance kouzelnického sabatu. Rytíři svatého grálu zbožňují Krista a Božskou matku. Rytíři černého grálu zbožňují Jahveho a velký fatální stín přírody. Tento stín se nazývá Santa Maria (Svatá Maria). [Mistr Samael se zmínil, že tato osoba není Maria, matka Ježíšova.] Království Santa Marie je propast. Velký boj mezi silami světla a temna je starý jako věčnost.

Kořen velkého boje je v sexu. Bílí mágové chtějí hada pozvednout. Černí mágové chtějí, aby had sestoupil. Bílí mágové následují cestu dokonalého manželství. Černí mágové milují smilstvo a cizoložství.

Tak, jako existují mistři velké bílé lóže, stejně tak existují mistři velké černé lóže. Tak, jako existují stoupenci velké bílé lóže, stejně tak existují stoupenci velké černé lóže.

Stoupenci velké bílé lóže vědí, jak se pohybovat vědomě a pozitivně v astrálním těle. Stoupenci velké černé lóže také vědí, jak se pohybovat v astrálním těle.

Bosorky

Všichni jsme jako děti poslouchali mnoho příběhů o čarodějnicích a vílách. Naše babičky nám vždy říkaly příběhy o čarodějnicích, jak o půlnoci létaly na koštěti a cestovali skrz mraky. I když se to bude zdát mnohým studentům okultismu, teozofů, rozekruciánstva apod.. neuvěřitelné, tyto čarodějnice opravdu existují. Nelétají na košťatech, jak si naše babičky mysleli, ale vědí, jak cestovat vzduchem. Tyto takzvané "čarodějnice" cestují s jejich tělem z masa a kostí prostorem. Vědí jak využít hyperprostoru na přemístění z jednoho místa na druhé s jejich fyzickým tělem. Brzy astrofyzici objeví existenci hyperprostoru. Toto může být demonstrováno hyper-geometrií. Když se tělo ponoří do hyperprostoru, říkáme, že se nachází ve stavu džin. Každé tělo ve stavu džin dokáže uniknout zákonu gravitace. Pak se pohybuje hyperprostorem.

Existuje prostor a hyperprostor. Takzvané čarodějnice se pohybují v hyperprostoru zakřiveným vesmírem, v němž žijeme. Zakřivení prostoru se nevztahuje pouze na planetu Zemi. Zakřivení prostoru se vztahuje na nekonečné množství hvězdných nebes. Pokud cyklony samy o sobě dokazují spirálovitou zemskou rotaci, tak je také velmi jisté a logické, že spirálovitá rotace všech sluncí, souhvězdí a světů je konkrétním důkazem zakřivení prostoru.

Jezis kracejici po vode

Bílí mágové také vědí, jak dostat fyzické tělo do stavu džin. Ježíš chodil po vodách Galilejského moře inteligentním využitím hyperprostoru. Buddhovi stoupenci, byli schopni projít přes skálu z jedné strany na druhou pomocí hyperprostoru. V Indii existují jogíni, kteří umí přejít přes oheň, aniž by se spálili. Peter, využívajíc hyperprostoru, unikl z vězení a zachránil se před smrtí. Skvělý jogín Pataňdžali tvrdí v jeho aforismu, že praktikováním samyama na fyzickém těle se stane jako vlna a může se vznášet ve vzduchu.

Samyama se skládá ze tří částí: koncentrace, meditace a extáze. Nejprve se jogín koncentruje na své fyzické tělo. Jako druhé, medituje nad svým fyzickým tělem, přivádějící spánek. Třetí část, plný extáze, vstane z postele se svým tělem ve stavu džin. Pak vstoupí do hyperprostoru, a unikající zákonu gravitace, se vznáší ve vzduchu.

Stoupenci Santa Marie (čarodějnice a čarodějové) dělají totéž s formulemi černé magie.

Bílí mágové vstupují do vyšších dimenzí s jejich těly ve stavu džin. Černí mágové vstupují do nižšího typu dimenze s fyzickým tělem ve stavu džin.

V přírodě existuje vždy věčný nárůst nebo pokles dimenzi. Opustíme jednu dimenzi, abychom mohli vstoupit do druhé, která je nadřazená nebo podřízená. Toto je zákon

Království Santa Marie je propastí těch, kteří selhali. Království světla je oblast Bohů.

Pouze ti, kteří dosáhli absolutní cudnost, mohou žít v království světla. V propasti je cudnost zločinem a smilstvo se stává zákonem.

Kdokoliv uvidí elegantní salon Jahve-Tzimuse, bude oslepen jeho luxusem a štěstím. Ocitne se tam s tisíci žen, které jsou černé čarodějnice obdařeny s extrémně svůdnou krásou. Nezkušenou duši, která bude bloudit těmito regiony zla, je velmi snadné svést na špatné chodníčky a tím se propadne do propasti záhuby. Tato svůdná krása Nahemy je nebezpečná.

V chrámech světla můžeme vidět pouze lásku a moudrost. Temné entity sem nemohou vstoupit, protože žijí v nižším typu dimenze.

Krása Nahemy je fatální. Ti, kteří byli velmi zamilovaní, kteří slíbili lásku na věky, mohli být šťastní. Bohužel, okouzleni krásou Nahemy, si zamilovali jinou ženu a propadli se do propasti zoufalství. Krása Nahemy záři fatálně v salonu Jahve-Tzimuse.

Měděný kotlík je pro černé mágy posvátný symbol. Pro bíle mágy je posvátný symbol svatý kříž. Tento svatý kříž je falický. Vložení vertikálního falu do horizontální dělohy tvoří kříž. Kříž má moc tvořit. Nemůže existovat žádné stvoření bez znaku svatého kříže. Zvířecí druhy jsou zkřížené, atomy a molekuly jsou zkřížené, aby mohl být zachován život.

Ruzovy kriz

Růžový kříž

Požehnané růže duchovnosti kvetou na kříži dokonalého manželství. Dokonalé manželství je sjednocení dvou bytostí; Jednoho, který miluje více a druhého který miluje lépe. Nejlepší, lidstvu dostupné náboženství, je láska.

Černí mágové nesnášejí dokonalé manželství. Fatální krása Nahemy a sexuální zločiny Lilith, jsou osudovým opakem dokonalého manželství.

Bílí mágové zbožňují vnitřního Krista. Černí mágové zbožňují satana. Toto je "já," reinkarnující se ego. Ve skutečnosti "já," je samotným duchem (strážcem) prahu. Neustále se vrací (do tohoto údolí slz), aby ukojil své touhy. Já je paměť. V "já" jsou všechny vzpomínky našich dávných osobností. "Já," je Ahriman, lucifer, satan.

Naše skutečné Bytí je vnitřní Kristus. Naše skutečné Bytí je univerzální podstaty. Naše skutečné Bytí není v žádném ohledu nadřazené nebo podřazené "já." Naše skutečné Bytí je neosobní, univerzální a božské. Ono převyšuje všechny koncepty "já," mě, sebe, ega atd. Černý mág posiluje svého satana, kde spočívá základ jeho fatální síly. Satanova forma a velikost závisí na stupni lidského zla. Pokud vstoupíme na cestu dokonalého manželství, satan ztratí svou velikost a ošklivost. Musíme odstranit satana. A toto je možné pouze cestou dokonalého manželství.

Musíme se pozvednout do andělského stavu. Toto je možné pouze praktikováním sexuální magie s kněžkou-ženou. Andělé jsou dokonalé lidské bytosti.

Existují dva druhy sexuální magie: Bílá a černá magie. Ti, kteří praktikují bílou sexuální magii, nikdy neejakuluji semeno. Ti, kteří praktikují černou sexuální magii, vždy ejakulují semeno.

Bon-ové a Drukp-ové červené čepice ejakulují semeno, které později sklízejí zevnitř vagíny. Semeno smíšené s ženskou sexuální tekutinou je znovu absorbováno močovou trubicí použitím hrůzné procedury. [Samael Aun Weor později objasnil tento výrok tím, že řekl; Bon-ové nepraktikovali černou tantru, pouze byli ve svých praktikách extrémní.]

Fatální výsledek této černé tantry, je probuzení hada v absolutně negativním směru. Takže místo toho, aby stoupal přes páteřový kanálek, tak sestupuje směrem k atomovým peklům lidské bytosti. Toto je hrozivý satanův ocas. S touto procedurou se Bon-ové a Drukp-ové navždy oddělí od vnitřního Krista a navždy se ponoří do hrozivé propasti.

Žádný bílý mág neejakuluje semeno. Bílý mág následuje cestu dokonalého manželství.

Bon-ové a Drukp-ové červené čepice chtějí pomocí této fatální procedury sjednotit solární a lunární atomy, aby probudili kundaliní. Výsledek jejich ignorance je oddělení se od svého vnitřního Boha navždy.

Bílí mágové míchají solární a lunární atomy uvnitř své vlastní sexuální laboratoře. Právě na toto slouží dokonalé manželství. Požehnaná buď žena. Požehnaná buď láska.

Velký boj mezi bílými a černými mágy má své kořeny v sexu. Lákavý had Edenu a bronzový had, který vyléčil Izraelity na poušti, jsou ve vzájemném boji. Když had stoupá, stáváme se anděly, když klesá, stáváme se démony.

Anjel bojuje proti demonu

Tři dechy čisté akáše, které sestupují během sexuální magie přes bráhmanský kabel, jsou posíleny. Když mág vypustí semeno, tak ztrácí miliardy solárních atomů, které jsou nahrazeny miliardami ďábelských atomů, které sexuální orgány nasbírají nervovými pohyby, ke kterým dochází při vypuštěním semene. Satanské atomy se snaží stoupat do mozku přes bráhmanský kabel, ale tři dechy akáše je srazí do propasti. Když se tyto atomy setkají s černým atomovým bohem, který sídlí v kostrči, tak had se probudí a směřuje dolů, do formy ďábelského ocasu v astrálním těle.

Andělé jsou dokonalé bytosti. Abychom se dostali do andělského stavu, tak potřebujeme dokonalé manželství. Démoni jsou perverzní bytosti.

Existují dva druhy sexuální magie; bílá a černá. Ti, kteří praktikují bílou sexuální magii, nikdy v životě nevypustí semeno. Ti, kteří praktikují černou sexuální magii, vždy vypustí semeno.

Bon-ové a Drukp-ové z černé lóže z Tibetu vypouštějí semeno. Tyto hrozné bytosti, pak co vypustí semeno, ho získávají zpět ze ženské vagíny používajíc speciální nástroj. Později ho znovu absorbují přes močovou trubici požitím černé síly, určitým typem vadžrólí-mudry, který nebudeme prozrazovat a propagovat fatální vědu temnoty.

Tito černí mágové věří, že smícháním solárních a lunárních atomů tímto způsobem, se jim podaří probudit kundaliní. Výsledek toho je, že páteřní ohně místo toho, aby stoupaly nahoru přes páteřní kanálky, klesají do atomových pekel člověka a jsou přeměněny na satanův ocas.

Bílí mágové míchají solární a lunární atomy ve své sexuální laboratoři, ale bez spáchání zločinu vypuštění semene.

Tímto způsobem probudí kundaliní pozitivně, která vítězně stoupá přes páteřní kanálky. Toto je andělský způsob.

Bílý mág usiluje o dosažení andělského stavu. Pánové temné tváře chtějí dosáhnout stavu Anagarika.

Duše, které následují cestu dokonalého manželství, se spojují s jejich vnitřním Bohem a stoupají do království Super-mana (člověka).

Duše, které nenávidí cestu dokonalého manželství, se odlučují od jejich vnitřního Boha a odsuzují se do propasti.

Bílý mág vyzdvihuje sexuální energii přes sympatické kanálky míchy. Tyto dva kanálky jsou propleteny v míše, tvoříc posvátnou osmičku. Toto jsou dva svědci Apokalypsy.

"Naplňte svůj kalich bratři, s posvátným vínem světla."

Pamatujte, že kalich je mozek. Potřebujete zrak orla a ohnivé křídla.

Temné entity se snaží se všech sil, aby vás svedli z pravé cesty. Vězte, že tři největší nebezpečí, které hrozí studentovi, jsou: spiritualistické média, falešný proroci a prorokyně, a sexuální pokušení.

Toto je cesta na hraně nože. Tato cesta je plná nebezpečí, jak uvnitř tak venku.

Žijte v pozoru a buďte ostražití jako stráž během války.

Nedejte se překvapit těmi, kteří považují sex za čistě zvířecí funkci bez spirituálního významu.

Zpravidla falešní proroci nesnášejí sex a učí nové nauky, které překvapují slabých, a které, poté co je okouzlí, je dostanou do propasti.

Nebuďte zmateni falešnými slovy temných. Pamatujte, že spiritualistické média obvykle slouží jako vozidlo pro černé entity. Představují se jako následovníci svatosti, ale jdou proti cestě dokonalého manželství. Obvykle tvrdí, že jsou Ježíš Kristus, Buddha atd., aby oklamali naivních.

Dávejte si pozor na pokušení, které na vás číhají. Buďte opatrní a ostražití.

Pamatujte, že v sexu najdete velký boj mezi silami světla a silami temna.

Každý, kdo vstoupí na cestu dokonalého manželství, si musí dávat pozor na tyto tři velké nebezpečí. Temné entity se neúnavně snaží, aby vás dostali z cesty dokonalého manželství.

Nedovolte, abyste byli svedeni těmito jakoby-božskými doktrínami, které doporučují vypouštění semene, protože se jedná o černou magii. Král ďábelských atomů čeká v kostrči na příležitost probudit hada negativně, aby ho mohl nasměrovat dolů. Vypouštěním semene, černý atomový bůh získá ohromný elektrický impuls, který je dostatečně silný na to, aby negativně probudil hada a poslal ho rovnou do atomových pekel člověka. Takto se člověk stane démonem. Takto se dostane do propasti.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem

Kniha se překláda