slovnik

Gnóze a Cesta

Termín Gnóze znamená v řečtině "poznání". Tento termín se vztahuje k druhu poznání, které má člověk, které je založeno na jeho vlastní praktické zkušenosti. Tato Gnóze je založena na poznání, které pochází z praktických zkušeností svého zakladatele a která pokračuje prostřednictvím praktických a přímých zkušeností jeho učitelů a studentů. 

Zakladatel Gnostického Hnutí je Samael Aun Weor, který zcela probudil své vědomí. Řekl,

Nenásledujte mě: Já jsem pouze ukazatel.

Samael a jeho žena Litelantes se pouze snažili pomoci trpícímu lidstvu, učením úplné cesty k probuzení, zbavené dogmata, pověry nebo teorie. Kompletně celé učení je založeno a směřováno přímými zkušenostmi studenta. Slova co řekl Buddha, pokračují zde:

Nevěřte mi: zjistěte si pravdu těchto věcí sami.

To znamená, že je tam kladen důraz na praktikování. Pravdu učení leckterého náboženství uvidíte pouze praktikami, které se učí v pravé gnostické tradici. Čtení knih nás radikálním způsobem nezmění.

Mít intelektuální porozumění rozmanitých teorii nebo škol neprobudí vědomí.

Náš zájem je probudit vědomí, abychom sami viděli, přímo, osobně, přesně, co se nám snažily říct velcí učitelé. Chceme sami rozumět, co učil Ježíš, co učil Krišna, co učil Buddha. Nechceme slyšet vysvětlení druhého člověka, nebo co říká to nebo toto náboženství. Je mnoho názorů, ale pouze jedna pravda. To je to, co chceme. A Mistr Samael skrz jeho tradici a skrz jeho spisy se nám snaží ukázat precizním a velmi vědeckým způsobem, jak nejlépe vzbudit naše vlastní vědomí, tak abychom mohli sami vědět co je pravda.

Najdete mnoho škol a knih, které mluví o probuzení, o meditaci, astrálním cestování, kabale, atd., ale je obtížné najít kohokoliv, kdo ti řekne jak to všechno použít chápavým a efektivním způsobem, aby se člověk probudil, abychom neztráceli náš čas blázněním s těmito všemi věcmi. Protože opravdu, nemáme tak dlouhý život, abychom se mohli naučit trochu o tomto a trocha o tom a vážně očekávat, že nějak se někde dostaneme. Musíme vědět, co máme dělat. Nemůžeme si dovolit ztrácet čas plněním našich hlav nápady a názory druhých.

Náboženství jsou mapy. Pokud chceme cestovat na druhý kontinent, pak potřebujeme mapu, která nám detailně ukáže, jak se tam dostat. Bohužel, ačkoliv existuje mnoho populárních map a mnohé, které tvrdí, že nabízejí vše, co člověk potřebuje, nikdo s těch lidí, kteří použili ty mapy, se nebyl schopen vrátit ze vzdálené země a říct, "Ano, toto je ta cesta". Namísto toho existují mnozí, kteří věří, ale sami o tom nemají pravou zkušenost. Mapy se časem zdegenerovali díky politice, nevědomosti, hltavosti, pýše, strachu apod. Takže naše mapa (jakékoli náboženství, které následujeme nebo kterému věříme) nás může dostat ven do země, ale odtud bez řízení, se tam budeme potulovat léta a nikdy se nemusíme dostat na místo, k němuž jsme se vydali.

Probuzení, cesta k probuzení našeho vědomí, abychom se stali plně vyvinutou bytostí, plně vyvinutou osobou, je velmi přesná a velmi vědecká cesta. Jak Mistr Ježíš řekl,

Vcházejte těsnou branou; nebo prostranná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteříž vcházejí skrze ni. Nebo těsná jest brána a úzká cesta, kteráž vede k životu, a málo jest nalézajících ji. - Matouš 7:13, 14

Jedna cesta. Ne mnoho cest. Cesta na hraně nože je přímá cesta a existuje pouze jedna taková cesta. Byla popsána mnoha rozličnými mapami, každá svým odlišným stylem nebo jazykem, ale cesta je vždy stejná. Bohužel pro nás, dostupné mapy se zdegenerovali a mohou nás vést na špatné cesty. Naštěstí, Samael Aun Weor ty mapy sesbíral dohromady a ukázal cestu kudy jít. V jeho učení vyjádřil základní srdce všech náboženství, demonstrujíc praktickým způsobem bez teorie nebo dogmata, že všechny náboženství jsou ve skutečnosti vyjádřeními Jednoho Pravého Univerzálního Náboženství. A jeho celé učení je soustředěno na dostání nás na tu Cestu. Nehledal následovníků nebo fanoušky. Snažil se nás vést k místu, kde se mapy odhalí uvnitř našich vlastních srdcí, kde můžeme obdržet řízení a instrukce vnitřně.

Samael zkoumáním situace, v níž se lidstvo nachází a tím, že byl probuzenou osobou, byl schopen nám přesně popsat, kde jsme a co musíme udělat, abychom to změnili. Jestliže jste uprostřed džungle, nevidíte cestu ven. Ale někdo, kdo už unikl, kdo je vysoce nahoru a vidí všechno kolem, nám může říct, nám může pomoci. Toto je přesně situace zde. Jsme s levnou mapou ztraceni v džungli. Problém je, že mapu, kterou jsme měli předtím, byla vyrobena někým, kdo nikdy nebyl tam, kde se snažíme jít my.

I když učení, které analyzujeme, přišlo od úplné osvícené osoby, všechny učení časem zdegenerují. Je to nevyhnutelné, protože znalosti jsou zpracovány lidmi, kteří jsou plní defektů a takto se znalosti stanou poškozenými. Máme velké štěstí, že máme v tomto učení velmi čisté, velmi svěží učení. Máme více než šedesát knih napsaných Samaelom, jakož i tisíce přednášek a rozhovorů. Máme přímých učedníků, kteří mnoho let pracovali pod jeho vedením. Toto jsou náramně věci, jejichž cenu jsme absolutně neschopní odhadnout.

Někdy neradi slyšíme pravdu o naší situaci. Někdy to může znít pro nás velmi tvrdě nebo přehnaně nebo velmi chladně. Nebo máme v sobě takovou důvěru, takovou hrdost v naší mysli, že věříme, že víme, co potřebujeme vědět. Existuje pouze jediný způsob jak opravdu vědět jestli pracujeme pořádně: zkoumáním našich životů, našich srdcí. Tázáním se sami sebe, hluboko, čestně:

Osvobozujeme se od trápení?

Máme takovou klidnou mysl, že když někdo na nás řve, tak nereaguje s hněvem?         

Rozumíme hluboce psychologickým problémům, které nás sužují?

Rozumíme hluboce problémům, které ovlivňují druhých?

Stáváme se více soucitnými? Více trpělivými?

Pro většinu z nás růst tímto způsobem je obtížné. Je těžké přijmout utrpení, být milý v odpovědi na zuřivost, být mírumilovný v odpovědi na násilí. Je snadné si nás samých takto představit, ale být takovým spontánně, je úplně něco jiného.

Musíme v sobě mít jasno, musíme být k sobě čestný. A toto je obtížné, bolestivé.

Pokud máte v srdci kulku, operace bude nepříjemná. Často napravení problému je tak samo bolestivé, jako byla na počátku rána. Ale na zahojení jiný způsob není. Neexistuje jiný způsob pro naše vyléčení, abychom se znovu stali celými. Musíme nést nějaké ty potíže, nějaké utrpení, aby nemoc, rána, byla od nás odstraněna.

Rovněž, abychom mohli uniknout z džungle předtím, než tam zemřeme, musíme být ochotni akceptovat, že jsme ztraceni, že jsme v nebezpečí a musíme přestat předpokládat, že víme jak se dostat ven. Nevíme. Kdybychom věděli jak se dostat ven, tak bychom tu nebyli. Kdybychom věděli jak se dostat ven, více bychom netrpěli.

Musíme přestat předpokládat, že NĚCO víme. Musíme otevřít naše srdce a mysl a poslouchat. A pak, ze zralostí a vnitřním tichem, nám bude řečeno, z vnitřku, co musíme udělat, abychom mohli pokračovat vpřed v našem procesu pro dosažení Seberealizace Bytí.

přeloženo z anglického originálu: Gnosis and the Path