slovnik

Propast

Kabalistická tradice říká, že Adam měl dvě ženy: Lilith a Nahemah. Lilith je matka potratů, homosexuality, a hlavně různých typů zločinů proti přírodě. Nahemah je matka svůdné krásy, vášně a smilstva.

Adam a Lilith, Filippino Lippi

Adam a Lilith, Filippino Lippi (1502, Freska, Strozzimu kaple, Santa Maria Novella, Florencie, Itálie)

Proto je propast rozdělena do dvou částí: sféry Lilith a sféry Nahemah. Infrasexualita převládá suverénně v těchto dvou velkých oblastech.

Sféra Lilith

Ti, kteří nenávidí sex, žijí v infrasexuální sféře Lilith. Mniši, poustevníci, vyznavači pseudo esoterických typů sekt, pseudo jogíni, kteří nenávidí sex, jeptišky atd. Všichni tito infrasexuální lidé jsou (tím, že jsou infrasexuálové) skoro na stejné úrovni jako lidé s "běžnou" sexualitou. A kvůli tomuto není složité najít homosexualitu v mnoha klášterech, náboženstvích, sektách a pseudo-esoterických školách. Infrasexuálové si myslí, že jsou nadřazení nad lidmi s běžnou sexualitou, dokonce je označují za podřadných. Všechny ty tabu a omezení, všechny předsudky, které momentálně určují životy lidí s normální sexualitou, byly striktně stanovené infrasexuálmi.

Známe případ starého poustevníka, který vyznával pseudo-okultistické učení.

Každý uznával tohoto člověka jakoby světce. Podle všeho to byl mistr a lidé ho uctívali. Nakonec, jedna ubohá žena odhalila všechno, když jí nabídl nepřirozené sexuální spojení, aby ji takříkajíc zasvětil. Ve skutečnosti byl tento poustevník infrasexuálem. Nicméně on tvrdil, že složil přísahu cudnosti. Tento muž vskutku nenáviděl Arkánum A.Z.F. (sexuální magii) a považoval ji za nebezpečnou. Nicméně nedělalo mu problém nabízet mimo-vaginální sexuální styk jeho oddaným, protože byl ve skutečnosti infrasexuál. Kdo by o něm pochyboval? Podle všeho to byl světec - alespoň lidé v té době tomu tak věřili. Jeho Následovníci ho považovali za mistra. Nenáviděl sex. Opravdu ho smrtelně nenáviděl.

Toto je charakteristika infrasexuálnych, degenerovaných lidí. Nejvážnější z toho je, že se považují za nadřazených nad lidmi s normální sexualitou. Myslí si, že jsou super-duchovní, a snaží se svádět lidi s normální sexualitou a přemlouvají je, aby je následovali. V našem poslání odhalování gnostického esoterismu, jsme měli příležitost studovat infrasexuálů. Často je slyšíme mluvit fráze jako: "Vy gnostikové jste egoisté, protože myslíte pouze na vaši kundaliní a na sexuální magii." "Jste sexuální fanatici." "Sexuální magie je čistě zvířecí." "Sex je něco odporné, já jsem duchovní člověk a já nesnáším všechno, co je materialistické a hnusné." "Sex je nečistý." "Existuje mnoho cest k Bohu." Já žiji pouze pro Boha a nezajímají mě povrchní věci jako sex.""Já praktikuji cudnost a nenávidím sex," atd. Toto je přesně jazyk infrasexuálů. Vždy sebevědomí, vždy plní pýchy, cítíc se nadřazení nad lidmi normální sexuality. Infrasexuální žena, která nenáviděla svého muže, řekla: "Já bych praktikovala sexuální magii pouze s mým guruem." Toto tvrzení řekla v přítomnosti svého manžela. Tato žena neměla sexuální vztah se svým manželem, očividně proto, že nenáviděla sex. Přesto byla ochotna praktikovat sexuální magii, ale pouze se svým guruem. Ke guruovi cítila duševní spřízněnost, protože on byl také infrasexuál. Toto je "světec" již zmíněný v této kapitole; ten, který si užíval praktikování nepřirozeného sexuálního spojení s jeho ženskými oddanými.

Známe případ velkého hierofanta, který nenáviděl ženy a často říkal věci jako: "Ženy! Ty kopu nohama." Hlásal určitý typ učení a jeho následovníci ho zbožňovali jako Boha. Vždy žil obklopen nezletilými, a tak trávil svůj čas, dokud policie vše nezjistila. Byl to homosexuál, který korumpoval mládež. Přesto, měl v sobě tutéž pýchu infrasexuálů; pýchu, cítíc se nadřazený a super-duchovný, neposkvrněný, božský.

Sféra Lilith je sféra velkého kacířství. Tito lidé nemají žádnou šanci spasení, protože nenávidí Ducha svatého. "Veškerý druh hříchu bude odpuštěn až ke hříchu proti Duchu svatému."

Lilith svadi Adama a Evu

Lilith svádí Adama a Evu

Sexuální energie je emanace Božské matky. Kdokoliv odmítne Kosmickou matku, kdokoli nenávidí Božskou matku, kdokoliv znesvěcuje energii Božské matky, se ponoří navždy do propasti. Tam všichni projdou cestou druhé smrti.

Psychologická sféra Lilith

Sféra Lilith je významná svojí krutostí. Psychologie této sféry má různé aspekty: mniši a jeptišky, kteří nenávidí sex; homosexuálové v klášterech; homosexualita mimo mnišského života; vyvolávané potraty; lidé, kteří milují masturbaci; kriminálnici z bordelů; lidé, kteří si užívají mučení druhých atd. V této sféře najdeme zaznamenány nejhorší zločiny z policejní kroniky. Hrozné případy krvavých zločinů homosexuálního původu, strašný sadismus, homosexualita ve vězení, homosexualita mezi ženami, hroziví kriminálnici, ti, kteří milují nechávat trpět jejich milovaných, hrozné vraždy rodičů, otců, matek atd. V této sféře také najdeme pseudo-okultistů, kteří upřednostňují snášení nočních poluci před oženěním se, lidi, kteří smrtelně nesnášejí arkánum A.Z.F. a dokonalé manželství, lidé, kteří věří, že dosáhnou boha nenáviděním sexu a ti, kteří ho považují za vulgární a hnusný.

Sféra Nahemah

Sféra Nahemah svádí se šarmem a svůdnou krásou. V této infrasexuální sféře najdeme všechny "Donchuány/sukničkáře" a sexuálně nebezpečných, přitažlivých žen. "V této sféře najdeme svět prostituce.

Donchuan

Infrasexuálni muži z Nahemah se cítí velmi mužně. V této sféře žijí ti, kteří mají mnoho žen. Jsou šťastní v cizoložství. Věří tomu, že jsou velmi mužní, neuvědomují si, že jsou infrasexuálmi.

Ve sféře Nahemah také najdeme miliony prostitutek. Tyto ubohé ženy jsou oběťmi fatálního půvabu Nahemy. Ve sféře Nahemah najdeme elegantní ženy vysokých sociálních pozic. Tito lidé jsou šťastní v cizoložství. Toto je jejich svět.

V sexuální oblasti Nahemah najdeme sladkost, která pohání duši: Panny, které svádějí se šarmem jejich něhy; nádherné svůdné ženy; muži, kteří opustili své domovy, kteří byli okouzleni těmito kráskami. V této oblasti také najdeme nepopsatelnou krásu; neovladatelnou vášeň; nádherné salony; elegantní kabarety; měkké postele; delikátní tance; orchestry propasti, romantická slova, na která se nedá nikdy zapomenout, atd.

Infrasexuálové z Nahemy občas akceptují arkánum A.Z.F. (sexuální magii), ale selžou, protože se neumí vyhnout ejakulaci semene. Skoro vždy opouštějí cestu dokonalého manželství, mluvící o něm hrozné věci.

Slyšeli jsme je říkat: "praktikoval jsem sexuální magii a občas se mi dařilo nevypouštět semeno. Cítil jsem se jako zvíře užívající si vášně sexu." Po opuštění cesty na hraně nože, kterou představuje mícha, hledají útočiště v nějaké svůdné nauce Nahemy, a pokud mají to štěstí neklesnout do oblasti Lilith, tak pokračují v ejakulaci semenné tekutiny. To je jejich infrasexuálny svět.

Psychologie sféry Nahemy

Infrasexuálni obyvatelé sféry Nahemah jsou velmi citliví. Oni jsou ti, kteří používají fráze jako tyto: "Přestupek musí být vyčištěn krví", "Zabil jsem proto, že jsem muž s hrdostí", "Moje hrdost byla pošpiněna", "Jsem pohoršen manžel", atd.

Charakter muže Nahemy je takový, kde muž ohrožuje svůj život pro ledajakou ženu. Je to vášnivý milovník luxusu, otrok sociálních předsudků, přítel opilosti, hostin, oslav, velmi elegantní módy atd.

Tito lidé považují dokonalé manželství za něco nemožné, a když už ho akceptují, vydrží jen velmi krátce na této cestě, protože selžou. Tento typ osoby si užívá sex bestiálním způsobem. Když tento typ osoby akceptuje arkánum A.Z.F., tak to používají na smyslový požitek smilstva, a jakmile objeví nějakou mylnou a svůdnou nauku, která jim nabízí únik, pak opustí cestu dokonalého manželství.

Mystika Nahemy

Občas najdeme mystické typy v infrasexuální sféře Nahemah. Nepijí alkohol, nejedí maso, nekouří a mohou být velmi pobožní, i když nejsou vegetariáni. Mystický typ Nahemy je vášnivý pouze v utajení. Divoce si užívají sexuální vášně, i když později říkají hrozné prohlášení proti sexuální vášni. Někdy akceptují arkánum A.Z.F., ale opustí ho po krátkém čase, když najdou nějakou utěšující nauku, která učí fráze jako: Bůh řekl, "Buďte plodný a množte se", "Sexuální akt je čistě zvířecí funkce a duchovno nemá nic společného s tímto aktem" atd. Pak infrasexuální lidé z Nahemy najdou výmluvu pro ejakulaci semenné tekutiny a opustí cestu dokonalého manželství.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem