slovnik

Normální sexualita

Pochopme, že za lidi s normální sexualitou považujeme ty, kteří nemají žádný typ sexuálního konfliktu. Sexuální energie je rozdělena do tří přesných typů:

  1. Energie patřící k reprodukci druhu a všeobecnému zdraví a fyzickému tělu obecně.
  2. Energie patřící sféře myšlenek, pocitů a vůle.
  3. Energie patřící Božskému duchu člověka.

Ve skutečnosti, sexuální energie je nepochybně nejsubtilnější a nejsilnější energií normálně produkovanou a přenášenou přes lidský organismus. Vše, z čeho se skládá člověk včetně sféry myšlenek, pocitů a vůle, není nic jiného než precizní výsledek rozdílných modifikací sexuální energie.

Kvůli ohromně subtilnímu a silnému původu sexuální energie, je kontrola a skladování této energie velmi náročné. A co víc, její přítomnost reprezentuje zdroj obrovské síly, kterou, pokud člověk neví jak ji řídit, může vést ke skutečné katastrofě.

V organismu jsou různé typy kanálků, přes které by měla tato ohromná energie proudit. Když se tato energie infiltruje do citlivého mechanismu jiných funkcí, pak je násilným výsledkem katastrofa. Takovým způsobem jsou mnohé citlivé centra lidského organismu poškozené, a jako důsledek se z člověka stane infrasexuál.

Každý negativní, mentální přístup může vést přímo nebo nepřímo k těmto násilným a destruktivním katastrofám sexuální energie. Nenávist sexu, nenávist arkána A.Z.F., zhnusení a znechucení vůči sexu, podceňování sexu, strach ze sexu, vášnivá žárlivost, sexuální cynismus, sexuální sadismus, obscénnost, pornografie, sexuální brutalita, atd., promění člověka v infrasexuála.

Pokušení svatého Hilariona

Pokušení svatého Hilariona, Dominique-Louis-Fere Papety, 1843-1844 (Wallacova sbírka)

Sex je kreativní funkce, se kterou se člověk opravdu stává bohem. Normální sexualita vychází z kompletní harmonie a ze souladu ze všech ostatních funkcí. Normální sexualita nám dává sílu tvořit zdravé děti, nebo tvořit v světě umění a vědy. Každý mentální negativní přístup k sexu produkuje infiltraci této ohromné ​​energie do ostatních funkcí, provokujíc smrtelné katastrofy, jejichž fatální výsledek je infrasexualita.

Každý negativní přístup mysli ovlivňuje sexuální energii, a nutí ji cirkulovat přes kanálky a systémy vhodné pro mentální, volní nebo jiný druh energie, který je slabší než je sexuální energie. Výsledek je osudný, protože ty typy kanálků a systémů, nejsou schopny ustát ohromný náboj extrémně silné energie sexu, a proto se prohřejí a spálí, stejně jako je tomu v případě kabelu, který je příliš tenký a slabý na to, aby vystál, když přes něj projde vysoké napětí elektrického proudu.

Když se muž a žena sexuálně spojí v dokonalém manželství, v těchto smyslných okamžicích se stávají skuteční Bohové. Muž a žena sexuálně spojení, tvoří dokonalou božskou hermafrodickou bytost, mužsko-ženského stvořitele (Elohim), ohromně božské Božství. Dvě poloviny oddělené od úsvitu života, se na okamžik sjednotí, aby tvořily. To je nepopsatelné, vznešené, toto je věc ráje…

Vadžrasattva

Vadžrasattva

Sexuální energie je nebezpečně nestabilní a potenciálně explozivní. Během tajného aktu, během sexuální extáze, je pár obklopen touto ohromnou a hrozně božskou energií. V těchto momentech úžasného štěstí, polibků zbožňování, které ohřívají hloubky duše, můžeme toto ohromné ​​světlo udržet, abychom se kompletně očistili a transformovali se. Pokud rozlijeme Hermův pohár, když nastane ztráta, světlo bohů zmizí, nechávaje za sebou otevřené dveře, aby mohlo do domu vstoupit krvavě červené světlo Lucifera. Okouzlení zmizí a nahradí jej vystřízlivění a rozčarování. Zanedlouho na to se oba, muž i žena vydají na cestu smilstva, protože jejich domov se stal infernem.

Je to charakteristické pro přírodu, aby mobilizovala ohromné ​​rezervy kreativní energie, aby mohla vytvořit kosmos. Nicméně, přes její ohromné ​​rezervy, na to, aby mohla tvořit, využívá pouze zanedbatelné množství. Muž ztrácí šest až sedm milionů spermií v jediné semenné ejakulaci; avšak pouze jedna spermie je nutná na stvoření dítěte.

V Lemúrii nevypouštěli semeno žádné lidské bytosti. Tehdy se páry sexuálně spojovaly v chrámech za účelem tvoření. V těch časech, lunární hierarchie věděli, jak použít pouze jednu spermii a jedno vajíčko na stvoření, bez nutnosti dosahování orgasmu a semenné ejakulace. Nikdo nerozléval semeno. Sexuální akt byla svatost, která mohla být realizována pouze uvnitř chrámu. Ženy v těch dobách rodily děti bez bolestí a had vítězně stoupal přes páteřový kanálek. V těch dobách člověk neopustil Eden, celá příroda ho poslouchala a neznal ani bolest ani hřích. Byli to temní luciferi, kteří naučili člověka, jak vypouštět semeno. Původní hřích našich rodičů byl zločin vypuštění semene. To je smilstvo. Když člověk z ráje smilnil, vstoupil do království luciferů. Dnešní lidé jsou luciferští.

Je absurdní vypouštět šest až sedm milionů spermií, když jen jedna je nutná na tvoření. Jedna obyčejná spermie unikne jednoduše ze sexuálních orgánů, bez nutnosti ejakulace semene. Když se člověk vrátí do prvopočátečního bodu, když znovu obnoví sexuální systém Edenu, tak tajný had kundaliní vítězně vystoupí znovu, aby nás proměnil na Bohy. Sexuální systém Edenu je normální sexualita. Sexuální systém luciferských lidí je absolutně abnormální.

Lidé nesmilní pouze fyzicky, smilstvo existuje i v astrálních a mentálních světech. Ti, kteří se zapojují do nemravných konverzací, ti, kteří čtou pornografické magazíny, ti, kteří navštěvují kina, kde ukazují vášnivé erotické filmy, utrácejí ohromné ​​rezervy sexuální energie. Tito ubozí lidé používají nejjemnější a nejdelikátnější substanci sexu, míjející ji uboze na ukojení jejich brutálních mentálních tužeb.

Sexuální fantazie produkuje impotenci psycho-sexuálního typu. Lidé s tímto druhem nemoci mají normální erekci; očividně jsou normální muži, ale v momentě, když se snaží spojit penis s vagínou, jejich erekce zeslábne a penis poklesne, zanechávajíc muže v hrozném stavu zoufalství. Tito muži žili v sexuální fantazii, ale když se skutečně ocitnou před tváří kruté sexuální reality, která nemá nic společného s fantazií, tak jsou zmateni a neschopní vůči ní normálně reagovat.

Sexuální energie je impozantně subtilní a ohromně rapidní, díky své velmi jemné a nevypočitatelné energii. Molekulární úroveň, v níž se sexuální smysl manifestuje, je milion krát rychlejší než myšlenkové vlny. Logická mysl a fantazie jsou vážnou překážkou pro sexuální smysl. Když logická mysl se všem jejím odůvodňování - nebo když sexuální fantazie se vší její erotickou iluzí - chce kontrolovat sexuální smysl nebo jej řídit ve svých iluzích, pak je fatální zničena. Logická mysl a sexuální fantazie ničí sexuální smysl, když se ho snaží dostat do služby. Psycho-sexuální impotence je nejhorší tragédie, která může postihnout ženy a muže, kteří jsou přehnaně plní fantazie nebo čistě racionální typy lidí.

Snaha mnoha mnichů, jeptišek, poustevníků pseudo-jogínů, atd., potlačit sex ve svém náboženském fanatismu, uvěznit ho do vězení svého pokání, umlčet ho nebo sterilizovat, zakázat všechny tvůrčí manifestace, atd., promění takového fanatika v otroka svých vlastních tužeb, v otroka sexu neschopného myslet na nic jiného než na sex. Takoví lidé jsou sexuální fanatici, zdegenerovaní infrasexuálové. Tito lidé se vybíjejí každou noc nočními polucemi, nebo si osvojí homosexualitu nebo mizerně masturbují. Chtít uvěznit sex, je jako chtít uvěznit Slunce. Takový člověk je nejžalostnějším otrokem sexu, bez jakéhokoliv prospěchu nebo skutečného požitku. Takový člověk je nešťastný hříšník. Taková žena je sterilní mula, hnusný otrok toho, od čeho se chce osvobodit (sexu). Nepřátelé Ducha svatého jsou lidé propasti. Pro tyto lidi by bylo lepší, kdyby se nenarodili, nebo kdyby byli hozeni do oceánu s přivázaným balvanem kolem krku.

Lidská bytost se musí naučit žít sexuálně. Věk sexu, Nová éra Vodnáře přišla. Planeta Uran, který je vládnoucí planetou souhvězdí Vodnáře, kontroluje sexuální žlázy. A proto, sexuální alchymie je ve skutečnosti věda nového věku Vodnáře. Sexuální magie bude oficiálně akceptována na univerzitách v nové éře Vodnáře. Ti, kteří se považují za posly nové éry Vodnáře, přestože nenávidí arkánum A.Z.F., poskytují více než dostatečný důkaz toho, že jsou to opravdoví podvodníci. Důvodem je, že nová doba Vodnáře je ovládána vladařem sexu. Tento vladař je planeta Uran.

Sexuální energie je nejjemnější energie nekonečného kosmu. Sexuální energie nás může proměnit v anděly nebo démony. Obraz pravdy najdeme ukrytý v sexuální energii. Kosmický design Adama Krista je ukryt v sexuální energii.

Syn člověka, super-člověk je zrozen z normálního sexu. Super-člověk by se nikdy nemohl zrodit infrasexuálnímu páru. Království infrasexuálů je propast.

Řecký básník Homér řekl, "Je lepší být žebrák na Zemi, jako král říše stínů." Tato říše je temný svět infrasexuálů.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem