slovnik

Suprasexualita

Suprasexualita je výsledek sexuální transmutace. Kristus, Buddha, Dante, Zoroaster, Mohamed, Hermes, Quetzalcoatl a mnoho dalších velkých mistrů byly suprasexuální.

Dva velké aspekty sexuality jsou nazývány generace a regenerace. V předchozí kapitole jsme studovali vědomou generaci; teď půjdeme studovat regeneraci.

Při studiu života zvířat objevíme zajímavé věci. Pokud rozsekneme hada napůl, můžeme si být jistý, že má schopnost se zregenerovat. Je schopen vytvořit novou polovinu se všemi orgány v ztracené polovině. Většina mořských a pozemských červů má také schopnost neustálé regenerace. Ještěr může zregenerovat svůj ocas a lidský organismus zase kůži. Schopnost regenerace je absolutně sexuální.

Člověk má schopnost na své znovuobnovení. Člověk je schopen vytvořit uvnitř sebe super-člověka. Toto je možné pomocí moudrého užívání sexuální energie. Můžeme se obnovit jako autentický super-člověk. Toto je možné pouze pomocí transmutace sexuální energie. Hlavní klíč k sexuální transmutaci je arkánum A.Z.F. (sexuální magie).

V sjednocení pohlavního údu a vagíny najdeme klíč ke všem silám. Důležitá věc je, že pár se musí naučit, jak skončit před křečí (orgasmem), před ztrátou semene. Nemůže dojít k vypuštění semene; ani uvnitř dělohy, ani mimo, ani do strany, nikam. Říkáme jasně, aby lidé rozuměli, avšak někteří puritánští infrasexuálové mohou předchozí výrok považovat za pornografický.

Lidský život sám o sobě nemá žádný význam. Narodit se, vyrůst, tvrdě pracovat na živobytí, reprodukovat se jako zvíře a pak zemřít; toto je opravdu řetěz utrpení, kterou člověk nosí zapletenou ve své duši. Pokud je toto život, tak není hodný žití. Naštěstí nosíme v našich sexuálních žlázách semínko, zrnko. Z tohoto semene, ze zrnka, může být zrozen super-člověk, Adam Kristus, zlaté dítě sexuální alchymie. Pro toto, je život hodný žití.

Cesta je sexuální transmutace. Toto je věda Uranu. Toto je planeta, která kontroluje gonády nebo sexuální žlázy. Toto je planeta, která řídí souhvězdí Vodnáře.

Uran, jak byl pozorován NASA / ESA Hubbleovým vesmírným teleskopem v roce 2005.

Uran, jak byl pozorován NASA / ESA Hubbleovým vesmírným teleskopem v roce 2005.

Uran má sexuální cyklus o osmdesáti čtyřech letech. Uran je jediná planeta, která řídí své dva póly směrem ke Slunci. Dva póly Uranu korespondují s mužskými a ženskými aspekty. Tyto dvě fáze se střídají ve stejných periodách o čtyřiceti dvou letech. Střídavé stimuly těchto dvou pólů Uranu, řídí celou sexuální historii lidské evoluce. Epochy, ve kterých se ženy svlékají, aby ukázali svá těla, se střídají s epochami, ve kterých se muži snaží udělat přitažlivějšími. Epochy ženské převahy se střídají s epochami nebojácných džentlmenů. Toto je historie století.

Když lidská bytost dosáhne věku dospělosti, je stimulována protikladným cyklem, opačným tomu, který vládne během jeho dětství a mládí. Tehdy jsme skutečně dospělí. Cítíme se sexuálně přitahováni k opačnému pohlaví. Ve skutečnosti, dospělý věk je opravdu úžasný pro práci na sexuální regeneraci. Sexuální pocity jsou bohatší a vyspělejší ve čtyřiceti jako ve třiceti letech.

Super-člověk není výsledek evoluce, Super-člověk je zrozen ze semene. Super-člověk je výsledek ohromné ​​revoluce vědomí. Super-člověk je syn člověka zmíněn Kristem. Super-člověk je Adam Kristus.

Evoluce znamená, že nic nezůstává stejné; vše žije v konceptu času, prostoru a pohybu. Příroda sama o sobě obsahuje všechny možnosti. Nikdo nedosáhne dokonalost evolucí. Někteří se stanou lepší, ale drtivá většina se stane hrozně perverzní. Toto je evoluce. Člověk nevinnosti, člověk z ráje několika milionů let dozadu, je nyní, po značné době evoluce, člověkem odpovědným za atomovou a vodíkovou bombu a zkorumpovaným člověkem zpronevěry a zločinu. Evoluce je proces komplikací energie. Potřebujeme se navrátit do výchozího bodu (sex) a zregenerovat se. Člověk je živé semeno. Semeno, zrnko musí vynaložit úsilí, aby se mohl zrodit Super-člověk. Toto již není evoluce. Toto je ohromná revoluce vědomí. Důvodně Kristus prohlásil:

" Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka." - Ján 3-14

Syn člověka je Adam Kristus, Super-člověk.

Pomocí sexuální magie se můžeme zcela zregenerovat. Dobu sexuální extáze vždy předchází doba sexuálního požitku. Proto stejná energie, která produkuje sexuální prožitek, když je transmutovaná, produkuje extázi.

poustevník

Lampa poustevníka devátého arkána, kterou normálně najdeme uzavřenou v hlubokých dutinách sexuálních orgánů, musí být umístěna ve věži chrámu. Tato věž je mozek. Pak se staneme osvícení. Toto je opravdu pozitivní cesta, která nás promění v mistry samádhi (extáze).

Každá pravá technika vnitřní meditace je úzce spojena se sexuální transmutací. Potřebujeme pozvednout lampu velmi vysoko, abychom se stali osvícení.

Po korunovaci se každý adept alchymie vzdaluje kousek po kousku od sexuálního aktu. Manželské tajemství se stává více vzdálené v souladu s určitými kosmickými rytmy, označenými orientálními gongy. Takto jsou sexuální energie sublimované, dokud nejsou zcela transmutované, aby produkovaly nepřetržitou extázi.

Nováček alchymie (který v předešlých reinkarnacích pracoval na přeměně ohně), dokončí práci v sexuální laboratoři relativně v krátkém čase. Ale ti, kteří pracují poprvé ve velkém díle, potřebují alespoň dvacet let velmi intenzivní práce a dalších dvacet let na velmi pomalé ukončení práce v laboratoři. Celková doba čtyřiceti let je potřebná na zrealizování celé práce. Když alchymista rozlije Hermův pohár, oheň laboratoře je udušený a veškerá práce je ztracena.

Věk mystické extáze začíná, když věk sexuálního požitku končí. Každého, kdo dosáhne Venušina zasvěcení, následně čeká splnění velmi náročného úkolu. Tato úloha se skládá z transformace sexuálních energií. Tak jako člověk dokáže prosadit zeleninu, přemístit ji z jednoho místa na druhé, stejně tak musí přemístit sexuální energii, vzít ji z pozemského člověka, a přemístit ji do Adama Krista. V alchymii se říká, že musíme osvobodit filozofické vejce ze špinavé rozkládající se hmoty a svěřit ho úplně synovi člověka. Výsledek této práce je úžasný a ohromný. Toto je precizní okamžik, ve kterém Adam Kristus může pohltit své lidské vědomí. Před tímto okamžikem, vědomí hříšníka Adama musí zemřít. Pouze vnitřní Bůh může pohltit duši. Po dosažení tohoto bodu, mistr dosáhl úplnou seberealizaci. Od této chvíle, jsme dosáhli nepřetržitou extázi, nejvyšší osvícení velkých hierofantů.

Zrod super-člověka je zcela sexuální záležitost. Potřebujeme být znovuzrození, abychom mohli vstoupit do království nebes. Super-člověk je tak odlišný od člověka, jako blesk od tmavého oblaku. Blesk přichází z oblaku, ale není to oblak. Blesk je super-člověk; oblak je člověk. Sexuální regenerace zaktivizuje síly, které jsme měli v Edenu. Tyto síly jsme ztratili, když jsme upadli do zvířecí generace. Tyto síly opětovně získáme, když se zregenerujeme. Tak jako červ může regenerovat své tělo a ještěrka svůj ocas, tak jsme i my schopni znovu obnovit ztracené síly, abychom zářily jako bohové.

Sexuální energie, když jsou transplantovány do Adama Krista září neposkvrněnou bělostí božskosti. Tyto energie pak vypadají jako ohromně božské paprsky. Majestátnost a sláva super-člověka je ohromná. Vskutku, je to jen okamžik, kdy super-člověk zazáří v temnotě věků a následně zmizí; pro lidi se stane neviditelným.

Běžně jsme schopni najít stopy o takových bytostech v pár tajných školách regenerace, o kterých není oficiálně skoro nic známo, ale právě díky nim víme o existenci těchto vznešených supra-sexuálních bytostí. Školy regenerace mají časy veřejné aktivity, a časy tajné práce. Planeta Neptun cyklicky řídí aktivitu těchto škol. V lidském organismu vládne Neptun nad epifýzou. Tato epifýza bohů může být aktivována pouze sexuální transmutací. Uran kontroluje sexuální žlázy a Neptun epifýzu.

Uran je praktická sexuální alchymie. Neptun je esoterické studium. Nejdříve musíme studovat a pak pracovat v laboratoři. Uran má sexuální cyklus o 84 letech a Neptun cyklus studie o 165 letech. Cyklus Uranu má délku průměrného lidského života. Cyklus Neptunu je cyklus veřejné aktivity určitých škol regenerace. Pouze cestou dokonalého manželství můžeme dosáhnout supra-sexualitu.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem