slovnik

Sedm církví

Člověk je trojice těla, duše a ducha. Mezi duchem a tělem je zprostředkovatel. Je to duše. My gnostikové víme, že duše je oblečena v nádherném oděvu. Toto je astrální tělo. My už víme díky gnostickým studiím, že astrální tělo je dvojník našeho fyzického organismu, a že je obdařeno úžasnými vnitřními smysly.

Velký jasnovidci nám říkají o sedmi čakrách a Pán Leadbeater je detailně popisuje. Tyto čakry jsou opravdu smysly astrálního těla. Taková magnetická centra jsou v úzkém spojení se žlázami vnitřních sekreci.

V laboratoři lidského organismu existuje sedm ingrediencí, které jsou řízeny třemi nervovými systémy. Tyto nervové systémy řídí těchto sedm žláz jako vykonavatelé zákona trojice. Tyto tři rozdílné nervové systémy navzájem spolupracují. Jsou to tyto:

  1. Mozkomíšní nervový systém, vykonavatel vědomých funkcí.
  2. Velký sympatický nervový systém, vykonavatel nevědomých, podvědomých a instinktivních funkcí.
  3. Parasympatický nervový systém nebo jinak parasympatikus, který spolupracuje tím, že blokuje instinktivně funkce pod příkazy mysli.

Mozkomíšní systém je trůn Božského ducha. Velký sympatický systém je vozidlem astrálního těla. Parasympatický systém poslouchá příkazy mysli. Tři paprsky a sedm magnetických center tvoří základ pro každý vesmír, ať už se jedná o nekonečně velký nebo nekonečně malý. "Jak nahoře, tak i dole."

Sedm nejdůležitějších žláz lidského organismu představuje sedm laboratoří kontrolovaných zákonem trojice. Každá z těchto žláz má představitele v čakře organismu. Každá ze sedmi čaker je umístěna v těsném spojení se sedmi církvemi míchy. Sedm církví míchy kontroluje sedm čaker velkého sympatického nervového systému.

Sedm církví se intenzivně zaktivuje s vzestupem kundaliní po páteřním kanálku. Kundaliní přebývá v elektronech. Mudrci nad ní meditují, oddaní ji zbožňují, a v domech, kde vládne dokonalé manželství, se s ní pracuje prakticky.

Kundaliní je solární oheň uzavřený v semenných atomech. Je to žhavá, elektronická substance Slunce, která když je osvobozena, nás promění v ohromně božských bohů.

Vzestup kundaliní přes páteřový kanálek ​​je řízen ohněm srdce. Kundaliní se vyvíjí a postupuje podle zásluh srdce. Kundaliní je prvotní energie uzavřena v církvi Efezu. Tato církev se nachází dva prsty nad análním otvorem a dva prsty za genitáliemi. Božský had ohně, spí stočený tři a půl krát v této církvi. Když se solární a lunární atomy spojí v triveni, při kostrči, tak kundaliní, božský had našich magických sil se probudí. Jako had stoupá přes páteřní kanálky, tak aktivuje každou ze sedmi církví.

Stočený had: (vlevo) Aztécký had, (uprostřed) Řecký had, (vpravo) košík bohyně Eset / Isis, Řím, 1. století.

Stočený had: (vlevo) Aztécký had, (uprostřed) Řecký had, (vpravo) košík bohyně Eset / Isis, Řím, 1. století.

Čakry gonád (sexuálních žláz), jsou řízeny Uranem a epifýza (umístěná v horní části mozku), je kontrolována Neptunem. Mezi těmito dvěma žlázami existuje úzká souvislost a kundaliní je musí propojit s posvátným ohněm, abychom mohli dosáhnout vnitřní realizaci Bytí.

Církev Efezu je lotos se čtyřmi nádhernými okvětními lístky. Lesk této církve je velký jako deset milionů sluncí. Element Země moudrých je podmaněn se silou této církve.

Vzestup kundaliní do prostatické oblasti aktivuje šest lupenů církve Smyrny. Tato církev nám uděluje schopnost vládnutí nad živlem vod života a radosti tvoření.

čakry

Když posvátný had dosáhne oblast pupku, tak můžeme vládnout sopkám, protože živel ohně moudrých, koresponduje s církví Pergamos, která je umístěna v solárním plexu. Toto centrum kontroluje slezinu, játra, pankreas atd. Toto centrum Pergamos má deset lupenů.

S vzestupem kundaliní do oblasti srdce je aktivována církev Tyatira, která má dvanáct úžasných lupenů. Tato církev nám dává sílu nad živlem větru moudrých. Vývoj tohoto srdečního centra nám dává inspiraci, předtuchu, intuici a schopnosti na vědomé opouštění fyzického těla v astrálním těle a také schopnost umístit naše tělo do stavu džin.

Druhá kapitola Zjevení se zabývá se čtyřmi nižšími církvemi našeho organismu. Toto jsou čtyři centra, která známe jako základní, prostatické, pupeční a srdečné. Nyní bychom měli studovat tři vyšší magnetická centra zmíněna ve třetí kapitole v knize Zjevení. Tyto tři vyšší církve jsou, církev Sard, církev Filadelfie a církev Laodikeji.

Vzestup kundaliní do oblasti tvůrčího hrtanu nám uděluje schopnost slyšet hlasy bytostí, které žijí ve vyšších světech. Tato čakra je přiřazena k ákáši. Ákáša je nosič zvuku. Hrtanová čakra je církví Sard. Když kundaliní otevře tuto církev Sard, tak na našich plodných rtech rozkvétá v podobě Slova. Hrtanová čakra má šestnáct nádherných lupenů.

Úplný vývin těchto akášických center nám dovoluje udržet naše těla při životě během hlubokých tmavých nocí velké Pralaje. Inkarnace ohromného Slova je nemožná bez probuzení posvátného hada. Nosičem Slova je ákáša. Ákáša je pro Slovo to samé, jako je vodivý drát pro elektřinu. Slovo potřebuje jakási, aby se mohlo manifestovat.

Ákáša je nosičem zvuku. Kundaliní je ákáša. Ákáša je sexuální. Kundaliní je sexuální. Magnetické centrum, kde normálně kundaliní setrvává, je absolutně sexuální, jak ukazuje fakt, že je umístěno dva prsty nad análním otvorem a dva prsty za genitáliemi. Prostor, kde se nachází, je široký jako tloušťka čtyř prstů. Kundaliní může být probuzená a plně vyvinuta pouze prostřednictvím sexuální magie.

Toto infrasexuální lidé nemají rádi. Cítí se super-transcendentální a smrtelně nesnášejí sexuální magii. Při jedné příležitosti, po vyslechnutí konference, kterou jsme měli o sexuální magii, někdo protestoval říkajíc, že takto my gnostici zneuctíváme ženy. Tento jednotlivec byl infrasexuál. Muž protestoval, protože jsme učili vědu regenerace. Nicméně, na druhé straně, neprotestoval proti sexu, který běžně vidíme, proti prostitutkám, proti neřesti masturbace, ani jen neřekl, že tito lidé jsou zkažení. Protestoval proti nauce regenerace, ale neprotestoval proti nauce degenerace. A takový jsou infrasexuální lidé. Cítí se být nadřazení nad lidmi s normální sexualitou. Protestují proti nauce regenerace, ale obhajují degeneraci.

Infrasexuální lidé nemohou nikdy inkarnovat Slovo. Plivou uvnitř posvátné svatyně sexu, a zákon je trestá tím, že je navždy vrhá do propasti. Sex je svatyně Ducha svatého.

Když kundaliní dosáhne úrovně mezi obočím, otevře se církev Filadelfie. Toto je oko moudrosti. Otec, který je v utajení, setrvává v tomto magnetickém centru. Čakra mezi obočím má dva hlavní lupeny a mnoho nádherných záření. Toto centrum je trůnem mysli. Žádný skutečný jasnovidec neřekne, že je jasnovidcem. Žádný skutečný jasnovidec neřekne: "Viděl jsem." Zasvěcený jasnovidec řekne: "Dozvěděli jsme se."

Všichni jasnovidci potřebují zasvěcení. Jasnovidec bez zasvěcení je náchylný dělat velmi seriózní chyby. Jasnovidec, který šíří a mluví o svých vizích celému světu, může ztratit své schopnosti. Šarlatán jasnovidec, který mluví o svých vizích, může ztratit mentální rovnováhu. Jasnovidec musí zůstat ticho, být pokorný a skromný. Jasnovidec musí být jako dítě.

Když kundaliní dosáhne úrovně epifýzy, otevře se církev Laodicea. Tato lotosová květina má tisíce třpytivých lupenů. Epifýza je ovlivněna Neptunem. Když je tato církev otevřená získáme polyvizi, intuici atd. Epifýza je úzce spojena s čakrami pohlavních žláz. Čím větší stupeň sexuální potence, tím větší stupeň vývoje epifýzy. Čím menší stupeň sexuální potence, tím menší stupeň vývoje epifýzy. Uran v sexuálních orgánech a Neptun v epifýze, se sjednocují, abychom mohli dosáhnout úplné vnitřní realizaci Bytí.

Ve školách regenerace (tak smrtelně nenáviděné infrasexuálnymi lidmi) nás učí, jak prakticky pracovat s vědou Uranu a Neptunu.

Cesta tao obsahuje tři cesty a tao samo o sobě je cesta čtvrtá. Mnoho bylo řečeno o těchto čtyřech cestách. My gnostici jdeme po čtvrté cestě s plným vědomím. Během sexuálního aktu transmutujeme brutální instinkty našeho fyzického těla na sílu vůle, vášnivé emoce astrálního těla na lásku a mentální impulsy na pochopení. Tuto velkou práci/dílo provádíme ne z pozice vulgárního člověka, ale z pozice Ducha. Takto jdeme po čtvrté cestě v praxi. Nepotřebujeme se stát fakíry první cesty, ani mniši druhé, a ani učedníky třetí cesty. Cesta dokonalého manželství nám umožňuje projít těmito čtyřmi cestami během samotného sexuálního aktu.

Od prvního verše k sedmému, kniha Zjevení sv. Jana mluví o kostrčním centru. V tomto centru se nachází církev Efezu. V tomto tvůrčím centru najdeme tři a půl krát stočeného ohnivého hada. Kdokoliv probudí tohoto hada a vyzvedne ho po míše, získá ohnivý meč a následně vstoupí do Edenu.

Spásu lidské bytosti najdeme v hadu, ale měli bychom se mít na pozoru před jeho chytrostí. Musíme rozjímat nad zakázaným ovocem a dýchat jeho aroma, ale pamatujme na to, co pan Jehova řekl:

"Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti." - Genesis 2:17

Muž si musí užívat požehnání lásky a musí zbožňovat ženu. Krásný obraz nás okouzlí, nádherná hudba nás přivádí do stavu extáze, avšak, rozkošná, nádherná žena vyvolává v muži během aktu chtění se jí okamžitě zmocnit. Žena je žijící zastoupení Božské matky.

Sexuální akt s milovaným má nepopiratelné nádhery. Sexuální potěšení je oprávněné právo lidí. Užívejte si požehnání milujícího, ale nevypouštějte semeno. Nespáchejte tuto svatokrádež. Nebuďte smilníky. Cudnost nás mění na bohy. Smilstvo nás mění na démony.

Krumm-Heller prohlásil: "Setiáni zbožňovali velké světlo a řekli, že slunce ve své emanací v nás buduje hnízdo. Toto vede ke vzniku hada." Nazarejci řekli: "Všichni z vás by mohly být bohy, pokud opustíte Egypt a projdete Rudé moře." Krumm-Heller nám říká ve své knize Gnostická církev, že tato gnostická sekta měla také svůj svatý objekt, kalich, ze kterého pili semeno Benjamína. Toto podle Huiracochu, byla směs vína a vody. Velký mistr Krumm-Heller nám říká, že svatý symbol sexuálního hada nikdy nechyběl z oltáře Nazarejců. Ve skutečnosti, moc, síla, která provázela Mojžíše, byl had na holi, který byl později přeměněn na samotnou hůl. Tento had byl přesně ten, který hovořil ke zbytku hadů a ten, který pokoušel Evu."

Mistr Huirakoča v jiném paragrafu jeho nesmrtelné práce nazvané Gnostická církev, řekl: "Mojžíš na poušti ukázal lidem hada na holi a řekl jim, že kdokoliv použije tohoto hada, nebude zraněn během své cesty."

Všechny ohromné ​​Mojžíšovy síly, sídlili v posvátném hadovi kundaliní. Mojžíš značně praktikoval sexuální magii, aby pozvedl hada na hůl. Mojžíš měl ženu.

V hrozné temnotě minulých století, majestátní a přísní hierofanti velkých mystérií, žárlivě střežili velké arkánum. Velcí kněží přísahali mlčenlivost a klíč k vědě arkána byl zahalen od zraku lidí. Sexuální magii znali a praktikovali pouze velcí kněží. Moudrost hada je základ velkých mystérií. Toto bylo kultivované v mystických školách Egypta, Řecka, Říma, Indie, Persie, Tróje, Aztéků, Mexika, Inků, Peru atd.

Archa

Archa byla vždy ukryta před zraky veřejnosti

Krumm-Heller nám říká, že v písni na počest Cerery (Démétér) od Homéra (nalezené v ruské knihovně) se můžeme dočíst, že vše obíhalo kolem fyziologického, kosmického faktu velké transcendence. V dané písni o bohočlověku, který zpíval o staré Tróji a Achillovu hněvu, můžeme jasně vidět sexuální magii, která sloužila jako základní kámen ve velkém chrámu Eleusise. Nahý tanec, příjemná hudba v chrámu, okouzlující polibky, mysteriózní magie tajného aktu, vytvořila z chrámu Eleusise ráj nádherných bohů a bohyň.

V těch dobách nikdo nemyslel na perverznosti, ale pouze na svaté vznešené věci. Nikomu by nikdy nenapadlo, aby znesvětil chrám. Páry věděli, jak přestat před rozlitím posvátného vína.

V Egyptě, Osiris/Usir reprezentuje mužský princip čelící Isis/Eset, věčnému ženskému zbožňovanému principu. V této slunné zemi Kemet, Pán vší dokonalosti také pracoval s velkým arkánem A.Z.F., přesně tehdy, když byl v přípravě na své zasvěcení před zahájením své úlohy. Takto je to zapsáno v paměti přírody.

Ve Fénicii, Herkules a Dagon se navzájem ohromně milovali, taktéž i Pluto a Persefona v Atice. No jako Dr. Krumm-Heller uvedl, zde se jasně hovoří o falu a děloze: toto je lingam-jóni řeckých mystérií.

Velký kněží z Egypta, staří dědicové archaické moudrosti, která byla kultivovaná Atlanťany, reprezentovali Velkého boha Thovta s hlavou ibise, pohlavním údem ve stavu erekce. Krumm-Heller říká, že nad tímto ztopořeným údem boha Thovta, byla napsána fráze, v níž se píše: "Dárce uvažování." Vedle nápisu nádherně zářil lotosový květ.

Dávní mudrci starého Egypta vyrývali tento božský symbol sexuálního hada na své tisícileté stěny.

O tajemství sexuální magie bylo zakázáno mluvit, tj. o velkém arkánu. Ti, ubozí jedinci, kteří prozradili nevýslovné tajemství, byli odsouzeni k smrti. Byli odvlečeni ke kamenné terase a před tisíciletou stěnou pokrytou krokodýlími kůžemi a nerozluštitelnými hieroglyfy jim byly setnuté hlavy, jejich srdce byly vytrženy a jejich prokletý popel byl hozen do čtyř větrů.

Tímto mi přichází na mysl velký Francouzský poet Cazote, který zemřel na gilotině během Francouzské revoluce. Tento muž předpověděl svou vlastní smrt před slavným banketem i s osudem, který čekal určitou skupinu ušlechtilých zasvěcenců, kteří uvažovali o vyzrazení tajemství velkého arkána. Některým předpověděl gilotinu, dalším dýku, jed, vězení a exil. Jeho předpovědi byly naplněny s absolutní přesností. Ve středověku, každý, kdo prozradil velké arkánum záhadně zemřel, ať už to bylo košilí Nessuse, otráveným mýdlem, které odsouzen dostal ke dveřím jako narozeninový dárek, naparfemovanou kyticí nebo dýkou.

Velké arkánum je klíč ke všem silám a klíč ke všem říším. Síly přírody jsou rozpoutány na ty, kteří si troufají ji dominovat. Velcí hierofanti schovávali své tajemství a božští králové nepředali tento klíč do rukou žádného smrtelníka. Ubohý nešťastník je ten, který poté, co získá klíč k sexuální magii, neví, jak jej použít v plný prospěch. Pro něj by bylo lepší, kdyby se nenarodil, nebo kdyby byl hozen na dno moře s uvázaným kamenem kolem krku. Příroda se nezajímá o kosmickou seberealizaci lidské bytosti a je to zcela protichůdné s jejími vlastními zájmy. Toto je důvod proč příroda oponuje každému, kdo se jí snaží dominovat.

Příhodně mi přichází na mysl zajímavá anekdota. Jednoho dne chudý celní strážník kráčel po pláži. Najednou si v písku všiml kožený objekt ošlehaný vlnami Karibiku. Muž přišel blíž a s velkým překvapením našel malý, černý kožený kufřík. Okamžitě šel do kanceláře za šéfem přístavu a kufřík předal svému nadřízenému. Úkol splněn a tak šel domů.

Když přišel do práce následující den, jeho nadřízený, plný hněvu, dal muži dvacet centovou minci, přičemž mu řekl: "imbecil! Toto si zasloužíš; Vezmi si tuto minci, kup si lano a oběs se; nezasloužíš si žít, tak si kup lano za těchto dvacet centů a oběs se na stromě. Přišlo k tobě štěstí a ty jsi jím pohrdl. V kufříku, který si mi odevzdal, bylo skoro milion dolarů. Jdi pryč. Odejdi imbecil! Nezasloužíš si žít."

Toto je opravdu osud, který čeká ty, kteří nevědí, jak využít příležitost vzácného pokladu velkého arkána. Takoví lidé si nezaslouží žít. Velké arkánum sexuální magie nebylo nikdy předtím takto veřejně učené a nyní ho odkrýváme. Politováníhodní jsou ti, kteří po odhalení pokladu králů, jím pohrdnou, jak to udělal strážník z našeho příběhu! Poklad velkého arkána je hodný mnohem víc než štěstí, které postihlo strážníka. Pohrdnout tímto může opravdu pouze imbecil.

Abychom mohli probudit kundaliní, potřebujeme partnera. Ale musíme varovat, že zasvěcenec musí praktikovat sexuální magii pouze s jednou ženou. Ti, kteří praktikují sexuální magii s různými ženami, páchají hřích cizoložství. Nepokročí na této cestě.

Bohužel existují jedinci, kteří používají sexuální magii jako záminku, aby svedli ženy. Znesvěcují chrám. Takoví muži nezbytně přepadnou černé magii. Varujeme všechny ženy, aby se chránili před takovými sexuálně perverzními osobami.

Také existují ženy, které pod záminkou údajné hluboké seberealizace, svádějí muže, aby se s nimi mohli sexuální spojit. Co opravdu tyto všechny ženy chtějí, je pouze uspokojení svých zvířecích tužeb. Svět bude vždy stejný, a jelikož jsme odkryli velké arkánum, tak se objevili, jak se dalo očekávat, svině, které špiní tuto nauku a pak umírají otrávení chlebem moudrosti. Kult sexuální magie může být praktikována pouze mezi manželem a manželkou. Objasňujeme to, abychom se vyhnuli svádění, únosu, zvířecím orgiím a "posvátným smilnickým vášním."

Sexuální síla je ohromná zbraň. Vědci nebyli schopni najít původ elektřiny. My tvrdíme, že původ elektřiny musíme hledat v univerzální sexuální energii. Tato síla se nenachází pouze v sexuálních orgánech, ale ve všech atomech a elektronech vesmíru. Světlo slunce je produkt sexuality. Atom vodíku se sexuální spojuje s atomem uhlíku, aby mohli vyprodukovat světlo. Vodík je mužský. Uhlík je ženský. Sluneční světlo je výsledek sexuálního sjednocení těchto dvou elementů. Studie procesů uhlíku jsou velmi zajímavé. Tyto procesy jsou těhotenství světla.

Příčina příčin elektřiny musí být hledána v hadím univerzálním ohni. Tento oheň přebývá v elektronech. Mudrci nad ním meditují, mystici ho zbožňují a ti, kteří následují cestu dokonalého manželství, s ním prakticky pracují.

Sexuální síla je ohromná zbraň v rukou bílých a černých mágů. Myšlenka přitahuje sexuální tekutinu do páteře, aby ji uložila na příslušné místo. Při vypuštění této tekutiny ztrácíme miliardy solárních atomů. Kontrakce, která následuje po vypuštění semene shromažduje biliony satanských atomů z atomových pekel člověka, které nahradí solární atomy. Takto v nás vytvoříme ďábla.

Pokud se zdržíme sexuálního impulsu, ohromná tekutina se vrátí do astrálního těla, znásobujíc svůj nevýslovný lesk. Takto v nás vytvoříme Krista. Takže se sexuální energií můžeme v sobě vytvořit Krista nebo ďábla.

Velký mistr, s hodností inkarnovaného Kosmického Krista, řekl:

Já jsem chléb života.
Já jsem živý chléb.
Kdo jí tento chléb, bude žít na věky.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. - Evangelium podle Jana 6

Kristus

Kristus, jak jej znázorňovali Egypťané

Kristus je solární duše, živý duch Slunce. On, se svým životem je příčinou růstu klasu obilí. V zrnku, semínku, se nachází veškerý potenciál solárního Logu. Ve vší zelenině, zvířatech nebo lidském semeni, najdeme substanci solárního Logu ukrytou jakoby v cenné schránce.

Tím, že vrátíme tvůrčí energii dovnitř a nahoru, se v našem nitru zrodí nádherné dítě, tj. kristifikované astrální tělo. Toto vozidlo nám uděluje nesmrtelnost. Toto je náš kristický zprostředkovatel. S tímto vozem můžu jít za otcem, který je v utajení. "Nikdo nedojde k otci, pouze skrze mne," řekl pan dokonalosti.

Astrální přízrak vlastnění smrtelníky není nic víc než náčrt člověka. Nemá ani jednotu. Tato duch jakoby maska ​​je shluk démonů a odporného a špinavého hnusu. V tomto astrálním přízraku žije "já" (ďábel). Toto je pekelná legie. "Já" je legie. Tak jako tělo je tvořeno miliony atomů, tak i "já" je tvořeno miliony dalších "já" - ďábelská inteligence, nechutní démoni, kteří se hádají mezi sebou.

Když osoba zemře, tak se stane přesně touto legií. Osoba sama o sobě se stane prachem. Pouze legie "já" zůstane živá. Jasnovidci často vidí mrtvé lidi oblečených odlišně a najednou na různých místech. Zdá se, že osoba se stala více lidmi. Toto je legie. Nicméně pokud se u nás zrodilo astrální, kristické tělo, tak po smrti žijeme i nadále v tomto astrálním těle. Tehdy jsme opravdu nesmrtelní. Ti, kteří vlastní kristifikované astrální tělo zůstanou po smrti vědomi. Běžní, mrtví lidé žijí po smrti se spícím vědomím. Smrt je opravdu návrat k plodovému početí. Smrt je návrat k semínku. Všichni ti, kteří zemřou, se vrátí do mateřského lůna zcela nevědomí, spící.

Lidé ještě ani neinkarnovali svou duši. Duše lidí nejsou inkarnovány. Lidé inkarnovali pouze embryo duše. Zlí lidé nemají ani toto embryo duše. Duši můžeme inkarnovat, pouze pokud vlastníme kristifikované, astrální tělo. Běžní, každodenní lidé, jsou výhradně vozidlem mnoha "já". A proto jméno každého smrtelníka je legie.

Pouze pomocí sexuální magie můžeme zplodit kristifikované, astrální tělo. Pokušení je oheň. Triumf nad pokušením je světlo. "Zdržení se touhy zapříčiňuje stoupání astrální tekutiny do epifýzy. Takto je v nás zrozen Adam Kristus, super-člověk."

Při stimulaci sexuálních orgánů (za účelem souloži) se semeno znásobuje. Když není vypuštěno, ale transmutováno, promění nás na bohy.

Sexuální oheň je meč, se kterým vnitřní bůh poráží temné entity. Všichni ti, kteří praktikují sexuální magii, otevřou sedm církví.

Kdokoliv vypustí semeno po pracování s kundaliní, nevyhnutelně selže, protože kundaliní sestoupí o jeden nebo více obratlů podle rozsahu selhání. Měli bychom bojovat, dokud nedosáhneme dokonalou cudnost, "jinak přijdu za tebou a pokud se nebudeš kát, pohnu tvým svícnem z jeho místa." - Zjevení 02:05

Pára, která stoupá ze semenného systému, otevírá spodní otvor míchy, aby mohl vstoupit posvátný had. Tento otvor je u běžných lidí uzavřen. Semenná pára černých mágů směřuje rovně do propasti. Semenná pára bílých mágů stoupá k nebesům.

Otevření církve Efezu znamená, že kundaliní se probouzí. Barva tohoto centra je tmavě červená u zvrhlíků, žlutočervená u začátečníků, a fialová až modročervená u zasvěcených mystiků.

Solární a lunární atomy stoupají ze semenného systému. Semenná pára má atomy Slunce a Měsíce jako svůj základ. Semenná pára je transmutovaná v energii. Tato energie je rozdělena na pozitivní a negativní, solární a lunární. Tyto energie stoupají přes sympatické kanálky Idá a Pingalá až do kalichu. Tento kalich je mozek. Tyto dva sympatické kanálky, přes které stoupá semeno (již přeměněny na energii), jsou dva svědci Zjevení, dvě olivové ratolesti, dva svícny před bohem Země, dva hadi, který jsou propleteny na holi/žezle Merkuru (Hermes).

Když se dotknou ocasy těchto dvou hadů, solární a lunární atomy se setkají v kostrči, blízko triveni. Pak se kundaliní probudí.

Ohnivý had našich magických sil vystupuje z membránového váčku, kde byl uzavřen a stoupá přes páteřový kanálek ​​směrem ke kalichu (mozku). Určitá nervová vlákna, která spojují sedm čaker nebo sympatických plexů s páteří, se rozrůstají z míšního kanálku.

Posvátný oheň aktivuje sedm magnetických center. Kundaliní řídí aktivitu všech sedm čaker ohromným způsobem. Všechno toto bychom mohli ilustrovat stonkem se sedmi voňavými a krásnými růžemi. Stonek by představovala páteř a sedm růží by představovalo sedm čaker, nebo magnetických center. Jemné stonky těchto sedmi růží horkého ohně, jsou jemná vlákna, která je spojují k páteři.

V semeni se odehrává boj mezi silami světla a silami temna.

Příchod ohně je nejvelkolepější událost dokonalého manželství. Střed, kde je stočený had, má čtyři lupeny, z něhož jsou pouze dva aktivní. Další dva jsou aktivovány zasvěcením.

Čakra prostaty je charakterizována šesti nádhernými barvami: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a fialová. Toto je církev Smyrny. Toto centrum je pro mága extrémně důležité. S tímto centrem kontrolujeme sexuální akt. Toto je magnetické centrum praktické magie.

Třetí centrum je církev Pergamos. Toto je mozek emocí. V našem lidském organismu máme zřízenou skutečnou bezdrátovou stanici. Přijímač je pupeční centrum. Vysílací anténa je epifýza. Myšlenkové vlny těch, kteří na nás myslí dosahují pupeční centrum, nebo mozek emocí, a později dosahují mozek, kdy se staneme plně vědomi těchto myšlenek.

Církev Tyatira, tj. čtvrté centrum, je hodné úplného zbožňování. Toto srdečné centrum je úzce spojeno se srdcem solárního systému. Lidská bytost je vesmír v miniaturní formě. Pokud chceme studovat vesmír, musíme studovat lidský organismus. Ve vesmíru najdeme lidskou bytost a v lidské bytosti objevíme vesmír.

Sluneční soustava viděná z dálky opravdu vypadá jako ohromná lidská bytost chodící po neměnné nekonečnosti. Veškerý čas zde byl přeměněn v žijící podobu plnou nádherné hudby, hudby sfér. Chvíle vjemu pro tohoto nebeského člověka je osmdesát let. Srdce tohoto nebeského člověka se opravdu nachází v centru solárního disku. Ti, kteří vědí jak vědomě a pozitivně cestovat v astrálním těle, mohou navštívit tento chrám.

Gigantická propast, černější než noc, vede ke svatyni. Málo je těch, kteří jsou schopni sestoupit do této fatální propasti. V těchto hrozivých hloubkách solární propasti můžeme vidět hrozné věci, spalující plameny, úžasné mystéria. Kdokoliv má kuráž tam sestoupit, tam najde předsíň k svatyni. Adept je posvětí s olivovou větvičkou. Šťastní jsou ti, kterým je dovoleno vstoupit do tohoto tajného místa. Úzká cesta vede milovaného žáka na tajné místo této svatyně. Toto je srdce sluneční soustavy. Sedm světců žije na tomto posvátném místě. Jsou to vládci sedmi slunečních paprsků. Nejdůležitější paprsek, je paprsek kundaliní, hadí oheň, který se třpytí za úsvitu. Každé dokonalé manželství musí praktikovat sexuální magii za úsvitu.

Solární systém je tělo ohromné ​​bytosti. Ta bytost je úplná dokonalost. Srdce této velké bytosti je Slunce. Srdečná čakra má dvanáct lupenů. Šest je aktivních a šest je neaktivních. Všech dvanáct lupenů je aktivováno pomocí posvátného ohně. Prostřednictvím intenzivní modlitby musíme aktivovat srdce.

Páté centrum je církví Sard. Toto je centrum tvůrčího hrtanu. Toto je lotos se šestnácti okvětními lístky. Když lidská bytost aktivuje tento lotos pomocí ohně, tak získá jasnoslyšení.

Posvátný oheň se stane tvůrcem v hrdle. Andělé tvoří silou slova. Oheň kvete v podobě Slova na plodných rtech. Zasvěcenec je schopen vytvořit leccos pomocí myšlenky a pak to materializovat pomocí Slova. Jasnoslyšení nebylo správně definováno okultisty. Měli bychom varovat, že kdokoliv probudí jasnoslyšení, může opravdu slyšet vnitřní zvuky. Slyší je skoro fyzicky, nebo specifičtější, ve formě podobné fyzické formě. Jasnoslyšení nám umožňuje slyšet andělů.

Když celá tvořivá energie vystoupí do mozku, tak se pozvedneme do andělského stavu. Pak můžeme tvořit pomocí síly Slova.

Nikdo nedosáhne těchto výšek mechanickou evolucí přírody. Evoluce je pohyb univerzálního života, ale toto nepřivede nikoho do andělského stavu. Příroda se nezajímá o super-člověka. Příroda obsahuje všechny možnosti, ale super-člověk je skoro protichůdný s jejím osobními zájmy. Nejhroznější síly přírody odporují zrodu super-člověka. Anděl, super-člověk je výsledek ohromné ​​revoluce vědomí. Nikdo není povinen, aby pomáhal jednotlivci v revoluci. Toto je velmi intimní událost pro každého z nás. Problém je absolutně sexuální. Musíme vytasit meč a bojovat proti hrozným silám přírody, které odporují zrodu super-člověka.

Když posvátný oheň otevře čelní čakru (církev Filadelfie s jejíma úžasnými okvětními lístky a nepočetnou nádherou), tak nám dá schopnost jasnovidectví. Lidé jsou zvyklí teoretizovat o věcech a přísahat o nich, i když je nikdy neviděli. Je nezbytné probudit jasnozřivost, abychom mohli vidět vnitřní skutečnosti. Čelní čakra je trůn mysli. Pokud studium a jasnozřivost se vyvíjejí v rovnováze a harmonii, tehdy opravdu vstoupíme do chrámu pravé moudrosti.

Mnoho je těch, kteří tvrdí to, co četli, opakujíc převzaté znalosti. Tito lidé věří, že vědí, i když nic z toho co četli, neviděli. Opakují jako papoušci, to je všechno. Tito lidé nevědí nic. Jsou to ignoranti. Jsou to učení nevzdělanci.

Nejprve musíme být, abychom mohli vědět. Jasnozřivost je oko Bytí. Bytí a poznání musí jít ruka v ruce a musí být v rovnováze. Ti, kteří četli mnoho o okultismu si myslí, že jsou moudří. Pokud tito lidé neviděli to, co četli, můžete si být jisti, že nevědí nic. V tomto světě můžeme najít kdejakých věštců. Skutečný jasnovidec nikdy nešíří, že je jasnovidec. Každý student okultismu, který má nějakou první jasnovidní vizi, má tendenci říct to celému světu. A pak se mu ostatní smějí, a protože jejich vibrace jsou negativní, nováček skončí s pomatenou myslí. Jasnovidnost bez intuice vede studenta k chybám a zločinu urážení a pomluvy, občas i k vraždě. Někdo, kdo má záblesk jasnovidectví může vidět svou ženu, jak páchá cizoložství v astrální sféře s jeho přítelem, a pokud jedinec nemá zasvěcení, a pokud je žárlivý, mohl by zavraždit svou ženu nebo svého přítele, i když jeho žena může být opravdová světice a jeho přítel skutečný oddaný služebník. Pamatujte, že v astrálním světě je člověk legie a každé mnohočetné "já" opakuje činy spáchané v předchozím životě. Velcí mistři bílé lóže byli pomlouvání věštci. Všichni mistři mají přesného dvojníka. Pokud mistr praktikuje cudnost, jeho dvojník smilní. Pokud mistr dělá dobré věci, jeho dvojník dělá špatné věci. Je to přesně jeho opak. A kvůli tomuto můžeme věřit pouze jasnovidcům, kteří dosáhli páté zasvěcení velkých mystérií. Navíc musíme vzít v úvahu, že lidská bytost před pátým zasvěcením nemá vytvořené solární vozidla, která slouží jako chrám vnitřního Boha. Ani duše ani Kristus nemůžou vstoupit do člověka, který nemá vytvořené tato vozidla.

Každý, kdo neinkarnoval svou duši, nemá skutečnou existenci. Je pouze légou "já," která bojuje, aby se projevila přes tělo člověka. Někdy koná alkoholické "já," někdy kuřácké "já," vraždící "já," kradoucí "já," zamilované "já," atd. Mezi těmito "já," vládne neustálý konflikt. A kvůli tomuto vidíme mnohé, kteří přísahají, že patří ke gnostickému hnutí a pak změní svůj názor a tvrdí, že jsou nepřáteli gnóze. "Já," které přísahá loajálnost gnóze je zaměněno za "já," které ji nesnáší. "Já," které přísahá, že miluje svou ženu, je nahrazeno jiným "já," které ji nesnáší. "Já," je legie démonů. Jak můžeme věřit jasnovidcům, kteří ještě neinkarnovali svou duši? Člověk, který ještě neinkarnoval svou duši, není stále morálně zodpovědný. Mohli bychom věřit démonům? Studenti gnóze by měli být velmi opatrní, před těmi, kteří šíří o sobě, že jsou věštci a předpovídají lidem budoucnost.

Skutečný jasnovidec nikdy netvrdí, že je jasnovidcem. Mistři pátého zasvěcení velkých mystérií jsou pokorní a tiší. Žádný student okultismu není mistr. Skuteční mistři jsou pouze ti, kteří dosáhli páté zasvěcení velkých mystérií. Před pátým zasvěcením není nikdo mistr.

Poslední květ lotosu, který musíme otevřít je církev Laodikeji. Tento lotosový květ má tisíc lupenů. Tento lotosový květ nádherně září nad hlavami světců. Když kundaliní dosáhne epifýzu, tento úžasný květ se rozevře. Toto je oko polyvize, diamantové oko. S touto schopností můžeme studovat vzpomínky přírody. Toto je božské oko ducha. První posvátný had přechází z epifýzy do oka moudrosti, umístěného mezi obočím. Pak se dostane do magnetického pole kořene nosu. Pokud se dotkne atomu otce, který je zde umístěn, tak první zasvěcení velkých mystérií je dosaženo. Nikdo není mistrem jen proto, že dosáhl první zasvěcení velkých mystérií. Toto znamená pouze to, že začátečník vstoupil na cestu, která vede k nirváně. Student by měl pozvednout sedm hadů, jeden po druhém.

Strom života (Kabala)

Strom života (Kabala)

Druhý had patří vitálnímu tělu, třetí astrálnímu, čtvrtý mentálnímu a pátý příčinnému. Šestý a sedmý had patří vědomé duši a božskému duchu v tomto pořadí. Ke každému ze sedmi hadů odpovídá zasvěcení velkých mystérií. Existuje sedm hadů: dvě skupiny po třech s vznešenou korunovací sedmého jazyka ohně, který nás sjednocuje s Jediným, se Zákonem, s Otcem. Musíme otevřít všech sedm církví na každé sféře kosmického vědomí. Během zasvěcení, stoupenec musí obdržet Kristova stigmata. Každé z jeho vnitřních vozidel musí být ukřižováno a stigmatizováno. Stigmata dostává každá lidská bytost podle svých zásluh. Každá stigma má svou esoterickou zkoušku. První stigmata jsou obdržená na rukou a zkoušky na jejich obdržení jsou velmi bolestivé. Drahokamy tvoří také důležitou část při zasvěcení. V knize Zjevení se píše:

Základní kameny hradeb města byly samý drahokam: první základní kámen jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint, dvanáctý ametyst. - Zjevení 21:19-20

Já jsem Alfa a Omega, počátek i konec. Žíznivému dám zdarma z pramene živé vody. - Zjevení 21:6

Já jsem Alfa a Omega, První a poslední, začátek a konec. Blahoslavení jsou ti, co si perou roucha (sedm těl) v krvi beránka (Kristonické semeno), aby získali přístup ke stromu života a branami vešli do města. - Zjevení 22:13-14

Nicméně je jen málo těch, kteří dosáhnou vysokého zasvěcení. Velmi málo je těch, kteří jsou schopni dostat se tak daleko, aby dokázali políbit bič katů. Je velmi obtížné líbat ruku, která nás bije, ale je nutné takto jednat, abychom získali vysokého zasvěcení. Kristus řekl: "Z tisíců co mě hledají, mě jeden najde; z tisíců co mě najdou, mě jeden následuje; z tisíců co mě následují, je jeden můj."

Co je nejhorší, že ti, kteří přečetli hodně o okultismu a patřili k mnohým školám, jsou plní frázovité svatosti. Věří tomu, že jsou velmi svatí a moudří i když tvrdí, že jsou pokorní. Tito ubozí bratři a sestry jsou dále od oltáře zasvěcení jako hříšníci. Kdokoliv si přeje dosáhnout vysokého zasvěcení, musí se začít vnímat jako protivníka. Každý, kdo si uvědomuje svou vlastní mizernost je na cestě k realizaci Bytí. Pamatujte, že zločin se skrývá i za rouškou modlitby. Toto je těžké pochopit pro ty, co hodně přečetli. Tito lidé si myslí, že jsou plní svatosti a moudrosti. Když mají záblesky jasnovidnosti, tak jsou nesnesitelní, protože se považují za mistry veškeré moudrosti. Přirozeně, lidé jako tito, jsou jisti kandidáti směřující do propasti a k druhé smrti. Propast je plná upřímně mýlících se jednotlivců a lidí s dobrými úmysly.

Když u zasvěcence vyšla ven z hlavy část jeho tvůrčího ohně, tehdy odhodí svou korunu k nohám beránka. Svatý Jan mluví o dvaceti čtyř starců, kteří odhodili svou korunu k nohám pána.

Kniha Zjevení Jana nám v devatenácté kapitole popisuje jezdce oblečeného do roucha zmáčeného krví. Na tomto rouchu a na boku má napsáno jméno: "Král králů a Pán pánů." (Zjevení 19:11-16)

Ve skutečnosti, král není na čele, ale v sexu. Rasputin opilý vínem, bouchl svůj penis o stůl orgií a řekl: "Toto je král světa."

Šťastné jsou ty páry, které vědí, jak milovat. Se sexuálním aktem otevřeme všech sedm církví apokalypsy a proměníme se v bohy.

Sedm čaker rezonuje s mocnou egyptskou mantrou FE… UIN… DAGJ . Poslední slovo je hrdelní.

Dokonalé cvičení sedmi církví, úplné kněžství, se uskutečňuje s tělem ve stavu džin. Velký mágové vědí, jak dostat své tělo do stavu džin. Takto praktikují úplné kněžství svých sedmi církví.

Když Ježíš chodil po moři, jeho tělo bylo ve stavu džin. V tomto stavu jsme všemohoucí bohové.

V pupeční oblasti se nachází mysteriózní čakra, kterou mágové používají, když se dostávají do džin stavu. Použijí-li sílu této čakry, tak všichni mágové, kteří jsou daleko od svých fyzických těl v astrálním těle, mohou přivolat svého vnitřního boha tímto způsobem: "Můj Pane, můj Bože, prosím tě, přines mi tělo." Vnitřní bůh může přinést mágovi jeho fyzické tělo ve stavu džin, tj. ponořené v astrální rovině.

Záhadná čakra vědy džin se v těch momentech otáčí.

Kdokoli se chce naučit o vědě džin, může studovat Žlutou knihu (Poznámka editora: Tato Žlutá kniha (The Yellow Book) je od stejného autora, který napsal tuto knihu). V této knize učíme tuto záhadnou vědu.

Sedm církví nám dá sílu nad ohněm, vzduchem, vodou a zemí.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem