slovnik

Přímé poznání

Každý, kdo studuje okultismus, chce přímé poznání, chce vědět, jak si vede a také chce vědět o svém vnitřním pokroku.

Největší aspirace každého studenta, je stát se vědomým občanem vyšších světů a studovat u mistra. Bohužel, okultismus není tak jednoduchý jak se na první pohled zdá. Vnitřní síly lidských bytostí jsou zcela zničeny a zakrnělé. Lidské bytosti nejenže ztratili své fyzické smysly, ba co víc, a to je horší, své vnitřní schopnosti. Toto je karmický výsledek našich špatných návyků. Student hledá tu a tam, čte každou knihu o okultismu a magie, která mu padne do rukou, a vše co ubohý aspirant udělá, je, že se naplní s hroznými pochybnostmi a intelektuálním pomatením smyslů. Existují tisíce autorů a miliony teorií. Někteří opakují teorie druhých, jiný tyto teorie zase naopak vyvracejí, a tak zde máme jeden proti všem a všichni proti jednomu. Kolegové vzájemně proti sobě bojují, navzájem se vysmívají. Někteří spisovatelé doporučují vegetariánství, druzí ne. Někteří doporučují praktikovat dýchací cvičení, druzí zas ne. Výsledek je hrozný pro ubohého pátrače pravdy. A takto, student neví, co má dělat. Toužící po světle, prosí, úpěnlivě žádá, avšak nic, nic, absolutně nic se nestane.

Co tedy dělat?

Potkali jsme vysoce mystických jednotlivců, "Skupinoví hrdinové", mnozí z nich byli vegetariáni, zdrženliví, ctnostní, atd. Jsou většinou velmi upřímní a chtějí jen to nejlepší pro své následovníky, avšak vzdychají tak jako všichni ostatní, trpí a pláčou v tajnosti. Tito ubozí lidé nikdy neviděli to, o čem vyprávějí. Neznají svého gurua. Nikdy neměli to štěstí mluvit s ním osobně. Nikdy neviděli roviny kosmického vědomí, roviny vyšších světů, o kterých dělají takové pěkné diagramy a velmi zajímavé popisy. My, bratři a sestry chrámu, cítíme vůči nim opravdovou lítost a snažíme se jim pomoci. Toto se snažíme dělat, ale to vše je marné. Nesnášejí vše, co se týče sexu, vše co se podobá na sex. Když jim mluvíme o dokonalém manželství, tak se smějí a zuřivě protestují bránící se sexuální abstinencí. Tito ubozí slepí jedinci, kteří vedou dalších slepých, potřebují někoho, kdo by je vedl. Velmi trpí, protože nemají to štěstí přímého poznání. Trpí v tichosti, aby neodradili nebo nezklamali své následovníky. My, bratři a sestry chrámu, je upřímně milujeme a litujeme. Pro ně je nutné přestat s teoretizováním.

Opium teorií je trpčí než smrt. Jediná cesta k opětovnému získání ztracených sil je sexuální magie. Výhoda velkého arkána je, že regeneruje lidskou bytost.

Lidské bytosti se potřebují zregenerovat a toto není záležitost autorů nebo knihoven. Potřebujeme pracovat se zrnem, semínkem. Tak jako červ a ještěrka jsou schopni zregenerovat svůj ocas, rovněž lidé jsou schopni obnovit své ztracené síly. Tato zvířata nahradí svůj ocas se sexuálními silami, které vlastní. A tak, se stejnou sexuální silou, mohou i lidé znovuobnovit, znovunabýt své ztracené síly. A proto je toto cesta, na níž trpící poutníci mohou dosáhnout přímého poznání. A tak, se opravdu stanou osvícenými kněžími pro své bratrské skupiny. Cesta je sexuální magie.

Každý vůdce musí být jasnovidcem a mít rozvinuté jasnoslyšení. Poskytneme následující cvičení pro rozvinutí jasnovidnosti a jasnoslyšení. Po získání těchto schopností je dobré zůstat na určitý čas v hloubce lesů, pryč od rušného života. A tak, v mírumilovném prostředí přírody, bohové ohně, vzduchu, vody a země nás naučí nevýslovné věci. Toto není záležitost žití pouze v lese. "Co dělá světec v lese?" Nicméně, co potřebujeme, je dobrá dovolená v přírodě, to je všechno.

Dokonalá mentální rovnováha je životně důležitá pro ty, kteří chtějí dosáhnout duchovní pokrok. Skoro všichni aspiranti esoteriky snadno ztratí svou mentální rovnováhu a obvykle upadnou do nejabsurdnějších věcí. Kdokoliv touží po přímém poznání, musí se ujistit, že jeho mysl je v dokonalé rovnováze.

Cvičení

Velký mistr Huirakoča učil velmi jednoduché cvičení na vidění tattev (vibrace éteru).

Cvičení je následující: stoupenec si vloží palce do uší, zavře oči a zakryje je s ukazováčky, zavře nos s prostředníky a nakonec zakryje rty s prsteníčky a malíčky. V takových podmínkách se musí student pokusit vidět tattvy se šestým smyslem. Toto oko se nachází mezi obočím.

Jógánanda (který učí stejné cvičení jako Krumm-Heller) radí také zpívat mantru OM.

Jógánanda říká, že oddaný učedník musí položit své lokty na nějaký polštář, který by měl být položen na stole. Oddaný učedník by měl dělat toto cvičení před stolem, který směřuje na východ. Jógánanda radí, že židle, na níž oddaný učedník sedí, za účelem praktikování cvičení, by měla být obalena ve vlněné dece. Toto nám připomíná Apollóniose z Tyany, který se zabalil do vlněného pláště, aby se izoloval od rušivých vlivů.

Mnoho autorů učí toto cvičení a my ho považujeme za také velmi dobré. Věříme, že tímto cvičením můžeme rozvinout jasnovidnost a jasnoslyšení.

Nejprve oddaní učedníci uvidí pouze tmu. Nicméně, s větším úsilím vynaložením v tomto cvičení, si vyvinou pomalu, ale jistě svou jasnovidnost a jasnoslyšení.

Na začátku oddaní žáci neuslyší nic kromě fyziologických zvuků, ale kousek po kousku, začnou během cvičení slyšet víc a víc jemnější zvuky. A takto se u nich vyvine jasnoslyšení.

Namísto naplňování se dalšími protichůdnými teoriemi, je lepší, když čtenář bude praktikovat a rozvine své vnitřní schopnosti. Proces regenerace musí jít ruku v ruce s esoterickými cvičeními. Vědci říkají, že orgán, který nepoužíváme, zakrní. Je nutné používat orgány jasnozřivosti a jasnoslyšení. Je nutné, abychom tyto orgány vytrénovali a obnovily je, abychom mohli dosáhnout realizaci Bytí.

Tato cvičení nejsou proti žádnému náboženství, sektě, škole nebo víře. Všichni kněží, vůdci, instruktoři všech škol a řádů mohou používat tyto cvičení na rozvinutí svých schopností. A tak, mohou vést své příslušné skupiny lépe.

Probouzení vnitřních schopností by mělo jít paralelně s kulturním, intelektuálním a duchovním vývojem.

Jasnovidec musí také vyvinout všechny čakry, aby neudělal žádné vážné chyby.

Většina jasnovidců udělala závažné chyby. Skoro všichni slavní jasnovidci naplnili svět slzami. Skoro všichni velcí jasnovidci pomlouvali lidí. Nesprávně využita jasnovidnost zanechala rozchody, vraždy, cizoložství, krádeže atd.

Jasnovidec potřebuje logické myšlení a přesné koncepty. Jasnovidec musí mít dokonalou mentální rovnováhu. Jasnovidec musí být velmi analytický. Jasnovidec musí být matematický ve zkoumání a velmi pozorný ve vyjadřování se.

Jasnovidec vyžaduje dokonalé vyvinutí jasnoslyšení, intuice, telepatie, předtuchy a dalších schopností, aby mohl být skutečně dobrým jasnovidcem.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem