slovnik

Kapitola 11

Vyvíjejte se a množte se

Genesis, kapitola 1, verš 28 říká: "Buďte plodní a množte se"

Být plodný znamená transmutovat a sublimovat sexuální energii za účelem vývoje.

Slovo množte se odkazuje na zplození lidské bytosti.

Existují dva typy dětí, které jsou zmíněny v Bibli. Boží děti a děti lidí. Boží děti jsou ty, které vzešly ze sexuální magie bez vypuštění semene. Děti lidí jsou ty, které vzešly z vášnivého požitku vypuštěním semene.

Musíme vytvořit Boží děti a pak bojovat za jejich duchovní růst.

Vzdělávání dětí

Děti se učí více příklady jako příkazy. Pokud od našich dětí chceme aby duchovně rostli, tak se musíme snažit o náš duchovní pokrok. Rozmnožit náš druh nestačí, musíme růst i duchovně.

Hřích

Náš zářivý Drak moudrosti má tři aspekty: Otec, Syn a Duch svatý.

Otec je světlo a život, Syn je voda a krev, která proudila z rány na Pánově boku, která byla způsobena Longinovým kopím. Duch svatý je oheň letnic nebo jinak oheň Ducha svatého, Indy nazýváni kundaliní, ohnivý had našich magických sil. Tento svatý oheň je symbolizován zlatem.

Kdokoliv lže, hřeší proti Otci. Kdokoliv cítí vůči někomu nenávist, hřeší proti Synu. Kdokoliv smilní tj. vypouští semeno, hřeší proti Duchu svatému. Otec je pravda, Syn je láska, Duch svatý je sexuální oheň.

Vzdělání

Musíme učit naše děti aby mluvili pravdu a nic než pravdu. Musíme učit naše děti zákonu lásky. Láska je zákon, ale pouze vědomá láska. Kolem čtrnáctého roku musíme naše děti naučit o mystériích sexu. A proto, kvůli tomuto trojitému aspektu svatosti a dokonalosti, budou naše děti duchovně růst. A tak, kdokoliv učí své děti tímto trojitým aspektem dokonalosti, postaví základy ze železa k jejich štěstí.

Nicméně je nutné je učit nejen poučkami, ale i vlastním příkladem. Musíme dokázat skutky to, co učíme.

Profese

Moderní život vyžaduje, abychom naše děti připravili i intelektuálně. Je pro ně správné mít profesi, aby si vydělaly na živobytí. Musíme opatrně sledovat odbornou schopnost našich dětí, abychom je mohli vést intelektuálně. Nesmíme nikdy nechat dceru nebo syna bez profese. Každá lidská bytost se potřebuje naučit nějakou profesi, aby byla schopna žít. Je zločin, a opravdu vážný, nechat naše dítě opuštěné a bez profese.

Pokud jde o dcery

Moderní doba vyžaduje, abychom našim dcerám dali solidní duchovní a intelektuální přípravu. Je nutné, aby matky naučili své dcery o mystériích sexu, když budou mít kolem čtrnáct let. Je pro ně správné jít po trojité cestě pravdy, lásky a cudnosti.

A tak, moderní žena musí mít profesi, aby si vydělala na živobytí. Je nutné pro otce a matky aby pochopili, že jejich dcery mohou plodit pomocí dokonalého manželství a také duchovně růst. Přesto, vše musí být provedeno správně a popořadě.

Je absurdní, aby dcery chodili samy po ulicích, po parcích, po kinech nebo aby tančili sami s přítelem. Zatímco ještě nezničili zvířecí ego, dají se snadno sexuální svést a uboze poklesnou. Dcery by vždy měly být ve společnosti svých rodičů nebo rodinných příslušníků a nikdy by neměly být o samotě se svým přítelem. Rodiče by nikdy neměly bránit v manželství svých dcer. Nicméně opakuji, dělejte vše s řádem v závislosti se zákonem. Je nutné plodit cudností a duchovně růst. Toto je cesta dokonalého manželství.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem