slovnik

Kapitola 14

Práce s démonem

Probouzení kundaliní a odstraňování "já", představuje nezbytný základ každého hlubokého uvědomění Bytí.

V této kapitole se budeme zabývat tématem odstranění "já". Toto je rozhodující pro úplné osvobození.

"Já", je démon, kterého v sobě nosíme. S ohledem na toto tvrzení můžeme říci, že práce na odstranění "já" je skutečně práce s démonem. Tato práce je velmi náročná. Když pracujeme s démonem, temné entity obvykle proti nám spouštějí ohromné ​​útoky. Toto je skutečně cesta prozíravého člověka, slavná čtvrtá cesta, cesta tao.

Původ "já"

Původ hříšného "já" je v smilstvu. Ego, Satan, je podřízeno zákonu věčného návratu všech věcí. Vrací se do nových lůn, aby ukojilo své touhy. V každém jednom ze svých životů "já" opakuje stejné dramata, stejné chyby. "Já," se časem a zkušenostmi stále více komplikuje a stává se stále perverznější.

Smrt Satana

Satan, kterého v sobě nosíme, je složen z atomů tajného nepřítele. Satan měl počátek, Satan má konec. Musíme odstranit Satana, abychom se vrátili do vnitřní hvězdy, která se na nás vždy usmívá. Toto je pravé konečné osvobození. Pouze odstraněním "já" můžeme dosáhnout úplné osvobození.

Osobní hvězda

V nepoznaných hloubkách našeho božského Bytí máme zcela atomovou vnitřní hvězdu. Tato hvězda je super-božský atom. Kabalisté nazývají tuto hvězdu posvátným jménem Ein Sof. Toto je Bytí našeho Bytí, náramná realita uvnitř nás.

strom zivota-devet nebes

Bůh se nevyvíjí

Bůh se nemusí vyvíjet, protože je dokonalý. Bůh se nepotřebuje zdokonalovat. On je dokonalý. Bůh je naše vnitřní Bytí.

Evoluce a devoluce

My gnostici jsme nikdy nepopírali zákon evoluce, avšak neakceptujeme takový mechanický zákon jako dogma.

Zákony evoluce a devoluce jsou mechanické osy přírody. Pro každý vzestup existuje sestup

Pro každou evoluci existuje specifická, odpovídající devoluce.

Evoluce a devoluce

Evoluce existuje v semínku, které klíčí a také ve výhonku, který roste a vyvíjí se, a také v rostlině, která plodí ovoce.

Existuje devoluce v stromě, který již dále neroste, vadne, stárne a umírá.

Totální revoluce

Potřebujeme ohromnou revoluci vědomí, abychom byli schopni vrátit se do vnitřní hvězdy, která vede naše Bytí. Totální revoluce nastane když odstraníme "já".

Bolest

Bolest nemůže udělat nikoho dokonalým. Pokud by bolest mohla někoho udělat dokonalým, již by bylo celé lidstvo dávno dokonalé. Bolest je výsledek našich vlastních chyb. Satan páchá mnoho chyb. Satan sklízí plody svých vlastních chyb. Tyto plody jsou bolest. A proto je bolest satanská. Satan se nemůže stát dokonalým a ani nemůže udělat nikoho dokonalým. Ohromná boží realita je štěstí, klid, blahobyt a dokonalost. Velká realita nemůže tvořit bolest. To, co je dokonalé, nemůže tvořit bolest. To, co je dokonalé, může plodit jen štěstí. Bolest je vytvořena "já" (Satanem).

Čas

Čas je Satan, Satan je paměť. Satan je pouze změť vzpomínek. Když lidská bytost zemře, zůstanou pouze její vzpomínky. Vzpomínky představují "já", mě, reinkarnujíce se ego. Ty neuspokojené touhy, ty vzpomínky včerejška, se reinkarnují. A takto jsme vždy otroky minulosti. A proto si můžeme být jisti, že minulost podmiňuje náš současný život. Můžeme tedy tvrdit, že Satan je čas. Můžeme také tvrdit, bez strachu z omylu, že čas nás nemůže osvobodit z tohoto údolí slz, protože čas je satanský. Musíme se naučit žít z momentu do momentu. Život je věčné teď, věčná přítomnost. Satan byl stvořitel času. Ti, kteří si myslí, že se mohou osvobodit ve vzdálené budoucnosti, během milionů let, s ubíhajícím časem a věky, jsou jisti kandidáti do propasti a na druhou smrt, protože čas je od Satana. Čas neosvobozuje nikoho. Satan zotročuje, Satan nezprošťuje. Musíme se osvobodit právě teď. Musíme žít z momentu do momentu.

Sedm hlavních center člověka

Všechny lidské bytosti mají sedm hlavních center.

Sedm hlavních center člověka

1. Intelektuální centrum, umístěné v mozku

2. Pohybové centrum, umístěné v horní části páteře

3. Emocionální centrum, umístěné v solárním plexu a v specifickém nervovém centru velkého sympatického nervového systému

4. Instinktivně centrum, umístěné ve spodní části páteře

5. Sexuální centrum, umístěné v pohlavních orgánech

6. Vyšší ​​emocionální centrum

7. Vyšší ​​intelektuální centrum

Tyto poslední dvě centra se projevují pouze přes autentické astrální a legitimní mentální tělo.

Technika na odstranění "já"

"Já" kontroluje pět center lidského mechanismu. Těchto pět center je: intelektuální, pohybové, emocionální, instinktivní a sexuální.

Dvě centra lidské bytosti, které korespondují s Kristovým (solárním) vědomím, jsou u okultistů známé jako Kristická mysl a Kristické astrální tělo. Tyto dvě výše centra nemohou být kontrolovány "já". Bohužel, vyšší mysl a vyšší emoce stále nemají tyto vzácné Kristické vozidla k dispozici. Když je vyšší mysl oděná v Kristickej mysli a když jsou vyšší emoce vložené do Kristického astrálního těla, tehdy jsme vskutku povzneseni do stavu skutečné lidské bytosti.

Kdokoliv chce odstranit "já" musí studovat funkcionalismus uvnitř těchto pěti podřadných center. Nesmíme soudit defekty, ani je omlouvat. Musíme je pochopit. Je nutné, abychom pochopili akce a reakce lidského stroje. Každé jedno z těchto center má celou sadu extrémně komplikovaných akcí a reakcí. "Já" pracuje s každým z těchto pěti center. A proto, hlubokým pochopením celého mechanismu každého z těchto center jsme na cestě za odstraněním "já".

V každodenním životě konají dva lidé rozdílně ve stejných situacích. Co je příjemné pro jednoho je nepříjemné pro druhého. Rozdíl je často v tom, že jeden člověk soudí a vidí myslí, zatímco druhého se to může dotýkat citově. Musíme se naučit rozlišovat mezi myslí a pocity. Mysl je jedna věc a pocity jsou druhá. V mysli se nachází celá skupina akcí a reakcí, které musí být pochopeny. V pocitech jsou připoutanosti, které musí být ukřižovány, emoce, které musí být poctivě studovány a obecně, celý mechanismus akcí a reakcí, které se dají snadno splést s aktivitami mysli.

Intelektuální centrum

Toto centrum je užitečné ve své vlastní oběžné dráze. Nebezpečné je když se ho snažíme odstranit ze svého gravitačního pole. Velké skutečnosti ducha mohou být zažité pouze vědomím. A proto ti, kteří se snaží prozkoumat transcendentální pravdy Bytí pouze racionalitou, dělají stejnou chybu jako někdo, kdo ignoruje používání a řízení moderních vědeckých nástrojů, a snaží se studovat nekonečně malé formy života s teleskopem a nekonečně velké životní formy s mikroskopem.

Pohyb

Musíme se pozorovat a hluboce pochopit všechny naše činy. Nesmíme dovolit našemu životu pokračovat mechanicky. Zní neuvěřitelně, že i když žijeme v zaběhaných kolejích našich zvyků, tak tyto koleje, které podmiňují naše životy prostě neznáme. Musíme studovat naše zvyky, musíme je pochopit. Tyto zvyky patří k aktivitám pohybového centra. Je nutné sebepozorování způsobů toho, jak žijeme, jednáme, oblékáme se, chodíme atd. Pohybové centrum má mnoho aktivit. Sport také patří k pohybovému centru. Když se mysl zapojí do tohoto centra, tak ho jen brzdí a způsobuje mu škody, protože mysl je velmi pomalá a centrum pohybu je velmi rychlé. Každý spisovatel pracuje s pohybovým centrem a je tedy přirozené, že když mu při psaní na klávesnici do toho začne zasahovat mysl, tak se může dopustit chyb. Člověku řídícímu auto by se mohla stát nehoda, kdyby se mu do toto začala plést mysl.

Emocionální centrum

Lidská bytost hloupě mrhá sexuální energií zneužíváním násilných emocí, filmů, televize, fotbalových her atd. Musíme se naučit ovládat své emoce a šetřit sexuální energii.

Instinkt

Existují různé instinkty. Instinkt přežití, sexuální instinkt atd. Existuje také mnoho zvráceností instinktu. Hluboko v každé lidské bytosti jsou pod-lidské instinktivní síly, které paralyzují pravého ducha lásky a dobročinnosti. Tyto démonické síly musí být nejprve pochopeny, pak uvedené pod kontrolu a nakonec eliminovány. Tyto bestiální síly jsou: kriminální instinkt, smilstvo, zbabělost, strach, sexuální sadismus, sexuální bestiality atd. Musíme studovat a hluboce pochopit tyto pod-lidské síly dříve, než je odstraníme.

Sex

Sex je pátá síla lidské bytosti. Sex může lidskou bytost osvobodit nebo zotročit. Nikdo nemůže získat úplnost, nikdo nemůže být plně seberealizován bez sexuální energie. Žádná osoba držící celibát, nemůže dosáhnout úplné seberealizaci Bytí. Sex je silou duše. Stát se ucelenou lidskou bytostí může jen ten, kdo zcela spojil mužské a ženské póly duše. Sexuální síla se vyvíjí, rozvíjí a roste na sedmi stupních (sedm stupňů duše). Ve fyzickém světě je sex slepá síla vzájemné přitažlivosti. V astrálním světě je sexuální přitažlivost založena na spřízněnosti typu, podle polarit a esencí. V mentálním světě se sexuální přitažlivost projevuje na základě zákonů mentální polarity a spříznění. Na příčinné úrovni probíhá sexuální přitažlivost na základě vědomé vůle. A právě tato úroveň přirozených příčin je místem, kde vědomě dochází k úplnému spojení duše. Opravdu nikdo nemůže dosáhnout slávu dokonalého manželství bez dosažení čtvrtého stavu lidské úplnosti.

Musíme hluboce pochopit sexuální problém. Musíme být celiství. Musíme překonat mechaničnost sexu. Musíme vědět, jak plodit děti moudrosti. V úžasném momentě početí jsou lidské esence zcela otevřené všem typům ovlivněni. Stav čistoty rodičů a jejich vůle použitá při nevypuštění Hermova poháru je vše, co může ochránit spermii a vajíčko před nebezpečím infiltrace pod-judských prvků bestiálního ega, které se chce reinkarnovat.

Úplná smrt Satana

Pochopením vnitřních aktivit každého jednoho nižšího centra, objevíme celý proces ega. Výsledek tohoto sebe-objevení je úplná smrt Satana (temného lunárního "já").

Cizoložství

Jelikož ženské tělo je pasivní a vnímavý prvek, je jasné, že sbírá a ukládá následky sexuálních aktů s těmi muži, kteří s ní spáchali cizoložství. Tyto následky jsou atomové substance z muže, se kterým měla sexuální styk. A tedy, když muž má sexuální styk se ženou, která byla s druhým mužem, on pak absorbuje atomové esence druhého muže a nakazí se jimi. Toto je velmi vážný problém pro ty bratry a sestry, kteří odstraňují "já", protože pak nejenže musí bojovat proti vlastním chybám a defektem, ale co víc, musí bojovat proti chybám a defektům druhých mužů, s nimiž předtím měla žena sexuální styk.

Kořen bolesti

"Já," je kořenem bolesti. "Já," je kořenem ignorance a chyb. Když je "já" odstraněno, vnitřní Kristus je všechno co v nás zůstane.

Musíme odstranit "já". Pouze odstraněním "já" může ignorance a chyby zmizet. Když "já" zmizí, vše co s námi zůstane je to, co se nazývá láska.

Když je "já" odstraněno, přijde k nám skutečné a oprávněné štěstí.

Pouze úplným zničením touhy můžeme dosáhnout odstranění "já". Pokud chceme odstranit "já", musíme být kyselý jako citrón, být znechuceni hrozivým "já", hrozným satanem, hrozným démonem, který udělal náš život trpkým a odporným.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem