slovnik

Kapitola 15

Celibát

Svámí x řekl následující slova během jedné ze svých přednášek:

"Nesezdaní lidé mohou ve svém nitru duchovně sjednotit přirozenou kreativní sílu duše naučením se správných metod meditace a jejich aplikace do fyzického života. Takový lidé nemusí projít materiální zkušeností manželství. Mohou se naučit sjednotit svůj ženský fyzický impuls se svým mužským impulsem jejich vnitřní duše."

Pokud by naši milovaní gnostičtí učenci reagovali na Svámího X slova, přišli by k výsledku, že jsou očividně absurdní. Tato idea o sjednocení ženského fyzického impulsu s mužským impulsem vnitřní duše je na sto procent nepravdivá. Tento typ utopistického manželství je nemožný, protože lidská bytost ještě neinkarnovala duši. S kým tedy chce sjednotit svůj ženský fyzický impuls? Intelektuální zvíře stále nemá duši. Kdokoliv si přeje inkarnovat svou duši, kdokoli se touží stát člověkem s duší, musí mít astrální, mentální a příčinné těla. Lidská bytost v dnešní době stále nemá tyto vnitřní vozidla. Astrální fantom, mentální fantom a příčinný fantom jsou pouze fantomy.

Většina okultistů věří, že tyto vnitřní fantomy jsou skutečné vozidla, avšak zcela se mýlí. Musíme se narodit ve vyšších světech. Tato záležitost narození je sexuální problém.

Žádná lidská bytost se nenarodila z teorie. Ani obyčejný mikrob se nemůže narodit z teorií. Nikdo se nenarodil přes nozdry nebo přes ústa. Každá živá bytost je narozena ze sexu. "Jak nahoře, tak i dole." Pokud je lidská bytost narozená ze sexu ve fyzickém světě, tak logicky tam "nahoře", ve vnitřních světech, musí být ze sexu narozená taktéž, proces je analogický. Zákon je zákon a ten se musí dodržovat.

Kristické astrální tělo je narozené jako tělo z masa a kostí. Toto je sexuální záležitost. Pouze sexuální magií mezi mužem a ženou můžeme dát zrod tomuto úžasnému tělu. Stejně to je i s mentálním a příčinným tělem. Musíme vytvořit tyto vnitřní těla a to je možné pouze sexuálním kontaktem, protože jak nahoře tak i dole, a jak dole tak i nahoře. Žádná osoba držící celibát nemůže sjednotit svůj ženský fyzický impuls s mužským impulsem své duše, protože svobodná osoba nemůže inkarnovat svou duši. Abychom inkarnovali duši, musíme vytvořit vnitřní vozidla, a ty mohou být vytvořeny pouze pomocí sexuálního sjednocení muže a ženy. Žádná svobodná žena nebo muž nemůže zplodit dítě nebo otěhotnět. Dva póly jsou nutné při tvoření. Takový je život.

Je nezbytné zplodit vnitřní vozidla. Je nezbytné, abychom se narodili ve vyšších světech. Celibát je zcela falešná cesta. Potřebujeme dokonalé manželství.

Po narození, každé vozidlo potřebuje speciální výživu. Pouze touto speciální výživou se může vyvinout a zcela zesílit. Výživa těchto vozidel je založena na vodících. Rozdílné typy vodíků, s nimiž jsou vyživovány rozdílné vnitřní vozidla lidských bytostí, jsou tvořeny uvnitř fyzického organismu.

Zákony těl

Fyzické tělo: je řízeno 48 zákony, Jeho základní výživa je Vodík 48.

Astrální tělo: toto vozidlo je předmětem 24 zákonů. Jeho základní výživou je Vodík 24.

Mentální tělo: Toto vozidlo je předmětem 12 zákonů. Jeho základní výživou je Vodík 12.

Příčinné tělo: Toto vozidlo je řízeno 6 zákony. Jeho základní výživou je Vodík 6.

strom-zivota-kosmos

Každý prvek je přeměněn do specifického typu vodíku. A tak, jak jsou prvky a životní formy nekonečné, stejně i vodíky jsou nekonečné. Vnitřní vozidla mají své specifické vodíky a těmito jsou vyživovány.

Svámí X byl pouze mnich. Bylo nám řečeno, že brzy se tento mnich reinkarnuje, aby se mohl oženit a tak dosáhnout úplnou realizaci Bytí. Je excelentní stoupenec bílé lóže. Ve vyšších světech si myslel, že je seberealizován. Avšak v chrámu byl velmi překvapen, když jsme mu oznámili jeho omyl. Ve skutečnosti, tento dobrý mnich ještě nezplodil svá Kristická těla, a proto je musí zplodit. Toto je sexuální záležitost. Tyto úžasné těla mohou být počata pouze pomocí sexuální magie.

Dáváme vědět našim kritikům, že nejsme proti Svámímu X. Jeho cvičení jsou úžasná a velmi užitečná. Ale ujasňujeme to, že nikdo nemůže dosáhnout úplnou realizaci Bytí s dýchacími cvičeními.

Existuje mnoho škol a všechny z nich jsou potřebné. Všechny z nich slouží pro pomoc lidské bytosti, ale je dobré upozornit na to, že žádná teorie nemůže vytvořit vnitřní těla. Nikdy jsme nebyli svědky někoho, kdo by se narodil z teorie. Ještě jsme nepotkali lidskou bytost, která se narodila z teorií.

Existují velmi respektované a uznávané školy. Tyto instituce mají své instruktážní kurzy a také stupně. Některé z nich mají i rituály zasvěcení. Nicméně ve vyšších světech jsou tyto zasvěcení a stupně neužitečné. Mistři bílé lóže se nezajímají o stupně a hierarchie fyzického světa. Je zajímá pouze kundaliní. Zkoumají a měří míchu. Pokud kandidát ještě nepozvedl hada, pro ně je pouhou bytostí jako každý jiný, i když může být na vysoké pozici ve fyzickém světě nebo ctihodnou osobou nebo vysoce postaveným hierarchou ve své škole nebo lóži. Pokud kundaliní postoupila o tři obratle, u mistrů je takový člověk považován za zasvěcence třetího stupně, a pokud postoupila pouze o jeden obratel, pak se jedná o zasvěcence prvního stupně.

A tak, mistrů zajímá pouze kundaliní.

Skutečně těch, kteří opustí vše, aby pracovali ve své jeskyni se svým orlem a hadem je velmi málo. Toto je něco pro hrdiny a současné lidstvo neopustí své lóže a školy, aby zůstali sami se svým orlem a hadem. Studenti všech organizací ani nejsou loajální ke svým školám. Žijí přelétáváním z lóže do lóže, ze školy do školy. A takto chtějí údajně dosáhnout úplné realizaci Bytí.

Cítíme nekonečnou bolest, když vidíme takovéto vrtošivé bratry a sestry. Mnoho z nich praktikuje úžasné cvičení. Jistě jsou v těchto školách dobré cvičení. Cvičení od Jógánandu, Vivékánandu, Rámačaraku atd. jsou obdivuhodná. Studenti je praktikují s velmi dobrými záměry. Toto jsou velmi upřímní studenti. Ohromně si vážíme všech studentů a všechny školy. Přesto cítíme velkou nevyléčitelnou bolest pro ty, kteří se s touto touhou snaží dosáhnout konečné osvobození. Víme, že musí vytvořit své vnitřní vozidla. Víme, že musí praktikovat sexuální magii. Víme, že pouze sexuální magií budou schopni probudit posvátný oheň a vytvořit své vnitřní vozidla, aby inkarnovali svou duši. Víme to díky naším zkušenostem. No jak je máme přesvědčit? Tato situace nás bratrů a sester velmi trápí, no vypadá to, že si nijak nepomůžeme.

Na bývalé Zemi-Měsíci, se vyvinuly miliony lidí. Nicméně z těchto milionů, jen pár stovek se pozvedlo do andělského stavu. Velká část lidských bytostí byla ztracena. Velké množství se ponořilo do propasti. Mnoho je povolaných, ale jen pár vyvolených.

Při pozorování přírody zjistíme, že ne všechny semínka vyklíčí. Miliony semínek je ztracených a miliony bytostí umírá denně. Je to smutná pravda, ale je to pravda.

Každá osoba držící celibát je jistým kandidátem do propasti a na druhou smrt. Pouze ti, kteří se pozvedli do stavu super-člověka, si mohou dovolit luxus užívat si potěšení lásky bez sexuálního kontaktu. Pak pronikneme do amfiteátru kosmické vědy. Nikdo nemůže dosáhnout inkarnaci super-člověka, ve svém nitru, bez sexuální magie a dokonalého manželství.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem