slovnik

Kapitola 16

Probuzení vědomí

Je nezbytné, abychom věděli, že lidstvo žije se spícím vědomím. Lidé pracují za spánku. Lidé chodí spící po ulicích. Lidé žijí a umírají za spánku.

Když přijdeme k závěru, že celý svět žije spící, pak pochopíme nutnost probuzení. Potřebujeme probuzení vědomí. Chceme probuzení vědomí.

Okouzlení

Hluboký spánek, v němž lidstvo žije je způsoben okouzlením.

Lidé jsou v životě okouzleni vším. Lidé zapomenou sami sebe, protože jsou okouzleni. Opilec v baru je fascinován alkoholem, místem, požitkem, jeho přáteli a ženami. Samolibá žena před zrcadlem je okouzlena svým půvabem. Bohatá a chamtivá osoba je okouzlená penězi a mocí. Upřímný pracovník v továrně je okouzlen tvrdou prací. Otec rodiny je okouzlen svými dětmi. Všechny lidské bytosti jsou okouzleny a hluboce spí. Když jdeme autem, tak žasneme, jak někteří lidi procházejí přes silnici bez ohledu na nebezpečí jedoucích aut. Ostatní se svévolně házejí pod kola aut. Ubozí spící lidé, vypadají jako náměsíční. Kráčejí a přitom spí, čímž ohrožují vlastní životy. Každý jasnovidec dokáže vidět jejich sny. Lidé sní o všem co je okouzlí.

Spánek

Ego uniká z těla během fyzického spánku. Tento odlet ega je nutný, aby mohlo vitální tělo obnovit fyzické tělo. S naprostou určitostí vám můžeme říci, že ego si bere své sny do vnitřních světů.

A tak, ego se ve vnitřních světech zabývá stejnými věcmi, které ho okouzlují ve fyzickém světě. A proto během spánku vidíme truhláře ve svém truhlářství, policistu ochraňujícího ulice, holiče ve svém holičství, kováře ve své kovárně, opilce v hospodě, prostitutku v domě požitků, pohlcenou v chtíči. Všichni tito lidé žijí ve vnitřních světech jakoby žili ve fyzickém světě.

Během spánku žádné živé bytosti ani nenapadne, aby si položila otázku, zda je ve fyzickém světě nebo astrálním světě. Avšak ti, kteří si takovou otázku během spánku položili, se probudili ve vnitřních světech. Pak byli s úžasem schopni studovat zázraky vyšších světů.

Pro nás je možné ptát se takovou otázku pouze tehdy (během spánku), kdy si zvykneme ptát se tuto otázku od chvíle do chvíle, během našeho takzvaného probuzeného stavu. Očividně, během spánku opakujeme všechno to, co děláme během dne. A proto, pokud si během dne zvykneme klást tuto otázku, pak stejnou otázku si budeme klást během nočního spánku (zatímco jsme venku z těla). A tak, výsledek bude probuzení vědomí.

Pamatování si sebe samých

Lidská bytost, okouzlena transem, si nepamatuje samou Sebe (duši). Musíme si pamatovat sebe od chvíle do chvíle. Musíme si pamatovat sami sebe v přítomnosti jakéhokoli zobrazení, které by nás mohlo okouzlit. Před každým zobrazením se zastavme a položme si otázku: Kde jsem? Jsem ve fyzické sféře? Jsem v astrální sféře? Pak udělejte malý výskok se záměrem vznášet se v obklopující atmosféře. Je logické, že pokud se budete vznášet, je to proto, že jste mimo fyzického těla. A tak, výsledek bude probuzení vědomí.

Záměrem ptaní se těchto otázek v každé chvíli, v každém okamžiku, je vrýt tuto otázku do podvědomí, aby se mohla manifestovat později, během hodin spánku, hodin, kdy je ego opravdu mimo fyzického těla. Musíte vědět, že v astrální sféře vypadají věci tak, jak ve fyzické sféře. Kvůli tomuto, během spánku a smrti, vidí lidé vše v podobné formě fyzickému světu. Kvůli tomuto ani nepostřehnou, že jsou mimo fyzického těla. A proto žádná mrtvá bytost nevěří, že zemřela, protože je okouzlena a v hlubokém spánku.

Pokud by mrtvý dělali cvičení pamatování si sebe od chvíle do chvíle, kdy byli naživu, kdyby bojovali proti okouzlení věcí z fyzického světa, výsledkem by bylo probuzení jejich vědomí. Nesnili by. Ve vnitřních světech by chodili s probuzeným vědomím. Kdokoliv probudí vědomí může během hodin spánku studovat zázraky vyšších světů. Kdokoliv probudí vědomí žije ve vyšších světech jako zcela probuzen občan kosmu. Takový člověk pak žije společně s ​​velkými hierofanty bílé lóže.

Kdokoliv probudí vědomí už nemůže spát tady, ve fyzické sféře nebo ve vnitřních světech. Kdokoliv probudí vědomí, přestane snít. Kdokoliv probudí vědomí, stane se příslušným vyšetřovatelem vyšších světů. Kdokoliv probudí vědomí je osvícený. Kdokoliv probudí vědomí může studovat u nohou mistra. Kdokoliv probudí vědomí si může důvěrně popovídat s bohy, kteří zahájili počátek stvoření. Kdokoliv probudí vědomí si může pamatovat všechny své nesčetné inkarnace. Kdokoliv probudí vědomí může vědomě účastnit svých vlastních kosmických zasvěcení. Kdokoliv probudí vědomí může studovat v chrámech bílé lóže. Kdokoliv probudí vědomí může vědět ve vyšších světech stupeň probuzení své kundaliní. Každé dokonalé manželství musí probudit vědomí, aby získalo vedení a směr od bílé lóže. Ve vyšších světech mistři moudře vedou všechny ty, kteří opravdu milují jeden druhého. Ve vyšších světech mistři dávají každému to, co potřebuje pro svůj vlastní vnitřní rozvoj.

Doplňková cvičení

Každý gnostický student po probuzení se z normálního spánku musí provést retrospektivní cvičení, založené na procesu spánku, aby si pamatoval všechna místa, která navštívil během hodin spánku. Už víme, že ego během spánku hodně cestuje. Jde na místa, které jsme navštívili fyzicky, opakujíc všechno to, co jsme viděli a slyšeli.

Mistři učí své žáky, když jsou mimo svého fyzického těla.

A proto je nutné naučit se hluboce meditovat a praktikovat to, co jsme se naučili během hodin spánku. Je nutné, abychom se během probouzení fyzicky nepohnuli, protože tento pohyb rozrušuje astrální tělo a vzpomínky jsou pak ztraceny. Je nutné zkombinovat retrospektivní cvičení s následujícími mantrami: RAOM GAOM. Každé slovo je rozděleno do dvou slabik. Zdůrazněte hlásku O. Tyto mantry jsou pro studenty jako dynamit pro horníky. A tak, jak horník si otevírá cestu přes vnitřek země pomocí dynamitu, podobně otevírá student všechny své vzpomínky ve svém podvědomí pomocí těchto manter.

Trpělivost a houževnatost

Gnostický student musí být nekonečně trpělivý a houževnatý protože síly stojí velmi mnoho. Nic nám není dáno zdarma. Všechno má svou cenu. Tato učení nejsou pro nestálých lidí a už vůbec ne pro ty s křehkou vůlí. Tyto učení vyžadují nekonečnou víru.

Skeptičtí lidé nemohou přijít k našim naukám, protože okultní věda je velmi náročná. Skeptici zcela selžou. A tak, skeptičtí lidé neuspějí při vstupu do nebeského Jeruzaléma.

Čtyři stavy vědomí

První stav se nazývá eikasia

Druhý stav se nazývá pistis

Třetí stav se nazývá dianoia

Čtvrtý stav se nazývá nús

Eikasia je nevědomost, lidská krutost, barbarství, nesmírně hluboký spánek, brutální a instinktivní svět, primitivní stav.

Pistis je svět názorů a přesvědčení. Pistis je přesvědčení, předsudky, sektářství, fanatismus, teorie, ve kterých neexistuje žádný typ přímého vnímání pravdy. Pistis je stav vědomí běžného lidstva.

Dianoia je intelektuální zhodnocení přesvědčení, analýza, konceptuální syntéza, kulturně-intelektuální vědomí, vědecké myšlenky, atd. Dianoetické myšlenky tedy studují fenomény a stanoví zákony. Dianoetické myšlenky tedy studují induktivní a deduktivní způsoby se záměrem úplného a jasného použití.

Nús je dokonale probuzené vědomí. Nús je stav Turiya: hluboké a dokonalé vnitřní osvícení. Nús je oprávněna, objektivní jasnozřivost. Nús je intuice. Nús je svět božských archetypů. Noetické myšlenky jsou syntetické, jasné, objektivní a osvícené.

Kdokoliv dosáhne výšek noetických myšlení, zcela probudí vědomí a stane se turiyou.

Nejnižší část člověka je iracionální a subjektivní a je spojena s pěti běžnými smysly.

Nejvyšší část člověka je svět intuice a objektivního duchovního vědomí. Ve světě intuice se vyvíjejí všechny druhy archetypů v přírodě.

Pouze ti, kteří se dostali do světa objektivní intuice, pouze ti, kteří dosáhli majestátních výšek noetického myšlení, jsou opravdu probuzení a osvícení.

Skutečný turiya nemůže snít. Turiya, který dosáhl výšek noetického myšlení, nechodí mluvící o sobě, že jím je, a ani nikdy netvrdí, že je moudrý. Je extrémně jednoduchý, pokorný, čistý a dokonalý.

Je nutné vědět, že turiya není médium ani pseudo-jasnovidec ani pseudo-mystik, jako ti, kteří se v dnešní době hemží jako plevel ve všech duchovních, hermetických školách, okultních nauk atd.

Stav turiya je nejjemnější a je dosažen pouze těmi, kteří pracují v hořící kovárně vulkánu po celý svůj život. Pouze kundaliní nás může pozvednout do stavu turiya.

Je nutné vědět hluboce meditovat a praktikovat sexuální magii během celého života, abychom po mnoha náročných zkouškách mohli nakonec dosáhnout stavu turiya.

Meditace a sexuální magie nás přivedou do výšek noetického myšlení.

Ani snílek ani médium, ani nikdo z těch, kteří vstoupí do školy okultního učení, nemůže okamžitě vstoupit do stavu turiya. Bohužel, mnozí věří, že je to snadné, jako foukání skla na výrobu lahve, nebo jako kouření cigarety, nebo jak se opít. A tak vidíme mnoho lidí halucinovat, média a snílky, tvrdíc o sobě, že jsou jasnovidní mistři, osvícenci. Ve všech školách, včetně gnostického hnutí, tito lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou jasnovidní aniž by jimi opravdu byli, nikdy nechybí. Toto jsou ti, kteří kvůli svým halucinacím a snem, pomlouvají druhých tvrdíc, že ​​taková a taková osoba je hříšná, a že ten a ten člověk je černý mág atd.

Je nezbytné říci, že výšky turiya vyžadují nejprve mnoho let mentálního tréninku a sexuální magie v dokonalém manželství. To znamená disciplínu, dlouhé a hluboké studium, velmi hlubokou vnitřní meditaci, obětování se pro lidstvo, atd.

Netrpělivost

Zpravidla ti, kteří nedávno vstoupili do gnóze, jsou plní netrpělivosti, chtějí okamžité fenomenální manifestace, okamžité astrální projekce, osvícení, moudrost atd.

Skutečnost je však druhá věc. Nic nám není dáno zdarma. Všechno má svou cenu.

Nic nedosáhneme kuriozitou, okamžitě, rychle. Všechno má svůj proces a vývin. Kundaliní se vyvíjí, rozvíjí a postupuje velmi pomalu v auře Mahá-choán. Kundaliní má sílu probudit vědomí. Nicméně proces probouzení je velmi pomalý, postupný, přirozený, bez velkolepých, vzrušujících, emočních a barbarských událostí. Když se vědomí úplně probudí, není to něco vzrušujícího, nebo velkolepé. Prostě je to realita, přirozené jako strom, který roste pomalu, rozvíjí se a vyvíjí bez náhlých skoků nebo vzrušujících událostí. Příroda je příroda. Gnostický student na začátku říká, "Sním.". Později říká, "Jsem v astrálním těle, mimo fyzického těla." Ještě později dosáhne samádhi, extázi a vstoupí do polí ráje. Na začátku jsou manifestace sporadické, přerušované, následované dlouhými obdobími nevědomí. Mnohem později nám dají ohnivé křídla stále, nepřetržité, probuzené vědomí.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem