slovnik

Kapitola 17

Sny a vize

Gnostický student se musí naučit rozlišovat mezi sny a vizemi. Snít je jedna věc a mít vizi je věc druhá. "Skutečně" probuzen gnostický student nemůže snít. Pouze ti, kteří mají spící vědomí mohou snít. Nejhorší typ snílka je sexuální snílek. Ti, kteří sní o bestiálních touhách, mrhají kreativní energii, aby ukojili své imaginární požitky. Běžně tito lidé nepostoupí ve své práci. Selžou v každém smyslu. Skončí v bídě.

Při pohledu na pornografický obrázek nám tento obraz zasáhne smysly a následně přechází do mysli. Psychologické "já" tento erotický obrázek ukradne, aby ho pak později reprodukovalo v mentální sféře. A tak, ve světě mysli je tento obrázek přeměněn do žijící podobizny. Během spánku snílek smilní s touto živou podobiznou, která jako erotický démon svádí tohoto snílka na ukojení smilstva. Výsledek je mokrý sen se všemi jeho hroznými následky. A proto, skuteční stoupenci cesty nesmějí navštěvovat kina, protože jsou to brlohy černé magie. Erotické figury na obrazovce vyvolávají mentální podobizny a erotické sny. Navíc, kina jsou plné ďábelských elementálů vytvořených lidskou myslí. Tito zhoubná elementály ničí mysl diváků.

Podvědomá mysl vytváří fantastické sny v říši snů. Kvalita snů závisí od víry snílka. Když někdo věří, že jsme dobří, sní o nás, kde nás vidí jako anděly. Když si někdo myslí, že jsme zlí, sní o nás, kde nás vidí ve formě ďábla.

Mnoho věcí nám přichází na mysl při psaní těchto řádků. V minulosti, když jsme my, bratři a sestry, pracovali v různých zemích, jsme si všimli, že zatímco gnostičtí studenti v nás věřili, tak o nás snili jako o andělech. No jen co v nás přestali věřit, už o nás snili jako o démonech. Jim prostě stačilo, aby v nás přestali věřit a okamžitě jsme se pro ně staly z andělů démoni. Ti, kteří slíbili před oltářem, že nás budou následovat, ti nás s velkým entuziasmem zbožňovali a snili o nás jako o andělech. Mnohokrát stačilo, aby si tito studenti přečetli nějakou knihu nebo vyslechli nějakou přednášku, aby se přidružily k nové škole, a pak v nás přestali věřit. Změnili koncept svých názorů, a pak nás již ve svých snech viděli jako démony. Takže co za jasnozřivost mají tito lidé? Co se stalo s jejich jasnovidnými sny? Jaký typ jasnozřivosti to je, když v jeden den nás vidí jako bohy a pak druhý den tvrdí, že jsme démoni? Kde je jasnozřivost těchto snílků? Proč si tito lidé protiřečí? Proč v jeden den přísahají, že jsme bohové a v další den přísahají, že jsme démoni? Co to je?

Podvědomí je obrazovka na které je promítaných mnoho vnitřních filmů.

Dnes se podvědomá mysl zpráva jako kameraman, další krát jako režisér, a další krát jako promítač, který promítá obrazy na mentální pozadí.

Je jasné, že podvědomý projektor se obvykle dopouští mnoho chyb. Nikdo neignoruje chybnost myšlenek, bezdůvodné podezření a také falešné sny, které se vynořují na povrch mysli.

Musíme proměnit podvědomí na vědomí, přestat snít a probudit vědomí.

Kdokoliv se probudí nemůže snít. A tak, zatímco jeho fyzické tělo spí v posteli, on žije ve stavu intenzivního bdění ve vnitřních světech. Takový lidé jsou autentičtí osvícení věštci.

Upřímně řečeno, nemůžeme přijmout jasnovidce, kteří neprobudili vědomí. Nemůžeme přijmout jasnovidce, kteří nevytvořili Kristické astrální tělo, Kristickou mysl a Kristickou vůli. Takový jasnovidci, kteří ani neprobudili vědomí, ani nevlastní Kristická vozidla, mohou ve vnitřních světech vidět pouze vlastní domněnky a koncepty. Ve zkratce, jsou neužiteční.

Pouze ti probuzení jasnovidci, pouze ti jasnovidci, kteří vlastní Kristická vozidla, jsou hodni skutečné důvěry.

Nejsou to snílci. Nedělají chyby. Jsou osvícení. Takový lidé jsou ve skutečnosti mistři bílé lóže. Vize takových vznešených lidí nejsou jen obyčejnými sny. Toto jsou mistři dokonalosti. Takový typ mistra již více nemůže snít. Takový mistři dokážou prozkoumat vzpomínky přírody a číst zapečetěné archivy stvoření celé historie Země a její ras.

Každý, kdo následuje cestu dokonalého manželství, by měl žít ostražitě a bděle jako strážník v dobách války, protože mistři během hodin spánku testují své žáky. Avšak temní nás napadají během hodin spánku pokud pracujeme na velkém díle. A tak, během spánku musíme projít mnohými zkouškami ve vnitřních světech.

Když jdou mistři v něčem zkoušet žáka, tak pak probudí žákovo vědomí.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem