slovnik

Kapitola 19

Zasvěcení

Merkurovo zezlo

Zasvěcení je náš vlastní život. Pokud chcete zasvěcení, napište to na žezlo/hůl (Hermová hůl). Kdokoliv je schopen pochopení, ať tedy chápe, protože v tomto výroku se ukrývá moudrost. Zasvěcení se nedá ani koupit, ani prodat. Vyvarujte se těch škol, které udělují falešné zasvěcení poštou. Vyhněte se všem těm, kteří prodávají zasvěcení.

Zasvěcení je něco velmi soukromé pro duši. "Já" nezískává zasvěcení. A proto ti, kteří říkají: "Já mám tolik zasvěceni," "Mám takové a takové stupně," jsou lháři a podvodníci, protože "já" nemůže získat zasvěcení nebo stupně.

Existuje devět zasvěcení menších mystérií a pět důležitých zasvěcení hlavních mystérií.

Duše je ta, kdo získává zasvěcení. Toto je velmi intimní záležitost, něco o čem člověk nesmí mluvit, ani to nesmí být nikomu řečeno.

Opravdu, všechny zasvěcení a stupně, které mnohé školy fyzického světa odevzdávají, nemají žádnou hodnotu ve vyšších světech, protože mistři bílé lóže uznávají pouze oprávněné zasvěcení duše jako originální. Tyto zasvěcení jsou zcela vnitřní.

Žák může vystoupit devět arkád, projít přes všech devět zasvěcení menších mystérií, bez pracování v Arkánu A.Z.F. (sexuální magie). Nicméně je nemožné vstoupit do hlavních mystérií bez sexuální magie (Arkánum A.Z.F.).

V Egyptě každému, kdo dosáhl devátou sféru, bylo ústním podáním nutně předáno úžasné tajemství velkého Arkána (nejmocnější Arkánum, Arkánum A.Z.F.).

Strážce prahu

První těžká zkouška, které musí kandidát čelit, je zkouškou strážce prahu. Tento strážce je odrazem "já", vnitřní hloubky "já". Mnozí jsou ti, kteří selžou v této hrozné zkoušce.

Ve vnitřních světech kandidát vyvolá strážce prahu. Děsivý elektrický hurikán předchází hroznému zjevení.

Larva prahu je vyzbrojena s ohromnou, hypnotickou silou. Ve skutečnosti toto monstrum má hroznou ošklivost našich vlastních hříchů. Je to žijící odraz našich vlastních zlých skutků.

Souboj je ohromný: je to boj zblízka tváří v tvář. Pokud strážce vyhraje, kandidát zůstane uvězněn touto hroznou příšerou. Avšak pokud kandidát vyhraje, příšera prahu uteče vyděšená. Pak železný zvuk zatřese vesmírem a kandidát je přijat do síně dětí. Toto nám připomíná požadavek vyslovený hierofantem Ježíšem Kristem:

Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. – Matouš 18:3

V dětské síni je kandidát vítán svatými mistry. Štěstí je obrovské, protože lidská bytost vstoupila na cestu zasvěcení. Celá fakulta zasvěcenců (dětí) gratuluje kandidátovi. Kandidát porazil prvního strážce. Tato zkouška se odehrává v astrálním světě.

Druhý strážce

Strážce prahu má druhý aspekt, mentální aspekt. Musíme vědět, že mysl, kterou vlastní dnešní lidská bytost, stále není lidská mysl. Současná mysl lidské bytosti se nachází ve zvířecím stavu. A proto, v mentální sféře, má každá osoba zvířecí fyziognomii, která koresponduje s jeho charakterem. Mazaná bytost je opravdová liška. Vášnivý člověk se jeví jako pes nebo cap atd.

Setkání se strážcem prahu ve sféře mysli je ještě strašnější než v astrální sféře. Opravdu, druhý strážce je velký strážce prahu světa.

Boj s druhým strážcem je obvykle velmi hrozný. Kandidát je ten, kdo v této mentální rovině musí vyvolat tohoto druhého strážce. Strážcovu příchodu předchází elektrický hurikán. Pokud kandidát zvítězí, je vřele vítán v dětské síni v mentální rovině. Nicméně pokud selže, zůstane zotročen hroznou příšerou. Všechny naše mentální zločiny jsou personifikované v této larvě.

Třetí strážce

Setkání s třetím strážcem se odehrává ve světě vůle. Démon ďábelské vůle je z těchto tří nejhroznější. Lidé se řídí pouze svou vlastní vůlí. Mistři bílé lóže se řídí pouze vůlí Otce: "Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi."

 

Když kandidát zvítězí ve třetí zkoušce, je znovu vítán v dětské síni. Hudba je nevýslovná a oslava velkolepá.

Sál ohně

Poté co kandidát zvítězil ve třech základních zkouškách strážce obrovského regionu, musí vstoupit do sálu ohně. Tam plameny očišťují kandidátova vnitřní vozidla/těla.

Zkoušky ohně, vzduchu, vody a země

Ve starověkém Egyptě faraónů, museli kandidáti těmto čtyřem zkouškám odvážně čelit ve fyzickém světě. Nyní kandidáti musí projít přes tyto zkoušky v supra-senzitivních světech.

Zkoušky ohně, vzduchu, vody a země

Čtyři zkoušky z Atalanty fugiens od Michaela Maiera, rok 1618. Zasvěcenec musí čelit svým vlastním defektům a chybám během procesu psychologických testů. Tyto testy přicházejí ve formě zkoušek, které jsou spojeny s elementy (vlevo), které vytlačují defekty a chyby na povrch, aby mohly být viděny, pochopeny a eliminovány. Zasvěcenec musí bojovat sám proti sobě s Héraklovou/Herkulovou holí (síla vůle).

Zkouška ohně

Kandidát je vystaven této zkoušce, aby se prozkoumal jeho klid a jemnost povahy. Zlostní lidé a cholerici nevyhnutelně selžou v této zkoušce. Kandidát zažívá pronásledování, urážení, křivdy, atd. Mnozí jsou ti, kteří reagují násilně a vracejí se do fyzického těla s úplným selháním. Nicméně vítězové jsou přijati v dětské síni a vítáni s lahodnou hudbou, hudbou sfér. Plameny šokují slabých.

Zkouška větru

Ti, kteří zoufají, protože ztratili něco, nebo někoho, ti, kteří se bojí chudoby, ti, kteří nejsou odhodláni se vzdát všeho, co milují nejvíce, selžou ve zkoušce ohně. Kandidát je vržen do hlubiny propasti. Slabí jedinci pláčou a vrátí se zděšeni do fyzického těla. Nicméně vítězové jsou přijati v dětské síni se slavnostmi a pozdravy.

Zkouška vody

Velká zkouška vody je opravdu hrozná. Kandidát je vržen do oceánu, myslíc si, že se topí. Ti, kteří nevědí, jak se přizpůsobit různým sociálním podmínkám života, ti, kteří nevědí, jak žít mezi chudými, ti, kteří po ztroskotání v oceánu života se vzdají boje a raději se utopí, jsou slabí jedinci a nevyhnutelně selžou ve zkoušce vody. Nicméně vítězové jsou přijati v dětské síni s kosmickými oslavami.

Zkouška země

Musíme se naučit, jak i z nejhorších nepřízní osudu, vytěžit to nejlepší, co se jen dá. Nejhorší nepřízně osudu nám přinášejí nejlepší příležitosti (na objevení svých chyb). Musíme se naučit usmívat před všemi nepřízněmi osudu. Toto je zákon.

Ti, kteří podlehnou bolesti před nepřízněmi existence nemohou vítězně projít zkouškou země.

Ve vyšších světech se kandidát ocitne mezi dvěma ohromnými skalami, které se k němu hrozivě blíží. Pokud kandidát zakřičí s hrůzou, vrátí se se selháním do fyzického těla. Nicméně pokud je klidný, stane se vítězem a je přijat v dětské síni s velkou oslavou a obrovským štěstím.

Zasvěcení malých mystérií

Když kandidát uspěje ve všech úvodních zkouškách cesty, pak má plný právo vstoupit do malých mystérií. Každé z devíti zasvěceni malých mystérií je získané uvnitř nejvnitřnějšího vědomí. A tak, pokud má student dobrou paměť, může si pak přinést do fyzického mozku vzpomínku na tyto zasvěcení. Avšak pokud kandidát nemá dobrou paměť, tak ubohý začátečník si ve fyzickém světě není vědom toho, co získal ve vyšších světech. A proto ti, kteří si přejí být vědomi ve fyzickém světě všeho, co se událo během zasvěcení, musí rozvinout paměť. Je nezbytné, aby kandidát vyvinul svou paměť. Je nutné pro kandidáta, aby se naučil vědomě odejít s astrálním tělem. Je nezbytné, aby kandidát probudil své vědomí.

Devět zasvěcení malých mystérií představuje zkušební cestu. Devět zasvěcení malých mystérií je pro žáky, kteří jsou zkoušeni.

Oddáni žáci, kteří praktikují Arkánum A.Z.F. projdou těmito devíti základními zasvěceními velmi rychle. Avšak pokud žák drží celibát a je naprosto cudný, může také projít těmito devíti zasvěceními, avšak mnohem pomaleji. Smilníci nemohou získat žádné zasvěcení.

Zasvěcení hlavních mystérií

Existuje pět zasvěcení hlavních mystérií. Existuje sedm hadů. Dvě skupiny po třech, s úžasnou korunovací sedmého jazyka ohně, který nás sjednocuje s jednotou, se zákonem, s Otcem. Musíme vylézt po sedmeré stupnici ohně.

První zasvěcení je spojeno s prvním hadem, druhé zasvěcení s druhým hadem, třetí zasvěcení s třetím hadem, čtvrté zasvěcení se čtvrtým hadem, páté zasvěcení s pátým hadem (šesté patří k budhi nebo jinak vědomí duše, a sedmé patří Átmanu, tj. Nejvnitřnějšímu).

První zasvěcení hlavních mystérií

První had patří k fyzickému tělu. Je nezbytné vyzdvihnout první had přes páteřový kanálek ​​fyzického těla. Když had dosáhne magnetické pole při kořeny nosu, kandidát dosáhne první zasvěcení hlavních mystérií. Duše a Duch předstoupí před bratry velké bílé lóže bez těl hříchu a v úplné absenci "já". Zamilovaným pohledem se na sebe podívají a následně splynou jako dva plameny, které se sloučily do jednoho. A tak, takto je zrozen božský hermafrodit, kterému je dán trůn, aby vládl a chrám aby úřadoval. Musíme se přeměnit na krále a kněží přírody podle řádu Melchisedechova. Kdokoliv získá první zasvěcení hlavních mystérií, získá hořící meč, který mu dává sílu nad čtyřmi elementy přírody. Musíme praktikovat sexuální magii intenzivně, abychom pozvedli hada na holi tak, jak to udělal Mojžíš na poušti. Láska je základem a podkladem pro zasvěcení. Je nezbytné, abychom věděli, jak milovat. Boj o pozvednutí hada je velmi náročný. Had musí stoupat pomalu, stupeň po stupni. Máme 33 obratlů. Existuje 33 zasvěcení. V každém obratli nás temní hrozně napadají. Kundaliní stoupá velmi pomalu, v souladu se zásluhami srdce. Musíme skončit se všemi našimi hříchy.

Je nutné vykročit na cestu absolutní svatosti. Je nezbytné praktikovat sexuální magii bez zvířecí touhy. Nejenže musíme zabít touhu, ale i samotný stín touhy. Musíme být jako citron. Sexuální akt se musí stát skutečnou náboženskou ceremonií. Žárlivost musí být eliminována. Musíte vědět, že vášnivá žárlivost ničí klid domácnosti.

Druhé zasvěcení hlavních mystérií

Výstup druhého hada přes páteřový kanálek ​​éterického těla je velmi náročný. Když druhý had dosáhne stupeň magnetického centra u kořene nosu, zasvěcenec vstoupí do chrámu, aby získal druhé zasvěcení hlavních mystérií. Je dobré zdůraznit, že lidská osobnost nevstoupí do chrámu. Osobnost zůstává u dveří, dávajíc si své záležitosti do pořádku s pány karmy.

Nejvnitřnější, spolu s éterickým tělem, je ukřižován v chrámu. To znamená, že Nejvnitřnější si obléká éterické tělo kvůli ukřižování. Takto se stane éterické tělo Kristifikované. To Soma Psuchikon, svatební oděv duše, tělo ze zlata, je narozené ve druhém zasvěcení. Toto vozidlo je tvořeno dvěma vyššími étery. Éterické tělo má čtyři étery, dva vyšší a dva nižší. A tak, se svatebním oděvem duše můžeme vstoupit do všech oblastí království.

Zasvěcení je velmi náročné. Student je přísně zkoušen. Pokud je vítězný, půlnoční Slunce září, a z něj sestupuje pěticípá hvězda se svým středovým okem. Tato hvězda sestupuje ke hlavě začátečníka, kde se usadí jako znak schválení. Výsledek vítězství je zasvěcení.

Třetí zasvěcení hlavních mystérií

Třetí had stoupá přes páteřový kanálek ​​astrálního fantomu. Třetí had musí dosáhnout magnetickou oblast u kořene nosu, a pak sestoupit do srdce přes tajný průchod, kde existuje sedm svatých komor.

Když třetí had dosáhne srdce, je zrozené nejkrásnější dítě, Kristické astrální tělo.

Výsledek tohoto všeho je zasvěcení. Začátečník musí zažít ve svém astrálním těle celou drama umučení Krista. Musí být ukřižován, zemřít a být pohřben. Potom musí vstát z mrtvých a musí sestoupit do propasti a zůstat tam dvaačtyřicet dní před vzestupem.

Úžasná oslava třetího zasvěcení je dosaženo s Kristickým astrálním tělem. U oltáře se objeví Sanat Kumara, Starý dnů, aby nám udělil zasvěcení.

Každý, kdo získá třetí zasvěcení hlavních mystérií dosáhne Ducha svatého.

Je nutné pro muže, aby věděl, jak milovat svou ženu, aby dosáhl toto zasvěcení. Sexuální spojení musí být naplněno nesmírnou láskou. Falus musí vždy vstoupit do vulvy velmi jemně, aby nezranil orgány ženy. Každá pusa, každé slovo, každé pohlazení, musí být zcela osvobozeno od touhy. Zvířecí touha je velmi vážná překážka k zasvěcení.

Při čtení těchto řádků, mnoho puritánských lidí nás bude soudit, že jsme nemorální. Přesto, tito lidé nejsou nikdy pohoršeni nevěstinci a prostitutkami. Obviňují nás, ale sami nejsou schopni jít do čtvrtí, kde žijí prostitutky, aby učili správnou nauku. Nenávidí nás, ale nejsou schopni nenávidět své vlastní hříchy. Odsuzují nás, protože učíme náboženství sexu, ale nejsou schopni odsoudit své vlastní smilnění. Takové je lidstvo.

Čtvrté zasvěcení hlavních mystérií

Když čtvrtý had úspěšně vystoupil přes páteřový kanálek ​​mentálního fantomu, pak je dosaženo čtvrté zasvěcení hlavních mystérií. Čtvrtý had rovněž dosáhne prostor mezi obočím a sestoupí do srdce.

Ve světě mysli, Sanat Kumara vždy vítá kandidáta řka, "Osvobodil ses od čtyř těl hříchu. Si Buddha. Vstoupil jsi do světa bohů. Si Buddha. Každý, kdo se osvobodí od čtyř těl hříchu je Buddha. Si Buddha. Si Buddha."

Kosmická oslava zasvěcení je velkolepá. Celý svět, celý vesmír se trase štěstím říkajíc, "Narodil se nový Buddha." Božská matka kundaliní prezentuje své dítě říkajíc, "To je mé milované dítě. Je to nový Buddha. Je to nový Buddha. Je to nový Buddha. Svaté ženy gratulují kandidátovi svatým polibkem. Oslava je ohromně božská. Velcí mistři mysli vyberou z vnitřku mentálního fantomu nádherné dítě Kristickej mysli. Toto dítě je narozené ve čtvrtém zasvěcení hlavních mystérií. Každý, kdo získá čtvrté zasvěcení, dosáhne nirvány. Nirvána je svět svatých bohů.

Kdokoliv dosáhne čtvrté zasvěcení, získá říšské jablko císaře mysli. Na tomto říšském jablku moci záři znamení kříže.

Mysl musí být ukřižována a stigmatizovaná při zasvěcení. Univerzální oheň jiskří v světě mysli. Každá jedna z třiceti tří komor mysli nás učí ohromné ​​pravdy.

Páté zasvěcení hlavních mystérií

Pátý had stoupá přes páteřový kanálek ​​embrya duše, které jsme inkarnovali. Pátý had musí dosáhnout stupeň obočí a pak sestoupit do srdce.

Tělo vědomé vůle je narozené při pátém velkém zasvěcení. Každý, kdo se narodí ve světě vědomé vůle, nutně inkarnuje svou duši. Každý, kdo inkarnuje svou duši se stane opravdovou lidskou bytostí s duší. Každý skutečný kompletní a nesmrtelný člověk je autentickým mistrem. Před pátým zasvěcením hlavních mystérií nesmí být nikdo nazýván titulem mistra.

Při pátém zasvěcení se naučíme konat vůli Otce. Musíme se naučit poslouchat Otce. Toto je zákon.

Při pátém zasvěcení se musíme rozhodnout mezi dvěma cestami, kterými půjdeme dál, buď zůstaneme v nirváně a budeme si užívat nekonečné štěstí neomezeného posvátného vesmíru, dělící se s ním s nevýslovnými bohy, nebo se raději vzdáme tohoto nesmírného štěstí nirvány a zůstaneme žít v tomto údolí plném slz, abychom pomohli ubohému trpícímu lidstvu. Toto je cesta sebezapření, dlouhá cesta plná smutku a hořkosti. Kdokoliv se vzdá nirvány pro blaho lidstva poté, co tuto nirvánu získal a následně ji z nekonečné lítosti a soucitu vůči lidstvu ztratil, později dosáhne Venušino zasvěcení.

Každý kdo získá Venušino zasvěcení inkarnuje vnitřního Krista. Existují miliony Buddhů v nirváně, kteří neinkarnovali Krista. Je lepší se vzdát nirvány, kvůli lásce pro lidstvo a mít radost z inkarnace Krista. Kristus-člověk má právo vstoupit do světů super-nirvánského štěstí a později do absolutna.

Dokonalé manželství

Cesta ke kosmické realizaci je cesta dokonalého manželství. Viktor Hugo, velký zasvěcenec-humanista, poznamenal následující:

Muž a žena od Viktora Huga:

Muž je nejvznešenější ze všech stvoření,

Žena je nejvznešenější ze všech ideálů.

Bůh stvořil pro muže trůn, a pro ženu oltář.

Trůn velebí, oltář posvěcuje.

Muž je mozek,

Žena je srdce.

Mozek tvoří světlo, srdce lásku.

Světlo plodí, láska oživuje.

Díky rozumu, je muž silný,

Díky slzám, je žena neporazitelná.

Důvod přesvědčuje, slzy dojímají.

Muž je schopen všeho hrdinství,

Žena všeho utrpení.

Hrdinství zušlechťuje, utrpení povznáší.

Muž má nadvládu,

Žena přednost.

Nadvláda je síla, přednost je právo.

Muž je génius

Žena je anděl.

Génius je nezměřitelný, anděl nedefinovatelný.

Touha muže, je nejvyšší sláva.

Touha ženy, je úplná ctnost.

Sláva tvoří všechno to, co je skvělé, ctnost všechno to, co je božské.

Muž je zákoník,

Žena je evangelium.

Zákoník napravuje, evangelium zdokonaluje.

Muž myslí,

Žena sní.

Myslet znamená mít červa v mozku, snít znamená mít svatozář na čele.

Muž je oceán,

Žena jezero.

Oceán má ozdobnou perlu, jezero oslnivou poezii.

Muž je letící orel,

Žena zpívající slavík.

Létat znamená zdolání vesmíru. Zpívat znamená zdolat duši.

Muž je chrám,

Žena svatyně.

Před chrámem objevíme sami sebe, před svatyní klečíme.

Ve zkratce, muž se nachází tam, kde zem končí,

Žena tam, kde začíná nebe.

Vznešené fráze velkého zasvěcence-humanisty Viktora Huga nás vyzývají k žití cesty dokonalého manželství.

Požehnaná buď láska. Požehnané jsou bytosti, které se navzájem milují.

Potrava hada

Celá cesta zasvěcení je založena na hadovi. Had má své speciální kosmické jídlo. Existuje pět základních prvků, kterými je had vyživován. Jmenovitě filozofická zem, element vody moudrých, elementál ohně, elementál vzduchu a éteru. V těchto prvcích žijí elementály přírody. Gnómové obývají filozofickou zem. Mořské panny žijí ve vodě. Víly ve vzduchu atd.

potrava hada

Gnómové pracují v útrobách velkých pohoří. Toto je páteř. Práce vykonávaná gnómami sestává z transmutace olova osobnosti na zlato ducha. Surová hmota je semenná tekutina. Pec laboratoře je kostrční čakra. Voda je semenná tekutina a sympatické provazce tvoří velký komín, přes který semenné páry stoupají do palírny mozku. Celá práce gnómů je alchymistická. Kovová transmutace je základem zasvěcení. Surová hmota musí být transmutovaná na filozofické zlato.

Gnómové potřebují oheň salamandrů a vodu mořských víl. Gnómové také potřebují vitální vzduch a přátelské vzdušné víly mysli, aby mohli řídit semenné páry nahoru a dolů. Výsledek je transmutace olova na zlato. Když je aura zasvěcence čisté zlato, práce byla úspěšně provedena.

Oblast země se rozšiřuje od chodidel po kolena. Její mantra je LA . Oblast vody je od kolen po konečník. Její mantra je VA . Oblast ohně je od konečníku po srdce. Její mantra je RA . Oblast vzduchu zahrnuje oblast od srdce po prostor mezi obočím. Její základní mantra je JA . Oblast éteru se rozkládá od prostoru mezi obočím po vrch hlavy a její mantra je HA .

Had ohně je vyživován těmito pěti základními prvky. Nyní můžeme pochopit proč začátečník musí projít zkoušky země, vody, ohně a vzduchu. Očištění a posvěcení spojené s těmito prvky přírody vyživují hada a zaručují jeho vzestup přes posvátné pohoří páteře.

Vzestup hada je nemožný bez očištění a posvěcení těchto čtyř elementů. Brahma je bůh země. Narajana je bůh vody. Rudra je bůh ohně. Išwara je bůh vzduchu. Sudašiva je bůh éteru.

Meditováním nad těmito nevýslovnými bohy můžeme získat jejich pomoc při probouzení čaker, kol, disků vitálního těla. Je vhodné rozvibrovat tyto magnetické centra, abychom je připravili na příchod ohně. Meditujte a vokalizujte mantru pro každý element. Upřete svou pozornost na každého z těchto elementálových bohů a proste je o pomoc při probouzení čaker. Tímto způsobem se stanete praktickým okultistou.

Laboratoře třetího Logu

Země má devět vrstev; v deváté je laboratoř třetího Logu. Ve skutečnosti devátá vrstva Země leží přesně ve středu planetární hmoty. Tam se nachází svatá osmička. Toto je božský symbol nekonečna. V tomto symbolu je reprezentován mozek, srdce a sex planetárního džina. Jméno tohoto džina je Chamgam.

Svatá osmička a tři mozky

Svatá osmička a tři mozky

Střed svaté osmičky odpovídá srdci, její vrch odpovídá mozku a spodek odpovídá sexu. Všechny bytosti Země jsou založené na tomto základě. Boj je hrozný, mozek proti sexu, sex proti mozku, a to co je nejhorší, nejzávažnější je srdce proti srdci.

Posvátný had je stočený v srdci Země, přesně v deváté sféře. Ona (posvátný had kundaliní) je ve svém složení sedmidílná a každý jeden z jejích ohnivých aspektů odpovídá jednomu ze sedmi hadů lidské bytosti.

Kreativní energie třetího Logu zhotovuje chemické prvky Země se všemi jejich mnohostrannými složitostmi formy. Když tato kreativní energie odejde z tohoto středu Země, náš svět se stane mrtvolou, takto svět umírá.

Hadí oheň lidské bytosti vychází z hadího ohně Země. Ohromný had hluboko spí uvnitř záhadného hnízda skládajícího se s dutých oblastí, podobných skutečné čínské skládačce.

Duté koncentrické oblasti země

Duté koncentrické oblasti země

Toto jsou subtilní koncentrické astrální oblasti. Ve skutečnosti tak, jak má Země devět koncentrických oblastí, v hloubce kterých se nachází ohromný had, stejně tak je to i u člověka, protože ten je mikrokosmem makrokosmu.

Lidská bytost je vesmír v miniatuře. Nekonečná malost je analogická nekonečné velikosti.

Vodík, uhlík, dusík a kyslík jsou čtyři základní prvky s nimiž třetí Logos pracuje. Chemické prvky jsou uloženy v pořadí vzhledem k jejich atomové váze. Nejlehčí je vodík, jehož atomová hmotnost je 1, konče uranem, jehož atomová hmotnost je 238.5, a který je ve skutečnosti nejtěžší ze známých prvků.

Elektrony představují most mezi duchem a hmotou. Vodík sám o sobě je nejřidší známý prvek, primární manifestace hada. Každý prvek, každé jídlo, každý organismus, je syntetizován do specifického typu vodíku. Sexuální energie odpovídá vodíku 12 a její hudební nota je Si.

Elektronická solární hmota je posvátný oheň kundaliní. Když uvolníme tuto energii, vstoupíme na cestu autentického zasvěcení.

Čakmul (Chac Mool)

Čakmul z aztéckého Mexika je úžasný. Čakmul opravdu existoval. Byl to inkarnovaný adept, jeden z velkých zasvěcenců mocné hadí civilizace dávného Mexika, velkého Tenotchtitlánu.

Čakmul (Chac Mool)

Hrobka Čakmula byla lokalizována a jeho ostatky nalezeny. A proto nemůžeme pochybovat o tom, že Čakmul opravdu existoval. Pokud si všimneme způsob jakým Čakmul leží, uvidíme, že odpočívá ve stejné pozici, jakou Egyptský zasvěcenci zaujaly, když chtěli vycestovat s astrálním tělem, zatímco hláskovali mantru FA-RA-ON. Avšak v pupeční oblasti Čakmula se nachází něco neobvyklého. Je to široká mísa nebo nádoba, která jako kdyby sloužila k získání něčeho. Vskutku, Čakmul v této pozici pracuje s úžasnou čakrou solárního plexu. Čakmul zanechal lidstvu skvělé učení.

Kundaliní nebo ohnivý had našich magických sil, má skvělou zásobu sluneční energie v pupeční oblasti, v čakře solárního plexu. Toto magnetické centrum je velmi důležité pro zasvěcení, protože je to místo, které přijímá primární energii, která je rozdělena do deseti nádherných záření. Primární energie cirkuluje přes druhotné nervové kanálky, přičemž oživuje a vyživuje všechny čakry. Solární plexus je řízen Sluncem. Pokud student chce mít živou objektivní jasnozřivost v nejúplnějším slova smyslu, tak se musí naučit, jak tuto solární energii vzít ze zásob solárního plexu a přesunout ji do čelní čakry. Mantra SUI-RA je klíč, který nám dovoluje extrahovat solární energii ze Slunce, abychom ji mohli přesunout do čelní čakry. Vokalizujte takto: suiii raaaa. Při praktikování tohoto cvičení hodinu denně se probudí vaše čelní čakra. Pokud tuto sluneční energii chceme přesunout do krční čakry, musíme vokalizovat mantru sue-ra takto: sueeee raaa. Pokud potřebujeme sluneční energii pro lotos srdce, musíme vokalizovat mantru suo-ra takto: suooo raaa. Vše je shrnuto ve velké mantře sua-ra, kde se podle Véd a Šáster nachází tichý Gandharva (nebeský hudebník). Je nezbytné aby, jsme věděli, jak použít sluneční energii uloženou v solárním plexu. Pro ty, kteří se snaží dosáhnout zasvěcení je vhodné, aby zaujaly pozici ležmo, v tomto případě: nohy pokrčené v kolenou (jako na obrázku Čakmula) s chodidly na posteli. Je očividné, že položením chodidel na postel, kolena jsou zvednutá, nasměrovaná k obloze, směrem k Uranii.

V této pozici si žák představuje, že energie Slunce do něj vstupuje přes solární plexus, který na základě toho začne vibrovat a kroutit se zleva doprava (ve směru hodinových ručiček, když se na ně podíváme zepředu). Toto cvičení můžeme dělat hodinu denně. Základní mantra magnetického centra je hláska U . Tato hláska může být vokalizovaná prodlužováním zvuku tímto způsobem: uuuuu. Pořádně probuzený solární plexus úžasně oživuje všechny čakry organismu. A takto se připravíme na zasvěcení.

Čakmul byl uctíván v hadím Mexiku, kde ho uctívali dvě bojovné kasty. Čakmul byl přítomen ve velkých průvodech a vstoupil do Aztéckých chrámů, uctívaný masami. Také ho prosili o déšť na Zemi. Tento velký mistr pomáhá těm, který ho vyvolají. Malé sošky Čakmula nebo amulety postavy Čakmula, mohou být vyrobeny na nošení kolem krku jako medailon.

Hadí civilizace

Pravé zasvěcení bylo získáno ve velkých mysteriózních chrámech hadích civilizací. Pouze hadí civilizace jsou pravé civilizace.

Je nutné, aby předvoj lidské civilizace, tvořený našimi milovanými bratry a sestrami - teozofy, rosekruciány, hermetickými jogíny, spiritualisty atd., opustil své vlastní předsudky a strachy a sjednotil se dohromady, aby vytvořil novou hadí civilizaci. Je nutné vědět, že tato barbarská populace této doby (neprávem nazývaná civilizací) se blíží ke konečné katastrofě. Současný svět bojuje se strašným chaosem. Pokud ji opravdu chceme zachránit, tak se všichni musíme dát dohromady a vytvořit hadí civilizaci, civilizaci Vodnáře. Musíme vynaložit obrovské a zoufalé úsilí, abychom zachránili svět, protože momentálně je vše ztraceno.

Univerzální křesťanské gnostické hnutí je nesektářské. Gnostické hnutí je tvořeno armádou světové spásy všemi duchovními školami, všemi lóžemi, náboženstvími a sektami.

Exoterické a esoterické kruhy

Lidstvo se vyvíjí ve dvou kruzích: exoterickém a esoterickém. Exoterický je veřejný. Ezoterický je tajný. Masy žijí v exoterickém kruhu. Avšak adepti velkého bílého bratrství žijí v esoterickém kruhu. Pomáhat těm, kteří jsou ve veřejném kruhu, je povinností pro všechny zasvěcené bratry a sestry. Je nezbytné přivést co nejvíce lidí, jak je jen možné, do tajného kruhu bílého bratrstva.

Cesta zasvěcení je skutečná revoluce vědomí. Tato revoluce má tři dokonale definované prvky:

  1. narodit se
  2. zemřít
  3. obětovat se pro lidstvo, dát svůj život za lidstvo, bojovat, abychom dovedli ostatních na tajnou cestu.

Narodit se, je zcela sexuální záležitost. Zemřít, znamená pracovat na odstranění "já", ega. Obětovat se pro druhé je láska.

Ve veřejném kruhu se nachází tisíce škol, knih, sekt, učení, teorií, atd., labyrint, kteří dokáží opustit pouze ti nejsilnější. Ve skutečnosti všechny tyto školy jsou užitečné. Ve všech z nich najdeme zrnka pravdy. Všechna náboženství jsou svaté a božské, všechny jsou nezbytné. Avšak tajnou cestu najdou jen ti nejsilnější. Infrasexuální lidé smrtelně nesnášejí tuto cestu. Cítí se dokonalejší než třetí Logos. Tito lidé nikdy nebudou schopni najít tajnou cestu, cestu na hraně nože. Tajná cesta je sex. Skrze tuto přímou, úzkou a náročnou cestu se dostaneme do esoterického kruhu, sanctum regnum Dei magis regnum.

Alchymistická citadela od Heinricha Khunratha.

Alchymistická citadela od Heinricha Khunratha. 1602. Dvacet falešných dveří vede nic netušících do labyrintu. Jedny dveře (dole) vedou čistou duši do srdce citadely, která má sedm aspektů. Ve středu citadely se nachází hora na níž odpočívá drak, který hlídá Kámen mudrců. Drak vydá kámen mudrců pouze tomu, kdo dokončil požadovanou práci.

Čakry a plexy

Kandidát na zasvěcení musí správně umět pozici čaker a plexů.

Základní čakra se nachází na spodku páteře, čtvrtý křížový obratel, kostrční plexus.

Slezinná čakra je na úrovni sleziny, první bederní obratel, slezinný plexus. Toto centrum poslouchá solární plexus. Nicméně musíme rozpoznat, že pravé druhé centrum je prostatické nebo děložní a ne slezinné.

Pupeční čakra se nachází nad pupkem, osmý hrudní obratel, solární plexus.

Srdečná čakra je v srdci, osmý krční obratel, srdeční plexus.

Hrtanová čakra je v hrdle, štítná žláza, třetí krční obratel, hltanový plexus.

Čelní čakra je mezi obočím, první krční obratel, krkavicový plexus.

Je nutné vědět, že všechny tyto čakry a plexy jsou spojeny prostřednictvím nervových vláken.

Jako had stoupá přes páteřový kanálek, páteřní čakry jsou uvedeny do činnosti a indukcí jsou plexy také aktivovány. Čakry se nacházejí v mozkomíšním nervovém systému a plexy v sympatickém nervovém systému.

Jako had stoupá přes páteř, uvádí do činnosti páteřní čakry, nebo církve, v postupném pořadí. Tyto zase na oplátku rozvibrují odpovídající sympatické plexy elektrickou indukcí. Je nezbytné vědět, že každá páteřní čakra a každý sympatický plexus je sedmidílný ve svém vnitřním složení stejně jako ohnivý had našich magických sil.

První had otevírá čakry fyzického světa, druhý éterického, třetí, astrálního, čtvrtý, mentálního, pátý, příčinného, ​​šestý, budhického, sedmý, Nejvnitřnějšího. Tento proces je stejný pro všechny plexy, protože čakry církví jsou spojeny s plexy nervovými vlákny.

Proto by zasvěcenec neměl zoufat, že ještě neotevřel astrální čakry s prvním hadem. Protože tyto jsou otevřeny pouze třetím hadem, astrálním. S prvním hadem se u Nejvnitřnějšího otevírají pouze fyzické protějšky. Mějte na paměti, že Nejvnitřnější je protějškem fyzického těla.

Objasnění

Zasvěcení nemůže být koupeno penězi nebo zasláno poštou. Zasvěcení se nedá ani koupit, ani prodat. Zasvěcení je váš vlastní život, doprovázený oslavami v chrámech.

Je nutné se vyvarovat všech podvodníků, kteří prodávají zasvěcení. Je nutné držet se daleko od těch, kteří posílají zasvěcení poštou.

Zasvěcení je něco velmi vnitřního, velmi tajného a velmi božského. Vyvarujte se všech těch, kteří říkají "Mám velmi mnoho zasvěcení, a mnoho stupňů."

Vyvarujte se všech těch, kteří říkají, "Já jsem mistr hlavních mystérií; získal jsem hodně zasvěceni. "

Pamatujte drahý čtenář, že "já" nemůže získat zasvěcení.

Zasvěcení je záležitost Nejvnitřnějšího; souvisí s vědomím a velmi delikátními záležitostmi duše. O těchto věcech nesmíme jen tak všude mluvit. Žádný pravý adept by nepoužíval fráze jako "Já jsem mistr bílé lóže," "Mám takový a takový stupeň," "Mám tolik zasvěcení," "Mám takové síly," atd.

Problém vnitřního osvícení

Mnoho studentů okultismu chce vnitřní osvícení a trpí hrozně, protože během mnoha let studií a esoterických praktik zůstávají slepí a nevědomí, tak jako když začali číst své první knihy. My, bratři a sestry z chrámu, víme díky vlastní zkušenosti, že srdeční čakra je rozhodující pro vnitřní osvícení. Šiva Samhitá, skvělá Hinduistická kniha obšírně hovoří o výhodách získaných jogínem, meditujícím nad čakrou pokojného srdce:

"Jogín získá nesmírně poznání, pozná minulost, přítomnost a budoucnost; má jasnoslyšení, jasnozřivost, a může projít přes vzduch kdykoliv si to přeje. Vidí adepty a jogínky bohyně; získá schopnost zvanou kheckari (umožňující pohyb vzduchem) a bhuchari (schopnost kdykoliv se dostat se do všech koutů světa)."

Ti, kteří se chtějí naučit cestovat s astrálním tělem, kdy se jim zachce, ti, kteří chtějí vstoupit do džin vědy, naučit se umístit do čtvrté dimenze s fyzickým tělem a cestovat s ním na ledajaké místo bez letadla, ti kteří nutně potřebují probudit jasnozřivost a jasnoslyšení, musí denně soustředit svou mysl na srdeční čakru a hluboce nad tímto úžasným centrem meditovat. Meditovat nad tímto centrem hodinu denně je úžasné. Mantra pro tuto čakru je O, která se vokalizuje prodlužováním zvuku, takto: oooooooo.

Během tohoto výše uvedeného cvičení se musíme modlit ke Kristu, prose ho, aby probudil naši srdeční čakru.

Souhrn pěti velkých zasvěcení

První zasvěcení. Nejvnitřnější a vědomí duše (budhi) jsou sloučení, a tak tvoří nového zasvěcence, dalšího, který vstoupil do proudu.

Druhé zasvěcení. Éterické tělo, nazývané soma psuchikon, je zrozené.

Třetí zasvěcení. Čakry astrálního těla jsou otevřené a Kristické astrální tělo je zrozeno jako nádherné dítě.

Čtvrté zasvěcení. Kristická mysl je zrozená jako velmi vzácné dítě. Zasvěcenec se narodil jako nový Buddha.

Páté zasvěcení. Lidská duše, příčinné tělo nebo tělo vůle, je sloučena s vnitřním mistrem, kterým je Atman-Budhi (Nejvnitřnější a božské vědomí). A tak, tři ohne se stávají jedním. Toto je nový a oprávněn mistr hlavních mystérií bílé lóže. Kdokoliv dosáhne páté zasvěcení může vstoupit do nirvány. Kdokoliv dosáhne páté zasvěcení je narozený v příčinném světě. Kdokoliv dosáhne páté zasvěcení inkarnuje duši. Pouze osoba, která dosáhne páté zasvěcení, je lidskou bytostí s duší, tj. skutečným člověkem.

Vozidla ohně

Autentické a oprávněné astrální, mentální, příčinné vozidla jsou zrozená ze sexuální magie. Je zřejmé, že během spojení muže s ženou, aura muže a ženy je zcela otevřená. Během milostného spojení páru se jejich aura zcela otevírá. V tomto okamžiku, hluboko uvnitř, může dojít k úžasnému oplodnění. Konečným výsledkem je pak zrod oprávněného, astrálního těla a později i ostatních těl.

Trpělivost a houževnatost

Síly nedosáhneme pouhým hraním se. Toto je otázka velké trpělivosti. Nevytrvalí lidé, ti kteří chodí kolem hledajíc výsledky, ti, kteří po pár měsících praktikování se již dožadují znamení, vskutku nejsou připraveni pro okultismus. Takoví lidé nejsou dobří pro tyto nauky. Takoví lidé jsou nevyspělí. Takovým lidem doporučujeme, aby se stali členy nějakého náboženství, a aby počkali dokud dospějí. Kráčet po cestě na hraně nože vyžaduje trpělivost svatého Joba. Kráčet po cestě na hraně nože vyžaduje houževnatost velmi dobře zušlechtěné oceli.

Vědoma víra

Ti lidé, kteří vstoupí do praktického okultismu, a kteří jsou plní pochyb, zcela selžou. Kdokoliv pochybuje o našich učeních, není připraven na cestu na hraně nože. Pro takové lidi je nejlepší, aby se připojili k nějakému náboženství a prosili ohromnou Realitu, aby jim poskytla solární sílu vědomé víry. A tak, když už dosáhli vědomou víru, pak jsou připraveni vstoupit na tuto přímou, úzkou a náročnou cestu. Kdokoliv pochybuje o okultismu, nesmí kráčet po této cestě, dokud nezíská sílu vědomé víry. Okultista, který pochybuje, může snadno zešílet. Víra je úžasná solární síla

Náboženství a školy

Všechna náboženství a duchovní školy ve světě jsou nezbytné a slouží jako předsíň ke vstupu do haly moudrosti. A proto nesmíme nikdy mluvit proti těmto školám a náboženstvím, protože všechny jsou nutné pro tento svět. V těchto školách a náboženstvích získáme první světlo duchovnosti. Horší by byli lidé bez náboženství, lidé, kteří pronásledují ty, kteří jsou oddaní tímto duchovním naukám. Ve skutečnosti, lidé bez náboženství jsou obludní. Každá lidská skupina potřebuje svou školu, náboženství, sektu, svých instruktorů atd. Každá lidská skupina je rozdílná a proto rozdílné školy a náboženství jsou nezbytné.

Kdokoliv kráčí po cestě zasvěcení musí vědět, jak respektovat víru druhých.

Dobročinnost

Kdokoliv následuje cestu dokonalého manželství musí rozvinout dobročinnost. Krutí a bezcitní lidé nepostoupí na této cestě. Je nutné vědět, jak milovat a být vždy schopen dát i poslední kapku krve pro druhého. Teplo dobročinnosti otevírá všechny dveře srdce. Teplo dobročinnosti přináší solární víru do mysli. Dobročinnost je vědoma láska. Oheň dobročinnosti rozvíjí čakru srdce. Oheň dobročinnosti dovoluje sexuálnímu hadovi stoupat rapidně přes páteřový kanálek. Kdokoliv chce rychle postupovat na cestě na hraně nože musí intenzivně praktikovat sexuální magii a odevzdat se zcela velké univerzální dobročinnosti. A tak, obětováním se úplně pro své bližní a dáváním své krve pro ně, budeme rychle kristifikovaný.

Duševní vývin

Každý pocit je elementální změna ve stavu psychiky. Pocity se nacházejí v každé ze šesti dimenzí přírody a lidské bytosti, a všechny jsou doprovázeny elementální změnou psychiky.

Pocity, které zažíváme, vždy zanechají stopu v naší paměti. Máme dva typy paměti: duchovní a zvířecí. První zachovává vzpomínky pocitů zažitých ve vyšších dimenzích vesmíru, druhá zachovává vzpomínky fyzických pocitů. Vzpomínky pocitů tvoří vjemy.

Každý fyzický nebo duševní vjem je ve skutečnosti vzpomínkou na pocity.

Vzpomínky pocitů jsou uspořádány do skupin, které se slučují nebo odlučují, přitahují nebo odpuzují.

Pocity jsou polarizované do dvou dokonale definovaných směrů a tudíž jsou dvoupólové. První se podrobuje vlastnosti pocitů. Druhý se podrobuje času přijímání pocitů.

Celkový součet různých pocitů, přeměněných do společné příčiny, je projektový navenek jako objekt. Pak říkáme, tento strom je zelený, vysoký, malý, má příjemnou vůni, nepříjemnou vůni, atd. Když vnímáme v astrálním nebo mentálním světě, říkáme, že tento objekt nebo subjekt, má takové kvality, barvu atd. V posledním případě, celkový součet pocitů je vnitřní a jeho projekce je také vnitřní; patří do čtvrté, páté a šesté dimenze atd. Fyzické vjemy vnímáme fyzickým ústrojím a duševní duševním ústrojím. Stejně jako máme fyzické smysly vnímání, tak máme i duševní smysly vnímání. Každý, kdo následuje cestu zasvěcení musí rozvinout tyto duševní smysly.

Pojmy jsou vždy tvořeny vzpomínkou na vjemy. A tak velcí adepti a zároveň zakladatelé náboženství díky duchovním vzpomínkám svých duševních vjemů, byli schopni tyto pojmy rozšiřovat dál.

Tvoření vjemů vede k tvoření slov a ke vzniku jazyka. Tvoření vnitřních vjemů vede k vytvoření mantrického jazyka a ke vzniku zlatého jazyka, kterým mluví adepti a andělé.

Existence jazyka je nemožná, když neexistují žádné pojmy, a žádné pojmy neexistují když neexistují žádné vjemy. Ti, kteří nezávazně přebírají pojmy vnitřních světů, aniž je vůbec někdy zažili, zpravidla překrucují skutečnost i když s dobrými úmysly.

V elementální úrovních duševního života je mnoho pocitů vyjádřených s křikem, zavíjením, zvuky atd., které odkrývají radost nebo teror, požitek nebo bolest. Toto se děje ve fyzickém světě a také ve vnitřních světech.

Vznik jazyka představuje změnu vědomí. A tak, když stoupenec už začal mluvit univerzálním kosmickým jazykem, změna ve vědomí se již udála. Pouze univerzální oheň hada a odstranění reinkarnujícího ega může přinést takovou změnu.

Pojem a slovo je jedna a tatáž substance. Pojem je vnitřní a slovo je vnější. Tento proces je podobný na všech úrovních vědomí a ve všech dimenzích vesmíru. Nápady jsou pouze abstraktní pojmy. Nápady jsou mnohem větší pojmy a patří do světa duchovních archetypů. Každá stávající věc ve fyzickém světě je kopií těchto archetypů. Během samádhi může zasvěcenec při astrálních nebo super-astrálních cestách navštívit svět duchovních archetypů.

Mystický obsah duchovních pocitů a emocí nemůže být vyjádřen v běžném jazyce. Slova je mohou pouze naznačit, napovědět. Ve skutečnosti pouze velké umění přírody může definovat tyto superlativní a transcendentální emoce. Královské umění bylo známé v každé hadí civilizaci. Pyramidy Egypta a Mexika, tisíciletá sfinga, starověké monolity, posvátné hieroglyfy, sochy bohů atd., jsou starodávné důkazy královského umění, které říkají pouze k vědomí a uším zasvěcence. Zasvěcenec se učí královskému umění během duchovní extáze.

Vesmír, se svými vlastnostmi, je určitou formou naší citlivé vnímavosti. Můžeme si to ověřit rozvinutím čaker, kterými jsme schopni zachytit celý vesmír ve čtyřdimenzionální formě, namísto třídimenzionální formy, na kterou jsme byli dříve zvyklí.

Vlastnosti světa se mění, když se změní psychický nástroj. Rozvoj čaker mění svět pro zasvěcence. Rozvojem čaker eliminujeme z naší mysli subjektivní prvky vnímání. "Subjektivní" je to co nemá skutečnost. "Objektivní" je to co je duchovní, skutečnost.

Probouzením čaker prostřednictvím vnitřní disciplíny, se zvyšují duševní vlastnosti.

Novinka v psychickém poli zakrývá změny, které se dějí současně ve vnímání fyzického světa.

Novost je cítit, ale zasvěcenec není schopen logicky a axiomaticky definovat vědecké rozdíly mezi starým a novým. Výsledek této neschopnosti je nedostatek dokonalé konceptuální rovnováhy. A proto je nutné dosáhnout konceptuální rovnováhu, aby naučná expozice zasvěcence mohla naplnit svůj plný záměr.

Změna vědomí je opravdu skutečným cílem esoterické disciplíny.

Potřebujeme kosmické vědomí, toto je význam vědomí kosmu, toto je život a pořádek vesmíru.

Kosmické vědomí přináší do existence nový druh intelektualismu: osvícené myšlení. Tato schopnost je vlastností super-člověka. Existují tři druhy vědomí:

  1. Jednoduché vědomí
  2. Individuální vědomí sebe
  3. Kosmické vědomí

Zvířata mají prvé, intelektuální zvíře nazývané lidskou bytostí má druhé. Bohové mají třetí. Když je kosmické vědomí zrozené v lidské bytosti, cítí se jako kdyby ho vnitřně pohlcoval oheň hada. Záblesk bráhmanské nádhery pronikne do jeho mysli a vědomí, a od tohoto okamžiku je zasvěcen do nového vyššího řádu idejí. Bráhmanské potěšení má příchuť nirvány.

Když byl zasvěcenec osvícen bráhmanským ohněm, vstoupí do esoterického nebo tajného kruhu lidstva. V tomto kruhu najdeme nevýslovnou rodinu, tvořenou z nejstarších hierofantů, kteří jsou ve světě známý jako avatáry, proroci, bohové atd. Členové této významné rodiny se nacházejí ve všech vyspělých rasách lidského druhu. Tyto bytosti jsou zakladatelé buddhismu, taoismu, křesťanství, súfismu, atd. Ve skutečnosti, těchto bytostí je pár, přesto, že jich je tak málo, jsou to opravdu vůdci lidského druhu.

Kosmické vědomí má nekonečné stupně vývoje. Kosmické vědomí nového zasvěcence je nižší než vědomí anděla a vědomí anděla není stejně vyvinuté jako vědomí archanděla. Existují stupně a stupně. Toto je Jakubův žebřík.

Je nemožné dosáhnout kosmické vědomí bez svatosti. Je nemožné dosáhnout svatost bez lásky. Láska je cesta svatosti. Nejúžasnější manifestaci lásky objevíme během sexuální magie. V těchto chvílích je muž a žena jedna, ohromně božská, hermafroditní bytost.

Sexuální magie nám nabízí všechny vnitřní podmínky, které jsou nezbytné k získání bráhmanské nádhery.

Sexuální magie dává stoupenci všechny ohnivé prvky nutné pro zrod kosmického vědomí.

Aby se mohlo projevit kosmické vědomí, je nutné mít určitý stupeň vzdělání, tj. vědět o faktorech, které jsou spřízněné s kosmickým vědomím, čili nám ho pomáhají pozvednout a o faktorech, které jsou v rozporu s kosmickým vědomím, čili které je třeba odstranit.

Nejcharakterističtější vlastností těch jedinců, kteří jsou připraveni získat kosmické vědomí je to, že se dívají na svět jako na máji (iluzi). Mají pocit, že tento svět tak, jak ho vnímají lidé, je pouze iluze, a tak hledají velkou skutečnost, duchovno, pravdu; to, co je za iluzí. Pro zrod kosmického vědomí je nutné se zcela odevzdat duchovnu, vnitřku.

Sexuální magie nabízí zasvěcenci všechny možnosti, které jsou požadovány k získání bráhmanské nádhery a zrod kosmického vědomí. Je nutné, aby byla sexuální magie zkombinovaná s vnitřní meditací a svatostí. Tímto způsobem se připravíme na získání bráhmanské nádhery.

Ve skutečnosti andělé jsou dokonalé lidské bytosti. A proto, kdokoli dosáhne dokonalý stav lidské bytosti se stane andělem. Ti, kteří tvrdí, že anděl je podřazený lidem, překrucují pravdu. Nikdo nemůže dosáhnout andělského stavu, pokud předtím nedosáhl stav dokonalé lidské bytosti. Nikdo nemůže dosáhnout stavu dokonalé lidské bytosti, pokud předtím neinkarnoval svou duši. Toto je sexuální záležitost. Anděl se může narodit, pouze uvnitř skutečného člověka. Kosmické vědomí se zrodí jen v pravé lidské bytosti.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem