slovnik

Kapitola 20

Vzkříšení a reinkarnace

Bytosti, které se vroucně milují, se mohou stát nesmrtelnými jako bohové. Požehnaný je ten, kdo už nyní může ochutnat vynikající ovoce stromu života. Musíte vědět, moji milovaní, že v Ráji existují dva mimořádné stromy, které dokonce mají společné kořeny. Jeden je strom poznání. Druhý je strom života. První dává moudrost. Druhý nás dělá nesmrtelnými.

Každý, kdo pracoval na velkém díle má právo jíst toto vynikající ovoce ze stromu života. Opravdu, láska je vrcholem moudrosti.

Ti muži a ženy, kteří následují cestu dokonalého manželství, nakonec dosáhnou požehnání vstupu do nirvány, což znamená navždy zapomenout na svět a na lidi. Blaho nirvány je nemožné popsat slovy. Tam není žádných slz. Duše zbavená všech čtyř těl hříchu, se tam ponořuje v nekonečném štěstí hudby sfér. Nirvána je posvátné, hvězdami naplněné místo.

Mistři soucitu, dojati lidskou bolestí, odmítají velké blaho nirvány a jsou rozhodnuti zůstat tady s námi v tomto údolí velké hořkosti.

Každé dokonalé manželství nevyhnutelně dosáhne mistrovství. Každý adept může odmítnout nirvánu pro lásku velké sirotky. Když adept odmítne úžasné blaho nirvány, pak může požádat o elixír dlouhého života. Požehnaní jedinci, kteří získají tento úžasný elixír zemřou, ale nezemřou. Na třetí den vstanou z mrtvých. Toto již bylo demonstrováno zbožňovaným spasitelem.

Vzkříšení a reinkarnace

Na třetí den, stoupenec přijde ke hrobce s doprovodem svatých žen, které přinesou léčivé a aromatické masti. Andělé smrti a jiní neopsatelní hierarchové také doprovázejí stoupence.

Stoupenec volá silným hlasem, vyvolávající své fyzické tělo, které spí uvnitř svaté hrobky. Tělo se zvedne a může opustit hrobku využitím existence hyperprostoru. Ve vyšších světech se o fyzické tělo starají ženy s medicínou a aromatickými mastmi. Potom jak se tělo vrátí zpět k životu (v souladu s vyššími zákony), vstoupí do hvězdné hlavy mistra duše. A takto mistr opětovně získá vlastnictví nad svým velebeným tělem. Toto je vzácný Amorův dar.

Každé znovuzrozené tělo normálně žije ve vyšších světech. Nicméně musíme ujasnit, že znovuzrozené tělo mistra se může stát okamžitě viditelné a hmotné na jakémkoliv místě a pak zmizet. V této souvislosti mi přichází na rozum Hrabě Cagilostro. Tento velký mistr naplnil neobyčejnou politickou úlohu v Evropě a ohromil celé lidstvo. Tento velký mistr byl skutečně ten, kdo vyprovokoval pád králů v Evropě. Ve skutečnosti mu vděčíme za republiku. Žil za dob Ježíše Krista, byl osobním přítelem Kleopatry, a pracoval pro Kateřinu Medicejskou. Byl známý během mnoha staletí v Evropě. Používal různá jména jako Giuseppe Balsamo, Hrabě Cagliostro atd.

Nesmrtelný Babaji, jogínský Kristus z Indie, stále žije v Indii. Tento mistr byl učitelem mnoha velkých mistrů, kteří žili během hrůzné noci času. Avšak tento vznešený patriarcha vypadá jako mladý, pětadvacetiletý muž.

Připomeňme si Hraběte Zanoniho, který byl mladík tisíce let. Bohužel, tento Chaldejský mudrc zcela selhal, protože se zamiloval do herečky z Neapole. Spáchal zločin sjednocení se s ní a vypuštění Hermova poháru. Výsledek byl hrozný. Zanoni zemřel na gilotině během francouzské revoluce.

Znovuzrozeni mistři cestují z jednoho místa na druhé používaje Hyperprostor. Toto může být prokázáno hypergeometrií. Astrofyzici brzy objeví existenci hyperprostoru.

Někdy si znovuzrození mistři dopřejí luxus, že se vydají za mrtvé. Toto se stává zejména tehdy, když se jim v určité zemi podaří dokončit daný úkol. Na třetí den zopakují své znovuzrození a odejdou do další země, aby pracovali pod jiným jménem. A takovým způsobem, dva roky po jeho smrti, se Caligostro objevil v jiných městech, používaje jiná jména, aby dokončil svou práci.

Dokonalé manželství nás proměňuje na bohy. Velké je požehnání lásky. Ve skutečnosti, pouze láska nám uděluje nesmrtelnost. Požehnaná buď láska, požehnané ať jsou bytosti, které se navzájem zbožňují.

Znovuzrození a reinkarnace

Mnoho studentů okultismu zaměňuje znovuzrození s reinkarnací. Evangelia byla vždy velmi chabě vykládaná studenty okultismu. Existuje mnoho druhů znovuzrození, tak jako existuje mnoho druhů reinkarnace. Toto ujasníme v této kapitole.

Každý skutečný adept má rajské tělo. Toto tělo je z masa a kostí. Avšak toto maso nepochází z Adama. Rajské tělo je tvořeno nejlepšími atomy fyzického organismu.

Mnoho adeptů se po smrti znovuzrodí s rajským tělem ve vyšších světech. Znovuzrození mistři se s tímto rajským tělem mohou kdykoli stát viditelnými a hmotnými a navštívit fyzický svět. Toto je druh nevýslovného znovuzrození. Nicméně opakujeme, že znovuzrození se smrtelným tělem Adama může být bolestivější kvůli návratu do této doliny hořkosti, ale právě proto je slavnější. Všichni adepti tajné cesty, kteří tvoří střežící zeď se znovuzrodili s tělem Adama.

Existují i ​​zasvěcené znovuzrození. Třetí zasvěcení ohně symbolizuje vzkříšení v astrálním světě. Každý, kdo projde třetím zasvěcením ohně musí prožít drama Krista v astrálním světě: jeho život, umučení, smrt a vzkříšení.

Reinkarnace a osobnost

Osobnost je čas. Osobnost žije ve svém vlastním čase a nereinkarnuje se. Po smrti, osobnost jde také do hrobu. Pro osobnost neexistuje žádné zítra. Osobnost žije na hřbitově, toulá se hřbitovem a chodí si do svého hrobu. Není to ani astrální tělo, ani éterický dvojník. Není to duše. Je to čas. Je energetická a rozpadá se velmi pomalu. Osobnost se nemůže reinkarnovat. Nereinkarnuje se. Pro lidskou osobnost neexistuje žádné zítra.

To, co pokračuje, to, co se reinkarnuje, není duše, protože lidská bytost stále nemá duši. Ve skutečnosti je to ego, které se reinkarnuje, "já", reinkarnující princip. Duch zesnulého, vzpomínka, chyba, která se neustále opakuje.

Délka života

Jednotka života každé živé bytosti je rovnocenná jednomu úderu srdce. Každá živá věc má stanovenou délku života. Život planety je 2,700,000,000 úderů. Stejné množství úderů odpovídá životu mravence, červa, orla, mikroba, lidi a obecně všem bytostem. Délka života každého světa a každého tvora je úměrně stejná. Avšak úder světa se děje každých 27,000 let, ale srdce hmyzu bije mnohem rychleji. Srdce hmyzu, který žije pouze jeden letní večer, bilo stejně hodně krát, jako srdce planety, ale jeho údery byly rychleji.

Čas není rovná čára jako učení ignoranti věří. Čas je uzavřená křivka. Věčnost je zase jiná věc. Věčnost nemá nic společného s časem, a to, co je za věčností a časem je známo pouze velkým osvícencům, mistrem lidstva.

Existují tři známé a tři neznámé dimenze, dohromady šest základních dimenzí.

Tři známé dimenze jsou: délka, šířka a hloubka. Tři neznámé dimenze jsou: čas, věčnost, a to, co je za věčností a časem. Toto je spirála šesti křivek.

Čas patří do čtvrté dimenze. Věčnost do páté dimenze. To, co je za věčností a časem, do šesté dimenze.

Osobnost žije v uzavřené křivce času. Osobnost je dcera svého času a končí podle svého času. Čas se nemůže reinkarnovat. Pro lidskou osobnost neexistuje žádné zítra.

Koloběh času se točí uvnitř kruhu věčnosti. Ve věčnosti není žádný čas, avšak čas se vyvíjí v kruhu věčnosti. Had si vždy kouše vlastní ocas. Čas a osobnost mají konec, ale otočením kola se na Zemi objeví nová osobnost a nový čas. Ego je reinkarnováno a vše se opakuje. Všechny sexuální vzrušení a všechny milostné dramata, které dávají zrod novému fyzickému tělu, jsou způsobeny minulými činy, city, zájmy, náklonnostmi a slovy. A proto všechny románky manželských párů a milenců úzce souvisejí s posledními mučivými okamžiky umírajícího. "Cesta života je tvořena otisky kopyt koně smrti." Při smrti je čas uzavřen a věčnost je otevřená. Kruh věčnosti se nejprve otevře a pak se zavře, když se ego vrátí do kruhu času.

Návrat

Zasvěcenci čtvrté cesty definují návrat jako opakování činů scén a událostí.

Vše se opakuje. Zákon návratu je krutá realita. V každé inkarnaci se opakují všechny události. Opakování činů je doprovázeno odpovídající karmou. Toto je zákon, který upravuje následky příčinám, které jim daly vznik. Každé opakování činů tvoří karmu a občas dharmu (odměnu).

Ti, kteří pracují s velkým arkány, ti, kteří kráčejí po rovné, úzké a náročné cestě dokonalého manželství, jsou osvobozeni, kousek po kousku, od zákona návratu. Tento zákon má limit. Za tímto limitem se staneme buď anděly nebo démony. S bílou sexuální magií se staneme anděly. S černou sexuální magií se staneme démony.

Otázka osobnosti

Toto téma o osobnosti, která je dcerou svého času a umírá v čase si zaslouží naši pozornost. Je zcela zřejmé, že pokud by se osobnosti reinkarnovali, tak by se reinkarnoval i čas a toto je absurdní, protože čas je uzavřená křivka. Pokud by se starověcí římští muži reinkarnovali v těchto moderních časech dvacátého století, s jejich římskou osobností za dob Césara, tak by to bylo ve skutečnosti netolerovatelné. Museli bychom s takovým římským mužem zacházet jako s delikventem, protože jeho způsoby by se vůbec neshodovaly s těmi, které máme dnes.

Návrat ega

Symbol Ježíše vyhánějící obchodníků z chrámu s bičem v ruce je spojen s hroznou realitou smrti a hrůzy. Už jsme řekli, že "já" je mnohočetné. "Já" je ego, legie démonů. Mnoho čtenářům nebude líbit toto tvrzení, nicméně je to pravda a musíme vyjádřit toto tvrzení i když se mnohým nebude líbit.

Kristus_vyhana_kupcov

Během práce s démonem, během práce při odstraňování ega, části nelidských entit, které ovládají část našeho vědomí a našeho života jsou eliminovány, vyhnané z našeho vnitřního chrámu. Někdy se tyto entity reinkarnují do zvířecích těl. Při procházení se po zoo se můžeme setkat s částmi, které z nás byly odstraněny, nyní žijící v zvířecích tělech. Existují takoví zvířecí lidé, že pokud bychom z nich odstranili všechno zvířecí, nic by nezbylo. Tyto typy lidí jsou ztracené případy. Zákon návratu skončil pro tyto lidi. Zákon reinkarnace pro ně skončil. Takoví lidé se buď inkarnují do zvířecího těla nebo vstoupí definitivně do propasti. Tam se pomalu rozpadnou.

Výhody vzkříšení

Kdokoliv odmítne nirvánu pro lásku k lidstvu si může ponechat své fyzické tělo na miliony let. Bez vzkříšení by adept musel neustále měnit těla. Toto by byla evidentní nevýhoda. Po vzkříšení adept nemusí měnit své fyzické tělo. Může si ponechat toto vozidlo miliony let.

Tělo vzkříšeného adepta je zcela přeměněno. Duše uvnitř těla ho úplně promění, měníc jej na duši, dokud se adept nestane duší.

Vzkříšené tělo má hlavní sídlo ve vnitřních světech. Žije ve vnitřních světech, a ve fyzickém světě se stává viditelným pouze pomocí síly vůle. A tak, vzkříšený mistr se může okamžitě zjevit nebo zmizet kdekoliv si přeje. Nikdo ho nemůže zatknout nebo uvěznit. Cestuje astrálním světem kamkoli chce.

Nejzajímavější věc pro vzkříšeného adepta je velký skok. Když nastane čas, vzkříšený mistr si může vzít své tělo na jinou planetu. Toto je jedna z největších výhod.

Každý vzkříšený mistr je schopen udělat věci z astrálního světa viditelné a hmotné, přenesením je na fyzickou rovinu. Toto může být vysvětleno tak, že mistr má hlavní sídlo v astrálním světě, i když se může projevit hmotně. Cagliostro, tajemný hrabě Cagliostro, po svém propuštění z Bastily (Francie pevnost), pozval své přátele na hostinu. Tam, uprostřed hostiny, vyvolal mnoho zesnulých duchů, kteří si na překvapení hostů také sedli za stůl.

Při druhé události, jako kouzlem, Cagliostro proměnil olovo na zlato, a vytvořil čisté diamanty nejvyšší kvality, pomocí oživení uhlíku.

Síly každého vzkříšeného mistra jsou skutečnou výhodou.

Skvělý přítel, vzkříšený mistr, který momentálně žije ve Velké Tartarii mi řekl následující: "Před tím, než člověk zemře, je ničím jen hlupákem. Člověk si myslí, že ví hodně, ale neví nic. Člověk se stává dobrým pouze tehdy, když už je po něm. Předtím, nikdo neví nic. "Také mi řekl:" Mistři selžou kvůli sexu. "Toto nám připomíná hraběte Zanoniho, který padl kvůli vypuštění semene. Zanoni byl vzkříšený mistr. Zamiloval se do herečky z Neapole a padl. Zanoni zemřel na gilotině během Francouzské revoluce.

Kdokoliv chce dosáhnout vzkříšení musí následovat cestu dokonalého manželství. Neexistuje žádná jiná cesta. Pouze sexuální magií můžeme dosáhnout vzkříšení.

Pouze sexuální magií se můžeme osvobodit od koloběhu reinkarnace v pozitivním, duchovním smyslu.

Ztráta duše

V předchozích kapitolách jsme již řekli, že lidská bytost ještě neinkarnovala svou duši. Pouze sexuální magií můžeme vytvořit tyto vnitřní těla /vozidla. Tato těla, tak jako rostliny, spí ticho v silné temnotě zrna, semínka, které je uloženo v semenném systému. Když lidská bytost má Kristická těla, může inkarnovat duši. Kdokoliv nepracuje se zrnem, kdokoliv nepraktikuje sexuální magii, nemůže vyklíčit tyto Kristická těla. Kdokoliv nemá Kristická těla, nemůže inkarnovat svou duši. Taková osoba nakonec ztratí svou duši a ponoří se do propasti, kde se pomalu rozpadne. Ježíš, velký mistr, řekl:

Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? - Matouš 16:26

Kdokoliv neinkarnuje svou duši, ji ztratí. Ten, kdo nemá Kristická těla, neinkarnuje svou duši. Kdokoliv nepracuje se zrnem nemá Kristická těla. Kdokoliv nepraktikuje sexuální magii, nepracuje se zrnem. Vzkříšení z mrtvých je pouze pro lidi s duší. Ve skutečnosti pouze lidé s duší jsou skutečnými lidskými bytostmi, v naprostém slova smyslu. Pouze lidé s duší mohou vydržet pohřební zkoušky třináctého arkána. Tyto zkoušky jsou hroznější než sama smrt.

Ti, kteří neinkarnovali svou duši jsou pouze obyčejné náčrty lidských bytostí, fantomy smrti.

To je vše. Těla lidí bez duše jsou strašidelná těla, nejsou oprávněnými těly ohně. Ve skutečnosti, lidé bez duše nejsou skutečnými lidskými bytostmi. Lidská bytost je stále neuvědomělá bytost. Je pár těch, kteří mají duši. Drtivá většina bytostí, které jsou nazývány lidmi, nemají duši. K čemu je získání všeho bohatství světa, když ztratíme duši?

Vzkříšení z mrtvých je pro lidi s duší. Skutečná nesmrtelnost je pouze pro lidi s duší.

Láska a smrt

Mnohým čtenářům se bude zdát divné, že spojujeme lásku se smrtí a vzkříšením. V hindustánské mytologii, láska a smrt jsou dvě tváře jednoho božstva. Šiva, bůh univerzální sexuální kreativní síly, je také bohem násilné smrti a destrukce. Manželka Šivy má také dvě tváře. Ona je Parvati a zároveň i Kálí. Jako Parvati je úžasná nádhera, láska, štěstí. Jako Kálí nebo Durga, se dokáže změnit na smrt, neúctu a hořkost.

Kali_zabija_ego

Kálí jako ničitelka ega, která stojí na svém manželovi Šivovi

Šiva a Kálí spolu symbolizují strom poznání, strom vědy dobra a zla.

Láska a smrt jsou bratrská dvojčata, která se nikdy neoddělí. Cesta života je tvořena otisky kopyt koně smrti.

Chyba mnoha kultů a škol spočívá v jejich jednostrannosti. Studují smrt, ale nechtějí studovat lásku, i když toto jsou dvě tváře jednoho božstva.

Rozdílné učení orientu a západu opravdu věří, že vědí, jak milovat, i když ve skutečnosti to nevědí. Láska je kosmický fenomén ve kterém je historie Země a její rasy jednoduchou nehodou.

Láska je záhadná magnetická a okultní síla, kterou alchymista potřebuje k vytvoření filozofického kamene a elixíru dlouhého života, bez kterého je vzkříšení nemožné.

Láska je síla, kterou si "já" nikdy nemůže podřídit, protože Satan si nikdy nemůže podmanit Boha.

Učení ignoranti neznají původ lásky. Hlupáci neznají její efekt. Je hloupé si myslet, že jediný cíl lásky je reprodukce druhu. Ve skutečnosti, láska se rozvíjí a vyvíjí ve velmi rozdílné sféře, kterou materialističtí darebáci zcela ignorují. Pouze nekonečně malá síla lásky je použita při reprodukci druhu. Co se stane se zbytkem síly? Kam jde? Kde se vyvíjí? Toto nevědomí hlupáci ignorují.

Láska je energie a energie se nemůže jen tak vytratit. Nadbytek energie má jiné využití a význam, který lidé ignorují.

Přebytek energie lásky je úzce spojen s myšlenkami, cítěním a vůlí. Bez sexuální energie se tyto schopnosti nemohou vyvinout. Kreativní energie je přeměněna na krásu, myšlenky, harmonii, poezii, umění, moudrost atd. Úžasná proměna kreativní energie tvoří, jako výsledek, probuzení vědomí a smrt, a vzkříšení zasvěcence.

Vskutku, veškerá kreativní činnost lidstva pochází od úžasné síly lásky. Láska je úžasná síla, která probouzí mystické síly lidské bytosti. Bez lásky je vzkříšení mrtvých nemožné.

Parvati a Siva

Parvati inspiruje Šivu láskou, když objímá lingam-jóni

Je nezbytné znovu otevřít chrámy lásky a znovu slavit mystické svátky lásky. Had ohně se probouzí pouze kouzlem lásky. Pokud se chceme vzkřísit z mrtvých, musíme být nejprve pohlceni hadem. Kdokoliv nebyl pohlcen hadem nemá vůbec žádnou hodnotu. Pokud chceme, aby se v nás Slovo stalo tělem, musíme praktikovat intenzivně sexuální magii. Slovo je v sexu. Lingam a jóni jsou základem vší síly.

Nejdříve musíme pozvednout hada na tyč a pak musíme být pohlceni hadem. A tak se staneme hadem. V Indii, adepti se nazývají Nagové, hadi. Úžasný chrám hadů existuje v Teotihuacánu v Mexiku. Pouze hadi ohně se mohou vzkřísit po smrti.

Obyvatel dvoudimenzionální světa s dvoudimenzionální psychologií by věřil, že všechny jevy, které se dějí v této sféře mají svou příčinu a následek, smrt a zrod, výhradně v tomto dvoudimenzionální světě. Tyto jevy by byly pro tyto bytosti stejné. Všechny jevy, které vznikly ve třetí dimenzi, by byly chápány bytostmi z druhé dimenze jako unikátní fakta jejich dvoudimenzionální světa, neakceptovali by bytosti z třetí dimenze, protože pro ně existuje pouze plochý dvoudimenzionální svět. Avšak pokud by se tyto ploché bytosti rozhodli opustit svou dvoudimenzionální psychologii proto, aby mohli hluboce pochopit příčiny všech jevů ve svém světě, pak by toto své pojetí světa mohli v pohodě zanechat a objevit úžas skvělého neznámého světa, trojrozměrného světa. Stejná věc se děje při otázce lásky. Lidé věří, že láska je jen na zachovávání druhu. Lidé věří, že láska je jen vulgárnost, zvířecí požitek, násilná touha, uspokojení, atd. Pouze osoba, která dokáže vidět za tyto zvířecí touhy, pouze osoba, která odmítá tento druh zvířecí psychologie, může objevit v jiných světech a dimenzích vznešenost a majestát toho, co se nazývá láska. Lidé spí hluboko. Lidé žijí spaním a sněním o lásce, ale ještě se neprobudili k lásce. Zpívají o lásce a věří, že láska je to, o čem sní. Když člověk v sobě probudí lásku, tuto lásku si uvědomí a rozpozná, že snil. Jen tehdy, pouze tehdy objeví skutečný smysl lásky.

Pouze pak objeví to, o čem předtím pouze snil. Pouze pak se dozví co je to láska. Toto probouzení je podobné muži, který byl daleko od svého fyzického těla v astrálním těle a uvědomil si, že má probuzené vědomí. Lidé chodí spící v astrálním světě. Když si někdo uvědomí, že sní, a pak řekne, "Toto je sen, já sním, jsem v astrálním těle, jsem mimo fyzického těla," sen se jako zázrakem rozplyne a jedinec se probudí v astrálním světě. Nový úžasný svět se objeví pro toho, kdo předtím snil. Jeho vědomí se probudilo. Nyní může poznat všechny úžasné přírody. Podobně je to s láskou. A tak, před probuzením, můžeme jen snít o lásce. Bereme tyto sny jako realitu, věříc, že milujeme. A tak žijeme ve světě tužeb, rozkošných románků, zklamaní, marných přísah, zvířecích tužeb, žárlivosti, atd., přičemž věříme, že toto je láska. Spíme aniž jsme si vůbec uvědomovali, že spíme.

Vzkříšení z mrtvých je nemožné bez lásky, protože láska a smrt jsou dvě tváře stejného božstva. Je nutné probudit lásku, abychom dosáhli vzkříšení.

Je nezbytné zanechat naši třídimenzionální psychologii a banální fakta, abychom objevili význam lásky ve čtvrté, páté a šesté dimenzi.

Láska pochází z vyšších dimenzí. Ten, kdo neopustí své třídimenzionální myšlení, nikdy neobjeví pravý význam lásky, protože láska nemá původ v našem třídimenzionálním světě. Ploché bytosti, které se nevzdali své dvoudimenzionální psychologie věří, že jediná realita ve vesmíru jsou čáry, změny barev čar v jejich sféře atd. Ploché bytosti by si neuvědomovali fakt, že čáry a změna barev v určitých čarách by mohla být výsledkem kroucení se kola s vícebarevnými špicemi, například kočáru. Dvoudimenzionální bytosti by ignorovali existenci takového kočáru, a s jejich dvoudimenzionální psychologií by v tento kočár nevěřili. Věřili by pouze v čáry a změny barev, které viděli ve svém světě bez uvědomění si, že toto jsou pouze následky vyšších příčin. Podobně existují i ​​lidé, kteří věří, že láska je pouze z trojrozměrného světa a kteří přijímají pouze banální fakta jako pravý význam lásky. Takoví lidé nemohou objevit pravý význam lásky. Takoví lidé nemohou být pohlceni hadem ohně. Takoví lidé nemohou vstát z mrtvých.

Všichni básníci, všichni milovníci zpívali o lásce, avšak nikdo z nich se nikdy nedozvěděl, co ta láska vlastně je. Lidé jen sní o tom, co se nazývá láska. Lidé ještě neprobudili lásku.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem