slovnik

Kapitola 21

Devátá sféra

Ve velkých starodávných civilizacích, které byly před námi, byl sestup do deváté sféry nejtěžší zkouškou největší důstojnosti hierofanta. Hermes, Buddha, Ježíš, Dante, Zoroaster a mnoho dalších skvělých mistrů muselo projít přes tuto náročnou zkoušku.

Devátá sféra

Pamatujte, moji milovaní žáci, že devátá sféra je sex. Mnoho je těch, kteří vstoupí do deváté sféry, nicméně je velmi vzácné najít někoho, kdo dokáže vítězně projít touto náročnou zkouškou. Mnoho studentů okultismu přelétává ze školy do školy, z lóže do lóže, věčně zvědaví, věčně hledající novinky, pátrající po novém přednášejícím, který dorazí do města. Když se někteří z těchto studentů rozhodne pracovat s arkánem a.z.f., když některý z těchto studentů se rozhodne sestoupit do deváté sféry, aby pracoval s ohněm a vodou, dělá to jako obvykle "hledajíc", vždy zvědavý, vždy "hloupý". Studenti okultismu změní vše na "malé školy a teorie". Pokud takový jedinec vstoupí do deváté sféry, dělá to tak, jako kdyby vstoupil do další "malé školy", vždy jako imbecil, vždy zvědavý, vždy hloupý. Je těžké najít seriózního a odhodlaného hledače pravdy na cestě dokonalého manželství. Někdy se objeví na scéně studenti, kteří se zdají být velmi vyzrání a seriózní, ale nakonec se vždy ukáže jejich pravý charakter. Je to smutná pravda, ale realita života.

Zkoušky deváté sféry jsou velmi jemné a subtilní. Doktor doporučuje stoupenci, aby smilnil, protože doktor řekne, že jinak onemocní. Upovídané ženiny přítelkyně v ní vyvolají strach. Takzvaní bratři rozdílných organizací vystraší studenta. Mágové temna, přestrojení za světce, pod záštitou duchovnosti doporučují stoupenci, aby vypustil semeno. Takzvaní mudrci učí stoupence negativní sexuální magii s vypuštěním semene. Způsob učení, subtilní a mystický nádech, kteří temní dávají do svého učení, zabírá při zavádění stoupence, a drží ho daleko od cesty na hraně nože. Potom student propadne černé magii.

Když student sejde z cesty, věří, že je chytřejší než mistři gnózy. Vskutku odpadlíci v deváté sféře, ti kteří neuspěli v procházení přes velmi dlouhé a těžké zkoušky tohoto arkána, se opravdu stanou perverzními démony. Nejhorší z toho je, že žádný démon nevěří, že je špatný, nebo perverzní. Každý démon věří, že je svatý a moudrý.

Praktikování sexuální magie zpočátku ovlivní organismus. Někdy se sexuální a příštítné žlázy zapálí, přijdou bolesti hlavy, dostaví se určité nevolnosti atd. Toto děsí zvědavé motýle malých škol, "kteří se pak cítí zděšeni, hledajíc, jako vždy, útočiště v nové" malé škole ". Takto tito ubozí "hlupáci" tráví své životy, vždy přelétající od květu ke květu. Přijde den, kdy takový ubohý hlupák zemře s tím, že absolutně nic nedosáhl. Uboze mrhal svým časem. A tak, když přijde smrt, tito hlupáci pokračují jako legie démonů.

Devátá sféra je naprosto nezbytná pro studenta, který chce dosáhnout realizaci Bytí. Je nemožné, abychom dosáhli uvědomění si Bytí bez inkarnace duše. Nikdo nemůže inkarnovat svou duši, pokud předtím nevytvořil Kristické astrální tělo, Kristickou mysl a Kristickou vůli. Současné vnitřní vozidla lidské bytosti, o kterých vypráví teosofie, jsou pouze jednoduché mentální formy, které musí člověk odstranit, když se snaží dosáhnout vnitřní realizaci Bytí.

Musíme se narodit, a to je, vždy bylo, a vždy bude sexuální záležitost. Je nezbytné narodit se a proto musíme sestoupit do deváté sféry. To je největší zkouška nejvyšší důstojnosti hierofanta. Je to nejtěžší zkouška. Je velmi vzácné najít někoho, kdo dokáže projít touto zkouškou. Jako pravidlem, každý selže v deváté sféře.

Je nezbytné, aby se muž a žena hluboce navzájem milovali. Lidé si pletou touhu s láskou. Celý svět zpívá o touze, kterou si zaměňují s tím, čemu se říká láska. Pouze ti, kteří inkarnovali svou duši vědí, co je to láska. "Já" neví co je to láska. "Já" je touha.

Každý, kdo inkarnuje svou duši, se díky tomu stane Buddhou. Každý Buddha musí pracovat v deváté sféře, aby mohl inkarnovat vnitřního Krista. Buddha je zrozen v deváté sféře. Kristus je zrozen v deváté sféře. Nejprve se musíme narodit jako Buddha a poté jako Kristus.

Požehnaná buď láska. Požehnané ať jsou bytosti, které se navzájem opravdu milují. Požehnaní jsou ti, kteří se stanou vítězi v deváté sféře.

Šiřitelé strachu

Mnoho pseudo-esoteriků spáchalo nevýslovné genocidy. Když šiřitelé strachu jednají proti kundaliní, je to vskutku opravdová genocida. Publikovat knihy v nichž se píše, že probuzení kundaliní je nebezpečné, a tento klam rozšiřovat mezi lidmi, je nepopsatelný zločin proti lidstvu. Ti, kteří šíří takový strach proti kundaliní, jsou horší než vojenský kriminálníci. Vojenský kriminálníci spáchali zločin proti lidem, avšak pseudo-esoterici, kteří šíří strach proti kundaliní, páchají zločin proti duši. Kdokoliv neprobudí kundaliní nemůže inkarnovat svou duši. Kdokoliv neprobudí kundaliní, zůstane bez duše, ztratí svou duši.

Je hloupé tvrdit, že kundaliní se může probudit bez morálního pokroku a kvůli tomuto třeba čekat, dokud takový pokrok uděláme. Vývoj kundaliní je řízen zásluhami srdce. Dáváme přesné instrukce o kundaliní a každá pravá hadí kultura zná tuto cestu do hloubky. Je nepravdivé tvrdit, že kundaliní může proudit rozdílnými kanály při praktikování bílé sexuální magie. Toto je možné pouze tehdy, pokud osoba praktikuje černou sexuální magii. Tehdy kundaliní sestoupí do atomového pekla lidské bytosti, a stane se satanovým ocasem. A proto toto absurdní tvrzení, které tito šiřitelé strachu říkají, že kundaliní může opustit páteřový kanálek, roztrhnout tkáň, způsobit hrozné bolesti a smrt, je nepravdivé. Tato tvrzení vrahů duše jsou nepravdivá, protože každý ze sedmi hadů má svého specializovaného mistra, aby sledoval svého studenta. Student není opuštěný ve své práci. Když student probudí prvního hada, je navštíven specialistou, pokud probudí druhého hada, pomůže mu další a tak dále. Tito specialisté vytahují hada přes páteřový kanálek. Žádný student není opuštěný. Specialisté jsou za studenta zodpovědní. Specialisté žijí v astrálním světě.

Posvátné ohne stoupají pod vedením Bohů

Posvátné ohne stoupají pod vedením Bohů

Kundaliní se probouzí negativní pouze tehdy, když je vypuštěno semeno. Kdokoliv praktikuje sexuální magii bez vypuštění semene se nemusí ničeho bát.

Nikdo nemůže dosáhnout úžasné aspekty kundaliní bez dokonalé svatosti. Je tedy nepravdivé mluvit o fatálních možných následcích, ke kterým údajně může dojít při předčasném probuzení kundaliní. Toto tvrzení je nepravdivé, protože předčasné probuzení ohně nemůže nastat. Kundaliní může být probuzena pouze na základě svatosti. Kundaliní nepostoupí ani o jeden obratel, jestliže podmínky svatosti nutné pro daný obratel nebyly dosaženy. Je hloupé a nepravdivé říkat, že kundaliní dokáže probudit ctižádost nebo pýchu, nebo zesílit všechny hrubé kvality zvířecích tužeb zvířecího ega. Kdokoliv používá tyto strach vzbuzující taktiky, aby udržel studenty od skutečné cesty, je skutečný ignorant, protože kundaliní probuzena bílou sexuální magií nemůže postoupit ani o jeden stupeň bez patřičné svatosti.

Kundaliní není žádná slepá síla. Kundaliní není mechanická síla. Kundaliní je řízena ohni srdce a může být rozvinuta pouze na základě sexuální magie a svatosti.

Musíme si uvědomit, že mexická hadí kultura byla a i nadále zůstává impozantní. Každé Aztécké sochařské dílo je úžasná kniha okultní vědy. Pohled na Quetzalcoatla s hadem ovinutým kolem těla, držícího v rukou lingam-jóni nás přiváděl do úžasu. Byli jsme ohromeni při rozjímání nad obrovským hadem, který pohlcoval mága. Vidět tygra s falem zavěšeném kolem jeho krku nás naplňovalo neobyčejnou úctou. Opravdu, slovo se nachází ve falus.

Quetzalcoatl

Quetzalcoatl

V Aztécké kultuře neexistují žádní šiřitelé strachu. Každá kamenná kniha, každá ohnivá rytina nás zve k probuzení kundaliní. Je nutné nejprve probudit kundaliní a pak jí být pohlcen. Potřebujeme být pohlcen hadem. Potřebujeme, aby nás kundaliní pohltila. Musíme být pohlceni hadem. Když jsme pohlceni hadem, staneme se hadem. Pouze hadí člověk může inkarnovat Krista. Kristus nemůže udělat nic bez hada.

Autentická aztécká a mayská kultura, egyptská a chaldejská atd., jsou hadí kultury, které nemohou být pochopeny bez sexuální magie a kundaliní.

Každá prastará kultura je hadí. Každá autentická pravá kultura je hadí. Civilizace bez moudrosti hada není opravdová civilizace.

Vzestup a sestup kundaliní

Ti pseudo-esoterici, kteří opakují, že kundaliní sestupuje do církve Efezu nebo kostrčního centra (poté co vystoupila do korunní čakry nebo lotosu s tisíci lupenů) a zůstává tam ukryta, hrozně lžou. Kundaliní sestupuje jen když zasvěcenec selže. Zasvěcenec selže, když vypustí semeno. Práce na výstupu hada po selhání je velice náročná a složitější. Pan dokonalosti řekl, že stoupenec si nemůže dovolit, aby selhal, protože kdokoliv selže, musí pak těžko bojovat, aby navrátil to, co ztratil.

Hinduisté říkají, že uvnitř páteře existuje kanál zvaný sušumná, a v tomto kanály je další kanál nazýván vadžriní, a v něm existuje třetí nazývaný čitriní, který je "jemný jako pavučina na níž jsou navléknutí čakry jako uzly na bambusové tyči." Takže tohle říkají posvátné knihy z Indie, a my víme, že kundaliní stoupá přes čitriní výhradně s maithunou, sexuální magií, arkánem a.z.f.

Praktikujeme vnitřní meditaci, abychom dosáhli extázi, avšak víme velmi dobře, že kundaliní se neprobudí meditací, protože kundaliní je sexuální. Je nepravdivé tvrdit, že probuzení kundaliní je dosaženo meditací. Meditace je technika k získání informací. Meditace není technika na probuzení kundaliní. Pseudo-esoterici napáchali spoustu škody svojí nevědomostí.

V Indii je sedm hlavních škol jógy a všechny hovoří o kundaliní. Tyto školy jógy jsou k ničemu, pokud není studována tantra. Tantra je to nejlepší z východu. Maithuna (sexuální magie) je praktikována v každé oprávněné škole esoterické jógy. Toto je tantra. Tantra dodává józe hlavní hodnotu.

Ve středu lotosového srdce existuje úžasný trojúhelník. Tento trojúhelník existuje také v kostrční čakře a v čakře umístěné mezi obočím. V každé z těchto čaker existuje záhadný uzel. Toto jsou tři uzly.

Tyto uzly odkrývají hluboký význam. Zde máme tři hlavní změny v práci s hadem. V prvním uzlu (církev Efezu), zamítneme systém vypouštění semene. Ve druhém uzlu (církev Thyatira) se naučíme skutečně milovat. Ve třetím uzlu (církev Filadelfie) získáme skutečnou moudrost a vidíme jasnozřivě.

Kundaliní ve svém vzestupu musí odmotat všechny tyto tři záhadné uzly.

Pseudo-esoterici se diví, že prastaří hinduističtí jogíni se skoro vůbec nezmiňovali o éterických čakrách, nebo plexech, ale místo toho zaměřili svou pozornost na čakry a kundaliní. Ve skutečnosti, prastaří hinduističtí jogíni byli tantrici a praktikovali maithunu. Byli skuteční zasvěcenci moudrosti hada. Velmi dobře věděli, že klíč k našemu vykoupení se nachází v páteři a semeni. Pochopili, že probuzení kundaliní otevírá páteřní čakry, a že tyto naopak aktivují čakry plexů. A proto, nejpřednější jsou páteřní čakry a had. Všichni velcí mudrci a patriarchové dávných hadích civilizací toto velmi dobře věděli.

V těchto třech trojúhelnících - kostrční, srdečním a čelním - je božstvo reprezentované sexuálním lingamom. Tento symbol odhaluje vše, avšak učení ignoranti se vždy snaží najít úniky a výmluvy, aby změnily pravdu. Není fér, že pseudo-esoterici pokračují v zavádění tohoto ubohého trpícího lidstva, vědomě či nevědomě. My jsme studovali velké hadí civilizace do hloubky, a proto říkáme jasně, aby ti, kteří se chtějí zachránit, se mohli opravdu zachránit. Jsme tu abychom odkryli pravdu a odkrýváme ji i když pseudo-okultisté a infrasexuálni lidé prohlašují, že jsou naši nejhorší nepřátelé. Pravda musí být odkryta a my ji odkrýváme s velkou radostí.

Je nezbytné pracovat s kundaliní a odvázat tři uzly. Tyto tři uzly jsou tři trojúhelníky, které díky cudnosti, lásce a moudrosti promění naše životy.

Sexuální orgasmus

Bílá lóže zcela zakázala sexuální orgasmus. Je absurdní dosáhnout orgasmu. Ti, kteří praktikují sexuální magii nikdy nesmí dosáhnout orgasmu. Ti, kteří se pokusí vyhnout uniknutí semene bez vzdání se požitku orgasmu, mohou trpět různými hroznými následky organismu. Křečovité stahy při orgasmu jsou velmi silné a pokud je narušen organismus, mohou nastat tyto následky: impotence, poškození nervového systému, atd. A proto ti, kteří praktikují sexuální magii, musí ukončit akt dlouho před tím, než vůbec dojde ke křečovitým sexuálním stahům. Doktoři vědí velmi dobře důvody, proč ti, kteří praktikují sexuální magii, musí ukončit akt před dosažením křečovitých stahů. Sexuální magie musí být praktikována pouze jednou za den. Nikdy nemůžeme praktikovat dva krát za den. Nikdy v našem životě nemůžeme vypustit semeno. Nikdy. Nikdy. Nikdy. Tomuto příkazu bílé lóže musíme rozumět, protože pokud náhodou dojde ke křečovitým stahům proti naší vůli, tehdy rychle musíme ukončit akt, okamžitě si lehnout na zem a rychle provést následující pohyby:

Pokyny

1.Vyvinte velké úsilí, (takové jako žena při porodu) posílajíc nervový proud směrem k sexuálním orgánům a zároveň vytvořte úsilí k sevření svěrače nebo výstupů, kterými obvykle uniká sexuální tekutina. Toto je obrovské úsilí.

2. Nadechněte se jako kdybyste pumpovali nebo jakoby jste chtěli dýcháním dostat semeno tekutinu směrem k mozku. Když se nadechujete, vokalizujte mantru ham. Představte si tuto energii jak stoupá do mozku a pak jako přechází do srdce.

3. Nyní vydechněte, představujíc si sexuální energii umístěnou v srdci. Při vydechování vokalizujte mantru sah.

4. Pokud jsou křečovité stahy velmi silné, zadržujte, zadržujte, a pokračujte s nadechování a vydechováním s pomocí mantry ham-sah. Ham je mužská, sah je ženská. Ham je solární. Sah je lunární.

Nádech musíme provádět s polootevřenými ústy, přičemž v mysli si zpíváme mantru ham, a výdech provádíme prudkým vydechnutím, přičemž vydáváme jemný a lahodný zvuk sah.

Hlavním významem tohoto esoterického cvičení je pozitivně obrátit dýchací proces, protože momentálně převažuje negativní lunární aspekt sah, který vede k semennému vybití. Obrácením těchto dýchacích procesů pomocí dýchacích cvičení se odstředivá síla změní na dostředivou a semeno začne proudit dovnitř a nahoru.

Dodatečné informace

Instrukce, které jsme dali v předchozích řádcích týkající se křečovitých stahů, mohou být obecně použity i při každém praktikování sexuální magie.

Každé praktikování sexuální magie může být ukončeno s tímto úžasným cvičením. Práce v deváté sféře znamená boj, oběť, úsilí a vůli. Slabí jedinci utečou z deváté sféry zděšeni, vystrašení. Ti, kteří jsou pohlceni hadem, se stanou hadem, bohy.

Ve velmi zoufalých případech, kdy ke sexuálním křečovitým stahem dojde neočekávaně, se zjevným nebezpečím semenné ejakulace, musíme okamžitě ukončit akt a lehnout si na záda, na podlahu a zadržet dech. Dech zadržte tím, že si zacpete nos (ukazováčkem a palcem). Toto úsilí musí být doprovázeno intenzivním soustředěním se na pulsaci falu, která je kopií srdečního tepu. Musíme se snažit snížit počet těchto sexuálních pulzací, abychom se vyhnuli vypuštění semene. V situaci, kdy se již musíme nadechnout je nutné, aby tento nádech byl velmi krátký a rychlý, a dále musíme pokračovat s maximálním zadržováním dechu.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem