slovnik

Kapitola 22

Sexuální jóga

V Indii existují tři typy tantry:

  1. bílá tantra
  2. černá tantra
  3. šedá tantra

U bílé tantry je sexuální magie praktikovaná bez vypuštění semene. Při černé tantře se vypouští semeno. Při šedé tantře je semeno občas vypuštěno a občas ne. Tento typ tantry vede k černé tantře.

Při černé tantře najdeme Bonů a Drukpasů červené čepice, hrozně perverzních černých mágů. Tito zlomyslní lidé mají nechutnou proceduru na znovu absorbování semene močovou trubici poté, co ho mizerně vypustili. Výsledek je fatální, protože semeno, poté co bylo vypuštěno, je nabité satanistickými atomy, které při opětovném vstupu do těla nabydou sílu probudit kundaliní negativně. Kundaliní pak sestoupí do atomových pekel lidské bytosti a stane se ocasem satana. Takto se lidská bytost permanentně oddělí od svého Božského Bytí a navždy se ponoří do propasti. Každý, kdo vypustí Hermův pohár, je správné uznáván jako černý mág.

V Hindustánu, sexuální magie je poznána pod jménem maithuna. Je také známá jako Urdhvareta jóga, a ti, kteří ji praktikují, jsou nazýváni urdhvareta jogíni.

Ve všech seriózních a odpovědných školách jógy se sexuální magie praktikuje velmi tajně. Když je jogínský pár (muž a žena), náležitě připraveni, vezmou je na tajné místo, kde jsou poučeni o maithune (sexuální magii).

Pár se sexuálně sjednotí, aby pracoval na velkém díle pod dohledem gurua (mistra). Muž posazený na rohoži na zemi v buddhistické pozici se zkříženýma nohama orientálním stylem, vstoupí do sexuálního styku se ženou. Ona sedí s nohama na muži tak, že jí nohy obklopí mužův pás. Je zřejmé, že žena tímto způsobem absorbuje falus sezením na muži. A tak, muž a žena jsou sexuálně sjednocení. Pár jogínů zůstává v tomto stavu hodiny bez vypuštění semene. Je povinností jogína, aby měl prázdnou mysl při praktikování sexuální magie. V těchto chvílích se oba, muž a žena, nacházejí ve stavu extáze. Oba se navzájem hluboce milují. Kreativní energie stoupají vítězně přes jejich příslušné kanálky do kalicha mozku. Zvířecí touha je v těchto okamžicích zamítána. Po nějaké době pár ukončuje akt bez vypuštění semene.

Způsob, jakým je sexuální magie praktikovaná na východě, může být velmi nepohodlný pro lidi ze západu. Nicméně doporučujeme ho pro ty lidi, kteří nejsou schopni vyhnout se vypuštění Hermova poháru. Gnostici se tímto orientálním způsobem praktikování sexuální magie mohou sexuální vytrénovat, aby se naučili, jak se vyhnout vypuštění semene. Gnostický pár nepotřebuje fyzický dohled mistra, avšak mohou vyvolat mistra z astrálu, aby jim pomohl (par musí být o samotě).

Je nezbytné, aby zvířecí touha nepřevládala během praktikování sexuální magie. Pamatujte, že touha je ďábelská. "Já" je touha. "Já" je ďábelské. Kde je touha, tam nemůže být láska, protože láska a touha jsou neslučitelné. Je nezbytné vědět, že touha tvoří iluzi. Každý, kdo touží, věří, že je zamilován, cítí se být zamilován, mohl by přísahat, že je zamilován. Avšak toto je pouze iluze touhy. Kolikrát jsme viděli páry, které tvrdily, že se milují? Ale po sňatku se domeček z karet zhroutil, a to, co zbylo byla smutná realita. A tak ti, kteří věřili, že byli opravdu zamilovaní, se ve skutečnosti nenáviděli. Když je touha uspokojena, selhání je nevyhnutelné. Pak jen slyšíme stížnosti, litování, výčitky a slzy. Kde byla láska? Co se stalo s láskou? Je nemožné milovat pokud v nás existuje touha. Pouze ti, kteří inkarnovali svou duši vědí, jak milovat. "Já" neví, jak milovat. Pouze duše ví, jak milovat. Láska má svou vlastní atmosféru, příchuť, své štěstí. Znají ji pouze ti, kteří již inkarnovali svou duši. Láska se v ničem nepodobá tomu, co lidé nazývají láska. To o čem si lidé myslí, že je láska, je pouze zavádějící touha. Touha je iluzorní substance, která je úžasně zkombinovaná v mysli a v srdci, abychom cítili něco, co sice není láska, ale co nás nutí si myslet, že je to láska. Pouze hrozná realita, která se objeví po dovršení aktu a uspokojeni touhy nám jasně ukáže, že jsme se stali oběťmi iluze. Věřili jsme, že jsme zamilovaní, ale ve skutečnosti jsme nebyli.

Lidská bytost ještě nezná to, co se nazývá láska. Ve skutečnosti pouze duše je schopna milovat. Lidská bytost stále neinkarnovala svou duši. Lidská bytost stále neví, co je to milovat.

Satan neví co je to láska. Jediná věc, kterou lidská bytost inkarnovala je satan ("já"). Lidská bytost neví, jak milovat.

Láska může existovat pouze od srdce k srdci, z duše k duši. Kdokoliv neinkarnoval svou duši neví, co je to milovat. Satan nedokáže milovat, avšak satan je přesně to, co lidská bytost inkarnovala. Dokonalé manželství je sjednocení dvou bytostí, jednoho který miluje víc a druhého, který miluje lépe. Láska je nejlepší náboženství, které může lidská bytost vyznávat.

Touha je substance, která se dělí na mnoho substancí. Tyto substance touhy zavádějí mysl a srdce. Muž, který zoufá, protože ho žena opustila kvůli jinému ve skutečnosti nebyl zamilován. Pravá láska nevyžaduje nic, ptá si nic, netouží po ničem, nemyslí si nic, chce pouze jednu věc: štěstí milovaného. To je vše. Muž, který ztratí svou milovanou řekne: "Jsem šťastný, že si našla své štěstí. Pokud je to s jiným mužem, kterého si našla, jsem šťastný, že si ho našla. "

Touha je jiná věc. Vášnivý muž, který ztratil ženu, kterou miloval, protože ho nechala kvůli jinému, to může dohnat až tak daleko, že zabije ji i sebe. Upadne do nejhoršího zoufalství. Ztratil nástroj svého požitku. To je vše.

Ve skutečnosti, pravá láska je poznána pouze těmi, kteří inkarnovali svou duši. Lidstvo stále nezná to, co je nazýváno láska. Opravdu, láska je jako nevinné dítě; je jako bílá opeřená labuť. Láska je jako první hry v dětství. Láska neví nic, protože je nevinná.

Pokud odstraníme tento hrozný fantom, který pokračuje po smrti ("já"), pak se v nás zrodí to, co je nazýváno láska. Pokud dosáhneme tento stav, obnovíme naši ztracenou nevinnost.

Člověk v současnosti inkarnoval pouze embryo duše, které občas vyzařuje jiskry lásky. Matka, která zbožňuje své dítě, je velmi dobrým příkladem toho, co se nazývá láska. Embryo duše může být posíleno požehnaným ohněm lásky.

Někdy muž a žena cítí záření lásky, které proudí z embrya duše, ale okamžitě je udušené násilnou a hroznou vášní, která jim oběma byla dána satanem.

Pokud kultivujeme tyto božské vibrace lásky, pak můžeme zocelit a posílit embryo duše, abychom později mohli intenzivně žít to, co se jmenuje láska.

Láska posiluje embryo duše. Když embryo zesílí, pak jsme schopni inkarnovat duši.

Ojedinělé jsou ty bytosti, které jsou schopny cítit božské milující vibrace, které vyzařují z embrya duše. Co lidstvo normální pociťuje jsou síly touhy. Touha také zpívá, stane se romantickou a nekonečně něžnou. Touha je nejzrádnějším jedem, který existuje v kosmu. Každý, kdo je obětí tohoto velkého svůdce by přísahal, že je zamilován.

Muži a ženy, zvu vás k lásce. Následujte těch pár jedinců ve světě, kteří vědí jak milovat.

Bohové a bohyně se milují v svatebním okouzleni ráje. Požehnané jsou ty bytosti, které skutečně milují. Pouze láska nás může udělat bohy.

Endokrinologie

I když se to může zdát úžasné, je to pravdivé, a fakticky přesné, že věda je blíže k transmutaci a sexuální józe jako mnoho studentů jógy. Endokrinologie zajisté vyvolá pravou kreativní revoluci. Vědci už vědí, že sexuální žlázy nejsou uzavřeny kapsle, protože externě i vnitřně vylučují hormony. Hormony vylučování jsou nazývány "zachovávající", protože zachovávají druhy, hormony inkrece jsou nazývány "oživující", protože oživují lidský organismus. Tento proces hormonální inkrece je transmutace, transformace jednoho typu energetické hmoty, na druhý typ energetické hmoty. Maithuna, sexuální magie, je intenzivnější sexuální transmutace. Gnostik absorbuje, transmutuje a sublimuje úplnost sexuální energetické hmoty. Bohaté a hojně vyskytující se sexuální hormony zaplavují krevní oběhový systém, z kudy se dostávají do různých žláz vnitřní sekrece, kde je stimulují a podněcují, aby intenzivně pracovali. A tak, zintenzivněnou sexuální transmutací se endokrinní žlázy super-stimulují, přičemž produkují (jako přirozeně) větší množství hormonů, které oživují a upravují celou tekutinu nervového systému. Věda už zná sexuální transmutaci u každého jedince s normální sexualitou. Nyní je už jen otázka pokročení trochu dál, abychom rozpoznali intenzivnější sexuální transmutaci suprasexuálních jednotlivců. Kdokoliv studuje 32 hlavních znaků Buddhovství, biologicky dojde k závěru, že sekundární sexuální charakteristiky Buddhy byly opravdu takové, které má super-člověk. Nemohou být žádné pochyby o tom, že Buddha praktikoval maithunu, sexuální jógu, sexuální magii, arkánum a.z.f. Buddha učil bílou tantru (sexuální magii), avšak tato učení učil své žáky v tajnosti. Zen a Čan buddhismus učí maithunu, kde páry praktikují sexuální jógu.

Sekundární sexuální charakteristiky

Existují primární sexuální charakteristiky a také sekundární sexuální charakteristiky. Primární souvisí se sexuálními funkcemi rozmnožovacích orgánů, a sekundární s distribucí tuků, formací svalů, vlasů, hlasu, tvaru těla, atd. Očividně, tělo ženy je odlišné od tvaru těla muže a naopak. Je také pravdivé, že každé poškození sexuálních orgánů modifikuje lidský organismus. Sekundární sexuální charakteristiky kastrovaných jedinců jsou zdegenerované. Sekundární sexuální charakteristiky transsexuála nebo člověka, který praktikuje sodomii, odhalí toho, kdo má převrácenou orientaci, infrasexuálnou osobu. Co bychom mohli vyvodit ze zženštilého muže nebo pomužštěné ženy? Jaký typ primárních charakteristik by odpovídal lidem se sekundárními sexuálními charakteristikami, opačnými těm, které má jejich stejné pohlaví? Není pochyb, že u těchto lidí existuje infrasexualita.

Sexuální jóga, maithuna, arkánum a.z.f. (sexuální magie) je typ supra-sexuální funkce, která opravdu modifikuje sekundární sexuální charakteristiky, jež produkuje nový typ člověka, super-člověka. Je absurdní se domnívat, že super-člověk je výsledek víry, teorií, sektářství, fanatismu, škol, atd. Ve skutečnosti, super-člověk nepochází z víry, nebo z toho co zastává nebo ze škol ve kterých jsme zapojeni, nebo ze škol, ke kterým patříme. Sekundární sexuální charakteristiky jsou modifikovány pouze změnou primárních charakteristik. Se sexuální jógou, maithunou, je autentický jogín schopen pozitivně, duchovně a božsky modifikovat sekundární charakteristiky.

Psychologie a endokrinologie

Zdá se, že psychologie stagnuje. Naštěstí se objevila věda endokrinologie. Nyní psychologie dostala nový život. Už byly různé pokusy o studování životů velkých mudrců založené na jejich biologických typech. Říká se například, že úpadek Napoleona se shodoval s retrográdní procesem jeho hypofýzy. Primární sexuální charakteristiky a endokrinní žlázy určují psychologické charakteristiky.

Už není pochyb o tom, že psychologický bio-typ je rozhodující. Toto závisí na primárních sexuálních charakteristik.

Opravdu, psychologický bio-typ patří k sekundárním sexuálním charakteristikám, a zcela závisí na primárních sexuálních charakteristik. Na základě tohoto můžeme tvrdit, že pokud chceme duševní bio-typ bytosti, musíme pracovat s primárními sexuálními charakteristikami. Pouze se sexuální magií, maithunou, sexuální jógou, uspějeme ve vytvoření psychologického bio-typu mistra, super-člověka, mahátmy.

Infrasexualita

V této kapitole jsme uvedli tvrzení, která infrasexuálni lidé smrtelně nesnášejí. Oni se opravdu domnívají, že jsou suprasexuální, super-duchovní. Infrasexuálni lidé opravdu věří tomu, že jsou dokonalejší než třetí Logos a nemají žádný problém opakovat, že sex je něco odporné, hnusné, materialistické. Infrasexuálni lidé ignorují, že sex je kreativní síla Ducha svatého, bez kterého nikdy nedosáhnou vnitřní realizaci Bytí. Bohužel oni urážejí třetí Logos a jeho úžasnou sexuální sílu. Pro infrasexuálnou osobu, božské sexuální síly Ducha jsou něco hříšné, hnusné a materiální.

Infrasexuálni lidé trpí silnou iluzí, že dosáhnou realizaci Bytí pomocí přednášek, filozofií, přesvědčeni, dechových cvičení, apod. Je jasné, že s těmito věcmi nikdy nepromění své sekundární sexuální charakteristiky a výsledkem je selhání.

Evoluce a devoluce

V dnešní době, tak samo na východním jako i na západním světě, je rozšířených mnoho filozofických nauk založených na dogmatu evoluci. Evoluce a devoluce jsou mechanické síly, které simultánně probíhají v celé přírodě. My nepopíráme skutečnost těchto dvou sil, my je vysvětlíme.

Nikdo nemůže popírat existenci tvůrčích a destruktivních, vyvíjejících a zanikajících, generativních a degenerativních procesů. Co se děje je to, že různé vlastnosti jsou připisovány mechanické síle evoluce, které ve skutečnosti nemá. Ani evoluce ani devoluce nemůže osvobodit nikoho. Tato představa, že evolucí každý dosáhne cíle osvobození, je fantazií pomýlených lidí. Ježíš Kristus mluvil jasně a nikdy nikomu neslíbil osvobození. Velký mistr zdůrazňuje ohromnou a hroznou náročnost vyvinutou v boji, při vstupu do sancta regnum, království magie a esoteriky.

Mnoho je povolaných, ale jen pár vyvolených. Z tisíců kteří mě hledají, mě najde jeden, z tisíců, co mě najdou, mě jeden bude následovat, a z tisíců co mě budou následovat, je jeden můj.

Zde se nezabýváme otázkou víry nebo nevíry, o tom, zda se někdo považuje za vyvoleného nebo zda patří do takové a takové sekty. Tato otázka osvobození je velmi vážná. Musíme pracovat se zrnem, se sexuálním semínkem. Z ničeho, ani nic nemůže vzniknout. Je nezbytné pracovat se zrnem. Ze samotného zrna je nutné vyvinout úsilí, úplnou revoluci. Pouze ze sexuálního zrna je zrozen vnitřní anděl. Pouze vnitřní anděl je přijat do království ezoteriky. Maithuna, sexuální jóga, sexuální magie, jsou nezbytně nutné. Síly devoluce a evoluce jsou pouze mechanické síly, síly, které nikoho neosvobodí, nezachrání. To je vše.

Mnoho organismů je výsledkem devoluce a mnoho jiných výsledkem evoluce. Domorodé a lidožravé rasy se nevyvíjejí, ve skutečnosti procházejí devolucí. Jsou zdegenerovaným výsledkem mocných civilizací, které jim v historii lidstva předcházely. Všechny tyto kmeny říkají, že pocházejí od bohů, polobohů, titánů atd. Všechny tyto rasy uchovávají tradice, které hovoří zázraky o jejich úžasné minulosti.

Ještěrka je degenerovaný krokodýl. Prastaří předkové mravenců a včel byli titáni, kteří existovali před lidskou rasou. Lidstvo současné doby je zdegenerovaným výsledkem předchozích ras, jak to můžeme vidět u druhotných sexuálních charakteristik lidí.

Mužské ženy, které pilotovi a bojují ve válkách jsou infrasexuální ženy. Infrasexuálové jsou taktéž zženštilí muži, kteří si nechávají dělat trvalou a chodí na manikúru do salonu krásy.

Ti spisovatelé, kteří o předchozím tvrzení říkají, že je to výsledek evoluce, návrat božského hermafroditního stavu atd., se mýlí. Skutečný hermafrodit není transsexuál. Hermafrodité ponořeného kontinentu Lemurie byli kompletní, majíc obě pohlaví vyvinuté a rozvinuté. Nebyly to infrasexuální lidé. Nebyli to transsexuálové. Dnes je možné najít božského hermafrodita pouze v duchu a duši, který je sloučen a dokonalý. Zcela ženská duše a zcela mužský duch jsou sloučeni při zasvěcení. Anděl je božský hermafrodit. Žádný anděl není transsexuál.

Je nezbytné, abychom se dali na cestu revoluce vědomí. Tato cesta patří mimo zákony evoluce a devoluce. Vskutku toto je přímá, úzká a náročná cesta, o které vyprávěl velký Kabír Ježíš.

Jógová cvičení

Neodsuzujeme jógová cvičení. Jsou velmi užitečná při vnitřním vývoji. Nicméně každá jóga, která neučí maithunu a bílé tantrické sádhany je nekompletní. Velcí jogíni východu a západu dosáhli realizaci Bytí sexuální jógou. Jogíni nové éry, agni jogíni, musí uskutečnit hlubokou studii endokrinologie a dát veřejnosti učení o sexuální józe.

Tantrické pozice Kama Kalpy jsou velmi přehnané a mnoho z nich degenerovalo na černou tantru. My doporučujeme tantrickou pozici, kterou jsme popsali v této kapitole.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem