slovnik

Kapitola 23

Létající had

I když je to pro mě velmi znepokojující, se slzami v očích (trhá mi srdce, že musím odhalit takové věci, které neměly být odhaleny, protože je to, jak házet perly sviním), musím prozradit něco o létajícím hadovi, kvůli tomuto ubohému trpícímu lidstvu, které se o těchto věcech potřebuje dozvědět.

Hadí pták

V Mayské knize Popol Vuh , pták a had jsou zobrazováni jako sexuální stvořitelé vesmíru. Tepeu a Gucumatz posílají krahujce obecného do obrovského oceánu velkého života, aby přinesl hada, jehož úžasnou krev zamísili do žluté a bílé kukuřice. V knize Popol Vuh se říká, že s tímto těstem z bílé a žluté kukuřice smíchané s krví hada stvořil bůh Tzacol lidské maso. Pták reprezentuje univerzálního ducha života.

Mexicky_erb

Had reprezentuje sexuální oheň třetího Logu. Krev hada reprezentuje vody Genesis, velké univerzální sperma, ens seminis nebo Kristické semeno, v jehož vodách jsou klíčky všeho života. Tyto vody jsou krví země, podle mayského filozofa. Bohyně Coatlicue je matka života a smrti (ens seminis).

Vskutku, sexuální oheň třetího Logu oplodňuje vody života, aby se mohl zrodit vesmír.

V mayské teogónii, zasáhly při stvoření dva bohové: jeden, který stvořil člověka a dal mu život a druhý, který mu dal vědomí. Třetí Logos vždy oplodňuje vody života. Po tom, jakmile jsou tyto vody oplodněny, zasahuje Druhý Logos, který každému organismu dává vědomí. Nevýslovný bohové jsou vozidly (zprostředkovatelé) činů pro všechny logoické síly.

Krahujec obecný H'chu'uy, papoušek ara Mo, poštolka obecná X'Cen Cen Bac, tapír Tzimink Aax, a had Can jsou základními částmi mayských geogenetických mýtů. Tyto symboly jsou používány exotericky a esotericky. V exoterickém smyslu nebo na veřejnosti, symbolizují kmenové fakta, historické události atd. V esoterickém nebo tajném aspektu, je tato záležitost vysoce vědecká, hluboce filozofická, úžasně umělecká a ohromně náboženská.

Mezi Mayi je pozemský ráj Tamoanchan, posvátné místo hadího ptáka. Tamoanchané jsou ve skutečnosti zasvěcenci hada. Mýtus o Tamoanchanech je mýtus o hadím ptákovi. Tamoanchané jsou potomci Toltéků, Olméků a Mayů.

Aztékové po mnoha útrapách, dosáhly jezero Texcoco, symbol Kristického semene, kde našli ptáka a hada, orla a hada. Aztékové jsou ti, kterým náleží čest za založení ohromného města Tenochtitlán, které založili na moudrosti hada.

Opeřený had jasně reprezentuje hadího ptáka. Opeřený had je významově úzce spojen s Quetzalcoatlem, mexickým Kristem. Quetzalcoatl je vždy obklopen posvátnými symboly hada a orla. Opeřený had odkrývá všechno. Orel ducha a had ohně nás proměňuje na bohy.

Quetzalcoatl

Quetzal Mayů je opeřený had, hadí pták.

Merkurova hůl/žezlo

Merkurova hůl/žezlo symbolizuje páteřní kanál se dvěma hady, které představují kanály idú a pingalú, přes které solární a lunární atomy stoupají do mozku. Toto jsou hudební zvýšené a snížené tóny velké noty FA, ​​která se rozléhá v celém stvoření.

Merkurova hůl/žezlo

Ákaše vystupuje jako šlehající oheň přes páteřní kanál a její dvě energetická pole proudí přes idú a pingalú. Z páteřního kanálu a jeho dvou kanálů, (které jsou propleteny jako hadi kolem páteře) začíná cirkulace, která vychází z centrálního kanálu a dále přechází do celého organismu.

Idá a pingalá vystupují ze sexuálních orgánů. Idá se nachází na levé straně páteřního kanálku a pingalá se nachází na pravé straně. U žen je to opačně. Tyto kanálky končí v prodloužené míše. Tento pár provazců je částečně éterický, částečně fyzický a odpovídá vyšším dimenzím vesmíru.

Ohnivé křídla

Když se solární a lunární atomy sjednotí na začátku páteře, ohnivý had našich magických sil se probudí. Had stoupá pomalu vedle nevýslovného potěšeni dokonalého manželství. Had si užívá okouzlení lásky.

Když had dosáhne výšky srdce, získáme ohnivé křídla, křídla Merkurové hole. Pak hadovi naroste peří. Toto je Quetzal, hadí pták, opeřený had.

Každý zasvěcenec, který se přemění na hadího ptáka může létat do vyšších světů. Může vstoupit do rozdílných oblastí království. Kdykoli se mu zachce může cestovat v astrálním těle, může cestovat v super-astrálních tělech, dokonce může cestovat i s fyzickým tělem do čtvrté dimenze. Už se stal hadím ptákem.

Hadí pták může uniknout ze zapečetěného hrobu, chodit po vodách (jak to bylo demonstrováno Ježíšem Kristem), projít z jedné strany skály na druhou bez zranění (jak to prokázali stoupenci Buddhy), může létat s fyzickým tělem vzduchem atd.

Faraon

Idá je ženská a pingalá je mužská. Zde jsou vysoké a nízké tóny velké noty FA, které se rozléhají v přírodě. FA odpovídá solárním atomům, RA lunárním atomům, ON odpovídá šlehajícímu ohni, který stoupá přes centrální kanál. Je nezbytné se naučit, jak tyto zvýšené a snížené tóny vyslovovat v mocné mantře Faraon, abychom mohli vycestovat s astrálním tělem vědomě a pozitivně.

S mantrou těchto vysokých a nízkých tónů můžeme cestovat v astrálním těle.

V Egyptě, když zasvěcenec získal ohnivé křídla, tak ho v chrámu ozdobili s párem křídel, které mu připevnili k jeho tunice ve výši srdce.

Když Ježíš z Nazareta rozprostřel své ohnivé křídla, byl osobně ozdoben faraónem z Egypta.

Pozice, v níž Ježíš ležel, aby vycestoval s astrálním tělem, byla podobná té Čaka Mula, ale s hlavou položenou velmi nízko a bez polštářů, chodidly na posteli, nohama pokrčenými se zvednutými koleny. Tímto způsobem, velký Hierofant usnul hrajíc na svou úžasnou lyru, páteři. Celá mantra faraon je rozdělena do tří slabik následovně: fa - ra - on. Zvuk slabiky Fa odpovídá hudební note FA. Ra je hluboký zvuk, který musí být vokalizovaný prodlužováním r. On nám připomíná mantru OM z Indie, ale jediný rozdíl je ten, že místo souhlásky M, je zde souhláska N; ON. Obecně můžeme dát mantře Faraon všechny intonace, které znějí v celém stvoření s velkou notou FA.

Tuto mantru doporučujeme vokalizovat mentálně. Stoupenec musí usínat vokalizovaním této mantry a svou představivost a vůli musí mít směrovány na pyramidy Egypta. Toto cvičení vyžaduje praktikování a hodně trpělivosti.

Egyptske_pyramidy

Létající had

Bílí mágové a černí mágové používají létajícího hada na cestování v astrálním těle, nebo ve fyzickém těle ve stavu džin.

V hluboké meditaci, bílí mágové vědí, jak se modlit a prosit mosazného hada, aby je přesunul na ledajaké místo na Zemi, nebo v kosmu, a létající had je tedy přemístí.

Černí mágové se modlí k svůdnému hadovi Edenu, kteří je vezme do propasti, nebo salonů a sabatu čarodějnic, atd.

Had z mosazi stoupá přes páteřní kanál. Svůdný had sestupuje dolů do kostrče, směrem k atomovým peklům přírody. Toto je satanův ocas. Démoni mají své síly v tomto ocase.

Požehnaná buď božská matka kundaliní. Požehnaní ať jsou ti, kteří na své lety využívají sílu božské matky.

Ničemní jsou ti, kteří se pohybují se silou Santa Marie (svůdným hadem Edenu, sestupující kundaliní). Nešťastní jsou ti, kteří při létání používají hroznou sílu Santa Marie. Na takových to čeká jen propast a druhá smrt.

Džin stav

Bod je průřez čáry. Čára je průřezem roviny. Rovina je průřezem části tělesa. Těleso je průřezem čtyřdimenzionálního tělesa, tj. tělesa se čtyřmi dimenzemi.

Každé těleso je čtyřdimenzionální, má čtyři dimenze. Čtvrtá souřadnice nebo jinak čtvrtá vertikála, je základem vší mechaniky. Intermolekulárny prostor odpovídá čtvrté dimenzi.

V tomto třídimenzionálním světě délky, šířky a výšky, nevidíme nikdy celé těleso. Vidíme pouze boky, roviny, úhly, atd. A proto, vnímání je nekompletní a subjektivní.

V čtvrté dimenzi je vnímání objektivní. Tam vidíme těla zepředu, zezadu, shora, zespodu, zevnitř, zvenku, tj. kompletně. Ve čtvrté dimenzi se všechny objekty zobrazují současně. Tam je vnímání objektivní.

Se silou létajícího hada můžeme dostat fyzické tělo ven z trojrozměrného světa a projít s ním do čtvrté dimenze. V pokročilejších stádiích můžeme vzít fyzické tělo do páté nebo šesté dimenze.

Hadi, kteří létají

Když jsme navštívili oblast Magdalény v Kolumbijské republice, byli jsme překvapeni, když jsme objevili létající hady. V džunglích této oblasti jsou čarodějové, kteří vědí, jak poslat létajících hadů svým nepřátelům. Postupy používané těmito čaroději jsou velmi neobvyklé. Obecně jsou tito čarodějové něco jako šamani, kteří se odhodlali praktikovat léčení obětí jedovatých hadích uštknutí, které jsou běžné v těchto tropech. Existuje mnoho čarodějů, kteří léčí lidi, kteří byli uštknutí hadem. Také je zde velké soupeření v této dovednosti a mysteriózní válka mezi těmito čaroději je ohromná. Žijí ve válce kvůli svému řemeslu. Tito léčící čaroději obvykle používají čtvrtou dimenzi na teleportaci určitých druhů umělých hadů do sídel svých nepřátel. Proces je jednoduchý a zároveň úžasný. Element, který šaman používá na vyrobení hada, je rostlinné vlákno z vnější kůry kmene plantýnu (banánovník rajský) nebo klasického banánovníku. Když se z tohoto vlákna udělá malý provaz o velikosti asi jednoho až dvou metrů, tehdy máme vyrobeného umělého hada. Na tomto rostlinném vlákně udělá kouzelnický doktor sedm uzlů jako symbol sedmi církví hada, a pak při procházení recituje své tajné magické modlitby. Výsledné vyvrcholení magického obřadu přichází v okamžik, ve kterém čaroděj, plný šílenství, vyhodí toto rostlinné vlákno do vzduchu, které se následně při vstupu do čtvrté dimenze změní na hada. Nejhorší věc je ta, že tento létající had spadne zpět do třetí dimenze, ale do vzdáleného domu nenáviděného nepřítele. Obvykle je osoba soupeřem v řemesle. Pokud je tělo oběti na takový nebo podobné útoky dobře připraveno, pak je jasné, že tento had tomuto tělu nijak neublíží. Ale pokud tělo oběti není na takový útok náležitě připraveno, tehdy tento had uštkne oběť přesně do srdce a ta okamžitě umírá. Šamani si obvykle připravují svá těla proti takovým útokům za pomoci speciálních bylin. Rostlinné vlákno, které používají pro tyto zločiny, volají domácí majagua de platano. Není pochyb o tom, že tito čarodějové k páchání těchto zločinů používají sílu svůdného hada Edenu (sestupujícího hada).

Pokud tito čarodějové mohou dělat takové věci, jako je přeměna rostlinného vlákna na létajícího hada, tak o kolik více toho dokáže bílý mág se svým létajícím hadem? Létající had bílého mága je kundaliní. Bílý mág je opravdu hadí pták, létající had.

Sedm center hada je všemocných. Had s křídly je něco opravdu úžasné. Se silou hadího ptáka se mág může stát na přání neviditelným, může se přemístit přes vzduch, přes čtvrtou dimenzi, zjevit se a zmizet před užaslými lidmi. Může rozpoutat bouře a hurikány, uklidnit bouře, vzkřísit mrtvé, proměnit olovo na zlato, vyléčit nemocné přiložením rukou, na třetí den vstát z hrobu a ponechat si své tělo po miliony let. Hadí pták je nesmrtelný, všemocný, moudrý, milující a ohromně božský.

Ochránci chrámů mystérií jsou hadi ohně. Se silou hadího ptáka se můžeme přemístit na jiné planety nekonečnosti.

Dvojníci

Ve všech našich knihách jsme učili rozdílné způsoby astrálního vycestování. Mnoho lidí se naučilo, jak vycestovat a mnoho ne. Někteří přečetli klíč z našich knih a pochopili ho, uvedli jej do praxe a pak se okamžitě naučili, jak vycestovat s astrálním tělem. Mnoho dalších praktikovalo s jedním nebo druhým systémem a nedosáhli ničeho.

V praxi jsme si mohli ověřit, že lidé kteří jsou velmi intelektuální, plní knižní literatury (knihomoly) nejsou schopni astrální vycestovat. Na druhé straně, lidé velmi prostí, pokorní sedláci, chudí služebníci rodin, to zvládli dokonale. Toto nás přimělo zamyslet se, a tak jsme tento problém prozkoumali podrobně. Faktem je, že cestování s astrálním tělem není něco intelektuálního, ale spíše je to spojeno s pocity a vyššími emocemi. Tyto kvality souvisí se srdcem a ne s mozkem. Intelektuál se polarizuje v mozku přehnaným způsobem, a takto vlastně opouští svět srdce. Výsledek tohoto nedostatku rovnováhy je ztráta psychických sil duše. Bohužel, jedna schopnost nemůže být dosažena bez ztráty druhé. Kdokoliv chce rozvinout intelekt dělá to na úkor svých psychických schopností. Tento problém je vážný, protože žádným způsobem nemůžeme povolit ignoranci a negramotnost. Je logické, že intelektuální vzdělanost je nevyhnutelná. Ignorance vede k velmi závažným chybám. Negramotný a ignorantský okultista se může stát šiřitelem výmyslů a pomlouvačem a v nejhorším případě i vrahem.

V astrálním světě najdeme perverzních dvojníky světců. Naproti andělu Anaelu stojí jeho perverzní dvojník, hrozný démon Lilith. Naproti Elohimu Giboru stojí hrozný démon Andrameleck. Každý dobrý občan má jako svůj protějšek špatného občana. Nejhorší na této věci je to, že zjev dvojníka je úplně stejný jako ten světla. Pokud stoupenec učí bílou magii, jeho dvojník, černý adept, kromě toho, že má stejnou fyziognomii, chování, držení těla apod., učí černou magii. Toto je velmi vážně, protože jako každý negramotný člověk, který si splete např. "gymnázium" za "magnézium," stejným způsobem může i nevzdělaný okultista velmi jednoduše začít pomlouvat dobré lidi a my opakujeme, že možná se stát i vrahem. Pokud nevzdělaný okultista najde svou ženu, jak v astrálním světě souloží s jedním z jeho kamarádů, a pokud je nato všechno ještě schizofrenický nebo neurastenický, pak může zabít nejen svého kamaráda, ale i svou ženu. Jeho nevědomost mu nedovolí pochopit, že to, co viděl, byl buď pár dvojníků, kteří spolu souložili, nebo fakt z minulého života, atd.

Někdo, kdo je velmi žárlivý a myslí si, že jeho žena mu byla nevěrná s nějakou známou nebo neznámou osobou, může pak projektovat své myšlenkové formy a vidět je v astrálním světě. Pokud je subjekt neurastenický nebo nevzdělaný schizofrenik, ale ví jak vycestovat v astrálním těle, pak vše to, co viděl může vzít vážně a pak spáchat vraždu, pomýlený svou žárlivostí a vizemi. Protože je nevzdělanec nechápe, že to, co viděl jsou jeho vlastní nevědomě projektované mentální formy. Všechno toto nás přivádí k závěru, že intelektuální vzdělání je nezbytné. Nyní, zajímavá věc je vědět, jak znovu dosáhnout ztracené psychické síly. Člověk s úžasným a osvíceným intelektem a se všemi svými psychickými schopnostmi v plné funkčnosti, je opravdu a svým vlastním právem, osvíceným. Okultista musí dosáhnout dokonalou rovnováhu mezi myslí a srdcem. Když mysl zůstane nadměrně zaseknutá v mozku, cestování v astrálním těle se stane nemožné, protože tu je nerovnováha. Je tedy nezbytné, aby intelektuální okultisté znovu obnovili rovnováhu mezi myslí a srdcem. Naštěstí existuje technika, která znovu obnovuje ztracenou rovnováhu. Touto technikou je vnitřní meditace.

Pro ty intelektuály, kteří nám píší tvrdíc, že ​​nebyli schopni astrálně vycestovat s klíči, které jsme je naučili, jsme předepsali dobrou denní dávku vnitřní meditace. Je nutné, aby pili víno meditace z poháru dokonalé koncentrace.

Srdeční čakra

Srdeční čakra je magnetické centrum srdce. Toto centrum je úžasně popsáno ve verších 22-27 v Shatchakra Nirupane, dovolte nám přečíst:

"Lotos srdce má barvu Badhuka květiny a na jeho dvanácti lupenech jsou písmena od Ka do Tha s bindhou (tečkou) nad nimi, která má jemně červenou barvu. V jejím oplodí je šestihranná Vayu mandala kouřové barvy a nad ní je surya mandala s trikonou, která září jakoby uvnitř nosila desítky milionů blesků. Nad ní je Vayu bija se čtyřmi rukama, kouřového odstínu, která je umístěná nad černou antilopou, nosící bodec (angkusha). Ve Vayu Bijej klíně je troj-oka Isha. Tak jako Hama (hamsabha),i on natahuje své dvě ruce v gestu udělování požehnání a rozptýlení strachu. V oplodí tohoto lotosu, a na něm je umístěna Sakti Kakini. Je čtyřrukou a nosí smyčku (pasha), lebku (kapala) a dělá znaky udělování požehnání a rozptýlení strachu. Je zlatého odstínu, oblečená ve žlutém rouchu a nosí každý druh šperků a věnec z kostí. Její srdce je zjemněné nektarem. Ve středu trikomi je Šiva ve formě Vana-Linga s půlměsícem as bidhu na hlavě. Je zlaté barvy. Jeho vzezření je jásavé a vyjadřuje impulzivní touhu. Pod ním je Hamsa podobná Jivatme. Je jako stálý plamen lampy.

anahata cakra

"Pod tímto lotosem je červený lotos s osmi okvětními lístky s hlavou směřující nahoru. V tomto červeném lotosu je strom Kalpa, vlajkami ozdobený oltář, který je místem mentálního uctívání."

Hinduistický popis této čakry je úžasný. Je v něm zmíněn počet jejích lupenů, princip vzduchu (Vayu), Šiva, sexuální síla s jejím lingamem a půlměsícem, atd., indikující srdce jako oltář mentálního uctívání, úžasné centrum meditace. O tomto krátkém hinduistickém článku by mohlo být napsáno hodně.

Srdeční čakra je magnetické centrum spojené s astrálním cestováním. Kdokoliv chce získat schopnost opuštění těla, kdy se mu zachce, musí nejprve změnit své vibrace. Toto je možné pouze rozvinutím srdeční čakry.

Astrální projekce je více emoční a sentimentální. Chladný intelekt nemá nic společného s výlety s astrálním tělem. Mozek je lunární, srdce je solární.

Na to, abychom mohli opustit tělo, kdy se nám zlíbí je třeba mít vyvinuté vyšší emoce, a spánek spojený s meditací. Tyto vyšší emoce jsou určitý typ emoční přirozenosti, pocitu, velmi speciální vyšší citlivosti. Tyto kvality jsou dosaženy pouze rozvinutím srdeční čakry.

Co se týče srdeční čakry, v knize Šiva Samhita se píše,

"Jogín dosáhne nezměřitelné poznání, zná minulost, přítomnost a budoucnost, získá jasnoslyšení, jasnozřivost a může cestovat vzduchem kamkoli si přeje.

Vidí adepty a bohyně jogínky, získá schopnost zvanou kheckari a zvítězí nad bytostmi, které se pohybují vzduchem.

Kdokoliv denně medituje nad skrytou Banalingou, nepochybně dosáhne psychické síly nazývané khechati (pohybování se vzduchem v astrálním těle, nebo umístění těla do stavu džin) a bhuchari (jít podle přání na jakékoliv místo na zemi)."

Cvičení

Stoupenec se musí soustředit na své srdce, představujíc si, že tam je bouřka, blesky a rychle pohybující se mraky, které jsou ztraceny za soumraku a odfouknuty silnými hurikány. Gnostik si musí představit mnoho orlů, letících v nekonečném vesmíru, který je uvnitř, velmi hluboko v jeho srdci. Představte si hluboké lesy přírody, plné slunce a života, píseň ptáků a sladké a mírumilovné cvrlikání cvrčků v lese. Toto vše si musíme představovat při usínání. Teď si představte, že v lese je trůn ze zlata, na kterém sedí bohyně Kakini, velmi božská žena. Gnostik si při usínání musí toto vše představovat a meditovat nad tím. Gnostik musí praktikovat hodinu denně, ale pokud praktikuje dvě nebo tři hodiny, tak tím lépe. Může praktikovat v pohodlném křesle, ležíc na zemi, nebo na posteli s rukama a nohama roztaženýma do stran, jako pěticípá hvězda. Spánek musí být zkombinován s meditací. Musíme mít trpělivost. Tyto úžasné schopnosti srdeční čakry jsou dosaženy nekonečnou trpělivostí. Je lepší, aby netrpěliví, kteří chtějí všechno hned, kteří nevědí, jak vytrvat po celý život, aby odešli, protože nejsou k žádnému užitku. Schopnosti nejsou získány hraním se, vše má svou cenu. Nic nám není dáno zdarma.

Chrám hadího ptáka

Srdce je chrám hadího ptáka. Je nutné vědět jak milovat. Hadí pták působí v chrámu tichého srdce. Je nutné, abychom byli pohlceni hadem. Kdokoliv je pohlcen hadem se vlastně stane hadím ptákem. Pouze sexuální magií a láskou srdce je probuzen had, který nás později pohltí. Když had dosáhne úroveň srdce, získá ohnivá křídla. A pak je přeměněn na hadího ptáka.

tocici_se_had

Je nutné vědět, jak vést život v manželském svazku. Hádky mezi mužem a ženou jsou od satana. A tak, satan bojuje proti hadímu ptákovi. Chce zničit velké dílo. A proto musíme pochopit nutnost tolerantnosti defektů našeho manžela, manželky, protože nikdo není dokonalý. Práce v ohnivé výhni vulkánu je hodnotnější než všechny chyby naší manželky. Je hloupé odhodit veškerou práci, jen abychom dali satanovi požitek. V srdci se nachází chrám opeřeného hada, který nesmíme znevážit hřešením proti lásce. Cesta dokonalého manželství je moudrost a láska.

Musíme milovat vědomě. Musíme milovat našich nejhorších nepřátel, oplácet zlo dobrem. Tímto způsobem se naučíme, jak milovat a připravíme se tím na oslavu klidného srdce.

Ve své Smaragdové desce, Hermes Trismegistus napsal, "Dávám vám lásku, uvnitř níž je obsažena veškerá moudrost."

Další typ šiřitelů strachu

Existuje mnoho pseudo-okultistů a pseudo-esoteriků, kteří šíří strach nahánějící pověsti proti vědomé astrální projekci. Je nesprávné a škodlivé vůči ohromnému dílu Otce, tvořit u lidí strach ohledně astrální projekce. Skutečně, astrální projekce není nebezpečná, protože každá lidská bytost se astrálně projektuje během hodin normálního spánku. Naneštěstí, všechny lidské bytosti se astrální projektují se spícím vědomím. Lidé nevědí, jak se vědomě astrálně projektovat na přání. Neexistuje žádné nebezpečí v uvědomění si svých normálních funkcí, jako např. jídla, pití, oddávaní, a astrálního projektování. Pokud by astrální cestování bylo nebezpečné, jako šiřitelé strachu říkají, tak už by tu nikdo na Zemi nežil, protože každý z nás astrální cestuje, a co je horší, děláme to se spícím vědomím. Přesto, nic se nestalo. Tak co tedy...?

V tuto chvíli, planeta Merkur vychází z kosmické noci. Když opustí svůj stav odpočinku, hierarchové této planety se stanou aktivnějšími. Pánové Merkuru se rozhodli učit obyvatel Země umění, jak praktickým způsobem vstoupit a vystoupit z fyzického těla podle přání. V budoucnu musí všichni lidé vědět, jak se vědomě astrální projektovat. Toto je tedy zákon přírody, kosmický příkaz, a vše proti tomuto zákonu je zločin. Vskutku všichni ti, kteří šíří tento typ strachu, nevědomě jednají jako černí mágové.

Speciální účel univerzálního ducha života, je stát se vědomým samého sebe ve všech dimenzích vesmíru. V principu, univerzální duch života nezná sám sebe. Je šťastný, ale není si vědom svého štěstí. Štěstí bez vědomí není štěstí. Univerzální duch života sestupuje do hmoty, aby se stal vědomým sebe samého. Velká realita vzniká ze svého vlastního lůna za úsvitu celého univerza a rozjímá se v žijícím zrcadle přírody. Takto se poznává. Tímto způsobem se vytváří určitá vibrační mentální aktivita, pomocí které velká realita poznává své nekonečné obrazy na kosmickém jevišti. Tato aktivita, pohybujíc se z okraje do středu, se nazývá univerzální mysl. Všichni žijeme ponořeni v nekonečném oceánu univerzální mysli. Intelektuální aktivita univerzální mysli pramení z odstředivé síly. Po každé akci následuje reakce. Dostředivá síla (při naražení odporu uprostřed) logicky reaguje a vytváří odstředivou aktivitu zvanou kosmická duše. Tato vibrační duše se stává prostředníkem mezi centrem a okrajem, mezi univerzálním duchem života a hmotou, a mezi velkou realitou a její kosmickými obrazy.

Velký mistr Paracelsus řekl, "Duše je výsledkem odstředivého působení univerzální aktivity, dohnána dostředivým působením představivosti univerza."

V současnosti má lidská bytost uvnitř svého astrálního ducha pouze embryo duše. Toto embryo musí být zesíleno a samo-probuzeno. Probouzení kosmického vědomí uvnitř lidské bytosti je nejvelkolepější událost ve vesmíru.

V těchto momentech, velká bílá lóže je intenzivně zaneprázdněna probouzením lidského vědomí. Adepti se skutečně snaží, aby lidské bytosti naučili, jak cestovat v astrálním těle. Chtějí od lidí, aby se probudili, a proto všechno to, co jde proti tomuto zákonu, je zločin. Celým cílem sestupu ducha do hmoty, je vytvořit duši a stát se vědomým sebe sama. Když soustředíme mentální sílu směrem do nitra našeho intimního centra, odpor, který uvnitř najdeme zapříčiní reakci, a čím větší dostředivou sílu použijeme, tím silnější bude odstředivá síla. A takto vytvoříme duši. A tak oživíme embryo duše a konečně, jednoho dne, když se narodíme jako hadí ptáci, zcela absorbujeme a integrujeme celistvost duše uvnitř našeho astrálního těla.

Probuzení vědomí je nezbytné. Každý, kdo se naučí, jak vědomě astrální cestovat, může pak studovat u nohou mistrů moudrosti. V astrálním světě najdeme gurua, který nás povede ve velkých mystériích.

Musíme se zbavit strachu, abychom měli radost z navštívení zemí ráje. Musíme se zbavit strachu, abychom mohli mít radost z vstupu do chrámů země zlatého světla. Tam můžeme sedět u nohou velkých mistrů bílé lóže. Tam nasbíráme sílu pro tuto náročnou cestu. Je nezbytné, abychom se na této cestě zocelili, abychom si odpočinuli a získali přímé instrukce ze rtů našeho gurua. On je jako milující Otec, vždy na nás čeká v astrálním světě, aby nás utěšil. Adepti jsou skutečné létající hadi.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem