slovnik

Kapitola 24

Tajný Egypt

Ve starověkém Egyptě, tam, ve slunné zemi Kemetu, existovaly velké mystéria gnóze. V těch časech, každému, kdo byl přijat na univerzitu zasvěcení (po podrobení se nejnáročnějším zkouškám), se ústně dostalo ohromné ​​tajemství velkého Arkána (klíč sexuální magie).

Každý, komu bylo předáno toto tajemství, musel složit přísahu mlčenlivosti. Každý, kdo přísahal a pak porušil tuto přísahu, byl vzat na kameny dlážděné nádvoří smrti. Tam, před stěnou pokrytou pozoruhodnými hieroglyfy, byl nutně zabit. Byla mu useknuta hlava, jeho srdce bylo vytržené, jeho tělo bylo spáleno a jeho popel byl hozen do všech světových stran.

Ve skutečnosti každý, komu bylo řečeno Arkánum během posvátného obřadu, se okamžitě dal do práce s jeptiškou chrámu. Tam bylo mnoho jeptišek připravených pracovat ve velkém Arkánu s cudnými zasvěcenci. Oddáni zasvěcenci praktikovali ve svých domovech se svými jeptiškami, manželkami. Jeptišky byly náležitě připraveny pro kněžstvo lásky. Měli skvělé dámy, mistryně, které je připravili, a kde byly podrobeny velkým zkouškám a pokání. Toto byly přesně ty posvátné prostitutky o kterých píše mnoho autorů. Dnes by bylo nemožné mít jeptišky tohoto typu ve školách světla. Svět se tak zkorumpovat, že výsledek by byla ještě větší morální zkaženost, jaká je nyní. Ve skutečnosti bychom se stali hanebnými spolupachateli zločinu.

Všichni cudní zasvěcenci, kteří zářili během historie století praktikovali sexuální magii uvnitř pyramid s těmito jeptiškami. Ježíš také praktikoval sexuální magii v pyramidě Kefren. Tam si zopakoval všechny své zasvěcení. Mnozí budou šokováni tímto tvrzením. Nemůžeme kritizovat těchto puritánů. Ve skutečnosti to bylo římskokatolické kněžství, které dehumanizovalo Ježíše. Naneštěstí, toto bylo tak dobře vryté do lidských myslí, že i okultisté pokračují s falešnou ideou vykastrovaného, zmrzačeného Ježíše. Skutečnost je taková, že Ježíš byl kompletní muž v úplném slova smyslu. Úplný muž.

V okultním zednictví starověkého Egypta faraonů byly tři základní stupně: učeň, řemeslník a mistr. Tyto tři stupně jsou spojeny s éterickými silami, které proudí přes a kolem páteře lidské bytosti.

Madam Blavatská o nich mluví v Tajné doktríně následovně:

"Trans-Himalájská škola se nachází v sušumne, hlavním sídle těchto tří nádí, v centrálním kanálku páteře, a idá a pingalá (dva svědci z Apokalypsy) se nacházejí vlevo a vpravo, v tomto pořadí.

Idá a pingalá jsou pouze zvýšený a snížený tón noty Fa přírody, která se také nachází v člověku, která, pokud je vyslovena správně, probudí stráže na obou stranách, duchovní manas a fyzický kamas, a podmaní si níže pomocí vyššího."

"Čistá Ákaše prochází sušumnou (míšní kanál). Její dva aspekty proudí v ide a pingale (pár sympatických provazců, které jsou propleteny kolem páteře). Toto jsou tři vitální větry, symbolizované bráhmanským vláknem, které jsou řízeny vůlí. Vůle a touha jsou vyšší a nižší aspekty jedné a téže věci. A kvůli tomuto ta důležitost očištění kanálků... tyto tři větry zapříčiňují cirkulaci, která následně skrze centrální kanál přechází do celého těla.

"Idá a pingalá fungují v zakřivené stěně páteře, v níž se nachází sušumná (míšní kanál). Jsou částečně materiální, pozitivní a negativní, Slunce a Měsíc, a uvádějí do činnosti volný, duchovní a ohnivý proud sušumná. Každá z nich má svou vlastní cestu. Pokud by tomu tak nebylo, ozářily by celé tělo."

Ve starověkém elementálním Egyptě (který vyrostl a dospěl pod ochrannými křídly elementální sfingy přírody), byla oslava zasvěcení něco ohromně božského. Když se ctihodný mistr ohnal mečem na znamení, že zasvěcenec může vstoupit, kanály idá a pingalá (dva svědci) a kanál sušumná (zároveň se silami, které přes ně cirkulují) dostali ohromný stimul. V prvním stupni tento stimul ovlivnil pouze ženský lunární proud idu, ve druhém stupni pingalu, mužský proud, a ve třetím, ohnivý proud kundaliní (který horlivě proudí přes páteřní kanál sušumná). S tímto třetím stupněm se kundaliní probudila. Chceme ujasnit, že tyto tři impulsy byly spojeny s prací sexuální magie, kterou zasvěcenec praktikoval s jeptiškou v chrámu. Takovýto stimul by byl zbytečný, kdyby byl uchazeč smilník. Toto je pro lidi, kteří praktikují sexuální magii intenzivně.

Idá stoupá zespodu páteře po levé straně sušumny a pingalá po pravé. Tyto pozice jsou v ženě opačně. Kanály končí v prodloužené míše. Všechno toto je symbolizováno Merkurovou holí s jejími dvěma rozevřenými křídly.

Buh_Merkur

Dvě křídla Merkurové hole znamenají schopnost cestování v astrálním, mentálním, příčinném, vědomém a duchovním těle. Oheň dává těm, kteří následují cestu na hraně nože, schopnost opustit fyzické tělo, kdy se jim zachce. Kundaliní má sílu probudit vědomí lidské bytosti. Díky ohni zůstaneme ve vyšších světech zcela probuzení. Všichni ti, kteří se probudili ve vyšších světech, žijí zcela vědomě mimo fyzického těla, během hodin spánku. Kdokoliv probudí vědomí již více nemůže snít. Opravdu se stanou a to zaslouženě, absolutně vědomými občany vyšších světů. Pracují s bílou lóží, zatímco jejich fyzické tělo spí. Jsou spolupracovníci velkého bílého univerzálního bratrství.

Na ujasnění: Idá a pingalá nejsou fyzická. Lékař by je nemohl najít se skalpelem. Idá a pingalá  jsou z části éterická a z části fyzická.

Velké mystéria starověkého Egypta, tak jak mystéria v Mexiku, Yucatánu, Eleusině, Jeruzalémě Mithře, Samothraki atd., jsou všechny úzce spojeny a jsou zcela sexuální.

Proste a dostanete! Hledejte a naleznete! Tlučte a otevřou vám! - Lukáš 11: 9

Velcí zasvěcenci vždy odpovídají. Ochránci elementální sfingy přírody vždy odpovídají.

Každý kdo praktikuje sexuální magii musí prosit o oheň, prosit ochránců sfingy a vyvolat boha Agni. Tento bůh obnovuje ohnivou sílu v každém ze sedmi těl.

Existuje pět velkých zasvěcení posvátného ohně. První znamená odchod toho, kdo už vstoupil na cestu, která směřuje k nirváně. Pátý znamená vstoupit do chrámu na vrchu hory. S prvním opustíme dobře vyšlapanou cestu, s pátým vstoupíme do tajného chrámu.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem