slovnik

Kapitola 25

Fatálnost

Když přišel temný věk, univerzity zasvěcení byly zavřené. Toto byla fatálnost. Od té doby se velké černé lóže, které vznikly během starověké temnoty starověkých časů, staly více aktivními. Limitem světla je temnota. Vedle každého chrámu světla existuje chrám temnoty, a kde světlo svítí jasnější, tam je temnota mnohem temnější.

Univerzity zasvěcení v Egyptě, Řecku, Indii, Číně, Mexiku, Yucatánu, Peru, Tróji, Římě, Kartágu, Chaldei atd., měli své nebezpečné protipóly, pravé opaky, hrozné školy černé magie, fatální stíny světla.

Ty školy černé magie byly stíny univerzit zasvěcení. A tak, když byly univerzity zavřené, tyto fatální školy se staly velmi aktivními.

A proto není divné najít mezi těmito brlohy černých mágů terminologii, různé rituály a vědu, které jsou podobné těm používaných v univerzitách zasvěcení. Toto mýlí stoupence pravé cesty světla. Přirozeně, že stoupenec je milovníkem "neobvyklých věcí," "exotiky vzdáleného" a "nemožného." A proto, když stoupenec najde černých mágů tohoto typu, kteří vyprávějí o egyptských, mayských, aztéckých, inckých, řeckých, chaldejských, perských mystériích atd. , pak se upřímně domnívá, že doslova chytil Boha za bradu, a tak se vydá do rukou černých mágů, věříc, že jsou bílí.

Tito mágové temnoty se hemží všude tam, kde se nacházejí univerzity zasvěcení. Tito mágové jsou protikladem těchto univerzit světla. Vyprávějí jako mistři, přičemž se vždy nezapomenou pochválit, že oni sami jsou zasvěcenci těchto univerzit světla. Nikdy neřeknou něco, co by mohlo vyjevit podezření. Ukazují, že jsou milí a pokorní, bránící pravdu a dobro, přičemž zajímají ohromně mystické postoje. Je jasné, že za takových podmínek, se naivní nezkušení stoupenci vzdají cesty na hraně nože a úplně se svěří do rukou těmto vlkům v ovčím rouchu. Toto je fatálnost.

Tyto školy černé magie jsou všude. Pamatujeme si odpadlické sekty Mayů. Jejich stoupenci byli vyhnáni z bílé mayské lóže. Oni jsou černí mágové. Oni založili školu mezi Yucatanem a Guatemalou. Momentálně, tato škola mayské černé magie má aktivních činitelů v Mexiku a Guatemale. Nicméně, kdo by se odvážil pochybovat o těchto temných lidech, kteří říkají že jsou mayští princové a velcí kněží? Tito lidé stále mluví s úctou o Teotim, svrchovanému bohu, stvořiteli a udržovateli světa. S nadšením vzpomínají Bacabesa, mayskou svatou trojici, a Camaxtliho, trestateľa špatných atd. Za takových okolností je velmi náročné poznat takovéto temné lidi. Když jim stoupenec uvěří, vezmou ho do jejich chrámu kde ho zasvětí. Očividně, stoupenec se naivně stane černým mágem. Stoupenec by za takových okolností nikdy nepřijal fakt, že by měl být klasifikován jako černý mág. Propast je plná upřímně pomýlených lidí a lidí s velmi dobrými záměry.

A tak, jak na březích Nilu, tak i ve svaté zemi Véd, se objevuje mnoho takových temných lidí. Skutečně, nyní jsou velmi aktivní a bojují o zvýšení počtu svých stoupenců.

Pokud student chce klíč, aby objevil tyto lidi stínu, dáme mu ho s velkým potěšením. Řekněte takovým lidem o bílé sexuální magii, bez vypuštění semene. Vzpomeňte jim vědeckou cudnost. Řekněte jim, že vy nikdy nevypouštíte semeno. Toto je klíč. Můžete si být jisti, že pokud daná osoba je opravdu černý mág, tak vyzkouší všechno, aby vás přesvědčil, že sexuální magie je špatná pro zdraví, že je škodlivá a navrhne vám, abyste vypouštěly semeno.

Buď opatrný, drahý stoupenec, při takových lidech, kteří vám doporučují vypustit Hermův pohár. Jsou to černí mágové. Nenechte se svést jejich sladkými slovy, okouzlujícím chováním nebo jejich zvláštními jmény. Každý stoupenec, který vypustí Hermův pohár, nenávratně padne do propasti fatálnosti. Buďte pozorní. Pamatujte, že cesta dokonalého manželství je cesta na hraně nože. Tato cesta je plná nebezpečí, uvnitř i venku. Mnoho je těch, kteří začnou, ale je velmi náročné najít někoho, kdo neopustí tuto cestu.

Teď mi přichází na mysl případ zasvěcence, který žil v dobách hraběte Cagliostra. Tento student intenzivně praktikoval sexuální magii se svou ženou, a je samozřejmé, že přirozeně dosáhl stupně, schopnosti, zasvěcení, apod. Všechno šlo velmi dobře až do dne, kdy měl smůlu a prozradil své soukromé záležitosti svému příteli okultistu. Tento přítel byl šokován a vyzbrojen s pořádnou učeností doporučil zasvěcenci přestat s praktikováním sexuální magie, při níž není vypuštěno semeno. Učení tohoto pomýleného přítele svedlo zasvěcence. Od té doby se odhodlal praktikovat sexuální magii při níž je vypuštěn Hermův pohár. Výsledek byl strašný. Kundaliní zasvěcence sestoupila do magnetického centra kostrče. Takto ztratil své stupně a síly, meč a plášť, posvátné tuniky a pláště. Toto byla skutečná pohroma. Toto byla fatálnost.

Je dobré vědět, že černí mágové milují zesilovat mysl. Prohlašují, že pouze pomocí mysli se můžeme podobat Bohu. Mágové z temnoty smrtelně nesnášejí cudnost.

Stoupenců cesty, kteří odmítli cestu dokonalého manželství, aby se stali stoupenci černé lóže, můžeme najít v milionech. Stává se to tak, že stoupenci okultismu jsou přitahováni "neobvyklým," novým a mystickým, a když najdou "neobvyklého" mága, okamžitě se mu odevzdají do rukou, jako ledajaká vulgární prostitutka mysli. Toto je fatálnost.

Kdokoliv se chce narodit jako kosmický anděl, kdokoli se chce přeměnit na anděla se silami nad ohněm, vzduchem, vodou a zemí, kdokoli se chce přeměnit na boha, se nesmí nechat chytit do těchto nebezpečných lákadel.

Je velmi náročné najít lidi, kteří jsou dostatečně houževnatí a stáli, aby nikdy neopustili cestu dokonalého manželství. Lidská bytost je extrémně slabá. Toto je fatálnost.

Neboť mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. - Matouš 22:14

A proto, pokud pomocí našeho učení dosáhneme pozvednutí pár bytostí do andělského stavu, tak naši práci budeme považovat za úspěšnou.

Láska: Jediná cesta osvobození

Nepřátelé lásky jsou nazýváni smilníci. Mýlí si lásku s touhou. Každý mág, který učí ejakulaci semene je černý mág. Každá osoba, která vypouští sexuální tekutinu je smilník. Je nemožné dosáhnout vnitřní realizaci Bytí, když jsme nezabili zvířecí touhu. Ti, kteří vypouštějí Hermův pohár, nejsou schopni milování. Láska a touha jsou neslučitelné. Kdokoliv vypouští Hermův pohár je obětí zvířecí touhy. Láska je s touhou a smilněním absolutně neslučitelná.

Súfismus

Nejúžasnější částí mohamedánského mysticismu je perský súfismus. Má zásluhu boje proti materialismu a fanatismu a proti doslovné interpretaci Koránu. Súfisté interpretují Korán z esoterického úhlu pohledu tak, jako my gnostici interpretujeme Nový zákon.

Co je pro zápaďané nejvíce znepokojující v orientálním náboženství a súfickém mysticismu je fakt, že oni v něm zvláštně a mysteriózně spojují erotiku s mystikou. Křesťanská teologie považuje lidské tělo jako antagonistické vůči duchu. Avšak v muslimském náboženství jsou tělo a duch dvě substance stejné energie, dvě substance, které si musí pomáhat. Tento předmět diskuse je pochopen pouze těmi, kteří praktikují pozitivní sexuální magii. Na východě, náboženství, věda, umění, filozofie, jsou učené v erotickém a vybraně sexuálním jazyce. "Mohamed se zamiloval do Boha" tvrdí mystičtí Arabové. "Vyber si pro sebe novou ženu na každé jaro nového roku, protože kalendář minulého roku není dobrý," říká perský básník a filozof.

Ti, kteří důkladně studovali Píseň písní od moudrého Šalamouna, najdou delikátní směs mystického s erotickým, která extrémně skandalizuje infrasexuální lidi.

Pravé náboženství nemůže zamítnout erotiku, protože by to byla jeho smrt. Mnoho mýtů a starověkých legend je založených na erotice. Ve skutečnosti, láska a smrt jsou základem každého autentického náboženství.

Súfisté a perští básníci psali o lásce Boha ve výrazech aplikovatelných ke krásným ženám. Toto pobuřuje infrasexuální fanatické lidi. Představa súfismu je milostné sjednocení duše s Bohem.

Vskutku, nic nemůže lépe vysvětlit milostné sjednocení duše s Bohem, jako rozkošné sexuální sjednocení muže a ženy. Toto je brilantní představa súfismu. Pokud chceme mluvit o sjednocení Boha a duše, musíme tak mluvit v erotickém jazyce lásky a sexu. Pouze touto cestou můžeme vyjádřit to, co chceme říct.

Symbolický jazyk súfismu má úžasné výrazy. U nich spánek představuje meditaci. Ve skutečnosti meditace bez spánku ničí mysl. Toto je známé každému pravému zasvěcenci. Musíme zkombinovat spánek s meditací. Toto je súfistům známé. Slovo "parfém" symbolizuje naději božské přízně; "polibky" a "objetí" mezi mnoha věcmi, představují náboženskou extázi: "víno" znamená duchovní poznání, atd.

Súfičtí básníci zpívali o lásce, ženách, růžích a víně, a přesto mnoho z nich žilo život poustevníků.

Sedm mystických stavů popsaných súfisty je něco výjimečného. V těchto stavech se nacházejí určité chemické prvky, které s nimi úzce souvisí. Oxid dusíku a éter (přesněji oxid dusíku, když je dostatečně rozptýlen ve vzduchu) stimulují mystické vědomí do mimořádného stupně.

Musíme si uvědomit, že dnešní lidstvo je podvědomé. Takový lidé nejsou schopni poznání vyšších dimenzí vesmíru. A proto je nutné probudit vědomí a to je možné pouze během extáze. Pokud zanalyzujeme extázi dialektickou logikou, zjistíme, že je sexuální. Stejné sexuální energie jsou vyjádřeny při sexuálním požitku, když jsou transmutovány a sublimovány, probudí vědomí a produkují extázi.

Fatálnost je ztráta extáze. Je to upadnutí opět do podvědomí. Toto se stane pokud vypustíme Hermův pohár.

Velký mistr řekl: "Při sexuálním impulsu, lidská bytost se ocitne v nejosobnější vztahu s přírodou. Když porovnáme pocity, které muž zažívá se ženou a naopak, se souhlasem přírody, tak zjistíme, že se opravdu jedná o stejné pocity, jaké nám nabízejí lesy, prérie, moře, a hory, akorát že v tomto případě se jedná o něco ještě intenzivnějšího, protože zde se u nás probouzí více vnitřních hlasů, a hraje se na intimnější struny." Takto dosáhneme extázi.

Extáze je mystický zážitek, který má své principy založené na dialektické logice. Tato logika nemůže být nikdy porušena. Pojďme se zamyslet nad příkladem jednotnosti zážitků.

Tento všudypřítomný princip existuje mezi mystiky západu a východu, mezi hierofanty z Egypta, tak jako u poustevnících súfismu nebo mezi aztéckými mágy. Během extáze, mystik mluví stejným univerzálním jazykem, používá stejná slova a cítí se sjednocení s celým stvořením. Posvátné písma všech náboženství hovoří o stejných principech. Toto je dialektická logika, vyšší logika. Toto dokazuje, že mystici ze všech zemí světa pijí ze stejné fontány života. Podmínky příčin světa (další z principů dialektické logiky) ukazují s přesností, precizností a úplným souhlasem faktů skutečnost a pravost extáze. Mystikové všech náboženství světa zcela souhlasí ve svých tvrzeních o podmínkách příčin světa. Shoda je proto dokonalá.

Jednota života je další princip dialektické logiky. Každý mystik v extázi vnímá a pociťuje jednotu života. Matematika nekonečna a dialektická logika nemůže nikdy selhat. Kdokoliv vypustí Hermův pohár ztratí stav extáze. Jeho vize pak nejsou z dialektické logiky. I přesto věří, že je super-duchovní. Porušuje principy dialektické logiky a upadá do demence z absurdnosti. Toto je fatálnost.

Každý gnostický student se musí vyhnout černé tantře, a těm, kteří učí černou sexuální magii, pokud nechce upadnout do fatální propasti.

Během této Kali jugi, odpadlíci starověkých škol jsou velmi aktivní.

V současné době vedou černí mágové ohromnou kampaň se záměrem zavedení jejich falešného učení do nového věku, který začíná. Chtějí, aby černá lóže zvítězila.

Infrasexualita v józe

Sedm škol jógy jsou staré a grandiózní, ale nedokázali uniknout cílem temných. V současnosti existuje mnoho infrasexuálnych lidí, kteří hledají nové přívržence tím, že zakládají nové školy jógy. Tito jedinci smrtelně nesnášejí cestu dokonalého manželství, nenávidí bílou sexuální magii. Někteří z nich učí černou tantru. Toto je fatálnost.

Pravá jóga je založena na bílé sexuální magii. Jóga bez sexuální magie je infrasexuální doktrína pro infrasexuálne lidi.

V Kama Kalpa a tantrickém buddhismu najdeme legitimní základy jógy. Ahamkára a maithuna jsou ve skutečnosti základy pravé jógy. Ahamkára (odstranění "já") a maithuna (sexuální magie) je pravou syntézou jógy.

Ti, kteří byli členy mužského kláštera zen buddhismu vědí velmi dobře, že maithuna a odstranění reinkarnujícího se ega představují základy Babajiho jógy vnitřní seberealizace. On nebyl v celibátu. Ti, kteří věří, že Mataji je jeho fyzická sestra, se mýlí. Mataji je jeho kněžská žena. S ní dosáhl vnitřní seberealizaci.

Indický buddhismus, tak jak zen a čchan buddhismus, je tantrický. Bez bílé tantry je jóga selháním. Toto je fatálnost.

Čínský a japonský buddhismus je zcela tantrický. Není pochyb o tom, že čchan a zen buddhismus jsou skutečně na cestě vnitřní realizaci Bytí.

V tajném Tibetu, sexuální jóga je grandiózní. Velký mistři Tibetu praktikují sexuální magii.

Můj dobrý přítel mi napsal z Indie toto:

"V hinduistické a tibetské tantře je pozitivní sexuální jóga (maithuna) praktikovaná bez semenné ejakulace. Po přípravě, v níž se pár učí, jak spolu provádět laja krijá cvičení pod vedením odborníka gurua, se pak dostanou k tantra sádhane, během níž musí muž vsunout penis do vagíny. Tento proces se odehrává po výměně pohlazení mezi párem. Muž sedí s nohama zkříženýma v ásaně (poloze) a žena absorbuje falus. Pár zůstává v tomto sjednocení po dlouhou dobu bez pohybu, snažíc se potlačit své vlastní ega a analytické vědomí od zasahování, a tak dovolující přírodě, aby jednala bez jakéhokoli vnějšího zasahování. Poté, bez očekávání orgasmu vstoupí do činnosti erotické proudy, které následně vyvolají extázi. V této chvíli se ego rozpouští (odstraňuje), a tak je touha přeměněna na lásku. Intenzivní proudy podobné elektromagnetismu, které produkují statické efekty, procházejí oběma těly. Pocit nevýslovného štěstí ovládne celý organismus a pak pár zažívá extázi lásky a kosmického spojení."

Zde končí vyprávění mého přítele, jehož jméno nebudu jmenovat. Tento výše citovaný úryvek nenávidí infrasexuální lidé, kteří jsou zapojeni do "nových" škol jógy. Oni chtějí pracovat s jógou, aby zvýšily počet svých infrasexuálnych fanatiků. Toto je fatálnost.

Jóga bez sexuální magie je jako zahrada bez vody, nebo auto bez benzínu, nebo tělo bez krve - jednoduše fatálnost.

Aztécká magie

Na kamenitých dlážděných nádvořích Aztéků, trávili nazí muži a nahé ženy hodně času líbáním, objímáním se a praktikováním sexuální magie. Avšak pokud zasvěcenec spáchal zločin vypuštění Hermova poháru, byl pak odsouzeni k smrti, za znesvěcení chrámu. Delikventovi byla sťata hlava. Toto je fatálnost.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem