slovnik

Kapitola 28

Kult ohně

Kult ohně ve starověké Persii byl vskutku impozantní. Kult ohně je velmi starý. Říká se, že tento kult předcházel Achaimenovskou dynastii i Zarathuštrovou dobu. Perští kněží vlastnili velmi bohatou esoterickou liturgii spojenou s kultem ohně. Starověcí perští mudrci se vždy náležitě starali o oheň. Jejich posláním bylo udržovat ho, aby nikdy nevyhasl. V tajné nauce Avesta (kánon posvátných spisů zoroastrismu) se uvádí, že existují různé druhy ohňů: oheň blesku, který se blýská v děsivé noci; oheň, který pracuje uvnitř lidského organismu, který pálí kalorie a má na starosti procesy trávení; oheň, který se nachází v nevinných rostlinách přírody; oheň, který doutná v útrobách hor, a který je vychrlen ven sopkami Země; oheň, který tvoří božskou svatozář Ahura Mazdy, a jako poslední máme každodenní oheň, který používáme na vaření jídla. Peršané zvykli říkat, že pokud se vylije vařící voda, nebo když se někdo popálí, v těchto případech, Bůh zastaví všechny výhody, které udělil svým privilegovaným lidem.

Ahura Mazda

Ahura Mazda

Vskutku, oheň má mnoho modifikací, avšak mezi všemi těmito druhy ohně, nejmocnější je ten, jenž se nachází v přítomnosti Ahura Mazdy (Solárního Logu), tvořící jeho božskou svatozář. Tento oheň je výsledkem transmutací sexuálních sekretů. Tento oheň je kundaliní, ohnivý had našich magických sil, oheň Ducha svatého.

Každý, kdo chce najít oheň Ahura Mazdy, musí hledat uvnitř své filozofické země. Tato zem je samotným lidským tělem. Perští kněží tento oheň udržovali na místech úplné tmy, v podzemních chrámech a tajných míst. Oltář byl vždy obrovský kovový kalich, který stál na Kameni mudrců. Oheň byl vždy živen voňavým a suchým dřevem, zejména delikátními větvičkami santalového dřeva. Staří kněží vždycky foukali do ohně dmychadlem, aby ho neznesvětili hříšným dechem lidských úst.

Naplňte svůj kalich posvátným vínem světla. Pamatujte si milí čtenáři, že tajný a filozofický žijící oheň plápolá ve vaší vlastní filozofické zemi. Teď už budete rozumět okultnímu tajemství rituálu ohně.

Na oheň dohlíželi vždycky dva kněží. Hle dvojice. Každý z nich používal kleště (na vkládání kousků dřeva) a lžíci (kterou rozptylovali do něj parfémy). Byly tedy dvoje kleště a dvě lžíce. V tom všem můžeme vidět dvojici. Dvojice nám umožňuje pochopit, že pouze číslo dvě může udržovat oheň. Je nutné, aby muž a žena v dokonalé dvojici zapálili a udržovali božský oheň Ahura Mazdy.

V Bundahishnu (druh rituálního evangelia), je uvedeno, že studna posvátné vody byla ve speciální místnosti, kde kněz vykonal očistu před tím než předstoupil před oltář ohně. Pouze ten, kdo pije čistou vodu života může zapálit oheň. Pouze ten, kdo jsi myje nohy ve vodách sebezapření může zapálit oheň. Pouze ten, který šetří vodu může praktikovat rituál ohně. Voda symbolizuje ens seminis.

Archeologické ruiny komplexů chrámů a síní, kde se uctíval kult ohně se nacházejí po celé Persii. Tyto ruiny můžeme ještě dnes nalézt v Persepolisu, Isfahánu, Jízdě, Palmýře, Susách, atd.

Oheň je náramně božský, a proto nesmí nikdy chybět v domech těch, kteří následují cestu dokonalého manželství. Oheň zapálený s hlubokou oddaností je rovný modlitbě. Takový akt přitahuje shora obrovský tok božské energie. Každá modlitba k Logu by měla být provázena ohněm. Taková modlitba má pak nesmírný účinek.

Nadešel čas pro návrat ke kultu ohně. Gnostici se musí vydat do hor. Tam, v hlubokém lůně matky přírody, postavte táborák, zapalte oheň, modlete se a meditujte. Tímto způsobem přilákáme shora silné proudy božské energie, které nám pomohou ve velkém díle Otce.

Člověk musí zapálit svých čtyřicet devět ohňů pomocí sexuální magie. Když jsou naše myšlenky v plamenech, tehdy můžeme tvořit jako nevýslovní bohové vesmíru. Svatí bohové jsou skutečnými velvyslanci ohně. Svatí bohové jsou jazyky hořícího ohně.

Tančící dervišové

V Persii, stejně jako ve Turecku, apod., posvátné tance tančících dervišů, jsou v podstatě kultem ohně. Je škoda, že úřední činitelé města Ankary tyto veřejné tance tančících dervišů zakázali, a to se chlubí, že jsou velmi civilizovaní.

Tančící dervišové

Derviši úžasně napodobují pohyb planet sluneční soustavy kolem Slunce. Tyto tance dervišů úzce souvisejí s páteří a sexuálními ohni. Nikdy nesmíme zapomínat, že had má rád hudbu a tanec, jak nám to už prokázaly zaklínači hadů z Egypta a Indie, kteří hrají na úžasnou flétnu a okouzlen had přitom tančí.

Nyní je vhodné si připomenout rituální tance ohně, které se odehrávaly ve všech starověkých chrámech. Vzpomeňme si na nahé tance Eleusinských mystérií, posvátných tanečníků z Indie, Egypta, Mexika, Yucatanu, atd. Když se Akášické záznamy dostanou do rukou vědců, a svět bude moci sledovat ohnivé tance archaických dob v televizi, tehdy se vrátíme k těmto tancem, které nevyhnutelně nahradí klasické světské tance.

Egyptská tma

Před několika lety začalo několik mnichů z kláštera Athos, který je známý v Řecku a Rusku, s podvodným úmyslem prodávat egyptskou tmu v lahvích, na základě čeho se jim podařilo vydělat velkou sumu peněz.

Prodávat egyptskou tmu v lahvích v podobě černého prášku je absurdní. Skutečná egyptská tma se nedá prodávat jako černý prach. "Egyptská tma" je alegorický, archaický výraz. Když se Egypťané zahalili svým pláštěm a zavřeli oči před fyzickým světem, tehdy vlastně zůstali ve tmě, co se týče fyzického světa, ale co se týče Ducha, tam se nacházeli v překrásném světle.

V současné době existuje mnoho mudrců ponořených do egyptské tmy, ale přesto svítí posvátným ohněm Amen-Ra.

Mnoho egyptských mudrců, kteří byli pohřbeni zaživa, žije i nadále ve stavu katalepsie. Hluboko spí ve svých hrobkách do okamžiku, kdy se musí probudit dle plánů Bílého bratrství. Jeden je tam takový, jehož tělo spí od roku 3000 před naším letopočtem. Další tam spí od roku 10000 před naším letopočtem. Všichni tam takto spí s těly nacházejícími se v egyptské tmě, ovšem, jejich duše žijí vědomě ve vyšších světech, kde intenzivně pracují pro lidstvo.

Když nadejde pravá chvíle, každému z těchto adeptů přijdou na pomoc jejich bratři a sestry, kteří je vezmou z hrobek a probudí. Tito egyptští adepti začnou novou éru duchovní činnosti. Ve své paměti si uchovávají všechny archaické znalosti.

Je zajímavé poznamenat, že těla těchto adeptů, které jsou řádně zavinutá a chráněná v rakvích, tam spí bez jídla nebo pití. Všechny jejich organické funkce jsou pozastaveny. Podivné a záhadné chemické látky je chrání. Hrozní, elementální strážci hlídají jejich hroby, a proto žádnému archeologovi se je nikdy nepodaří najít.

Opustit hrobku po uplynutí tisíců let, zachovat si tělo na živu bez jídla a pití, je možné pouze s kultem ohně a silou ohně. Všichni tito adepti praktikovali intenzivně sexuální magii. Pouze ohnivý had může dát adeptu takovou náramnou moc.

Jahve

Historie tohoto anděla Jahve je zapsána v hale vzpomínek (Akáša). Saturnine z Antiochie, velký kabalista, uvádí, že Jahve je padlý anděl, zlý duch, ďábel. Jahve je strašně perverzní démon.

Jahve je démon, který pokoušel Krista na poušti, když ho vzal na vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. Takto pokoušejíc Krista, Jahve řekl: "ITABABO. Všechny tyto věci ti dám, když padneš na zem a budeš se mi klanět."

Jahve volal židovský lid "můj vyvolený národ."

Židé záměrně zaměnili Jahve s Pánem Jehova. Jahve byl Lemuřanský hierofant. Jahve měl kněžku ženu. Jahve byl anděl s lidským tělem. Mistr Jahve byl bojovník Světla, velký kněz Paprsku moci, a vzhledem k jeho vysoké kněžské důstojnosti, měl náležité právo nosit helmu, brnění, štít a meč, které byly vyrobeny z ryzího zlata. Kněžka manželka Jahveho byla každopádně dáma adept.

V archaických časech se válečné a kněžské kasty vyvíjely nezávisle na sobě. Nicméně našli se i výjimky, jako v případě Jahveho, který byl stejně kněz jako bojovník.

Lucifeři starého Země-Měsíce se vznášeli v Lemuřské atmosféře. Tito lucifeři hledali nových přívrženců, kterých se jim nakonec podařilo získat opravdu hodně. Jahve byl jeden z těchto náruživých přívrženců. Jahve se stal žákem těchto temných pod-měsíčních bytostí, a tedy praktikoval černou sexuální magii s vyléváním Hermova poháru. Jedná se o stejnou vědu, kterou používají Bonové a Drukpové "červené čepice." Výsledek byl fatální. Jeho ohnivý had padl; sestoupil dolů k atomovým pekla člověka. Takto se Jahve stal strašně zvrácený démon.

Tato historie je zapsána v Akáše. Jahve se stal členem Lemuřského chrámu černé tantry. Jeho žena kněžka nikdy nepřijala sexuální magii s vyléváním hermetického poháru. Jahve padl s jinou ženou. Úsilí, které Jahve vynaložil na přesvědčení své manželky kněžky bylo k ničemu. Ona odmítla vstoupit do černého chrámu. Jejich manželství skončilo. Tato dáma adept se nechtěla vydat se černou cestu. Nyní, je tato dáma adept překrásným andělem vyšších světů.

Kult ohně je velmi delikátní. Bohové ohně pomáhají chránit všech těch, kteří následují cestu dokonalého manželství.

Věky světa

Rozdělení dějin lidstva do Zlatého, Stříbrného, ​​Měděného a Železného věku je náramnou skutečností. Planetární oheň prochází devolucí a evolucí, přičemž prochází těmito zmíněnými obdobími. Není pochyb o tom, že oheň naší planety Země vyprodukoval v posledních třech kolech/cyklech, a na pradávném Zemi-Měsíci pouze velmi malý zisk. Z tohoto důvodu je tento oheň plný karmy. To je příčinou selhání lidstva na planetě Zemi.

Cykly se rozvíjejí střídavě. Věk velké mystické inspirace a nevědomé produktivity následuje další, který je plný obrovské kritiky a sebeuvědomování. Čili první cyklus poskytuje druhému materiál pro analýzu a kritiku. V oblasti duchovního vítězství, Buddha a Ježíš představují nejvyšší vítězství nad Duchem. Alexandr Makedonský a Napoleon velký, představují vítězství nad fyzickým světem. Tyto bytosti byli stvoření vytvořené ohněm: typy lidských reprodukcí, které existovali před deseti tisíci let. Odražené obrazy z bývalého desátého tisíciletí byly reprodukovány pomocí tajemné síly ohně.

Jak nahoře, tak i dole. To, co bylo, bude znovu. Tak jako jsou věci v nebi, tak jsou i věci na Zemi.

Život na naší planetě Zemi by v této době bylo opravdovým rájem, kdyby se oheň naší planety Země úplně vyvinul na starodávném Země-Měsíci, a ve třech předchozích kolech. Bohužel, náš planetární oheň je plný kosmické karmy.

Velký problém

Celé lidstvo, úplně všechny lidské bytosti představují Adama Kadmona; lidská rasa, homo sapiens, Sfinga, která představuje bytost s tělem zvířete a hlavou člověka.

Lidská bytost je součást mnoha životů, ať už velkých nebo malých. Rodina, populace, náboženství, krajina, jsou živými bytostmi, kterých my jsme součástí.

V našem nitru se odehrává mnoho životů; mnoho "eg," které se mezi sebou hašteří, a mnoho "eg," které ani netuší, že žijí jeden vedle druhého. Všichni z nich žijí v lidské bytosti, stejně jako člověk a všichni lidé žijí ve velkém duchovním těla Adama Kadmona.

Tyto "ega," žijí v lidské bytosti, stejně jako člověk a všichni lidé žijí ve městech, vesnicích, náboženských kongregacích, apod. Tak jako obyvatelé města neznají jeden druhého, stejně tak, ne všechny "ega," které žijí ve městě devíti bran (člověk) se navzájem znají, a toto je velký problém.

Takzvaný člověk ještě nemá skutečnou existenci. Současný člověk dosud nenabyl skutečnou podobu.

Člověk je podobný domu ve kterém bydlí mnoho lidí. Člověk je jako loď, na níž cestuje mnoho cestujících (mnoho "eg"). Každé "ego" má své ideály, své vlastní projekty, touhy, atd.

Ego, které se nadchne prací s ohněm (sexuální akt) je později odsunuto dalším egem, které tuto práci nenávidí. Pokud aspirant začne pracovat v kovárně Vulkánu s velkým nadšením, později ho můžeme vidět rozčarovaného, jak opouští práci a hledá útočiště v jakékoli malé škole, která mu nabízí útěchu. Pak dokonce po určité době může zasáhnout další ego, kterého ho odvede i z té druhé školy. Toto je největší problém. V člověku se také nacházejí různí temní návštěvníci. Stejně jako mnoho lidí navštěvuje města, včetně nežádoucích osob, (lidé se špatnými návyky apod.), právě tak samo se tato nešťastná tragédie opakuje ve městě s devíti branami (člověka). Do tohoto města vstupují temní obyvatelé, kteří našeptávají špatné myšlenky a stimulují zvířecí touhy. Bohužel, lidská bytost je z devadesáti sedmi procent nevědomá, takže nemá absolutně žádnou představu, co se děje v jejím nitru. Když tito temní obyvatelé zcela převezmou nadvládu nad lidským mozkem, tehdy se člověk dopustí věcí, které by za normálních okolností nikdy neudělal, ani kdyby mu byly nabízeny všechny peníze světa. Z tohoto důvodu se tedy není co divit, že v jednom z těchto fatálních okamžiků se i světci mohou dopustit znásilnění nebo vraždy.

Práce s ohněm je velmi náročná, protože město devíti bran navštěvuje a obývá množství neviditelných lidí. Každý z těchto tajemných lidí, každý z těchto "já," má své vlastní myšlení a své vlastní zvyky. Nyní si můžeme vysvětlit příčinu mnoha problémů v domácnosti. Muž, který je dnes nadšený svou manželkou, ji zítra opustí. Žena, která je dnes věrná svému manželovi, zítra odejde pryč s jiným mužem. Toto je velký problém.

V psychice člověka dochází k neustálé změně v náhledu na věci. V mysli se odehrává neustálý film plný dojmů, událostí, pocitů a tužeb. Každá z těchto věcí, dokonale definuje ego v daném okamžiku. Mnoho lidí žije ve městě devíti bran, což je opravdu vážná věc. Jedná se o velký problém. Kult ohně je velmi náročný právě z toho důvodu, že ve městě devíti bran žije mnoho lidí, kteří tento kult nenávidí.

Fyzické tělo je jen jednou z částí čtyřdimenzionálního těla, lingam sarira nebo vitálního těla. Lidská osobnost je stejným způsobem pouze další částí čtyřdimenzionálního lidského těla. Za hranicemi (ve vyšší části) této osobnosti se nachází ego (mnohočetné "já"). Osobnost sice umírá, avšak její paměť zůstává v egu.

Ubohé intelektuální zvířata stále nevědí nic o duši a duchu. Tato záležitost je stále velmi daleko od toho, aby se o ni řadoví lidé vůbec začali zajímat.

Tělo, osobnost a ego se stále navzájem neznají, protože lidská bytost je neuvědomělá. Znalosti o duši a duchu, které mají běžní lidé jsou na tom ještě hůře.

Ve skutečnosti, tři podřadné aspekty lidské bytosti - tělo, osobnost a ego - se mohou navzájem poznat pouze pod vlivem omamných látek, v transu, v spiritistickém či hypnotickém stavu, během spánku, nebo během extáze.

Tajemství sfingy je lidská bytost. Zvíře s lidskou hlavou, je lidská bytost. Pokud nevyřešíme záhadu sfingy, stále nám hrozí nebezpečí pádu do propasti záhuby.

Oidipus a sfinga

Oidipus se snaží vyřešit hádanku sfingy

Každý, kdo pracuje s ohněm, musí každý den prosit svého Otce, který je v utajení, aby mu vskutku pomohl tolik, kolik je jen možné. Je nesmírně nutné snažně prosit svého vnitřního Boha, aby v našem vnitřním vědomí zopakoval zázrak, který provedl Ježíš, když s hrozným bičem vůle vyhnal z chrámu kupce. Jen náš Milovaný může vypudit tyto dotěrné "já" z chrámu našeho vědomí. Tito obchodníci chrámu sabotují Velké dílo. Tyto hnusné ega, jsou ti, kteří zhasínají ohne chrámu. To je velký problém.

Opravdu, toto je cesta na hraně nože. Tato cesta je plná nebezpečí, jako uvnitř, tak navenek.

Neboť je mnoho povolaných, ale málo vyvolených

Čtyři evangelia

Čtyři evangelia jsou úzce spojena s prací ohně. Je absurdní, abychom čtyři evangelia interpretovali doslovně. Evangelia jsou zcela symbolická. Narození jeslích Betlémě symbolizuje Venušino zasvěcení. Kristus se vždy rodí mezi zvířaty touhy uvnitř stáje lidské bytosti, aby zachránil svět.

narozani Krista

Hvězda, kterou viděli tři králové, vidí všichni mystikové během extáze. Tato hvězda je centrální Slunce, Kristus Slunce, tvořený armádou hlasu. Je to hvězda, která oznamuje zasvěcení. Je to hvězda, která vede přívržence ohně.

Zasvěcení se vždy začíná zázrakem v Káně; proměněním vody života na víno světla alchymistů. Tento zázrak probíhá v dokonalém manželství.

Musíme pozdvihnout ohnivého hada našich magických sil až na Golgotu Otce (mozek).

V práci ohně musí každý oddaný přívrženec prožít celou drama zasvěcení. Čtyři evangelia jsou psána v kódu, a jen zasvěcenci je dokáží pochopit. Hierofant Ježíš nebyl první ani poslední, kdo žil tuto drama umučení. Tuto drama zažili všichni ti, kteří prošli Kristifikací. Každý kdo přezkoumá posvátná písma všech archaických náboženství s úžasem zjistí, že tato drama existovala mnoho milionů let před Ježíšem Kristem. Všichni velcí Avatáry žili stejnou drama umučení Páně, a taktéž byli ve stejné situaci jako Ježíš.

Velký Mistr dokonalosti žil celou drama, jak je psáno, ale nesmíme interpretovat čtyři evangelia doslovně. Připomeňme si, že město Betlém v Ježíšově době ani neexistovalo.

Čtyři evangelia představují praktickou příručku pro oddané přívržence kultu ohně. Každý, kdo nezná arkánum A.Z.F., nemůže pochopit čtyři evangelia ohně.

Matka Kundaliní

Kristus je vždy synem Božské Matky Kundaliní. Ona pokaždé počíná syna svého skrze práci a milost třetího Logu. Před narozením, během porodu i po porodu, je vždy Pannou. Eset je pannou u Egypťanů; u hinduistů je pannou Kálí (ve svém pozitivním aspektu) mezi Aztéky je Tonantzin. Ona je Rheia, Kybelé, Maria, Adonia, Insoberta, atd.

Božská Matka Eset se svým synem Horem, Kosmickým Kristem

Božská Matka Eset se svým synem Horem, Kosmickým Kristem

Inkarnovat Slovo bez rozvoje, vývoje a postupu Kundaliní je nemožné.

Tato modlitba je napsána v gnostickém rituálu:

Ó Hadit, okřídlený had světla, buď gnostickým tajemstvím mého Bytí, ústředním bodem mého spojení; posvátná koule a modř oblohy jsou moje.

O - AO - KAKOF - NA - KHONSA.

Ti, kteří si ctí ohně, kněz a kněžka, mohou tuto modlitbu zpívat během praktikování sexuální magie.

Mantry této modlitby mají moc sublimovat sexuální energii (substanci gnostiků) do srdce.

Když zasvěcenec vyvolá Božskou Matku Kundaliní, buď aby mu pomohla umístit fyzické tělo do stavu džin, nebo aby mu pomohla při vysoké magii, ona se mu zjeví jako nejčistější panna, jako nejvíc milující matka. Ona představuje všechny naše nejdražší matky všech našich reinkarnací.

Matka Kundaliní je had ohně, který stoupá přes míšní kanálek. Musíme být spolknuti hadem. Musíme být přeměněni na samotného hada.

Ti pseudo-esoterici, kteří předpokládají, že had se probouzí s úplným probuzením a kompletně vyvinutý se velmi mýlí. Kundaliní musí přejít rozvojem, vývojem, a postupem, aby dosáhla kompletní vývoj. Sex musí pomoct Kundaliní. Kundaliní musí pomoci sexu. Nesmíme zneužívat ani sex ani Kundaliní.

Sedm hadů ohně má svých nádherných dvojníků v sedmi hadech světla. Nejdříve je oheň a později přichází Brahmanská krása Venušina zasvěcení. Nejdříve musíme vystoupit po sedmi stupních ohně a pak po sedmi stupních světla.

Nejprve se musíme vzkřísit v ohni, a potom ve světle.

Božská Matka Kundaliní, se zlatým dítětem sexuální alchymie v jejím milujícím náručí, nás vede po hrozné cestě na hraně nože. Naše milující Eset, jejíž závoj nikdy neodkryl žádný smrtelník, nám může odpustit veškerou naši minulou karmu, pokud skutečně olitujeme všechny své chyby, a hříchy, kterých jsme se dopustili.

Had ohně nás radikálně transformuje. Tento had nás promění na nesmírně božských Bohů vesmíru.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem