slovnik

Kapitola 29

Edda

Sbírku starých skandinávských hrdinských bájí Edda můžeme považovat za germánskou Bibli. Tato archaická kniha obsahuje okultní znalosti nordické rasy. Příběhy týkající se původu (Genesis) světa popsaného v Eddě jsou následující:

"Na začátku existovaly dvě unikátní oblasti jedna z ohně a světla, kde vládl absolutní a věčný Alfadur (otec všeho), a druhá, oblast temna a zimy nazývaná Niflheim, jejíž vládl Surt (temný). Mezi oběma oblastmi vládl chaos. Jiskry, které unikly z Alfadura oplodnili studené páry Niflheimu, z nichž se zrodil Ymir, otec rasy obrů. Stejným způsobem byla stvořena i kráva Audhumla, která ho měla živit. Z její vemene proudily čtyři řeky mléka. Ymir, nasycený těmto mlékem usnul, a z potu rukou se mu zrodil pár obrů, muž a žena; a z jedné jeho nohou se zrodilo monstrum se šesti hlavami."

audhumla

V tomto stvoření Genesis nacházíme sexuální alchymii. Oheň oplodnil chladné vody chaosu. Mužský princip Alfadur oplodnil ženský princip Nifleheim, kterému vládne Surt (tma), aby vznikl život. Takto se rodí Ymir, otec obrů, vnitřní Bůh každého člověka, mistr. On je živen surovou hmotou Velkého Díla. Tato látka je mléko krávy Audhumbly, posvátná bílá kráva v Indii. V Mojžíšově knize Genesis se zmiňují čtyři řeky Ráje, čtyři řeky mléka. Tyto čtyři řeky jsou planoucí oheň, čistá voda života, prudký vítr, a parfémovaná elementální zem mudrců (čtyři tatvy). V každém alchymistickém úkonu se uvádějí do činnosti čtyři prvky. Tyto prvky nemůžou chybět u žádné sexuální alchymii stvoření.

audhumla_a_Ymir

Ymir spí a z jeho potu se narodí pár obrů, muž a žena; úžasný a obří prapůvodní božský hermafrodit Svatého ostrova. V Mojžíšově knize Genesis stojí, že Adam usne a Bůh vybere Evu z jednoho jeho žeber. Před tímto okamžikem, Eva byla uvnitř Adama; čili, Eva Adam a byli jednou bytostí. Tato bytost bylo hermafroditem (polární rasa).

Z nohou tohoto obřího hermafrodita (polární rasy), se narodilo šestihlavé monstrum, hvězda Šalomouna, sexuální alchymie lidské bytosti, která má po mnoha staletích za následek oddělení nebo rozdělení obrů, měníc je na lidské bytosti opačného pohlaví. Toto rozdělení na opačné pohlaví je počátkem velké tragédie. A tak z hermafroditního obra se rodí šestihlavé monstrum.

Lidská bytost se znovu stane božským hermafroditem. Adam se vrátí do Ráje v doprovodu své božské Evy. Když jsou muž a žena sexuálně sjednocení, v těch chvílích jsou jedinou hermafroditní bytostí. Skutečně, během těchto chvil nejvyšší sexuální smyslnosti se stáváme Bohy. Toto je jedinečný okamžik, který zasvěcenec ví, jak využít na provedení svých magických jevů.

Narození člověka v opačných pohlavích byla grandiózní událost antropogeneze (ke které došlo během mnoha milionů let).

Po tomto nádherném popisu stvoření světa, germánská Edda popisuje rozdělení na opačné pohlaví takto:

"Bohové se okamžitě rozhodli, že vytvoří první lidský pár. Muž byl vytvořen z jasanu, a nazvali ho Ask. Žena byla vytvořena z olše, a nazvali ji Embla. Ódin jim dal duše; Vili jim dal pochopení, a Vé jim dal krásu a smysly. Takto bohové spokojeni se svojí prací si odešli odpočinout a užít do svého sídla v Ásgardu, které se nachází ve středu vesmíru."

Příběh v Eddě, který vypráví o zničení světa je vlastně germánskou apokalypsou:

"Samotná příroda začne být neuspořádaná; roční doby se přestanou střídat. Hrozná Fimbulvetr (hrozná zima) dominuje a trvá po dobu tří let, protože Slunce ztratilo svou sílu. Lidé ztratili víru; mezi bratry, příbuznými a dětmi stejného kmene není žádný mír. Svatá povinnost Němců respektovat mrtvých, stříháním jejich nehtů a spálením jejich těl je zanedbaná. Na konci staletí, Hrym, obor mrazu a nesčetní společníci se na obrovské lodi vydají zničit bohy spolu s jejich šťastným a nádherným příbytkem Valhallou, a vesmírem. Tato hrozná loď, zhotovena z nehtů mrtvých, které žádná milosrdná duše nikdy nestřihala, se navzdory malosti materiálu blíží vpřed, dokud její korupce nedosáhne hranice. Potom monstra, které bohové předtím spoutali, roztrhnou řetězy, kterými byli vázány. Hory se propadají, džungle jsou vykořeněny, vlci, kteří od počátku světa vyli na Slunce a Měsíc, snažíc se tyto dvě hvězdy pohltit, a kteří je z času na čas takřka měli ve svých drápech, je nyní dosáhli a sežrali. Vlk Fernis zlomí pouta a s otevřenými čelistmi zaútočí na svět, přičemž jednou čelistí se mu podařilo dosáhnout nebe a druhou Zemi, a otevřel by je ještě víc ale už tam není žádný prostor. Had Midgard zaplavuje celou zemi (protože člověk se stal smilníkem). Obři mrazu přicházejí v lodi nehtů. Loki, Surt a synové Múspellheima (ohnivý svět) přicházejí bojovat poslední rozhodující bitvu Ásů. Božstvo Valhally je na nepřítele připravené. Jejich hlídací Heimdall, hlídkující u vchodu mostu, který vede ke jejich obydlí, zatroubí na polnici a bohové spolu s dušemi hrdinů, kteří zemřeli v boji, vyjdou ven, aby se setkaly s obry. Bitva začíná a končí zničením obou armád; smrtí bohů i obrů. Záření ohně se rozšíří na celém světě, a vše co mu přijde do cesty pohltí v obrovském očistném holocaustu."

Hlubokou analýzou Eddy a Genezis se nám ukazuje, že klíčovým bodem v obou textech je sexuální tématika. Svět je stvořen díky sexualitě. Prvotní hermafrodit je sexuálně rozdělen. Bez rozlévání semene je to Bůh, ale jen co rozlije semeno stává se démonem.

Svět je vytvořen sexuálně. No když se z lidí stanou hrozní smilníci, když velká prostitutka (lidstvo), dosáhne bod zlomu své korupce, což znamená, že pokud had Midgard zaplaví celou Zem, pak se tento svět zničí.

Vskutku, velká prostitutka, jejíž číslo se 666 se rodí, když si člověk zvykne ejakulovat semeno. Smilstvo je to, co kazí člověka. Díky smilstvu se člověk stává hrozně perverzním, což má za následek zničení světa. Neznámé monstra přírody, o kterých člověk nemá ani tušení, a které se bohům podařilo spoutat, budou vypuštěni díky atomovým zbraním. Džungle jsou vyvrácené a vlci karmy hrozně vyjí. Vlk Fenrir trhá pouta a útočí na svět s otevřenými ústy dotýkajíc se nebe a země svými čelistmi.

Karma je skutečně děsivá a proto dojde ke kolizi světů. Ve pradávných dobách již k podobné kolizi došlo. Tenkrát se zem nacházela blíže k Slunci, avšak byla vyvržena do dálky, kde se nachází nyní. Nyní se stejná pohroma bude opakovat kvůli zákonu karmy. A proto, jak se uvádí v germánské Eddě, vše bude pohlceno v obrovském očistném holocaustu.

Žádný typ Genesis (vzniku, zrození) nemůže existovat bez sexuální alchymie. Žádný typ Apokalypsy nemůže existovat bez sexuální degenerace. Každý zrod a každá Apokalypsa je založena na falu a děloze. Oheň vytváří a oheň ničí. Opravdu, destruktivní síly ohně jsou již v pohybu. Atomové války definitivně rozpoutají síly, které pohltí Zemi. Tato rasa bude brzy zničena ohněm.

Nastal čas, abychom skutečně pochopili potřebu totálně následovat cestu dokonalého manželství. Pouze ti, kteří se rozhodnou vydat po této cestě se mohou zachránit před propastí a druhou smrtí.

Bůh záři nad dokonalým párem.

Lidská spása

Ve jménu pravdy, musíme uznat, že problém lidské spásy je skutečná čínská hádanka, která se velmi obtížně řeší. Ježíš zdůrazňuje obrovskou náročnost dostat se do království esoteriky a dosažení věčné spásy.

Pokud se vskutku chceme zachránit, tak neprodleně musíme vytvořit duši. Už jsme říkali, že lidská bytost má v sobě inkarnované pouze embryo duše. Také jsme řekli, že toto embryo musíme posílit a později inkarnovat kosmickou duši. Teď je dobré vyjasnit, že inkarnace duše v podstatě znamená být vstřebán, pohlcen tygrem moudrosti. Potřebujeme tygra moudrosti, aby nás pohltit. Tento tygr je Nejvnitřnější, naše skutečné Bytí. Aztékové říkají, že první hlavní rasa, která existovala na světě byla pohlcena tygry. V Yucatanu existoval chrám tygrů. Quetzalcoatl se svými tygřími drápy vytrhává srdce člověka. Kult tygra nikdy nechyběl v žádných amerických chrámech tajemství. Řád rytířů tygra byla v aztéckém Mexiku velmi posvátný.

Je dobré poznamenat, že během lidských obětí se srdce dívek obětovali bohem. Všechno tohle obsahuje ezoterický význam, kterému učeni ignoranti tohoto století nerozumějí.

Je samozřejmé, že my jsme zásadně proti jakýmkoli lidským obětem. Tyto obětí byli barbarské; miliony dětí a dívek bylo obětováno bohům. Byly to skutečně hrozné výjevy bolesti. Jednalo se o opravdu ohavné zločiny.

Navzdory tomuto faktu, my se jen snažíme, pozastavit nad tímto aktem obětování krvácejícího srdce bohům. Jde o náramný akt. Nejvnitřnější musí spolknout srdce člověka tj. vstřebat jej, pohltit lidskou osobnost, která vytvořila to, co se nazývá duší.

Je nesmírnou pravdou, že Nejvnitřnější je jako strom s mnoha listy. Každý list je lidská osobnost. Nejvnitřnější nemá pouze jedinou osobnost jak se mnozí pseudo-esoterici domnívají. Nejvnitřnější má různé osobnosti, a to, co je nejvíce udivující je skutečnost, že tyto různé osobnosti mohou mít inkarnované v různých částech světa.

Když lidská osoba nevytvoří duši, je logické, že je ztracená a sestoupí do propasti. Nicméně, tato záležitost nemá žádný význam pro Nejvnitřnějšího. To je jako list, který padá ze stromu života. Jeden list bez jakéhokoliv významu. Nejvnitřnější i nadále pečuje o své další osobnosti, bojujíc za ně, aby mohli vytvořit duši a On je nakonec mohl pohltit jako tygr moudrosti.

Proto je hodnota člověka (který je intelektuálním zvířetem zvaným lidskou bytostí) menší než popel z cigarety. Nicméně, blázni se cítí být velikáni. Ve všech pseudo-esoterických proudech najdeme bezpočetné množství mýto-maniaků, kteří se cítí být mistry. Lidé, kteří mají rádi, když je jiní nazývají mistry, jedinci, kteří věří, že jsou bohové, jedinci, kteří se domnívají, že jsou svatí. Jediný kdo je opravdu velký, je Duch, Nejvnitřnější. My, intelektuální zvířata, jsme listy, které jsou pohazované ve větru. Listy stromu života, to je všechno. "Současný člověk je hybridní směsí rostliny, a přízraku. Ubohý stín který může dosáhnout nesmrtelnosti jen tehdy, pokud vytvoří to, co se nazývá duší."

Lidstvo selhalo. Většina lidstva téměř vše, stále nemá duši. Valná většina lidí jsou mrtvými listy, které hurikán fatálnosti vleče do propasti. Jsou to opadané listy ze stromu života.

V Germánské Eddě se píše: vlk Fenrir trhá hrozné pouta. To znamená, že Karma upadá na celé lidstvo. Božstvo Valhally bude bojovat s nepřítelem.

Had Midgard zaplavuje celé zemi; čili tento svět je selháním.

Germánská mytologie je Nordická. Znalosti pocházejí ze severu. První hlavní rasa byla pohlcena tygry moudrosti. Jednalo se o nesmrtelnou rasu. Druhá hlavní rasa bylo smetena silnými hurikány. Třetí hlavní rasa byla přeměněna na ptáky. Čtvrtá na rybo-člověka. Pátá na kozy.

Kolébka lidstva je na severu. Germánská Edda je Nordická moudrost. Předkové Aztéků žili na posvátném ostrově na severu.

Okultní moudrost přišla ze severu do Lemurie a z Lemurie přešla do Atlantidy. Po potopení Atlantidy, tato moudrost zůstala na těch částech země, které byli součástí kontinentu Atlantidy. India nikdy netvořila součást kontinentu Atlantidy. Je absurdní si myslet, že veškerá starodávná moudrost pochází z Indie. Pokud chceme najít moudrost hada, budeme ji muset hledat v Mexiku, Egyptě, Yucatanu, atd. Tyto země skutečně tvořily součást Atlantidy.

Je nutné studovat germánskou Eddu. Je nutné vědět, jak číst mezi řádky a potom později se vydat prozkoumat Velikonoční ostrov, Mexiko, Yucatán, apod.

Genesis a Apokalypsa germánské Eddy, je čistě sexuální magie. Kořen našeho Bytí se nachází v sexu.

Musíme být pohlceni hadem. Musíme být pohlceni tygrem. Nejdříve jsme pohlceni hadem, pak tygrem.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem