slovnik

Kapitola 30

Pěticípá hvězda

pentagram

Pentagram vyjadřuje nadvládu ducha nad živly přírody. S tímto magickým znakem můžeme řídit elementální tvory, které obývají oblasti ohně, vody a země.

Démoni se třesou a utíkají zděšeně pryč v přítomnosti tohoto ohromného symbolu.

Pentagram s jeho nejvyšším paprskem směřujícím nahoru, nutí temných, aby se rozprchli.

Pentagram s jeho nejvyšším paprskem směřujícím dolů, slouží k přivolání temných.

Když je pentagram položený na zemi při vstupu do pokoje, s jeho nejvyšším paprskem směřujícím dovnitř as jeho dvěma nižšími paprsky směřujícími ven z pokoje, nedovoluje černým mágům vstoupit.

Pentagram je hořící hvězda. Pentagram je znak Slova, které se stalo tělem a podle směru jeho paprsků, může reprezentovat Boha nebo démona, obětovaného beránka nebo kozla z Mendésu.

Když nejvyšší paprsek pentagramu směřuje vzhůru k obloze, reprezentuje Krista.

Když dva nejnižší body pentagramu směřují k obloze, reprezentují Satana.

Pentagram reprezentuje lidskou bytost v její úplnosti.

Pentagram s jeho nejvyšším paprskem směřujícím nahoru je mistr. Pentagram s jeho nejvyšším paprskem směřujícím dolů a s jeho dvěma nižšími body směřujícími nahoru, je padlý anděl. A tak, každý padlý bódhisattva je obrácena hořící hvězda. Jako pravidlem, každý zasvěcenec, který dovolí, aby padl, se stane obrácenou hořící hvězdou.

Nejlepší elektrum je hořící hvězda sestavena ze sedmi kovů, které korespondují se sedmi planetami. Ty jsou následující: stříbro pro Měsíc, rtuť pro Merkur, měď pro Venuši, zlato pro Slunce, železo pro Mars, cín pro Jupiter, a olovo pro Saturn.

Můžeme si vyrobit pentagramové medailony (pro nošení na krku) a prsteny (pro nošení na prsteníčku).

Hořící hvězda může být nakreslena na čistě bílé jehněčí kůži a umístěna uvnitř ložnice. Také může být použita na prahu svatební komnaty. A takto se tedy můžeme chránit před vstupem temných do naší ložnice.

Můžeme nakreslit pentagram také na sklo, toto terorizuje duchy a démony.

Pentagram je symbol univerzálního slova života.

Pomocí vyslovení určitých tajných manter můžeme pentagram okamžitě rozzářit.

V Gopalatapani a Krišna Upanišadách jsme našli mantru, která má sílu okamžitě vytvořit hořící hvězdu v astrální rovině, pohled, který nutí démony utéct hrůzou. Těchto manter je pět, jmenovitě:

Klim Krišnaja Govindaja Gopidžana Vallabhaja Swaha

Při vokalizovaní těchto manter okamžitě vytvoříme hořící hvězdu, před kterou temní z osmnáctého arkána okamžitě s hrůzou utíkají. Tito démoni násilně napadají zasvěcenců, kteří pracují ve velké práci. A tak, stoupenci dokonalého manželství musí bojovat ohromné ​​boje proti temným. Každý obratel páteře představuje hrozné boje proti černým mágům, kteří bojují, aby svedli studenta pryč z cesty na hraně nože.

Mocná mantra, kterou jsme výše zmínili má tři dokonale definovány stupně. Při recitaci KLIM, kterou okultisté z Indie volají "semínko přitažlivosti," vyvoláváme proud Kristickej energie, která okamžitě sestoupí ze světa solárního Logu, aby nás chránila, a tak se nám z vrchu otevřou mysteriózní dveře. Poté, recitováním tří následujících částí mantry, Kristická energie pronikne do toho, který je recituje. A na závěr, pomocí páté části, ten, do kterého tato Kristická energie pronikla, pak vyzařuje ohromnou sílu pomocí které se brání vůči temným přisluhovačům, kteří se následně rozprchnou s hrůzou pryč.

Slovo se vždy krystalizuje v geometrických liniích. Toto bylo demonstrováno magnetickými páskami. Když je řeč nahrána na kazetu, každé slovo se krystalizuje do geometrických tvarů. Pak už jen stačí, abychom tuto pásku v magnetofonu rozvibrovali a řeč se nám znovu přehraje. Bůh geometrizuje. Slovo na sebe bere geometrické tvary. Mantry o kterých jsme se zde zmiňovali, mají sílu okamžitě vytvořit hořící hvězdu ve vyšších světech. Tento druh hvězdy je vozem pro Kristickou energii. Tento druh hvězdy reprezentuje Slovo.

Každý, kdo pracuje v hořící vyhni vulkánu se může bránit těmito silnými mantrami. Tyto mantry musí být recitované hláskou po hlásce. Pomocí těchto manter je možné zaklít démony, kteří ovládají posedlého člověka.

Je nutné se naučit, jak okamžitě vytvořit hořící hvězdu. S těmito mantrami dokážeme vytvořit hvězdu, abychom mohli bojovat proti přisluhovačům temna.

Slovo

Učení ignoranti, kterých je v tomto století nespočet, se mohou smát jako idioti na tom, co neznají. Tito lidé tvrdí, že naše mantry jsou slova bez jakékoliv hodnoty, a že jejich energie je ztracena v prostoru. Jenže oni ignorují vnitřní hodnotu slov. Nejzákladnější substance slova je pro ně neznámá, a proto se našim mantru smějí.

V každém slově se nachází jeho vnější a vnitřní hodnota. A právě tato vnitřní hodnota je nejzákladnější substancí slova. Vnitřní element slova nemůžeme hledat v našem trojrozměrném prostoru. Vnitřní element slova musíme hledat ve vyšším prostoru v dimenzích, které jsou nám nadřazené. Prostor, který před sebou vidíme, je pouze částí vyššího prostoru. A proto logicky musíme dospět k závěru, že celý prostor nemůžeme znát. Momentálně lidé znají pouze malou část, která může být změřena pomocí délky, šířky a výšky.

Vnitřní element slova je geometricky tvořen uvnitř vyšších dimenzí prostoru. Takto, pomocí manter zmíněných v této kapitole, můžeme nepochybně vytvořit pentagonální hvězdu, která je sice fyzickým očím neviditelná, ale zato dokonale viditelná šestému smyslu.

Vědci nevědí nic o čtvrté dimenzi hmoty v prostoru. Nevědí nic o hypergeometrii čtyřdimenzionálního prostoru. Definovat prostor jako určitou formu hmoty ve vesmíru, vůbec zavedení pojmu "hmota," tj. nepoznaného, znamená trpět nejubožejším nedostatkem pojmů, protože hmota vskutku zůstává i nadále něčím nepoznaným. Všechny pokusy o dosažení fyzické definice hmoty vedou pouze k mrtvému ​​bodu: X = Y a Y = X. Toto je slepá ulička fyziků.

Psychologická definice hmoty také vede ke stejnému mrtvému ​​bodu. Jistý mudrc řekl: "Hmota (jako síla) nám nedělá žádný problém. Víme o ní všechno, díky jedinému jednoduchému důvodu, a to, že jsme si ji vytvořili. Když mluvíme o hmotě, představíme si objekty, které dokážeme fyzicky vnímat. Avšak co je pro nás náročné, je vyrovnat se s mentálními variacemi konkrétních, ale komplexních faktů.

"A proto, přesně řečeno, hmota existuje pouze jako pojem... popravdě, vlastnost hmoty (i když s ní zacházíme jako s pojmem) je tak nejasná, že většina lidí nám není schopna říci, co přesně pod pojmem hmota vůbec myslí ."

Skutečně, nikdo vlastně neví co hmota je. Přestože na tomto pojmu je založena celá konzervativní a reakcionářská škola materialistického pozitivismu.

Přestože fyzikům se možná nebude líbit následující tvrzení, musíme říci, že "hmota" a "energie" jsou slova, která jsou oficiálně akceptována na označení dlouhé sérii komplikovaných faktů, i když jejich skutečné počátky jsou dnešní vědě neznámé. Kdo viděl hmotu? Kdo viděl energii? Vidíme pouze jevy. Nikdo neviděl hmotu nezávisle od substance. Nikdo neviděl energii oddělenou od pohybu. A proto, toto fakticky prokazuje, že hmota a energie jsou pouze abstraktní pojmy. Nikdo neviděl hmotu oddělenou od objektu. Nikdo nevidí energii oddělenou od pohybu. Hmota a energie oddělené od věcí a jevů je pro lidi záhada. Lidská bytost je z 97% podvědomá a pouze z 3% vědoma. Lidská bytost sní o jevech přírody a nazývá jejich hmotou, energií, atd.

Před existencí vesmíru, před existencí všech jevů, existovalo Slovo. Skutečně, Logos (Slovo) zní.

Na úplném počátku života, vojsko hlasu provádělo rituály ohně zpíváním v posvátném jazyce. Velké Slovo se zkrystalizovalo do geometrických útvarů, které byly zkondenzované pomocí surové hmoty velkého díla, a tak dávajíc původ všem jevům přírody.

Svět a vědomí jsou opravdu výsledkem Slova. Trojdimenzionální vesmír je výsledkem našeho materiálního vnímání. Když zlepšíme kvalitu zobrazení, kvalita vnímání se také zlepší. A pak vstoupíme do vyšších dimenzí vesmíru, kde trojdimenzionální svět již více neexistuje.

Ten zůstává pouze v naší paměti, ale pouze jako sen.

Opravdu, svět, který je prezentován našemu vědomí je pouze mechanický aspekt všech těch zkombinovaných příčin, které vytvářejí konkrétní série pocitů.

Původní příčina celé existence se nachází za světem a vědomím. Tento původ je Slovo. Je to Slovo, co tvoří tyto světy.

Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. - Janovo evangelium 1: 1-5

Slovo je zcela symbolizováno pěticípou hvězdou. Toto je hořící hvězda. Můžeme se s ní bránit proti temným. Zástupy andělů a démonů se třesou v přítomnosti této úžasné hvězdy.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem