slovnik

Kapitola 32

Božská trojice

Posvátné texty Indie říkají, že pupek, srdce a krk jsou ohnivé centra lidského organismu. Také říkají, že meditováním nad těmito centry ucítíme přítomnost mistrů Sarasvátí, Lakšmí a Párvatí nebo Gaurí, v postupném hierarchickém pořadí.

Lakšmí, Párvatí a Sarasvátí

Lakšmí, Párvatí a Sarasvátí

Tyto tři mistryně pracují s třemi hloubkami našeho zářivého draka moudrosti. Tyto tři mistryně řídí síly, které k nám přicházejí ze tří aspektů solárního Logu.

Sarasvátí pracuje se silami Otce. Lakšmí pracuje se silami syna a Parvati pracuje se silami Ducha svatého.

Sarasvátí má kontrolu nad lidskou myslí. Lakšmí má kontrolu nad astrálním tělem, a Parvati nad fyzickým tělem.

Učeň (podle zednářské hierarchie) musí zdokonalit své fyzické tělo tím, že si navykne na praktikování sexuální magie se svou kněžkou ženou. Tato činnost je velmi namáhavá a náročná.

Společník musí zdokonalit své astrální tělo, dokud se nestane užitečným nástrojem.

Mistr musí zdokonalit své mentální tělo silou ohně, který září v univerzálním orchestru.

Učeň musí vzývat mistryni Párvatí, aby mu pomohla ovládat sexuální orgány během praktikování sexuální magie.

Společník musí vzývat Lakšmí, aby ho naučila projektovat astrální tělo. Je nutné naučit se vědomě a pozitivně cestovat s astrálním tělem.

Mistr musí vzývat Sarasvátí, aby mu pomohla při Kristifikovaní mysli. Tyto vzývání jsou dělána během sexuální magie.

Během sexuální magie je nutné vzývat síly Ducha Svatého. Je nutné přivolat tyto síly Krista, aby mohli dát zrod Kristickému astrálnímu tělu v hloubkách našeho vnitřního vesmíru. Je nezbytné, abychom požádali síly Otce, aby nám pomohli s naší myslí. Musíme vytvořit Kristickou mysl.

Fyzické, astrální a mentální vozidla se musí stát vhodnými nástroji pro ducha.

Je nezbytné naučit se, jak vědomě cestovat s astrálním tělem. Pamatujme, že mysl se nachází v astrálu. Je nutné vědomě navštívit chrámy bílé lóže. V astrálním světě můžeme studovat u nohou mistra.

Naučíme se mantry pro astrální projekci, jak nás naučil mudrc v jedné z jeho knih. Tyto mantry jsou v sanskrtu. Jogíni z Indie je zpívají, aby se projektovali v astrálním těle. Jedná se o následující mantry:

Mantry pro astrální projekci

Haré Ráma. Haré Ráma, Ráma Haré Haré.

Haré Krišna Haré Krišna, Krišna, Krišna, Haré, Haré.

Haré Murare Modup Koiptus Haré Kopal Govind Mukum Sonre.

Mage Prage Yodi Kolpi Basi Parvot Tullo Hiro No Dane En Bai de Nem.

Sri Govind, Sri Govind. Sri Govind. Sri Govind. Ganéša Namap.

Stoupenec musí usnout hlavou na sever, nebo na východ. Nejprve je nutné, aby se stoupenec tyto mantry z Indie naučil zpaměti. A tak, zatímco stoupenec leží na zádech, celou svou duší prosí, volá a vzývá, mistryni Lakšmí, aby ho vzala vědomě a pozitivně v astrálním těle. Je nutné, abychom ji vzývali jménem Krista.

Vzývání

Ve jménu Krista, slávou Krista silou Krista, volám tě, Lakšmí, Lakšmí, Lakšmí, Amen.

Vzývání opakujte tisíc krát, prosíc mistryni Lakšmí, aby vás vzala vědomě z fyzického těla a učila vás, jak cestovat vědomě v astrálním těle. Následně, s myslí soustředěnou na Krista tisíc krát opakujte Sanskrtské mantry. V průběhu vzývání klidně zaspěte. Když se vzbudíte, udělejte si retrospektivní cvičení, abyste si vzpomněli kde jsme byli, kde jste chodili, s kým jste mluvili atd.

Je nutné prosit Lakšmí, aby nás naučila, jak se dostat do astrálního světa vědomě.

Abychom se naučili vědomě cestovat s astrálním tělem, je nutné mít trpělivost, jakou měl světec Job. Pamatujme, že stupeň učně trvá sedm let a pouze po sedmi letech začnou první záblesky osvícení.

Dáváme toto upozornění, aby studenti věděli co očekávat. Pro zvědavce a bezbožníky chrámu je nejlepší, aby se neúčastnily. Tato věda není pro zvědavce.

Nádhera a síly Nejvnitřnějšího (ducha) se začnou odrážet v astrálním těle učně a v jeho mysli podle toho, jak stoupenec praktikuje sexuální magii se svou ženou a podle toho, zda se stává počestnějším člověkem, a podle jeho pokračujícího následování cesty svatosti. Pak přijde osvícení. Toto je cesta. Ovšem takové osvícení je dosaženo, pouze po dosažení stupně učně. (Mluvíme v terminologii okultního zednářství).

Každý pravý kandidát připraven pro osvícení bude rozpoznán a ověřen pravítkem a kružítkem.

Stoupenec je připraven k osvícení, když duch a lidská osobnost konají spořádaně a v naprosté harmonii.

Ti, kteří si stěžují, že nejsou osvícení, nemohou vystát těžkou zkoušku pravítka a kružítka.

Když čtyři nižší těla (fyzické, vitální, astrální a mentální) věrně poslouchají Ducha (Bytí), výsledkem je osvícení. Pokud tyto čtyři nižší těla neposlouchají Ducha, tj. když lidská osobnost neví, jak poslouchat Ducha, osvícení je nemožné.

Stoupenec musí očišťovat svůj pokoj denně s kouřem speciálních aromatických substancí.

Kadidlo očišťuje astrální tělo. Dobré kadidlo přitahuje velkých mistrů, které potřebujeme pro naši práci.

Můžeme smíchat kadidlo s pryskyřicí benzoe (lat. Resina benzoe, jedná se o přírodní pryskyřici ze stromů rodu Styrač). Benzoe očišťuje astrální tělo a rozptyluje hnusné a smyslné myšlenky. Benzoe může být smíchána s kadidlem v kadidelnici, nebo může být zapálena v koši na oheň. Toto je nejpraktičtější způsob.

Esence růží může být také smíchána s těmito aromaty na očištění prostředí. Je dobré si pamatovat, že růže mají velkou sílu. Růže je královna květin. Je nutné pro růži ducha, aby otevřela svůj voňavý a nádherný pupen na kříži našeho těla.

Také doporučujeme olibán/olibanum (Frankincense, pryskyřice z kadidlovníku (Boswellia)) pro vytvoření zbožné atmosféry ve svatební komnatě (ložnici). Manžel a manželka by měli žít uprostřed vůně a lásky.

Kadidlo a různé aroma hoří nádherně ve všech Hinduistických, Pársistických, Džinistických, Šinto chrámech atd. Kadidlo a různé aroma nikdy nechyběly v chrámech Řecka, Říma, Persie, atd.

Stoupenec potřebuje hodně očištění a posvěcení, aby dosáhl osvícení.

Speciální indikace

Ježíš, velký Hierofant, řekl, "Nejdřív si musíš pomoci sám a pak ti pomůžu já." A proto musí gnostický student zohlednit tato slova mistra. Mantry na cestování v astrálním těle (které jsme se naučili v této kapitole) jsou úžasné. Vzývání mistryně Lakšmí je ohromné, úžasné, avšak gnostický student si také musí pomoci, a to tím, že se soustředí na pupek. Musí usnout s tím, že si v duchu bude zpívat mantry. A tak, když už bude cítit ospalost, když pocítí únavu charakteristickou pro spánek, měl by si představit, že je vánek, plyn, něco jemného, ​​měl by se cítit, jako kdyby jeho tělo bylo vyrobeno s vzduchu nebo plynu. A tak, cítíc se v tomto stavu, vzdušném a jemném, zapomeňte na váhu fyzického těla a pomyslete si, že máte schopnost létání a že se můžete dostat kamkoliv, protože už nic nevážíte. Čili tím, že jste zapomněli na své fyzické tělo a s pocitem, že jste lehoučký jako obláček, aroma, vánek nebo božský dech, musíte vstát z postele. Nesnažte se vstát mentálně, je nutné, aby vše toto bylo aplikováno do praxe, jako konkrétní činy. Když už jste mimo fyzického těla, opusťte dům a nasměrujte se (v astrálním těle) směrem ke gnostickému kostelu, nebo jakémukoliv místu kam chcete jet. S astrálním tělem můžeme cestovat na jiné planety, můžeme navštívit nejvzdálenější místa vesmíru, chrámy mystérií, apod.

V astrálním těle bude stoupenec schopen studovat Akášické záznamy přírody a poznat celou minulost, přítomnost a budoucnost. Jedno orientální proroctví tvrdí, že koncem dvacátého století budou mít vědci speciální rádio-televizní přístroje na studování Akášických záznamů. Pak bude celé lidstvo schopno studovat celou historii Země a její ras na obrazovce. Pak si budeme moci prohlédnout celou žijící historii velkých mužů jakými byli Ježíš, Mohamed, Buddha, Hermes, Quetzalcoatl, atd. Vědci momentálně bojují se zdokonalením rádia, které by bylo schopno zachytit rozpravy Krista, Cicera, Quetzalcoatla atd. Tyto vlny existují, protože nic nemůže zastavit vibrování přírody. A proto je to pouze záležitostí zdokonalení rádia a rádio-televize. Rovněž není daleko ani den, kdy lidé vynaleznou určité speciální čočky, které jim umožní vidět astrální tělo a astrální úroveň. Velká bílá lóže začíná pracovat na těchto typů vědeckých vynálezů a objevů.

Tato kapitola je z knihy "Dokonalé manželství," napsaná Samaelem Aun Weorem